STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN"

Átírás

1 STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN június 1-jén került megrendezésre a 20 éves fennállását ünneplő Tej Terméktanács 37. Tej Világnapi rendezvénye. Dr. Fazekas Sándor miniszter köszönetet mondott a magyar tejtermelőknek azért, hogy helytálltak és az elmúlt húsz év nehézségei közepette is életben tartották az ágazatot. A rendezvényen Stratégiai Partnerségi Megállapodást kötött a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Dr. Fazekas Sándor miniszter elmondta, ez az első olyan stratégiai partnerségi megállapodás, amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium egy társadalmi szervezettel köt. A stratégiai partnerség minden eddiginél szorosabb együttműködést tesz lehetővé a tejágazatot érintő jogszabályok és a jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítési munkájában, valamint az elfogadott jogszabályok hatásainak értékelésében annak érdekében, hogy javuljon a tejpiac jogszabályi kereteinek minősége. A megállapodás alapvető célja, hogy annak eredményeként többek között növekedjen a tej termékpályát érintő szabályozási mozgástér, enyhíthetőek legyenek a szélsőséges piaci ingadozások, csökkenthető legyen a tejágazat kitettsége a nemzetközi hatásokkal szemben, és könnyebben megvalósíthatóvá váljanak az ágazat fejlesztésére irányuló közös szakmapolitikai elképzelések, a tejpiac kiszámíthatóbbá tétele, és kiegyensúlyozottabb tejpiaci viszonyok kialakítása érdekében. Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács elnöke megnyitó beszédében elmondta, a tej termékpálya szereplői idejekorán, már 1992-ben felismerték, hogy az ágazati összefogás, a két oldal tejtermelők és tejfeldolgozók folyamatos párbeszéde nélkül a tejpiaci egyensúly nem valósulhat meg. Felidézte, hogy e felismerés jegyében február 19-én került sor a Tej Terméktanács alakuló ülésére. Ezt követően megköszönte az elmúlt 20 év vezetőinek munkáját, majd néhány szóban beszélt a korábbi szakmai tevékenységekről, a szervezeti változásokról, valamint a 2011-ben felállt új vezetés által megfogalmazott szakmai koncepcióról. Dr. Feldman Zsolt, a szaktárca helyettes államtitkára előadásában ismertette a tejágazatot érintő rövid- és középtávú kormányzati terveket. Mint elmondta, az Unióban ez év februárban elfogadott Tejcsomag amely az ágazat közép- és hosszú távú újraszabályozását segíti egy jobban működő élelmiszerlánc kialakításával a kiegyensúlyozottabb jövedelemelosztáshoz járulhat hozzá. Lukács László, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója a szervezet működését és ágazati terveit mutatta be. Beszélt egyúttal arról is, hogy a Terméktanács tevékenységének tekintetében egyrészt a piaci egyensúly kialakításában való aktív közreműködés, a piac kiszámíthatóbbá tételéhez való hozzájárulás, másrészt a belföldi tej és tejtermék kereslet élénkítéséhez való érdemi hozzájárulás a két legfontosabb cél. Alapvető feladatnak említette ugyanakkor a tejkvóta rendszer évi kivezetését követő időszakra való felkészülést is. Dr. Szakály Zoltán, a Kaposvári Egyetem tanszékvezető egyetemi docense Közösségi marketing a hazai tejtermékek szolgálatában címmel megtartott előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai közösségi marketing legfontosabb feladata a fogyasztói patriotizmus erősítése a hazai élelmiszerpiacon. Fő célkitűzés, hogy a patrióta fogyasztó magyar eredetű élelmiszereket válasszon, emocionálisan döntsön, és érezze annak a felelősségét, hogy miért kell hazai élelmiszereket vásárolnia. Végezetül elmondta, ha a Tej Terméktanács által tervezett közösségi marketingkampány sikeresen megvalósul, akkor egyértelműen javulni fog a hazai tejtermékek fogyasztói megítélése. A tej világnapi hagyományokhoz híven sajtlovag avatásra is sor került. Wellner Andrea a csermajori Újhelyi Imre Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola igazgatójának személyében első hölgy tagját avatta a Magyar Sajtlovagrend. A 37. Tej Világnapi rendezvényről készült felvételből kétszer 10 perces összefoglalót láthatnak a www. ujmezogazdasagimagazin.hu weboldalon a június 10-i, valamint június 17-i adást megtekintve. 1

2 Szervezeti hírek Arculati Kézikönyv Elmúlt számunkban tájékoztatást adtunk arról, hogy az Elnökség a március 1-jei ülésén elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Kommunikációs és Marketing Tervét és egyúttal felhatalmazta a Titkárságot annak végrehajtására. A Terv kommunikációs stratégiai céljainak megfelelően a Tej Terméktanács arculatát is meg kellett újítani. Az új arculatot az Elnökség 40/2012. (05.10.) sz. határozatával elfogadott Arculati Kézikönyv foglalja egységes szerkezetbe. Az Arculati Kézkönyv az egységes szervezeti arculat megteremtésének és következetes alkalmazásának legfontosabb segédeszköze, mely a Tej Terméktanácsot jellemző legfontosabb azonosítók és információhordozók vizuális megjelenítésére vonatkozó szabályok gyűjteménye. Valamennyi arculati elem pontos leírását, a formai kialakítás szabályait, valamint a felhasználásra vonatkozó utasításokat is tartalmazza az útmutatás. Küldött Közgyűlés A Tej Terméktanács május 17-én tartotta idei évi első Küldött Közgyűlését. Az ülésen elfogadásra került többek között az Elnökség beszámolója a Terméktanács évben végzett munkájáról, amelyet Istvánfalvi Miklós elnök ismertetett a jelenlévőkkel. Szintén jóváhagyta a Közgyűlés a Terméktanács évi gazdálkodásáról szóló beszámolót csakúgy, mint az Ellenőrző Bizottság, valamint a könyvvizsgáló elmúlt évről szóló jelentését. Elfogadásra került továbbá a Terméktanács évi költségvetési terve, melynek kapcsán fontos megemlíteni, hogy ez évi kiadási tételekre vonatkozó kötelezettségvállalásra csak a bevételek befolyásának függvényében kerülhet sor. A Küldött Közgyűlés határozatai megtekinthetők a weboldalon. Regionális Taggyűlések A Tej Terméktanács április-május hónapokban az elmúlt évhez hasonlóan megtartotta Re- 2 gionális Taggyűléseit. Az öt helyszínen (Nagykőrös, Karcag, Mihályi, Kaposvár, Encs) megrendezett konzultatív, fórum jellegű rendezvényeken a tavalyi évhez képest nagyobb számban vettek részt tagjaink. A résztvevők tájékoztatást kaptak az elmúlt taggyűlések óta folytatott szakmai munkáról, valamint részletesen megismerhették a Terméktanács nyerstej alapár prognózisának módszertanát is. A jelenlévőknek természetesen lehetőségük volt kérdéseket intézni az előadókhoz. Az elhangzott kérdések döntő többsége az ágazatot érintő aktuális támogatáspolitikai információkra irányult. A 2012/2013. k v ó t a é v r e p ro g n o s z t i z á l t alapár korrekciója Elmúlt számunkban tájékoztatást adtunk arról, hogy a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének termelői és feldolgozói képviselői a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében az Agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 10. -a (1) és (2) bekezdéseinek előírásait betartva Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodást kötöttek arról, hogy a április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisát közzéteszik. Az alapár 2012/2013. kvótaévre vonatkozó éves átlagát, +/- 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 86 Ft/kg összegben prognosztizáltuk. Az Elnökség a június 19-i ülésén az 52/2012. (06.19.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó március 29-i Közleményében nyilvánosságra hozott 86 Ft/kg-os prognózisát nem módosítja. A március 29-i Közlemény további ajánlásai is változatlanok maradtak, melyhez továbbra is várjuk a tagság csatlakozási szándékát. A csatlakozás feltételei a Terméktanács honlapján megtalálhatók ( Szakmai Konferencia szeptember 12. A Tej Terméktanács az Agrármarketing Centrum Szakmai konferencia szervezése a tejágazat szereplői, a termelők, a feldolgozók és a sajtó számára támogatására kiírt pályázatán 5 millió Ft támogatást nyert. Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy a Tej Terméktanács ez évi szakmai konferenciája szeptember 12-én kerül megrendezésre.

3 A diszkriminatív árképzés tilalma A Tej Terméktanács a vidékfejlesztési tárcánál kezdeményezte a diszkriminatív kiskereskedelmi árképzést tisztességtelen forgalmazói magatartássá minősítő törvénymódosítást, melyet június 18-án megszavazott az Országgyűlés. A törvényben új rendelkezésként jelenik meg többek között a diszkriminatív árazás tilalma is. A törvénymódosítás további rendelkezéseiről az Ágazati hírekben olvashatnak. Háromoldalú tejpiaci egyeztető meg - b e s z é l é s 2012 májusában több egyeztetést tartottak a VM, a Tej Terméktanács, és az egyes nagy áruházak képviselői. Az áruházláncok képviselői együttműködésükről biztosították a Vidékfejlesztési Minisztériumot, így a szaktárca, és az áruházláncok közösen léphetnek fel a kibontakozó tejpiaci válság ellen. A VM a továbbiakban is szorgalmazza a tejpiaci szereplőkkel való rendszeres megbeszéléseket. A magyar rögös túró eredetvédelme A magyar tejágazatnak a sikeres hazai és nemzetközi piaci részvétel érdekében számolnia kell a földrajzi árujelzők használata és jogi oltalma által biztosított versenyelőnnyel. Márciusi ülésén az Elnökség felkérte a Titkárságot, hogy soron kívül kezdje el a magyar rögös túró Európai Uniós szintű eredetvédelmének megvalósításával kapcsolatos előkészítő munkát. A Titkárság a feladatnak eleget téve első lépésként benyújtotta a magyar rögös túró védjegy-oltalmi kérelmét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Ezzel párhuzamosan folyik az Európai Uniós védelmet biztosító termékleírás kidolgozása is. A Te j Te r m é k t a n á c s Vé d j e g y h a s z n á l a t i Sz a b á l y z a t a A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Védjegyhasználati Szabályzata az Elnökség június 19-i ülésén elfogadásra került. A Szabályzat a számon, évben lajstromozott, jelenleg is oltalom alatt álló TEJ-SZÍV, illetve a jelenleg még oltalmi eljárás alatt álló TEJ- SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR ábrás védjegyek használatára vonatkozó általános rendelkezéseket, továbbá azon feltételeket tartalmazza, amelyeket az Elnökség a lehetséges védjegyhasználókkal (Terméktanács tagsága) szemben támaszt. 37. Tej Világnap június 1-én került megrendezésre a 20 éves fennállását ünneplő Tej Terméktanács 37. Tej Világnapi rendezvénye. Az eseményről bővebben jelen tájékoztatónk címoldalán olvashatnak. Tejpiaci információk Általános helyzet A FAO 2012-re a világ tejtermelésének 2,7 %-os bővülésével számol, az unió átlagában ez a várt növekedés 1%. A tejpiacon a korábbi tapasztalatok alapján már akár 1-2%-os túltermelés, vagy hiány is komoly problémákat okozhat, mivel a folyadéktej esetében nem eltartható termékről van szó. A világpiacon, pontosabban a legnagyobb tejtermelői piacokon (USA, Új-Zéland, Ausztrália) mind a tavalyi évben, mind az idei első hónapokban szinte mindenhol túltermelés volt és van, és mivel a fogyasztás növekedése ennél mérsékeltebb kínálati piacról beszélhetünk, mely a felvásárlási árak alakulásán keresztül is regisztrálható. (CLAL) Termelési alapok Az év elmúlt 5 hónapjában a nemzetközi folyamatokkal egyezően növekedett a tej termelése Magyarországon. Az ÁT Kft. által ellenőrzött állománynál csökkent a kivágások, nőtt a beállítások száma. Az állományváltozás egyenlege a tejválság óta először fordult pozitív tartományba. 3

4 Állományváltozás az év első négy hónapjában Forrás: ÁT Kft. Te r m e l é s, f e l v á s á r l á s Európa szinte valamennyi országában nő a termelés és a felvásárlás. Magyarországon a tej felvásárlása az első öt hónapban 8,7 %-kal volt több, mint az előző év azonos időszakában. A felvásárlás és a felvásárlási átlagár az unióban millió tonna eurocent/kg 4 Forrás: CLAL

5 millió tonna A felvásárlás és a felvásárlási ár Magyarországon Ft/kg Forrás: AKI A Terméktanács adatszolgáltatói körében a növekvő felvásárlás ellenére április hó folyamán már csökkent a termelés, és az első négyhavi belföldi értékesítés is jelzi, hogy a nyers és feldolgozott termékeknél egyaránt egyre jobban felértékelődnek a külpiaci lehetőségek. A belföldi fogyasztás mérséklődése nem elsősorban a folyadéktejnél, hanem a magasabb árfekvésű készítményeknél jelentkezik. Termelés és értékesítés a főbb termékcsoportokban (tonna) termelés belf. ért. export fogyasztói tej I.-IV. hó I.-IV. hó változás % sajt és túró I.-IV. hó I.-IV. hó változás % savanyított tejtermékek I.-IV. hó I.-IV. hó változás % vaj és vajkészítmény I.-IV. hó I.-IV. hó változás % Forrás: Tej Terméktanács 5

6 Az európai enyhe kínálati többletet már jelzi az intervenciós készletek mérsékelt növekedése is. Kérdés, hogy a keletkező árualapot mennyire tudja felszívni a világkereskedelem. A vaj és tejpor árak az első negyedévi csökkenést követően erősödésnek indultak, úgy néz ki, a mélyponton túljutottak. tonna Intervenciós raktári készletek az EU-ban Forrás: EU, közli: CLAL Ki v i t e l Az európai kereslet-kínálati viszonyok a magyar kivitelnél elérhető árakra is erőteljes befolyással bírnak. A magyar export árai az olasz spot árakhoz igazodnak, magán az itáliai piacon 1-2 eurocent eltéréssel meg is egyeznek azokkal. Az olasz statisztikai adatok egyébként a magyar szállítások mennyiségének és az importban elfoglalt arányának növekedését jelzik. millió tonna A nyerstej kivitele és ára eurocent/kg 6 Forrás: AKI

7 ezer tonna Olasz nyerstej import Magyarországról eurocent/kg Forrás: ITSTAT közli: CLAL Árak alakulása A hazai felvásárlási árakat alapvetően meghatározzák a nemzetközi tendenciák. Az enyhe kínálati többlet az árak stagnálásában, csökkenésében mutatkozik meg, leggyorsabban ezt az olasz spot árak alakulása jelzi. Az első öt hónap ártendenciájában alapvetően ezek a hatások tükröződnek. A spot árak esése a jelek szerint megállt, mélypontján túljutott. Az árak nemzetközi összehasonlítása eurocent/kg Ft/euro Az árak a tényleges és egymástól eltérő beltartalmi értékeket tartalmazzák, ezért nem azok szintje, hanem alakulásuk tendenciája vethető össze elsősorban.) Forrás: circa.europa.eu,milkprices.nl,vr.cancom.it 7

8 Magyarországon a nyerstej májusi felvásárlási átlagára 83,41 Ft/kg volt, alacsonyabb az egy évvel ezelőtti árnál. Az elmúlt féléves folyamat egyértelműen a korábban adatokkal is igazolt kínálati piac hatása. A nyerstej felvásárlási és alapárának alakulása Ft/kg Forrás: AKI A termelők és feldolgozók alapvető célterülete természetesen továbbra is a hazai piac. A felvásárlási ár változása mellett a kereskedelmi beszerzési (átadási), valamint a fogyasztói árak változásai egyrészt a jelzőrendszer fontos elemei, másrészt a piaci szereplők jövedelemének alakulását meghatározó módon befolyásolják. Ft/kg, Ft/l A tej felvásárlási, a 2,8 %-os UHT tej átadási és fogyasztói ára 8 Forrás:AKI, terméktanácsi grafika, 2004 és 2009 fogyasztói ára becsült érték

9 A fogyasztói piacon azonban miközben a beszerzési árak csökkennek a fogyasztói árak még mindig növekednek. Ez mutatja, hogy a forgalom csökkenés ellenszere árképzési, üzletpolitikai szempontból ameddig lehetséges az áremelés. A feldolgozói értékesítési és a fogyasztói ár változása 2012 május/2011 május (%) Forrás: AKI, terméktanácsi grafika Ágazati hírek A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvénytervezet Az Országgyűlés előtt lévő, az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény helyett életbe lépő új jogszabály a mezőgazdaságban működő termelői szervezetek, termelői csoportok, valamint szakmaközi szervezetek működését szabályozza. Összhangban az Európai Unió Közös Agrárpolitikájával Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt kap az alulról szerveződő, nyitott tagság elvén működő ágazati önszabályozás. Ezt a célkitűzést a szakmaközi szervezetek valósítják meg. A törvényalkotó célja, hogy a közeljövőben minél több ágazatban jöhessen létre és kezdhesse meg a munkát szakmaközi szervezet. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény módosítása június 18-án megszavazta az Országgyűlés a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvénymódosítást. A jogszabály pontosítja a mezőgazdasági és élelmiszeripari beszállítók és a kereskedők közötti fizetési határidőket, és a beszerzési ár alatti értékesítés szabályait. A törvényben új rendelkezésként jelenik meg a diszkriminatív árazás tilalma. Így kiküszöbölhető, hogy a kereskedők azonos termékeknél más árrést alkalmazzanak a magyar, illetve a külföldi áruknál. A törvénymódosítás így biztosítja a hazai és a külföldi áruk közötti azonos elbírálást. A kereskedő érdekkörébe tartozó költségnek számít így azok nem terhelhetők a beszállítókra a termék tárolásával, hűtésével, az élőállattal kapcsolatban pedig a tartással összefüggő kiadások. Amennyiben a beszállító a termék átvételétől számított 15 napon belül helyesen állítja ki a számlát, úgy a kereskedőnek az átvételtől számított 30 napon belül ki kell fizetnie az áru ellenértékét. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat az idén első alka- 9

10 lommal kell bevallani és megfizetni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) június 30-ig mulasztási bírság kivetése nélkül elfogadja az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kapcsán beküldött bevallásokat, illetve ugyanezen időpontig lehetőséget biztosít a már beküldött bevallások módosítására is. A július 31-ei befizetési határidő azonban nem módosul. Amennyiben a felügyeleti díjfizetési kötelezettséget a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás szerződésben átvállalta a fizetésre kötelezett termelői szerveződés tagjától, akkor a fizetendő felügyeleti díj mértéke az előző évi nettó árbevételéből a felügyeleti díj fizetésre kötelezett tevékenységhez kapcsolódó rész 0,1%-a. A termelői szerveződés bevallási nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg köteles a felügyeleti díj fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés eredeti, vagy hiteles másolati példányát a NÉBIH részére megküldeni. Átvállalás esetén a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás és annak tagja közötti értékesítésből származó árbevétel nem része az értékesítés nettó árbevételének, ezután a tagnak bevallási, illetve fizetési kötelezettsége nincs. Magyar Élelmiszerkönyv Elkészült a különleges tejtermékekre és a különleges kézműves tejtermékekre vonatkozó előírás. A gyártók feltüntethetik a tejtermékek csomagolásán a különleges minőségű és a különleges kézműves tejtermék elnevezést, amennyiben a szabályozás szerinti önkéntesen vállalható kötelezettségeket teljesítik. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatás Május 18-ától kezdte meg utalni az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatását az MVH. Az MVH szerint az összesen több mint 5 milliárd forintot az a több mint 5300 gazdálkodó kapja, akik még 2011-ben nyújtottak be támogatási kérelmet. NÉBIH tájékoztató anyagok a tejről április hónap legvégén a NÉBIH a tejről szóló tájékoztató anyagokat jelentetett meg internetes honlapján, Fontos tudnivalók a tej és tejtermékek biztonságos fogyasztásáról, Fontos tudnivalók a tejek, tejtermékek jelöléséről, Fontos tudnivalók a tejről és tejtermékek- 10 ről, illetve Fontos tudnivalók a tejfogyasztást követő egészségi panaszokról címmel. Az anyagok elérhetőek a címen. A NÉBIH tisztességtelen forgalmazói magatartás miatt indított vizsgálatai A NÉBIH június 20-ai közleménye szerint az elmúlt évben 104, míg 2010-ben 28 ügyben vizsgálódott a hivatal. A vizsgálatok alapján 2011-ben 24 esetben mintegy 642 millió Ft összegben indult eljárás bírság megfizetésére, 2010-ben pedig 27 esetben 759 millió Ft értékben. Az elmúlt két évben indított vizsgálatok még csak részben zárultak le ben az esetek döntő többségét a beszerzési ár alatti értékesítések tették ki, megállapítást pedig mindössze négy esetben tett a Hivatal ben több forgalmazói magatartást is érintő vizsgálatot indított 17 ügyben 12 kereskedőnél részben bejelentésre, részben saját hatáskörben, míg beszerzési ár alatti értékesítést érintően 6 ügyben 32 termék vizsgálatát indította el a NÉBIH. Megalakult a Magyar Gasztro Térkép Klaszter A magyar termékek piaci szerepének erősítése, a honi élelmiszer-kereskedelem élénkítése az elsődleges célja a megalakult Magyar Gasztro Térkép Klaszter egyesülésnek. A szakmai összefogás megpróbálja felölelni a Magyarországon működő, az élelmiszer-gazdasághoz kötődő vállalkozásokat, egyéni termelőket. A Klaszter tevékenységét a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten támogatja. Részletes tájékoztató címen található. Fordított adózás A mezőgazdasági áfacsalások megakadályozása érdekében az agráriumra is kiterjesztik a fordított adózást; az erről szóló törvényjavaslatot nagy többséggel fogadta el az Országgyűlés. A fordított adózás amely azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevő fizeti be olyan adózási mechanizmus, amely szakértők szerint eredményesen hozzájárulhat a mezőgazdaság meghatározott területein jellemző áfacsalási módszerek visszaszorításához. A jogszabály alapján a fordított adózást a gabona-, az olajosmag- és fehérjenövény-kereskedelemben vezetik be. A változtatások július 1-jén lépnek hatályba, és kétéves átmeneti időszakra maradnak hatályban.

11 Jog s z a b á l y o k 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás vehető igénybe többek között az alábbi jogcímekre: termeléstől elválasztott támogatások: hízottbikatartás támogatása, tejtámogatás és extenzifikációs szarvasmarha támogatás; termeléshez kötött támogatás: anyatehéntartás támogatása. 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet a évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról A rendelet a továbbiakban nem követeli meg, hogy a kiállított számlákon szerepeljen a fenntartó nyilatkozata a szolgáltatás teljesítésének igazolásáról. Az eredeti rendelet szerint egy fenntartó egy feldolgozó céggel köthet szerződést. A módosítás ugyanakkor lehetőséget ad további feldolgozókkal történő szerződéskötésre is. 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól A felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének részletes szabályait tartalmazó végrehajtási rendelet május 1-jén lépett hatályba. A rendelet felsorolja a díjfizetésre kötelezettek körét, megállapítja a bevallás és a díjfizetés határidejét. 42/2012. (V. 3.) VM rendelet a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély öszszegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról évben a szerződéses piaci kapcsolatok elterjedésének elősegítése érdekében a meghirdetett legfeljebb 100 millió forint összeg erejéig vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. A támogatás a legalább egy évre megkötött termeltetési szerződések keretében kihelyezett termeltetési előleg alapján igényelhető. 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról A rendelet értelmében a melléktermékeket a vonatkozó 1069/2009/EK tanácsi és 142/2011/EU bizottsági rendeletnek megfelelően kategorizálni kell. A feldolgozott tej, tejalapú termék és tejből származó termékek takarmányozási célú felhasználására vonatkozó eltérést az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezheti a 142/2011/EU bizottsági rendeletben foglalt követelmények teljesülése esetén. 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A rendelet értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására, az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, üzemirányítás korszerűsítésére, vágópontok létrehozására és korszerűsítésére. 53/2012. (VI. 19.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulást igényelhetnek a rendeletben meghatározott, pl. a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és súrlókór felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programok és egyes szolgáltatások után. A vidékfejlesztési miniszter 56/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet új rendelkezésekkel egészül ki. Alapesetben a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani. 11

12 A mostani módosítás értelmében a módosításban pontosan meghatározott ügyfélkör számára a megvalósítás végső határidejének vonatkozásában történik változás. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2012. (IV.4.) számú Közleménye a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelő a saját gazdaságában a 2011/2012. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehet igénybe a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2012 (VI. 1.) számú Közleménye a 2012-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről A 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet szerint támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet június 1. és július 31. között lehet benyújtani. Támogatás olyan nőivarú szarvasmarhára nyújtható, amelynek a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap, húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik, illetve olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat, és a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van, tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 76/2012. (VI.14.) számú Közleménye a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igényléséről A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet alapján a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat tartalmazza, és a támogatási kérelem benyújtásánál használandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A támogatás igényléséhez fontos tudni, hogy pályázónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai, vagy szakmaközi szervezet tagjának kell lennie, amely nyilatkozatban támogatja a megvalósítandó beruházást (D űrlap). 12 A Bizottság 326/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 17.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2011/2012-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták szállítások és közvetlen értékesítések közötti felosztásáról A termelők egy, vagy két egyéni kvótával rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket szállítások, a másikat pedig közvetlen értékesítés céljából vehetik igénybe. A tagállamok közölték az EU Bizottsággal azokat a mennyiségeket, amelyeket a termelők kérésére a szállítások és a közvetlen értékesítések egyéni referenciamennyiségei között véglegesen átcsoportosítottak. Magyarország esetében a nemzeti kvóta felosztása az alábbi volt a 2011/2012. kvótaévben: beszállítási , közvetlen értékesítés ,054 tonna. A Bizottság 432/2012/EU Rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról Az Európai Bizottság elfogadta és közzétette azt a több mint 200 tételből álló listát, amely összegyűjti az élelmiszerek csomagolásán feltüntethető, egészséget befolyásoló kijelentéseket. A gyártók csak olyan meghatározásokat, állításokat tüntethetnek fel a termékeken, amelyek tudományosan megalapozottak. A gyártóknak fél éven belül felül kell vizsgálniuk az élelmiszereken korábban feltüntetett állításaikat decemberétől tilos lesz közülük azokat használni, amelyek nem szerepelnek az Európai Bizottság listáján. A Bizottság 511/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 15.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi szervezetekkel, valamint a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban teljesítendő értesítésekről A rendelet egyes tejágazati jelentéseket érint. Ezek a jelentések többek között termelői szervezetek és társulásaik, valamint a szakmaközi szervezetek elismeréséről, elismerésük visszavonásáról; a nyerstej szállítási szerződésekről, és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatának szabályozásáról szólnak.

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Szervezeti hírek A 2011. májusi tisztújító Küldött Közgyűlése óta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tevékenységét

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek 2016. ÁPRILIS Miniszteri rendeletek 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. II. negyedév Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. május 31-én került megrendezésre a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 38. Tej Világnapi rendezvénye. A programok közül úgymond

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Aktualitások a tejágazatban október 26.

Aktualitások a tejágazatban október 26. Aktualitások a tejágazatban 2017. október 26. Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) Jan-Aug. 2017/16: +0,08% Tagállami trendek tejfelvásárlás 2015.IX.-2016.VIII. 2016. IX.- 2017.VIII. SK -2,7%

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK 2012. III. negyedév TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK II. Tejágazati Konferencia Az elmúlt évben első ízben megrendezett Tejágazati Konferencián az Európai Unió piacszabályozási elemeinek változása került

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Az elmúlt évben a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése 2 alkalommal ülésezett és 37 határozatot hozott, míg az Elnökség megtartott 8 ülésén és két írásbeli

Részletesebben

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10.

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10. Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről 2017. április 10. Piaci helyzet EU Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) 16 000 12 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 8 6 4 százalék

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 3/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Tej Terméktanács) 2014. október 30-án rendezte meg a Mérföldkő Tagországi válaszlépések a tejágazat

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM 2015. OKTÓBER Miniszteri rendeletek 61/2015. (X. 12.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti

Részletesebben

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám 22661 A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa 213. I. negyedév A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az előző kvótaévhez hasonlóan az elmúlt időszaki piaci trendeket figyelembe vevő, korábban kialakított

Részletesebben

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó 2011. április 8. I-III./2011. 2011. január-m árcius TEJPIACI HELYZET A tejtermelés és tejfeldolgozás jövedelmezősége nem, csak a költségei

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS 2013. III. negyedév HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS Az Országgyűlés 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2011. III. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 17. szám 861 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 8/2016. (II. 11.) FM rendelete egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás (VP )

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás (VP ) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás (VP1-2.1.1-2.1.2-17) A Felhívás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Az igazgatóság tevékenységére vonatkozó fontosabb ágazati jogszabályok és szabályzatok: 328/2010.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

EGYES HATÓSÁGI ÜGYEK, ÜGYLEÍRÁSOK. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

EGYES HATÓSÁGI ÜGYEK, ÜGYLEÍRÁSOK. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály EGYES HATÓSÁGI ÜGYEK, ÜGYLEÍRÁSOK Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Ügytípus megnevezése: ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ ENGEDÉLYEZÉSE.

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 147. szám 24861 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 112/2012. (XI. 7.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11 1 PROGRAM Megnyitó Istvánfalvi Miklós elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A KAP változásai a tejágazatban Potori Norbert igazgató Agrárgazdasági Kutató Intézet Tejpiaci ártrendek, várható fejlemények

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági aktualitások

Élelmiszerlánc-biztonsági aktualitások Élelmiszerlánc-biztonsági aktualitások Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Magyar Húsiparosok Szövetsége sajtóreggeli - 2011.

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

LXVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM október 17. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 10. S z á m T á r g y O l d a l.

LXVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM október 17. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 10. S z á m T á r g y O l d a l. LXVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2017. október 17. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 10. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Pályázati felhívás Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben