Kora délelõttõl forgott a körhinta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kora délelõttõl forgott a körhinta"

Átírás

1 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap példányban Majális és Európa-nap eggeli zenés ébresztõvel kezdõdött a majális, majd délig a gyereke- volt a Mûvelõdési Központ elõtt felállított színpad: a Holló együt- Rké tes és a gólyalábas komédiások szórakoztatták az aprónépet, akik a parkolóban felállított körhintán, dodzsemen is kiélhették magukat. A tûzoltók koradélutánig megállás nélkül vitték fel a magasba a tûzoltólétrával az érdeklõdõket. Délben nótacsokrot hallottunk, majd a Bonton Együttes látványos táncbemutatói és a 4 for dance következett. Aki a könynyebb mûfajt kedvelte, Maksa Zoltán együttesét nézhette és hallgathatta a kissé elcsépelt, meglehetõsen alacsony színvonalú poénokat. T. Mészáros András polgármester rövid köszöntõjében a most induló csatornázás fontosságára hívta fel a figyelmet, Csõzik László alpolgármester pedig az EU fontosságát hangsúlyozta. A beszédek után operettgála következett, majd a P. Mobil-koncert és a zápor zárta az estét. T. Mészáros András polgármester köszöntötte az érdieket VI. évfolyam 9. szám május 8. Kora délelõttõl forgott a körhinta Óvodások bemutatója Az égiek is megsiratták a ballagókat prilis utolsó napján ballagott el a Vörös- Mihály Gimnázium idén végzõ négy Ámarty 12. osztálya. Elõször szokás szerint a tantermeket járták végig a ballagók, majd a borongós idõben rövid mûsorral kezdõdött az udvaron az ünnepség, a 12-ikesek búcsújával, a 11-edikesek köszöntõjével és Somfai István igazgató beszédével folytatódott, majd átadták a legjobb tanulóknak járó jutalmakat. A ballagásnak idõ elõtt a lezúduló zápor vezett véget. Pünkösd Húsvét után hat héttel Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelére, de ekkor emlékezünk a keresztény egyház megalapítására is. A vallás, a hit, az egyház része mindennapi életünknek, akarva-akaratlanul találkozunk vele. Nem vallástörténeti eszmefuttatásra készülök, hanem egy teljesen hétköznapi, s a mai világunkra jellemzõ eset kapcsán próbálom megvilágítani korunk ambivalens viszonyát az egyházhoz. Történt pedig nemrég Érden, hogy némi pénzmaradvány keletkezett a tavalyi költségvetésbõl. A Közgyûlés bölcsen úgy döntött, hogy ezt a nem csekély összeget városunk fejlesztésére költi, és többek között épít Parkvárosban egy óvodát, mert több mint húsz éve nem épült Érden óvoda, miközben a lakosság közel megkétszerezõdött. Megkereste a városvezetést az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, valamint az egyik érdi református gyülekezet, és felajánlotta segítségét a létesítendõ óvoda mûködtetéséhez és fenntartásához. És ez volt a baj. A mûködtetésre ugyan pályázatot fog kiírni az önkormányzat, mert önkormányzati vagyont mint tudjuk pályáztatás nélkül nem lehet átengedni, ennek ellenére a maroknyi érdi balliberális dühödt falkaként esett neki a városvezetésnek és egyben a vallásnak, az egyháznak. Apácaruhába és szerzetescsuhába öltöztetett aprónépet vízionáltak, és azt, hogy a hatéves Döncike inkvizítorként máglyára küldi a boszorkánysággal vádolt ötéves Szilvikét. A Bibliából elõráncigált idézetekkel magával a Sátánnal azonosították a katolikus egyházat, amely fennállása óta szerintük mást sem tett, mint rabolt, gyilkolt, kiirtotta az indiánokat, terror alatt tartotta Európát. Maga a nagy Lenin sem írt vadabb dolgokat, mint legújabb érdi tanítványai. Nincs értelme túlságosan belemenni a vitába az egyház ünnepén, de megemlíthetem, hogy évszázadokon keresztül az egyház tartotta fenn a szociális létesítményeket, a kórházakat, az iskolákat. A kolostorok mélyén szorgoskodó másoló szerzetesek jóvoltából maradt fent az ókor irodalma és tudománya, patinás egyetemeink jórésze egyházi alapítású, és Könyves Kálmán óta tudjuk, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Az egyház a negyvenéves tiltás, elnyomás, rombolás és erõszakos szétverés után mára kezd magára találni, és a kétezer éves alapokon újra azt teszi, ami a dolga: õrzi a morált, hitet és erõt ad, gyógyítja a lelket. A hitben élõ emberek többségének nincs szüksége Prosac-ra, pszichiáterek hadára, mert önmagukban is megtalálják az erõt. A vallástalan balliberálisok pedig csak sajnálhatják, hogy szegényebbek a hit nélkül. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk május 22-én jelenik meg

2 2 Ki érti ezt? Van, aki dumál, van, aki tesz z utolsó, áprilisi közgyûlésnek Vitrio L. volt egy érdekes napirendi pontja, mely a 2007-es zárszámadásról, és a keletkezett pénzmaradvány felosztásáról szólt. Az természetes, hogy a zárszámadást a szocialista frakció nem fogadta el, hiszen nem ismerhetik be, hogy a helyettük megválasztott jobboldali többségû közgyûlés jól dolgozik. Ezt a szívességet sohasem teszi meg az aktuális ellenzék. Nézzük csak, mirõl is van szó! Érd képviselõ-testülete és közgyûlése az elmúlt évek folyamán több mindent határozott el különféle programokban, koncepciókban: útépítéseket, intézmények építését és felújítását, rekonstrukciókat stb. Legtöbbjükrõl határozat is született, csak éppen a szükséges rendszerint elég vaskos pénzköteget nem tudták mellé tenni. Így írott malaszt maradt például az új rendõrség, a sétálóutca, az óvoda, a városközpont rekonstrukciója stb. Most a tavalyi pénzmaradványból néhányra jut fedezet. Így megtervezhetik a Darukezelõ utcai óvodát és két mûfüves focipályát, építhetnek körforgalmat a Széchenyi téren, korszerûsíthetnek óvodai játszótereket, normális utat építhetnek a Fürdõ utcában és a Felsõvölgyi úton, támogathatják a helyi tömegközlekedést, pályázhatnak másfél milliárd forintra a városközpont rekonstrukciójára, és a lakosság helyett átvállalhatják a csatornázás számlanyitási költségeit, mindezeket összesen mintegy 775 millió forint értékben. Ez igen! csettint a magát valamire tartó érdi lokálpatrióta. Végre elkezdõdik valami! Végre nem csak a létfenntartásra szorítkozunk, hanem megpróbáljuk ledolgozni több évtizedes hátrányunkat. Megpróbálunk város lenni, annak igazi értelmében. S ebbe az örömbe disszonáns hangként hasít a szocialista frakció károgása. Minek ide óvoda!? Minek lelátó a Batthyány sportcsarnokába!? Minek mûfüves pálya!? Minek pályázat!? Ki döntötte ezt el!? Miért nem õket kérdezik!? Döcsakovszky Béla a hont kivont szablyával óvja ellenünk. Persze, megértem õket. Eltékozolt négy évük után rossz lehet nekik azt látni, nem mindenki olyan tehetetlen, mint õk. Hiszen sikerült elkótyavetyélniük értékes ingatlanjaink jó részét, eladniuk kötvényeinket, cégeinket, közmûveinket, és mit tudnak felmutatni? Tescót, Stop.Shopot, át nem adott sportcsarnokot, nagy nehézségek árán átadott aluljárót. Négy év teszetoszaságot. Õk is elmondhatják ugyanazt, mint fõnökük, Fletó az õszödi beszédben: az utóbbi másfél évben nem csináltak semmit. De azelõtt sem sokat. Viszont hazudtak éjjel, hazudtak nappal. És hová lett az a lufijuk, hogy a fideszes vezetés eladósítja a várost? Átgondolt és racionális tervezéssel, szervezéssel és gazdálkodással rövid idõ alatt rendbe lehetett hozni a város pénzügyeit, és a hiánygazdálkodás helyett már fejlesztésekben is lehet gondolkodni. Most is bebizonyosodott az az örökérvényû mondás, miszerint a szocialisták nagyon értenek annak a válságnak a kezeléséhez, ami létre sem jött volna nélkülük. Nincs szükségünk sem válságra, sem válságkezelésre. Fejlõdésre, nyugalomra, kiszámíthatóságra, biztonságra van szükségünk. A terv: virágzó kertvárost építeni. Ehhez kell csatorna, kellenek utak, járdák, óvodák, iskolák, ipari parkok és mindenekelõtt hiteles vezetés. Akikben megbízhatunk, akik nem csak szavakkal, dumával, hanem tettekkel is bizonyítanak. Aki hallotta egyszer is a bukott polgármester frusztrált kifakadásait, az pontosan tudja, mirõl beszélek. A VI. évfolyam 9. szám május 8. Elkészült a Diósdi út is z aluljáró építési forgalma szinte teljesen tönkre tette a Diósdi utat, s az átadás késedelme majdnem elveszejtette Aaz útfelújításra kapott támogatás millióit, s ez sajnos néhány hétig elõre nem látott kényelmetlenséget okozott az ott közlekedõknek. Mára azonban elkészült a Diósdi útnak a Balatoni út és a Spar körforgalom közötti szakasza is, az új vezetéstõl elvárt és immár megszokott minõségben, együtt a vízelvezetéssel, kapubejárókkal, útszegéllyel. Ez az a minõség, amihez a késõbbiekben is ragaszkodnunk kell, és aminek hála Istennek semmi köze a hangulatjavító intézkedésekhez, hanem egyszerûen útépítés, ahogy a nagykönyvben meg van írva. M E G H I V Ó Érdligeti-Kutyavári Részönkormányzat Tisztelt Ingatlantulajdonos! Meghívjuk Önt az alábbi idõpontban és helyszínen tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA május 14-én 18,00 órakor a Széchenyi István Általános Iskolában (Diósdi út ) és május 15-én 18 órakor a Liget Házban (Tárnoki út 6.) a 9. és 10. választókerület lakosai részére (érintett utcák: Baján, Balázs, Bálint, Barót, Béla, Bendegúz, Boldizsár, Botond, Bulcsú, Csanád, Csongor, Diósdi, Domokos, Ede, Edömér, Elek, Elemér, Elõd, Emíl, Emõd, Ernõ, Hajnalka, Hérics, Iglice, Iszalag, Jázmin, Kaktusz, Kankalin, Riminyáki, Tárnoki, Áfonya, Almafa, Alsóvölgyi, Avar, Bajuszfû, Balatoni, Bazsarózsa, Begónia, Beléndek, Borostyán, Buxus, Ciklámen, Cseresznyefa, Cserkesz, Csicsóka, Csormolya, Dercefû, Diófa, Ébenfa, Égerfa, Facélia, Fagyöngy, Felsõvölgyi, Fenyõfa, Fodormenta, Folyondár, Fügefa, Fürdõ, Fûzfa, Galagonya, Georgina, Gesztenyefa, Gladiólusz, Gledicsia, Gyertyánfa, Gyömbér, Gyöngyvirág, Gyopár, Gyûszûvirág, Haraszt, Hársfa, Jávorfa, Jegenyefa, Juharfa, Keserûfû, Kökény, Komócsin, Kõrisfa, Koronafürt, Körtefa, Köszméte, Kövirózsa, Kutyavári, Ligetszépe, Liliom, Lótusz, Luc, Lugas, Mahagoni, Makk, Málna, Mandulafa, Meggyfa, Mogyorófa, Moha, Platánfa, Szép Ilonka, Tárnoki, Toboz, Tüske, Ürmös, Vincellér) Témája: A Városrészt érintõ szennyvízberuházással és a víziközmû-társulat szervezésével kapcsolatos kérdések megbeszélése. A TÁRSULAT SZERVEZÉSÉT ÉS A LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRI SZERZÕDÉSEK MEGKÖTÉSÉT A FÓRUMON EL- KEZDJÜK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY HOZZÁK MAGUKKAL A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYUKAT ÉS AZ ADÓKÁRTYÁJU- KAT. A téma fontossága miatt kérjük megjelenésüket. TÓTH TAMÁS, a Részönkormányzat Elnöke A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-30/ Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ M E G H I V Ó Érdligeti Részönkormányzat Tisztelt Ingatlantulajdonos! Meghívjuk Önt az alábbi idõpontokban és helyszíneken tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA május 15-én 18,00 órakor a Széchenyi István Általános Iskolában (Diósdi út ) a VII. választókerület lakosai (érintett utcák: Ákos, Aladár, Álmos, Antal, Ányos, Árnyas, Árpád, Attila, Balatoni, Diósdi, Duna, Mályva, Margaréta, Mécsvirág, Muskátli, Napvirág, Nárcisz, Nefelejcs, Nõszirom, Orchidea, Õszirózsa, Porcsinrózsa, Poprád, Puszpáng, Rákos, Rebarbara, Repkény, Rezeda, Ricinus, Rima, Rózsa, Sajó, Sárd, Sárvíz, Sebes, Séd, Sió, Szalajka, Szalvi, Szamos, Szarkaláb, Szegfû, Színva, Talabor, Tarcal, Tarna, Tó, Tulipán, Túr, Viola.) VAGY május 14-én 18,00 órakor a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában (Túr. u. 5-7.) a VIII. választókerület lakosai (érintett utcák: Aranyos, Barca, Béga, Berettyó, Berezna, Bodrog, Budafoki, Csele, Csermely, Dagály, Dráva, Duna, Forrás, Galga, Garam, Hernád, Homoród, Ipoly, Kapos, Kerka, Körönd, Kõrös, Küküllõ, Laborc, Lajta, Latorca, Lendva, Marcal, Maros, Meder, Morva, Mura, Nádas, Néra, Nyárád, Nyitra, Olt, Patak, Sárd, Sás, Száva, Talabor, Tálya, Temes, Terasz, Tétényi, Tisza, Toboz, Topoly, Túr, Túrocz, Visó, Zagyva, Zala, Zápor, Zsíl, Zsilip, Zsitva, Zuhatag) (BÁRMELYIK FÓRUMRA BÁRMELY VÁLASZTÓKERÜLET LAKOSA ELMEHET!) Témája: A Városrészt érintõ szennyvízberuházással és a víziközmû-társulat szervezésével kapcsolatos kérdések megbeszélése. A TÁRSULAT SZERVEZÉSÉT ÉS A LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRI SZERZÕDÉSEK MEGKÖTÉSÉT A FÓRUMON ELKEZD- JÜK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY HOZZÁK MAGUKKAL A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYUKAT ÉS AZ ADÓKÁRTYÁJUKAT. A téma fontossága miatt kérjük megjelenésüket. TEKAUER NORBERT, a Részönkormányzat Elnöke

