Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján"

Átírás

1 213. II. negyedév Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. május 31-én került megrendezésre a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 38. Tej Világnapi rendezvénye. A programok közül úgymond nulladik napirendi pontként szerepelt a Futás a tejért Schirilla Györggyel! elnevezésű egyhetes, tejfogyasztást népszerűsítő programsorozatunk záró állomása. A programsorozatról bővebben a Szervezeti hírek fejezetben olvashatnak. melynek kapcsán szó esett az elmúlt időszakban tett intézkedésekről és a jövőbeni tervekről. A szakmai kapcsolatok bővítése keretében több együttműködési megállapodás is született, elsőként a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesületével, akik jelentős munkát végeztek már eddig is a kézműves sajtkészítők felkarolása és segítése tekintetében. Reményeink szerint ez az A Tej Világnapi rendezvényen Istvánfalvi Miklós elnök együttműködés lehetőséget teremt az összefogásra, köszöntőjét követően Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár- a közösségi érdekképviseletre, az egységes fellépésre, gazdasági Kamara elnöke tartotta meg előadását, mely- és nem utolsó sorban az egységes kommunikációra. ben nemcsak az újonnan felállt Agrárkamara célkitűzéseit ismertetette, de arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatallal írt mennyire fontos a különböző ágazati szereplők közötti alá a Tej Terméktanács együttműködési megállapodást, együttműködés, a közös alapokon történő gondolkodás melynek célja a tejpiac statisztikájának fejlesztése, és az ágazati szervezettség. E tekintetben a szervezeteink valamint a kapcsolódó hazai és nemzetközi statisztikai közötti együttműködés kiemelkedő jelentőséggel bírhat módszertan harmonizációja. a jövőben. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Dr. Gombos elnöke, valamint Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács Zoltán főosztályvezető úr tolmácsolásában hallhatunk elnöke a két szervezet jövőbeni közös együttműködését előadást az élelmiszerlánc-stratégiáról, mely jelentős jelentette be, melynek aláírására a bejelentésük alapján a szerepet szán az élelmiszerlánc szereplők között működő szeptemberi OMÉK-on kerülhet sor. kapcsolatrendszernek, az egységes tudásbázis kialakításának. A rendezvényen új taggal bővült a Sajt Lovagrend, Lukács László ügyvezető igazgató a Terméktanács Egyed László, a Fino-Food Kft. ügyvezető igazgatójának tevékenységét mutatta be a transzparencia jegyében, személyében. A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai: 1

2 Szervezeti hírek Az Elnökség és a Küldött Közgyűlés döntései 213. május 8-án került megrendezésre a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács éves rendes Küldött Közgyűlése, ahol elfogadásra került az Elnökség 212. évben végzett munkájáról szóló beszámoló, valamint a 212. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló. Ugyancsak elfogadta a Közgyűlés a 213. évi költségvetési tervet, melynek kapcsán elrendelte, hogy az Alapfeladatok költségei nem haladhatják meg az Alapfeladatok bevételeit; az Irodafenntartás költségeinek előirányzata csak akkor léphető túl, ha a Vállalkozói bevételek előirányzata teljesül; valamint a Szolgáltatások igénybevételének költségei a Kiegészítő feladatok fedezetére szolgáló előirányzatot (beleértve a pályázati bevételeket is) nem haladhatják meg. Szintén a Küldött Közgyűlésen született döntés új elnökségi tag megválasztásáról. A testület Koller Attila urat, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatóját az Elnökség tagjává megválasztotta. A 213. június 13-i elnökségi ülésen döntés született egyebek mellett a 213/214. kvótaévre prognosztizált alapár korrekciójáról, melynek kapcsán az Elnökség az alábbi Közleményt hirdette meg: A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Közleménye A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége 213. június 13-ai ülésén úgy döntött, hogy a 213. április 1. napjától 214. március 31. napjáig tartó kvótaévre, az alapár éves átlagára vonatkozó 213. március 2-ai Közleményében nyilvánosságra hozott 9 Ft/kg-os prognózisát 94 Ft/kg-ra módosítja. Az Elnökség szerint a piaci folyamatokat erős kereslet jellemzi a nyerstej alapanyag iránt, ami érezteti hatását a feldolgozott tejtermékek vonatozásában is. Az EU tejtermelése 11 hónapja 2-3 %-kal elmarad az előző évi azonos időszak termelési szintjétől. Emellett 2 az olasz spot-árak kitartóan magas szinten alakulnak, illetve az évenkénti szokásos piaci ciklusosság jelei sem mutatkoznak az idén. Mindezeket figyelembe véve igazolódott a Terméktanács Elnökségének március 2-i Közleményében előre jelzett árnövekedési lehetőség. A Terméktanács a jelenlegi piaci környezet stabilizálódását vetíti előre az év hátralévő részére is. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Sajtóközleménye: A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyamatosan nyomon követi a hazai, illetve az EU-s tejpiac változásait és működési körében törekszik a szakma és a lakosság korrekt tájékoztatására a tej és tejtermékek értékesítésével, valamint az árak alakulásával kapcsolatban. Ennek keretében már 212 augusztusában előre jeleztük, hogy 6-9 hónapon belül jelentős keresleti piac alakulhat ki, ami a felvásárlási árak és ennek következtében a fogyasztói árak jelentős emelkedéséhez vezethet. Az akkori figyelemfelhívás beigazolódott, hiszen az augusztusi 79 Ft/kg-os felvásárlási ár decemberre meghaladta a 9 Ft/kg-os árszintet és idén júniusra elérte a 95 Ft/kg-ot. Ehhez igazodóan a Terméktanács Elnöksége legutóbbi ülésén megemelte a tej felvásárlási alapárának éves átlagára vonatkozó prognózisát. Az EU tejpiacán érzékelhető kereslet mára már nem csak a nyerstej alapanyag vonatkozásában jelentős, hanem egyre inkább megmutatkozik a tejpor és a feldolgozott tejtermékek esetében is. Ennek hátterében elsősorban az előző évinél alacsonyabb EU-s tejtermelési szint, a világpiacon jelentős exportőrnek számító új-zélandi termelés drasztikus visszaesése és a keleti piacok bővülése áll. Ezen tényezők export-szívó hatását felerősíti a Forint árfolyam alakulása is. A fentieken túlmenően érvényesül az e-útdíj bevezetése kapcsán megjelenő többletköltségek hatása, valamint az adórendszer és az energiaárak vállalkozásokat sújtó változása is. Fontos tényező az is, hogy az elmúlt

3 A programban résztvevő iskolák diákjai egy Szereidőszakban többször tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok esetenként rontják az egyenletes alapanyag tem a tejet! témában elkészített rajzzal nevezhettek a ellátás biztonságát. futásra. Az egyes helyszíneken a gyermekek az iskolától indulva Schirilla Györggyel együtt futottak el a 2-3 Az alapanyag árak, a logisztikai költségek és a km-re lévő célállomásra, ahol a házigazda tejfeldolgotermék-előállításhoz kapcsolódó költségek növe- zó üzemek jóvoltából tej és tejtermék kóstolóval láttuk kedését a hazai tejipar nem képes saját forrásai- vendégül őket, és együtt köszöntöttük a Tej Világnapból finanszírozni, ezért kénytelen ezeket a terheket to- ját. Ezen felül a három legjobban sikerült rajz készívábbhárítani a kereskedelem felé. Ellenkező esetben az tője minden helyszínen meglepetés ajándékot, míg a ágazat szereplői olyan mértékben lesznek kénytelenek futásban résztvevők mindegyike Emléklapot kapott. exportpiacokon értékesíteni termékeiket, ami már veszélyeztethetné a hazai ellátás biztonságát is. A Terméktanács úgy ítéli meg, hogy augusztustól elkerülhetetlennek tűnik a tejtermékek belkereskedelmi átadási árainak termékféleségenként differenciált mértékű átlagosan legalább 8-1 %-os emelkedése. Futás a tejért Schirilla Györggyel A Tej Világnapját 1957 óta ünnepeljük, hagyományosan május utolsó keddjén. A világnap alkalmából a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács május utolsó hetére egy tejfogyasztást népszerűsítő egyhetes programsorozatot szervezett általános iskolás gyermekek bevonásával. A Futás a tejért Schirilla Györggyel! elnevezésű Tejszív Alapítvány program keretében az ország öt helyszínén (Marcali, A Terméktanács Titkársága 213 májusában beadta a Kaposvár, Etyek, Székesfehérvár, Budapest) szervezbíróságra a Tejszív Alapítvány nyilvántartásba vétele tünk 2-3 km-es futást az iskolások részére, helyszíneniránti kérelmét. ként mintegy 2-25 gyermek bevonásával, rendőri útvonal-biztosítás mellett. Az Alapítvány a hazai tejágazat érdekeit szem előtt tartva, a Magyar Sajtlovagrenddel, a kézműves sajtkészítőkkel, az iskolai edukációs programmal és egyéb közösségi marketing tevékenységekkel kapcsolatosan lát majd el információs, kommunikációs, oktatási, gazdaságfejlesztési, jogvédő és érdekképviseleti feladatokat. Az Alapítvány kuratóriumában és felügyelő bizottságában képviseleti jogot kap a Tej Terméktanács Elnöksége, a Kis-, Közép-, és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete és a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete is. Az Alapítvány nyílt, ahhoz természetes és jogi személyek csatlakozhatnak. A csatlakozás elfogadására a Kuratórium lesz jogosult. 3

4 A Tej Terméktanács levele Dr. Fazekas Sándor miniszternek 213. június 14-én a Tej Terméktanács levélben fordult a vidékfejlesztési miniszterhez annak okán, hogy az elmúlt időszakban több olyan jogszabály (földtörvény, elektronikus útdíj rendszer) került elfogadásra, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a tejágazat jövőjét, meghatározó fontosságúak lehetnek a tejtermelők és tejfeldolgozók üzleti tervezésének alakításában. Levelünkben kértük a tárca vezetőjét, hogy a Stratégiai Megállapodásunk alapján szíveskedjen rendelkezésünkre bocsájtani az említett jogszabályokat előkészítő hatásvizsgálatok tejágazatra vonatkozó részeit annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk tagjainkat a Kormányzat álláspontjáról, illetve az értékelésekben szereplő információkkal javítsuk a kiszámíthatóságot az ágazatban. Munkánk során szeretnénk a hatásvizsgálatokat olyan tekintetben is felhasználni, hogy az esetlegesen feltárt kedvezőtlen hatások kompenzálására javaslatokat dolgozhassunk k Kezdeményeztünk továbbá egy személyes találkozót, ahol részletesebben is megvilágíthatnánk a levelünkben foglaltak hátterét. Tejpiaci információk Általános helyzet Az unió országaiban a tehéntej felvásárlás 212. második félévétől folyamatosan alacsonyabb az előző év azonos időszakának szintjénél. Ez tavaly az árak növekedésével, idén az árak stabilizálódásával járt együtt. (CLAL) ezer tonna Tejfelvásárlás az EU-ban i ii V. V Vi Vii i X Xi 212 felvásárlás 213 felvásárlás 212változás az előző évihez % 213 változás az előző évihez % Forrás: CLAL Forrás: CLAL

5 A felvásárlás és a felvásárlási átlagár az unióban millió tonna felvásárlás átlagár eurocent/kg Forrás: circa, CLAL Forrás: circa, CLAL Termelési alapok 212. decemberében a tej- és kettős hasznosítású tehenek száma 3 ezer egyeddel volt több az előző évi decemberi adatnál. Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. által ellenőrzésben tartott állománynál évek óta először a tavalyi év teljes időszakában a változások egyenlege a pozitív tartományba esett, ez a tendencia bár mérsékeltebb mértékben az idei év első négy hónapjában is megfigyelhető. Állományváltozás I-V. hó egyed Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás Forrás: Forrás: ÁT Kft. ÁT Kft. 5

6 Termelés, felvásárlás Magyarországon 213. első négy hónapjában a felvásárlás hasonlóan az unió egészében mérhető változáshoz 2,5 %-kal csökkent. A felvásárlás és a felvásárlási ár alakulása tonna Ft/kg felv. menny. felv. ár Forrás: AKI Forrás: AKI A felvásárlás és a kivitel alakulása tonna felvásárlás kivitel felvásárlási ár kiviteli ár Ft/kg 6 Forrás: AKI Forrás: AKI

7 Árnyalja a képet, hogy a nyerstej kivitel melynek döntő részét nem a feldolgozók, hanem a termelők és kereskedők bonyolítják 1 %-kal nőtt annak ellenére, hogy a vételár meghaladja a hazai felvásárlási ár szintjét. nyerstejkivitel árakkal tonna ii V. Vi i X ii V. Vii ix X ii V kivitt mennyiség olasz spot ár kiviteli átlagár eurocent/kg Forrás: Forrás: AKI AKI Külkereskedelem A tej és tejtermékek külkereskedelmében 212. kedvező változást hozott, a kivitelünk 2 %-kal növekedett, a behozatalunk 14 %-kal csökkent, így egyenlegünk jelentősen javult. Ez a tendencia 213. év első negyedében is folytatódott, tovább kopik a negatív egyenleg nagysága. A legnagyobb importcsökkenés a folyadéktejnél következett be, a diszkriminatív árképzés tilalmának köszönhetően. Tej- és tejtermékek külkereskedelme az első negyedévben millió Ft kivitel behozatal egyenleg Forrás: Forrás: KSH KSH 7

8 Áralakulás A spot árak elmúlt másfél évi alakulása hű tükre a piaci viszonyok változásainak év végére az árak az év elejeit meghaladóan stabilizálódtak, majd ez év második negyedévében mérsékelt növekedésnek indultak. Az olasz tendenciákat a holland hektikusabb mozgás sem tudta eltéríten 5 A spot árak heti alakulása (eurocent/ liter, eurocent/kg) verona ec/lit lodi ec/lit holland ec/kg Forrás: KSH A hazai felvásárlási árak alakulása döntően a nemzetközi tendenciáktól függ. A tavalyi első félév csökkenése után az ár ugyanilyen ütemben visszakúszott az egy évvel ezelőtti szintre, s ott az első negyedév keresleti piaci viszonyaihoz igazodva stabilizálódott is. Az árak nemzetközi alakulása i ii V. V Vi Vii i X Xi i ii V. V Vi Vii i X Xi i ii V eurocent/kg Ft/euro lto olasz spot EU 27 magyar árfolyam 8 Forrás: Forrás: circa, AKI, circa, LTO, AKI, MNB LTO, -MNB - az árak nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a változások összehasonlíthatók az árak nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a változások összehasonlíthatók

9 Ft/kg Vi Vi A veronai spot és a hazai felvásárlási ár alakulása Vi Vi Vi Vi Vi Vi veronai spot Ft-ban AKI havi átlagár Forrás: AKI, MNB,CLAL Forrás: AKI, MNB, CLAL A tej felvásárlási ára az év első öt hónapjában gyakorlatilag változatlan volt, a havi átlagok minimuma és maximuma közötti eltérés 5 Fillér/kg volt A nyerstej felvásárlási és alapárának alakulása Ft/kg 6 i ii V. V Vi Vii i X Xi a 211 a 212 a 213a Forrás: AKI Forrás: AKI 9

10 A feldolgozók átadási árainak alakulása továbbra is kemény tárgyalási feltételeket jelez, ugyanakkor pozitívum, hogy hónapok után először ha egy-két termékcsoportban ugyan minimálisan, de növekedés tapasztalható a feldolgozói értékesítési áraknál is. Az 1,5 %-os tejnél az importcsökkenés, a megváltozó fogyasztói árképzés, a hazai termék iránti keresletnövekedés magasabb átadási ár elérését tette lehetővé. a feldolgozói értékesítési és a fogyasztói áralakulás 213. május/212. május % 25 21, ,6 15, ,3 6,4 7,1 4,9 1,8 2 1,2,1 2,8 tej 1,5 tej trappista túró tejföl vajkrém feldolgozói értékesítési ár fogyasztói ár Forrás: Forrás: aki AKI Ágazati hírek Megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszer Összesen 6513 kilométer hosszúságú hazai útszakaszt érint a 213. július 1-jén életbe lépett, az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló jogszabály. Az útdíj mértéke egyenesen arányos a díjköteles útszakaszon megtett távolsággal, és magában foglalja az általános forgalmi adót is. Az útdíj a díjköteles szakasz használatáért elektronikus úton, megállás és lassítás nélkül fizetendő, a gépjármű díjkategóriájának megfelelően. Az útdíjfizetési kötelezettség kizárólag a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikra vonatkozik. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás - OMÉK Ismét megrendezésre kerül az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás Budapesten, szeptember között a Hungexpo területén. A kiállítás saját 1 honlappal rendelkezik, ahol minden fontos információ megtalálható ( hu). Élelmiszerbiztonsági tájékoztató A NÉBIH Élelmiszerbiztonsági tájékoztató az árvízzel érintett területeken működő élelmiszervállalkozások számára, illetve Élelmiszerbiztonsági jó tanácsok árvíz idején címmel tájékoztatókat tett közzé. Az anyagok a nagy esőzések okozta árvizek, belvizek által gerjesztett élelmiszerbiztonsági kérdéseket válaszolják meg. Rögös túró A DOOR eredetvédett termékeket tartalmazó online EU Bizottsági adatbázisba beérkezett kérelemként 213. május hónapban felkerült a Rögös túró is ( Termőföld haszonbérleti pályázatok A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) honlapján meghirdetésre kerültek a termőföld haszonbérleti pályázatok. A pályázatok megyénként és településenként az alábbi linken érhetőek el:

11 Jogszabályok 213. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról A törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára, továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzésére, és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. Hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre. A törvény szakaszai 213. december, ill május között lépnek hatályba. A törvény értelmében az állattartó telep a Magyarország területén, egy vagy több földrészleten, illetve földrészleten belül alrészletként elhelyezkedő, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények, és a hozzájuk tartozó gazdasági felszerelés együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben működő körbekerített legelőket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhcsaládok elhelyezésére használt területeket. Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum mértéke 18 hektár területnagyság évi CVIII. törvény az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény módosításáról A módosítás szerint (Ellenőrzés fejezet) a tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen ide értve az engedéllyel vagy tenyésztő szervezeti elismeréssel nem rendelkező személyek vagy szervezetek tevékenységének helyét is ellenőrzést végezhet, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak, tenyésztési nyilvántartást vezetnek, illetve egyéb állattenyésztési tevékenységet végeznek. 243/213. (VI. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól Az útdíj által érintett mezőgazdasági termelők az illetékes jegyzőtől kérelmezhetik (külön meghatározott terményekre és útdíjköteles útszakaszra vonatkozó), július 1. és november 3. között legfeljebb 3 napig érvényes, díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását (az autópályák kivételével!). Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 213. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/213. (IV. 9.) VM rendelet A tejtámogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján egy külön rendeletben ( Mérték rendelet ) meghatározott nagyságú támogatásra jogosult. A mezőgazdasági termelőt e támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem terhel Az anyatehéntartás esetén szintén a külön rendeletben meghatározott mértékű, termeléshez kötött támogatás vehető igénybe. Az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/213. (IV. 3.) VM rendelet Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/27. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása A 213. évben rendelkezésre álló keret összege 78 millió forint, amelyből 2 millió forint a baromfi ágazatban, 58 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. 11

12 A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/28. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása A 213. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 5 millió forint. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/28. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása A 213. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 29 millió Ft. 33/213. (V. 14.) VM rendelet a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást igényelhetnek a mezőgazdasági termelők és a termelői csoportok a kukoricát vagy az abból származó terméket alapanyagként tartalmazó takarmány és az élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításával kapcsolatos költségek részleges fedezésére; továbbá az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanítása miatt bekövetkezett kár részbeni kompenzálására. Vissza nem térítendő általános csekély összegű támogatást igényelhetnek továbbá a tejfeldolgozók, valamint a tejfeldolgozási tevékenységet végző termelői csoportok az élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére. Az időközben módosult rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata letölthető a Terméktanács honlapjáról! A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/213. (IV. 5.) számú közleménye a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 213. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelők a saját gazdaságukban a 212/ kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint 213. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehetnek igénybe. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/213. (V. 16.) számú közleménye a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély öszszegű (de minimis) támogatás igénybevételéről A támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, továbbá a támogatási kérelem benyújtásának módjával és idejével kapcsolatos információkat tartalmazza a közlemény. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/213. (V. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezet-átalakítását kísérő állatjóléti támogatás 212/213. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről A közlemény a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásról szóló 18/211. (III. 9.) VM rendelet alapján a támogatás 212/213. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának a részletes feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat tartalmazza. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/213. (V. 3.) számú közleménye a 213-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható: háziasított szarvasmarhaféle; nőivarú; kora legalább 8 hónap; húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik; olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat; a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van; tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek 2016. ÁPRILIS Miniszteri rendeletek 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10.

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10. Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről 2017. április 10. Piaci helyzet EU Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) 16 000 12 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 8 6 4 százalék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Aktualitások a tejágazatban október 26.

Aktualitások a tejágazatban október 26. Aktualitások a tejágazatban 2017. október 26. Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) Jan-Aug. 2017/16: +0,08% Tagállami trendek tejfelvásárlás 2015.IX.-2016.VIII. 2016. IX.- 2017.VIII. SK -2,7%

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS 2013. III. negyedév HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS Az Országgyűlés 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft 441,2 458,3 508,8 563,3 605,0 622,5 644,7 610,7 580,4 601,9 625,3 623,0 Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. IV. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN 2012. június 1-jén került megrendezésre a 20 éves fennállását ünneplő Tej Terméktanács 37. Tej Világnapi rendezvénye. Dr. Fazekas Sándor miniszter köszönetet mondott

Részletesebben

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa 213. I. negyedév A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az előző kvótaévhez hasonlóan az elmúlt időszaki piaci trendeket figyelembe vevő, korábban kialakított

Részletesebben

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK 2012. III. negyedév TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK II. Tejágazati Konferencia Az elmúlt évben első ízben megrendezett Tejágazati Konferencián az Európai Unió piacszabályozási elemeinek változása került

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. III. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 2018. III. negyedévének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága 2014. I. negyedév MÉRFÖLDKŐ Kiskereskedelmi áruházláncokkal bővült a Tej Terméktanács tagsága A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács életében egy jelentős mérföldkő, illetve szervezetünk szakmai tevékenységében

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 3/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM 2015. OKTÓBER Miniszteri rendeletek 61/2015. (X. 12.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Az elmúlt évben a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése 2 alkalommal ülésezett és 37 határozatot hozott, míg az Elnökség megtartott 8 ülésén és két írásbeli

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai I. negyedév

Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai I. negyedév Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai- 218. I. negyedév Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 218. I. negyedévének végére az előző negyedévhez képest

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. május 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. április hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/04. szám 05.20. 2008/04. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/05. szám 06.20. 2008/05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Tej Terméktanács) 2014. október 30-án rendezte meg a Mérföldkő Tagországi válaszlépések a tejágazat

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 39. szám 3979

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 39. szám 3979 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 3979 A vidékfejlesztési miniszter 22/2014. (III. 14.) VM rendelete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Év Agrárembere ÁLLATTENYÉSZTÉS kategóriában: Dr Füller Imre Korszakváltás zajlik a

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Szervezeti hírek A 2011. májusi tisztújító Küldött Közgyűlése óta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tevékenységét

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2011. III. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 5/2015. (II. 19.) FM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garan 2. oldal 6. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcím

Magyar joganyagok - 5/2015. (II. 19.) FM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garan 2. oldal 6. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcím Magyar joganyagok - 5/2015. (II. 19.) FM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garan 1. oldal 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2015 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2014. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2015 Megjelenik évente

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2017. évi igénybevételéről

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása 5418 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám A földművelésügyi miniszter 37/2016. (V. 18.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó

Részletesebben

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai 17. III. negyedév I) Az agrárgazdaság (mezőgazdaág és élelmiszeripar) hitelállományának alakulása Az agrárgazdaság hitelállománya

Részletesebben

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 21. szám 439 1. melléklet az 1/2017. (II. 13.) MK rendelethez Az R. 1. melléklet A) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Miniszterelnöki Kabinetirodánál

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/01. szám /01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK.

A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/01. szám /01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/01. szám 2009.01.20. 2009/01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés... 1 A nyerstej termelıi ára... 3 A nyerstej kiviteli

Részletesebben

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó 2011. április 8. I-III./2011. 2011. január-m árcius TEJPIACI HELYZET A tejtermelés és tejfeldolgozás jövedelmezősége nem, csak a költségei

Részletesebben

Így veszik meg a jegyet 2013.07.01 14:19

Így veszik meg a jegyet 2013.07.01 14:19 1 / 7 2013.07.02. 5:23 Jönnek az e-útdíj kedvezmények 2013.07.01 14:19 MTI Ugyan éjfélkor elindult, de azóta többször is leállt az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által mûködtetett, a 3,5 tonna megengedett

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/2. szám /2.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/2. szám /2. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/2. szám 03.20. 2007/2. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításár 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A magyarországi falugazdász hálózat működése, a falugazdászok feladatai

A magyarországi falugazdász hálózat működése, a falugazdászok feladatai A magyarországi falugazdász hálózat működése, a falugazdászok feladatai Dr. Cseszlai István Stratégiai igazgató Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAK 2013-2016 között bebizonyosodott: a kamara hiánypótló,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Tovább emelkedett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hitelállománya - az agrárgazdaság hitelei IV. negyedév

Tovább emelkedett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hitelállománya - az agrárgazdaság hitelei IV. negyedév Tovább emelkedett a mezőgazdaság és az élelmiszeripar - az agrárgazdaság hitelei 217. IV. negyedév Az elmúlt egy évben az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4472 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 25/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. március 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. február hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Magyar Élelmiszerkönyv. Tejtermékek szakmai nap

Magyar Élelmiszerkönyv. Tejtermékek szakmai nap Magyar Élelmiszerkönyv Tejtermékek szakmai nap 2013. október 15. Vidékfejlesztési Minisztérium Előzmények - Az EU tejpiaci szabályozása 2015-től megszünteti a 30 éve működő kvótarendszert. - Kiemelt feladat

Részletesebben

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2015. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat X. évfolyam/7. szám 08.20. 2007/7. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 2 A feldolgozott tej

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA I. FÉLÉV BUDAPEST AUGUSZTUS

TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA I. FÉLÉV BUDAPEST AUGUSZTUS TRENDRIPORT 2019 A HAZAI FÜRDŐÁGAZAT TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 2019. I. FÉLÉV BUDAPEST 2019. AUGUSZTUS Tartalom Összefoglaló... 2 Részletes elemzések... 3 1. Az értékesítés nettó árbevételének változása

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/3. szám /03.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/3. szám /03. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat IX. évfolyam/3. szám 04.20. 2006/03. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom PIACI JELENTÉS Piaci jelentés...1 A termeli nyerstej termeli ára 3 A

Részletesebben