Ökumenikus Imahét Nyírbogáton január Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)"

Átírás

1 Ökumenikus Imahét Nyírbogáton január Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai asszonnyal, lélekben tanúsította Isten népe számára, hogy az élet Isten ajándéka. Ezért kínálja Jézus ma is az élő vizet, hogy aki hallja az Igét, abban az élő víz forrása fakadjon éltető erejével. Nyitó alkalom a Görög Katolikus Templomban, a gyülekezetet Terdik Mihály görög katolikus parochus köszönti Igét olvas Szerencsi Imre református lelkész

2 János evangéliuma 4,16-19 Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy. Második este a Református Templomban volt, képen az istentisztelet szolgálattevői.

3 Harmadik este a Baptista Imaházban, a négy felekezet papjai Szerencsi Imre református lelkész Igét hirdet Részlet az igehirdetésből: A másik emberről való gondolatokat sokszor sztereotípiák határozzák meg, vagy az általánosítások. Nagyon sokszor észre sem vesszük, hogy a véleményalkotásunkat mennyire meghatározza a harag, az előítélet. Vagy mások sok esetben nem helytálló véleményét vesszük alapul, és minden szűrés nélkül elhiszünk. Igaz, fontos, és a jót munkálja, amit mondani akarsz a másikról? Vagy egyszerűen csak az ismeretlenség. Nem ismerem a másikat, de mivel nem olyan, mint én, meg van róla a véleményem. Persze vannak szituációk, amikor véleményt kell formálni a másik emberről, egy másik embernek a gondolatairól. Értékelni kell valakinek a tetteit, amit a gondolatok vezérelnek. De ezt alapos megismerés, tájékozódás kell, hogy megelőzze. És így sem lesz tökéletes a véleményünk. Elgondolkoztat bennünket az Ige, hogy ezek a dolgok, ha így vannak, mennyire nem helyesek, nem áldásosak az ember életében. De itt most másképpen folytatódnak az események. Mert a kútnál nem egy hasonló gyarló ember ült, mint te vagy én, hanem Isten Fia. Mit tesz ő, hogyan reagálja le a helyzetet? ez számunkra a példa. Ha Jézusban csupán az emberi természet munkálkodott volna, akkor legalább öt oka lett volna arra, hogy nem álljon szóba ezzel az asszonnyal. Fáradt volt, éhes volt, meleg volt, az asszony megvetett volt, az asszony méltóságon aluli volt, samáriai volt, a zsidók által utált, keverék vallás leánya volt. Összegezve: egy zsidó rabbi számára a legrosszabb eset volt, aki az útjába kerülhetett. Az irgalmas samaritánus példázatában az ilyen esetet egyszerűen kikerülték, otthagyták a példázat szereplő.

4 Csakhogy itt jön a DE. Azaz az isteni de, hogy Jézusban mennyivel több és más minőség van jelen, mint az emberi természet. Jézusban az Isten van jelen. Azt mondja: Adj innom! Ezzel átlépi a határokat. Legyőzi az emberi természet által állított határokat, lerombolja az emberi természet által felállított válaszfalakat. Legyőzi a fáradtságát, éhségét, a meleget, mert ezeknél fontosabb dologról van most szó. Legyőzi a méltóság aluliság, a megvetettség, a hitetlenség falait. Átlép ezeken. Miért? Azért, mert ilyen az Isten szeretete. Jézus átlépett a szombatnapi törvényen is, amikor arról volt szó, hogy egy 38 éve beteg embernek az életét állíthatta helyre, gyógyíthatta meg és Adhatott neki bűnbocsánatot. Jézus átlépte a mennyei dicsősége határait is, amikor megüresítette magát és emberi formát öltött. Miért? Azért, mert ilyen az Isten Embere. Az örök Isten ma is felmutatja előttünk az örök mintát, az embernek felmutatja az igazi embert Jézusban. Adj innom! mondja Jézus. Az asszonynak szüksége volt erre a megszólításra. Voltaképpen nem érezte jól megát az életben, abban az életben, amelyben annyira belebonyolódott, hogy összekuszálódott szálai lassan teljesen gúzsba kötözték. És Jézus belép abba az életébe, ahol ez az ember nem érzi jól magát, mint ahogy az orvos is odahajol a betege fölé, közel hozzá, hogy gyógyítson. Ilyen a mi Urunk Jézus! Nem ítél, nem kárhoztat, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a megrepedt nádat nem töri el, ő azzal is tud mit kezdeni, áldott hasznos életté tudja tenni a mi töredezett életünket. is. Mai igénk örömhíre: Tudod- testvérem, hogy ha szükséged van rá, Jézus téged is megszólít? Éppen így ahogy ezt az asszonyt és ugyanazt kínálja mai is nekünk is: az örök élet vizét. Azaz önmaga lényét, mert ő maga az örök élet. Negyedik este a Református Templomban Terdik Mihály görög katolikus parochus szívhez szóló igehirdetése

5 Jn 4,1-10: 1. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János - 2. bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai -, 3. elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. 4. Samárián kellett pedig átmennie, 5. és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. 6. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. 7. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" 8. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 9. A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 10. Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." Jn 4,11-18: 11. Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? 12. Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" 13. Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14. de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." 15. Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." 16. Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" 17. Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, 18. mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál." Hálaadó és közbenjáró imádságot mondott Bécsiné Bagaméri Anna baptista gyülekezet vezető Az ökumenikus istentisztelet áldásadással ért véget. Szerencsi Imre református lelkész