3 VI. évfolyam 9. szám május 8. 3 Óriási érdeklõdés a csatornatársulat-szervezés során! Károly Róbert Soha nem látott létszámban vettek részt az érintett ingatlantulajdonosok azokon a lakossági fórumokon, amelyeket a csatorna közmûtársulat megalakulása tárgyában szerveztek az elmúlt idõszakban. A régen várt csatornázási program elsõ lépései óriási érdeklõdést váltottak ki. A Bolyai, II. Lajos és Batthyány iskolákban tartott lakossági fórumokon több száz résztvevõ volt kiváncsi a program részleteire. A felkeresett ingatlantulajdonosok többsége már aláírta a belépést. fórum ideje alatt, valamint a fó- követõen igen nagy szám- Arumot ban írták alá a belépési szándéknyilatkozatokat. Azokat, akik ott helyben nem kerültek sorra, a fórumokat követõ hétvégeken az önkormányzat és a Szervezõ Bizottság által megbízott cég, az N-Alexander Kft. munkatársai személyesen is felkeresték. Az elsõ két részönkormányzat (1., 2., 3., 4. választókerületek) területén két hétvége alatt az érintett ingatlantulajdonosok többsége már alá is írta a belépést! A fórumokon az elõadók által prezentált adatokon és fontos információkon kívül természetesen sok kérdés, vélemény is elhangzott a megjelent lakosok részérõl, amelyre sokan ott helyben választ is kaptak. Elõfordulhat azonban, hogy maradt még megválaszolatlan kérdés, ezért, ha további kérdése van, küldje el az címre! * * * A fórumokon feltett és a szerkesztõségbe érkezett kérdések közül a leggyakrabban ismétlõdõ kérdésekre igyekszünk válaszolni. Hogyan alakult a hozzájárulása többi településekhez képest? Érden a legutolsó csatornázási program közel 10 éve volt. Akkor a részletfizetést választók összesen közel Ft befizetést vállaltak. Gondoljuk végig, mennyi volt az azóta eltelt idõszak inflációja! Országosan több csatornázási program is indul a közeljövõben. Az érdi programban résztvevõ lakossági hozzájárulás mértéke országosan a közepesnek mondható. Az elmúlt években a budapesti aggomerációban hasonló terepviszonyokkal rendelkezõ településen akár Ft is volt a hozzájárulás, a most induló programok közül a Tápióságban pl Ft. Az egy bekötésre levetített beruházási összeg (tisztítókapacitás, fõvezetékek, átemelõk, hálózat költsége) az elõzetes szakértõi becslések alapján meghaladja az Ftot. Így látható, hogy ebbõl a 250 ezer forint lakossági hozzájárulás a teljes beruházási összegnek csak egy részét fedezi. Így a programban részt vevõ ingatlantulajdonosok ingatlana önkormányzati, állami és EU-s pénzek igénybevételével lesz összközmûves és jelentõsen nagyobb értékû. A kedvezõ, kamatmentes részletfizetésnek is tekinthetõ konstrukciónak köszönhetõen lehetséges az is, hogy az egyösszegû befizetés helyett havi forint befizetésével törlesszen a tulajdonos, amely lényegesen hozzáférhetõbb összeget jelent. Hogyan lehet részletekben fizetni? Azok számára, akik nem kívánnak egy összegben fizetni, lehetõség van egy lakástakarék-pénztári (LTP) szerzõdés igénybevételével 8 éves részletfizetési konstrukcióra. Ez azt jelenti, hogy lehetõség nyílik az LTP szerzõdések esetén a befizetésekre a törvény által biztosított 30%-os támogatás igénybevételére. A 96 hónap alatt befizetendõ összeg összességében sem haladja meg a Ft-ot, így egy kamatmentes részletfizetés lehetõsége nyílik meg. Hol olvasható a Belépési szándéknyilatkozat? Mikor kapok egy példányt az általam aláírt Nyilatkozatból? A társulat megalakulásának elõfeltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonosok 2/3-a írásban nyilatkozzon a társulatba való belépési szándékáról. Ez a társulat szervezése során tett egyoldalú szándéknyilatkozat nem egy szerzõdés. A formanyomtatvány szövege teljesen nyilvános, mintája letölthetõ a honlapról, rövidesen megjelenik a szövege a helyi sajtóban is. Az iktatás és a közmûtársulat megalakulása után az aláírt és iktatott nyilatkozat egy példányát postán fogja visszakapni a belépõ ingatlantulajdonos. Kinek a tulajdonába kerülnek a megépülõ közmûvek? A vonatkozó törvények szerint a megépülõ viziközmûvek kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek és el nem idegeníthetõek. Mikor indul a beruházás? A beruházás a jelenlegi tervek szerint az érdi tisztító kapacitásbõvítésével indulhat. Ez azért is szükséges, mert addig nem lehet jelentõs számban újabb rákötéseket engedélyezni, amíg nincs meg a szükséges tisztítókapacitás. Ezek a munkálatok várhatóan 2009 õszén elindulhatnak. Mikor kell fizetni? A beruházás csak jelentõs EUs támogatással valósítható meg. A támogatás iránti pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázók bemutassák az önerõ meglétét. Azok, akik egyösszegben fizetik meg a hozzájárulást, csak nyertes pályázat esetén kell fizessenek. Akik a részletfizetési konstrukciót választják, a saját elkülönített LTP számlájukon gyûjtik a megtakarításaikat a futamidõ végéig. Ennek fedezete és az önkormányzat kezességvállalása mellett a társulat hitelt vehet fel, amelyet az LTP-bõl átutalt összegekbõl töleszt majd a késõbbiekben. Azt ígérték, 2007 januárban indulhat a csatornázás. Miért nem indult? Csak 2007 õszén jelent meg a közötti periódusban elnyerhetõ EU-s támogatások pályázati felhívása. Ebben jelentõs változások voltak a korábbi feltételekhez képest. Kiemelhetõ ezek közül az önrész, amely a közötti idõszakban érvényes 10%-hoz képest most várhatóan jelentõsebb, 20-25% közötti lesz. A pályázat megjelenése óta eltelt idõszakban sikerült az új feltételeknek megfelelõ önkormányzati társulás megalakítása, a pályázat mûszaki tartalmának aktualizálása és a 2008 õszi beadási határidõre való felkészítése, valamint a közmûtársualt szervezésének beindítása. Mit kapok a befizetésemért? A csatornázási programban résztvevõ társulati tagok (ingatlantulajdonosok) számára az ingatlanon belül egy csonk kerül kialakításra. Erre a szolgáltatóval való szerzõdéskötést követõen külön csatlakozási díj fizetése nélkül ráköthet az ingatlantulajdonos. Mennyibe kerül a társulat mûködése? Más társulatok múködtetésébõl kiindulva a társulat mûködtetése egy ingatlan-tulajdonosra vetítve legfeljebb havi 20 forintba kerül majd. Ezen összeg benne van már a fizetendõ havi részletben vagy az egyösszegû befizetésben. Hogyan lesznek helyreállítva az utak a csatornázás után? A pályázati feltételek szerint az utcát legfeljebb a csatornázást megelõzõ minõségben lehet helyreállítani pályázati támogatásból. Mi lesz azzal, aki most nem lép be a társulatba, de késõbb szeretne rácsatlakozni a csatorna-hálózatra? Ha az érintett ingatlantulajdonosok legalább 2/3-a aláírta a belépési szándéknyilatkozatot és a társulat alakuló Közgyûlésén megalakult, a jogszabályok szerint a területen levõ többi ingatlantulajdonos is automatikusan tagja lesz a társulatnak. Minden társulati tagnak kötelessége megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást, tehát annak is, akik ú.n. kényszerbelépõ lesz. Ez utóbbiak azonban valószínûleg nem élhetnek a kedvezményes részletfizetési lehetõséggel, egy összegben kell majd befizetniük a Ft-ot. Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható tartozásnak minõsül a jogszabályok alapján. Nem tudom megvárni a szervezõket, hol találom az Ügyfélszolgálati Irodát? Az iroda az Alispán u. 8-ban (a két vasútállomás közötti sétálóutcától 1 percre) taláható. Munkanapokon óra, pénteken óra, hétvégén (szombat, vasárnap) óra között tart nyitva. Az Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: , cím: honlap: Tíz temetés mikor a Kárpátok géniusza, minden romániai Anépek teljhatalmú ura, annak idején belefogott hírhedett társadalom átalakítási programjába, egész Európa felháborodott sátáni tervén. A terv lényege az volt, hogy a társadalom szerkezetét úgy alakítja át, hogy erõltetett ütemben felszámolja a falusi, paraszti társadalmat és a hatalmas létalapját vesztett, falusi tömeget tûzzel-vassal városi létbe kényszeríti. Ezt a programját hívták aztán falurombolási programnak. Az õrült suszter ugyan kivétel nélkül esett neki minden falusinak legyenek azok románok, vagy magyarok, de alapvetõ motivációja az egy tömbben lévõ magyarok szétzilálása, közösségeinek felszámolása volt. A magyar falvak ellehetetlenítése egyrészt gyökértelen tömeggé degradálta az onnan az alapvetõ infrastruktúra nélküli városokba özönlõket, másrészt a román falusiakat fõleg a magyarok lakta városokba terelték, megváltoztatva ezzel ezen városok nemzetiségi összetételét. Ördögi volt a terv, de sajátos román szempontból megvolt a maga belsõ logikája. Az európai civilizált országok kivétel nélkül elítélték a mániákus diktátort, de tudjuk jól, akkor ez nekünk magyaroknak fájt a legjobban. Mai napig úgy beszélünk -már akinek nem törlõdött ki az emlékezetébõl- errõl, mint falurombolásról. Az egész ország egységesen elítélte. Még félig meddig a hivatalosságok is, elvtársi szinten is, hiszen a romániai falurombolás bõven a magyarországi gengszterváltás elõtti években zajlott. Nikolau Caucescu otromba diktátor volt és nem figyelt azokra a finomságokra, amellyel tompíthatta volna égbekiáltó gaztettét. Ha valamilyen idõgépre szert tudott volna tenni és idejön az általa oly nagyon gyûlölt Magyarországra és tanulmányozza az itteni év utáni szocliberós módszereket, szinte észrevétlenül tudta volna véghezvinni a falurombolást. A magyar politikai vezetés elvetette a durva kézivezérlésû diktatórikus módszereket. Nem akarnak õk senkit erõszakkal arra kényszeríteni, hogy elhagyja a falut, hogy aztán az állam kötelezõen valami lakólyukat biztosítson az elköltözõknek, valami beton kártyavárban. Meg lehet ezt sokkal olcsóbban is valósítani. Lassabban, kiszámítottabban, módszeresebben. Emlékezzünk csak, pár évvel ezelõtt a kis létszámú falvakban elkezdték elsorvasztani a helyi közigazgatást, az állami szolgáltatásokért -akár kötelezõ, akár egyéb okbólegyre távolabb kellett elutaznia a falusi embernek. A helyi postai szolgáltatások fokozatos megszüntetésével a falusiak integrálódását lehetetlenítették el, hisz egyre nehezebb a kapcsolat tartása az itt élõknek a külvilággal a posta nélkül. Hamarosan rájöttek, hogy a falusi társadalom utánpótlását kell alapjaiban elfûrészelni. A kisiskolás gyermekek helyi oktatásának felszámolásával a vidéki társadalom legdinamikusabb rétegét tudják elüldözni. A fiatal felnõttek nem pusztán létfenntartási okból, hanem gyermekeik jövõje miatt is kénytelenek elvándorolni lakóhelyükrõl. Hogy hová, az már legyen az õ dolguk, hisz maga a miniszterelnök bíztatta õket is, hogy ha nem tetszik mehetnek innét, az országhatáron túl tágasabb. Amikor az oktatási törvényt oly módon alakították át, hogy az állami normatívát ( egy gyermek taníttatására az állam részérõl kötelezõen biztosított pénzösszeg) csak akkor kapja meg az iskolát fenntartó önkormányzat, ha az iskolájában egy maghatározott tanulói létszámot tud produkálni, a falusiak addig törték a fejüket, míg kiizzadtak egy megoldást. Azt találták ki jó néhány falu önkormányzatában, hogy ha nincs saját gyermek, majd importálnak annyit, hogy kilegyen az osztálylétszám. Meghirdették, hogy az ország bármely részérõl segítenek falujukban letelepedni olyan nagy családosoknak, akiknek egyébként nincs meg a lehetõségük saját otthon megteremtésére. Egyedüli feltétel volt, hogy hozzák a gyermekeiket és írassák be õket az iskolájukba. Ezzel a praktikus módszerrel több faluban is sikerült elõre menekülniük és évekre biztosítani iskolájuk fennmaradását. Még azt is mondhatjuk, hogy ez a feladat tulajdonképpen elõhozta azt az élniakarási ösztönt, amelyik jó ha megvan egy közösségben. Ráadásul még sok olyan családnak is egzisztenciális biztonságot teremtett, amelyek az ilyen faluba költözés nélkül teljesen ellehetetlenültek volna. A falugyötrõk azonban nem lankadnak a rafinált módszerek kiagyalásában. Vannak olyan típusú kistelepülések, ahol a lakosság korösszetétele erõsen az idõsek oldalára billen. Közigazgatás már nem nagyon van, posta nincs, orvosi ellátás megszûnt. Ezekben a falvakban a falugondnok, vagy néhány választott képviselõ igazgatja a dolgokat, próbál valamilyen szolgáltatást nyújtani. Ne feledjük, a vasutat felszámolták, a buszközlekedés nem több mint egy reggeli és egy esti járat, napközben a faluból tömegközlekedéssel se ki, se be. Mindazokban az ügyekben, ahol közlekedési eszközre van szükség, a falugondnok intézi a dolgokat, szállítja az embereket. Manapság nem elegendõ a nyilvánvaló igény megléte, mindenért pályázni kell. Lehetõség van az ilyen hátrányos helyzetû településeknek gépjármû, kisbusz beszerzésére pályázni. A pályázat kiírója -valószínûleg az Önkormányzati Minisztérium (azt persze nem tudni, hogy ha volt is ilyen a múlt héten, a jövõ héten is lesz-e), a pályázat kiírásakor meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek a megléte nyerésre esélyessé teheti a pályázót. Ez egy olyan pontrendszer, amelyik felsorolja, hogy melyik körülmény mennyi pontot ér. Az az önkormányzat nyer, amelyik a legtöbb pontot éri el. No és melyik az az önkormányzat, amelyik mindjárt 10 pontot tud szerezni a versenyben? Nem a legjobban gazdálkodó, nem a legjobban szolgáltató, nem ahol a legtöbb az idõs ember, még csak nem is az, ahol hét határra sincs orvos. Ahhoz, hogy egy mai magyar hátrányos helyzetû falunak esélye legyen arra, hogy állami támogatást kapjon rászoruló idõs, beteg emberek közlekedési igényeinek minimális kielégítéséhez szükséges gépjármû beszerzésére, a pályázati rendszerben a kiírótól akkor kap 10 pontot, ha egy évben legalább 10 halálozás történik a faluban. Még, hogy romániai falurombolás A félanalfabéta román suszter-führer Causeszku fasorban sincs a mi rafinált módszereinkhez képest. Ráadásul a mi vezetõinket nem erõszakkal ültették a nyakunkba, hanem a demokrácia nagyobb dicsõségére, önként dalolva mi magunk választottuk meg õket. KOPOR TIHAMÉR

4 4 A 85 éves Bíró András köszöntése Szepes Gyula Mûvelõdési Központ zsúfolásig megtelt kamaratermében bensõséges ünnep keretében köszöntötték Aa most 85 esztendõs Bíró András költõt, írót, publicistát, aki hosszú évtizedek óta városunk lakója. Számtalan könyve jelent meg ez idõ alatt, s rendszeresen publikálja jegyzeteit az Érdi Újságban. Most tanítványai, tisztelõi, olvasói és a város értelmisége gyûlt össze, hogy verssel, énekkel köszöntse õt születésnapja alkalmából. Az Érdi Lap olvasói és szerkesztõsége nevében jó egészséget és még sok boldog, alkotó évet kívánunk! VI. évfolyam 9. szám május 8. Tavaszi nagytakarítás Értünk-egymásért avagy segítséget kérnek a nonprofit szféra szervezetei Kérünk minden adózó érdit, hogy most segítse az Érdi Civil Fórum szervezeteit. úgy, hogy az szja-juk 1%-át ajánlják fel a az Érden, és Érdért tevékenykedõ alábbi nonprofit szervezeteknek. Tudjuk, jobb adni, mint kapni. Mi nem kapni akarunk, hanem -az Önök segítségével adni. Ha most tudtunk együtt gondolkodni, akkor fogunk tudni közös értékeinkért cselekedni is. Köszönettel: Érdi Civil Fórum Nonprofit szervezet neve adószáma Tusculanum Alapítvány Érdi Alkotók és Mûvész Pártolók Egyesülete Alapítvány a Gyermekek Egészséges Nevelésért Érdi Birkózókért Alapítvány Tusculanumi Nyugdíjas Egyesület Meseház Alapítvány Lehetõség a felzárkózáshoz Alapítvány Emberi Hang Alapítvány Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesülete Tigers Sportegyesület Bonton Tánc Sport Egyesület Jovicza Ignác Alapítvány Környezetvédõ Egyesület Érd Napra Forgó Kht Együtt Egészségesen Alapítvány Egymásért Alapítvány Fészek Egyesület Mûvelt Generációkért Alapítvány Érdi Gimnázium Alapítvány Sirius Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány Nonprofit szervezet neve adószáma Poly-Art Alapítvány A Jövõ Iskolája Magyarországi Alapítványa Érd-Óváros Szt. Mihály Alapítvány FOR-FA Csemete Alapítvány Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány Bolyai János Alapítvány Vincellér Alapítvány Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Pro Scola Et Juventute Alapítvány Mátyás Király Alapítvány Fenyves Alapítvány Meseház Alapítvány Kisherceg Gyermekalapítvány Polihisztor Alapítvány Tündérkert Alapítvány Hétszínvirág Alapítváníy Junior Haliday Sportegyesület Mustármag Magyar Rákellenes Liga Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Sportiskola Alapítvány Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítõ Alapítvány prilis 26-án, a Föld-napja alkalmából Érd Megyei Jogú Város Önkor- Környezetvédelmi Bizottsága, az érdi Környezetvédõ Ámányzatának Egyesület, a Civil ÉRDek Meggyesek, az ÁNTSZ érdi munkatársai, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, a Geocaching Klub a Fundoklia-völgyben, a Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Egyesület, a Szent Mihály Alapítvány, és a Horgász Egyesület a Beliczay-szigeten szervezett takarítási akciót. A Fundokliában mintegy ember gyûjtötte a hulladékot, autógumit, zsákszámra textilhulladékot, kidobott háztartási gépeket. A Széchenyi Általános Iskolából Leszák Ferenc és Dancsné Deme Lilla hozott egy osztályt, az MSZP érdi szervezete nagy létszámban képviseltette magát, élükön Döcsakovszy Béla, Való Gábor, Baráth Ferenc, Tímár Istvánné, Miskolczi Katalin képviselõkkel, a Kertbarát Kör, egyénileg jöttek tanulók a Marianum, a Kõrösi és a Vörösmarty iskolákból, magánemberként pedig még sokan mások. A sajnálatos sérülést szenvedett Tímás Istvánnénak mielõbbi gyógyulást kívánunk! Ófaluban a Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Egyesület fõzött, a Fundokliában a Civil ÉRDek Meggyesek és a nagycsaládosok kenték a zsíros kenyeret. A Beliczay-szigeten kevesebb volt a szemét, de a Horgász Egyesület a bozóttól is megtisztította az utat, itt Kubatov István képviselte az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságát. Illúziókban senki nem ringatja magát: pár száz lelkes ember képtelen megtisztítani a környezetet, ám ha azok, akik ott voltak gyermekek és felnõttek nem szemetelnek többé, elmondják ismerõseiknek, hogy mivel töltötték a szombatot, talán egyre kevesebb szemét kerül a természetbe. Talán sikerül felhívni a figyelmet arra, hogy a Föld tûrõképessége véges, ha át akarjuk adni a következõ nemzedékeknek, óvnunk kell tisztaságát, hiszen tõlük vesszük el az életteret. A szervezõk köszönetet mondanak az Érdi Közterület Felügyelet munkatársainak, vezetõjének Kluták József Lászlónak a szemét elszállításáért és gondos nemcsak Föld-napi munkájukért. KÖZLEMÉNY Nagyértékû természetkárosítás a Kakukk-hegy szomszédságában Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Százhalombattai Faluvédõ Egylet, a Százhalombattai Környezetvédelmi AEgyesület, a Százhalombattai Faluvédõ Egylet és az Érdi Környezetvédõ Egyesület feljelentést tett ismeretlen tettes ellen egy mindeddig példa nélküli, különösen nagy kárt okozó természetkárosítás miatt április közepén egy, az érd-ófalui Kakukk-heggyel szomszédos felhagyott, nem körbekerített, érdi ingatlanról ismeretlen tettes vagy tettesek a védett, feltûnõen szép, bíborpiros virágtakarójú bíboros kosbor (Orchis purpurea Huds.) orchidea tavaly fellelt, kevesek által ismert, 400 tõre becsült állományából db, még bimbóban lévõ tövet ástak ki. A bíboros kosbor a Magyar Közlöny május 9/53. számában közzétett, 13/2001 (V.9.) Köm rendelet alapján törvényi oltalom alatt áll, eszmei értéke Ft/tõ. Ennek alapján az okozott kár minimális értéke Ft. Ezenkívül az törvény 281. paragrafusa alapján a faj a btk. hatálya alá esik, ezért egyetlen tövének károsítása is bûncselekmény. A bíboros kosbor, hasonlóan minden orchideához, adott gombafajokkal él mikorrhíizás kapcsolatban, tehát a gombapartner jelenléte nélkül elpusztul. A kiásott példányok szinte biztos, hogy nem élik túl az eredeti, gombafonalakkal átszõtt környezetbõl való eltávolítást. A megmaradt példányok nyílása elkezdõdött, közel két hétig tart. Mivel ezalatt az idõ alatt a tövek fokozottan veszélyeztetettek, a civil szervezetek kérték az érintett terület rendõri ellenõrzését. Amennyiben valaki a mellékelt kép alapján felismeri a növényt pl. kertbe ültetve vagy árusítani látja értesítse az Érdi Rendõrkapitányságot a 23/ as telefonszámon.

5 VI. évfolyam 9. szám május 8. 5 A második köztársaság elsõ elnöke Tóth Tamás Emléktábla avatásán vettünk részt május 1-jén a Magyar Rádió márványtermének a volt köztársasági elnöki rezidenciának falánál. Az emléktáblát Dr. Tõkés László erdélyi református püspök, az EU képviselõje avatta fel. evesebbet tudunk róla, mint Kamennyit jó lenne tudni. Tildy Zoltán a bizalom megtestesítõje volt, a cselekvés embere. A környezetében lévõk úgy érzékelték, hogy ahol õ van, ott hozzáértés és hitelképesség van emlékezett az ünnepségen Dr. Horváth János, a Tildy Alapítvány kuratóriumi elnöke, a magyar parlament korelnöke, aki ban Tildy Zoltán kisgazda képviselõtársa volt a parlamentben. Tõkés László elmondta, hogy Tildy pályája kezdetén református lelkész volt, de késõbb a politikát választotta. Tette ezt azért, mert nem lehetett kora eseményeinek néma tanúja. Jakab apostol szavait idézte: Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bûne annak. Keveset tudunk Tildy Zoltánról, a fiatalok pedig még kevesebbet. Ma, amikor a politika sokak számára szitokszó, a politikusok elvesztették hitelüket, nagyon kellenek a Tildy Zoltánhoz hasonló politikus-példaképek! Mit tett, ki volt Õ? Tildy Zoltán lelkészként közelrõl tapasztalta a falusiak nehéz életét, kiszolgáltatottságukat, és tenni akart felemelkedésükért tõl tevékenykedett kisgazda politikusként, és 47 évesen, 1936-ban kapott elõször képviselõi mandátumot a parlamentben, 1940-tõl már a Kisgazdapárt elnökeként is tevékenykedett. Gondolkodását a körülmények és politikustársai alakították, formálták, mindemellett célja mellett kitartott. Bajcsy Zsilinszky Endre meggyõzõ érveinek hatására támogatta ban a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt szövetségét, és ettõl kezdve egészen a háború végéig a németellenes összefogásért munkálkodott. Kapcsolatot keresett és talált az ellenállási mozgalom különbözõ irányzatainak képviselõivel, így ifj. Horthy Istvánnal és Kállai Gyulával is. Tudta, hogy a szovjet megszállás elkerülhetetlen, és a baloldali pártokkal való jó viszony alapfeltétele az eredményes politizálásnak októberében az ellenállási mozgalom elbukott, és Tildy arra a következtetésre jutott, hogy az új körülmények között kell elérni a kitûzött célokat. Tisztában volt Magyarország kiszolgáltatottságával, a polgárháborús veszéllyel, és a meggondolt, toleráns politizálást választotta. A vidékkel kapcsolatos eszménye az egyéni gazdálkodásra alapozott szabad szövetkezeti mozgalommal gazdagodó falu volt áprilisában Budapest képviselõjeként-, a Kisgazdapárt elnökeként bekerült az Ideiglenes Nemzetgyûlésbe, és õ lett az ország harmadik közéleti személyisége. Elsõsorban gyakorlati politikus volt. Az 1945-ös választás abszolút kisgazdapárti többséget hozott, és a választások után Tildy alakított kormányt február 4-én lett köztársasági elnök, de július 28-án lemondásra kényszerült veje koncepciós pere miatt, akit végül 1948 végén kivégeztek között házi õrizetben tartották ban, a forradalom idején a Nagy Imre-kormány államminisztere lett. Rádióbeszédében a békére, egy új Magyarország közös építésére, a kormány támogatására kérte nemzetét. Október 30-án a többpártrendszer visszaállításáról hozott döntés után õ jelentette be az új karhatalom, a Nemzetõrség felállítását, a begyûjtési rendszer eltörlését, a Független Kisgazdapárt újjászervezését. Államminiszterként õ tárgyalt és egyezett meg Mikojánnal abban, hogy Magyarország visszatér az 1945-ös kormányfelálláshoz. A megállapodást azonban Hruscsovék egyszerûen nem vették figyelembe november 4-én, a szovjet inváziókor ott volt a parlament épületében, és a vérontást elkerülendõ õ adott parancsot a kormányõrségnek az ellenállás megszüntetésére nyarán letartóztatták. Hat évi börtönre ítélték, de 1959 áprilisában idõs korára és rossz egészségi állapotára való tekintettel amnesztia nélkül szabadlábra helyezték augusztus harmadikán hunyt el Budapesten. Tildy Zoltán pályája sajátos magyar politikus sors. Politikai pályáját és magánéletét nagyfokú felelõsségérzet, kötelességtudat jellemezte. Olyan ember, olyan politikus volt, aki méltán kerül a nagy magyarok, a példaképeink sorába. A volt köztársasági elnöki palota falán ahol Tildy Zoltán dolgozott az emléktáblára Varga Béla, az országgyûlés elnökének mondatát vésték: Õ volt köztünk az Elsõ. Maradt halálában is. Tildy Zoltán nem tudott cinkos lenni, nem tudott néma lenni, hanem cselekedett. Ismerjük meg munkásságát, tûzzünk ki pályázatot megismerésére! Nagy szüksége van ma a fiataloknak politikai példaképekre! Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 383. A csecsemõk hamar meg tudják különböztetni az emberi arcokat. Kísérletekkel kimutatták, hogy a hat hónapos gyerekek nem csak az emberek, hanem a majmok arcát is meg tudják különböztetni: felismerik az egyes egyedeket. Másik csoport csecsemõnek kilenc hónapos korukban mutattak elõször majmokról fényképeket. És láss csodát: a három hónappal idõsebb korukra a csecsemõk már elvesztették ezt a képességüket. Hasonló jelenség a felnõtté válás. Általános vélemény, hogy az ember 23 éves kora tájára válik felnõtté. Pszichológiai szempontból húszas éveink eleje a személyiség fejlõdésében a beszûkülés, a sokirányú érdeklõdés csökkenésének idõszaka. Ismerõseimrõl is sorra kiderült, hogy megkomolyodtak, szakmát választottak és a specialisták kezdtek lenni. Többen elõbb szakbarbárok lettek, mások meg úgy is maradtak. Arról jutott ez eszembe, hogy mutattak nekem egy fényképet 14 kínairól. Nem tudtam megállapítani, kik fiúk, kik lányok, kik ikertestvérek, sõt, még azt sem, hogy ki a tanár a diákok között, egyáltalán van-e közöttük. Ferde szemmel is néztek rám A kertben bóklásztam amikor rendõrautó jellegzetes rekedt hörgését hallottam az utcáról. Több dolog nem stimmelt. Vasárnap délelõtt volt és a rendõrautó nem Ófalu felé robogott szirénázva, hanem a Duna felõl jött és lassan. Kíváncsivá tett. Elõre mentem a kerítéshez és majd negyedóráig, vagy még tovább ott is maradtam. Bámészkodtam. Kerékpárosok, kerékpárosok és kerékpárosok tekertek, hosszúhosszú sorban. Vagány srácok csodabringákon, öregurak mackónadrágban, szülõk gyerekekkel, gyerekek szüleikkel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy elõl ment a kisbiciklis gyerek, mögötte apja vagy anyja, míg a másik esetben elõl ült a kerékpárom apa vagy anya és a csomagtartó helyén gyerekülésben a kicsi. Persze, õ is bringás bukósisakban. Fitymálhatja a hivatalos pártpolitika a semmibe vevõ magatartásával a civil szervezeteket, de lám, vannak itt is, nálunk is, a sokat szidott Érden is mûködõ civilszervezõdések, amelyek nem csupán a választások elõkészítésekor bukkannak fel, hogy egyes személyeket pozícióba juttassanak, hanem a hétköznapokban is élnek. Egyesületek, sportés nyugdíjas klubok, kórusok, szakkörök, társaságok, amelyeket a hétköznapi életet élõk hoztak létre és élnek bennük, hétköznap és ünnepnap. Az együttmûködésnek, egymásra figyelésnek, a segítségnek megszámolhatatlan sok Ága-boga. Szombaton a Környezetvédõk takarítási akciói, vasárnap a kerékpárosok Érd körbe jó hétvége volt. Illetve: nem teljesen jó. A környezettudatos nevelés hatékonyságát azon mérhettük le, hogy mennyi tizenéves vett részt a zöldterületek megtisztításában. Hát, nem sokat láttam. Viszont azt megemlítem, hogy a Szigetben a környezetvédõk takarítási akciójának derékhada a Gabelics bácsiék, a horgászok voltak. Ez a nap a Föld Napja volt. Tanulságot is hozott: vannak még ebben a városban is emberek, akik a természettel, legalább is idõnként, természetes kapcsolatban élnek, számukra a természet élõ valóság, nem elvont szlogen, mint sok környezetvédelemrõl papoló fórum számára a környezet Nem is tudom, mi a magyar megfelelõje a német Kleindenkmal szónak. Kis emlékmûvet jelent, de ez nem pontosan fejezi ki a fogalom értelmét. Az út menti keresztek, szobrok, emlékoszlopok, kis fogadalmi emlékmûvek tartoznak bele. Meg például a kálváriák. Ezek egy részét mûemlékként védi a mûemlékvédelmi törvény. Olyan hatékonysággal, mint a környezetet a környezetvédelmi törvény. De nem panaszkodni, vagy böstörködni akarok. A lengyel pápa, a szláv származása miatt fenntartásokkal fogadott, de azután élete és életmûve alapján világszerte, a protestánsoktól a buddhistákig, a muzulmánoktól a zsidókig, a vallástalan és ateista emberek által is elfogadott, sõt, megbecsült II. János-Pál szobrát Pesten a minap megrongálták. Az M O-ás és az Angeli út között megmaradt az embermagas sövényekkel körülkerített és így elrejtett, Kálvária szoborcsoport, a három feszület. Néhány éve jártam ott, megnézve, hogyan sikerült a tétnyi lokálpatriótáknak helyreállíttatni. Azután tavaly is megnéztem; bár ne tettem volna. Darabokra törték vandál kezek. Az éjszaka leple alatt elkövetve, mint minden hasonló értelmetlen rongálás esetén. Sok erre mifelénk az éjjelbátor. Csoda-e, ha a miniszterelnök és az államtitkárának éjszakai meghallgatása a Zuschlag bûnügy kapcsán, sajátos asszociációkat ébreszt az emberekben? 386. Érden nincsen kálvária. Csak a Kálvária kápolna maradt meg az azonos nevû dombon. És még egy kápolna van: a 18. századi pusztító járványok megszûnése után épület fogadalmi kápolna. Hogyan kerül a Föld napjával kapcsolatos gondolatok közé az, ami itt már eddig felbukkant? Természetesen. Ezek a kis mûemlékek eleink, a régebben itt élt emberek, a település és a táj, az ember és a világa kapcsolatának emlékei. Ez az út menti kereszteknél, Ófaluban a dombtetõn, vagy Újfaluban a Felsõ utcában a Kinga utca torkolatánál, természetesnek tûnik. Ahol bejöttek a vásárokra, vagy onnan elmenõben felkaptattak az emelkedõn és megálltak egy szusszanásra, avagy ahol naponta az állatokat kihajtották a csapáson a legelõre, ott helye van/volt a keresztnek, vagy feszületnek. Az útelágazásoknál. A település és a környezete, a falut az ölébe fogadó táj határán. Kapcsolatánál. És hogy kerülnek ide a kápolnák? Egy tágabb dimenzió kapcsolatrendszerének tárgyiasult elemeiként. A hideg ráz, ahányszor a minden fogalmat elcsépelõ dumamatyik lépten-nyomon szakrális helyekrõl beszélnek. Megdöglött a király lova: szakrális hely Ófaluban. Egyébként olyan vallásokkal kapcsolatban is használják ezt a fogalmat, amely vallások nem is ismerik a szentség fogalmát. De volt jó néhány olyan évszázad, amikor az emberiség tudatában volt, sokkal jobban is tudatában volt, mint manapság, annak, hol a helye és mi az értéke a világban. Amikor a Megváltó szenvedésére nem úgy emlékeztek, hogy a tévé elõtt ülve nézték a közvetítést arról, hogy a különbözõ keresztény felekezetek hívei hogyan nyomakodnak, veszekszenek, tolonganak a jeruzsálemi Szent Sír Templom szûk ajtajában, hanem az év meghatározott napjain, idõszakában, például a keresztjáró napokon keresztúti ájtatosságot végeztek. Menjetek el Ófaluba és a templom terétõl kapaszkodjatok fel a dombtetõre a Kálvária kápolnához! Ez még akkor is fárasztó és (a közben elmondott imák következtében is) emlékeztetõ (volt), ha tizennégyszer meg kellett állni a stációknál. Milyen részvétel a szenvedéstörténetben az, ha a templom belsejében, esõtõl, széltõl védve körbenézzük a falakon elhelyezett stációkat? Ugyanígy, a Gondviselõ és a nála a járványban szenvedõk érdekében közbenjáró, segítõszentek tiszteletére és hálából építették, a falu határában, vagy azon kívül, ahol a pestisben vagy kolerában elhunytak temetõje volt, a fogadalmi kápolnákat. Általában Rókus, Rozália és Sebestyén tiszteletre szentelve. Pesttõl Szegedig szinte minden városban fennmaradtak (ahol a szenteket tisztelõ, vagyis katolikus lakosság volt) és fennmaradtak falvakban is, mint Érden, Ófaluban Sajnos, az idõk viharai elpusztították és a szekularizálódott, a vallásos élettõl elfordult és idõvel egyre közömbösebbé váló közösségek elhanyagolták, így napjainkra nagyon megfogyatkozott az imént említett emlékek száma. Érden is majdnem a két kezem ujjain összeszámolhatom, ami még megmaradt belõlük. A felújított, karbantartott, restaurált emlékek Tarnay Tünde építész, mûemléki szakmérnök városi alkalmazottkénti szorgoskodásának és az Érd-Óvárosi Szent Mihály Alapítvány ügybuzgó tagjainak köszönhetõk. Meg annak, hogy a város hozzájárult az anyagiakhoz. A már említetteken kívül áll még szobortorzó Ófaluban, a templom udvarában. A városban vannak fogadalmi keresztek, de nincsenek számon tartva. Épültek köztéri szobrok és emlékmûvek a helyi mûvészek alkotásaiként, ugyancsak hivatalos védelem nélkül. Persze, arra egyelõre nincs is szükség, remélem megérem, hogy nem lesz már az én életemben több szobordöntés. Ezek az emlékmûvek napjainkban már a civil közösség akaratából és nem politikai diktátumra létesültek és nem lesz szükségük olyan átalakulásra, mint a Parkvárosi Közösségi Ház melletti emlékkõnek, amelyen az emberarcú szocializmus bukásakor még a szovjet megszállás évszáma is ott díszelgett, az ominózus fáklya mellett. Igaz, csak vésõ és kalapács kellett és a helyén maradva könnyen és simán illeszkedik továbbra is a városképbe, mint a KISz-titkárból, párttitkárból lett milliárdosok a közéletbe. Végül egy elpusztult és egy megújult török idõk utáni szoborról. A tizennyolcadik században, a barokk világban megújult katolikus vallásosság egyik jele, fennmaradt emléke a sok Szentháromság szobor. A szoborcsoport közepén, az oszlop tetején látható a felhõkön trónoló Atya-Fiú- Szentlélek. Már ahol fennmaradt. Itt nálunk, Érden csak a kopott, megrongálódott Szentháromság szobortöredék látható, másodlagos elhelyezésben, a már említett fogadalmi kápolna homlokzatán, alig felismerhetõen. És a megújult Szent Valburga szobrot említem még. A napokban volt az ünnepe. Tisztelete nálunk nem olyan általános, mint a német-osztrák nyelvterületen volt, Fõúri. kegyúri szándék állíttatta Ófaluban a kastély melletti útra. A vele kapcsolatos tudnivalók bõven és pontosan megtalálhatók a helytörténeti irodalomban és a város honlapján is.

6 6 A tánc világnapja Érd körbe VI. évfolyam 9. szám május 8. április 29-én a Tánc Világnapja alkalmából került sor az Érdi táncegyüttesek és a meghívott vendégmûvészek ünnepi gálamûsorára a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Felléptek: Érdiek: Bonton Tánc Sport Egyesület, Érdi Torna Club Tánc Szakosztálya, Farkas Tibor csoportja, Pap Alexandra tánccsapata, Pesovár Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény Csermely Csoportja, Planet Dance, Somfai Péter, Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Majorett csoportja, Tigers SE. Vendégtáncosok: Magyar Táncmûvészeti Fõiskola balett tanszékének végzõs hallgatói, Vendég elõadók divattánc bemutatója, Táncmûvészek musical táncbemutatója. Az est szervezõje a Bonton TSE volt. Újabb mélyponton az MSZP ovább csökkent az MSZP támogatottsága, a megkérdezettek mindössze 10 Tszázaléka voksolna a szocialistákra, míg a Fidesz 32 százalékon áll állapítja meg a Századvég-Forsense. A közvélemény-kutatásból kiderül az is, hogy Orbán Viktort a megkérdezettek 4 százalékkal többen (41 százalék) látnák szívesebben miniszterelnökként, mint egy hónappal korábban. Gyurcsány a korábbi értékhez képest bukott 3 százalékot (24 százalék). Egyébként növekedett azok aránya is, akik rossznak ítélik meg a kormány tevékenységét. A népszavazási kampány aktivizáló hatásának lecsengésével párhuzamosan csökkent a magukat biztos szavazóknak vallók aránya állapítja meg a Századvég-Forsense legfrissebb közvélemény-kutatása. Ha most vasárnap rendeznének választásokat, akkor a megkérdezettek 61 százaléka járulna biztosan az urnákhoz. Ez az érték hat százalékponttal marad el a márciusi adattól, de néggyel magasabb a februári értéknél. Lényeges: a pártválasztók aránya gyakorlatilag nem változott, a megkérdezettek 48 százaléka biztosan tudja, hogy kire szavazna, ha most vasárnap lennének a választások. A két nagy párt támogatottsága közti különbség tovább nõtt, jelenleg a megkérdezettek 32 százaléka szavazna a Fideszre (+2 százalalék), és mindössze 10 százalék választaná az MSZP-t (-2 százalék). Az MSZP esetében ez az érték az eddig mért legszûkebb támogatói bázist mutatja jelzi a kutatás, s felveti a kérdést, vajon csökkenhet-e még tovább a kormánypárt társadalmi támogatottsága. A Fidesz esetében a jövõ nagy kérdése, hogy huzamosan 30 százalék felett tudja-e tartani támogatói körét, vagy a korábbi példákhoz hasonlóan csak átmeneti kitörésrõl van szó. A teljes felnõtt lakosságot tekintve jelenleg mind az MDF, mind az SZDSZ támogatottsága 2 százalékos. A biztos szavazó és pártot is választó személyek köre némileg csökkent március óta, jelenleg a teljes válaszadói kör 38 százaléka sorolható ebbe a kategóriába. Körükben csak kisebb mértékû, statisztikai értelemben nem szignifikáns változást regisztrálhatunk márciushoz képest: a biztos szavazó pártválasztók 69 százaléka voksolna a Fideszre, ha most vasárnap választásokat rendeznének (+1 százalék) és 19 százalék az MSZP-re (-1 százalékpont). A két kisebb parlamenti párt alulról közelíti a parlamenti küszöböt, az MDF éppen hogy elérné azt 5 százalékkal, az SZDSZ némileg elmarad attól (4 százalék). Tovább nõtt a kormány munkáját negatívan megítélõk aránya A kormány tevékenységét negatívan értékelõk aránya 72 százalék, ez február óta 12 százalékpontos emelkedést jelent. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor nem változott az ellenzék munkájáról alkotott általános kép sem: továbbra is minden második megkérdezett negatív véleményt fogalmazott meg. A mindkét oldallal elégedetlenek aránya alig változott (30 százalék). A csak a kormánnyal elégedetleneké négy ponttal emelkedett (43 százalék), viszont a csak az ellenzéket elmarasztalóké szintén nem változott, jelenleg is 20 százalék. A korábbi trendekkel szemben jelentõsen nagyobb arányban elégedetlenek a saját oldalukhoz tartozó politikusok munkájával az MSZP szavazói (19 százalék), mint a Fidesz szimpatizánsai (10 százalék). Egyre többen a kormány leváltása mellett Változás történt a kormány maradásának megítélésével kapcsolatban is. Márciushoz képest hét százalékponttal emelkedett, s most már a megkérdezettek többsége (55 százalék) támogatná a kormány leváltását, s csupán feleannyian (28 százalék) vannak a kormány maradását támogatók. A Fidesz szavazóin túl a bizonytalan vagy ismeretlen pártválasztásúak között is a kormányváltást pártolók vannak többségben. A politikai klíma változásának egyértelmû jele, hogy két hónap alatt közel 15 százalékponttal nõtt azok aránya, akik szerint közvetlen környezetükben a kormányváltást támogatók vannak többségben (58 százalék), s mindössze 19 százalék szerint annak ellenzõi (-2 százalék). kerékpáros kulturált együtt 800tekerése nemcsak résztvevõnek, szemlélõnek is nagy élményt és látványt jelentett. Megmutattuk. Megmutattuk magunknak és magunkat. Megmutattuk, hogy sokan vagyunk és csak egyre többen leszünk. Megmutattuk, hogy van értelme a szervezésnek. Megmutattuk, hogy szükség van kerékpárutakra. Megmutattuk az összefogás hatékonyságát. Megmutattuk, hogy szükség van ránk. Ez a nap az Érd Körbe a mi napunk, a bringások napja volt. Bízom abba, hogy a programunk egy mozgalommá nõtte ki magát és ez az ünnep tovább tart. Köszönöm minden szervezõ és segítõ társamnak, akik az elõszervezésben és a helyszíni lebonyolításban segédkeztek, hogy ezt a sikert elérhettük. És köszönöm nektek résztvevõknek akik eljöttetek és -hogy ilyen sokan- velünk együtt tekertetek a célért, hogy a városban a kerékpározás népszerûsítésében részt vállaltatok. Ezt a sikert együtt ertük el. A munka tovább folytatódik. Számítok rátok õsszel is. Üdvözlettel: CSENGERI ATTILA, az Érd Körbe fõszervezõje Mentõk 2008 Májusban indul a lomtalanítás 1. számú választókerület 2. számú választókerület május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör

7 VI. évfolyam 9. szám május 8. 7 KÉKÉK-kerekasztal alakult Vizsy-Gombosi Lilla kistérségek, települések vonzóvá Atétele a felnövekvõ generációk számára, a szûkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetû térségek és rétegek - köztük a kisebbségben élõ közösségek - kulturális esélyegyenlõségének javítása, a képzett emberi erõforrás fejlesztése nélkül. A fejlesztéshez kistérségi szintû határon is átnyúló kulturális szakmai érdekegyeztetõ fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerû intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttmûködõ kulturális szakemberekre van szükség. A Közkincs - program (elfogadta 2004 júliusában az NKÖM) mûködtetésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek (települések, kistérségek, megyék és régiók) fejlesztéseinek átlátható és ellenõrizhetõ formában történõ összehangolása. Ez a program a napi teendõk szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegû intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közmûvelõdési intézmények, színterek), és a mûvelõdõ közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylõi között a kölcsönös felelõsségen alapuló együttmûködést. Célja, hogy bekerüljön a kistérségi döntéshozók és elõkészítõk gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényezõ. Az kerekasztalok résztvevõi elõkészítõ és elemzõ munkával készüljenek fel a különbözõ pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is. A KÉKÉK nyílt szervezõdés, mely a kistérségek közötti átjárást is lehetõvé teszi a kultúra területén tevékenykedõk számára. A KÉKÉK megteszi a csatlakozásra szóló kezdeményezõ lépéseket nem csak Diósd, Érd, Százhalombatta és Tárnok civil szervezetei, hanem Ercsi, Pusztazámor, Sóskút és Törökbálint és más települések irányába is április 29-én a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban ünnepélyes keretek között aláírta 15 alapítótag a KÉKÉK alapító okiratát. Az ünnepségen köszöntõt Szedlacsek Emília igazgató (Szepes Gyula Mûvelõdési Központ), Együttmûködés határok nélkül címmel Szolnoki Gábor az Érdi Kistérség Többcélú Társulás elnöke megnyitóbeszédet mondott, majd a Kökincs-kerekasztalok szerepérõl és jelentõségérõl Kakasné Pethõ Ágota, a Közép-Magyarországi Régió Kulturális Koordinációs Iroda vezetõje tartott prezentációt. Ezt követõen az alapító tagok alakuló ülést tartottak, ahol megválasztották az elnökség tagjait. A Magyar Földrajzi Múzeum programjai Múzeumbarát Köri Elõadás: Május 27. (kedd) Lendvainé Timár Edit (archívumkezelõ, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd) Svédországi útiképek, utazások a sarkkörön túl címû, diavetítéssel illusztrált elõadása Családi hétvége MÁJUS 25. VASÁRNAP A Magyar Földrajzi Múzeum a Múzeumi Világnap (május 18.) alkalmából Molnár Gáborra emlékezünk A programot megnyitja GYURKÓ KATALIN az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének vezetõje Mesedélelõtt indián mesék és hozzá kapcsolódó kézmûves foglalkozás gyerekeknek Kalandozzunk együtt! kalandjáték magyar utazóinkkal Családi kvíz Brazíliáról Ki gépen száll fölébe annak térkép e táj tárlatvezetés a megújult Magyar utazók, földrajzi felfedezõk címû kiállításon Magyaroszágtól Brazíliáig címû Kutasi Kovács Lajos életmûvét bemutató kiállítás megnyitója Az Érdi Zeneiskola növendékeinek latin zenei koncertje Táncház brazil módra A Bonton Tánc-Sport Egyesület bemutatója Egész nap játékos totó gyerekeknek és felnõtteknek. A totót helyesen kitöltõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki a nap végén. FELHÍVÁS CSALÁDI KVÍZRE Téma: BRAZÍLIA A Magyar Földrajzi Múzeum május 25-én családi vasárnapot szervez. Ennek keretében játékos vetélkedõre hívjuk a családokat (két gyerek egy felnõtt, vagy két felnõtt egy gyerek). A verseny résztvevõinek Brazíliáról szerzett ismereteire vagyunk kíváncsiak. A játék során persze a szerencsének is nagy szerepe lesz. Jelentkezési határidõ: május 09. Telefonon, ben és levélben egyaránt jelentkezhettek. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS A MEZÕFÖLD TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS GYÖNGYSZEMEIHEZ május 31. (szombat) Útvonal: Tác (Gorsium) - Rétszilasi-tavak (Halászati Múzeum) Cece (Tájház, Csók István Emlékmúzeum) - Dég (Festetics-kastély) Dinnyési Fertõ Indulás: 8 órakor a Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóból - Érkezés: ugyanide, kb. 20 óra Részvételi díj: Ft/fõ (busz, belépõjegy, idegenvezetés), étkezés önellátással Birkózás Nem találtak legyõzõre az érdi birkózók Tar Mihály Dénes Mercédesz serdülõ Magyar Bajnok, Antunovits Laci megváltotta jegyét az Európa Bajnokságra. Diák csapatunk a felsõházba küzdötte magát. A hétvégén kis létszámmal, de annál eredményesebben szerepeltek az érdiek. hosszú hétvégét megszakítva Amájus3.-án szombaton birkózóink a leány és a Kf.-ú III-IV. korcsoport Diákolimpia pécsi döntõjén küzdöttek, több mint 60 egyesület, közel 340 versenyzõje ellen. Versenyzõink ezúttal is kitettek magukért, tíz érem, négy pontszerzõ hellyel, 70 olimpiai pontot elérve ezen a hétvégén is bizonyították az érdi utánpótlás erejét. Vakarcs Tibi nagyon nehéz sorsolással, csak a korongoknak köszönhetõen maradt le a dobogótól. Sárosi Jani a döntõben egy szuplé dobással akarta rátenni az i-re a pontot, csak nem számolt azzal, hogy ez a verseny tizenharmadik órájában történik, s ezt a hátrányt már nem tudta korrigálni, így szomorúan vette át az ezüstérmet. Az érdi birkózók három arany, négy ezüst, három bronzérmet és négy ötödik helyét az alábbi versenyzõk szerezték: Leány 32 kg Szondy Bettina V. Batthyány Általános Iskola Testnevelõ tanár: Reiter Vivien 52 kg Dénes Mercédesz I. Csanádi Árpád Gimn. és Ált. Isk. Testnevelõ tanár: Botyánszky Pálné III. korcsoport 32 kg Boros Gábor III. Széchenyi Általános Iskola Testnevelõ tanár: Szél Nikolett 50 kg Ferenczi Adrián II. Széchenyi Általános Iskola Szél Nikolett, Czuczu Alexandrosz V. Körösi Csoma S. Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Solti Gabriella 75 kg Sipos Tamás II. Osztrák Magyar EU. Iskola Testnevelõ tanár: Sapszonai Borbás Edina MEGHÍVÓ Batthyányi Fülöp fõhercegre emlékezve szeretettel várunk/várjuk május 9-én 17 órakor a Polgárok Házától induló fülöpvárosi sétára, majd 18 órától Dr. Demeter Zsófia Batthyányi Fülöp érdi uradalma c. elõadására. Május 10-én 10 órától barangolás indul a Minarettõl Óváros történelmi emlékei között, Ábel András vezetésével. Antunovits László a dobogó legfelsõ fokán, második helyezett Hlavati Dániel EB aranyérmes Április 25. Péntek. Diák Csapatbajnokság. Az FTC csarnokában került megrendezésre a évi diák csapatbajnokság I. fordulója a felsõházba kerülésért. Az érdi csapatba az FTC, ESMTK, Vasas II. csapatát sorsolták. Az elsõ fordulóban az ESMTK csapatát 35-22, a második fordulóban az FTC csapatát re, az utolsó fordulóban a Vasas II. csapatát re verte meg az érdi diák csapat, mely azt jelentette, hogy csapat elsõként jutottunk a felsõházba, azaz a legjobb nyolc közé. Akik a bejutást kiharcolták: Mátrai Dániel, Kovács Bence, Kovács Balázs, Bárkányi Sándor, Boros Gábor, Palkó Péter, Vakarcs Roland, Molnár Tamás, Lajsz Dominik, Molnár Dániel, Oláh Tamás, Száraz Péter, Molnár János. Április 26. Szombat. Junior nemzetközi kötöttfogású válogató Kaposvár. 74 kg-ban Antunovits Laci nem kis izgalommal várta a kezdést, ugyanis még többen harcolnak a súlycsoport válogatottságáért, s az Három diákolimpiai bajnok +75 kg Molnár János III. Körösi Csoma S. Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Solti Gabriella IV. korcsoport 47 kg Vakarcs Tibor V. Batthyány Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Bõsz Erika 53 kg Sárosi János II. Széchenyi Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Falucskainé Csucsú Ágnes 59 kg Metzl Norbert I. Bolyai János Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Nyékiné Tóth Edit 66 kg Czikk Zoltán III. Csillagjáró Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Hajdu László, Kiss Gábor V. Öveges József Gyakorló Szakiskola. Testnevelõ tanár: Máté Domonkos 72 kg Prim Martin II. Körösi Csoma Sándor Ált. Iskola Testnevelõ tanár: Az Adventista Gyülekezet felhívása z érdi Önkormányzat- pályázatot nyer- Anál tünk el arra, hogy gyülekezetünkben, Hivatalnok u (Tüdõgondozó mellett) ingyenes internet lehetõséget biztosítsunk, május 4-tõl kezdõdõen, vasárnaponként h-ig. egyenes kieséses rendszerben ez nem egy könnyû feladat, hasonló tudású versenyzõknél minden megtörténhet. Csoportjában, az elsõ fordulóban a ceglédi Lõrinc Viktort verte meg nagyon nehéz mérkõzésen 3-1- re. A döntõbe jutásért Szabó Martinon a Sziget SC versenyzõjén korongfeldobás után mindkét menetben lenti helyzetbõl, fejlefogásos billentéssel sikerült fogást végrehajtania, így 3-1-re legyõznie. A döntõben az elmúlt válogatóhoz hasonlóan az ifjúsági Európa Bajnok Hlavati Dániellel találta magát szembe, aki Laci pörgetéseinek most sem tudott ellenállni, s így Laci ezzel a gyõzelmével megváltotta jegyét az Európa Bajnokságra. Április 27. Vasárnap. Nõi Magyar Bajnokság. 52 kg-ban a serdülõk között az érdi színeket Dénes Mercédesz képviselte négy tusgyõzelemmel, ragyogó birkózással jutott a döntõbe, ahol a mogyoródi Kéri Rebekát pontozással, utasította maga mögé és szerezte meg súlycsoportjában a Magyar Bajnoki címet. Balról ülnek: Prim Martin, Vakarcs Tibor, Dénes Mercédesz, Metzl Norbert, Czikk Zoltán, Kiss Gábor, Czuczu Alexandrosz, állnak: Kovács János edzõ, Sárosi János, Szondy Bettina, Südi Gábor, Bodorkos Dániel, Molnár János, Tar Mihály edzõ, Boros Gábor Mizerák Ágnes 85 kg Bodorkos Dániel I. Széchenyi Általános Iskola Testnevelõ tanár: Szél Nikolett Sárvár Míg diákjaink Pécsen, tíz gyerekversenyzõnk Sárváron a Halmos Lajos IV. szabadfogású nemzetközi emlékversenyen vett részt. A szlovén, osztrák, szlovák külföldi versenyzõket is felvonultató versenyen legkisebbjeink nyolc érmet szereztek. 22 kg Gergely Attila II., Berta Mike III. 24 kg Váncza István I. 31 kg Kovács Bence III., Gergely Csilla III. 41 kg Pataki Sámuel II., +41 kg Szondy Gergely II., Tekauer Patrik III. helyen végzett. Köszönet az egy százalékért. z Érdi Birkózókért Alapítvány A(adószám: ) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi adójuk egy százalékával, amely forint támogatták alapítványunkat. Az összeget az érdi birkózó szakosztály mûködéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a évi adójuk 1%-os felajánlásával továbbra is támogassák az érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas munkájukkal köszönik meg támogatásukat. Tar Mihály, a Kuratórium elnöke

8 8 VI. évfolyam 9. szám május 8. Beton értékesítés Teljeskörû ügyintézés! Kérésre helyszínre megyünk! Ingyenes szaktanácsadás! Kész beton elõállítás. Sóder eladás. Beton szállítás, pumpálás. Áraink az Áfát nem tartalmazzák: C-10/24kk 9300,-Ft/köbméter C-12/24kk 9800,-Ft/köbméter C-16/24kk ,-Ft/köbméter C-20/24kk ,-Ft/köbméter Pumix alapdíj: ,- Ft Szállítás: 0-10 km 2000,- Ft, km 2350,- Ft, km 2700,- Ft Tárnok, Hattyú u. 5. Tel.: 06/20/ , 06/30/ , 06/30/ KONTÉNER- RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténer kihelyezés Telefon: (06-30) Tel./Fax: (23) Nyári színjátszó tábor Június ig a Thalia Ördögei Színjátszó Társulat, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban (Érd, Alsó u. 9.) színjátszó tábort szervez. Az elõadók között lesz: Atlasz Gábor pantomimmûvész, táncpedagógus, Milák Melinda drámatanár, Pekárik Katica musicalénekes, Szentirmai Zsolt musicaltáncos, Zirig Emese logopédus, drámatanár és Fellner Gréti színész. A tábor 9-17 óráig tart, büféebédet biztosítunk. A tábor önköltséges, ára 24 ezer Ft. Jelentkezni 5 ezer Ft befizetésével a Mûvelõdési Központ recepcióján lehetséges. Jelentkezési határidõ: május 30-ig. Bõvebb felvilágosítás: a 30/ es telefonon. Új és használt számítógépek és laptopok kedvezõ áron! Új PC-k összeállítása az Ön igényei szerint, rövid határidõvel Régi gépének bõvítése, garanciával Használt márkás gépek (IBM, Dell, Compaq) forgalmazása, garanciával Új és használt laptopok forgalmazása Laptopok javítása (Portocom, Gericom, IBM, HP) 17 év szerviztapasztalattal Számítógépek javítása, operációs rendszerek telepítése, vírusirtás, adatmentés Internet (ADSL) beállítása, hálózatok kialakítása, konfigurálása Rendszerfelügyelet, átalánydíjas karbantartás Igény esetén kiszállással, hétvégén is Tapasztalatunk, tudásunk garancia az Ön problémájának megoldására! BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ / Telefon/Fax: 06-23/ Mobil: 06-70/ Honlap: Ha költözik, ha szállíttat Mizseire számíthat Költöztetés, teherfuvarozás zárt emelõ hátfalas autókkal, rakodókkal. Telefon: Sebészeti magánrendelés DR. ÚJHELYI ISTVÁN sebész szakorvos Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök: óráig. Érd, Technikus u. 43. Bejelentkezés telefonon: Sebészeti konzultációk Mûtétek: bõrelváltozások eltávolítása, benõtt köröm végleges ellátása Lábszárfekélyek kezelése Egyéb sebészeti ellátások Bébi-gyermek és felnõtt ruhák MINÕSÉGI MÁRKÁS RUHÁK MÁSODKÉZBÕL Kéménybélelés ingyenes helyszíni felméréssel! Tel.: 06-30/ Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , GAP, NEXT, GEORGE, ADAMS, TINY TED, LADY BIRD, EARLY DAYS, REEBOK, ADIDAS, PUMA, NIKE, BENETTON, MEXX, DOROTHY PERKINS, ATH- MOSPHERE. Parkolási lehetõség az udvarban! A kicsiket játszósarokkal várjuk! Érd, Diósdi út 35. (Az Érd-felsõ MÁV állomástól és a Széchenyi tértõl 2 percre!) Nyitva tartás: KEDD- PÉNTEK: SZOMBAT 9-13, HÉTFÕ: Szünnap Gépi földmunka Konténer Szippantás Telefon: 06-30/

9 VI. évfolyam 9. szám május 8. 9 APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA AZ BA: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Érd, Budai 11. Tel./Fax: 06-23/ , 06-20/ CITYCARTEL INGATLANIRODA, Érd, Balatoni út 66., Casino Üzletház, tel.: 06-23/ SZOLGÁLTATÁS Euró alapú befektetések! Széles portfolió lehetõség a világ fontosabb tõzsdéin jelenlévõ alapokkal, Kiemelkedõen magas hozam. Akár tõke és hozam garanciával is. Legyen a legfontosabb szempont a jelenben lévõ megtakarítások értékállóságának biztosítása. Ha felkeltettem érdeklõdését várom hívását a 06-30/ telefonszámon. Kõmûves munkákat, javítást átalakítást, térbetont azonnali kezdéssel, korrekt áron vállalok. tel.: Ács-tetõfedõ-bádogos lapostetõ szigetelés, épület festés (faszerkezet) is,munkát vállalok garanciával Építészmérnök vállalja családi házak és melléklépületek átalakításának, tetõtérbeépítésének tervezését is. tel.: , mobil: Számítógép szerelés, bõvítés, javítás.telefon: Árnyékolástechnika! Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , EDIT FÜGGÖNYVARRÁS rövid határidõre a RITMUS Áruház vasút felöli oldalán. Vállalok még: ágytakarók, ágynemûk, terítõk, abroszok, díszpárnák ill. lakástextíliák varrását. Tel.: ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍ- TÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉT VÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Tel: 06/ ; 06/ Vállalkozások teljes körû könyvelése, adótanácsadás,bevallások elkészítése. 06/ , 06/ , 06-23/ Televízió LCD Plazma TFT MONITOR, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszerviz Hét végén is hívható! VILLANYSZERELÉS! Boylerek vízkõtelenítése, mérõhelyek szerelése,stb Érintésvédelmi, Tûzvédelmi, Villámvédelmi EPH, stb.. felülvizsgálata , , Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ: Fürdõszobák szerelése, javítása helyreállítással. Dugulás megszüntetése, csatornák, fürdõk, WC-k stb.. falbontás nélkül R/600-as géppel. Garanciával. Dugulás elhárítás garanciával! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. tel: , Gépi vakolást, kõmûves munkát kisebb nagyobb javításokat, átalakítást vállalunk számlaképesen reális áron garanciával , Gázkészülék javítás, karbantartás Pedikûr és talpmasszázs az Ön otthonában, az érdi Termálfürdõben és a Napfény egészségmegõrzõben Okleveles masszõr, masszírozást vállalok. Svéd masszázs, talpmasszázs, alakformálás Gyógy masszõr OKJ Vizsgával nagy tapasztalattal házhoz megy Varrógépjavítás! Mindenfajta háztartási varrógép javítása. Háznál is garanciával! Alkatrészek, szaktanácsadás! , Kézi autómosó kozmetika tavaszi akciója: külsõ mosás már 1150 Ft-tól, belsõ 1100 Ft-tól. Érden a Lõcsei úton a Tárnoki és Aradi utca között. Bejelentkezés: ÁLLÁS Hegeszteni tudó csõszerelõ szakmunkásokat keres érdi telephelyei vállalkozás, bérezés személyes találkozó utáni megegyezés szerint. Jelentkezés: ,vagy számon. Megbízható kõmûveseket keresek azonnali kezdéssel. Bérezés megegyezés szerint. Érdeklõdni: Szakképzett élelmiszer eladót felveszünk! Jelentkezni személyesen a hentes üzletben: 2030 Érd Béke tér 7/A Érdi étterembe gyakorlott konyhalányt keresünk! Tel.: Társasházak, lakóparkok építéséhez számlaképes csapatokat keresünk a következõ szakterületeken: ács, kõmûves, hidegburkoló, festõ, gipszkartonos, villanyszerelõ, gépész. Jelentkezés: Tárnoki sörözõbe gyakorlattal rendelkezõ fiatal pultos lányt keresünk Diósdi bevásárlóközpontba gyakorlott kézi és gépi takarítókat keresünk,délelõttös és délutános mûszakba.érd.: Gépkocsivezetõt keresünk szippantó autóra. 5 ló gondozására munkást keresünk, ottlakás megoldható. tel.: Érd központjában lévõ szépségszalonba fodrász és mûkörmös kolleganõt keresek. Érd.: 06-20/ Most nyíló érdi sörözõbe szakképzett pultos felszolgálót keresünk. Jelentkezni: , Önállóan dolgozni tudó karosszérialakatost keresünk érdi autófényezõ mûhelybe. tel.: Autófényezõt törökbálinti munkahelyre felveszek.tel.: Érdi irodába érettségivel rendelkezõ munkatársat keresünk területi képviselõ-ügyfélszolgálatos munkakör betöltésére. Önéletrajzot: kérjük. Tel.: Érd-Diósd határán lévõ bevezetett szépségszalonba mûkörmöst keresünk! tel.: , Hölgyeim figyelem! Otthonról végezhetõ munkát ajánlok. Hívjon: Érdi élelmiszerüzletbe szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk. Ugyanoda keresünk 17. életévüket betöltött diákokat alkalmi munkára. Érdeklõdni: telefonszámon hétköznap óra között. MUNKÁT VÁLLAL Szakképzett 40 éves tapasztalt gondozónõ 0-3 éves gyermeket vállal saját otthonában. Akár hét végén is , mobil: Takarítást vállalunk hétfõtõl péntekig délelõtt , Érd központjában, bejáratott kávézó-sörözõ tulajdonjoga teljes berendezéssel és árukészlettel eladó ELADÓ INGATLAN Érd központjában az Alsó utcából nyíló Edit utcában 2 db luxus családi ház építésére alkalmas 1200 nm-es telek eladó,egyben,de lehet külön 2x600 nm-es is.tel.: , Érd központjában 100 négyzetméter alapterületû családi ház 200 négyszögöles telken eladó Százhalombatta, Bláthy O. utcai, 1. emeleti, 1+2 félszobás nagy konyhás lakás eladó. Ár: 11,4 M. Tel.: Eladó Érden 826 nm építési telek. Vadlúd u. 27. Villany, víz bevezetve. Irányár 9 millió Hívható: délután órától ig Tordason, Öreghegyen 1462 nm üdülõtelek, áron alul 500,000 forintért eladó. Víz nincs, villany a telek elõtt Budapest XI. kerületben 200 négyszögöles üdülõtelek bérleti joga átadó. Ára: 750,000 forint. O Ercsi cukorgyár lakótelepén 4 lakásos társasházban 40 nm-es összkomfortos lakás 2250 nm-es közös telken (akár teljes berendezéssel is eladó. Ir. ár.: 5,9 millió forint. Tel.: , Érd-Parkvárosban aszfaltozott utcában beépített csendes környezetben, jó közlekedési lehetõség mellett 300 négyszögöles építési telek eladó / Eladó építési telek Érden a Kolozsvári utcában 174 négyszögöl. Irányár: 6,8 millió forint Tel.: , Pusztazámoron, aszfaltozott utcában, 902 nmres összközmûves építési telek eladó. Csendes környezetben, kristálytiszta levegõn, két lakás építhetõ. Iá.: 13 millió Ft. Érd.: , vagy Érd központban (Tesco, Posta közelében) 522 nm-es telken teljesen felújítandó vagy bontandó 80 nm-es tehermentes ingatlan (2 szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba+különálló garázs) áron alul eladó. Irányár: 12 millió forint. Tel.: , Sürgõsen eladó! Érdligeten a 6-os út mellett kiváló közlekedési lehetõséggel, zöldövezetben osztatlan közös tulajdonú telek, szoba, konyha, fürdõszoba, kamra és melléképület - továbbépítési bõvítési engedéllyel, csatorna az udvarban, gyûrûs kút van. Az utcáról víz, gáz, telefon kábel TV bevihetõ! KIADÓ INGATLAN Különálló 60 nm-es összkomfortos udvari lakás két személyre kiadó. Tel.: Kiadó Érd központjában 22 nm-es üzlethelyiség. Bérleti díj forint + 1 hó kaució. Van mosdó, Wc és riasztó is. Érd.: , Bútorott garzonlakás hosszabb távra kiadó. Kábel TV-vel, kocsibeállási lehetõséggel, aszfaltozott út mellett , Három szobás ház kiadó Érden a Volán Buszpályaudvaron átadó játékterem, és sörözõ bérleti joga berendezéssel. Tel.: Albérlet külön bejáratú, bútorozott gázfûtéses, szoba,konyha 2 személy részére kiadó. Érdparkváros Platánfa u Üzlethelyiség kiadó a SPÁR-tól 200 méterre, 90 nm-es + elõtér, ipari árammal, riasztóval, szoc. helyiségekkel akár irodának, rendelõnek, raktárnak, (bedolgozásra) Érd.: , Tárnokon különbejáratú, összkomfortos albérlet egyedülálló idõsebb hölgynek kiadó Tel.: Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó masszõr tanfolyam indul Érden, május 13-án Ára: 40,000 Ft Érd.: 06/30/ (Nysz: ) Vagyonõr tanfolyam május 23-án változás elõtt utoljára! vizsgadíj. Részletfizetés! OKJ-s bizonyítvány. Fegyvervizsga lehetõség! (Ny.sz ) Jelzáloghitelek 4,99% THM-tõl akár 5 munkanap alatt! kedvezõtlen és felmondott hitelek kiváltása! BÁR-lista megoldható! Munkavállalói igazolás nem szükséges. Elõzetes költségek nélkül! Telefon: 06-30/ / / OKTATÁS Némettábor egész nyáron 3-14 éves korig.intenzív nyelvoktatással,kreatív foglalkozásokkal.iskolásoknak tanulástechnikai tréninggel. Bejelentkezés: Deutsche Kinderstube.Óvodaprogram teljesen német nyelven,osztrák komplex módszerrel.nyáron is.német tudás nem feltétel.délelõttös-délutános-egész napos,szombati csoport. Bejelentkezés: EGYÉB Robogó sürgõsen eladó! , Keresem az 1987-es és az 1989-es Családok könyve kalendáriumot, megvenném, vagy cserélhetünk is. Nagy Zoltán Tel.: este Íróasztalhoz görgõs,kárpitozott szék 6000 forintért, színes monitor 5000 forintért,és hasizom erõsítõ pad 5000 forintért eladó.tel.: Adósságrendezés, építkezés, lakásvásárlás, felújítás gyors megoldására jelzáloghitel! Személyre szabott megoldások, ingyenes tanácsadás és elõkalkuláció az Önnek megfelelõ helyen és idõben. Adókedvezmény lehetõsége. Akár: ingatlan értékének 100%-ig hitelezhetõ. Jövedelemigazolás nélkül is. Passzív KHR (volt Bárlistások is) Deviza hitel esetén most a hitel ELSÕ 4 HÓNAPJÁBAN NINCS KAMAT és KEZELÉSI KÖLTSÉG. Hívjon bizalommal: 06-30/ Szakácsot,(pizzaszakácsot), konyhalányt felveszünk Érdi pizzériába RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, bronz- és réztárgyakat, kar- zseb- és díszórákat, régi kitüntetéseket, bizsut, ezüstöt, régi és használt könyveket , Három Pillangó Családi Napközi Megnyitottuk Érd-Parkvárosban családi napközinket! Szeretettel várunk minden bölcsõdés és óvodás korú gyermeket Érd, Vereckei út 134. Tel.: 06-20/ Utazzon velünk a jövõbe! A Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. tagja a svájci székhelyû Stadler Rail Group-nak, mely vállalat innovatív tevékenységével, nemzetközi vállalati érdekeltségeivel és professzionális megoldásokkal teszi kényelmesebbé és gyorsabbá a vasúti utazást az elõvárosi és városi kötöttpályás közlekedésben. Az újonnan alapított Kft-be, pusztaszabolcsi telephelyünkre keresünk hosszú távú elkötelezettségû Villamossági / Elektromos szakembereket Beosztás rövid ismertetése: A FLIRT motorvonatok elektromos és elektronikus meghibásodásainak feltárása és elhárítása. Szakmai elvárások: Szakmai gyakorlat: Elõny, de nem szükséges. Cégünk biztosítja az elméleti és gyakorlati képzést. Iskolai végezettség: Szakirányú középfokú vagy felsõfokú (Villanyszerelõ, erõsáramú technikus, autóvillamossági, villamosmérnök stb.) Elõny: Német és/vagy Angol nyelv alapszintû ismerete Ajánlatunk: Érdekes és tartalmas feladat eredményorientált vállalati környezetben. Modern és egészséges munkakörülmények. Jó munkahelyi hangulat és biztonságos jövõ elkötelezett munkatársainknak versenyképes fizetéssel. Várjuk fényképes önéletrajzát a következõ re vagy postai címre a pozíció megnevezésével: 2490 Pusztaszabolcs, Magyar u, 14. Tel.: Fax:

10 10 VI. évfolyam 9. szám május 8. Dombóvári Gábor, Dr. Gyõri Attila: VERSENYBEN A RÁKKAL Lehetünk nyertesek Egy könyv, ami a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Tanszékének kutatóiról szól. Egy könyv, ami a világon egyedülálló módon közelíti meg a rákgyógyítás és megelõzés problematikáját. Egy felfedezés, amelyik azt bizonyítja be, hogy nem az immunrendszer a rákgyógyítás felelõse. Egy módszer, amelyiket minden magyar embernek meg kell ismernie, mert mindannyiunkban ott fejlõdhet a halál. Ha Önt érdekli az a világon egyedülálló magyar felfedezés, amely hamarosan megváltoztathatja a rákkezelés és megelõzés teljes rendszerét, keresse fel a Passziv Tumorellenes Védelmi Mechanizmus érdi információs központjának koordinátorát és kérjen meghívót a legközelebbi nyílt tájékoztató napjára: 06/ Svéd hajópadló, lambéria, szárított fenyõ fûrészáru Lambéria már 1090 Ft-tól (bruttó) HÕSZIGETELÕK NÉMET OSB AKCIÓ! Pl.: 6 OSB 659 Ft/m 2, 8 OSB 880 Ft/m Érd, Budai út 68. Tel./fax: 23/ , Tel.: 06-20/ A Környezetvédõ Egyesület ÉRD köszönetet mond mindazoknak, akik tavaly adójuk 1%-át felajánlották. Kérjük, adóbevallásánál idén is szánjon 2 percet az 1%-os felajánlás kitöltésére, és ezzel támogassa közhasznú egyesületünket. Adószámunk: Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Hitelek! 10 éves szakmai múlttal KORREKT ügyintézés! Jelzálog alapú hitelek, hitelkiváltás 5,5%-os kamattal. Személyi hitelek. Közvetítõi jutalékot nem számolunk fel! Telefon: KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, Tel.: 06/1/

11 VI. évfolyam 9. szám május A XXII. kerületi élelmiszer üzletbe gyakorlattal Poirot Belga Sörözö & Pub rendelkezõ eladó-pénztárost keresek. Telefon: 06/30/ Érd, Szegfû u. 24. Tel.: 06-23/ , mobil: 06-20/ Web: Érd, Budai út 13. (STOP.SHOP) Hétköznap 9-18 h, Szombat 9-14 h Tel: SZEMÜVEG AKCIÓ! Szemüvegek most hihetetlenül olcsón! KOMPLETT SZEMÜVEG (Lencsék keményréteg bevonattal, kerettel együtt) Ft-tól! Az akció április 1-tõl május 31-ig tart. Részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben. SZAKORVOSI RENDELÉS (Gyermek- és felnõtt szemészet) DR. FEMINGER ANDREA szemész fõorvos SZERDA h DR. FÖLDVÁRI BÉLA szemész fõorvos SZOMBAT h Bejelentkezés az üzletben személyesen vagy telefonon. (23) , (20) RENDELÉSI IDÕ Ha baj van, már nem kell Budapestre mennie! Kedvence gyógykezelésére létrehoztunk egy magas színvonalú állatgyógyászati centrumot, Hétköznap: 9 19 amely az ambuláns, a mûtéti és a kórházi ellátás területén egyedülálló Érden. Szombat: 9 12 Vasárnap: Légkondicionált környezetben, hidegvíz automatával és televízióval fölszerelt váróban fogadjuk Önt és kedvencét. MÛTÉTI IDÕ SZOLGÁLTATÁSAINK: védõoltások ivartalanítás sebészeti és szülészeti ellátás csontsebészet csípõízületi szûrés laborvizsgálatok ultrahangos fogkõeltávolítás A LEGKORSZERÛBB MÛSZEREKKEL DOLGOZUNK: ultrahang röntgen számítógépes EKG altatógépek AMIBEN EGYEDÜLÁLLÓAK VAGYUNK: A kórházi betegelhelyezés és az intenzív õrzés biztosítása. Szeretettel várja Önt és kedvencét az Érdi Állatkórház minden munkatársa. Nézzen be hozzánk! Óra-Ékszer Üzleteink: A Stop Shop-ban Nyitva a hét minden napján! Diósdi út 4. (a Ritmus parkolójában) Telefon: 23/ Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig, Szombaton 9-12 óráig Telefon: 23/ ARANYÉKSZER 10% EZÜST ÉKSZER 10% ÓRÁK 5% VALÓDI KÖVES EZÜSTGYÛRÛK MÁR 1200 FT-TÓL TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK: ÉKSZERKÉSZITÉS: 1-3 HÉT JAVITÁS: MAX 1 HÉT KÕPÓTLÁS: EGYEDI ÉS BRILLKÖVEK GRAVIROZÁS: KÉZZEL ÉS GÉPPEL EGYEDI KIVITELEK IS EZÜSTÉKSZEREK AJÁNDÉKTÁRGYAK NÕI ÉS FÉRFI KARÓRÁK GARANCIÁVAL MÁR 1990 FT/db-tól NAGYOBB ÖSSZEGÛ VÁSÁRLÁSNÁL KEDVEZMÉNY Ha kérdésük van: 06-23/ vagy

12 12 VI. évfolyam 8. szám április 24.

Elhunytakra emlékeztünk

Elhunytakra emlékeztünk XXIV. évfolyam, 42. szám 2014. november 6. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Csatornázás Alpolgármesteri válaszok a csatornázással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre. Új óvodák

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Megjelenik havonta F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS

Megjelenik havonta F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS IV. évfolyam 5. szám Megjelenik havonta 2008. május A VÁROSVÉDÔ honlap: www.avarosvedo.hu drótposta: avarosvedo@freemail.hu T ERMÉSZETFOTÓ- KIÁLLÍTÁS F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS Az érdi Környezetvédõ Egyesület

Részletesebben

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27.

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek

Részletesebben

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok ÉRDI VI. évfolyam LAP 18. szám 2008. szeptember 11. Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Mûködõ pizza étterem berendezve KIADÓ! 06-70-383-6579 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Utcabállal

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Két világ közül kell választanunk

Két világ közül kell választanunk ÉRDI Ingyenes hetilap 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 5. szám 2014. február 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Bayer Zsolt Érden Két világ közül kell választanunk A KÉSZ érdi szervezetének

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

A Dr. Romics László Egészségügyi

A Dr. Romics László Egészségügyi Kupakgyûjtés XXIV. évfolyam, 6. szám 2014. február 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 3 4 Rendkívüli közgyûlés A közgyűlés tíz igen és két ellenszavazat mellett elfogadta a város

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP SZ ALBERT ÉTTEREM Akció aug. 20-ig! Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva: H V

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Fõhajtás a mártírok elõtt

Fõhajtás a mártírok elõtt XXIII. évfolyam, 42. szám 2013. november 7. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 4 7 Költségvetés A város közgyűlése elfogadta a jövõ évi költségvetési koncepciót Tanoda, másképpen

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben