Te j Te r m é k t a n á c s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Te j Te r m é k t a n á c s"

Átírás

1 Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele IV. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: Fax: A TEJPIAC ÉS A TEJPIACI SZABÁLYOZÁS JÖVŐBELI VÁLTOZÁSAI Tejágazati Konferencia A Tej Terméktanács megújult vezetése 2011-ben új szakmai koncepció megvalósításába kezdett, melynek fő célja egy speciális piacszabályozási funkció kialakítása, amely jelentős befolyással bír a termékpálya működésére és tevékenységét az ágazat szereplőinek közös döntései alapján fejti ki. Jelenleg a tejpiaci szabályozás egyik jellemző folyamata, hogy az Európai Unió szűkíti a közvetlen szabályozás eszközrendszerét és a KAP támogatások termelésösztönző jellege is fokozatosan megszűnik. A kvóta, mint termelésszabályozási rendszer 2015-től eltörlésre kerül. A kvótarendszer kivezetésével megszűnnek a termelési korlátok és a tejtermelőknek lehetőségük lesz termelésüket a piaci igényekhez igazodóan változtatni, ami jelentős hatással lesz az egész ágazatra. Az EU-szabályozás egy esetleges piaci zavar kezelésére, kivédésére a piaci szereplőknek ad majd több jogszabályi lehetőséget, így a termékpálya szervezettségi színvonala kulcskérdés lesz az ágazat fejlődése érdekében. Az új szabályozási elképzelések a terméktanácsoknak, szakmaközi szervezeteknek és termelői csoportoknak eljárási kompetenciát kívánnak adni a piaci önszabályozási rendszer kialakítására. Az ágazati önrendelkezés révén mérsékelhetővé válnak a szélsőséges piaci ingadozások és nőhet a piac szereplőinek felelősségvállalása. A tejágazat szereplőit régóta foglalkoztatja, hogy az uniós és a hazai jogszabályi keretek között hogyan lehet jól működő piaci szabályozórendszert és a nagy áringadozásokat tompító piaci-, a kiszámíthatóságot erősítő ármechanizmust kialakítani. Mivel ilyen rendszerek több úgynevezett régi uniós tagországban működnek, ezért érdemesnek tartjuk tanulni ezekből. Erre nyújtott jó lehetőséget a november 23-án Herceghalmon A tejpiac és a tejpiaci szabályozás jövőbeli változásai címmel megrendezett Tejágazati Konferencia, melyen hazai és külföldi témában jártas, nemzetközileg is elismert szakértő előadók mutatták be ez irányú tapasztalataikat. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az új szerepköréhez és szakmai elképzeléseihez igazodóan szervezte meg a rendezvényt. Azt a következő néhány oldalon bemutatott környezetet próbálták az előadók szemléltetni, ahol a magyar tejágazatnak is helyt kell állnia majd a jövőben. Istvánfalvi Miklós elnök 1

2 Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutatóintézet igazgatója A KAP változásai a tejágazatban című előadásában rendkívül alapos áttekintést adott a közös piaci szervezet kialakulásáról, a tejpiaci szabályozás 1964-től napjainkig tartó folyamatos fejlődéséről. Elmondta továbbá, hogy kiemelt jelentőséggel bír az 1234/2007/EK rendelet tervezett módosítása, amely lehetővé teszi a tejágazatban a szakmaközi szervezetek tagállami elismerését. A szakmaközi szervezet az árakra, mennyiségekre és a szerződésekre vonatkozó statisztikák közzétételével, trendek elemzésével járulhat hozzá az átláthatóság növeléséhez, a termelési és piaci ismeretek bővítéséhez. Angelo Rossi, a tejgazdasági tanácsadással foglalkozó olasz cég, a CLAL kutatója elmondta, hogy szervezetük nemzetközi tejpiaci információs rendszert működtet, és vonatkozó kutatásokat végez. Tejpiaci ártrendek, várható fejlemények a tej piacon című előadásában arról beszélt, hogy az előző évekhez képest összességében növekvő tej-, sovány tejpor-, tejtermék előállításról és szintén emelkedő exportról szólt a piac. Véleménye szerint a világ tejpiacát egy egységnek kell tekinteni. Ahhoz, hogy megértsük a tejpiaci folyamatokat, nem lehet kiragadni még egy EU27 nagyságrendű piacot sem. A kutató külön fejezetet szánt a magyar tejpiaci mozgások elemzésére. Kiemelten foglalkozott azzal, hogy míg az EU27 tejtermelése növekszik, addig hazánkban a tejtermelés csökkenése tapasztalható. Végezetül elmondta, hogy a magyar tejágazat fejlődésének kulcsát elsősorban a tejtermelők és tejfeldolgozók összefogásában, a közös akarat és a közös döntések megvalósulásában látja. Dr. Tóth Attila, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője Az USA tejpiaci szabályozásának jellemzői című előadásában átfogó tájékoztatást adott az egyesült államokbeli tejágazatról, támogatási rendszeréről és szabályozásáról, a tejválság hatásairól, a tejpiacra vonatkozó reformjavaslatokról. Prezentációjából megtudhatták a jelenlévők, hogy a közötti válság első szakaszát erős kereslet, magas árak, jó jövedelmezőségi viszonyok és az állomány növekedése jellemezte. Ezzel szemben 2009-ben már igen jelentős tejár csökkenés, állományselejtezési program, szerény tejtermelés és exportcsökkenés történt. A kihívásokra egyszeri közvetlen támogatással, intervenciós felvásárlással, ártámogatás szintjének emelésével, tejtermék exportösztönzési program újraindításával és támogatott állományselejtezéssel válaszoltak az USA-ban. A legújabb amerikai reformjavaslatok értelmében eltörlésre kerül a közvetlen ártámogatás és az intervenció, bevezetésre kerül egy új jövedelembiztosítási konstrukció, valamint egy kínálatszabályozási mechanizmus. A piacszabályozás középpontjában nem az ár, hanem a tej termelői átlagára és a takarmányköltségek közötti különbség áll majd. Dr. Somogyi Norbert, mezőgazdasági és TéT attasé A francia tejpiaci szabályozás jellegzetességei című előadásában az Unió második legnagyobb tejtermelő országának mezőgazdaságát, ezen belül részletesen a sokéves tapasztalatra épülő, önszabályzó tejpiaci működését ismerhették meg a jelenlévők. Franciaországban a tejágazat legmeghatározóbb szereplője a Tej Szakmaközi Szervezet (CNIEL), ami (közvetlenül vagy közvetve) a tej termékpálya minden szereplőjét összefogja. A tej árának meghatározása alapvetően szakmaközi megállapodáson alapul, melynek során számos gazdasági faktort is figyelembe vesznek. Az alapárat 3,8% zsírtartalomra és 3,2% fehérjetartalomra határozzák meg, ezt módosítja a termelő gazdaság földrajzi elhelyezkedése, valamint a tej több más minőségi paramétere. A kiindulási árat negyedévente a CNIEL határozza meg az előző időszakra megállapított sarokszámokból kiindulva és az aktuális és várható piaci tendenciákat figyelembe véve. A 2014 utáni szabályozás kapcsán Dr. Somogyi úr elmondta, hogy teljesen megszűnik a kvótarendszer. Hatásként számítani lehet strukturális jellegű változásokra, területi átrendeződésekre és koncentrálódó termelésre. 2

3 Az előadásokat követő délutáni program keretében megrendezett fórum beszélgetésen olyan kérdések hangoztak el, amelyekre az előadások során nem volt idő kitérni. Fontos megállapítás volt, hogy habár mindenki egyetértett az ágazati együttműködés jelentőségében, de ez nem vezethet a piaci verseny korlátozásához. A versenyszabályok alól ugyan vannak kivételes eltérési lehetőségek, de ehhez formailag és tartalmilag is átgondolt cselekvésre van szükség. Az elhangzott vélemények alapján világossá vált, hogy a piaci liberalizációs folyamatban fennáll a veszélye annak, hogy az EU tejágazati struktúrája átalakul és a versenyképes régiók felé koncentrálódhat az EU tejtermelési kapacitásának egy része. A konferenciával kapcsolatos visszajelzések (kérdőívek, beszélgetések) egyértelműen azt igazolják, hogy egy sikeres és tartalmas konferencián volt jelen a közel kétszáz résztvevő, és a jövőben is jelentős igény van hasonló színvonalú szakmai rendezvények szervezésére. 3

4 A Küldött Közgyűlés az 53/2011. (11.03.) sz. határozatával elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács új Alapszabályát, mely a demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a piac átláthatósága, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, valamint az ágazati fejlődés elősegítése érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg: 4 Szervezeti hírek 1. Alakuljon ki és fenntartható legyen a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága. 2. A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek legyenek. 3. A tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek mentén történő konszenzus megteremthető legyen. 4. A tej ágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez. 5. A tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen. 6. A magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon. Amint arról korábbi számunkban már írtunk, a tejtöbblet levezetésére 1997-ben létrehozott ún. EU-kassza megszüntetését javasolta az Elnökség a Küldött Közgyűlésnek, aki az 56/2011. (11.03.) sz. határozatával az export-veszteségtérítési EU-kasszát, mint elkülönített pénzügyi alapot megszüntette. Az Elnökség által szeptemberben felállított Tisztességtelen Piaci Magatartással Foglalkozó Szakbizottság októberben tartotta alakuló ülését. A Szakbizottság 2 havonta, minden második szerdán ülésezik novemberben egy egyeztető megbeszélésre került sor a termelői csoportok, valamint egyes feldolgozók képviselői között. A megbeszélés célja a tejpiaci egyensúly fenntartásának lehetőségei, illetve a tejágazati intézkedésekre vonatkozó javaslatok véleményezése volt. A Tej Terméktanács évben is benyújtotta pályázatát az AMC által kiírt Tej és tejtermékek komplex marketing-programja c. pályázatára, bruttó 12 millió Ft összegben. Az AMC és a TT között szeptemberben került sor a Támogatási Szerződés aláírására. A program 4 eleme: Vándorkiállítás szervezése Tejút. A Te utad az egészséghez! címmel; az Igyál tejet! iskolatej program ismertetése; Média Tej Klub út; valamint Szakmai Konferencia szervezése. A vándorkiállítás, valamint az iskolatej program ismertetésének keretében november és december hónapokban a hátrányos helyzetű településen élő általános- és középiskolai tanulók kaptak tájékoztatást az egészséges táplálkozás és a tejfogyasztás összefüggéseiről, továbbá sor került az iskolatej program népszerűsítésére a diákok, pedagógusok körében. A 2003 óta működtetett Média Tej Klub tagjainak munkáját folyamatos információ biztosításával segítjük, így érhető el, hogy a lakosság, a szakma hiteles forrásból jut tájékoztatáshoz. A sajtóval való folyamatos kapcsolattartás mellett évente egy vidéki TEJ ÚT keretében is biztosítjuk a sajtó munkatársainak informálását. Az AMC pályázat részeként november 10-én egy egész napos vidéki utat szerveztünk, melynek keretében a bicsérdi Aranymező Zrt. biogáz üzemébe, majd a kacsótai Bábel Sajt Kft. sajtüzemébe látogattunk el. Mindkét cég jelentős fejlesztéseket hajtott végre a közelmúltban. Az üzemlátogatásokat követően került sor a sajtótájékoztatóra, ahol a tejágazati aktualitások mellett az üzemben megismert tej és tejtermékek bemutatása is szerepet kapott. Szintén a pályázat részét képezte az előző oldalakon bemutatott Tejágazati Konferencia megszervezése.

5 Tejpiaci információk Kvóta és a tejtermelés alakulása Az EU27 a 2010/2011-es kvótaévben a beszállítási kvótát 94,46 %-ban használta ki és öt ország (Ausztria, Dánia, Hollandia Luxemburg és Ciprus) produkált minimális egy százalék körüli kvóta túlteljesítést. Hazánkban kb. 70 %-ban került a beszállítási kvóta kihasználásra. Az EU27 tagországában az összesített adatok szerint a tejtermelés május-augusztus vonatkozásában minden hónapban az elmúlt évi szint fölött volt. Hazánkban ezen időszak alatt havi 5-10%-kal maradt el a megtermelt tej mennyisége az elmúlt év azonos időszakától. Magyarországon az ellenőrzött állományba beállított, illetve a termelésből kivont tehénlétszám egyenlegében tapasztalt csökkenés az alábbi diagram tanúsága szerint megállt és az elkövetkező hónapokban az állatlétszám stabilizációja várható (Forrás: ÁT Kft.). A tejtermelésbe beállított és a termelésből kivont tehénlétszám egyenlege Te j f e l v á s á r l á s és a fe l v á s á r l á s i ár a k a l a k u l á s a A Tej Terméktanács statisztikája szerint a havi tejfelvásárlásban egy kedvezőbb tendencia indult meg és a korábbi mélyponthoz képest a felvásárolt tej mennyisége közelít az elmúlt év azonos időszakához. Míg augusztus-szeptember hónapokban a felvásárolt tej mennyisége 8%-kal maradt el az elmúlt évitől, addig ez a szám októberre 2,4%-ra csökkent. 5

6 A korábbi években tapasztalt felvásárlási áringadozás ez évben nem tapasztalható. Az év elejei induló 80 Ft/kg árról októberre az extra tej felvásárlási átlagára 86,98 Ft/kg-ra emelkedett. A beltartalmi értékek miatt az alapárra a közölt statisztikák tanúsága szerint 0,62 Ft/kg felárat fizettek ki a felvásárló/feldolgozók. Az EU felvásárlási árait az alábbi diagram mutatja be (Forrás: www. milkprices.nl; MNB) Nemzetközi tejárak alakulása 2011-ben euroban (árfolyam alakulással) Az LTO árak nagy nemzetközi feldolgozó cégek adatai. A felvásárolt tej átlagára a tényleges beltartalomra vonatkozik. Magyarországon év első tíz hónapjában a felvásárolt tej átlag zsírtartalma 3,64%, míg a fehérjetartalom 3,30% (m/m) volt. A hazai tejfelvásárlást és az extra tej felvásárlási árának alakulását az alábbi diagram mutatja be. Felvásárlás és az extra tej felvásárlási átlagára 6

7 Te r m e l é s, é r t é k e s í t é s, k é s z l e t A év első tíz hónapjának termelési és belföldi értékesítési adatai a főbb termékcsoportokban 7-17%-os csökkenést mutatnak. Az elmúlt évi szint fölötti értékesítés csak néhány terméknél tapasztalható, úgymint tejfehérje készítmény, krémfehérsajt, lágysajt, ömlesztett sajt, sűrített tej. Sajtok esetében a tavalyi év feletti értékesítés a 10 hónap alatt összesen 695 tonnát jelent, mely cca. 1,5%-a az ezen időszak alatt értékesített sajt mennyiségének. Sajt és túró termelés, értékesítés és készlet Kiemelkedő az egyéb savanyított készítményeknél tapasztalható 67%-os emelkedés, mely ismét a növényi zsíros, tejfölt helyettesítő föl termékek előretörésére utal. Tejegyenértékben kifejezve az értékesítést az első 10 hónapban az elmúlt év azonos időszakához mérten 88,62%, míg ugyanez zsír alapon számolva 87,28%. A sajt, túró kategória kiemelt helyet tölt be a belföldi értékesítésben a maga 38-40%-os részesedésével az össz volumenből. Ezen termékcsoport termelés, értékesítés, export és készlet mozgását az fenti diagram mutatja be. (Forrás: Tej Terméktanács) 7

8 Az AKI havi tejpiaci jelentése tartalmazza a feldolgozói átadási árat, valamint a fogyasztói árat egy kiemelt termékkörre. Ebből, illetve a felvásárlási átlagárból készült egy diagram, melyben az import alakulását befolyásoló euro árfolyamot is megjelenítettük. (Forrás: MNB, AKI, Tej Terméktanács) EURO árfolyam, a tej felvásárlási ára, a 2,8%-os UHT tej átadási és fogyasztói ára Im p o r t, e x p o r t Az év első nyolc hónapjában a KSH adatai szerint, forintértékben az import 17%-kal, míg az export 24%-kal haladja meg az elmúlt év azonos időszakát. Az import mennyiségben mind a hat áruosztályban meghaladja a bázist (2-28% között). Export esetében csak a 0401 tej, tejszín áruosztályban (12,87%), illetve a 0404 tejsavó, m.n.e. természetes tejalkotórészek áruosztálynál (33,74%) volt növekedés tapasztalható. A külpiacról beérkezett termékek, valamint az exportált termékek közötti értékkülönbözet megközelíti a 23 Mrd forintot I-VIII. hónapban (2 Mrd forinttal több, mint az elmúlt év azonos időszakában), mely az import jelentős, mintegy 60 %-os túlsúlyát mutatja. 8

9 Tejágazati hírek 1.) Az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői december 6-án informálisan megegyeztek a tejágazatra vonatkozó új jogszabályról. Az Európai Bizottság - a évi tejválság tanulságait leszűrve - jogszabály-tervezetet tett közzé, annak érdekében, hogy hatályba lépése után az európai tejágazat megerősödve léphessen túl a gazdasági válságon, az új gazdasági környezet kihívásaira választ tudjon adni, továbbá hogy megerősíthesse a tejtermelők pozícióit a teljes ellátási láncban. A tervezet főbb elemei a következők: - a tagállamok 2020-ig lehetőségét kapnak arra, hogy elrendelhessék a termelők és felvásárlók közötti írásbeli szerződéses a szerződés elemeire is vonatkozó együttműködés kötelező alkalmazását; - a termelők - alkupozíciójuk erősítése érdekében - immár erősebb jogokkal felruházott termelői csoportokba állhatnak össze; - új, a szakmaközi szervezetekre vonatkozó szabályok lépnek életbe, ezek megteremtik a szereplők általi egyes közös tevékenységek végzésére vonatkozó feltételeket (pl. kutatás, az innováció, minőség javítása, átláthatóság, stb.); - a tejpiac alakulása és a kvótarendszer kivezetési folyamatának jobb és pontosabb nyomonkövetése érdekében 2014-ben és 2018-ban átfogó, EU szintű tejpiaci jelentés készül Európai Parlament az Európai Tanács részére. További piacszabályozási intézkedések között az intervencióból kikerülne az automatikus felvásárlás és a mennyiségi korlát a vaj és a sovány tejpor esetében, illetve automatikus pályáztatási rendszert vezetnének be. A kötelező magántárolási támogatás megszűnik, helyette opcionálisan fog tovább működni vajra valamint sovány tejporra. A formális megállapodás megszületése és a jogszabály kihirdetése az együttdöntési eljárásnak megfelelően 2012 első félévében várható. 2.) A Tej Terméktanács kezdeményezésére november 9-én összehívásra került a Hús- és Tej Termékpálya Bizottság összevont ülése, melyen az élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatban bevezetendő ún. Felügyeleti díjról kaphattak a termékpálya szereplői tájékoztatást. A TT a hazai élelmiszer-előállítás fejlődése érdekében egy kisebb volumenű díj-meghatározást javasolt a termelői és feldolgozói szektor esetében, míg ezzel arányos nagyobb díjtételt javasolt az élelmiszerlánc többi szereplőjére vonatkozóan. Javaslatunk másik része a termelői csoportokra vonatkozott, miszerint indokolatlannak és kimondottan a termelői csoportok működését nehezítő lépésnek tartanánk, ha ezt a speciális kereskedelmi tevékenységet szintén a Felügyeleti díj fizetésének kötelezettsége alá vonnánk. A VM tájékoztatása szerint az új rendszer bevezetésével igazságosabb lesz az élelmiszerlánc-felügyeleti díjak megoszlása, arányosabb lesz a teherviselés, csökkennek az állattartás, a húsipar, és a borászat terhei, így az őstermelők is jobban járnak. Az új szabályozás célkitűzése, hogy a költségekből azok a piaci szereplők is részt vállaljanak, akik jelenleg is hatósági felügyelet alatt állnak, de nem fizetnek érte; ezzel egy időben pedig a teherviselésben túlzottan érintett ágazatok költségei csökkenjenek. A Minisztérium tájékoztatása szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésének alapvető célja még, hogy az élelmiszerlánc egyes szektorainak bevételéhez igazítsák az adott szektorra kiszabott, fizetendő díjtételeket. A szaktárca egy általánosan fizetendő, bevétel alapon számolt felügyeleti díjat állapított meg, mely az előző évi nettó árbevétel, vagy - természetes személyeknél - jövedelem 0,1 százaléka lenne. Az új díjtétel rendelet már a jövő év elején megjelenik, de a csökkentett díjtételek csak július 1-jével lépnek hatályba, mivel az élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletét július 31-ig kell befizetni. 3.) 2011 novemberében tárgyalt a Kormány az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról, mely érintette a népegészségügyi termékadót, ismertebb nevén chipsadót is. Az elfogadott módosítás szerint bár a tervezetben helyet kaptak végül a Tej Terméktanács kezdeményezésére kivonták az adófizetési kötelezettség alól a tejes italféleségeket, a madártejet és a Túró Rudit is. A módosító javaslat szerint, minden olyan tejtermék mentességet kap, amely 50 százaléknál több tejet tartalmaz. 9

10 4.) A Vidékfejlesztési Minisztérium megküldte véleményezésre az új Tejkvóta-szabályzatot, melynek megjelenése rövidesen várható. A tervezethez két általános érvényű, az ágazat szempontjából fontos észrevételt tettünk: - az MVH határozatokkal szembeni jogorvoslat, a szankciókkal szembeni fellebbezés lehetőségének megszüntetése elfogadhatatlan, - az MVH-nak elbírálásra, döntésre eddig 45 nap állt rendelkezésre, mely a tervezetben 2-3 hónapra módosulna, mely indokolatlan és növelné a termelői bizonytalanságot. 5.) Ez év december 20-a körül várható a évi iskolatej program szabályozásáról szóló rendelet megjelenése. A rendelet tervezet alapvetően két új elemet tartalmazott: - bővül a program termék kínálata joghurttal, kefirrel és gyümölcsjoghurttal, - az óvodás korú gyermekek tejtermék ellátása 50 %-os támogatottságot élvezhet, erre eddig csak az Uniós támogatás volt érvényes, azaz 18,15 EUR/100 kg. 6.) Megkezdte a évi különleges tejtámogatás második felének kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Az érintett tejtermelők december 7-étől várhatják az MVH-nál bejelentett számlájukra a támogatás összegét. A végkifizetésként december elején indított összeg csaknem 5 milliárd forint. 7.) Előzetes információink szerint a VM megkezdte az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről, az anyajuhtartás és az anyakecsketartás de mininis támogatásáról szóló rendeletek közigazgatási egyeztetését. Jog s z a b á l y o k Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény módosítása) Módosult az adótermékek köre, növekedett az adó mértéke. Fizetni kell az ízesített sörök és az alkoholtartalmú üdítők, extrudált, sótartalmú termékek után is. A legalább 50 százalék tejalapanyagból készült termékek ugyanakkor nem kerültek az adó hatálya alá. A törvény a magas cukortartalmú készítményeket is érinti, termékcsoportonként különböző mértékben. A jogszabály január elsejétől lép hatályba évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről A törvény célja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése, kockázatközösség kialakítása, a termelők 10 öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, az érintettek arányos felelősségvállalása, valamint az időjárási és más természeti eredetű elháríthatatlan külső ok miatti káresemények hatásai egységes kezelése. A törvény január 1-jén lép hatályba, végrehajtásához további miniszteri rendelet megjelenése várható. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/ EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 1169/2011/EU rendelete Az új intézkedések célja, hogy a fogyasztók könnyebben dönthessék el, mi az egészséges táplálék. A rendelet december 12-től hatályba is lépett, de a vállalkozások számára minimum 3 év átmeneti idő áll majd rendelkezésre.

11 A jobb olvashatóság érdekében kötelező lesz egy minimális betűnagyság használata az élelmiszerek csomagolásán. A jövőben az előrecsomagolt élelmiszereken kötelező lesz feltüntetni bizonyos tápanyag-összetételi információkat, vagyis az energiaértéket és a zsír, a telített zsírsavak, a szénhidrátok, a cukrok, a fehérje, és a só mennyiségét. A friss húsoknál kötelezően alkalmazandó származási hely előírás a már ma is kötelezően jelölt marhahús mellett mostantól a baromfi-, sertés-, valamint a juh-, és kecskehús esetében is kötelező lesz. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet Az európai, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló első fokú eljárásban a mezőgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény tekintetében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága került kijelölésre. Az állatállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés esetén nem történt változás az első fokú hatóság kijelölése tárgyában (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság). Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 242/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A föld haszonbérbe adásra vonatkozó pályázatokkal, a pályázóra vonatkozó feltételekkel, illetve az eladási ajánlatok végrehajtásával (kifüggesztésével) kapcsolatos egyes részletszabályok változásait tartalmazza ez a jogszabály. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, és forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez. Csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten számozott közúthoz kapcsolódnak. A támogatási kérelmet január 1. és január 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az általa rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Módosulnak - többek között - az értelmező rendelkezések (kiesett állat, Országos Állattenyésztési Adatbázis), a támogatás igénybevételének feltételei, a kötelezettségekre és az átadásukra vonatkozó szabályok, a támogatási kérelem elbírálására vonatkozó rendelkezések, továbbá a támogatás folyósítás és az ellenőrzések tárgyköre. A nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 172./2011. ( XI. 24. ) MVH Közlemény Az MVH a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet a február 28-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig. A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre. Ennek mértéke mind közvetlen értékesítési, mind beszállítási tejkvótából 5 millió kg. Az igényelhető kvóta mennyisége a 2010/2011. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-a és a 2010/2011. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. A közlemény és a benyújtandó nyomtatványok a hu honlap Közlemények menüpontja alól tölthetők le, illetve a MTKI Kft-től igényelhetők. A kérelmet a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére kell benyújtani. 11

12 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás évtől benyújtandó támogatás részletes feltételeiről és a támogatás évi kifizetésének igényléséről szóló 36/2011. (III.22.) számú közlemény módosításáról szóló 159/2011. (IX. 29.) számú MVH Közlemény A 36/2011. (III.22.) számú közlemény VII., A támogatási kérelmek kifizetésre vonatkozó elbírálása című pontja az alábbiak szerint módosul: A támogatási kérelem magában foglalja a évi kifizetési kérelmet. A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekről az MVH a benyújtási határidő lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követő hivatali eljárás során hoz döntést. A évben benyújtott kérelmek tekintetében a kifizetés alapjául a jóváhagyott ÁE megállapítása tekintetében az ENAR nyilvántartásban szereplő, a tenyészetben lévő támogatható állatok állategységben (ÁE) meghatározott napi létszámának a gazdálkodási évre vonatkozó átlaga vagy a kifizetési kérelemben igényelt ÁE szolgál. MgSzH Közlemény (2011. november 11.) Részleges legeltetési és takarmányfelhasználási tilalom a vörösiszappal elöntött megyékben A Veszprém, a Győr-Moson-Sopron és a Vas megyei MgSzH a október 4-én, Ajkán bekövetkezett vörösiszap szennyezéssel járó környezeti katasztrófával összefüggésben visszavonásig érvényes legeltetési és takarmányfelhasználási tilalmakat rendelt el. A helyzet változásával a tilalom alá eső területek kiterjedése módosult, ezért az MgSzH a legeltetési és takarmányfelhasználási tilalmakról folyamatos tájékoztatást ad. A legfrissebb legeltetési, takarmányfelhasználási tilalmakkal kapcsolatos információkat foglalja össze ez a közlemény. Békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kíván a Tej Terméktanács Elnöksége és Titkársága! 12

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11

TEJ TERMÉKTANÁCS 1 TT_konferencia_kiadvány_2011.indd :23:11 1 PROGRAM Megnyitó Istvánfalvi Miklós elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A KAP változásai a tejágazatban Potori Norbert igazgató Agrárgazdasági Kutató Intézet Tejpiaci ártrendek, várható fejlemények

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Piacszabályozás és kockázatkezelés tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár A KAP négy fő jogszabálya (2014-2020) Közvetlen támogatás szabályozása

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2011. III. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

MÉDIA TEJ KLUB. Sajtóanyag. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8. Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek.

MÉDIA TEJ KLUB. Sajtóanyag. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8. Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c http://www.tejtermek.hu Tel: (06-1) 203-1450 Fax: (06-1) 203-1477 Email: tejtermek@tejtermek.hu MÉDIA TEJ KLUB Sajtóanyag Mosonmagyaróvár, Dunakiliti 2009. október 8.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Tej Terméktanács) 2014. október 30-án rendezte meg a Mérföldkő Tagországi válaszlépések a tejágazat

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

S A J T Ó S Z E M L E

S A J T Ó S Z E M L E S A J T Ó S Z E M L E 13. szám VM: élelmiszerek jelöléséről szóló rendelet Megjelent az élelmiszerek jelöléséről szóló új európai uniós rendelet. A rendelet 2011. december 12-én lép hatályba, a vállalkozások

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. március 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. február hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon. Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Tenyésztés-szervezés jövője Magyarországon Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége Év Agrárembere ÁLLATTENYÉSZTÉS kategóriában: Dr Füller Imre Korszakváltás zajlik a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10.

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10. Dr. Kukovics Sándor Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet Stummer Ildikó Agrárgazdasági Kutató Intézet Tóth Péter Központi Statisztikai Hivatal Jávor Bence DUE Gentili Kft. A Juh Terméktanács

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

Tejipari Szakmai Nap

Tejipari Szakmai Nap Tejipari Szakmai Nap A tejgazdaság aktuális kérdései Készítette: Besenyei Ferenc Igazgató 1 Tartalom Aktualitás Beszédes számok Komplex versenyképesség Összefoglalás 2 A magyar tejgazdaság elemzésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

A főbb állati termékek világpiaci kilátásai

A főbb állati termékek világpiaci kilátásai POPP JÓZSEF A főbb állati termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 2005 BUDAPEST Módszertan Feltételez telezések A WTO megállapod llapodás s nem változikv Mérsékelten kedvező nemzetközi

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa

A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa 213. I. negyedév A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az előző kvótaévhez hasonlóan az elmúlt időszaki piaci trendeket figyelembe vevő, korábban kialakított

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben