Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT"

Átírás

1 Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT

2 JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE TARTALOM Keresztelő János működése... 3 Jézus megkeresztelkedése Bibliai magyarázat... 5 Jézus keresztségének következményei... 6 James Tissot Baptism of Jesus (1886) 2

3 JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Keresztelő János működése Balra Leonardo da Vinci - St. John the Baptist ( ) Musée du Louvre, Paris 1 Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, 2 és így prédikált: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!" 3 Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: "A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!" 4 János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele. 5 Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júda és a Jordán egész vidéke. 6 Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 7 Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? 8 Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! 9 Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! Mondom nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. 1 0 A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. 1 1 Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. 12 Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti." Jézus megkeresztelkedése 13 Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. 14 János igyekezett visszatartani: "Nekem van szükségem a te keresztségedre - mondta -, s te jössz hozzám?" 15 Jézus ezt mondta: "Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva." Erre engedett neki. 16 Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. 17 Az égből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik." 3

4 JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE John The Baptist baptizing Jesus 4

5 JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Bibliai magyarázat Mt 3,1 - Mt 3,12 többi evangélistánál Isten országáról van szó. A zsidók Isten nevét aggályos Keresztelő János - Zakariás tiszteletből nem mondták pap és Erzsébet fia - Júdea ki. A kifejezés pusztájában vagyis Jézusra megy Jerikótól D-re eső vissza, ő ezzel hegyes vidéken akarta prédikált és hallgatóinak keresztelt. tudomására hozni, hogy természetfeletti országról beszél, amely lényegesen különbözik a zsidók gondolta földi messiási A legnagyobb országtól. János ruhája és valószínűség tápláléka szigorú vezeklő szerint az életre mutat. A beduinok esszénusok ma is fogyasztanak sáskát, qumráni s a vadméz egy növénynek közösségében az izzadmánya (Tamaris nevelkedett, s mannifera), amelyet a Sínaiinnét hívta őt az hegy szerzetesei ma is Úr szava a gyűjtenek. A Jordán partja Megváltó mellett ez a növény fellépésének bőségesen volt található. A előkészítésére. bűnvallomás lezárása volt a Bűnbánatot megkeresztelés. Nem hirdetett, vagyis szentség, csupán jelképe a követelte a belső bűnbocsánatnak. érzület, Keresztelő Jánosnál gondolkodásmód megjelennek a farizeusok (= megváltozását, amint elkülönültek), akik az Írás ezt a görög szó mellett a hagyományokat is (metanoia) alapján szigorúan megtartották, értelmezhetjük. Izajás róla dea legtöbbször jövendölt (40,3), aki képmutatásig elfajult előkészíti a mennyek külsőséggel. Eljönnek a országát; ez a szadduceusok is (= Szádok kifejezés Máténak főpapról elnevezve), akik sajátja (31-szer hagyományokat, fordul elő), míg a (Vö. Mk 1,2-8; Lk 3,3-18.) Baptism of the Lord feltámadást, angyalok létét elvetették, s erős volt bennük a ragaszkodás az anyagi javakhoz. A zsidók nagyon hangoztatták Ábrahámtól való testi leszármazásukat erre mondja János, hogy a kiválasztott néphez való testi hozzátartozás magában véve nem elegendő az üdvözüléshez. János után majd jön az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel, vagyis akinek a keresztsége nemcsak jelkép, mint az övé, hanem valóság, az embert belsőleg átalakító szentség. Oly nagy a két személy közt a különbség, hogy János még rabszolgamunkát, saruhordozást sem méltó 5

6 JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Jézus keresztségének következményei I. A kérdés: miért kereszteltette meg magát a Názáreti Jézus? Hitvallásunk szerint Jézus egyszerűen maga a Szent! Már Keresztelő János is tudta ezt, hiszen a mai evangélium szerint (Mt 3,13-17) ő mondja Jézusnak, aki Galileából, a szülőfalujából jött el a Jordánhoz, hogy Jánosnál megkeresztelkedjék: Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám? Jézus így válaszol neki: Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Vagyis: teljesítsük, ami Isten akarata. Ha most azt kérdezzük, Jézus megkeresztelkedése milyen következményekkel járt a világ számára, talán azt is megtudjuk, hogy Jézus megkeresztelkedése miért Isten akaratának a teljesítése, ahogyan a mai evangélium mondja. Két következményre hivatkozom. II. Jézus keresztségének két következménye: 1. Jézus kilép abból a névtelenségből, amelyben körülbelül harminc éven át szülőfalujában, a galileai Názáretben élt, és megjelenik a nyilvánosság fénykörében. Ezzel megkezdődik Jézus beszélgetése előbb Izraellel, majd az egész világgal; és éppúgy fordítva is: most kezdődik a világ dialógusa a Názáreti Jézussal. S a világtörténelemben senki sem váltott ki ekkora hatást, mint a Názáreti Jézus! Mégpedig sokféle vonatkozásban. Mindenesetre Jézus által a világ egészen új dialógushelyzetbe került, amely nemcsak akkor létezett, hanem ma is fönnáll. Éppen napjaink ateizmusának világméretű mozgalma bizonyítja, hogy a Názáreti Jézus által az egész világ kritikus kérdés-helyzetbe került, amely elől senki sem tud kitérni. Mit tartasz erről a Názáreti Jézusról? Milyen álláspontot foglalsz el vele szemben? Elfogadod üdvösségre vivő ajánlatát vagy elhárítod magadtól? Jézus megkeresztelkedése után nem lehetséges többé vele szemben és következésképp Istennel szemben sem semleges álláspontot elfoglalni. Ő itt van, és a világot állásfoglalásra kényszeríti. 2. Az evangélium azt mondja továbbá: Amint Jézus megkeresztelkedett és kijött a vízből,megnyílt az ég Olyan kifejezés ez, amely mitologikusnak tűnik, ha nem hatolunk a mélyére. Mit jelent tehát ez a kifejezés antropológiailag, vagyis az ember szemszögéből vizsgálva? Új emberképre vonatkozik ez. Ha az ég megnyílt, ez azt jelenti, hogy nem csupán Jézus számára nyílt meg, hanem az embereknek is. Az ember itt úgy mutatkozik meg, mint olyan lény, aki nyitott az Isten transzcendenciája felé: Nem csúszikmászik többé e világnak a földjén, hanem felemeli a magasba fejét, és fölfelé irányítja a tekintetét, az ég felé. Mert most már kiszélesedett az ember horizontja, és ismeri igazi dimenzióit és igazi rendeltetését. Ez az új antropológia Jézus keresztsége óta! 6

7 Kapcsolat: MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Központ: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. Fax: 88 / Kiadvány terv, és szerkeztés: Kaszta Szabolcs

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt,

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus!

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus! A KERESZTSÉGRŐL Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról, és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az Egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra

Részletesebben

A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért

A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért 1 2 A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért a szállására. Kétmillió fiatal a szabad ég alatt

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 Mindenki Temploma Rádiós Istentisztelet Különkiadás 2009. június 1. Pünkösd hétfő, III-3 11. szám vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 TARTALOM Durkó Sándor László

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

A Hang Közösség keddi és csütörtöki alkalmain készített jegyzeteim

A Hang Közösség keddi és csütörtöki alkalmain készített jegyzeteim A Hang Közösség keddi és csütörtöki alkalmain készített jegyzeteim Biró László Budapest, 2014 2 Testvéreimnek Tartalom 2012. X. 25., CS... 11 Kérdések... 11 János evangéliuma (3,10-15)... 11 Házi feladat

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

X. évfolyam, 1. szám 2012 január

X. évfolyam, 1. szám 2012 január X. évfolyam, 1. szám 2012 január Mit hoz nekünk a 2012-es esztendő? Mindannyiunk élete tele van a munka és a család gondjával, időnk nagy része ezekre megy el, kevés marad arra, hogy ápoljuk a lelkünk

Részletesebben

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Sorozatszerkesztő: Popper Péter TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name)

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) A bemerítés frt ind ig is a nagy vi la témák közé tartozott, és semmi kétség, hogy sok egyhá zveze iö múltban és jelenben szinten annak tekinti.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ

PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ 3. FEJEZET 1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Nagyon érdekes, hogy Pál tulajdonképpen a rómaiak foglya volt ekkor, de ami őt illeti, Jézus

Részletesebben

A KARIZMATIKUS MOZGALOM

A KARIZMATIKUS MOZGALOM A KARIZMATIKUS MOZGALOM AZ UTOLSÓ IDŐK ÉBREDÉSE VAGY AZ UTOLSÓ IDŐK MEGTÉVESZTÉSE? RUDOLF EBERTSHÄUSER 1. Bevezetés Karizmatikus víziók az utolsó idő ébredéséről A pünkösdi és karizmatikus mozgalom Isten

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1 Pünkösd ma Kezdő ének: "Jöjj mondjunk hálaszót 167/1-3 Igehirdetés előtt: "Jövel Szentlélek Ùristen 370/1-3 Igehirdetés után: " Jézus az ígéretet beteljésítetted 375/1-2 + 7 Befejező ének: Isten élő lelke

Részletesebben

SARLÓ CSABA VÁLOGATÁS A NAPLÓKBÓL 51 60

SARLÓ CSABA VÁLOGATÁS A NAPLÓKBÓL 51 60 SARLÓ CSABA VÁLOGATÁS A NAPLÓKBÓL 51 60 Városmajor, 2004. szeptember 14.. Ekkor eszembe jutott, amit testvérem mondott, s elkezdtem alvás helyett, csak úgy fejben, titkokat faragni. Az első három rendben

Részletesebben

Illés és Elizeus köpenye

Illés és Elizeus köpenye 6. tanulmány április 30 május 6. Illés és Elizeus köpenye SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16 Mert az Isten szerint való

Részletesebben

2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja

2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja 1 2Móz 30,22-33 A szent kenet olaja Ismét szóla az Úr Mózesnek mondván: Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszáz ötvenért, és illatos kalmust is

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes,

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben