VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA"

Átírás

1 117 VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 1. Fejezet Közös szabályok 1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok, árusítása a Szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi szolgálatánál (pl. ügyfélszolgálat), valamint megbízott más értékesítőknél, illetve az autóbuszvezetőknél az utazás megkezdésekor történik A Szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását egyes autóbuszállomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban kötelezővé teheti, ezzel az autóbuszvezetőknél történő jegyváltást ezeken a helyeken és időszakokban kizárja. Erről a honlapon és a helyszínen ad tájékoztatást A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítása, érvényesítése (lásd: VI. Cím) csak a kijelölt jegy- és/vagy bérletpénztárakban lehetséges. A jegy- és bérletpénztárak, valamint a megbízott más értékesítők jegyzékét, nyitvatartási idejüket a 3. sz. Függelék tartalmazza Névre szóló, továbbá kedvezményes menetjegy vagy bérlet vásárlásakor a Szolgáltató azok kiadását a személyazonosság, illetve a kedvezményre való jogosultság igazolásához kötheti. Ebben az esetben a személyi adatokat, illetve a kedvezményre való jogosultságot bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatni, illetve át kell adni. Csak meghatározott viszonylatban igénybe vehető kedvezmény esetén a kedvezményes menetjegy vagy bérlet csak a jogosultságot tartalmazó igazolványon, igazoláson feltüntetett viszonylatra váltható. Csak a kedvezményre jogosító, a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott jogosultsági igazolások átadásával és a jegykiadás azokba történő bejegyzésével adható ki kedvezményes menetjegy azokban az esetekben, amelyeknél a kedvezményes utazások száma korlátozott, továbbá amelyeknél a Díjszabás az utazásnak a kedvezményre való jogosultságot igazoló okiratra való bejegyzését előírja. Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell. A Szolgáltató ezzel összefüggő adatmegismerési és adatkezelési jogosultságát a évi XLI. törvény biztosítja, részleteit a VI. Cím 1. Fejezete tartalmazza.

2 A jegyek, bérletek stb. ellenértékét általában készpénzzel, Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni. Euro vagy más országok fizetőeszközének elfogadása, bank- és hitelkártyákkal történő díjkiegyenlítés, utalványok és más készpénzkímélők és - helyettesítők elfogadása csak egyes pénztáraknál és egyes autóbuszjáratokon történhet. Ezekről az érintett pénztárak adnak felvilágosítást, illetve a 1. sz. Függelék tartalmazza, továbbá a Szolgáltató honlapján és tájékoztatókban teszi közzé Készpénzfizetés esetén az utasnak a fizetendő összeget megfelelő címletű pénzeszközzel kell megfizetni. Az autóbuszvezető és a jegy- vagy bérletpénztáros pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget - ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja - a Szolgáltató az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. A Forinton kívül más pénznem elfogadására feljogosított jegy- vagy bérletárusító helyek és autóbuszvezetők a visszajáró összeg megfizetését akkor is, ha a fizetés nem Forinttal történt, és azt a fizetéssel megegyező pénznemben nem tudják kifizetni Forinttal teljesítik Érvénytelen vagy forgalomból kivont bankjegy, érme, utalvány és más fizetési eszköz a díj kiegyenlítésére nem fogadható el. Hamis vagy alapos okkal hamisnak vélt bankjegyet, más készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközt, utalványt a jegy- vagy bérletpénztárosok és az autóbuszvezetők nem fogadnak el, és egyidejűleg megteszik az ilyen esetekre előírt intézkedéseket A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, a pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető A fizetendő összegnek meghatározott összegre szóló utalvány vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközzel történő kiegyenlítése általában csak akkor lehetséges, ha a fizetendő összeg azonos vagy magasabb, mint az utalvány, illetve a más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke, kivéve, ha az annak elfogadására szóló jogszabály vagy megállapodás eltérően nem rendelkezik. A különbözetet ugyanúgy kell, illetve lehet kiegyenlíteni, mintha a részösszeg kiegyenlítése sem utalvánnyal vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközzel történne. Ha a fizetendő összeg alacsonyabb, mint a utalvány, vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke, a Szolgáltató a különbözetet nem fizeti vissza. Utalvány vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke készpénzre nem még a névértéknél alacsonyabb értékben sem - váltható A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére az autóbuszvezető, illetve a jegy- vagy bérletpénztáros a fizetett összegről annak kiegyenlítésekor egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes menetjegyről vagy bérletről számla a kedvezményre jogosult személy

