Európa. Népessége: fő Népsűrűsége: 70 fő/ km² Területe: km² Országainak száma: 74

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa. Népessége: 731.000.000 fő Népsűrűsége: 70 fő/ km² Területe: 10508000 km² Országainak száma: 74"

Átírás

1 Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a tenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger. Európa Ázsiával együtt alkotja Eurázsiát, amelynek Európa a nyugati ötöd részét teszi ki. Terület szerint Európa a második legkisebb kontinens, négyzetkilométerrel, amivel kissé meghaladja Ausztrália területét. Így az összes szárazföld közel tizenötödét teszi ki. Az európai civilizáció a gyarmatosítás és az európai népek kivándorlása révén más kontinensekre is kiterjedt, így az európai kultúrkör fogalma Európán kívül az északamerikai geopolitikai régió, valamint Ausztrália és Új-Zéland kultúráját is magában foglalja. Népessége: fő Népsűrűsége: 70 fő/ km² Területe: km² Országainak száma: 74 Európa mérsékelt övezetben a nyugati szelek hatása a szárazföld belseje felé egyre csökken. Emiatt módosul a természetföldrajzi tényezők változásának általában É-D-i iránya. Ma már többnyire rétek, legelők szántókat találunk. Az erdők alatt barna erdőtalajok képződtek. Az állatvilág a szárazföldi éghajlatú tájakkal jórészt azonos. A folyók bővizűek és egyenletes vízjárásúak. Európa kulturális és gazdasági fejlődése egészen a bronzkorig nyúlik vissza. A nyugati kultúrák forrásának általában az ókori görögöket tekintik. A Római Birodalom évszázadokon keresztül birtokolta a kontinens mintegy felét. Bukása után a fejlődés hosszú időre szinte teljesen megállt, abban a korban, amit a felvilágosodás gondolkodói a sötét kornak, a mai történészek pedig egyszerűen középkornak neveznek. Európa területét a délről és keletről érkező bevándorlók kezdték benépesíteni. Afrikából mintegy éve érte el a kontinens a mai ember első nagyobb terjeszkedési hulláma. Az Ázsiából ideáramló embercsoportok ezer éve telepedtek de a földrész területére. A kontinens népessége az újkor elején csak lassan növekedett. A háborúk, a járványok ugyanis folyamatosan tizedelték a lakosságot. A 18. század ugrásszerű ipari fejlődés az életkörülmények jelentős javulást eredményezte. Észak-Európa gazdaságban

2 mindig fontos szerepe volt a tengernek, és a hajózásnak. Az északi országok energiaszükségletük nagy részét vízerőművekből nyerik. A természeti adottságaikat ésszerűen hasznosítják. Nyugat-Európa Európa leggazdagabb régiója. Ide hat ország tartozik, Franciaország, a Benelux-államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg) az Egyesült-királyság és Írország. Ezen országok nemcsak Európára és az Európai-unióra vannak jelentős hatással, hanem az egész világ gazdaságára. Európai Unió Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt ben megtették az első lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése, a tartós béke biztosítása érdekében. Ez az első lépés, pedig a Római Szerződés aláírása volt, mely által létrejött az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más néven a közös piac. A közösség hat alapító tagállama: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország. A hatvanas évek időszaka gazdasági fellendülést hozott, amit az is elősegített, hogy az EU-országok közötti kereskedelemben megszűntek a vámok. Ezen kívül megegyezés született az élelmiszer-termelés közös szabályozásáról is. A hetvenes évek beköszöntével a közösség bővülése is megkezdődött január 1-jén Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozott az Európai Unióhoz ben Görögország csatlakozásával tízre bővült az EU tagjainak száma; öt évvel később Spanyolország és Portugália is belépett az Unióba ban az uniós országok aláírták az Egységes Európai Okmányt. Ezen szerződés biztosítja a továbbiakban az uniós országok közötti kereskedelmi forgalom szabad áramlását, azaz létrehozta az egységes piacot ra megvalósul az egységes piac és a négy szabadság: az áruk, szolgáltatások, személyek és tőke szabad áramlása. A kilencvenes években két újabb szerződés született: 1993-ban az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés, 1999-ben az Amszterdami Szerződés. A Maastrichti Szerződés, vagy más néven: Szerződés az Európai Unióról nevét onnan

3 kapta, hogy az Európai Közösség tagjai a hollandiai Maastrichtban írták alá. Megjelenik benne az Unió hárompilléres szerkezete, és tartalmazza az euró bevezetésének lépéseit is. A hárompilléres szerkezet: Az Európai Unió három tartópillére az Európai Közösségek, a közös kül- és biztonságpolitika, és a bel- és igazságügyi együttműködés ben három új taggal bővült az Unió: csatlakozott Ausztria, Finnország és Svédország. Még ebben az évben egy apró, luxemburgi település, Schengen adja a nevét annak a megállapodásnak, amelynek eredményeként fokozatosan megszűnik az útlevél-ellenőrzés az uniós országok közötti személyforgalomban. A 2000-es év elérkeztével a közös fizetőeszköz is bevezetésére is sor került. Az euró érmék és az euró bankjegyek január 1-jén kerültek forgalomba ben tíz újabb ország csatlakozik az EU-hoz, Magyarország május 1-jén vált az Unió tagjává. Az Európai Uniónak jelenleg 23 hivatalos nyelve van. A hivatalos nyelvek száma a május 1-ei bővítéssel 20-ra emelkedett január 1-jétől az ír nyelvet is hivatalos nyelvnek ismerik el, továbbá január 1-jén az EU-hoz csatlakozott Bulgária és Románia, a bolgár és a román is hivatalos nyelvvé vált. Az EU 23 hivatalos nyelve a következő: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén Július 1-től Horvátország belépésével, a horváttal 24-re bővül az EU hivatalos nyelveinek a száma. Az EU területe néhány, alább részletezett kivételtől eltekintve 27 tagállamának területéből tevődik össze. Földrajzi kiterjedése nem egyezik meg Európáéval, mivel a kontinens egyes részei például Svájc, Norvégia, Oroszország európai része,izland az unión kívül találhatók. A tagállamok egyes területei nem képezik az unió részét annak ellenére, hogy földrajzilag Európában találhatók (például két brit koronafüggőség, a Man sziget és a Csatorna-szigetek, valamint a Dániához tartozó Feröer). Az EU-tag Ciprus közelebb esik Törökországhoz, mint az európai kontinenshez, és gyakran Ázsia részének Az EU területe km², amelyet mindössze hat ország területe múl felül. Legmagasabb pontja a 4807m magas Mont Blanc az Alpokban. Az unió tájképét, éghajlatát és gazdaságát erősen meghatározza km hosszú partvonala, amelyet hosszúságában csak Kanadáé

4 halad meg. A tagállamoknak összesen 21 nem tagállammal van szárazföldi határa, összesen km hosszúságban (csak európai adat), ami az ötödik leghosszabbnak számít a világon. Az euró (devizakód: EUR, szimbólum: ) az Európai Unió hivatalos fizetőeszköze, amelyet 27 közül 17 tagállam, illetve az Európai Unió intézményei használnak. Az eurót már bevezető országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. A közös pénznemet bevezető 17 ország alkotja az eurózónát. Az eurót az eurózónában jelenleg körülbelül 332 millió ember használja. Az eurózónán kívül hat európai ország fizetőeszköze: Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán szerződés alapján, Koszovó és Montenegró nem hivatalosan vezette be. Világszerte 175 millióan használnak az euróhoz kötött pénznemeket, ebből 150 millióan Afrikában. Bevezetése óta az euró a második legjelentősebb tartalékvaluta, valamint a második legnagyobb forgalmat lebonyolító pénznem az amerikai dollár mögött, emellett világon a legnagyobb összértékben jelen levő valuta. Amennyiben az eurózónát egységes egészként kezeljük, a világ második legnagyobb gazdaságának számít. A közös pénz nevéről az 1995-ös madridi csúcstalálkozón született döntés. Az eurót január 1-jén vezették be, mint elszámolási pénzt, 1:1 arányban felváltva az Európai valutaegységet. Az euró érmék és az euró bankjegyek január 1-jén kerültek forgalomba. A közös gazdasági és monetáris politika vezető intézménye az Európai Központi Bank (EKB) Hazánk helyzete Európában Magyarország Kelet-Közép-Európa déli sávjában fekszik, nagyjából egyenlő távolságra az Északi-sarktól és az Egyenlítőtől. A tengerek közül a Földközi-tenger részét képező Adriai-tenger van hozzánk legközelebb, tőlünk délnyugatra. Az éghajlati szempontból jelentős, nyugatra fekvő Atlanti-óceántól viszont nagy a távolságunk Az ország a mérsékelt övezeten belül a valódi mérsékelt övben helyezkedik el. Területén azonban a Kelet-európai-síkságot uraló kontinentális légtömegek nem jutnak egyeduralomra. Éghajlatunkban ezért inkább a fekvésből következő átmeneti vonások érvényesülnek. Ez a folyók vízjárásában és a természetes növénytakaróban is megmutatkozik.

5 Mit jelent számomra Európa? Európa lakosának születtem. Büszke vagyok, hogy az Európában lévő Magyarországon élek. Ez egy olyan kontinens, amely nem a leggazdagabb, de mégis biztonságban érezhetik magukat az itt élő népek. Természeti és kulturális látnivalókban igen gazdag. Sok turista érkezik ide más kontinensekről, hogy Európát meglátogassák. Megnézik a híres épületeinket, területeinket, mint például; Big Ben, Eiffel-torony, Lánchíd, Colosseum.! Állatvilágunk is elég gazdag, a gazdaság és kereskedelem is működik. Nagy múzeumokkal, vásárlóközpontokkal is rendelkezünk. A kontinensünk egyre csak fejlődik, így idősek és fiatalok egyaránt megtalálják igazi helyüket benne. Iparai ma már nagyon fejlettek, a technika is igazán előrehaladott. Mindenkinek csak tanácsolni tudom, hogy nem kell ahhoz Amerikába vagy Ázsiába utazni, hogy valakinek rendes megélhetése legyen. Minden ember legyen büszke arra, hogy itt élhet!

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

MILYEN EU-BA ÉRKEZTÜNK? Újabb 15 kérdés 15 válasz az Európai Unióról

MILYEN EU-BA ÉRKEZTÜNK? Újabb 15 kérdés 15 válasz az Európai Unióról MILYEN EU-BA ÉRKEZTÜNK? Újabb 15 kérdés 15 válasz az Európai Unióról 1. Mely országokkal bõvült az Európai Unió 2007. január 1-jén? 2007. január 1-jén Románia és Bulgária is az Európai Unió teljes jogú

Részletesebben

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány CIPRUS CSATLAKOZÁSA A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A VILÁGBAN

MAGYARORSZÁG A VILÁGBAN MAGYARORSZÁG A VILÁGBAN Földrajzi fekvés A Magyar Köztársaság a Kárpát-medencében, Közép-Európa DK-i szegletében, a keleti hoszszúság 16 05 -e és 22 58 -e, valamint az északi szélesség 45 48 -e és 48 35

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára Bevezetés az európai uniós tanulmányokba BMEGTK 449342 Jean Monnet-tárgy Segédanyag a BME hallgatói számára a Palasik Mária és Varsányi Erika által tanított tananyaghoz 1 Összeállította: Palasik Mária,

Részletesebben

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA

AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA AZ EU TAGORSZÁGAINAK BEMUTATÁSA A 27 tagország öt csoportba sorolható: 1) Az EU15 három csoportot képez: a) a négy fejlett EU-tagország, b) a négy relatíve fejletlen GMU-tagország, c) az öt fejlett kis

Részletesebben

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 AZ EURÓPAI UNIÓ HÁROM PILLÉRE... 4 AZ ELSŐ PILLÉR: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK... 4 MÁSODIK PILLÉR: A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA... 5 HARMADIK PILLÉR: BEL-

Részletesebben

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa Európáról dióhéjban Mi az Európai Unió? Európai = Európában található. Unió = egyesíti az országokat és az embereket. Vizsgáljuk meg közelebbről is a kérdést! Mi az, ami közös az európaiakban? Hogyan jött

Részletesebben

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2 Schengeni övezet. 4 Szlovénia, a schengeni újonc. 5 Schengen alapötlete. 6 Schengen kialakulása. 7 Schengeni biztonsági politika

TARTALOMJEGYZÉK. 2 Schengeni övezet. 4 Szlovénia, a schengeni újonc. 5 Schengen alapötlete. 6 Schengen kialakulása. 7 Schengeni biztonsági politika TARTALOMJEGYZÉK 2 Schengeni övezet 4 Szlovénia, a schengeni újonc 5 Schengen alapötlete 6 Schengen kialakulása 7 Schengeni biztonsági politika 9 Milyen dokumentumokra van szüksége az államhatár átlépéshez

Részletesebben

István európai pénze

István európai pénze A történelem kezdeti időszakában minden nép különböző, általa értékesnek tartott tárgyakat használt pénz gyanánt. Kezdetben termékcsere volt, pénz nem. Egyes népek papagájtollat, fogat vagy éppen teatéglát

Részletesebben

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák.

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák. Az Európai Unió és Magyarország Vizsgakérdések (2007) A szóbeli vizsgán mindenki 2 kérdést húz, egyet a lista első, egyet a második feléből. Pozitív érdemjegyet akkor tudok adni, ha bármelyik itt felsorolt

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben