NFH-vizsgálat a hírközlési szolgáltatóknál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NFH-vizsgálat a hírközlési szolgáltatóknál"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 1. szám január Vigyázat, spamveszély 2. oldal Itt az ország első önkiszolgáló pénztára 3. oldal Vásárlók, vigyázat! 4. oldal A siker kulcsa 5. oldal A porszívózás rejtelmei 10. oldal Ha a kikapcsolás fenyeget 3. oldal Sajtókerekasztal az igazság nyomában Kisfogyasztó a nagyszolgáltatóval szemben Májusban Csalhat e a villanyóra címmel és tartalommal, bemutatókkal demonstrált, élénk vitával kísért sokoldalú párbeszéd jött létre Sajtóházban. A rendezvényt a Társadalmi Unió MÚOSZ Fogyasz tó védelmi Újságíró Klub szervezte és azon minden oldal szolgáltatók, panaszos áramfogyasztók, a jog szakértői, valamint több műszaki szakértő tudományos megközelítésben elmondta a maga verzióját, képviselte a saját álláspontját a mágnesezhetőség kérdésében. De fogyasztóvédelmi újságíró klub lévén lényegesnek tartottuk, hogy egy második körben inkább a panaszos oldal problémájának megbeszélésére fordítsunk több időt, és ezért a megelőzési tanácsokra és a jogi lehetőségek, kérdések körbejárását tűztük ki célul. Egyoldalú gyanúsítás, ki szolgáltatottság, védtelenség, erkölcsi és anyagi veszteség. Aki már került vétlenül a meggyanúsított helyzetébe úgy, hogy ezt egy nagy összegű számlával hozták tudtára, nos, az tudja, mivel jár helytállni az igaza bizonyításban egy hatalmas gépezetben, akár e gépezettel szemben... Folytatódott tehát a Csalhat-e a villanyóra Sokasodó panaszok alapján Figyelemmel arra, hogy szinte nincs olyan fogyasztó ma Magyarországon, aki ne lenne előfizetője valamelyik elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, a fogyasztóvédelem rendkívüli jelentőséggel bír ezen a területen. A fogyasztó/előfizető megfelelő szintű védelméről, pedig csak akkor beszélhetünk, ha a fogyasztó/előfizető a jogairól és kötelességeiről, valamint az esetleges jogviták tisztázásához szükséges tudnivalókról és ismeretekről megfelelő tájékoztatásban részesül. Minderre tekintettel, valamint a hatósághoz érkező nagyszámú panaszbejelentés miatt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2010 ben kiemelt fontosságúként kezelt témavizsgálatot folyatott le a telekommunikációs szektorban. A vizsgálat során összesen 425 elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozást ellenőriztek a felügyelőségek, az alábbiakban részletesen kifejtett szempontok szerint. Az ügyfélszolgálatok ellenőrzése A felügyelőségek 270 szolgáltató esetében ellenőrizték az ügyfélszolgálataikat akként, hogy a telefonszám felhívásával győződtek meg annak tényleges működéséről. A vizsgálat során csupán egy szolgáltatónál állapította meg az ellenőrzést végző Közép dunántúli Regionális Felügyelőség, hogy a megadott telefonszámon az ügyfélszolgálat nem volt elérhető. 388 esetben került sor annak ellenőrzésére, hogy a szolgáltató tart-e fent személyes ügyfélszolgálatot. E tekintetben is pozitív tapasztalattal zárult a vizsgálat, mivel személyes ügyfélszolgálat jogellenes hiányát egyetlen kerekasztal-beszélgetés novemberben, a Sajtóházban. Meghívott szakértőkkel és az érintettekkel, annak kimenetelét vizsgáltuk meg, hogy a szolgáltatókkal szemben védtelen, valóban önhibáján kívül megvádolt fogyasztók számára milyen védelmet jelenthet a jogi út, mik a jelenlegi törvény adta kötelezettségek és jogok a fogyasztói és a szolgáltatói oldalon, milyen törvénymódosítási indítványokra lenne szükség. A panaszosi oldalt képviselték: Kőhalmi Tamás, aki elért eredményéről, és a további lépéséről számolt be, továbbá Halász Éva, aki ismertette az esetében tavasz óta történteket, valamint Nagy Ottó, aki a májusi programról olvasva érkezett a rendezvényre. Előadóként részt vett Imrei szolgáltató esetében állapította meg a határozatot hozó Nyugat dunántúli Regionális Felügyelőség. A szóban forgó szolgáltató annak ellenére nem tartott fenn személyes ügyfélszolgálatot, hogy több mint 5000 előfizetővel rendelkezett. A telekommunikációs szektor feltérképezése céljából az ellenőrzés kiterjedt annak kizárólag tájékozódási célú felmérésére is, hogy élnek-e a szolgáltatók az elektronikus ügyfélszolgálat működtetésének lehetőségével. A vizsgált 166 szolgáltatóból 156 esetében rendelkezett az ügyfélszolgálat internetes eléréssel, amely esetenként több csatornán keresztül is elérhető volt. Az Általános Szerződési Feltételek eljuttatása a fogyasztóhoz A szolgáltató köteles Általános Szerződési Feltételeit Józsefné igazságügyi szakértő, ifj. Balogh Dezső szakértő, Ollé József, a Magyar Energia Hivatal nyugalmazott vezető főtanácsosa, Tóth Ákos a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége elnökségi tagja, valamint Dr. Ivanics Éva ügyvéd. A kerekasztal beszélgetésre, természetesen meghívtuk a szolgáltatói oldalt is. Foly ta tás a 7. ol da lon NFH-vizsgálat a hírközlési szolgáltatóknál (ÁSZF) valamint az ÁSZF kivonatát ügyfélszolgálatán térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, elérhetővé tenni, illetve internetes oldalán közzétenni (hozzáférhetővé tenni). Megjegyzendő, hogy amenynyiben a szolgáltató személyes ügyfélszolgálattal és internetes honlappal is rendelkezik, köteles az ÁSZF-jét és ÁSZF kivonatát mindkét csatornán elérhetővé, illetve közzétenni. A vizsgálat során 460 ügyfélszolgálati iroda került ellenőrzés alá a tekintetben, hogy eleget tettek-e ÁSZF és ÁSZF kivonat hozzáférhetővé tételi kötelezettségüknek. Az ellenőrzött ügyfélszolgálati irodák közül 42 nem tette közzé a szolgáltató ÁSZFjét. Magasabb arányban nem kerültek az ügyfélszolgálati irodákban közzétételre az ÁSZF kivonatok, 105 esetben állapították meg a felügyelőségek az ÁSZF kivonat hozzáférhetővé tételének nem teljesítését. Amennyiben a szolgáltató előfizetőinek száma az ezret nem haladja meg, személyes ügyfélforgalom előtt nyitva álló ügyfélszolgálati irodát nem köteles fenntartani. Ez esetben viszont a szolgáltató az ÁSZF és ÁSZF kivonat hozzáférhetővé tételi kötelezettségének internetes honlapján köteles eleget tenni. Foly ta tás az 5. ol da lon Adminisztrációs hiba okoz több ezer forintos veszteséget a fogyasztónak! Egy idős hölgy esete... Vajon semmilyen szabály sincs arra az esetre vonatkozóan, ha a szolgáltatók, tévedésből nem rögzítik a hangfelvételeket és adminisztrációs hiba miatt, a szerződés lemondása helyett, új szerződést küldenek a panaszosnak, miáltal több ezer forintos telefonszámlát okoznak neki? Ha pedig, a fogyasztó hetekig nem jár utána az ügynek akkor még az is megtörténhet, hogy egyszerre két szolgáltató számláz egy szolgáltatásért!? Igen, sajnos ez megtörténhet. Panaszosunk I. Gy. E. férje, sajnálatos módon augusztus 8-án eltávozott az élők sorából. Az idős asszony a temetés és más eljárások után, novemberben elkezdte intézni a különféle szolgáltatókkal a név-átírásokat. Köztük volt egy telefonszolgáltató, akihez ajánlott levélben, november 2 án elküldte férje halotti anyakönyvi kivonatát. Válaszként, november 10 én érkezett levelükben arról adtak tájékoztatást, miszerint tudomásul vették, s megszüntették a szerződést. A levél ugye természetes? az idős hölgy, már eltemetett férje nevére szólt. A panaszos ennek alapján, november 10-én már meg is kötötte szerződését egy másik telefonszolgáltatóval. Ezt a tényt telefonon bejelentette az Előző Szolgáltatónak is, melyről állítólag, az ügyfélszolgáltató közlése szerint, hangfelvétel készült, mely ez úton is rögzítette, hogy az idős hölgy nem veszi igénybe tovább a szolgáltatásukat. Tévedések vígjátéka? Ezt követően és a fentiek ellenére, ettől az Előző Szolgáltatótól november 29-én szerződés érkezett a panaszosunk részére, melyben örömüket fejezték ki, amiért bizalmával megtisztelte társaságukat és a szolgáltatás igénybe vételére előfizetői szerződést kötött velük. November 30-án megint kapott egy levet, melyben azt közölte e társaság, hogy november 2-ai levele alapján a névátírás megtörtént, a következő számlázási időszakban számlája ennek megfelelően kerül kiállításra. A szolgáltató tehát a bejelentett lemondás dacára új előfizetői szerződésről, egyidejűleg az elhunyt férj szerződésének az özvegy nevére való átírásáról, számla küldéséről tájékoztatta az özvegyet. Mindezt egy hónapon belül. Inkább szomorújátéknak véljük Ilyenkor felmerül a kérdés jogászban, újságíróban, fogyasztóvédőben, hogy a fogyasztók ügyeit hány ember, hány osztály kezeli bürokratikusan és vajon mennyire hatásos a rendszerük, hogy egy hónap leforgása alatt 2 ellentétes tartalmú levelet adnak ki?! És mennyit kell áldoznia a fogyasztónak ahhoz, hogy ezeket a szolgáltató által elkövetett hibákat helyre hozzák? Mennyi idő, energia, pénz! Felmerül a kérdés, hogy mindez csupán véletlen vagy ártatlan embereket akarnak megvezetni és pénzt nyerni egy már megszüntetett szerződés újrakötésével? Ha meg kiderül az adminisztrációs hiba, ahogy ez esetünkben is történt, és több hét utánjárás, több ezer forint költség kiadása árán december 07-én valóban kötbérmentesen megszüntették az idős hölgy szerződését, és az okozott kellemetlenségekért szíves elnézését kérik nos, a kérdés továbbra is az, hogy a szolgáltató tévedéséért ki a felelős és nem illeti-e meg az idős hölgyet a kártérítés? Az A KONTROLL országos fogyasztóvédelmi újság, az akontroll.hu országos fogyasztóvédelmi honlap, az A KONTROLL fogyasztóvédelmi TV-magazin szerkesztői és munkatársai boldog, sikeres, felemelkedést hozó új esztendőt kívánnak olvasóiknak és a tízmillió magyar fogyasztónak. Dr Czár Anita a Társadalmi Unió szakjogásza Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tõ en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám Adatainkra vadásznak, sokba kerülhet nekünk Vigyázat, spamveszély! A karácsonyi ünnepek közeledtével az alábbi érkezett újságunk szerkesztőségébe: From: HONDA AWARD Sent: Monday, November 15, : 00 PM To: undisclosed recipients Subject: NOKIA AWARD NOKIA támogatás-odaítélési Üdvözöljük a hivatalos honlapján a Nokia Évszakok Promotions. Az Online Fo gyasztói promóciók 2010 Nokia Trading Ázsia Co. Ltd. Cím: 152, 3. emelet, Indosuez Ház, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thaiföld Tel: Ref: Batch: /188 Gratulálunk! Kedves szerencsés nyertes, Örömmel jelentjük be, hogy ha az eredmény az elektronikus felhívni a Nokia-díj felhívja tartott november Bangkokban. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az nyerte 500, HUF a Nokia-díj, és te vagy a szerencsés nyertes 2. Ön és javasoljuk, hogy forduljon a regionális ügynök azt állítja úr Virote azonnal ben vagy telefonon, és nyújtsa be a kérelmet Az Ön neve: 2. Az Ön Ország / Állampolgárság: 3. A telefon száma: 4. Az Ön életkora: 5. Ön Foglalkozás. 6. Az Ön 7. A dátum Ezt az üzenetet küldte neked: Küldje el a fenti adatok a mi ügynök azt állítja úr Virote Telefon: Tartsa a nyerő bizalmas információt, hogy elkerüljék a kettős igényt. Fogadja őszinte gratulációmat. Tisztelettel. Mr. Duncan Dunn Nokia Online Értesítés tisztviselő, C.E.O NOKIA világszerte. Copyright tanács a Nokia cég. Minden jog fenntartva. E & OE. Sokszorosítása, részben vagy egészben, bármilyen formában vagy közepes írásos engedélye nélkül a Nokia tanács tilos. Hát ez nem akármi! Megnyertük a világ egyik vezető mobilgyártó cégének a félmillió forintos díját. Örülhetnénk, mégis aggódunk. Ugyanis nem kértük, nem pályáztunk, és csupán annyit várnak el tőlünk, hogy adjuk meg, szolgáltassuk ki Mr. Duncan Dunn úrnak (Bang kok, Thailand), mint a NOKIA megbízottjának az általa felsorolt adatainkat. Nos, kétségeink vannak, megkerestük hát a cég magyarországi képviseletét. Tudvalevő, a Nokia Ma gyarország egyik vezető távközlési vállalata, a távközlési ipar egyik legnagyobb külföldi beruházója hazánkban. Érdeklődésemre, kérdésemre, vajon miért kapta szerkesztőségünk a Nokiától ezt a fogalmazási és helyesírási hibáktól hemzsegő, furcsa t, a vállalat munkatársa, Samu Zsófia válaszolt: - Amennyiben bármilyen akció, felhívás, nyereményjáték nem kerül közlésre a Nokia hivatalos honlapján, akkor ahhoz a Nokiának semmilyen köze nincsen, és az nem a Nokia hivatalos álláspontját képviseli. Adott esetben egy tipikus spammel állunk szemben szögezte le Samu Zsófia. Vizsgáljuk meg közelebbről, miről is van szó. Az internet átalakította az emberek közti kommunikáció formáit, hiszen felhasználók ezreihez, sőt millióihoz juttathatunk el információt könnyen és gyorsan. Azonban ezzel a lehetőséggel vissza is lehet élni. A világhálón könnyűszerrel hozzá lehet jutni vadidegen emberek címeihez is. Ennek leggyakoribb módja az, hogy egy automata robot-program a weblapokról, különböző levelezőlisták leveleiből, a listák archívumaiból, vagy hírcsoportokból, közösségi oldalakról kigyűjtött címeket eltárolja. Nem ritka, hogy egy weblapon regisztrációhoz kérik el az címünket. Az ilyen címgyűjteményeket azután kéretlen elektronikus üzenetek, azaz spamek küldésére használja fel a spammer. Mi a spam? Papír alapú változatát, a szemét-postát régóta ismerjük a postaládánkba gyömöszölt ingyenes szórólapok, akciókat hirdető prospektusok, reklámújságok révén, amiknek az előállítása, szállítása, terjesztése tetemes kiadást (és környezeti károkat) okoz, melyet végső soron velünk, fogyasztókkal fizettetnek meg. A pénzügyi csalások kategóriájába tartoznak a nagy nyereséget ígérő befektetésekre, nyereményjátékra, piramisjátékra felszólító spamek. A kéretlen levelek egy része úgynevezett phishing mail, vagyis adathalászati próbálkozás, amellyel például bankszámlaszámunkat, számítógépes jelszavainkat és más, visszaélésre alkalmas, személyes adatainkat próbálják különféle ürügyekkel kiszedni belőlünk. A banki adatok lehalászásának módszere például az, hogy a spammerek az ügyfelet egy webhelyre csalják, amely hasonlít a bankjuk honlapjára, és ott íratják be vele valamilyen indokra hivatkozva a megszerezni kívánt adatokat. A kéretlen levél rosszabb esetben még kártékony, vírussal fertőzött programot is rejt magában, nem ritkán annak letöltésére próbálja rávenni a gyanútlan internetezőt. A spam egyik változata a hoax, azaz beugrató levél, amely valódinak látszó felhívásokat, kéréseket, figyelmeztetéseket tartalmaz, hitelesnek látszó forrásokra hivatkozva és elképesztő hiszékenységünket kihasználva. Ez történt a bangkoki címről hozzánk küldött üzenetben is. A jóindulatú, szerencsehozó, áldást kérő, vagy vicces kör- ek mellett megjelentek az emberi tragédiákról, természeti katasztrófákról, betegségekről, eltűnt gyerekekről, számítógépes vírusokról és hasonlókról szóló ugratások, álhírek is. A szemét-postával érkező ajánlatok és információk a címzett számára általában érdektelenek, ezért ezeknek az eknek átolvasásával és törlésével sok munkaóra vész kárba. Fizethetjük a szélhámosság árát! A spam azonban nem csak az energiát és a munkaidőt, hanem a pénzt is elszívja, hiszen továbbítási költségét nem a feladó fizeti, hanem a címzett. Sok helyen a felhasználó fizet a lehívott megabájtokért, a postaláda méretéért, a levelek lehívási ideje alatti telefonszámláért. Emellett a tömegével érkező levélszemét fölöslegesen terheli le a sávszélességet, s ezzel forgalomlassulást okoz, hiszen több tízezer levél tárolása vagy továbbítása eléggé jelentős adatmennyiséget képvisel. Mindez évente dollár milliárdokban mérhető kárt okoz az Amerikai Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is. A spam, tehát nem apró kellemetlenség, hanem a számítógépes bűnözéssel összefüggő, gyorsan növekvő veszély. Magyarországon 2001-ben született először spamekre vonatkozó törvény, amelyet az évek során többször módosítottak márciusától a spamtörvény 6. paragrafusa alapján csak úgynevezett optin módon lehet természetes személynek spamet küldeni úgy, hogy az ne számítson spamnek, akkor, ha az cím tulajdonosa előzőleg ebbe beleegyezett, engedélyt adott, például a levelezőrendszer regisztrációja során vagy valamilyen weboldalon. Magáncímnek számít általában a cegnev.hu címformátum. Az opt-in módon küldhető levelek miatt szoktak a hirdetők ben engedélyt kérni egy reklámcélú üzenet elküldéséhez, például így: Az címedet nyilvános internetes fórumokról és honlapokról vettük. Meg keresésünk egyszeri, több t nem fogsz tőlünk kapni. Az adat kezelési törvényeknek eleget téve, címedet nem tároltuk semmilyen formában. Ha leve lünk kel esetleg zavar tunk, elné zésedet kérjük. Az ilyen esetben biztosak lehetünk abban, hogy a levélküldő el akarja kerülni a spam miatti reklamációnkat, és hogy címünk már egy spamküldő címlistáját gyarapítja, ahonnan további spamek özönére kell számítanunk. Ha nem magánszemélyről, hanem cégről van szó - ami egyértelműen kiderül az cegnev.hu. típusú címből - az opt-in ellentéte, vagyis az opt-out rendszer működik, amely szerint törvényesen lehet küldeni üzleti reklámlevelet a cégnek akkor is, ha azt a címzett nem kéri, amennyiben lehetőséget adnak neki a leiratkozásra. Védekezés: A spamek elleni harcban a legfontosabb szabályok közé tartozik, hogy ne vásároljunk spamben hirdetett terméket, illetve ne is kattintsunk a levélben található hiperlinkekre (hivatkozásokra), amelyek további weblapokra akarnak navigálni minket. Soha semmit ne válaszoljunk spamre! Annyit se, hogy unsubscribe (leiratkozom). Még ha a levél tartalmaz is utasítást, hogyan távolítsuk el magunkat a címlistáról, sok spamküldő ezt csak arra használja, hogy feltérképezze: vajon olvasott postaládát talált-e el? A hallgatás biztonságosabb. Valahányszor személyes adatainkat kérik, olvassuk el, mi célból van erre szükség, és mi lesz az adatok további sorsa. Elsődleges címünket csak néhány közeli, általunk ismert, megbízható embernek adjuk meg. Információkérésnél, speciális ajánlatokra válaszolásnál, űrlapok kitöltésénél érdemes egy másik címet használni. A weboldalakon feltüntetett címünket álcázzuk az automatizált begyűjtés ellen, például a helyett így írjuk le: nevem (kukac) címem (pont) hu. Levélszemét-szűrő program nélkül naponta átlagosan 70 kéretlen t kapnánk. Használjunk tehát spam azonosító, levélszűrő programokat! A piacon rengeteg, ingyenes és fizetős spamszűrő szoftver kapható. Érdemes ezeket beállítani úgy, hogy az ismert spamforrásokból ne is lássuk a leveleket. Néha azonban nem árt átfutni a szemétposta-ládánkat is, nehogy elveszítsünk egy fontos üzenetet. Felvehetjük a spamet küldő címet egy feketelistára, blokkolva az illető jövőbeni leveleit. Célszerű a kulcsszavak alapján való szűrés, amikor is egy bizonyos spamküldő üzenetében a feladó nevében, a tárgyban vagy a levél szövegében jellegzetesen előforduló, de más, értékes levelekben nem szereplő szavak felbukkanása esetén a l evél automatikusan spamnek lesz minősítve. A spammer feltételezi, hogy a címzett úgysem tudja ellenőrizni, hogy miről van szó, és nem jön rá a csalásra, átverésre. Amennyiben a spam tartalmazza az eredeti feladó címét, vagy olyan címet, amelyre levelet, pénzt, akármit kell küldeni, ellenőrizzük egy elküldésével, vajon valós-e a cím. Az esetek zömében a levélcím nem létezik, vagy megszűnt. A spamek feladója legtöbbször hamis, hogy a spammereket nehezebb legyen megtalálni, és megbüntetni. Az álhíreket, beugratásokat is ellenőrizzük és keressünk fel egy hoax-gyűjtő portált, ahol évekre visszamenőleg megtalálhatók a neten keringő ostobaságok. Ne továbbítsuk, hanem töröljük ezeket a nekünk küldött hoaxokat. Panasztétel, szankciók: Akkor tudunk érdemben eljárni, ha a hirdetésből, az azt tartalmazó ből használható adatot lehet kinyer ni a feladó, a hirdető, vagy a szolgáltató kilétére vonatkozóan. Az afrikai vagy távol-keleti eredetű spamek kel, ma még nem igazán lehet mit kezdeni. A hazai spamek egy része, ma még nem a különböző vírusokkal és trójai szoftverekkel megfertőzött, zombi számítógépek segítségével, hanem létező feladóval kerül kiküldésre, hogy az egyébként valós vállalkozás termékeit, szolgáltatásait reklámozza, azzal a céllal, hogy új érdeklődőket, leendő vásárlókat csábítson a termék honlapjára. Ezek a vállalkozások saját webszervert, vagy valamilyen bérelt, esetleg ingyenes tárhelyet használnak weboldaluk megjelentetésére. Az -cím tartozhat internetes előfizetéshez is, azonban a spammerek gyakran próbálnak ingyenes -szolgáltatók elektronikus levélcímei mögé bújni. Mivel a hazai internet szolgáltatók legtöbbje tiltja a spamküldéshez köthető tevékenységeket, panaszunkat, a kéretlen levéllel együtt az internetszol gáltatónkhoz, jellemzően egy hu típusú címre továbbítsuk. Fontos, hogy továbbítsuk, és ne a tartalmát másoljuk, mert a komplett levélben található SMTP, IP-cím és a küldés dátuma alapján az internet szolgáltató be tudja azonosítani a kérdéses személyt vagy vállalkozást. Ugyaninnen kiolvasható a spammer internet szolgáltatójának címe is, ahol ugyancsak reklamálhatunk. A törvénytisztelő Internetszolgáltató figyelmezteti ügyfelét, illetve adott esetben szerződést is bont vele a bejelentések alapján. Kizárja a hálózatáról a spamküldőt és blokkolja, vagy törli a spam meléshez használt címet. Amennyiben az internet-, -, vagy tárhely-szolgáltató mégsem reagál a bejelentésekre és nem hajlandó föllépni a törvénysértő ügyfeleivel szemben, akkor közvetlenül a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható ságnál (NMHH) kezdeményezhetünk kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást. Ha bebizonyosodik, hogy nem járultunk hozzá a reklámlevél küldéséhez, akkor az NMHH megindíthatja az eljárást a spammer ellen, s pénzbírsággal bünteti. Bejelentést az interneten, egy űrlapon keresztül díjmentesen tehetünk. A Nemzeti Fogyasz tó védelmi Hatóságnál (NFH) is panaszt tehetünk. A NFH reklám-felügyeleti eljárást indíthat, azaz a hirdetés tartalma miatt kezdeményezhet eljárást, a kéretlen küldés miatt nem. Az Interneten is érvényes a büntető törvénykönyv, amely tiltja, és börtönbüntetéssel sújtja egyebek közt a pilótajátékok szervezőit. Ha büntetőjo gi kategóriába tartozik a spamlevél, forduljunk a rendőrséghez. Mivel az cím személyes adatnak minősül, annak jogszerűtlen használata miatt az adatvédelmi biztosnál is bejelentést tehetünk személyesen vagy elektronikusan az adatvédelmi biztos oldalán keresztül, az hu címen. Az ombudsmannak jogában áll a nyilvánosság értesítése a jogsértő tevékenységgel kapcsolatban. Aki úgy érzi, hogy az adatai jogosulatlan kezelése és a személyiségi jogainak megsértése miatt jogsérelem érte, az a lakóhely szerinti békéltető testülethez, vagy a helyi bírósághoz is fordulhat bejelentéssel. Ezt a bíróság soron kívül elbírálja. Ha kárt is okozott a spamküldő jogsértő magatartása, akkor polgári peres úton kártérítés kérhető. Körül tekintéssel, számítógépes programjaink rendszeres frissítésével sokat tehetünk azért, hogy ne kapjunk kéretlen ajándékot, és ne váljon túl drágává ez az ajándék. Szádvári Lídia

3 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám 3 Jogszabály a fizetésképtelenek védelmében Ha a kikapcsolás fenyeget Milyen feltételekkel jogosult szolgáltatónk a földgázellátásból történő kikapcsolásunkat kezdeményezni? Mire kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mielőbb szeretnénk rendezni a helyzetet? Végső soron hova fordulhatunk ilyen ügyekben panaszainkkal? A fűtési szezonban ezek különösen aktuális és fontos kérdések minden a földgázellátást igénybe vevő fogyasztó számára. Mindenekelőtt fontos tisztában lennünk azzal, hogy a lakossági fogyasztó 1 - tartozás miatt - a földgázszolgáltatásból kikapcsolására csak a törvényben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén, és csak akkor kerülhet sor, ha az nem esik a törvény által tilalmazott napokra. A kikapcsolás feltételeit a földgázellátásról szóló törvény sorolja fel, ezek a következők: 1. A lakossági fogyasztónak legalább 3 havi számlatartozást kell felhalmoznia. 2. Számlatartozás esetén a földgázkereskedőnek kötelessége fizetési haladék vagy részletfizetés lehetőségéről tájékoztatnia a lakossági fogyasztót, és meg kell kísérelnie erről egyeztetni vele. Ennek az egyeztetésnek az eredménytelensége a kikapcsolás egyik feltétele. 3. A földgázkereskedőnek, a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről legalább 3 alkalommal postai vagy - a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton írásban kell, hogy értesítenie a fogyasztót. A földgázkereskedőnek kötelessége az értesítésben felhívnia a fogyasztó figyelmét a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre és az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségére. Amennyiben ez a három feltétel együttesen meg is valósul, akkor sem lehet a lakossági fogyasztót kikapcsolni az ellátásból munkaszüneti napokon, ünnepnapokon, munkaszüneti vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon és a külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. Kiemelendő viszont azt a tényt, hogy a törvény nem tiltja meg a fűtési szezonban a fogyasztó kikapcsolását, ezért bármennyire is kellemetlen lehet a téli hidegben fűtés nélkül maradni, akár több napra is, ehhez alapvetően joga van a szolgáltatónak. Ugyancsak nagyon fontos tudnivaló pedig az, hogy amenynyiben vitatjuk a feltételek fennállását, és az eljárás jogszerűségét, akkor a földgázkereskedő köteles bizonyítani azok meglétét, nem pedig a fogyasztó. A várható kikapcsolás jogszerű módszere A földgázkereskedőnek a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről tehát legalább három 1 Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. (2008. évi XL. törvény pont) alkalommal kell értesítenie a fogyasztót. Ez a következő rend szerint történik: 1/ A szolgáltató felé fennálló tartozás esetében a földgázkereskedőnek a kikapcsolást megelőző első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatnia kell a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, továbbá meg kell küldeni a fogyasztó részére a kérelemként használható adatlapot. 2/ Amennyiben a fogyasztó a tartozását a felhívás és a tájékoztatás ellenére nem fizette meg, és nem kérelmezte eredményesen a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét sem, a földgázkereskedőnek a tartozás fennállásáról második írásbeli értesítést kell küldenie a fogyasztó részére. 3/ Annak ellenére, hogy a kikapcsolásra lehetőség van a fűtési szezonban is, mégis többletgaranciákat épít be a jogalkotó a fogyasztók védelmében, ha a földgázelosztó az október 15. és április 15. közötti időszakban kívánja az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást kikapcsolni. Ebben az időszakban a földgázkereskedőnek a második értesítéssel egyidejűleg a tartozás fennállásáról írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton értesítenie kell a felhasználási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és a felhasználási hely szerint illetékes gyámhivatalt. 4/ Amennyiben a jegyző, illetve a gyámhatóság intézkedéséről nem érkezett jelzés a földgázkereskedőhöz a második értesítés megküldésétől számított 20 napon belül, és a fogyasztó nem kérelmezte eredményesen a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, továbbá a lejárt tartozását továbbra sem fizette meg, ebben az esetben a földgázelosztó, a földgázkereskedő kezdeményezése alapján, az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást - az ehhez szükséges egyéb feltételek fennállása esetén - további 10 nap elteltével kapcsolhatja ki. 5/ Amennyiben a földgázkereskedőhöz a jegyző, illetve a gyámhatóság intézkedéséről a második értesítés megküldésétől számított 20 napon belül érkezett jelzés, akkor a földgázelosztó az érintett fogyasztó részére nyújtott szolgáltatást - az ehhez szükséges egyéb feltételek fennállása esetén - csak abban az esetben kapcsolhatja ki, ha a fogyasztó az első értesítés megküldésétől számított 45 napon belül a földgázelosztónál a védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét eredményesen nem kezdeményezte. A lejárt tartozását továbbra sem fizette meg. Ha a kikapcsolás mégis megtörténik A jogalkotó arra az esetre is próbál garanciákat biztosítani a fogyasztók számára, ha a kikapcsolás végül mégis bekövetkezik. Így a kikapcsolást és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetést tértivevényes levélben kell a lakossági fogyasztóval közölni. Ha az értesítés az érintett engedélyeshez nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 10. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. Ezen felül a kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az öt munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek - a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján - tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést, jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. Tartozás miatti kikapcsolás esetében a szolgáltatás szüneteltetésének időtartama legfeljebb 30 nap. Ha a fogyasztó számlatartozását ez alatt az idő alatt nem egyenlíti ki, a földgázkereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatálylyal felmondja. A szüneteltetésről szóló értesítésben azonban kötelező a fogyasztó figyelmét felhívni az azonnali hatályú felmondásra és annak határidejére. A visszakapcsolás feltétele és módja, - s panasz esetén Abban az esetben, ha a fogyasztó a földgázellátást újra igénybe szeretné venni, tartozását köteles rendezni, és azt a földgázkereskedő felé igazolni. Ha a kikapcsolt fogyasztó rendezi a földgázkereskedővel szemben felhalmozott tartozását, a kereskedő 24 órán belül köteles kezdeményezni az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. A földgázelosztói engedélyes a kezdeményezésnek köteles haladéktalanul eleget tenni, és köteles a fogyasztót a földgázellátásba 24 órán belül visszakapcsolni. Ha a kikapcsolás tényével, módjával vagy a számlázással kapcsolatban a fogyasztónak kifogása van, érdemes elsőként a szolgáltatóhoz fordulni a konfliktus megoldása érdekében. Sok esetben kisebb félreértésekről van szó, amiket könynyedén meg lehet oldani az ügyfélszolgálatok segítségével. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Nem zeti Fogyasz tóvédelmi Ható ság hoz lehet fordulni az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Végső soron a fogyasztónak természetesen lehetősége van a békéltető testületekhez vagy a bírósághoz fordulnia. Dr. Ágh Zsuzsanna NFH. Közszolgáltatás-ellenőrzési osztály Amikor segítség nélkül nem megy Menekülő út hátralékosoknak -Segíts magadon, és mi segítünk rajtad,- akár ez is lehetne a Hálózat Alapítvány jelmondata. Egy különleges, nem mindennapi, nehéz szerepet, egyfajta közvetítő szolgáltatást vállalt ez az alapítvány, mikor tizennégy évvel ezelőtt létrejött. Már akkor sem volt minden család számára könnyű kifizetni a rendre érkező közüzemi számlákat, ezért mindenképpen intézményes támogatásra volt szükség - mondja Győri Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Igaz, akkor még a szociális védőháló sokkal inkább kiterjedt az adósságspirálba jutottakra, de ennek ellenére hamar kiderült, hogy ez a bizonyos háló nem nyújtható a végtelenségig, és támogatási hálózatra van szükség. - Egy alapítvány miként tudta felvállalni az egyre növekvő számú bajbajutott megsegítését? - Világossá tettük, hogy csakis a számlahátralékosok, és a közszolgáltatók aktív közreműködésével lehetséges enyhíteni a gondokon. A közszolgáltatóknak mindenképpen érdeke, hogy kevesebb legyen az elmaradt díjfizetés, hiszen a sok tartozás a működésüket veszélyezteti. A különféle energiákat háztartásukban igénybe vevő családoknak ugyancsak fontos szempont, hogy fizetni tudják, némi támogatással a havi számlákat. - Milyen formában történik ez a támogatás? - A közszolgáltatók egy része,- a Vízművek, a Gáz művek, a Távfűtő Művek, és a Hulladékszállítók vesznek részt ebben a segítő tevékenységben, nem kis anyagi hozzájárulással. Évi másfél milliárd forint az, az összeg, amivel rendelkezik az alapítvány, és ebből ezer családot tudunk támogatni. A támogatás formája többféle. Egyrészt díjkompenzációról van szó, amit olyan családok kaphatnak, akik egyébként rendszeres szociális támogatásban is részesülnek, egy személyre jutó havi jövedelmük nem haladhatja meg a 60 ezer forintot, egy személyes háztartás esetén a 65 ezer forintot. Ennek a támogatásnak az a célja, hogy ne halmozódjon fel a fogyasztóknál közüzemi díjhátralék. Abban az esetben, ha már díjhátralék keletkezett, ennek egy részét állja az alapítvány, de az önrészt, legalább 80 százalékot a fogyasztónak kell fizetnie. A támogatás számlajóváírás alapján történik, tehát pénzt nem kapnak a támogatottak. Ezen kívül, van a téli időszakban egyszeri támogatás azok számára, akik egyébként díjkompenzációban is részsülnek. A hátralékosok közt vannak lakbérrel tartozók is, akiket felmondás, vagy kilakoltatás fenyeget, nekik is nyújtunk segítséget, de az önrészt állniuk kell. Ez egyfajta gyors segítség, kimondottan krízishelyzetben lévő családok számára. - Milyen összeggel tudnak segíteni, és hogy történik a technikai lebonyolítás? - Eddig 250 ezer forint volt a maximum, amit adtunk, most augusztusban emeltük ezt az összeget 500 ezer forintra. Az összeget 3 évenként lehet igényelni. A támogatásnak szigorú szabályai, és feltételei vannak. A kompenzációt minden esetben a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell kérni, ahol az ügyfélirodákon rendelkezésre áll az ehhez szükséges igénylő lap. A hátralék kiegyenlítési támogatás esetében, pedig a családsegítő szolgálatok az illetékesek, nekik kell alapos vizsgálat után dönteni, hogy jogos-e a támogatás, és a támogatott féllel együttműködési szerződést kell kötniük 12 hónapra. Ez alatt az idő alatt úgynevezett adósságkezelő foglalkozik a hátralékosokkal, és segíti őket tanácsaival. - A fővárosi, nehéz helyzetben lévő családoknak nagy segítség az alapítvány közvetítő és támogató tevékenysége. De ezen kívül az országban is sokan vannak, akik nem képesek fizetni közüzemi díjaikat, olyan esetről is hallani, hogy egész lakótömbökben kapcsolják ki, például a gázszolgáltatást. - A mi alapítványunk csak a fővárosi lakosok ilyen irányú gondjait vállalta fel, de tudomásunk szerint az ország több nagy városában,- így Pécsett, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán is vannak hasonló kezdeményezések, minket is megkeresnek több településről, és érdeklődnek segítő rendszerünk működésével kapcsolatban. Néhány éve, mikor a kormányzati energiatámogatási rendszerbe sokkal többen kerültek be, mi is azt hittük, befejezhetjük tevékenységünket, de mára kiderült,- mivel egyre kevesebben részesülnek ilyen támogatásban- az alapítványi közreműködésre nagy szükség van. (leopold) A Dunakeszi-Fót Tescóban már önállóan is fizethetünk Itt az ország első önkiszolgáló pénztára Magyarországon először a Tesco teszi elérhetővé vásárlói számára az önkiszolgáló kaszszák által nyújtott előnyöket. A Dunakeszi-Fót Tesco áruházban rendkívül nagy népszerűségnek örvendett hétvégén, a pénteken átadott, automatizált, gyors és egyszerű fizetést lehetővé tevő kasszarendszer. A vásárlók újdonságra való nyitottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy máris több mint ezren próbálták ki az új lehetőséget. Az önkiszolgáló kasszák teljesen automatizáltan működnek. A vásárlók maguk olvassák be a kiválasztott termékek vonalkódját, majd a végösszeget készpénzben vagy kártyával egyenlíthetik ki. Az automata pénztár természetesen visszaad és nyugtát is nyomtat a vásárlásról. Az önkiszolgáló kasszák bevezetése mellett gondoltak azokra is, akik egyszerre csak kevés árucikket vesznek meg ők az úgynevezett kosaras kasszák egyikénél sokkal gyorsabban végezhetnek a vásárlással, mintha sorba állnának egy hagyományos pénztárnál. A most bevezetett újszerű pénztárakat pozitív visszajelzések esetén hamarosan további áruházaiban is bevezeti a Tesco. Az önkiszolgáló kasszák mellett természetesen megmaradnak a hagyományos kasszák is. mondta el Iglódi-Csató Judit, a Tesco kommunikációs igazgatója. A Tesco, Magyarország legnagyobb hipermarket kereskedelmi lánca és második legnagyobb brit befektetője. Itthon közel magyar munkavállalót alkalmaz, és minden új áruház nyitásával átlagosan új munkahelyet hoz létre. A vállalat piacvezetőként közel hárommillió vásárlót szolgál ki minden héten. E.L.

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám Új rend az adó és a vám eljárásban Pénzügyőrök a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban A fogyasztói érdekek védelmének egyik erős bástyája volt a XIX. század derekától 2010 végéig a Vám- és Pénzügyőrség. A Lónyai Menyhért pénzügyminiszter kezdeményezésére 1867-ben létrehozott nagymúltú szervezetet január elsejétől összevonják az APEH-hel. Az óév utolsó munkanapján erről kérdeztük a VPOP szóvivőjét Sipos Jenő pénzügyőr ezredest. -Mennyiben változik január elsejével a hivatásos állományú, valamint közalkalmazotti létszám és ha igen, a csökkenés miatt csorbulnak-e az eddigi fogyasztóvédelmi intézkedési jogaik? január 1-jei hatállyal alakul meg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyőrség közös jogutódja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rövidítésben a NAV. A két hatóság, összeolvadását követően, egységes szervezetben is hasonló hierarchiában fog működni, mint ma a vámhatóság, illetve az állami adóhatóság. Lesznek központi, középfokú átveszik a korábbi regionális parancsnokságok csaknem valamennyi feladatát. A Központi Repülőtéri Parancsnokság feladatait a Repülőtéri Főigaz ga tóság, a Vám- és Pénz ügyőrség Vegyvizsgáló Intézete feladatait a NAV Szakértői Intézete veszi át. Ennek jogkörei kibővülnek az igazságügyi szakértői intézeti tevékenységgel. Az alsó fokú szervek megyei igazgatóságokként folytatják tovább munkájukat, fő szabályként egy megyében egy-egy alsó fokú szerv működik majd; a korábban működött, ugyanazon megyében elhelyezkedő vám- és pénzügyőri hivatalok a megyeszékhelyeken megalakuló vámés pénzügyőri igazgatóságok kirendeltségei lesznek. Ugyanez vonatkozik a határvámhivatalokra is, melyek határkirendeltségekként élnek tovább, szintén a megyei igazgatóságok alárendeltségében. A regionális ellenőrzési központok megszűnnek, tevékenységük a megyei igazgatóságokhoz kerül. feladatokat, míg a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság kizárólag jövedéki ellenőrzéssel és hatósági felügyelettel foglalkozik majd. Speciális helyzetben lesz a mai Közép-magyarországi Regionális Parancsnokság, illetve az illetékességi területén elhelyezkedő hivatalok. Budapesten, illetve Pest megyében négy fővárosi, illetve megyei igazgatóság alakul, illetékességi területük az állami adóhatóság fővárosi és Pest megyei szerveinek illetékességi területéhez igazodik. Létrejön a regionális parancsnokság utódaként megalakuló főigazgatóság alárendeltségében egy új vámszerv, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (KAVIG). A regionális kiemelt adózók tekintetében a KAVIG gyakorolja majd a jövedéki első fokú hatósági jogköröket, a jövedéki ellenőrzés és a hatósági felügyelet kivételével. A KAVIG január 1-jétől átveszi a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal országos hatáskörrel ellátott engedé Nyitott szemmel, megfontoltan Vásárlók, vigyázat! Mitől kell tartani vásárláskor? - bár sok gyanútlan fogyasztó nem érti, de egyre többen járják felkészülve a plázákat, a piacokat, az élelmiszer csarnokokat. A tudatos vásárlás már nem luxus, és nem elérhetetlen követelmény, egyre inkább szükséges is, mert a kereskedők, különösen az akciós hajrák idején, igencsak kihasználják a tapasztalatlan, jóhiszemű vevőket különféle marketing trükkjeikkel. Semmiképpen nem állíthatjuk, hogy a kereskedelemben csak, és kizárólag csalók dolgoznak, akik mindenáron a vevők átejtésére, meg ko pasz tására törekednek. Az azonban nem vitatható, hogy ilyenkor minden kétes piacokon jelennek meg, hanem üzletláncok polcain is. A hamisítványok egyre nehezebben felismerhetők, és még a dokumentációt is képesek hamisítani hozzájuk, nem csak a márkajelet. rint Magyarországon a nők 8l százaléka veszélyesen sokat költ, alig egy hajszál választja el őket, hogy kényszeres vásárlókká váljanak. Tegyék, ha van rá idejük, kedvük és pénzük,- legyintenek sokan. De a kóros vásárlásfüggőség olyanokat is érint, akik nem tehetősek, akik anyagilag nem engedhetnék meg maguknak. Ők erejükön, anyagi lehetőségeiken felül vásárolnak, ha kell, akár hitelből, kölcsönből is, magáért a vásárlás öröméért. és alsó fokú szervek. A mai VPOP Vám igaz gatósága és Jövedéki Igazgatósága főosztályainak feladatait a Köz ponti Hivatal illetékes főosztályai veszik át. A közép- és alsó fokon vám-, adóztatási- és bűnügyi feladatokat ellátó szervek lesznek. A NAV középfokú szervei, a regionális vám- és pénzügyőr főigazgatóságok Cseh, német, portugál, spanyol és svéd kutatók 2,7 millió eurós EU-finanszírozással kidolgoztak egy olyan megoldást, amellyel az idősek és a fogyatékkal élők mobiltelefonjuk vagy más eszköz segítségével könnyebben tudják kezelni otthonukban a különféle elektronikus berendezéseket. Az I2HOME elnevezésű projekt keretében a kutatók a meglévő és fejlődő nyílt szabványok alapján kifejlesztettek egy személyre szabott és egyszerűsített kezelőfelületet, az univerzális távkonzolt. Ez a január 1-jétől megszűnnek a regionális ellenőrzési központok, illetve a korábban Budapesten működő, speciálisan csak jövedékes feladatokat ellátó vám- és pénzügyőri hivatalok, így a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal. Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság nem lát el jövedéki lyezési feladatait. Fontos hangsúlyozni, hogy a KAVIG vámeljárásokat nem végez. (Kivételt képez a villamos energia, a biztonsági papír, a nemesfém és drágakő, valamint a Budapesten és Pest megyében működő diplomáciai testületek). Írta: Kőhalmi Fotó: Láng-Miticzky Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének tájékoztatása Okostelefonok időseknek, mozgáskorlátozottaknak kezelőfelület helyet kaphat az univerzális távirányítókban, a mobiltelefonokban, számítógépekben vagy más eszközökben, és felhasználható például mosógép, világítás, fűtés, légkondicionálás, tévékészülék, DVD-lejátszó vagy -felvevő, illetve más háztartási eszköz bekapcsolására és programozására tájékoztatta a tudósítót az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A technológia nem csak házon belül alkalmazható. Az Európai Bizottság által 2010 májusában elfogadott európai digitális menetrend egyik fő célja az, hogy az információs és kommunikációs technológiákat az idősek, a látásukban korlátozott személyek és a kognitív fogyatékkal élők szolgálatába állítsa, és életminőségüket növelve méltóságteljes és önálló életet biztosítson nekik (IP / 10 / 581, MEMO / 10 / 199, MEMO / 10 / 200). Az I2HOME projektről bővebben: n eladó. Kikerülnek a polcokra, a pultokra a lejárt termékek, a giccsek, a használhatatlan bóvlik, a vevőcsalogató akciós áruk. Az akciókkal különösképpen csínján kell bánni. Az árleszállítások, a vevőket megbabonázó százalékok ugyanis gyakran nem árcsökkenést, ellenkezőleg, áremelést jelentenek. Tehát nyugodtan gyanakodjunk, ha egy kabáton százalékos árengedményt hirdető reklám van, vagy a cipőn, műszaki terméken feltűnően alacsony árat tüntetnek fel. Ilyenkor gyakran az eredeti árat hirdetik akciósként, nem árt utánanézni, de az is előfordul, hogy a leárazott termék hibás, vagy gyenge minőségű, csak éppen azt elfelejtették közölni a vásárlóval. Ilyenkor sem árt alaposan körülnézni az üzletekben, összehasonlítani az árakat; meglepő különbségeket tapasztalhatunk. Egyre kedveltebb az interneten, a világhálón történő vásárlás, azt kell mondani, hogy ott is érhetik az embert kellemetlen meglepetések, főként csomagküldő szolgáltatásoknál, de az online boltok ma már általában megfelelően ellenőrzöttek, és védettek. Újabban már élelmiszert is lehet a világhálón rendelni, de tanácsos a gyártó honlapjáról előzetesen tájékozódni. Egyébként könyvet, szállodai szállásokat, repülőjegyeket, különféle belépőjegyeket valóban kényelmesen lehet ilyen úton beszerezni. Gyakran elhangzik, hogy csak megbízható, hiteles, ellenőrzött helyen vásároljunk, ellenkező esetben könnyen kerülhet hamis termék bevásárlókosarunkba. Olyan helyről vegyük meg az áhított árucikket, amely azonosítható forrásból származó portékát kínál. A hamisítók fantáziája ugyanis határtalan. Legked veltebb területük az élelmiszer, a ruházati cikkek, a játékok, a gyógyszerek, a kozmetikumok és az informatikai termékek. A termékhamisítás mára virágzó üzletág lett, egyre több az illegálisan előállított árucikk. Tavaly 5000 alkalommal foglaltak le hamis ékszereket, ruházati cikkeket, játékokat. És ezek már nem csak az utcán, Bár nehéz felismerni a hamisítványokat, azért vannak árulkodó jelek, melyek figyelmeztetnek. Ilyen például az alacsony ár, az árusítás helyszíne, a gyengébb minőség, az eredetitől eltérő márkajelzés. A tudatlanság, figyelmetlenség nem mentség, azt is kevesen tudják, hogy a hamis termékeket vásárlók is felelősségre vonhatók. Tehát mindenképpen érdemes tartózkodni a silány utánzatok megvételétől, ezekhez általában nem adnak sem garancialevelet, sem számlát, tehát, ha otthon kiderül, hogy használhatatlanok, ki is dobhatjuk valamenynyit. Egzisztenciális veszély a vásárlásfüggőség Nem csak figyelmetlen vásárlók léteznek, hanem olyanok is, akik vásárlásfüggők. Ez utóbbiakat, elnéző humorral boltkórosoknak is nevezik. Pedig a jelenség nem is annyira vicces, ugyanis egyfajta függőségről van szó, ugyanolyan szenvedélybetegségről, mint a drogozás, vagy az alkoholizmus. A legfrissebb kutatások sze- Egy idő után már megélhetésüket, egzisztenciájukat is veszélyezteti kóros hóbortjuk Ennek a mániának legfőbb ismérve, hogy a függő személy nem csak azt veszi meg, amire szüksége van, hanem válogatás nélkül mindent összevásárol, az aktus öröméért. Otthon talán ki sem csomagolja, amit vett, vagy a szekrény alján, vagy a kukában landol a pillanatnyi eufóriát okozó zsákmány. A súlyos viselkedészavar mögött többnyire magánéleti problémák, lelki feszültségek húzódnak meg, ezeket igyekeznek a vásárlás izgalmával, élményével elfedni, de ez csak pillanatnyilag sikerül, utána újra mély letargiába sülylyednek. Ha súlyos méreteket ölt ez a mánia, feltétlenül szakember segítségét kell kérni. A piackutatók felmérései szerint a válságos időszakban a magyarok is megtanultak takarékoskodni. A felesleges költekezés helyett tudatosabban nyitogatják a pénztárcát, és a kulturált vásárlás örömteli pillanatait igyekeznek élvezni az akciózások és árleszállítások forgatagában is. (leopold)

5 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám 5 NFH-vizsgálat a hírközlési szolgáltatóknál Folytatás az 1. oldalról A vizsgálat során az ÁSZF és ÁSZF kivonat közzétételének ellenőrzése céljából 158 honlap került ellenőrzésre. A vizsgált honlapok közül mindössze 7 esetben állapították meg a felügyelőségek, hogy a szolgáltatók nem tettek eleget az ÁSZF közlésére vonatkozó kötelezettségüknek. Ugyancsak nagyobb arányú mulasztás került megállapításra az ÁSZF kivonatok vonatkozásában, ezen ellenőrzési szempontnál 81 esetben állapítottak meg a felügyelőségek jogsértést. Tájékoztatási követelmények az ügyfélszolgálatokon és az internetes honlapokon A szolgáltató, a személyes ügyfélszolgálatán, internetes honlapján, valamint az előfizetői szerződésben köteles részletes tájékoztatást adni arról, hogy az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint, milyen csatornákon keresztül teheti meg az előfizető nála, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes hatóságoknál. A tájékoztatásban szükséges továbbá kitérni arra, hogy az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat a szolgáltató mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt valamint, hogy az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely fogyasztóvédelmi szervhez, szervezethez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A vizsgálat során a felügyelőségek 460 ügyfélszolgálati irodában végeztek vizsgálatot a tekintetben, hogy a szolgáltatók maradéktalanul tájékoztatják-e előfizetőiket a panaszügyintézéssel kapcsolatban. Ennek során 199 esetben nem volt közzétéve tájékoztatás a szolgáltatónál történő panasztétel feltételeiről, 175 esetben pedig a fogyasztóvédelmi szervekhez, illetve az illetékes hatóságokhoz intézett panasztétel feltételeivel kapcsolatos tájékoztatás hiányzott. Ennél is nagyobb számban, 201 esetben mulasztották el közzétenni a szolgáltatók a panaszok kivizsgálásának időtartamáról, illetve annak eredményéről történő értesítési határidőről és módról szóló tájékoztatást. 138 esetben pedig, a szolgáltatók arról mulasztották el a tájékoztatást közzétenni, hogy a fogyasztó vita esetén mely fogyasztóvédelmi szervhez, hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. Ugyanezen vizsgálati szempontok vonatkozásában a felügyelőségek 158 internetes honlap ellenőrzését is elvégezték. Ennek során megállapították, hogy 125 esetben nem volt a honlapon tájékoztatás a szolgáltatónál történő panasztétel feltételeiről; 128 esetben pedig sem a fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve illetékes hatóságoknál történő panasztétel feltételeiről, sem a panaszok kivizsgálásának időtartamáról, illetve annak eredményéről történő értesítési határidőről és módról, sem a vita esetén eljárásra jogosult fogyasztóvédelmi szervről, hatóságról, illetve bíróságról nem volt közzétéve tájékoztatás. Az ellenőrzés részét képezte tájékoztatások tartalmilag megfelelőssége is. A tájékoztatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha az tartalmilag egyezik a fogyasztóvédelmi törvény panaszkezelésről szóló előírásaival. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja; amennyiben a szóbeli panaszt nem lehet azonnal elintézni, akkor jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, és a továbbiakban írásbeli panaszként kezeli. Az írásbeli panaszt (legfeljebb) 30 napon belül kivizsgálja és érdemben meg is válaszolja a szolgáltató, a választ pedig írásban küldi meg az előfizető részére. Abban az esetben, ha a panasz elutasításra kerül, azt az írásbeli válaszában a szolgáltató köteles megindokolni. Mindezek mellett a tájékoztatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha az felsorolja legalább a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot vagy illetékes regionális felügyelőségeit, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot vagy a Hírközlési és Média Biztost, a Gazdasági Versenyhivatalt, valamennyi illetékes megyei békéltető testületet, valamint az illetékes városi bíróságot. Az ügyfélszolgálati irodákban közzétett panaszügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás tartalmi vizsgálata során 18 esetben kifogásolták a felügyelőségek a szolgáltatónál történő panasztétel feltételeiről szóló nem megfelelő tájékoztatást. Mindezek mellett tartalmi szempontból 30 esetben a fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve illetékes hatóságoknál történő panasztétel feltételeivel kapcsolatban, 17 esetben pedig a panaszok kivizsgálásának időtartamával, illetve annak eredményéről történő értesítési határidővel és móddal kapcsolatban állapítottak meg jogsértést a felügyelőségek. A tartalmilag nem megfelelő tájékoztatások közül a legtöbb hiányosságot a vita esetén eljárásra jogosult szervek vonatkozásában észleltek az ellenőrzések során a felügyelőségek, e vizsgálati szempontnál 93 esetben tapasztaltak jogsértést, jellemzően az eljárásra jogosult szervek nem teljes körű felsorolása miatt. A honlapokon közzétett panaszügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás tartalmi vizsgálata során már kedvezőbb kép alakult ki a szolgáltatókról, ugyanis mindössze 2 tartalmilag nem megfelelő tájékoztatás került a Dél-Dunántúli Regi o nális Felügyelőség látókörébe. A szolgáltatók panaszkezelési gyakorlatának ellenőrzése A témavizsgálat kiterjedt annak az ellenőrzésére is, hogy a szolgáltatók a fogyasztóvédelmi törvény panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően válaszolják-e meg a fogyasztói beadványokat, panaszokat. A vizsgálat ideje alatt 142 fogyasztói panasz alapján indult fogyasztóvédelmi eljárás, amelyből 116 esetben állapítottak meg a felügyelőségek jogsértést a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes fogyasztói panaszkezelés miatt. A megállapított jogsértések közül 9 esetben nem vettek fel jegyzőkönyvet a fogyasztó szóbeli panaszáról, 5 esetben pedig, a szolgáltatók a fogyasztó panaszát nem írásban válaszolták meg. A felügyelőségek 15 esetben azért állapítottak meg jogsértést, mert a szolgáltató egyáltalán nem válaszolt a fogyasztó panaszára, igen magas számban, 83 esetben pedig a szolgáltatók túllépték a szolgáltatók számára nyitva álló 30 napos válaszadási határidőt. A Dél-Dunántúli Regionális Felügyelőség látókörébe került olyan eset is, miszerint az egyik legnagyobb hírközlési szolgáltató a 30 napos válaszadási határidőt jelentősen túllépve, 54 nap elteltével válaszolta meg a panaszt. Mindezek mellett a jogsértések közül 3 azért került megállapításra, mert a szolgáltatók a panasz elutasítása esetén nem tájékoztatták a fogyasztót a panaszfórumokról, 2 esetben pedig a panaszfórumok elérhetőségeiről. Összegzés Megállapítható, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók összességében, láthatóan törekednek a jogszabályok betartására. Az egyes területeken tapasztalt több-kevesebb jogsértés hátterében túlnyomórészt (kisebb vállalkozások esetén) a jogszabályok nem megfelelő ismerete, illetve, (nagyobb szolgáltatók vonatkozásában) a hatóságétól eltérő jogértelmezés áll. A vállalkozások általában együttműködők voltak az eljárások során, és törekedtek a feltárt hiányosságok, hibák kijavítására. A nagyobb szolgáltatók még körlevelet is kiadtak partnereik részére a jogkövető magatartás elősegítése érdekében. dr. Turzó Tünde, dr. Hernádi Júlia Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Egy fogyasztóbarát és alkalmazott-barát vállalkozás A siker kulcsa: az emberbarát üzletfilozófia A Legjobb bevásárló-központ-fejlesztés elnevezésű, rangos díjat nyerte el a Corvin Bevásárlóközpont. Rövid hír az újságokban, mégis meglepő. Hiszen alig néhány hónapja nyílt meg ez a létesítmény, és máris elismerték sikerességét. A díjban benne van a vásárlók döntése is, akik naponta mintegy 30 ezren keresik fel a bevásárlóközpontot. Miért említésre méltó, és figyelemfelkeltő ez az esemény? Mert nem megszokott, bármenynyire is természetesnek tűnik, hogy egy új pláza már a kezdet kezdetén megfelel az igényeknek, és rendeltetésszerű használatának. Nyitás után általában a belakás folyamatának lehetnek tanúi a vásárlók, szinte szemük előtt javítgatják a felszínre került hibákat. Vajon mi a titok kulcsa? Titok nincs, állítják egybehangzóan azok, akiknek köze van a sikerhez. Egy nagymúltu cég, a Klépierre Ségécé Csoport áll a Corvin Bevásárlóközpont mögött. Egy olyan cég, mely a kontinentális Európa legnagyobb bevásárlóközpont-tulajdonosa, és közös vállalkozások, leányvállalatok hálózatán keresztül 13 országban 374 bevásárlóközpontot, és mintegy bérleményt üzemeltet. Az 1956-ban alapított vállalkozás, amely 100 százalékban a Klépierre tulajdonában van, száznál több különböző méretű fejlesztésben szerzett tapasztalatot Európa legnagyobb városaiban. A Ségécé vállalkozás 2005 óta jelen van Magyarországon is, mint legnagyobb bevásárlóközpont üzemeltető, miután 12 bevásárlóközponttal bővítette portfolióját az ország egész területén, közepes és nagyvárosokban. A fővárosban jelenleg a Duna pláza, Csepel pláza, Corvin Bevásárlóközpont, vidéken pedig a Szeged, Szolnok, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Győr, Kaposvár, Kanizsa, Zalaegerszeg, Székesfehérvár pláza tartozik a vállalathoz, melyeknek nem csak üzemeltetője, hanem tulajdonosa is. A magyar piacra történő belépéskor kész portfoliót vett meg a Ségécé Magyarország Kft., összesen 12 házat, amely a Corvin Bevásárló központtal, mint saját projekttel bővült. A cég mára rendelkezik mindazokkal a szakmai tapasztalatokkal, melyek a hazánkban elsőkként elkészült plázákban felhalmozódtak, és mára a bérbe adható négyzetméterszámmal gyakorlatilag piacvezetővé vált. Ahogy Francois Noble, a cég kereskedelmi igazgatója egy korábbi interjúban elmondta, a Klépierre tulajdonát képező Corvin Be vásárló központ Magyarországon az első, teljes egészében a Ségécé által fejlesztett bevásárlóközpont, a Futureal Group közreműködésével. A kérdésre, hogy a már egy éve elkészült Corvin Bevásárlóközpont átadása miért csak néhány hónapja történt, az igazgató azt feleli, hogy nem a gyorsaság a fő szempont náluk, nem a mielőbbi haszon, a gyors átadás a lényeg, hanem a hoszszútávra érvényes, sikeres stratégia kidolgozása, és alkalmazása. Hogy ez mit jelent? Sok mindent. Többek között olyan nagy alapterületű létesítmény kialakítását,- kétszintes boltokat is - melyek nem jellemzőek egy centrumban, városközpontban létrejött plázában. Itt például a szokásosnál kétszer nagyobb területű szupermarket van, melyben a CBA Príma a bérlő. Egy sajátos bérlői mix szerint alakították ki a négyzetméterig terjedő üzleteket, a középkategóriás boltok, és kisebb butikok is helyet kaptak a nagyok mellett. A családi, és üzleti találkozókra alkalmas ételudvar valamint a többi létesítmény is a megfelelő együttműködést szolgálja, nem a gyors bérbeadást. Olyan struktúra kialakítása volt a cél, melyben mindenki megtalálja a számítását. Ennek érdekében a bérlőkkel is partneri viszonyt igyekeztek kialakítani, figyelembe véve érdekeiket, lehetőségeiket a rugalmasan kezelt bérleti díjaktól a különféle kedvezményekig, a jó partneri kapcsolat kiépítése mentén. A sikeres működés kulisszatitkait legjobban Nagy Éva ismeri, gyakorló vezetőként, a Corvin Bevásárlóközpont igazgatójaként. A komplexum legfőbb erénye emberbarát üzletfilozófiája, - mondja. És ebben minden benne van, tehát vevőbarát, és ennél több is, mert minden közreműködő szempontjait, kényelmét, biztonságát figyelembe veszi. Több olyan kényelmi szolgáltatást igyekeztünk felvenni a palettánkra, ami megkülönböztet bennünket a többi bevásárlóközponttól, és egybevág a Ségécé Csoport üzemeltetési elgondolásával. A Corvin Bevásárlóközpont alapvetően egy nagyszabású városfejlesztési projekt része, úgynevezett belvárosi koncepció, ami azt jelenti, hogy minden megtalálható egy helyen, esztétikus környezetben és tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetően. - A sikeres starthoz nem fér kétség, de vajon a kezdeti lendület tartható-e? - A verseny nagy, igen erős a mezőny, amiben állandóan bizonyítani kell, de a Ségécé cég hatalmas tapasztalattal áll mögöttünk és hosszú távra tervez. Ez a bevásárlóközpont is természetesen alapvetően kereskedelmi célokat szolgál, ezért elsősorban a vásárlók, és az üzlethálózatok igényeit kell maximálisan figyelembe venni, és ebbe beletartozik a rendeltetésszerű használat, a partnerek és vásárlók kényelme, biztonsága, a nívós, minden irányú kiszolgálás, ami egy ilyen közhasznú terület jellemzője. A Ségécé bízik a magyar piacban, üzleti filozófiája a tartós sikereket készíti elő, mind a bérlőkkel, mind a látogatókkal emberi, partneri kapcsolatokat ápol, mi pedig valamennyien azon munkálkodunk, hogy nívós szolgáltatásainkkal a visszatérő, minket választó törzsvendégek bázisát alakítsuk ki. Felelősségünk abban is nagy, hogy ez a kereskedelmi komplexum igen sok embernek ad munkát, az ő megfelelő körülményeik, megélhetésük, kiszámítható biztonságuk is fontos számunkra - mondja az igazgató. A Corvin Bevásárlóközpont átadása jól időzített ünnepi esemény volt. Fény, pompa, kedvezmények, nagy vásárlási kedv, óriási forgalom. Hogy időtálló-e a kezdeti siker? Kettőn áll a vásár: egyrészt a szolgáltatók minőségi munkáján, másrészt a vásárlókon, akik kritikusan szavaznak naponta: a pénzükkel, bizalmukkal, elégedettségükkel. (leopold)

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám Az optimális mosó- és fehérítőszerek, öblítők Egy kis mosás-, mosószer történelem A mosás az óta ismert, amióta az ember textíliákat visel és használ. Az ó-egyiptomi feljegyzésekben a tisztítási módszerek is fellelhetők, eszerint patakokban folyt a textíliák vizes kezelése, a tisztítóhatást sulykolással, illetve ütögetéssel fokozták. A facsarásos víztelenítés után szabadtéri szárítás következett, majd odahaza a simítást végezték. A nagyobb edénybe helyezett szennyes ruhát lábbal taposták, ezzel növelve a mosóhatást. A kicsavart fehér textíliákat a fűre terítették, s a napfény fehérítőhatását felismerve alkalmazták, mint módszert (gyepfehérítés). A pörköltszaftos folt eltávolítása manapság sem könnyű dolog; érdemes kitenni a tűző napra az ilyen textíliát. Csodát láthatunk, amikor e makacs folt eltűnik. A rómaiak a vizeletben levő ammónia lúgos tisztító hatását felfedezve, ilyen tartalmú fürdőkben taposták a tisztítandó anyagokat (hozzájuk fűződik az iparszerűen űzött mosodák megteremtése is). A későbbi időkben előkerült a kecskezsírból és hamuból főzött szappan, amely hosszú ideig a legfontosabb mosósegédanyag lett. A fahamu annyira meghatározó mosó-segédanyaggá vált, hogy külön foglalkozás volt ennek begyűjtése (a hamus ember szedte össze a házakból), miután feltárással ebből nyerték a hamuzsírt, a lúgos hatású kálium-karbonátot. A melegített lúgot speciális merítő edénnyel (szapuló) öntötték az üstben elhelyezett ruhára, de előfordult a hamu közvetlen beszórása is - a lágy vízben (gyűjtött esővíz) beáztatott szennyes ruha közé. A mosósulykokkal verve fokozódott a textília tisztulása, a rizsszalmából, kókuszból, gyökérből készített kefékkel, marhaszőrből kötözött csutakkal végzett dörzsölés szintén eredményesnek bizonyult a piszokeltávolítás során. A gyapjúanyagok tisztítását kezdetben zsírszívó anyagokkal (bentonit vagy kallóföld) oldották meg. A középkorban mosószerként ásványi szódát, főzött szappant használtak, a boraxot fényesebb textilfelületek elérésére alkalmazták. Az 1830-ban megjelent törökvörösolaj (szulfatált ricinusolaj) volt az első, nem szappanalapú mosó segédanyag. A mosószerek előállításánál forradalmi változást hozott a mesterséges szóda gyártás beindítása 1873-ban, amely Ernest Solvay nevéhez fűződik ban Reychler belga vegyész feltalálta és előállította az első szintetikus mosószert, majd a felületaktív anyagok sora szolgálta a háztartási mosást és a nagyüzemi mosodákat. Későbbiekben a segédanyag-kémia hatalmas lendületű fejlődése sorra életre hívta a legkülönbözőbb felületaktív-anyagokat, ezek eredménye az egyre több, rendkívül korszerű mosószer-elegy, amely minden tényezőre kiterjedő előnyöket biztosít. Szennyeződésfajták, a mosási folyamat elve A ruházati- és egyéb textíliákra minden rákerülhet - mint szennyezőanyag -, amely környezetünkben előfordul és a használat során öltözékünkkel, textiltermékeinkkel kapcsolatba kerül. Így a piszkító-források széles skálájában a következő rendezőelvek szerint csoportosíthatók a különböző szennyezők: - vízben oldható (nem-vizes oldószerközegben nem oldódó) szennyeződések, ide sorolhatók a különböző élelmiszer eredetű foltozódások (pl. gyümölcs, cukor, só, stb.), - vízben csak duzzadó (nem oldódó) szennyezők, amelyek nem-vizes oldószerben oldhatatlanok (pl. különböző fehérjék az emberi testből-, illetve külső behatásként; keményítő, stb.), - nem-vizes oldószeresrendszerekben oldható, megfelelő segédanyag jelenlétében vízzel emulgeálható szennyeződések (pl. zsír, olaj, viasz, stb.), - vízben is oldhatatlan, oldószerben sem oldható szenynyezők (pl. korom, rozsda, pigmentek, stb.). A felsorolt szennyeződések kb. 15 %-a vízben oldható illetve vízzel duzzasztható, cca. 10 %-uk nem-vizes oldószerekben oldható (pl. vegytisztítással eltávolítható), a fennmaradó nagy - 3/4-es -részarányt képviselő szennyező anyagok viszont vízben és nem-vizes oldószerekben egyaránt oldhatatlanok. Ebből egyértelműen következik, hogy a vízen kívül szükség van különböző speciális tisztító hatású segédanyagokra is, továbbá mechanikai hatásra, hogy hellyel-közzel megvalósuljon a maradéktalan szennyeltávolítás. Belátható, hogy nem lehet minden szennyeződést a háztartási mosással eltávolítani. A mosószereket illető követelmények A kereskedelemben kapható nagyszámú mosószer illetve, ezek összetételének pontos ismertetésére nincs mód (csak az összetevők besorolás szerinti felsorolása hozzáférhető). A mosószerekkel (szilárd és folyékony mosószerekkel) szembeni főbb követelmények egységesek. A kiváló tisztítóhatás, a textíliára nézve károsodásmentes használat, a gazdaságos alkalmazhatóság ugyanúgy fontos, mint az, hogy kellemes illattal rendelkezzen, adagolása praktikus és egyszerű legyen. A szilárd anyagok esetén lényeges, hogy a mosópor-szemcsék a tárolás során ne tapadjanak össze (ne csomósodjanak), használatuk során ne legyen ingerlő (tüsszentést, köhögést okozó) porfelhő, továbbá ne tartalmazzanak allergén anyagokat. Kiemelt tulajdonság a lehető legkisebb környezeti terhelés, valamint az, hogy a csomagoláson a szükséges információk szerepeljenek, amely a kiválasztást és a szabályos felhasználást garantálja (importtermék esetében magyar nyelven). Az említett igényeknek való megfelelés érthetően olyan keverékanyagokat jelent, amelyeknél akár 15 féle komponens is előfordul. A fontosabb alkotóelemek a következők: - A felületaktív anyag (ok) a fő hatóanyagok szerepelnek, így kb %-os részaránynyal fordul elő - A vízlágyítók (10-20 %) jelenléte természetszerűleg a vízben oldott, keménységet okozó kalcium- és magnézium sók zavaró hatásának megszüntetésére irányul Általában a foszfátok elterjedtek, káros hatásuk még mindig kérdőjeles. - A kémiai fehérítők jellegzetes mosószer komponensek (kb. 10 %-os előfordulással). - Az optikai fehérítők elődjeként alkalmazták a kékítőket a fehérség fokozására, - Az enzimek bioaktív mosószerek fontos alkotórészei - A habzásgátlók elnevezésüknek megfelelően a mosószer nemkívánatos kihabzását igyekeznek megakadályozni - A különböző illatanyagok az úgynevezett mosólúg és egyéb kellemetlen szaghatások megszüntetését biztosítják, továbbá a mosott textília illatosságát idézik elő (túlzott előfordulásuk allergiakeltő lehet). - A korróziót-gátló segédanyagok olyan adalékok, amelyek a mosógépek kímélését biztosítják, a szerkezet élettartamának növelését szolgálják. - Az úgynevezett szürkülésgátlók a mosófürdőbe vitt szennyeződés textíliára történő visszacsapódását akadályozzák meg, mint szenny-lebegtető anyagok (megjegyzendő, hogy az egyes egyszerűbb technikájú automata mosógépeknél a meleg, mosott textilanyagra rázúduló hideg öblítővíz sajnos kifejt nem kívánt szürkülést). A mosószergyártók és forgalmazók eleve több felhasználást javasolnak üzleti okból és a biztos tisztítóhatás érdekében (sokszor vizsgálatokkal bizonyították, hogy az ajánlottnál 30 %-kal kevesebb mosószer is az elvárt eredményt biztosítja). A több töltőanyag, a nagyobb mennyiségben felhasznált mosószer komoly környezeti többletterheléssel is jár. Mosószerek csomagolása, kiválasztása Lényeges a mosószerek csomagolása, illetve kellő részletességű a feliratozása. Így a megnevezés mellett a rendeltetés, a százalékos összetétel, a gyártó (importnál a forgalmazó), a töltőtömeg, a gyártási idő feltüntetése kötelező, ezen kívül szerepelni kell a vízlágyító komponens megnevezésének, a különleges adalékok felsorolásának (optikai fehérítő, enzim, kémiai fehérítőszer, stb.). Termé szetesen külföldi mosószernél mindennek magyar nyelven kell (ene) eleget tenni. A mosószer kiválasztása során lényeges a textiltermékek csoportosításának (fehér- illetve színes cikkek; nyersanyagösszetétel alapján) és a fogyasztói tájékoztató kezelési útmutatójának (jelképsor, szöveges magyarázat) figyelembevétele. Színes textíliáknál ajánlott a color jelzésűek használata (ezekben nincs kémiai- és optikai fehérítő tartalmú hozzátét, viszont előfordul színezéklebegtető segédanyag, amely a levándorolt színezéket megköti). A kezelési jelkép első piktogramja (kád/ teknő) figyelendő. Amennyiben számérték szerepel, úgy kézi- és gépi mosás engedélyezett a számadat szerinti legmagasabb hőmérsékleten ( o C-ban). A kádba nyúló tenyér csak a kézi mosás lehetőségre figyelmeztet (maximum 40 o C-os fürdőben). A jelkép aláhúzása a kezelés kíméletességéről és a víztelenítés módjáról ad tájékoztatást. Egyéb praktikák Az aktív gél tartalmú, előre kiadagolt kiszerelésben forgalmazott kapszulás mosószerek is terjedőben vannak. Ezek a koncentrátumok, többek között, felületaktív-anyagot (anionos és nem-ionos), enzimet, vízlágyítót, illatanyagot és egyéb hozzátéteket tartalmaznak vízben oldható tasak formájában. A fehér termékekre ajánlott változat optikai fehérítővel kiegészített, a color besorolásúak ettől mentesek (a gyártó eltérő színnel jelöli a mosószereket, pl. zöld a fehér textíliáknál használandó, lila a color típusú). A tökéletesen oldódó mosószer rendszer már 30 o C-tól hatékonyan alkalmazható. A mosógolyó (mosógömb) belsejében található apró ásványi- és kerámiagolyók, - állítólag, - kölcsönhatásuk folytán csökkentik a víz felületi feszültségét, elősegítve a textília átható nedvesedését, biztosítva a mosószer-nélküli kezelhetőséget. Ugyanakkor a nagyon szennyezett ruhákra ajánlott az a típus, amelynél a mosógolyó belsejében - az említett golyócskák mellett - szappangyökér és mosódió-kivonat is előfordul. A mosógolyó hatékonyságát ezer mosásra prognosztizálják alkotói, akik az antimikrobális hatást is hangsúlyozzák a bőrbarát jelleg mellett. A mosódió héjában levő saponin (amely természetes szappanszerű anyag) tartalom kioldódik vizes közegben, így ajánlói szerint más segédanyag nem kell a hatékony mosáshoz. A mosódió különösen célszerű az allergiában szenvedőknek és érzékeny bőrűeknek, - a reklám szerint. A szóban forgó növényi termés nem dió, hanem bogyó, amely fán terem főképp India és Nepál vidékein. A nagy mosódiót használják tisztításra, bár kisebb hatékonysággal a kicsi változat is alkalmas lehet. Ezt állítólag az egyik legjobb mosószernek tartják a rossz szagok eltávolítására (dohos törölközők, törlőkendők vagy akár textil pelenkák is friss illatot kapnak hatására). A leírások szerint 1 kg mosódió (bogyó) héj mosásnál fejti ki hatását. A szálasanyagok, kelmék víztelenítése A vízbe merített textilanyag saját tömegénél 2-3-szor több vizet tartalmaz. A víztelenítés ismert módjai: - Préselés hengerek között, amikor a rugalmas- és keménygumi felületű- összeszorított hengerek között vezetett textíliából a víz egy része kinyomódik (ez főleg ipari megoldás, régebben a háztartási mosógépek egyes típusaihoz is tartozott kézi mozgatású préselő hengerpár). Hasonló, a kötegpréselésnek megfelelő igénybevételt jelent a kézi facsarás. - A centrifugálás során a fellépő erő vízkiszorító hatása végzi a mechanikai nedvességeltávolítást. A centrifuga hatásosságát az úgynevezett j számmal határozzák meg. Az ipari centrifugákban közötti j-szám jellemző, a háztartási eszközöknél kb A víztelenítés módját részben a textilanyag készültségi foka, részben a mechanikai érzékenység határozza meg (pl. törésre érzékeny anyagok nem centrifugálhatók, kényes kelmékből készült cikkeknél a függesztve, csepegtetve történő víztelenítése javasolt, stb.) A víztelenítés megengedett módjáról szintén a kezelési jelképsor első és harmadik piktogramja ad felvilágosítást. A kád/teknő egyszeri aláhúzása a követendő kíméletes kezelés értelmében alacsonyabb fordulatszámú centrifugálásra hívja fel a figyelmet, a kettős aláhúzás a nagyon kíméletes kezelést írja elő, a kézi facsarást tiltja. Amennyiben a négyzetben belülről érintkező körös piktogram átlós áthúzással szerepel, úgy a megfelelő természetes szárítás követendő az alatta levő kiegészítő szimbólum szerit (pl. négyzetben felül kötélszerű ív esetén centrifugálás után függesztett szárítást kell végezni; a három függőleges vonallal ellátott négyzet esetén tilos a centrifugálás, csak csepegtetve szárítható; a vízszintes vonal fektetve szárításra utal). A mesterséges szárítás tehát egy gyorsított párologtatási folyamat, amelyet a hőmérséklet emelésével, a szükséges hőenergia folyamatos biztosításával, illetve általában a környező levegő mozgatásával érik el a különböző szárítóberendezésekben. Az egyes háztartási mosógépekben, a különálló forgódobos szárítókban előforduló légszárítók az áramlás elvén végzik a textiltermékek szárítását. A gépi szárításra az ötábrás kezelési jelképsor harmadik szimbóluma az irányadó (ha a négyzetben belülről érintkező körrel ellátott piktogramban egy pont van, az kb. 50 o C-os, két pont a kb. 70 o C-os forró levegővel történő dobos szárítást tesz lehetővé). Kutasi Csaba textil-mérnök

7 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám 7 Kisfogyasztó a nagyszolgáltatóval szemben Folytatás az 1. oldalról Az EDF DÉMÁSZ Zrt., az EDF DÉ -MÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Méréstechnikai Csoport, az ELSTER Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Energiamérési osztályának képviselői részt vettek a rendezvényen, de a hozzászólás lehetőségével, ez alkalommal nem éltek. - Az első felszólaló, Ifj. Balogh Dezső a téma műszaki oldaláról, saját vizsgálati, kutatási eredményeit osztotta meg. Azért keltették fel érdeklődését a mágnesezési ügyek, mert megdöbbentették az áramszolgáltatók, valamint több igazságügyi szakértő érvelései, amelyek a villanyóra felgyorsulásának egyedüli okaként a mágneses hatást jelölték meg. Kritikus fogyasztásmérőként ő maga is említett néhány, az itthoni áramszolgáltatási területen alkalmazott, évtől gyártott magyar, ill. hazai összeszerelésű, valamint újrahitelesített villamos fogyasztásmérőt, amelynél vizsgálatai során kivitelezhető volt az erős mágnessel való demagnetizálás. Viszont a külföldi piacról beszerzett elektromechanikus villanyóráknál vagy nem volt semmilyen hatással az erős mágnes, vagy csak átmeneti jelleggel, de csakis pozitív irányba, a fogyasztásmérő felgyorsult. Azaz nem kevesebbet, hanem többet mért. A Ferraris-tárcsa mágneses térrel történő lassíthatósága elméletileg lehetséges, de csak a felületéhez közel helyezett mágnessel. Ezt azonban a búra megakadályozza. A fék-mágnesekre sem lehet úgy hatni, hogy nagyobb féknyomaték álljon elő. A villanyóra gyártók deklarálják is a külső mágneses terekre való érzéketlenséget és a zárlati áramok elleni védettséget együtt említik, mert a kettő összefügg. Ifj. Balogh Dezső szakmai alapossággal magyarázta meg és indokolta álláspontját. Szakértői véleménye és tapasztalatai szerint nem fogadható el a szolgáltatók érvelése, miszerint a fogyasztó lopás céljából, erős neodímium-vas-bór anyagú mágnest helyez a fogyasztásmérőre és lassítja azt. Véleménye szerint az áramszolgáltatóknak be kell fejezniük a boszorkányüldözést és a valódi okot elismerve, a kritikus mérőket kell díjmentesen lecserélni, új digitális fogyasztásmérőkre. A sérelmezők: - Halász Éva 2009 óta tartó esetének kálváriája folytatódott, több igazságügyi szakértő véleményezése, rendőrségi vizsgálatok és saját utánajárásai követték egymást. Elmondta: az igazságügyi szakértők közül volt olyan, aki szerint a mágnesezés valós probléma, a fogyasztónak semmi esélye sincs, objektív felelősségre hivatkozva. Volt, aki részben elfogadta a jelenlegi áramszolgáltatói állásfoglalást. És volt, aki felajánlotta, hogy 40% sikerdíjért elintézi, hogy ne legyen kötbérügye. Időközben beidézték tanúvallomás tételre, a helyszínen derült ki, hogy a szolgáltató jelentette fel áramlopásért és a kötbér összegét Ft-ban jelölte meg lopott értékként. Az ügy azért ellentmondásos, mert több mint fél millió forintot kapott vissza időközben. Az ügy kapcsán megkérdezett jogászok szerint hamis vádról van szó, akkor is, ha ismeretlen tettes ellen tette a feljelentést a szolgáltató. Saját tapasztalata, hogy az áramszolgáltatókkal kapcsolatban nincsen fogyasztóvédelem Magyarországon. Az igazságügyi szakértők függetlenségét illetően is erős a kételye, mivel véleménye szerint megkérdőjelezhető az a szakértő, aki azt javasolja egy fogyasztónak, hogy próbáljon meg leülni a szolgáltatóval, és Ft-ra lealkudhatja a kötbér összegét. - Nagy Ottó elmondta, hogy nyár végén vette észre, hogy a villanyórája nagyon sokat mér. Bejelentette a szolgáltatónál, megvizsgálták az órát, fejlámpával, nagyítóval mindent átnéztek és rendben találtak. Megállapították azonban, hogy a villanyóra bal oldala karcos volt, ezt jegyzőkönyvbe vették. A jegyzőkönyv végén azt is leírták, - amit ő nem olvasott el végig -, hogy a karcolás azért keletkezett, mert ott húzták rajta a mágnest. Az ügyében vizsgálatot folytató szakértő megállapította, hogy megmágnesezte a villanyórát ezért a szolgáltató Ft pénzbírságra ítélte. Ügye tisztázása során elengedtek 50 %-ot és adtak 3 nap gondolkodási időt, hogy a büntetés fennmaradó részét fogadja el. Azonban azzal tisztában volt, hogy ha 1 Ft-ot is elfogad, azzal elismeri a bűnösséget. Ezt követően beperelte a szolgáltatót, míg a szolgáltató is beperelte őt, két éven át egyik tárgyalás követte a másikat. Lapzártáig visszajelzett Nagy Ottó, hogy megnyerte a pereket. - Kőhalmi Tamás tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a saját utánajárásának köszönhetően május óta a MEH állásfoglalása után a szolgáltató visszavonta a velük kapcsolatos korábbi határozatát, és lakonikus rövidséggel elnézést kért. Hangsúlyozta, hogy ezt az eljárást ő méltatlannak tartja, ezért nem fogja ebben a stádiumban az ügyet befejezni, kártérítést követel az őt ért sérelmek és a hosszadalmas procedúrára fordított idő kompenzálására. A szakértők: - Imrei Józsefné igazságügyi szakértő tanácsot adott arra, hogy mit tegyen a fogyasztó, ha tulajdonosváltás, mérőátírás előtt áll. A szolgáltatók a fogyasztóval egyeztetett időpontban kötelesek a mérőket ellenőrizni, ekkor kérhető a mérő mágnesezettségének ellenőrzése is. Jelenleg a mágnesezettség ellenőrzésére nincs kötelező előírás. Mind a Magyar Energia Hivatal, mind a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége foglalkozik azzal, hogy a villamos energia törvény és alsóbb rendű rendelkezései a mágnesezettségre történő ellenőrzést is tegyék kötelezővé átírás előtt. Javasolta, hogy a lakáson kívüli mérőket tartsák zárt mérőszekrényben, a mérőszekrény körben legalább 5-5 cm-rel legyen nagyobb a mérőnél. Ajánlotta, hogy vezessen mindenki egyszerű mérőnaplót, pl. naptárba feljegyezve a leolvasásának napját és a mérőállást. Ha a fogyasztást havonta, de legalább negyedévenként összehasonlítják, azonnal észreveszik a nagy kiugrásokat. Néhány szót szólt a mágnesezettség bérbe adott lakásban történő megállapításáról. A bérleti szerződésben rögzíteni kell az aktuális mérőállást, és a bérbeadó érdeke azt időnként ellenőrizni. Átírathatja a mérőt a bérlő nevére, akkor az ellenőrzés ingyenesen megtörténik, további felelősség a bérlőé. A mágnesezettségre történő ellenőrzést bérbeadás előtt saját költségére is kérheti a tulajdonos, ami sokkal kevesebb, mint a fent említett kötbér. A rendezvényt követően Imrei Józsefné írásban közölte azon sérelmét a szervezőnél, miszerint a beszélgetésen elhangzott segítőkész előadásokat - köztük a sajátját is - számára ismeretlen blogíró jórészt elferdített értelemben tette közzé, amely ellen védekezni csak a további beszélgetésektől való távolmaradással lehet. - Ollé József a Magyar Energia Hivatal nyugalmazott vezető főtanácsosa, a hazai mérőórák mágnesezését valós problémának tartja. Ez a jelenség a 80-as években kezdődött, de a 2000-es évekre vált elterjedtebbé. Ismertette, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján a felhasználóknak kell gondoskodni a tulajdonukban lévő mérőórák állagának megóvásáról. Az új mérőórák felszerelése előtt a hitelesítést az Országos Mérésügyi Hivatal végzi el, majd a szolgáltató által vagy a megbízásából - kerül felszerelésre. Amennyiben ingatlanvásárláskor az előző fogyasztótól kerül átírásra a mérőóra, abban az esetben a szabványossági vizsgálatot, valamint az esetleges mágnesezettségre vonatkozó bemérést a szolgáltatónak el kellene végezni és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd azt mindkét félnek alá kell írni. Ezt jelenleg a jogszabályok nem írják elő kötelezően, ezért javasolta, hogy az új felhasználóknak célszerű kérni a bevizsgálást, ezzel elkerülhető, hogy olyan helyzet álljon elő, amit Kőhalmi Tamás májusban ismertetett. A törvény jelen passzusai szerint az egyetemes szolgáltatóknak a fogyasztásmérő névátírásakor nem kötelező pontossági vizsgálatot végezni, ezért általában nem is teszik. Hangsúlyozta a fogyasztónak joga van mindent észrevételezni, és azokat jegyzőkönyvbe foglalni. Javasolta, hogy törvénymódosítási indítvány esetén a kötelező pontossági vizsgálat elvégzésének szükségességére érdemes felhívni a jogalkotók figyelmét. Előadása végén a hozzáforduló panaszosoknak felajánlotta segítségét. - Dr. Ivanics Éva hozzászólásában ismertetett néhány törvényi tényállást lopás, csalás, kár, rongálás, bűncselekmény - amelyben feljelentés született a fogyasztók ellen mágnesezési ügyben. Lopás Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. Igen rövid tényállási elem, csak néhány apróságot szükséges hozzá pontosan megjelölni. Az idegen dolognál meg kell jelölni, hogy mi az a dolog és abból mennyi került elvételre, valamint pontosan meg kell jelölni az elvett dolog értékét. A mágnesezés miatt túlfogyasztást mérő óráknál, egyáltalán nem lehet eldönteni, hogy elvett-e bármilyen mennyiségű energiát a fogyasztó, avagy a túlmérések következtében beállott tényleges egyenleg alapján nem éppen a szolgáltató-e az, aki több pénzt vett el, mint amenynyi a ténylegesen elfogyasztott mennyiség ára. Mivel nincs meghatározott mennyiségű és értékű elvett dolog, a lopás törvényi tényállásának megállapítása eleve lehetetlen. A másik tipikus eset a csalás. Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el. Itt elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy ki és kit ejtett, vagy tartott tévedésben, és ezt hogyan érte el. Az egyetlen fogyasztó és az egyetlen szolgáltató közötti jogvita során, az adott jogviszonyban mindössze két szereplő van, ezért egy mágnesezéssel érintett órával elkövetett megtévesztésben hasznot csupán ez a két szereplő tűzhet ki célul. Így, ha a szerződés két szereplője közül az egyik feljelentést tesz, nyilvánvalóan utal az elkövető személyére. Az ismeretlen tettes fogalma nem azonos a megnevezni nem kívánt személy fogalmával. Az ismeretlen tettes ellen tett feljelentéssel, ebben az esetben, a feljelentő egyértelműen a másik bűnösségére utal. - Tóth Ákos a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége el nökségi tagjaként a számlázás hitelességét, a fogyasztói kockázatokat ismertette az idevonatkozó törvények alapján. Ki nyer rajta? tette fel a költői kérdést és bemutatott néhány számlázási gyakorlatot: - A havi számlázásnál csökken, az éves leolvasás esetén növekszik elmarasztalhatóság időtartama, nő a büntetés mértéke, miközben csökken a leolvasási költség. - Az idősoros, (azaz fogyasztói finanszírozású) átviteli úttal és adatgyűjtő rendszerrel kiterjesztett mérés nem hiteles, nem hitelesíthető, a szolgáltató által manipulálható (becslés) és elszakad a valós fogyasztástól. A leolvasási költség itt is csökken. Az idősoros mérés számlázásában az elszámolt mennyiség nem bizonyítható akár többszörösen elszámolható. Mint beszámolónk elején jeleztük már, az áramszolgáltatókat meghívtuk rendezvényünkre, a felsorolt nagyszolgáltatók képviselői megjelentek, de hozzászólás nélkül távoztak el. Az előadások teljes terjedelemben, id. Balogh Dezső villamosmérnök, szakértő írásban megküldött hozzászólásai, valamint a rendezvényen készült hanganyag az Akontroll.hu weboldalon olvashatók, hallgathatók meg. A Társadalmi Unió és a MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub a két - hiánypótló - rendezvény összegzését ajánlással, esetleges törvénymódosítási javaslattal megküldi az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának. Vajda Márta

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai - P.N. a MÁV- direkten útján telefonon szeretett volna helyjegyet foglalni. Reggel 7 órától, este 18 óráig folyamatosan foglalt volt a vonal. Kérdés: ha ilyen túlterhelt a MÁV jegymegrendelő vonala, miért nem lehet több telefont is beállítani erre a célra? Ha erre nincs lehetőség, nem kell reklámozni a telefonos jegyrendelést. - L. Zs.- nek szintén a MÁVval volt problémája. A helyjegyét megrendelte, de a jegykérő kódot nem küldték el SMS-ben, ahogy a szabály előírná. Ekkor ő felhívta telefonon az ügyintézőt, aki közölte, hogy nincs az ő nevére jegyrendelés. Amikor megpróbálták végiggondolni, hogy ez miként fordulhatott elő, arra a következtetésre jutottak, hogy az előző ügyintéző nem rögzítette a rendelést a számítógépen. Még szerencse, hogy az ügyintéző hiányossága nem a vonat indulása előtt derült ki. - P.I-né. Még mindig a MÁV: IC. -vel utazott. A vonat egyik állomásnál 25 percet állt és senki nem tudta, hogy mi történt. Az utasok tanácstalanul, aggódva várták, hogy valaki mondjon valamit, hogy miért is állunk. A hangos bemondó miért van a vonaton? A 40.-ik percben a kalauz kocsiról - kocsira járva mondta el, hogy baleset történt és ezért állunk. (este 20 órakor, hóesésben). Meg lehetett volna előzni az emberek aggodalmát, ha a kötelező tájékoztatást megteszik a hangos bemondóval. - B.E. az Intimisiben vásárolt Ft.-al fizetett, de az eladó nem tudott visszaadni. 14 órakor nem volt váltó pénz a kasszában. Arra hivatkoztak, hogy a kolléganőjük elvitte az összes pénzt felváltani. Így meg kellett várni, míg 2 másik vevő fizet, és abból adnak viszsza. Így is hiányzott még 20 forint, de már nem volt kedve a vevőnek a következő vásárlókat megvárni és otthagyta a többi visszajáró pénzt. Pál Istvánné Az Életsorsok Egyesület titkára A decemberi két klubnapot 07-én és 21-én tartottuk. - Az ELMŰ méltánytalan eljárását panaszolta el egy céget képviselő klubtársunk, ugyanis mindösszesen Ft lejárt tartozás miatt kapcsolták ki az áramot. Ami a felháborító az eljárásban, hogy egyszerűen besétáltak az udvarra, a kinti kapcsolószekrényben elvégezték a munkájukat, és szó nélkül távoztak, miközben az irodában, a műhelyben, és a lakótérben is tartózkodtak lakók és dolgozók egyaránt. Nem tájékoztattak az áram kikapcsolásáról, csak egy lapot hagytak az óraszekrényben. Ki kellett hívni a gyorssegély szolgálatot, így az Ft lejárt tartozást még Ft költség is terheli. - A Kontroll ünnepi számá- nak elemzése alkalmával sok érdekes témával találkozhattunk. A Pénzügyi fogyasztóvédelem a válság után című cikk érdekes és támogatásra érdemes témát boncolgat, de még mindig nem érzékeljük a becsapott ügyfelek kártalanítására irányuló változások lehetőségét. A karácsony hangulatát idéző téli finomságok, valamint a vásárok bemutatása pedig, igazi csemege volt mindnyájunk számára. Fekete Csaba - T.B. ben keresett meg /elérhetőség az irodában/ panaszával: 2 GB.-os MP 4-est vásárol a Kanizsai Tesco áruházban. Rögtön filmnézésekor kiderült, hogy hibás a készülék! Visszavitte a készüléket, ahol szervizbe küldték. Egy hónap múlva kapta viss za, azzal a megjegyzéssel, hogy a konvertáló programot használni kell film nézésekor. Panaszosunk szerényen megjegyezte, a programnélkül nem is nézhető! Ugyanezen hibák miatt, 1 hónap múlva újra, a már ismert problémával vitte vissza készüléket! 62 nap óta nem kapott értesítést készülékéről! Hiába érdeklődött, a Tescóban a szervizre hárították az okot! Ezután keresett meg bennünket: legjobb tudásunk szerint igazítottuk útba, de nem zárjuk le az esetet! Szeri Ferenc Szolnokon december hónapban egy klubfoglalkozást tartottunk, ahol megbeszéltük a kereskedelmi egységekben tapasztalt hiányosságokat, rendellenességeket, amelyeket az ünnepekre való készülődéssel kapcsolatban tapasztaltunk. Ahol már kialakult személyes kapcsolataink működnek, felhívtuk a vezetők figyelmét észrevételeinkre és zonnali intézkedést tapasztaltunk. Örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen jól működünk együtt. Érezhető a több éves munka eredménye, és biztató jövőképet mutat. - P.L. szolnoki lakos az E-ON-nál történt minősíthetetlen reklamációjáról számolt be. Két ingatlannal rendelkeztek, egy lakással, amely az ő nevén volt, egy kertes családi ház pedig, a párja nevén. A lakást kiadták albérlőknek, akik a jelentősre növekedett villanyszámla kifizetése nélkül eltűntek. A lakást sikerült eladni, kifizették a tartozásokat az értékesítés árából. Azonban néhány hónap múlva érkezett az E-ON-tól egy számlalevél, hogy még tartoznak több mint hétezer forinttal. Pa naszosunk bement az irodába és természetesen reklamált, akkorra már, a tartozás emelkedett tízezer forint feletti összegre. Nem tudták megmagyarázni, hogy miből adódott a hirtelen történt jelentős emelkedés. Ugyanakkor néhány hét alatt a hétezer körüli induló összegből hatvanezer forint feletti tartozás gömbölyödött ki. Számunkra ez a válasz és elintézési mód természetesen nem volt elfogadható, úgy döntöttek, hogy beperelik az E-ON-t. - D.M. vásárolt az MBT szaküzletben egy félcipőt. Ez egy olyan márka, amely hírdeti, hogy a lábbeli kiképzése által elősegíti a helyes testtartás kialakítását és ezáltal a gerincoszlop valamint a csípő és a láb izületeit kímélhetjük, óvhatjuk a testünk tartó szerkezetét. Miután ez a cipő ilyen sok jó hatással szolgál bennünket, az ára sem olcsó. A garancia azonban olyan meggyőző érv, amely valamilyen szinten feledteti a borsos árat, ami több mint 50 ezer forint. Négy hónapig használta és az orr részénél kezdett leválni a talprész. Visszavitte és közölték vele, hogy nem rendeltetésszerűen használta ezért megjavítják és a javítás díját ki kell fizetnie. Két-három hétig tartó huza-vona után segítségünkkel sikerült meg oldani a problémát. Pana szosunk legnagyobb megelégedésére kicserélték a cipőjét, és fájdalomdíjként még színt is választhatott. Lipták Zoltánné A jászberényi klub egy foglalkozást tartott decemberben, amikor kis ünnepséggel egybekötve értékeltük az évet, és terveztük a következőt. A Fogadóórákon elhangzott panaszok közül kettőt közlünk, a többit sikerült megoldani. - T.I. a jászberényi áruházban 150 ezer forint értékű laptopot vásárolt, amelyről másnap kiderült, hogy nem működik. A vásárlást követő 3. napon visszavitte a laptopot az áruházba, ahol arról tájékoztatták, hogy nem létezik a 3 napon belüli kötelezettség a cserére. Tájé koz tattuk panaszosunkat, hogy tartós fogyasztási cikkeknél a hiba esetén a fogyasztót megilleti a 72 órán belüli csere. Tanácsoltuk, hogy tegyen panaszt, bejelentést a NFH területileg illetékes irodájában. Leveléhez mellékelje az ügy dokumentumait, többek között a jegyzőkönyv saját példányát. - K.G. Szeptemberben, használtautó-kereskedőtől vásárolt egy használt személygépkocsit. Használat közben egyre több hibát észlelt és egyre többet kellett rá költenie, ráadásul a szervizkönyvet sem kapta meg a vásárláskor. A panaszosunkat kértük, hogy írásban közölje a felvetéseit a kereskedő felé, dokumentumokkal igazolja, hogy milyen javításokat végeztetett az utóbbi időben a személygépkocsin, illetve azt is közölje mit kér: árleszállítás, vétgelár visszaadása illetve kártérítési igény Ezt azért kell megtennie, mert a használt személygépkocsik vásárlása esetén is jár legalább egy év szavatosság. Amennyiben nem tudnak megegyezni a probléma megoldásában, békéltető testülethez kell fordulnia panaszosunknak. Ha a Békéltető Testület közbenjárására sem rendeződik panaszosunk kérése, akkor cask a bírósági eljárás marad, illetve nyilvánosságra is hozhatják az ügyet, amely a kereskedő szempontjából nem lenne előnyös Lipták Zoltán A ceglédi fogyasztóvédelmi klub decemberi foglalkozásain két témát tárgyaltak meg. Szó esett a csokoládémikulások és csoki bevonatú szaloncukrok minőségi vizsgálatainak tapasztalatairól és arról, hogy melyeket érdemes eme termékek közül megvásárolni. Erre a témára 32 ember volt kíváncsi. Az élelmiszeripari aromák és ízfokozók című előadást háromtucatnyian hallgatták meg. A hallgatóság megtudhatta, hogy a decemberi csoki tartalmú édességekre az utóbbi években átlagosan valamivel több, mint kétmilliárd forintot fordítottunk hazánkban. A hírek szerint, most a korábbiaknál kevesebb csokimiku lás sal, adventi naptárral és szaloncukorral készül- tek a gyárak Magyarországon (forrás: nov. 21.). Az ok, hogy a korábbiakhoz képest 2009-ben húsz százalékkal kevesebb fogyott belőlük s nagy készletek maradtak raktáron. Manapság kevesebb, de jobb minőségű csokoládéterméket vesznek ilyenkor a népek. Az igazán finom áruban jelentős mennyiségű kakaómassza található. Az édes kérdésekre jó választ adók csokoládé mikulást kaptak ajándékba. - A fogyasztóvédelmi ta nácsadó még novemberben javasolta, hogy a katasztrofális állapotú Örkényi út használói beadványukkal keressék fel a most megválasztott önkormányzati képviselőt. Fésűs Ferenc városatya a testületi ülésen terjesztette elő a közérdekű bejelentést, amely a város szűkös anyagi helyzete dacára meghallgatásra talált. December 7-én megkezdődött az út kátyúzása, s karácsonyra a balesetveszélyt elhárították. - Fogyasztóvédők egy csoportja hat fenyőfaárust tekintett meg a helyszínen. Mindössze két árusnál írták ki az árakat. Szilveszter előtt pedig négy utcai duda, csákó, konfetti, szerpentin stb. kínáló-pultjának egyikénél sem helyeztek ki árcédulát és a vevőknek nem adtak blokkot. Akinek volt egy kis sütnivalója, az a főutcai papírboltban szerezte be féláron ezeket a szilveszteri kellékeket. Kőhalmi Dezső A Turini Százas Múzeumbaráti Kör vezetőségi tagja Jóllehet mire ezek a sorok nyomtatásban megjelennek, már kihevertük a karácsony és a szilveszter fáradalmait, engedjék meg, hogy ezúton kívánjak sikeres, ár- és belvíz mentes, kevés megoldhatatlan fogyasztóvédelmi panaszt hozó, békés boldog esztendőt a Társadalmi Unió munkatársainak, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Klub tagjainak, s mindazoknak, akik bizalommal keresik fel irodánkat. A karácsonyi ajándékokkal kapcsolatos csere-problémák még csak nyomokban jelentkeztek a két ünnep között, de várható nagyobb roham is. Pedig a tömegkommunikáció e téren naponta elég részletes tájékoztatást adott, miszerint a hibás terméknél ugyanúgy köteles eljárni a kereskedelem, mint az év bármely más hónapján, javítás, pénz visszaadása, csere, stb. Viszont, ha valaki két egyforma terméket kap ajándékba, vagy egy két számmal kisebb cipőt, akkor már a kereskedő jóindulatán múlik, hogy kárpótolja-e és milyen módon. - I.J. mesekönyvet vett az unokájának - manapság ez is több ezer forint, ám kiderült, hogy ez már megvolt otthon. Elment az üzletbe, és kérte, hogy fizessék vissza a pénzt, mert az unokája angyalszárnyakat szeretne helyette. Nem járt sikerrel. - T. Zs viszont nem karácsonyra kapta, hanem saját maga vette a Teleshop nyilvános üzletében 90 ezer forintért a szuper matracot még augusztus 29-én, amely novemberben elkezdett minden ok nélkül penészedni. Jelezte panaszát az üzletben, a matracot december 8-án elszállították, s megigérték, hogy még karácsony előttt küldik az újat. Nem küldték. T.Zs. ekkor fordult az irodánkhoz, mondván, elvesztett a bizalmát a forgalmazó cégben és a termékben egyaránt, kérné visssza a pénzét. A civil szervezet fo gyasztóvédemi munkatársaként felkerestem a forgalmazót, 2 perces beszélgetés után közölték, az összeget január 3-án visszautalják a károsultnak. Még 5 napjuk van, reméljük, betartják az igéretet. - Az alábbi eset saját tapasztalat: elkötelezett fogyasztóvédőként minden olyan híradást megnézek és hallgatok, amely a fogyasztók érdekvédelméről szól. A Karácsony előtti napokban több ízben felhívták a figyelmet a nem szabványos karácsonyfa-égősorok veszélyeire. Megnéztem a saját készletemet, több sebből vérzett, ezért elhatároztam, hogy újat vásárolok, ám figyelmeztetés ide vagy oda, lehetőleg olcsón. Elmentem a Lehel piacra, ahol is egy kínai árustól úgy kértem a portékát, hogy kérek egy nem drága, életveszélyes égősort. Mosolyogva adta a dobozt, amelyen az állt, hogy az égősor kapcsolás szerint vagy egyfolytában, vagy különböző sebességgel villogva működik, továbbá, zenél is. Nos, a felszereléskor ebből annyi valósult meg, hogy az égők önkényes ütemben villogtak, folyamatosan nem égtek, zenéről szó sem volt. A ház viszont, ahol lakom, még nem égett le. Ilyenkor télen egyre több a nyavalyánk, növekszik a patikák forgalma, többek között ezért közkívánatra, a legközelebbi klubösszejövetelre egy természetgyógyászt hívunk meg, hátha a tanácsai révén olcsóbban gyógyulunk. Medvegy Magdolna Mondják, hogy a kormány által kivetett bankadót nem hárítják a lakosságra, de többen jelezték, hogy az áthárítás burkoltan megjelent. - V.J. tatai klubtagunk jelezte, hogy a Budapest és a CIB Bank októbertől, illetve novembertől a készpénzbefizetésre 300, illetve 200 forint pénztári készpénz befizetési díjat számol fel. Ez eddig nem volt. Úgy látszik, a bankok egy része nem hajlandó tudomásul venni a kormány intézkedését, illetve ilyen módon bújtatja el a költségeit. Az OTP és az ERSTE Bank még nem él ezzel az áthárítással, reméljük, ez így is marad. - Sz. Dénes tatai panaszosunk ismét az E-ON miatt keresett fel bennünket. Elmondása szerint egyedül él, de a villanybojler nem melegít annyi vizet, hogy egyedül neki elég legyen, pedig műszaki probléma nincs vele. Egyszerűen kevés a vezérelt áram, nem tud felfűteni. Megkerestük a szolgáltatót, és azt a választ kaptuk, hogy napi 8 órát kell szolgáltatniuk. Arra nincs szabály, hogy ezt összefüggően, vagy milyen beosztással kell tenniük. Nem csak Sz. Dénes panaszkodott indokoltan, hanem a hőtárolós kályhákkal fűtők is. Levélben fordultunk a szolgáltatóhoz, hogy legalább éjszaka legyen a szolgáltatási idő fele egyhuzamban, különben a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulunk, hogy vizsgálják felül, tisztességes szolgáltatás-e ez? - Karácsony előtt jártuk az üzleteket, de nem tapasztaltunk városunkban olyan szabálytalanságot, ami a fogyasztók érdekeit sértené. A legtöbb helyen a fogyasztói árak feliratozása nem volt megfelelő, de észrevételünkre elnézést kértek, és kijavították a hibát. Jó, hogy ilyet is tapasztalhattunk. - Klubnapjainkon foglalkoztunk a Hír TV Panaszkönyv című adásainak témáival, valamint a Kontroll újságot lapoztuk át, és beszélgettünk a cikkek kapcsán. Jó, hogy van ez a havilap, mivel fontos témákban ad információkat. Boldog Új Évet kívánok minden olvasónak és az újság dolgozóinak sok szeretettel: Váliné Hohl Klára, A fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó iroda vezetője, A Szőlőtő Egyesület titkára Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai - Ny. Imola, három kes édesanya a budaörsi gyerme- Auchan Áruház akciós katalógusa alapján készült az ünnepekre. A kocsit a család méretei alapján púposra vásároló anya kicsi, szaladgáló gyermekeivel érkezett a pénztárhoz, ahol kiderült, hogy a 4x2 l-es Coca Colán nem az akciós vonalkód szerepel, ami több száz Ft-ot jelentett a családnak. A pénztáros a vásárlót kérdezte meg, hogy visszaszaladna-e a polcokhoz vonalkóddal rendelkező üdítőért. A három kicsi gyermek mellett ez nem volt megvalósítható, így az üdítő az áruházban maradt. - S. M. Törökbálinton a Cora áruházban akciósként kirakott gyermekjátékot Ft-al olcsóbban kínálták. A pénztárnál mégis a majdnem Ft-os árat blokkolták a Ft helyett. Ekkor a vásárló kérésére görkorcsolyás munkatársat kértek fel, hogy megnézze a kiírást. Ő nem látta az előző akcióból visszamaradó kiírást, így a vásárló megbántottan, meghazudtoltnak érezve távozott az áruházból. Kérése az, hogy az áruházak távolítsák el az előző akció tájékoztatását, hogy a vásárlók ne érezzék többet megszégyenítve magukat! Schmidt Mónika A Szülők Fóruma Egyesület elnöke A december elején (3-án) megtartott összejövetelünk első részében a közelgő Mikulás-ünnepségről beszéltünk - a rizikós (nyugta, hibás termék, garancia) bevásárlástól, a szokásokig. A második felében pedig újból rátértünk az ősszel pórul járt, hőszigetelt ablak vásárlónkra. - G.G-nek sajnálatos módon a most nem bizonyult annyira hatékonynak, mint az máskor szokott, és a jogilag tökéletesen megfogalmazott levele az eladóhoz, az azóta megszűnt céghez nem jutott el, nem vette át. Így aztán még egy javaslatunk volt számára a jogi úton történő igazságtétel előtt; mégpedig az, hogy amennyiben a kárt okozó volt cégnek jogutódja van, az esetben ő neki kell elküldeni a reklamációs levelet, illetve az köteles megtéríteni a vevő kárát. Az ügyet továbbra figyeljük és segítünk a vásárlónknak, amiről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket is. - A hónap közepén (17.-én) gyűltünk össze másodszor, amikor az év egyik legfontosabb eseményéből kiindulva megvitattuk a karácsony körül zajló ténykedéseket. Többek között említettem a jelenlévőknek, hogy amennyiben valami probléma merülne fel a megvásárolt ajándékokkal, így a két ünnep között - de legfeljebb nyolc napon belül visszavihetik és elállhatnak a szándékuktól semmiféle kötelezettség nélkül. Engedjék meg, hogy ezút- tal kívánjak mindenkinek soksok egészséget, erőt és sikerekben gazdag, boldog újesztendőt! Fodor Gyula December 12-én részvettünk a Csabrendek-Sümeg Sport Horgász Egyesület rendkivüli közgyülésén. A rendezvényen 50 fő vett részt. Fő téma az Egyesület új alapszabályának megalkotása és jóváhagyása volt. A tagok jogainak és kötelezettségeinek megalkotásában nyujtottunk segítséget. A közgyülés végén félórás általános fogyasztóvédelmi tájékoztatást adtunk a résztvevőknek. December hónapban egy alkalommal tartottunk összejövetelt melyen a karácsonyi bevásárlás volt a fő téma. - N. István az alábbi kérdéssel fordult hozzánk: Ajándékot vissza kell-e cserélni az üzleteknek. Felvilágosítottuk, hogy amennyiben a vásárlást igazoló nyugtája megvan és sértetlen a termék, úgy 3 napon belül kötelesek visszacserélni. Viszont kedvező tapasztalat, hogy a sértetlen termékeket, ha megvan az igazoló blokk, akkor később is visszacserélik az üzletek annak érdekében, hogy ne veszítsenek vásárlót. Tanai Tamásné Pécsi Fogyasztóvédelmi Klu bunk 2011-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt, az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, inter net-kávézó üzemeltetésével, a Civil Decentrum szolgáltatásaival és az újonnan indított Köz bizton sági Mikro cent rum szolgáltatásaival. Hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklődőket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó- Házban. Rádió műsorainkban, mely már a www. origo-haz. hu/cinke Kisközösségi rádió címszó alatt interneten is hallható. (Origó-Ház Rádió FM 87,8 MHz) Minden fórumunkon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mint Fogyasz tóvédelmi Klubunk, mint rádióműsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - IOH pécsi gazdasági társaság a következő bejelentést tette. A Társaság fizetési felszólításokat kapott kézhez a KSI-EOS feladótól, 100 Ft-os nagyságrendű összegekből az EON felé kimutatott pár ezer forintos tartozásról. Fel szólításaikban fenyegetőztek és telefonon is rendszeresen zak- latták a gazdasági társaság vezetőjét. Klubunk kétszer is kérte, hogy a telefonos zaklatásaikat függesszék fel és tartsák be a P.T.K. ide vonatkozó szabályait, ám ennek ellenére továbbra is érkeztek a telefonok! A tartozásokat a gazdasági társaság nem ismeri el és nem is tudja, hogy milyen megfontolásból követelik ezeket az összegeket. A követelőként megnevezett E-ON szolgáltató cégtől ilyen összegű megkereséseket nem kapott és minden számlát rendszeresen kiegyenlítenek. - Az E-ON Ügyfélszolgálat gépesítettségére vonatkozóan, az ügyintézők elérhetetlenségére vonatkozóan is számos panasz érkezik Klubunkhoz. Sajnos a Klub megkeresései is hiábavalónak bizonyultak. - Cs.E.-né pécsi lakos jelezte a másik problémát. Tanácsi lakásban, melyben együtt éltek, elhunyt az Édesanyja. A lakhatási jogot elismerve kiutalták részére a lakást, mely azonban beázás következtében keletkezett zárlat, és általános állagromlás miatt lakhatatlannak bizonyult. Senki sem lakik egy éve a lakásban, másik lakás kiutalása van folyamatban is. Azonban a pécsi Biokom Kft.-tól hulladékszállítási számlák folyamatosan érkeznek, sőt dupla összeggel. A panaszos egy órán keresztül hiába mondta a tényeket, nem hallgatták meg, csak mondták az idevonatkozó rendeleteket, társasházra vonatkozóan. Nos, ez a lakás egy összeomlóban lévő, a belváros szégyeneként üzemelő önkormányzati ingatlanban található, ahol a körülmények még középkorinak sem felelnek meg. Nincs a hivatkozott közös tárolóedény, sőt soha nem is volt. A három hatóság egymásra vár az ügy intézésében, és közben a szerencsétlen, beteg és rászoruló ügyfelet ide-oda küldözgetik. Klubunk megkeresésére a Pécs Hol ding Zrt. egyik munkatársa segítséget ígért az ügyben, melynek visszajelzése az ünnepek miatt még nem történt meg. Kis Varga István a Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetője a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke Nagyon sok reklamáció érkezik a kábelszolgáltatókra. A problémát az okozza elsősorban, hogy a televízió, internet, telefon csomagot olyan helyekre is értékesítik, ahol a csomagban értékesített internet szolgáltatásra nem megfelelő a rendszer, tehát az ügyfél egyáltalán nem tudja használni a szerződés szerinti internet szolgáltatást. Fizet a semmiért, és ha a szolgáltató felé jelzi a problémát, falakba ütközik. Ugyanakkor a hűségidőre hivatkozva nem engednek az ügyfélnek szerződést bontani. - T.I. nevű ügyfelünknek Pénzintézettel gyűlt meg a baja. Az édesapjának gépkocsi vásárlási hitele volt az Erste Leasing-nél. Az édesapa halálát követően a fiatalok felkeresték a pénzintézetet, mivel szeretnék tovább fizetni a részletet, hogy szerződés-módosítással az örökös nevére kerüljön mind a gépkocsi, mind a hitel. A pénzintézet ehhez hozzá is járult, de hónapokat kellett várni, amíre kiértesítették őket a fennálló tartozásról és amíg a hitelszerződés módosítására sor került. Addigra viszont elmaradt díjfizetés címén kb Ft összeget követelt az ügyféltől a bank, és a követelés tartalmaz Ft olyan megfizetendő tételt, amit a követelés részletezésekor semmilyen jogcímmel nem tudnak megmagyarázni. Ráadásul a befizetések elmaradása nem is róható fel az ügyfelünk részére, mivel ők a haláleset után rögtön keresték az adott pénzintézetet, folyamatosan érdeklődtek, hogy milyen megoldást tud kínálni az Erste Leasing a fogyasztó problémájának megoldására. - Sz.G. panaszbejelentőnk Ft értékben cserépkályhát rakatott. Miután elkészült, vették észre, hogy bontott cserépből építette fel a kivitelező szakember, aki teljesen elzárkózott ügyfelünk részére számlaadási kötelezettségétől és a panaszt sem hajlandó orvosolni. - S.Gy. nevű panaszosunkkal is hasonló eset történt. Ő a szüleinek rakatott hordozható cserépkályhát. Az új termékként kifizetett vételárban használt cserépkályhát kapott, ráadásul használni sem lehet, mert állandóan füstöl. - A két eset érdekessége, hogy bár a kivitelező teljesen más volt, mindkét esetben a fogyasztói panasz rendezésétől teljesen elzárkóztak. Fekécs Imre A december 14-i, keddi klubfoglalkozáson megjelent érdeklődők tájékoztatást kaptak a fogyasztóvédelmi klub és iroda munkájáról, lehetőségeiről, céljairól, valamint a klub Ajándékot is csak körültekintően, tudatosan vásárolj! elnevezésű, az ünnepi teendőkkel kapcsolatos civil akciójáról. A megjelent érdeklődők, klubtagok D.-né Marika klubvezető vezetésével a karácsonyi ünneppel kapcsolatosan összegezték, megvitatták a korábbi években felmerült és rendszeresen előforduló problémákat, elkészítették a vásárjáró napok beosztását. - M. Máté felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a megvásárolt műszaki cikkeket és egyéb ajándékokat ajánlott még a vásárlás napján kipróbálni, állapotukat ellenőrizni, mert a karácsony közeledtével egyre csökken annak az esélye, hogy felmerülő probléma esetén lehetőség legyen a termék cseréjére. - M. Melinda megemlítette, hogy az ajándék vásárlásakor érdemes megérdeklődni a kereskedő szándékát és esetleg a blokk hátulján írásban rögzíttetni, arra az esetre, ha esetleg probléma adódik az ajándékkal. Esetleg az ajándék nem tetszik, vagy a mérete nem megfelelő. Ugyanis ha a termék nem hibás, a kereskedőnek nem kötelessége azt kicserélni. A tavalyi tapasztalat és az előzetes ígéretek arra utalnak, hogy a kerekskedők nem zárkóznak el az ilyen igényektől. - K. Rudolf, a december 28-i, keddi klubnapon, a jelenlévő klubtagokkal és érdeklődőkkel megosztotta egy praktikus értesülését, mely az egyik, szilveszterkor előszeretettel fogyasztott élelmiszerrel, a virslivel kapcsolatosan jutott tudomására. K. Rudolf elmond ta, hogy a szakemberek szerint a manapság kapható virslik jelentős részében kevés hús és sok adalékanyag található. Ezért e termék vásárlásakor érdemes olyat választani a bőséges kínálatból, amelyiknek nagyobb a hústartalma. Csak olyan terméket vásároljunk, amelynek gyártója azonosítható és a minőség megőrzési ideje is jól olvasható, valamit a vásárlói tájékoztatója nincs átragasztva. A T. U. Székesfehérvári Fogyasz tóvédelmi Klub nevében minden kedves társszervezetének, eddigi ügyfelének, érdeklődőjének sikerekben, jó egészségben gazdag, újesztendőt kíván: Detki Sándorné, Klubunk működésére felhívtuk Győr és vonzáskörzete fogyasztóinak figyelmét, a klub tevékenységét népszerűsítettük a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havi lapjában. Az A Kontroll újságot folyamatosan kihelyezzük a Keres kedelmi Kamara, a Széchenyi Egyetem, a Nyugat- Magyar or szági Egyetem Apáczai Kara, a Megyei Rendelőintézet, a Petz Aladár Megyei Kórház, a Győri Nemzeti Színház és a Városháza épületében, valamint a vasútállomás és a helyközi buszmegálló várótermeiben is, ahol napközben kiemelten nagy személyforgalom van. - L.K. panasza, hogy a gyógyszertárban a gyermek multi vitamin készítményhez kis játékfigurát csomagoltak ajándék felirattal. Probléma azonban, hogy ezt magasabb áron kínálták, mint az ajándék nélkülit, így végül csak a multivitamint vásárolta meg. - D.K-né alsótagozatos iskolás fia buszbérletét nagyobb távolságra adta tévedésből a buszsofőr, aztán hiába szerette volna visszaváltani, a buszsofőr nem cserélte ki kérésére a bérletet. Azt javasoltuk, hogy a Kisalföld Volán pénztárában váltsa vissza a bérletet, ott készséggel lesznek segítségére. - V.I. arról panaszkodott, hogy hiába a modern, alacsonypadlós vonatok, a győri vasútállomást mozgássérült ismerőse nem tudja használni, ugyanis a vágányokat és az állomást csak lépcsőkön lehet megközelíteni, az akadálymentesítés nem történt meg. A kisebb állomásokat rendre újítja fel a MÁV, de a meglehetősen nagy nemzetközi utasforgalmat bonyolító győri állomásra nem fordít figyelmet a vállalat. Török Antal A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat-ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és ja vas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám Csak pénz kérdése már robotok is takarítanak A porszívóvásárlás rejtelmei Az elmúlt egy-két évben megszámlálhatatlan típusú száraz porszívó lepte el a hazai üzleteket. Ezért aki egy új porszívó vásárlására szánja el magát, elsőre bizony csak azt tudja teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a kiállított darabok közül melyiknek megfelelő az ára és melyiknek tetszik a színe. Állunk egy áruház porszívói előtt. Először is megdöbbenünk azon, hogy kapható porszívó akár Ft-ért, de van Ft-ért is. Az látszik a drágább porszívón, hogy egy kicsit jobban csillog, mint az olcsó, mintha több gomb is lenne rajta, esetleg kijelzője is van, a szívófej is mintha komplikáltabb lenne, esetleg a belsejében történtekből is látni lehet valamit, de elég-e ez a döntéshez? A legnagyobb tanácstalanságot a többnyire angol eredetű, a készülék valamely tulajdonságára utaló fantázia elnevezések jelentik, amelyek a legtöbb vásárlónak semmilyen magyarázattal nem szolgálnak. Márpedig, amit ezek az elnevezések hordoznak, azért a legtöbb esetben akár több tízezer forinttal magasabb árat is fizetni kell. Az, egy áruházi porszívó-mustra során megállapítható, hogy minden jelentősebb porszívó gyártóhoz kötődik valamilyen extra elnevezés, de rendszerint van átfedés is egyegy szolgáltatási megnevezésnél. Mindenesetre a hangzatos elnevezések nem kis gondot okoznak a vásárlóknak és csak kevés olyan eladóval lehet találkozni, akik megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a kiválasztás megkönnyítéséhez. Nézzünk néhány példát az elnevezésekre - A Miele porszívók kimagasló szűrőképességének alapja az úgynevezett 12 lépcsős AirClean szűrőrendszer, amely a HyClean porzsákból, a motorszűrőből és a levegőtisztító szűrőből áll. Ezek az összetevők felelnek azért, hogy a por és a szag a földről és a levegőből is eltűnjön. A Premio Plus 4,5 literes űrtartalmú HyClean porzsákja porzárral, 9 rétegű szövettel, belső pordiffúzorral, külső hálófonat megerősítéssel rendelkezik, így a legapróbb por visszatartására is képes. - Az LG Kompressor jelzéssel ellátott legújabb porszívói a világ első motorizált portömörítő rendszerével vannak ellátva, amely a port tömbökbe tömörítve egyszerűvé és higiénikussá teszi a tartály ürítését. Hogyan keletkeznek a portömbök? A gyűjtőtartályban lévő RotaBlade lapát folyamatos forgásával alaposan összetömöríti a port. Amikor a tömb kész és a tartály megtelt, megjelenik a digitális tele tartály jelzőfény. A Cyking rendszer egy olyan porzsák nélküli technológia, amely porzsák helyett különleges kialakítású műanyag porgyűjtő tartállyal és finompor leválasztó hengeres szűrővel rendelkezik. Az LG Cyking elliptikus ciklonrendszerének egyedülálló finompor leválasztó egysége megakadályozza, hogy a legapróbb porszemcsék elhagyják a porgyűjtő tartályt, és a porszívó más részeit szenynyezzék. A porgyűjtő tartály átlátszó, műanyag, amely elmosható. A műanyag porgyűjtő tartály a rajta lévő retesznek köszönhetően könnyedén kivehető a porszívóból. - A Samsung által használt Twin chamber system elnevezés arra utal, hogy van egy kamra a porszemcséknek - és még egy kamra a légáramlatnak. Ez az innováció az által biztosít nagyobb szívóerőt, hogy a két kamrát szétválasztja. A megnövelt szívóerő a porszemcséket a belső kamra lég örvényén keresztül keringeti, amely a centrifugális erő segítségével különválasztja a piszkot és a port. A nagyobb por - és piszokdarabok a külső kamrába kerülnek, ahol biztonságosan tárolódnak a kiürítésig. A készülék még az apró szemetet és a család egészségére káros finom port is megbízhatóan felszedi. A finom por legnagyobb része nem jut el motor szűrőjéig, a szűrő ez által nem dugul el, a porszívó szívóereje és élettartam pedig hosszabb lesz. Van olyan üzlet, ahol ezeket a gépeket is ciklonos gépeknek nevezik. - A Siemens porszívóknál használt air flow control rendszer gondoskodik arról, hogy a beszívott levegő keresztülhaladjon a szűrőn és ne tudjon útközben kiszökni. Ennek köszönhetően a finom por 99,997%-át kiszűri a kilépő levegőből. A speciális air safe rendszer pedig azt biztosítja, hogy a motorteret nem hagyja el szűretlen levegő, ugyanis a készülékház két része hermetikusan záródik, vagyis a levegő biztosan keresztülhalad a szűrőrendszeren. Szintén a Siemens porszívóknál találkozhatunk az Automatic elnevezéssel, melynek lényege, hogy a porszívó a padló típusának megfelelően állítja be a szívóerőt, vagyis azt nem a felhasználónak kell igazgatnia. Ennek köszönhetően a készülék mindig csak annyi energiát használ, amenynyire szükség van. Ugyancsak a Siemens porszívóinál hirdetik a makulátlan tisztaság és tökéletes higiénia szlogent, amely az Ultra Hepa és az Ultra Hepa Active szűrőrendszereknek köszönhető. Már sokan tudják, hogy a HEPA szűrőket kifejezetten azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a szoba levegőjéből maximálisan kiszűrjön minden káros anyagot. Ez a többszörösen redőzött szűrő még a cigaretta füstből lerakódott legapróbb kátrány darabokat is magába zárja. Az Ultra HEPA Active szűrő még ezen is túltesz az aktív szénkazettának köszönhetően, mivel a cigarettafüst után maradt kellemetlen szagokat is kiszűri. - Az Electrolux UltraOne elnevezéssel használt modelljei a gyártó legjobb porfelszedéssel és teljesítménnyel rendelkező készülékei, melyek rendkívül csendesek, fantasztikusan könynyen kezelhetők és rendkívül pontosan irányíthatók. Szintén az Electrolux porszívóknál találkozunk az Ultra- Silencer elnevezéssel, amely 68 db/a-s zajszintjével a legcsendesebb készülékek kategóriájába tartozik, ugyanis a porszívók átlag 80 db/a-s zajszinttel dolgoznak. (A zajszint növekedés nem lineáris, hanem exponenciális, így különösen csendesnek minősíthető ez a kategória.) Az Ergospace elnevezéssel is az Electrolux egyes modelljeinél találkozunk. Az elnevezés egy nagyon egyszerű megoldást takar. Mindössze a csatlakozó vezeték hosszát növelték meg és egy csővel bővítették ki a készüléket, melynek köszönhetően a porszívó hatósugara 13 m-re nőtt, lehetővé téve, hogy úgy tudjon szobáról szobára porszívózni, hogy közben ne kelljen újabb konnektort keresgélnie. Látszólag apróság, a gyakran porszívózóknak viszont rendkívül hasznos. A ciklonos technológiát az Electrolux a SuperCyclone elnevezéssel alkalmazza. A porzsák nélküli SuperCyclone egy hurrikán sebességével tünteti el a port. Extra nagy átmérőjű légörvényt képez, ami azonnal felszívja a porszemcséket, amint bekerülnek, hatékonyabbá téve a porszívózást. - a Solac SDB biztonsági rendszerrel rendelkező modelljei nem működnek addig, amíg a porzsák hiányzik, vagy nincs megfelelően rögzítve. Milyen ismeretek szükségesek a jó döntéshez? Nem csak a feltüntetett teljesítmény fontos. Mint minden gyártmánynál, a porszívóknál is nagy harc dúl a teljesítmények területén. Azonban tudni kell, hogy a készüléken, a dobozon, vagy a reklámban feltüntetett névleges teljesítmény csak arról tájékoztat, hogy mekkora teljesítményt vesz fel a készülék. A lényeg azonban nem a felvett teljesítményben, hanem a sívóteljesítményben rejtőzik, amit sajnos számos porszívó esetében nem tüntetnek fel. A szívóteljesítmény ugyanis az az érték, aminek a tisztítási hatékonyság köszönhető. A hatékony porszívózáshoz W szívóteljesítmény szükséges, amely a felvett teljesítmény negyede-ötöde. A szakértők tanácsai szerint 300 W ( forint) alatt nem érdemes nézelődnünk, az ennél kisebb szívóerejű porszívók ugyanis a háztartási szennyeződések nagy részét a szőnyeg szálai közt hagyják. Jó néhány üzlet kínálatát megnézve sajnos csak a MediaMarkt-ban tüntették fel a szívóteljesítményt a kiállított készülékek adatlapjain. Azonban még ez sem elég a megfelelő eredményhez, ugyanis a szívóteljesítmény értékén kívül sok múlik még a szívócső és a szívófej kialakításán is. Szakemberek szerint azok a jó fejek, amelyek kiereszthető kefével rendelkeznek, így ugyanis nem csak alulról a takarítandó poros felületről hanem oldalról is érkezik levegő, amire szüksége van a porszívónak a megfelelő szívóhatás eléréséhez. Porzsákos, vagy porzsák nélküli porszívó? Tesztek igazolják, hogy a porzsákos készülékek hatékonyabban tisztítanak, mint a porzsák nélküliek. A szakemberek szerint ennek fizikai okai vannak, ugyanis a porzsák nélküli tartályos készülékeknél a levegő útja jóval kacskaringósabb, ami alacsonyabb szívóhatást eredményez. Ezen próbálnak segíteni az úgynevezett ciklonos porzsák nélküli gépek, ahol a centrifugális erőt használják fel a szívóhatás növelésére. Ráadásul a ciklonos készülékeknél is vannak olyanok, amik akár már Ft körüli áron megvásárolhatók, hasonlóan a porzsákos készülékekhez. A porzsák nélküli készülékekről azt sem árt tudni, hogy a szűrőit gyakrabban kell cserélni, mint porzsákos társainál. A porzsák nélküli készülékek szűrői különösen a nagyon finom porra és a hamura érzékenyek. Kell nekem a HEPA szűrős porszívó? A HEPA szűrő porallergiásoknak kötelező! A HEPA filter egy olyan, magas hatékonyságú szemcsevisszatartó szűrő, amely 99,97%-os hatékonysággal szűri ki a rajta áthaladó levegőből a legalább 0,3 mikron nagyságú részecskéket. Vagyis ezen már nem jut át a reklámokban oly félelmetes, gusztustalan féregnek ábrázolt jószág, a poratka. Az ilyen szűrőkkel ellátott porszívókból kiáramló levegő már nem tartalmaz atkákat, allergizáló porszemeket, így allergiások ne is vegyenek olyan gépet, amelyben nincs HEPA szűrő. Vásárláskor az is döntési szempont lehet, hogy a HEPA szűrő mosható-e, vagy újat kell vásárolni, ha elszennyeződött. A színvonalasabb gépek már rendelkeznek HEPA azaz pollen és atka - szűrővel, esetleg szénszűrővel, míg az olcsóbbak szivacsvagy filcszűrővel próbálnak tiszta levegőt kiadni magukból. Többkevesebb sikerrel. A jó döntéshez szükséges további információk Érdemes odafigyelni arra is, hogy mennyire gyors és egyszerű a porszívó üzembe helyezése, vagyis a tartozékok összerakása és utána a por kiürítése, a szűrők tisztítása. Minél egyszerűbbnek tűnik ez a feladat, annál kevésbé lesz utálatos a porszívó használatba vétele. Fontos használati érték a hoszszabbító cső által biztosított porszívózási magasság is. Ha ugyanis a cső nem elég hosszú és a felhasználónak egész porszívózás alatt hajlongania kell, bizony nagyon utálni fogja ezt a nem nélkülözhető takarítási módot. Vásárláskor ezért érdemes megnézni, hogy a hosszabbítást két fix méretű cső, vagy pedig teleszkópos cső biztosítja-e. Nagyon olcsó, ismeretlen márkájú gépeknél fordulhat elő, hogy a hosszabbító cső, vagy a szívófej egy kisebb ütődésre szétesik. Érdemes kipróbálni a vásárlás előtt a csatlakozás biztonságát is. Gyakran felmerül az a kérdés is, hogy fém, vagy műanyag legyen-e a hosszabbító cső? A nyél anyaga többféle lehet, ennek megfelelően többfélék a tulajdonságai is. A két fő típus a fém és a műanyag. Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A műanyag cső PVC-n, azaz műanyag padlón, vagy műszálas szőnyegen használva (és ma a szőnyegek többsége ilyen) hajlamos feltöltődni elektrosztatikusan. Az is közrejátszik a feltöltődésben, hogy a cső belsejében különböző dolgok száguldanak a gép belseje felé, rátapadnak a hajszálak, és egyéb szennyeződések, aminek a leszedegetése hát nem tartozik a kedvenc időtöltések közé. Ha meg nem szedegetjük le, szépen szétszóródnak újra a frissen takarított lakásban. A takarítás közbeni közlekedést befolyásolja az is, hogy a gégecső 360 fokban körbefordul-e, vagy magát a készüléket kell állandóan igazgatni a megfelelő követéshez. Nem mindegy a szívófej mérete sem. Minél szélesebb a szívófej, annál kevesebb húzással végezhető el a takarítás. Kutyatulajdonosoknál a hatékony szőreltávolításhoz érdemes olyan készüléket vásárolni, ahol külön elektromos és/vagy turbókefe is van a kellékeke között (a turbókefénél szívásra forognak a kefék, az elektromosnál pedig egy motor hajtja őket). Ráadásul az ilyen kefék képesek a szőnyeg mélyéből kiszívni a port és az atkát is. Nem mindenki szereti leszedni a porszívó csöveit és szívófejét a készülékről, amikor tárolja. Számukra hasznos megoldás, ha a felállított porszívó oldalán úgynevezett parkoló állást biztosító rögzítő van. Szintén apróság, de védi a porszívót és a bútort is, ha a készülék házon gumiszegély csillapítja az ütközést. Apróságnak tűnik a résszívó megléte is. Fontossá akkor válik, ha olyan szűk helyeket kell kiporszívózni, ahova a normál szívófej nem fér be. Nem hiszem, hogy 100 Ft-nál többe kerülhet az előállítása, mégsem tartozik minden modellhez. Csúcskategóriák és már robotok is Természetesen a porszívók piacán is létezik a luxuskategória. A csúcsporszívók eladása sem lehetetlen a kereskedők szerint. Az ok persze egyszerűbb, mint gondolnánk: a 100 ezer forintos gépek vásárlói eddig is főleg olyanok voltak, akiket kevésbé érint meg némi gazdasági visszaesés. A csúcskategóriába tartozik például a Miele egyik porzsákos porszívója is, amely már a százezer forintos kínálatba tartozik. Ezért az árért 4,5 literes porzsáktérfogatot, HEPA szűrőt, hangszigetelést és Allergotec szívófejet is kapunk. Az utóbbi higiéniaszenzoros, azaz piros-sárga-zöld színekkel jelzi, hogy az éppen porszívózott terület mennyire szennyezett. Hát itt tart már a tudomány. És ez még nem minden. Már otthon sem kell lennünk ahhoz, hogy a porszívó végezze a dolgát. Elég, ha mélyen a pénztárcánkba nyúlunk és akár Ft-ért megvásárolunk egy porszívó robotot. A robot ártalmatlan ultrahang jeleket sugároz ki, hogy felmérje a szoba méretét, majd eligazodik benne. Előre-hátra szalad cikkcakkban és kiszámítja, mit kell még feltakarítani. Az erős keféknek köszönhetően nem csak a porcicákat, morzsákat, hajszálakat, hanem a finomabb porszemcséket is képes felszedni - mégpedig mindenféle felületről a rövid szálú szőnyegtől kezdve a csempéig mindenhol. Ugyanakkor elég érzékeny ahhoz, hogy néhány milliméterrel elkerülje a hálózati vezetéket vagy más tárgyakat. Ha pormentes környezetet szeretne találni hazatéréskor, csak állítsa be az időkapcsolóján a takarítás napját és időpontját, és hagyja, hogy a robot elvégezze a dolgát. A készülék porszívózás után automatikusan visszatalál a kiinduló állomáshoz, hogy fel tudja tölteni magát. Önnek egyetlen egy dolga marad, az, hogy kicserélje a szűrőt és kiürítse a porgyűjtő dobozt. Egy mágneses biztonsági hevederrel lezárhatja azokat a területeket, amelyekre nem szeretné, hogy a készülék behatoljon. Ha lépcsők is vannak az otthonában, egy lépcső-érzékelő megakadályozza, hogy a készülék lezuhanjon. A kívánt program típusát is kiválaszthatja - ez a normál, a gyors és a villámtakarítás. De akár a takarítási időt is beprogramozhatja. Segítség a vásárláshoz Aki teljesen tanácstalan, segítségért fordulhat az árukereső internetes oldalakhoz. Nem csak a gyártó, hanem a tudás alapján is kilistázhatók a különböző modellek, ahol a hozzájuk tartozó rövid leírás hasznos információként szolgálhat. És természetesen a feltüntetett ár is információt ad a döntéshez. Takács Ferencné

11 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám 11 A biotermékek vásárlói tovább élnek, tudatosabbak és takarékosabbak Miként élelmezhető a hétmilliárd, vagy még több ember? Hogyan biztosítható a bolygónkat benépesítő csaknem hétmilliárd ember élelmezése? S miként, ha több lesz? A hagyományos élelmiszergazdaságnak mindenekelőtt egy válasza van erre: a termelés kibővítése. Azonban minden egyes ember fogyasztói viselkedése és életmódja is nagy befolyással bír. Ennek nem kell feltétlenül lemondást jelentenie, ellenkezőleg: a biotermék sokféleséget és ízletességet jelent! állítják eme élelmiszertermelési irányzat hívei. A biotermékek iránti mozgalom a kezdetektől fogva kiáll az új fogyasztási és táplálkozási szokások mellett. Ezt a célt tudományos tanulmányok is megerősítik: a biotermékeket fogyasztók tovább élnek és takarékosabban bánnak az erőforrásokkal! Ezért a karlsruhei (Németország) Max Rubner Intézet (MRI) II. nemzeti táplálkozástudományi tanulmánya arra a következtetésre jutott: a biotermékek vásárlói egészségesebben táplálkoznak, és ezen kívül többet is tudnak az optimális táplálkozásról, mint a nem biotermékeket vásárlók. Ez lesz az egyik legfőbb témája a februári Biofach-nak, a biotermékek vezető nürnbergi világvásárának. A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rõ Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tõ: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tõ ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét fõn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét fõn órá ig Többet vagy jobbat együnk? Hogy az élelmiszertermelés mindenki számára elegendő enni és innivalót nyújt majd, az nagyban függ életmódunktól és táplálkozási szokásainktól. A német élelmiszeripari szakemberek többsége szerint a jövőben a biotermékek táplálhatják a világot! Nem a bővítés, a tömegtermelés vagy a géntechnológia a helyes út, hanem tartós, ökologikus gazdálkodási mód, reális árpolitika, és biológiai úton előállított élelmiszereket felhasználó táplálkozási szokások. A holnap fogyasztói egyre inkább abból a kérdésből kiindulva alakítják vásárlói szokásaikat, hogy melyik életmód lehet tartós szociálisan, ökonomikusan és ökológiailag. Az agrár-világjelentést az UNESCO és a Világbank rendelte meg tól az Agrár Világtanács (IAASTD) dolgozta fel, és 2008-ban jelent meg. A BioFach és a Vivaness kiállítások résztvevői 2011-ben is arra törekednek, hogy intenzíven és szakszerűen eszmét cseréljenek ezekben a témában. Olyan nagy horderejű kérdésekről van szó, mint hogy miképpen lehetne biotermékkel táplálni a világot. Az élelmiszereknek ára van, de melyek a táplálékok valódi költségei? Az árak az ökológiai valóságot tükrözik? Milyen lehet a jövő zöld fogyasztása és életmódja? Milyen koncepciókat indukál majd ez a gyártás és a kereskedelem terén? Ma még az országok legtöbbjében luxusnak számít a biotermékek vásárlása. Ám ott is fennen hirdetni kell előnyeiket, ahol sokkal több vásárló engedhetné ezt meg magának, mint eddig. Elek Lenke Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét fõn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fõ tõl-pén te kig órá ig, de idõ pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fõ tõl-pén te kig 8-17 órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) Fehérít és fertőtlenít Hipó a háztartási legenda A rendszeres takarítást végző háziasszonyok gyakran használják fertőtlenítőszernek a hipót. Gyakran töprengtem azon, mitől ilyen népszerű ez a vegyszer évtizedek óta. Hipózzák a fehérítendő ruhát, hipót öntenek a járólap tisztításához használt felmosó vízhez, akkor is hipót használnak fel, ha penészt takarítanak le a csempéről, s ez az elegy nagyon gyorsan leviszi a szennyeződéseket a felületről. Ám a gyakorlott háziasszony hamar rájön arra, hogy színes ruhát nem érdemes a hipós vízben fertőtleníteni, mert kifakul tőle a kelme. A hipóról annyit sikerült megtudni, hogy túlnyomó részt közönséges háztartási só (NaCl) oldat elektrolízisével állítják elő. A katódon nátriumhidroxid, más néven marólúg (NaOH), az anódon pedig klórgáz (Cl2 gáz) keletkezik. Az eljárás azért olcsó, mert konyhasóból nagy mennyiség áll rendelkezésre. A hipó alkotórésze a NaOCl Népi megfigyelés az alapja a Luca naptól karácsonyig terjedő 12 napnak. Az évszázados megfigyelés lényege az, hogy minden nap egy adott hónap időjárását jelzi. Erre a legalkalmasabb személyek a nyájaikat őrző juhászok voltak, akik az év nagy részét a szabad ég alatt töltötték és volt idejük megfigyelni az időjárási változásokat. December 13 Luca napjának időjárása a januári hónap időjárására enged következtetni. Ezen a napon az évszaktól nemileg eltérően csapadékban szegény enyhe idő volt, hószállingózással. Kellemetlen hideg szeles időjárás uralta a napot. Mindezekből következik, hogy: Januári hónapjára hideg idő lesz jellemző. A csapadék a hó mennyisége nem lesz mértékadó. Kellemetlen szeles, hideg borús időjárás uralkodik ebben a hónapban. Februárban folytatódik az előző hónapra jellemző időjárás. Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét fõn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fõ tõl-pén te kig 9-12 órá ig Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét fõn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pénte ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fõ tér 10. (Köny ves bolt) Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fõ u Ta nács adás: Havazás egyéb csapadék valószínűsége jelentős mértékű lehet. Ködös páradús borongós napok követik egymást. A hőmérséklet mértéke a téli hónapokra jellemzően alakul. A hónap második felében mérsékelt olvadás miatt 2010 évről átvitt belvizes területek nagysága jelentősen emelkedhet. Márciusban a napsütéses napok száma megnövekedik, csapadékra alig számíthatunk. Száraz hónapnak ígérkezik a március. Kissé hűvös emellett kellemetlenül szeles időjárás lesz az uralkodó. Április szeszélyes lehet, mivel folytatódik a szeles kellemetlen az évszaktól eltérő hűvös időjárás. Jelentősebb mennyiségű csapadékra ezúttal sem számíthatunk. Májusban az aranyat érő eső sajnos az ilyenkor megszokottnál kevesebb mennyiséggel örvendezteti meg a természetet. hét fõn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét fõn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Õsz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint (nátrium-hipoklorit) végzi a fertőtlenítést (kb. 5 %). A vegyület tartalmaz még a klórral nem reagáló marólúgot (NaOH-t) is, 0,5-2 %-ban. A nátrium-hipoklorit (NaOCl) a felhasználás során elbomlik közönséges konyhasóra (NaCl), és atomi állapotú oxigénre, amelyet más néven naszcensz oxigénnek is neveznek. Ez az anyag nagyon reakcióképes, a színeket, mikroorganizmusokat (baktériumokat) elroncsolja. Így fertőtlenít és így fehérít. Idő kell, hogy kifejtse a hatását, mert az oxigén lassan szabadul fel, és mire elroncsolja a szennyeződéseket, az is időbe telik. Ezért kell a ruhát áztatni benne, a szennyezett felületen rajta hagyni egy kicsit. Tévhit, hogy a hipó kiszedi a szennyezést! Ugyanis a szennyeződés az eredeti felületen ott marad, csak elszíntelenedik (például a ruhán) a folt. A hipó színtelen vagy sárgás folyadék. Színe függ az életkorától : minél régebbi, annál sárgább. Lúgos kémhatása miatt a kezünkre folyt hipót csúszósnak érezzük. A vegyület veszélyessége az alkalmazásának körülményeitől, és a koncentrációjától függ. Ha előírás szerint használják, nem veszélyes. Azonban ha savakkal reagál, mérgező klórgáz fejlődik. A háztartási hipók általában 5 %-ánál kevesebb aktív klórt (Na-hipokloritot) tartalmaznak, és Xi (irritatív) jelzéssel vannak ellátva. Az ipari, vagy koncentráltabb (töményebb) hipókban több mint 5 % aktív klór (Na-hipokloritot) van, és C (maró) jelzéssel dobják őket piacra. Ha a kéz nátriumhipoklorit oldattal érintkezhet, gumikesztyű viselése javasolt. Az említett hipót literes műanyag flakonban, mint fertőtlenítő anyagot, szinte valamenynyi háztartási boltban és élelmiszeráruház-lánc higiéniai osztályán lehet kapni. Ezen a területen is némi áremelkedést lehet megfigyelni. A közönséges 1 literes Tat a Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Gyön gyös Szoó Sán dor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-3200 Gyön gyös, Jász sá gi út 3/B Ta nács adás: Ked den és csü tör tö kön órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs - Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Nagy ka ni zsa Sze ri Fe renc Tel: (+36 30) hipó mindig is filléres árunak számított. Volt olyan időszak, amikor 20 forintért lehetett kapni ezt a fertőtlenítőt. Mostanában viszont, már vannak olyan üzletek, ahol 69 forint 1 liter hipó ára. A korábbi években gyakori kifogás volt a vásárlók részéről, hogy folyik a dobozából a vegyszer. A sokasodó panaszok miatt olyan erősen öntik rá a kupakokat a dobozra, hogy abból nem folyik semmi, de még ki sem lehet nyitni, hogy hozzájuthassunk a fertőtlenítőhöz. Külön fizikai erőfeszítést és ötletességet igényel, hogy késsel miként nyisszantsuk le a kupakot, amennyiben használni akarjuk az elegyet. Mindez persze rendkívül balesetveszélyes művelet, nagy odafigyelést igényel, hogy ne vágjuk le az ujjunkat. Ennyire erősen azért talán nem kellene ráönteni a kupakot! Mindez persze semmit sem von le a hipó fertőtlenítő hatásából várható időjárása, Luca szerint A hőmérséklet a májusi hónapnak megfelelően alakul, sőt nyáriasan meleg idő is bekövetkezhet. Júniusban igen meleg idő várható. A hónap időjárásának meghatározója lesz a csendes sok napsütéses nap. A csapadék mennyisége jelentős lesz. Július. Kifejezetten nyári jellegű, sok napsütéssel, időnként kánikulai napokkal érkezik július. A csapadék mennyisége főleg nyári zápor formájában nagy mennyiséggel áztatja talajaink, hűti környezetünk. Augusztusban kánikulai meleggel, csapadékszegénynek mutatkozik augusztusunk. Sok sok szikrázó nap, szélcsend, igazi nyári időben lehet részünk. Szeptemberben. Az őszi hónap ködös napokban fog elsődlegesen bemutatkozni. Időnként eső várható, amelynek mennyisége ugyancsak meghatározó lehet. Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-8800 Nagy ka ni zsa, Pe tõ fi u. 5. II Ta nács adás: a hó nap el sõ és har ma dik he té ben csü tör tö kön órá ig Klub nap: a hó nap má so dik és ne gye dik he té ben csü tör tö kön órá ig Ceg léd Kõ hal mi De zsõ Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét fõn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el sõ és utol só elõt ti szom ba ton órá ig. Ilonka Mária Októberben kifejezetten őszies lesz időjárásunk. Ennek megfelelően kellemetlen ködös napok sokasága lehetséges. A majdnem mindennapos köd feloszlása után jelentős mennyiségű napsütés várható, amely az indián nyár jellemző kísérője. A csapadék mennyisége nem lesz számottevő. Novemberre jelentősen lehűl a levegő, amely-e hónapnak télies jelleget kölcsönöz. Kisebb jelentéktelen havazással is szembesülhetünk. Decemberre, kora téli hónapokra emlékeztető időjárás lesz jellemző. Csapadékot ebben az időszakban sem kell mérnünk nagy mennyiségben és a Karácsony feltételezhetően fehér lesz. A hőmérséklet higanyszála inkább felfele emelkedik mintsem mélyen a fagypont alá, sülylyed. Bánhidi János Gyõr Iroda- és klubvezetõ: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Gyõr, Orgona u. 10. Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap elsõ és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott.

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 1. szám Digitális rádióműsor vételének lehetőségei napjainkban, és a rendelkezésre álló készülékek A körülöttünk lévő digitális világban már szinte semmin sem lepődünk meg. A szórakoztatóelektronika minőségi igényei és a számítástechnika bekapcsolódása olyan új multimédiás világot alkotott, mely minden lehetőséget megad a jó, jobb, csúcsminőségű, és praktikus multimédia adatok tárolására, élvezetére. A hordozható lejátszó berendezések digitális átváltozása után, teret hódított a digitális földi sugárzású televíziózás is. Azonban van egy nagyon érdekes dolog, amely kissé paradox módon hat ebben a fejlett korszakban: Egyes felmérések szerint az emberek legtöbb időben rádiót hallgatnak. Ez érthető, mivel nem kell vizuálisan követni az eseményeket, és változatosabb műsorkínálatot is jelenthet. Az ultrarövid hullámú sztereó rádióadás sugárzása, egyfajta élvezetminőség-javítását célozta meg. Az FM és FM-sztereó, vagy közismertebb néven URH, jó vételi minőséget, viszonylag zajmentes átviteli csatornát jelentett. Persze nem mindenütt, hiszen fizikai és technikai szempontból, mindig vannak kritikus, lefedetlen, gyenge vételi lehetőséget kínáló területek. Korszerű és elégséges az egykori, ma már közel 50 éves rendszer? Van más lehetőség? Létezik digitális alternatíva? Ha igen, akkor milyen lehetőségek állnak a fogyasztók rendelkezésére? Válaszutak a digitális rádióhallgatás élményének elérésére Ezen a területen valahogy elmaradtak az igények. Ez már abból is látszik, hogy a modern digitális multimédia berendezésekben is analóg rendszerű FM-sztereó rádió kerül beépítésre. Sok esetben még a rövid, közép-és hosszúhullámú (SW Short Wave, MW Medium Wave, LW Long Wave) vételi lehetőségre is képes a készülék tuner hangoló-egysége. Ez egy, még régebbi analóg rendszer, amely már a rádióműsor sugárzás hőskorából származik és amplitúdómodulációs technika. Az úgynevezett AM. A jól bevált rendszereknek megvan a maguk előnye még akkor is, ha a minőség terén különböző hiányosságokat hordoznak magukban. Ez a tény a legjobban igazolja életképességüket. Az FM rádiósugárzási rendszer is fejlődött időközben, hiszen bevezetésre került az RDS (Radio Data System rádiós adatrendszer). Az RDS tulajdonképpen egy digitális adatcsatorna, melyet minden rádiócsatornához hozzárendeltek. Feladata, a hallgatók felé küldött különböző közérdekű információk, adatok, mint a rádiócsatorna neve, jelzések, hírek és egyéb információk szöveges továbbítása, megjelenítése. A szolgáltatás természetesen csak az RDS képességű készülékekkel vehető, de az adásnorma alapja változatlan maradt. Így nem volt szükség készülékcserére. A digitális rádiózás irányában már az 1980-as évek elején megtörténtek az első lépések. A szabvány alapjait már akkor kidolgozták ben elkezdődtek a kísérleti adások és a fejlesztések. A Brit BBC, 1995-ben kezdett el DAB rendszerben (Digital Audio Broadcasting) sugározni. A évre, megszokottá, elterjedtté vált a DAB sugárzás nyugat-európában, az USA-ban és egyes ázsiai országokban. Miben hozott újat a digitális rádióműsor sugárzás? A minőségi hiányosságok voltak a fejlesztés ösztönzői. Mivel digitális átvitelről van szó, a jelerősség változásával, - amíg az egy kritikus szint alá nem csökken, amíg folytonos a vétel, amíg a sugárzott jelfolyam feldolgozható, dekódolható, - teljesen zajmentes, tökéletes hangátvitel, vételi képesség érhető el. Az FM rádióadás hangfrekvenciás átviteli sávja ugyan már megüti, illetve túlhaladja a hifi kategóriát, de az csak közel 50 Hz - 15 khz tartományon belül van. Ezt a minőségi tartományt éppen ezért rádióminőségnek is szokták nevezni. Azonban nem minden az átvitel, hiszen az élvezeti értéket nagyban befolyásolja az úgynevezett jel-zaj viszony mértéke. Ez FM adásoknál 65dB körüli érték. Sztereó vétel esetén sokkal gyengébb is lehet. Amennyiben az analóg, FM sztereóadás szóba került, úgy fontos és említésre méltó paraméter a csatorna szeparációs képessége. Vagyis a bal-jobb csatorna közötti áthallás mértéke. Analóg esetben 30-40dB átlagosan. Ezzel szemben a digitális rádiózás közel CD minőségű hangot kínál, 20Hz-20kHz közötti hangfrekvenciás átvitellel, tökéletes 90dB feletti, digitális audio-berendezéshez méltó csatorna szeparációs képességgel, digitális információs csatornával, akárcsak az RDS-nél. A DAB-nál a radio-text funkciót DLS (Dynamic Label Segment dinamikus címkéző szegmens) rövidítéssel illetik. Persze, ez közel sem volt mindig így. DAB+ lefedettség Magyarországon A DAB rendszer jellemző tulajdonságai A DAB technika nem frekvenciamodulációt, hanem az OFDM (Orthogonal frequencydivision multiplexing ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés) és DPSK (diffe rential phase-shift keying - differenciál fáziskapcsolásos kódolás) modulációs eljárást alkalmazza. A digitalizált hang pszi choakusztikus kódoláson, tömörítésen megy keresztül. Ezzel csökkenthető a rádiócsatorna sávszélessége, mert a tömörített adatállomány kevesebb adatot tartalmaz; akárcsak a jól ismert MP3- as hangformátum esetén. A DAB-rendszer azonban, az MPEG-1 Audio Layer 2, vagyis MP2 formátumot alkalmazza. Kezdetben, a kísérleti adások idején először 128kbit/s bitarányú hangtömörítést használtak, amely ugyan sokkal jobb dinamikát, jel-zaj viszonyt, az emberi hallás teljes tartományú átvitelét tette lehetővé, de mégis összességében gyengébb hangminőséget biztosított, mint az analóg, FM rádiónál elvárható volt. Ezért legalább 160kbit/s-os tömörítést kellett alkalmazni kbit/s között már hallásra közel CD minőségű hang vihető át. A DAB rendszerben dinamikusan lehet változtatni a tömörítési arányt, a monó-sztereó hangformátumot a műsor jellegétől függően. Például egy hírműsorhoz, nem szükséges a sztereó hang és a nagyobb mértékű tömörítés sem okoz hallható minőségcsökkenést. Digitális hangadat átvitelről van szó, ezért hibajavítási eljárást is kell alkalmazni, mivel az esetleges vételi problémák miatt jelentős hibák jöhetnek létre. A DABnál a Reed-Solomon hibajavítási technológiát alkalmazzák, akárcsak a CD és MD készülékeknél. Egy DAB rádióadás eredő sávszélessége, a modulációs eljárásnak köszönhetően sokkal kisebb, mint az FM adásé. Így sokkal több rádióadás sugárzása válik lehetővé egy sávban. A DAB rádiórendszert ben megreformálták, illetve egy új változatát dolgozták ki. A DAB+ rendszert. A módosítás nagy lépést jelentett a minőség és megbízhatóság terén. A DAB+ továbbfejlesztett hibajavítási eljárást használ. Nevét azonban az AAC+ hangtömörítő eljárásról kapta. A DAB+ ugyanis már nem az MP2 hangtömörítő kódolást alkalmazza. Ennek annyi az árnyoldala, hogy a hagyományos DAB készülékek nem képesek dekódolni a DAB+ rendszerű adásokat. Az új DAB+ készülékek viszont lefelé kompatibilisek. Az AAC+ tömörítő algoritmus körülbelül háromszor hatékonyabb. Egy MP2-ben kódolt hangállomány minőségét AAC+ kódolásban, háromszoros tömörítés mellett is meg lehet őrizni. Egy 64kbit/s-os kompressziójú AAC+ által nyújtott minőség megfelel a 192kbit/s-os MP2- nek. Sokkal kifinomultabb, jobb minőségű eljárásról van szó. A DAB kiterjedt sávszélességű rendszer. Számos országban, különböző, adásmódokat használnak. A DAB/DAB+ készülékek éppen ezért a globális használhatóság céljából, négy különböző átviteli üzemmódot képesek váltani. Alapjában véve a DAB/DAB+ rendszer a TV VHF III. sávjában ( MHz), és a műholdas, úgynevezett L-sávban ( MHz) működik. Csak a földi sugárzású digitális rádióadás az egyetlen lehetőség? Természetesen nem. Az úgynevezett LAN-rádiók (Local Area Network helyi hálózat) is nagyon népszerűek és terjedőben vannak. Csupán azért, mert a legegyszerűbb lehetőséget kínálják a világ összes internetes rádióadásának vételére. Tulajdonképpen közel az összes rádióadás hallgatható ezzel a megoldással, mert ma már majd minden rádiócsatornának van online adása. Az online rádióadások vételére minden asztali és hordozható számítógép alkalmas. Azonban miért kell kényszeresen számítógépet DAB+ rádiókészülékek használni ahhoz, hogy az internetes adásokat hallgassuk? A kérdés jó és erre adnak megfelelő választ az internetes rádiókészülékek; számítógépes hálózathoz csatlakoztatva vagy vezetékes RJ-45 csatlakozással, vagy helyi wifi-kapcsolaton keresztül képesek közvetlenül letölteni az Internetes rádióadásokat. Ma, a modern mobilkommunikációs technikán alapuló 3G/HSDPA rendszerek világában semmi akadályt nem jelent az internethez való hozzáférés, így a LAN rádiók is méltán népszerűek. Házon, lakáson belül vezeték nélkül is használható wifi kapcsolatos routerrel. Így, akár több mint rádióadás hallgatható. Digitális rádiókészülékek Nagyon érdekes a kínálat, mivel sok esetben nem is tudjuk a DAB és LAN rádiókészülékeket megkülönböztetni, mert a komolyabb, felsőkategóriás modellek mindkét funkciót tartalmazzák, sőt még az analóg FM rádióadások vételére is képesek. A csak DAB és LAN készülékek is képesek az analóg rádióadás vételére. Küllem, kivitel tekintetében nagyon sokfélék. Vannak hordozható, és asztali készülékek mindenféle változatban, az egyszerűbbektől a csúcskategóriás hifi vevőkig, sőt autós változatok is. Tulajdonképpen az alkalmazás, az igények, a befogadó környezet határozza meg a választást. A LAN rádiók esetén nagyon fontos, hogy milyen hangtömörítési, kódolási eljárásokat ismer és kezel a készülék, hiszen a netes rádiók kódolási eljárásai nem egységesek. Az MP3, WMA, Real Audio, AU, AAC a legáltalánosabban alkalmazott és beépített kodekek. A LAN készülékek vásárlásakor mindenképpen érdemes körültekintőnek lenni, hogy el tudjuk dönteni, milyen hálózati csatlakozási lehetőségre, lehetőségekre lehet szükségünk. Gondoljunk hosszabb távra is, nehogy később megbánjuk döntésünket! Árak tekintetében mind DAB/DAB+ és LAN készülékek esetén, valamint a minden rendszert egyesítő kombi-készülékek esetére igaz a ezer forintos átlagos ársáv. De egyre olcsóbbak lesznek ezek a készülékek a rendszer elfogadottá válásával, elterjedésével. Mi a helyzet Magyarországon? Sajnos, nem lehet azt mondani, hogy jelenleg az ország minden pontján rendelkezésre áll a szolgáltatás. Az Antenna Hungária év decemberéig kiépítette a digitális, földi sugárzású rádióhálózat első ütemét. Ez 30%-os lefedettséget jelent országos szinten, mely Budapest és környékére korlátozódik egyelőre. A fejlesztés még folytatódik január 23-tól elindult a kísérleti jellegű DAB+ rendszerű műsorszórás. Jelenleg nyolc csatorna fogható. Egyelőre még nehézkes az elterjedése, mivel a kiépítettség sem teljes, valamint a készülékárak is elég borsosak. Ettől függetlenül nem lenne igazságos, ha kijelentenénk, hogy hazánk el van maradva ebben a tekintetben, mivel még világviszonylatban sem bíztatóak az erre vonatkozó adatok. Ettől függetlenül Kanada, USA, Nyugat-Európa, Ázsia és Ausztrália jóval előbbre járnak. Az ígéretek szerint az országos lefedettség a szélesebb műsorkínálat, a még jobb minőség, a kiegészítő lehetőségek, az autózás közbeni tökéletes vétel teljesen mindennapossá válnak. Az igények folyamatosan növekednek és ez a folyamat magával húzza a fejlődést is. Sokszor az újdonságok hétköznapi elterjedése ösztönzi a felhasználókat további új ötletek életre keltésére. Az emberek egy része nehezen változtat a bevált dolgokon, míg mások mindig az újat keresik, próbálnak lépést tartani a fejlődéssel. Talán egyik véglet sem megoldás. A megfelelő hozzáállás lehet a középút. Ettől függetlenül, minden leendő vásárló bátran belevághat a vásárlásba, de minél szélesebb látószögből tekintse át az adott helyzetre, hogy a választott termékben hosszú ideig örömét lelje. Balogh Dezső Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Közlemény. (Kiadva: június 30.)

Közlemény. (Kiadva: június 30.) EDF DÉMÁSZ Zrt. Közlemény (Kiadva: 2011. június 30.) az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. számú törvény

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

PANASZKEZELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

PANASZKEZELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PANASZKEZELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Tisztelt Ügyfelünk! Jelen információs kiadványunkkal segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy minél egyszerűbben eligazodjon az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt. Azoknál a tranzakcióknál,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3525 Miskolc, Régiposta u. 23. ½. sz. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az alapítók az 1/2010. (I. 01.) sz. határozata Hatályos: 2010. 01. 01-től

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe. 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Fióktelep-vezetői utasítás a panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2014. augusztus 1. Kibocsátó: Szirtesi György

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20.

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. június 30-tól A CIB Lízing csoport. ügyfeleinek a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben