Te j Te r m é k t a n á c s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Te j Te r m é k t a n á c s"

Átírás

1 Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele III. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: Fax: A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai programja A Terméktanács a május 17-i Küldöttközgyűlésen nem csak a nevében változott, hanem új, a mai kor igényeihez és lehetőségeihez igazított szakmai vezetést, irányvonalat is meghatározott. Az új szakmai program az egyéves rövidtávú feladatok mellett a két-három éves középtávú feladatokat is meghatározza egy egységes szerkezetbe foglalva, egyben kijelölve a fejlődés irányát. Miután a Terméktanács működési rendjét az Alapszabály rögzíti, elsődleges feladat nem annak a módosítása, hanem a közel húszéves terméktanácsi működés után az újragondolása, átalakítása. Célunk, hogy az Alapszabály a Terméktanács működéséhez megfelelő jogosítványokat biztosítson és egyben a tagsággal közvetlen, élő kapcsolat alakuljon ki és ez tagjaink tevékenységének, érdekeinek minél hatékonyabb kiszolgálását segítse. Az új Alapszabály elkészítése, közgyűlés általi elfogadása csak az első, bár legfontosabb lépés, mert ez szolgál majd alapul a Terméktanács egyéb, a működést részleteiben meghatározó szabályzatainak átdolgozásához. Kezdeményezőleg kívánunk fellépni az ágazatot érintő jogszabályalkotásban, illetve a meglévő, de változtatást igénylő szabályozás módosításában is. A szakmaközi szervezet fogalmát meg kívánjuk tölteni tartalommal, ehhez brüsszeli és hazai egyeztetések, tapasztalatszerzés, a törvénymódosítási normaszöveg javaslat előkészítése és elfogadtatása szükséges. A tejpiaci szabályozás is kiemelt szerepet kap a Terméktanács rövid és hosszú távú terveiben. Elsődleges célunk a tejpiaci egyensúly kialakítása és fenntartása, valamint a belföldi kereslet növelésének előmozdítása. Érdemi és aktív szerepet kívánunk betölteni a tejpiaci kapcsolatok kiegyensúlyozott működésének biztosításában. A piacszabályozási eszközök alkalmazásához megfelelő kompetenciát tartalmazó jogszabálymódosítást és megállapodások megkötését szeretnénk elérni a Vidékfejlesztési Minisztériumnál. Új közelítésben kívánunk foglalkozni a tisztességtelen forgalmazói magatartás problematikájával és a jövő évtől új alapokra kívánjuk helyezni a Terméktanács marketing tevékenységét és annak finanszírozását is. Középtávon minta szerződési rendszert kívánunk bevezetni, illetve kiszámíthatóbb termékpálya viszonyokat megteremtő ármechanizmust kialakítani. A jövőben szélesíteni kívánjuk a kutatási, piacelemzési tevékenységünket, ami segítheti a termékpálya szereplőit a tevékenységükkel kapcsolatos döntéseik meghozatalában. Mindehhez kérjük a tagság támogató közreműködését és munkánk segítését. Istvánfalvi Miklós elnök 1

2 Szervezeti hírek Elnökségi döntések Amint arról korábban beszámoltunk, 2011 tavaszán lezajlottak a Tej Terméktanács tisztújító küldöttválasztó értekezletei. A tisztújító Küldött Közgyűlésen megválasztott új Elnökség Istvánfalvi Miklóst elnökké, míg Mélykuti Tibort elnökhelyettessé választotta. A Tej Terméktanács Elnöksége ezt követően a 28/2011. (07.14.) sz. határozatával elfogadta, hogy Lukács László augusztus 1-jétől titkári feladatkörben alkalmazásra kerül. Soron következő ülésén az Elnökség a 35/2011. (08.25.) sz. határozatával elfogadta a Tej Terméktanács egyéves, illetve középtávú szakmai programját és felkérte a Titkárt az abban foglaltak végrehajtására. A program főbb, rövid és hosszú távú elemeit a Tagi Tájékoztató elnöki előszavában Istvánfalvi Miklós Elnök úr ismertetett. A Tej Terméktanács szakmai apparátusa 2011 szeptemberében értékelve a piaci helyzetet, az alábbi figyelemfelhívást tette közzé: Egy hónapon belül jelentős keresleti nyomás helyeződik az EU tejpiacára, ami a nyerstej árak emelkedésében mutatkozik majd meg. Ez a folyamat már elkezdődött. A legfrissebb piaci információk szerint az ún. spot-árak 2-3 Eurocenttel már emelkednek, a nyugat-európai szívóhatás már élénkül. Emellett megjelent a hazai piacon (a keleti országrészben) egy exportorientált termék-előállításban érdekelt új szereplő, aki várhatóan szintén erős keresleti magatartással kezdi majd alapanyagbázisának megteremtését és működésének stabil indítását. További figyelmeztető jel, hogy a szokásos évi tejtermelési többlet, az ún. zöld-tej alapanyagár csökkentő hatása megszűnt, sőt az időjárási viszonyok és a takarmányárak miatt az indokoltnál nagyobb mértékben vonták maguk után az alapanyag-előállítás szűkülését. Mindez átszabja a feldolgozók árpolitikáját is, az emelkedő árak már elérték azt a szintet, ami a jelenlegi kereskedelmi átadási árszinten kigazdálkodhatatlan. Ennek következtében az áruházláncok kénytelenek lesznek - vagy az esetenként 40-50%-os, a tejre, illetve alapvető tejtermékekre felszámított hasznuk egy részéről lemondani és szinten tartani a fogyasztói árakat, - vagy emelni fogják fogyasztói áraikat mintegy 5-10%-ban, - vagy bizonytalan eredetű és minőségű import termékdömpinggel próbálják majd alacsony szinten tartani az árakat. A kereskedelmi piaci reakciókat jelentősen befolyásolja a Forint árfolyam alakulása, ami az előrejelzések szerint inkább stagnáló-gyengülő tendenciát mutat. A piac mozdul, most minden termékpályaszereplőnek nagyobb odafigyeléssel kell lennie saját helyzetét illetően. Az Elnökség a fentiekkel kapcsolatban 42/2011. (09.22.) sz. határozatot fogadott el, melyben felhatalmazza a Titkárságot, hogy elnökségi közleményt tegyen közzé a tejpiaci helyzet változásával kapcsolatban. A közleményben az Elnökség az alábbi megállapításokat tette: - Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a folyamatosan változó tejpiaci helyzetben nagy értéke van a tartós, illetve kiszámítható üzleti kapcsolatokat jelentő, hosszú távú szerződéses viszonyok fenntartásának és kéri a tejtermelőket ennek figyelembe vételére. - Az Elnökség az alapanyagárak növekedésének indokán és a tejpiaci egyensúly fenntartása érdekében, 5-10%-os mértékben indokoltnak látja a tej és alapvető tejtermékek kiskereskedelmi beszerzési árainak emelkedését. Ellenkező esetben a várható export szívóhatás közvetlenül befolyásolhatja a belföldi ellátást a következő hónapokban. 2

3 - Az Elnökség felkéri a kereskedelmi láncokat, hogy a jövőben ne alkalmazzanak diszkriminatív árképzést a hazai tejtermékekkel szemben. Ennek gyakorlatát a TT Elnöksége tisztességtelen forgalmazói magatartásnak ítéli meg és ez ellen fel kíván lépni. A közleményt széles szakmai körben tettük közé, remélve, hogy a tejágazat szereplőinek munkája során segítséget jelent az Elnökség álláspontja. Az Elnökség a 42/2011. (09.22.) sz. határozatával létrehozta a Tej Terméktanács Tisztességtelen Piaci Magatartással Foglalkozó Szakbizottságát, melynek elsődleges célja a kiegyensúlyozott termelési, termékelőállítási és piaci környezet kialakításának elősegítése, valamint aktív közreműködés a piaci szereplők között fennálló üzleti-kereskedelmi kapcsolatrendszerben előforduló jogszabályellenes vagy etikai normáknak nem megfelelő magatartásformák felszámolásában. A kapott információk értékelését követően a Szakbizottság javaslatot tesz a beszállítókat ért törvénysértések kezelésére, az érdekérvényesítés formájára. A Tej Terméktanács a tejtöbblet levezetésére az agrárrendtartási törvény keretein belül önfinanszírozó kasszát hozott létre 1997-ben. Az ún. EU-kasszából került rendezésre azon tejfeldolgozók vesztesége, akik a tejtöbbletet külpiacon értékesítették. Az exportveszteségtérítésre létrehozott és 2003 novemberében lezárt EU-kasszát az Elnökség az 52/2011. (10.20.) sz. határozatával, mint elkülönített pénzügyi alapot megszüntette. Az Elnökség az 53/2011. (10.20.) sz. határozatával a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács új Alapszabályát elfogadta és azt a Küldött Közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta. Regionális Taggyűlések A Tej Terméktanács szeptember-október hónapokban 5 helyszínen (Nagykőrös, Karcag, Mihályi, Kaposvár, Encs) szervezett Regionális Taggyűléseket, melynek keretében tájékoztatást adtunk a Tej Terméktanács jövőbeni szervezeti céljairól, működési elképzeléseiről, továbbá a tejágazatot érintő aktualitásokról. A Regionális Taggyűlések alapvetően szakmai, konzultatív, fórum jellegű rendezvények, melyek ezt követően évente legalább kétszer megrendezésre kerülnek. A Tej Terméktanács Elnöksége amennyiben egyéb szakmai program nem indokolja az időpont módosítását minden hónap utolsó csütörtökén ülésezik. Egy ü t t m ű k ö d é s i me g á l l a p o d á s t kö t ö t t a vidékfejlesztési tárca és a Tej Termékta n á c s A szerződés annak érdekében jött létre, hogy az EU-s tejpiaci szabályozás változása után hazánk megfeleljen az új előírásoknak és hatékonyan kihasználja a piacszabályozási lehetőségeket. A szándéknyilatkozatot Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács elnöke írta alá a 75. jubileumi OMÉK-on. A szándéknyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Tej Terméktanács az Európai Unió tej ágazati szakmaközi szervezetekre vonatkozó szabályozása alapján szakmaközi szervezeti elismerést kíván szerezni. A vidékfejlesztési tárca rendeleteivel előkészíti a kapcsolódó EU rendeletek módosításának elfogadása utáni időszak megfelelő törvényi feltételrendszerét, melyben segíti érvényesülni a szakmaközi megállapodásokat az ágazat teljes vertikumában. A szándéknyilatkozat alapján az aláírók kölcsönös előnyöket látnak az együttműködésben, amely alapján tágulhat a tej termékpálya szabályozási mozgástere, enyhíthetők a szélsőséges piaci ármozgások, csökkenthető az ágazat kiszolgáltatottsága és megvalósíthatók a fejlesztést szolgáló közös szakmapolitikai elképzelések. Az Együttműködési Szándéknyilatkozat megtalálható a Tej Terméktanács honlapján ( 3

4 Tejpiaci információk Kvóta és a tejtermelés alakulása Az EU 27 tagállama közel ezer tonna tejkvótával rendelkezik, ebből az EU 15 országoké a kvóta kétharmada. Hazánk az alig több mint ezer tonna kvótájával 1,39%-kal részesedik az EU keretből. A rendelkezésre álló kvótát hazánk évről évre alacsonyabb mértékben használja ki, ez a 2010/2011-es kvótaév vonatkozásában már csak 70% volt. Az alábbi diagram mutatja be a rendelkezésre álló országkvótát, az egyéni referencia mennyiségét és az arra jelentett teljesítést. (Forrás: MVH) A kvóta és a jelentett teljesítés alakulása e.tonna / / / / / / /11 Ország kvóta Beszállítási kvóta Jelentett teljesítés Lineáris (Jelentett teljesítés) Az ellenőrzött állományból a tejtermelésbe beállított (üsző, vásárlásból), illetve a termelésből kivont (elhullás, kényszervágás és eladás) tehénlétszám egyenlege. A diagram tanúsága szerint a több éve tartó állománycsökkenés megállt és az elkövetkező években az állatlétszám stabilizációja várható. A tejtermelésbe beállított és a termelésből kivont tehénlétszám egyenlege év év év év év év év tehén létszám (db) VII. hó I-IV. hó -5000

5 Te j f e lv á s á r l á s é s a f e lv á s á r l á s i á r a k a l a k u l á s a A tejfelvásárlás soha nem látott mélypontra jutott ez évben, mint a mellékelt diagram is mutatja. Már év elején mintegy 10%-kal volt alacsonyabb, mint az elmúlt három évben, majd a márciusi kisebb emelkedést követően áprilistól (erre az időszakra korábban a növekedés volt a jellemző zöld tej ) jelentősen csökkent (áprilisban 14 %-kal, májusban 16%-kal, júniusban 17%-kal, júliusban 10%-kal és augusztusban 8%-kal a bázishoz). Kialakult a keresleti piac, melyet talán legjobban a felvásárlási ár soha nem tapasztalt viszonylagos stabilitása jellemez. A múlt év végén kialakult 80 Ft/kg körüli árszint Ft/kg között mozgott ez évben, holott korábban adott éven belül Ft/kg közötti volt az áringadozás. Az EU felvásárlási árait az alábbi diagram mutatja be (Forrás: MNB) A felvásárolt tej átlagára a tényleges beltartalomra vonatkozik, nem harmonizált. HUF 290 Nemzetközi tejárak alakulása 2011-ben euroban (árfolyam alakulással) euro/100 kg , , ,18 270,73 272, ,78 266,77 267, jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. árfolyam LTO Olasz Német 30 LTO tejárak: 17 nemzetközi (belga, német, francia, dán, angol, ír, olasz, holland) nagy feldolgozó cég adatai Az LTO árak nagy, nemzetközi feldolgozó cégek adatai (belga, német, dán, angol, ír, olasz és holland). Forrás: MNB Hazánkban a felvásárlás és az extra tej felvásárlási átlagárának alakulását az alábbi diagram mutatja be (Forrás: Tej Terméktanács) tonna Felvásárlás és az extra tej felvásárlási átlagára Ft/kg tejfelvásárlás Extratej ára Lineáris (tejfelvásárlás) Lineáris (Extratej ára) 5

6 Te r m e l é s, é rt é k e s í t é s, k é s z l e t Az elmúlt év termelési és belföldi értékesítési változását összevetve megállapítható, hogy tejegyenértékben és a termékcsoportokban is átlagosan 8-10% csökkenés volt tapasztalható. A belföldi értékesítést termékcsoportonként tekintve csak a sűrített tej és az ízesített tejitalok voltak magasabbak a bázisnál. A sajt és túró tejegyenértékben kifejezve a legnagyobb volument képviseli mind a termelés, mind az értékesítés vonatkozásában, ezért ebben a termékcsoportban az elmúlt négy és fél év változásait külön diagramban mutatjuk be (Forrás: Tej Terméktanács). Sajt és túró termelés, értékesítés és készlet tonna Im p o r t, e x p o r t Sajt és túró termelés Sajt és túró export Lineáris (Sajt és túró termelés) Lineáris (Sajt és túró export) Az év első hét hónapjában a KSH adatai szerint értékben az import 22 %-kal, míg az export 25%-kal haladja meg a bázis szintet. Sajt és túró belf értékesítés Sajt és túró készlet Lineáris (Sajt és túró belf értékesítés) Lineáris (Sajt és túró készlet) Termék szortiment tekintetében az importban a legnagyobb növekedés a 0402 tej, tejszín sűrítve vagy édesítve áruosztálynál volt (48%), míg az exportnál a 0404 tejsavó, m.n.e. természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítményeknél volt tapasztalható (30%). Tejágazati hírek 1.) A közötti évek rendkívüli tejár-ingadozásának és a piac kiszámíthatatlan változásának következtében az EU kiemelt feladatként kezelte a tejágazati reformcsomag átgondolását és fontosnak ítélte a kedvezőtlen hatások kiküszöbölését célzó javaslatok kidolgozását. Ennek érdekében egy ún. magas szintű munkacsoportot hozott létre, javaslatokat tett a szabályozás módosítására. A szakértői csoport munkája során kiemelt figyelmet fordított a piac szerkezetéhez és a piaci szereplőkhöz kapcsolódó területekre: a szerződéses kapcsolatokra, a tárgyalási pozícióra, a termelői szervezetekre és a szakmaközi szervezetekre. Az elkészített dokumentumban a munkacsoport többek között az alábbi javaslatokat fogalmazta meg, melyet az EU Parlament és a Tanács elfogadott: - A tejágazat reformjának a többi ágazat reformjaihoz hasonlóan a piacorientáltság erősítését kell céloznia a gazdálkodás szabadságának megőrzésével. Ennek nagyobb hatékonyságot kell eredményeznie, és lehetővé kell tennie, hogy az uniós tejipar szereplői mind az EU-n belül, mind azon kívül kihasználhassák a piaci lehetőségeket. - A piac szerkezete a tagállamok között és azokon belül is jelentősen eltér, de általában az ellátás koncentrációja gyakran jóval alacsonyabb, mint a feldolgozás koncentrációja. Emiatt az említett szintek tárgyalási pozíciója nincs egyensúlyban. A piacra a rugalmatlanság is jellemző, a termelőknek alig van lehetőségük a tejüzem (vagy akár a nyerstejszállító vállalkozás) kiválasztására. Ezek a tényezők a kínálatnak a kereslettől való jelentős eltéréséhez és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlathoz vezethetnek. 6

7 - A szakértői csoport által felvetett másik téma a szakmaközi szervezetek szerepe. A csak mezőgazdasági termelőket tömörítő termelői szervezetektől eltérően a szakmaközi szervezetek az ellátási lánc egy részére vagy egészére kiterjednek: mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat, nagy- és kiskereskedőket foglalnak magukban. Ezek a szervezetek hasznos szerepet játszhatnak a kutatás, a minőségjavítás, a promóció és a termelési, valamint feldolgozási módszerek legjobb gyakorlatainak terjesztése terén. - Ezek a szervezetek hozzájárulnának a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növeléséhez, többek között a nyerstejszállítási szerződések tekintetében az árakra, mennyiségekre és a szerződéses időtartamra vonatkozó statisztikai adatok közzététele, és a potenciális jövőbeli regionális, valamint nemzeti szintű piaci fejlemények elemzése révén. A Tej Terméktanács, mint a magyar tejágazat szakmaközi szervezete a jövőben ezen szabályozási változásoknak a figyelembe vételével kívánja folytatni munkáját. 2.) Az MVH tájékoztatása szerint a tejágazati támogatások kifizetése az alábbiak szerint várható: - A különleges tejtámogatási jogcím alatt fizetett, a felvásárolt tej után járó 9,7 Ft/kg 50%-a október végéig kifizetésre kerül. - Az állatjóléti támogatási jogcím keretében igényelt támogatások elbírálására és első évi kifizetésére december 31-ig kerülhet sor. A több éves kifizetési gyakorlatnak megfelelően a történelmi bázis alapján járó kvótaalapú támogatás kifizetésére elvileg első negyedévében sor kerülhet, melynek összegét a évi költségvetési törvény alapján határozza meg a Vidékfejlesztési Minisztérium. Előzetes információink szerint ez az összeg közelíthet a tavalyi támogatási összeghez. A különleges tejtámogatás második felének kifizetésének idejére még nincs információ, de szintén a pénzügyi elszámolási gyakorlatnak a figyelembe vételével ugyancsak reális esély van, hogy első negyedévében sor kerülhet. 3.) november 23-án a Tej Terméktanács megrendezi az 1. Tejágazati Konferenciát. A rendezvényt egy színvonalas, a tejágazat jövőjét, a tejpiaci trendek alakulását, a szakmaközi együttműködésekben rejlő lehetőségek vizsgálatát, a tejágazati szabályozás alakulását és a tejpiaci hatások vizsgálatát magába foglaló szakmai fórumként rendezzük meg. Külföldi előadók személyében kitekintést fogunk adni az európai és a tengeren túli tendenciákra is, illetve megtárgyaljuk ennek hazai vetületeit is. A rendezvényre minden terméktanácsi tagot várunk, a pontos időpontról, helyszínről, témakörökről a közeljövőben küldünk részletesebb tájékoztatást. 4.) Jelentős mértékben nő a tavalyi évhez képest az Iskolatej programra fordítható költségvetési támogatás keretösszege ben plusz 400 millió Ft áll majd rendelkezésre, így összesen 1,2 Mrd Ft fordítható a gyerekek tejfogyasztására. A programot kiegészíti a Tej Terméktanács tájékoztató tevékenysége, melynek során még 2011-ben több, mint 100 iskolába megyünk majd el népszerűsíteni a tejfogyasztást, melynek költségeit AMC pályázaton nyert támogatásból fedezzük. 5.) Új lovagja van a Sajtlovagrendnek. A tejágazat megkérdezett szereplőinek egyöntetű véleménye alapján idén ezt a címet Bognár László a Magyar Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője nyerte el. Jog s z a b á l y o k évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról E törvény alkalmazásában termékdíj köteles termékek: az akkumulátor; a csomagolás; az egyéb kőolajtermékek; az elektromos és elektronikai berendezés; a gumiabroncs; a reklámhordozó papír. A termékdíjat a termék első belföldi forgalombahozója, vagy saját célú felhasználója fizeti meg, a fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a számla kibocsátás, illetve az ügylet teljesítését tartalmazó időpont. A társított rétegezett italcsomagolás termékdíj tétele 22 Ft/ kg, ez vonatkozik a tejes dobozokra évi XCV. törvény az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról. A évi XVI. számú, az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény kiegészült a szakmaközi szervezet, a reprezentatív szakmaközi szervezet és a közös szabályok kiterjesztésének a szabályozásával. A évi XCV. számú törvény a tisztességtelen forgalmazói 7

8 magatartás tilalmáról, kiegészül azzal, hogy az is tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül ha a kereskedő a részére szállított termék után a beszállító által fizetendő népegészségügyi termékadó összegét a h) pontban foglalt határidőn belül nem téríti meg a beszállító részére (30 nap) évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról. A módosítás érinti a termőföldről szóló évi LV. törvényt, a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény egyes paragrafusait. Fontos elemei az ajándékozásra, az elővásárlási jogra és az előhaszonbérleti jogra vonatkozó változások. 202/2011. (X.7.) Kormányrendelet a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésről. A gazdasági versenykorlátozás tilalma alól mentesülnek többek között a szakosítási megállapodások, melyekben kizárólagos beszerzési vagy szállítási kötelezettséget vállalnak, és a piaci szereplők nem egymástól függetlenül értékesítik a megállapodás keretében előállított árukat, hanem közösen forgalmazzák azokat. 205/2011. (X.7.) Kormányrendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésről. A gazdasági versenykorlátozás tilalma alól mentesülnek többek között a vertikális megállapodások, melyekben a vállalkozások társulása és annak tagjai között létrejött, vagy az ilyen társulás és annak szállítói között jön létre, ha a tagok mindegyike termékeket értékesítő kiskereskedő és a társulás egyetlen tagjának saját kapcsolt vállalkozásaival együtt elért teljes éves nettó árbevétele sem haladja meg az 50 millió Euronak megfelelő forint összeget. 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól. Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat szerint pénzügyi hozzájárulás vehető igénybe a jelen rendeletben részletezett betegségek felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre, többek között a kéknyelv és a BSE betegségekre. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. A kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés 8 feltételeiről szóló rendelet szabályainak betartása mellett jelen rendelet részletes szabályozást ad többek között a nyers tejnek a kistermelőktől a vendéglátó és a közétkeztető által történő átvétel tárgyában. 77/2011. (VIII.3.) rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról. A rendelet értelmében számos tejtermék-kategóriában változott az adalékanyagok maximális szintje. 82/2011. (VIII.31) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI.20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II.23.) rendelet módosításáról. A 48/2007. (VI.20.) rendelet 6. -a olyan kiegészítéssel módosul, mely szerint a jövőben az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft-vel szakértői közreműködés keretében együttesen látja el a tejkvóta-nyilvántartás adminisztratív feladatait. A rendelet november 1-jén lép hatályba. Ennek értelmében az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. feladatait az MTKI veszi át. Elérhetőség: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., 1450 Budapest, Pf. 31. Jancsó András osztályvezető: telefon: Burai Ibolya csoportvezető: telefon: /2011. (X. 14.) VM rendelet az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról. Egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb ,38 Ft vehető igénybe. A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága hektár. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez, különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,70 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb kg. 135/2011. (VIII.26) MVH közlemény a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről. A rendelet szabályozza a történelmi bázis jogosultság tulajdonjogi változásainak átruházással, ideiglenes átengedéssel, lemondással, jogutódlással történő eseteit, illetve az ezzel kapcsolatos eljárási rendet.

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Aktualitások a tejágazatban október 26.

Aktualitások a tejágazatban október 26. Aktualitások a tejágazatban 2017. október 26. Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) Jan-Aug. 2017/16: +0,08% Tagállami trendek tejfelvásárlás 2015.IX.-2016.VIII. 2016. IX.- 2017.VIII. SK -2,7%

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10.

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10. Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről 2017. április 10. Piaci helyzet EU Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) 16 000 12 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 8 6 4 százalék

Részletesebben

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek 2016. ÁPRILIS Miniszteri rendeletek 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2011. IV. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 3/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Szervezeti hírek A 2011. májusi tisztújító Küldött Közgyűlése óta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tevékenységét

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM 2015. OKTÓBER Miniszteri rendeletek 61/2015. (X. 12.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

MÉDIA TEJ KLUB. Sajtóanyag. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8. Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek.

MÉDIA TEJ KLUB. Sajtóanyag. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8. Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c http://www.tejtermek.hu Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek.hu MÉDIA TEJ KLUB Sajtóanyag Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8.

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10.

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10. Dr. Kukovics Sándor Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet Stummer Ildikó Agrárgazdasági Kutató Intézet Tóth Péter Központi Statisztikai Hivatal Jávor Bence DUE Gentili Kft. A Juh Terméktanács

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Tejipari Szakmai Nap

Tejipari Szakmai Nap Tejipari Szakmai Nap A tejgazdaság aktuális kérdései Készítette: Besenyei Ferenc Igazgató 1 Tartalom Aktualitás Beszédes számok Komplex versenyképesség Összefoglalás 2 A magyar tejgazdaság elemzésének

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárakadémia Merre tovább Közös Agrárpolitika? Herman Ottó

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Év Agrárembere ÁLLATTENYÉSZTÉS kategóriában: Dr Füller Imre Korszakváltás zajlik a

Részletesebben

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS 2013. III. negyedév HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS Az Országgyűlés 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó 2011. április 8. I-III./2011. 2011. január-m árcius TEJPIACI HELYZET A tejtermelés és tejfeldolgozás jövedelmezősége nem, csak a költségei

Részletesebben

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A TEJ VILÁGNAPJÁN 2012. június 1-jén került megrendezésre a 20 éves fennállását ünneplő Tej Terméktanács 37. Tej Világnapi rendezvénye. Dr. Fazekas Sándor miniszter köszönetet mondott

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/05. szám 06.20. 2008/05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/04. szám 05.20. 2008/04. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. június 28. Baromfi 2010. 24. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK 2012. III. negyedév TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK II. Tejágazati Konferencia Az elmúlt évben első ízben megrendezett Tejágazati Konferencián az Európai Unió piacszabályozási elemeinek változása került

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11 1 PROGRAM Megnyitó Istvánfalvi Miklós elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A KAP változásai a tejágazatban Potori Norbert igazgató Agrárgazdasági Kutató Intézet Tejpiaci ártrendek, várható fejlemények

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. február 8. Baromfi 2010. 4. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Magyar joganyagok - 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet - a nyers tej viz 2. oldal 9. Tejtétel: a tejtermelő gazdaságban az átadásra-átvétel

Magyar joganyagok - 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet - a nyers tej viz 2. oldal 9. Tejtétel: a tejtermelő gazdaságban az átadásra-átvétel Magyar joganyagok - 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet - a nyers tej viz 1. oldal 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet a nyers tej vizsgálatáról Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám 22661 A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. II. negyedév Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. május 31-én került megrendezésre a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 38. Tej Világnapi rendezvénye. A programok közül úgymond

Részletesebben

Az Európai Unió agrártámogatásainak átalakulása és annak várható hatásai

Az Európai Unió agrártámogatásainak átalakulása és annak várható hatásai Az Európai Unió agrártámogatásainak átalakulása és annak várható hatásai Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Lízing Szakmai Napok Mátraháza - 2017. november

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2009-BEN 1 Fő témakörök 1. A központi költségvetés várható finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2008-ban. 2. A 2009. évi finanszírozási

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Magyar Élelmiszerkönyv. Tejtermékek szakmai nap

Magyar Élelmiszerkönyv. Tejtermékek szakmai nap Magyar Élelmiszerkönyv Tejtermékek szakmai nap 2013. október 15. Vidékfejlesztési Minisztérium Előzmények - Az EU tejpiaci szabályozása 2015-től megszünteti a 30 éve működő kvótarendszert. - Kiemelt feladat

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé

Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások oldal 3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás 3. (1) A termelé Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Lankadt a német befektetők optimizmusa

Lankadt a német befektetők optimizmusa www.duihk.hu Sajtóközlemény Kiadja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), Budapest Kelt: 2018. október 25. Sajtókapcsolat: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető T: +36 (1) 345 76 24, Email:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége. Küldöttgyűlés

Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége. Küldöttgyűlés Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége Küldöttgyűlés 2012. május 07. Máriapócs Dohánytermesztés Magyarországon 8000 Dohányterületek Magyarországon ha- 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997. 1998.

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2009. július 13. 2009. 27. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról

51/2017. (X. 13.) FM rendelet. az egyes agrártámogatások évi összegeinek megállapításáról Magyar joganyagok - 51/2017. (X. 13.) FM rendelet - az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításár 1. oldal 51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Programok: Köszöntő Istvánfalvi Miklós elnök. Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Programok: Köszöntő Istvánfalvi Miklós elnök. Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 1 Programok: Köszöntő Istvánfalvi Miklós elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A szakmaközi szervezetekről szóló törvény ismertetése és tejágazati aktualitásai Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj zöldipart támogató és ösztönző szerepe. Schmidtka Gábor

A környezetvédelmi termékdíj zöldipart támogató és ösztönző szerepe. Schmidtka Gábor A környezetvédelmi termékdíj zöldipart támogató és ösztönző szerepe Schmidtka Gábor Földművelésügyi Minisztérium 2017. november 9. Jogszabályi háttér A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TEJ TERMÉKTANÁCS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Az elmúlt évben a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése 2 alkalommal ülésezett és 37 határozatot hozott, míg az Elnökség megtartott 8 ülésén és két írásbeli

Részletesebben