3 119 nevére állítható ki, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére csak jogszabályban meghatározott esetben A nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó foglalási díjakat a 4. számú Függelék mutatja. 2. Fejezet Jegyárusítás elővételben 2.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közül meghatározott helyközi és helyi autóbuszjárataira a jegypénztárainál, kijelölt egyéb szolgálati helyein és megbízott más értékesítőknél, az állomási jegykiadó automatáiból, illetve az interneten és mobil telefon használatával menetjegyet elővételben árusít. A jegypénztárak más szolgáltatók járataira is árusíthatnak elővételben menetjegyet. A Szolgáltató menetjegyet árusító utasforgalmi helyeit (autóbusz-állomásokat, -pályaudvarokat, más utasforgalmi szolgálatot,) ahol menetjegy elővételben vásárolhatók az 1. számú Függelék tartalmazza A Szolgáltató a belföldi helyközi (távolsági) járatokon, a határon átmenő, valamint nemzetközi járatokon, illetve egyes autóbusz-állomásokon, és -pályaudvarokon (minden járaton, vagy csak meghatározott járatokon) a menetjegy elővételben történő megváltását kötelezővé teheti (2. és 3. számú Függelék). Ezt a Szolgáltató autóbuszállomásain, -pályaudvarain, valamint honlapján is közzéteszi A Szolgáltató azokon a településeken, amelyeken a helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást ellátja olyan jegykiadási és -érvényesítési rendszert is alkalmazhat, amely azon alapul, hogy a járaton utazni szándékozók menetjegyüket előre megváltják és felszálláskor azt maguk érvényesítik az autóbuszjáraton. Ezeket e településeket és a jegyárusító helyeket (megbízottakat) a 1. sz. Függelék tartalmazza, továbbá a Szolgáltató honlapján teszi közzé, valamint az adott településeken más, ott szokásos módon ad tájékoztatást Belföldi utazásra szóló kedvezményes menetjeggyel történő utazás során a Szolgáltató a kedvezményhez kapcsolódó jogosultság igazolását a jogszabályoknak megfelelően előírja. Amennyiben a jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell. A pénztárban történő vásárlás során a Szolgáltató a jogosultság igazolását abban az esetben kéri, ha a jogosultság alapján igénybe vehető utazások száma korlátozott, és az egyes utazások megtörténtét a VOLÁNBUSZ Zrtnek igazolni szükséges A belföldi helyközi (távolsági) járatokra meghatározott naptári napra és járatra szóló érvényesítéssel kiadásra szóló menetjegyekhez a Szolgáltató meghatározott járatokra ülőhelyfoglalást is biztosít. Azokat a járatokat, amelyekre

4 120 ülőhely is foglalható a Szolgáltató autóbusz-állomásain, -pályaudvarain (1. sz. Függelék), valamint a honlapján is közzéteszi A szolgáltatási színvonal növelése, az érintett távolsági járataink utasai számára az ülőhelyen történő utazás biztosítása, a megnövekvő utazás igények hatékonyabb kezelése és a beszállítási folyamat gyorsítása érdekében a Szolgáltató meghatározott, nagy forgalmú autóbusz-állomásain illetve egyes megállóhelyein kötelező menetjegy elővételi rendszert alkalmaz. Ezek tételes felsorolását a 2. és 3. sz. Függelék tartalmazza A kötelező elővétellel érintett autóbusz-állomásról, illetve megállóhelyről induló, Szolgáltató üzemeltetésében lévő járatokra az autóbuszvezetők menetjegyeket nem adhatnak ki, felszállás kizárólag előreváltott menetjeggyel vagy bérlettel (díjmentes utazásra jogosító igazolvánnyal) megengedett. A nyitvatartási időn túl, az automata meghibásodása esetén a Szolgáltató feloldja a kötelező elővételt, így az utasok számára lehetővé válik a gépkocsivezetőnél való menetjegy váltás, és az utazás megkezdése Határon átmenő és nemzetközi autóbuszjáratra szóló menetjegy váltásakor, annak előfeltételeként a Szolgáltató kéri az érvényes úti okmány bemutatását. A menetjegy ennek alapján névre szólóan kerül kiállításra. 3. Fejezet Jegyárusítás pénztárakban A Szolgáltató pénztárak működtetésével biztosítja az elővételben történő jegyvásárlás lehetőségét. A jegyárusításra kijelölt pénztárakat a 1. sz. Függelék tartalmazza. 4. Fejezet Jegyváltás pályaudvari automatákból A pályaudvarokon kihelyezett automatákból az onnan induló helyközi elővárosi járatokra lehetséges a menetjegyvásárlás. Az automatából megvásárolt kedvezményes menetjegyekhez kapcsolódó igazolványok ellenőrzését illetve kezelését az autóbusz vezetők végzik el. A kötelező elővételhez kapcsolódóan a pénztárak, valamint jegykiadó automaták biztosítják az utasok jegyhez jutását, megállóhely esetében csak jegykiadó automaták.

5 121 A pénztárak nyitvatartási idejében a pénztárban és a jegykiadó automatákból váltható meg a menetjegy, pénztári nyitvatartási időn kívül kizárólag az automatákból. 5. Fejezet Jegyváltás interneten A Szolgáltató és az általa üzemeltetett internetes menetjegy vásárlási rendszeréhez csatlakozott társaságok, helyközi távolsági járataira ülőhelyfoglalást is tartalmazó, teljes áru és kedvezményes (ingyenes ülőhelyfoglalásra kizárólag csak a pénztárakban van lehetőség) menetjegy vásárlása lehetséges. A menetjegyek vásárlása Budapestről, a végállomásokról Budapest irányába, illetve néhány köztes megállóhelyről lehetséges. Internetes menetjeggyel történő utazás esetében a kedvezményre jogosító igazolványok ellenőrzését és kezelését az autóbusz vezetőknek kell elvégezni. Az internetes menetjegyvásárlást a VOLÁNBUSZ Zrt plusz szolgáltatásként üzemelteti. Interneten a díjmentes ülőhelyfoglalásra illetve az ehhez kapcsolódó távolsági kiegészítőjegy vásárlására nincs lehetőség. 6. Fejezet Jegyváltás mobiltelefonon Mobil telefonos menetjegyvásárlás a Szolgáltató és a mobil telefonszolgáltató között létrejött szerződés alapján, a Szolgáltató által meghatározott járatokra, és viszonylatokra lehetséges. Csak teljes áru menetjegy vásárolható, melynek ellenértékét a szolgáltató megelőlegezi, majd az utas felé az aktuális mobil telefonos számla részeként kiszámlázza. A mobil telefonon megvásárolt menetjegyekről a VOLÁNBUSZ Zrt külön számlát nem állít ki.

6 Fejezet Jegyváltás az autóbuszvezetőnél 7.1. A közforgalmú nemzetközi és belföldi helyközi (távolsági) autóbuszjáratra, valamint az olyan helyi személyszállítást végző autóbuszjáratra, amelyen nincs elővételi kötelezettség, a felszálláskor a járatra érvényes menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal (bérlet stb.) nem rendelkező személynek az autóbuszvezetőnél menetjegyet kell váltania. A jegykiadás előtt az utasnak pontosan meg kell neveznie azt a megállóhelyet, ameddig a járattal utazni szándékozik. Aki kedvezményes menetjegy használatára jogosult, annak a kedvezményre való jogosultságot bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatnia, illetve át kell adnia. Amennyiben a jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell A közforgalmú nemzetközi és belföldi helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, valamint az olyan helyi személyszállítást végző autóbuszjáraton, amelyen nincs előreváltási kötelezettség, az autóbuszvezetőnél csak a járatra érvényes menetjegy vásárolható A Szolgáltató az olyan települések helyi autóbuszjáratainak autóbuszvezetőinél is lehetővé teheti a menetjegy megvásárlását, amelyeken előre váltott menetjegyet felszálláskor kell érvényesíteni. Ilyen esetben az autóbuszvezetőnél történő jegyváltásról a Szolgáltató a honlapján, az autóbuszokon és a helyben szokásos más módon ad tájékoztatást A Szolgáltató egyes autóbusz-állomásairól és pályaudvarairól induló járataira az autóbuszvezetőnél nem váltható menetjegy. Ezen állomások jegyzékét a 1. sz. Függelék tartalmazza. 8. Fejezet A nemzetközi járatokra vonatkozó különös szabályok 8.1. A menetjegy okirat jellegű bizonyító okmány a személyszállítási szerződés megkötéséről, az utas, vagy a menetjegyet megvásárló fizetési teljesítéséről. A menetjegy fogalma magában foglalja: a nemzetközi járat autóbuszvezetőjénél megvásárolt, a Népliget autóbusz-pályaudvar nemzetközi pénztárában személyesen megvásárolt papír alapú, a Szolgáltatóval szerződésben álló belföldi és külföldi partnerirodáknál megvásárolt (A-ticket) az online megvásárolt és pénztárban felvett, (amennyiben a jegy valamely szakasza Open)

7 123 a mobiltelefonon megvásárolt és pénztárban felvett, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. internetes oldalán vásárolt elektronikus menetjegyet (Eticket). Az utazás kizárólag a menetjegy birtokában kezdhető meg A nemzetközi járat autóbuszvezetőjénél megvásárolt menetjegy Gépkocsivezetői jegyértékesítés nem minden járaton érhető el és a gépkocsivezetői jegyértékesítés csak a szabad férőhelyek erejéig lehetséges. A szabad férőhelyek megítélésénél a gépkocsivezető figyelemmel van az utaslistán jelzett, következő megállóhelye(ke)n felszálló utasok helyének megtartására is. A menetjegy kizárólag egy útra szól, és csak arra a járatra és viszonylatra érvényes, amelyre a járat gépkocsivezetőjétől a menetjegyet megvásárolták. Kivétel ez alól a Bécs-Budapest között közlekedő nemzetközi járat, melyen Bécs repülőtér (Schwechat)-Budapest(Győr) viszonylatban retúr menetjegy is váltható a gépkocsivezetőnél. A Budapest(Győr)-Bécs repülőtér szakaszra ebben az esetben csak Open menetjegy vásárolható meg, melyre kötelező az előzetes helyfoglalás Budapesten a Népliget autóbusz pályaudvar nemzetközi pénztárában, vagy a Szolgáltatóval szerződött partner utazási irodák valamelyikében. Fentiek értelmében a gépkocsivezetőnél átszállásos utazásra jogosító menetjegy nem vásárolható Személyesen megvásárolt papír alapú menetjegy A Szolgáltató egyes autóbusz pályaudvarain, szolgálati helyein, a Szolgáltatóval szerződésben álló belföldi utazási irodáknál, valamint a Szolgáltatóval szerződésben álló külföldi partnerirodáknál kiadásra kerülő menetjegy, amely tartalmazza a menetjegy megfelelő utazási szelvényeit menetjegytasakban Online megvásárolt és pénztárban felvett menetjegy (Open, dátum nélküli jegy esetén) A Szolgáltató weboldalán történt Open nemzetközi menetjegy vásárlása után a papír alapú menetjegy Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar nemzetközi pénztárában történt kiállításáig, vagy a Szolgáltató weboldalán történt foglalásig a Szolgáltató által megküldött, és a weboldalon megjelenített vásárlást igazoló rendelés azonosító kód igazolja a Szolgáltató és az utas közötti szerződés megkötését és annak tartalmát. A rendelés azonosító kód birtokában utazási jogosultság még nem keletkezik, az a papír alapú menetjegy kiváltásával, vagy az online foglalással nyerhető el. Az utas, vagy annak meghatalmazottja köteles a jegyet az utazás előtt a Népliget autóbusz-pályaudvar nemzetközi pénztárában, annak nyitvatartási ideje alatt átvenni, valamint köteles legkésőbb a járat indulása előtt a foglalást megtenni. A papír alapú menetjegy kiállításához - a személyazonosságot bizonyító (pl. útlevél, személyazonosításra alkalmas okmány) és az esetlegesen igénybe vett kedvezményt igazoló okmányok (pl. diákigazolvány) bemutatása mellett - az azonosító kód ismerete szükséges. Az online foglaláshoz a jegyszám és a foglalási azonosító/bizonylatszám

8 124 szükséges. Amennyiben az utas rendszerhiba miatt nem kapott visszaigazoló t, de egyértelműen megállapítható, hogy a jegyvásárlási tranzakció végbement, az utas részére feltéve, hogy személyazonosságát megfelelően igazolni tudja a menetjegyet a Népliget autóbusz pályaudvar nemzetközi pénztára állítja ki Elektronikus menetjegy (E-ticket) A Szolgáltató weboldalán megvásárolt, az utas által kinyomtatott menetjegy, amelynek megfelelő utazási szelvényei jogosítanak a jegyen megjelölt nemzetközi járaton történő utazásra. E jegyek utazás megkezdése előtti kinyomtatása és átadása a beszállító személyzet, ill. a gépkocsivezető részére az utas feladata.(utazásra nem jogosít a menetjegy elektronikus formában bemutatott képe, vagy az azonosító kód közlése). A Szolgáltató és az utas között létrejött szerződés megkötését és annak tartalmát a tranzakció létrejöttéről szóló mellékleteként megküldött elektronikus menetjegy (E-ticket) igazolja. Az és annak mellékleteként megküldött menetjegy az érvényesség teljes időszaka alatt kötelezően megőrizendő elektronikus formában is. Az E-ticket minden oldalát kötelező kinyomtatni (az utazásra nem jogosító Utazási Összesítőt is) módosítás nélkül, A/4-es méretben, minden utazási szelvényt külön lapra Mobiltelefonon megvásárolt papír alapú menetjegy A Szolgáltató weboldalán vagy wapoldalán történt nemzetközi menetjegy mobiltelefonnal történt vásárlása után a papír alapú menetjegy Budapest, Népliget autóbusz- pályaudvar nemzetközi pénztárában történt kiállításáig a mobil szolgáltató által sms-ben a megadott telefonszámra elküldött és tájékoztató oldalon megjelenített vásárlást igazoló rendelés azonosító kód igazolja a Szolgáltató és az utas közötti szerződés megkötését és annak tartalmát. A rendelés azonosító kód birtokában utazási jogosultság még nem keletkezik, az a papír alapú menetjegy kiváltásával nyerhető. A menetjegyet az utas, vagy meghatalmazottja köteles utazás előtt a Népliget autóbuszpályaudvar nemzetközi pénztárban, annak nyitvatartási ideje alatt kiváltani. A papír alapú menetjegy kiállításához - a személyazonosságot bizonyító (pl. útlevél, személyazonosításra alkalmas okmány) és az esetlegesen igénybe vett kedvezményt igazoló okmányok (pl. diákigazolvány) bemutatása mellett - az azonosító kód ismerete szükséges. Amennyiben az utas rendszerhiba, vagy a postafiók telítettsége miatt nem kapott visszaigazoló sms-t, de egyértelműen megállapítható, hogy a jegyvásárlási tranzakció végbement, az utas részére feltéve, hogy személyazonosságát megfelelően igazolni tudja a menetjegyet a Népliget autóbusz pályaudvar nemzetközi pénztára kiállítja. A menetjegyről számlát a partner mobil szolgáltató állít ki Részvételi jegy A Szolgáltató által közlekedtetett részvételi jegyes különjáratra kiadott, okirat jellegű bizonyító okmány a személyszállítási szerződés megkötéséről, az utas vagy a részvételi jegyet megvásárló fizetési teljesítéséről. A részvételi jegy csak a közlekedési

9 125 rendben meghatározott megállóhelyekről történő indulással, csak oda-vissza utazásra és csak pontos dátumra adható ki. A részvételi jegyet csak az Európai Unió és Horvátország útlevéllel rendelkező állampolgárai számára lehet megvásárolni. A részvételi jegy fogalma magában foglalja: a személyesen megvásárolt papír alapú, az online megvásárolt és pénztárban felvett, a Szolgáltató weboldalán megvásárolt elektronikus részvételi jegyet. Az utazás kizárólag a részvételi jegy birtokában kezdhető meg Személyesen megvásárolt papír alapú részvételi jegy A Szolgáltató egyes autóbusz pályaudvarain, szolgálati helyein, a Szolgáltatóval szerződésben álló belföldi utazási irodáknál kiadásra kerülő részvételi jegy, amely tartalmazza a részvételi jegy megfelelő utazási szelvényeit az utazási tájékoztatóval együtt Elektronikus részvételi jegy (E-ticket) A Szolgáltató weboldalán megvásárolt, az utas által kinyomtatott részvételi jegy, amelynek megfelelő utazási szelvényei jogosítanak a jegyen megjelölt részvételi jegyes különjáraton történő utazásra. A Szolgáltató és az utas között létrejött szerződés megkötését és annak tartalmát a tranzakció létrejöttéről szóló mellékleteként megküldött elektronikus részvételi jegy testesíti meg. E jegyek utazás megkezdése előtti kinyomtatása és átadása a beszállító személyzet, ill. a gépkocsivezető részére az utas feladata.(utazásra nem jogosít a részvételi jegy elektronikus formában bemutatott képe, vagy az azonosító kód közlése). Az és annak mellékleteként megküldött részvételi jegy az érvényesség teljes időszaka alatt kötelezően megőrizendő elektronikus formában is. 9. Fejezet Bérletvásárlás 8.1. A Szolgáltató bérleteket az erre kijelölt jegy- és bérletpénztárainál, kijelölt egyéb szolgálati helyein, az autóbuszvezetőknél, valamint a megbízott más bérletértékesítők útján árusít. Ezek jegyzékét, nyitvatartási idejüket az 1. sz. Függelék tartalmazza A naptári időszakra (hónap, félhónap, hét, 30 nap stb.) szóló bérletek árusítása általában a bérlet érvényességének kezdete előtt 40 munkanappal kezdődik A bérletek használatához szükséges igazolványok illetve igazolások kiállítását és árusítását kizárólag a társaság pénztárai végzik.

10 A Szolgáltató a bérletvásárlást alapvetően pénztáraiban, illetve viszonteladók útján biztosítja, ugyanakkor meghatározott vonalain, járatain, meghatározott időszakokban lehetővé teszi a gépkocsivezetőnél történő bérletvásárlást is. 10. Fejezet Budapest-bérletek A Szolgáltató, a BKV Zrt. és a MÁV Zrt. szolgáltatásainak igénybevételére feljogosító Budapest-bérlettel a Szolgáltató elővárosi, agglomerációba közlekedő járatait lehet igénybe venni. A távolsági járatokra a Budapest-bérlet nem érvényes. A Budapest területén kívül található településekre történő utazáshoz a Budapest-bérlet mellé kiegészítő bérletjegyet vagy menetjegyet kell váltani. A kiegészítő bérletjegyet vagy menetjegyet a Budapestre beutazó utasnak a Budapest közigazgatási területén lévő első budapesti megállóhelyig, a Budapestről kiutazó utasnak a Budapest közigazgatási határán belül fekvő utolsó budapesti megállóhelytől kell megvásárolnia.

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (ÜZLETSZABÁLYZAT) Érvényes: 2011. szeptember 22-től 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3. Utazási

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29.

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29. VOLÁN EGYESÜLÉS A ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette:

Részletesebben

Érvényes: 2015. Január 1-jétől.

Érvényes: 2015. Január 1-jétől. KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. Január

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 99-1. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 15/2013 DR 3164/2013/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Az 1-3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes: 2013. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás

Részletesebben

Üzletpolitikai kedvezmények TARTALOMJEGYZÉK

Üzletpolitikai kedvezmények TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ALKALMI MENETTÉRTI JEGY...3 2. CSALÁDI KEDVEZMÉNY...7 3. CSOPORTOS UTAZÁSI KEDVEZMÉNY...11 4. 26 ÉVEN ALULI FIATALOK KEDVEZMÉNYE...15 5. KÉPZETT MENETDÍJSZÁMÍTÁS...21 6. KEDVEZMÉNYES KERÉKPÁRJEGY...25

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 25-től

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 11/2015 DR 11311/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2015. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 11/2015.DR.

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 23 A/ RÉSZ Utazási feltételek az ALBA VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére I. Fejezet

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől 1

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013. július 26. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság az EH/VA/NS/A/300/2013 számú határozatával 1 I. Általános

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

A. Díjszabási rendelkezések

A. Díjszabási rendelkezések 1 ALKALMI MENETTÉRTI JEGY A. Díjszabási rendelkezések 1. Kedvezmény A MÁV-START Zrt. (továbbiakban: MÁV-START) díjszabási rendelkezés és külön hirdetmény formájában közzétett (országos vagy regionális)

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 10377-1/2010. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben