A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa"

Átírás

1 213. I. negyedév A tej termékpálya nyerstej alapár prognózisa A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az előző kvótaévhez hasonlóan az elmúlt időszaki piaci trendeket figyelembe vevő, korábban kialakított szakmai metodika alapján a 213/214-es kvótaévre is meghatározta az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisát. Az Elnökség a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 212. évi CXXVIII. törvény előírásait betartva Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodásban közzétette a következő kvótaévre szóló előrejelzését a nyerstej alapárára vonatkozóan. Az Elnökség javasolja, hogy mindazok a piaci szereplők akik elfogadják ezt az előrejelzést a szerződéseiket az ajánlott szerződésminta felhasználásával kössék meg úgy, hogy a szerződéses árban a prognózist + - 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával rögzítsék, és külön rendelkezzenek a beltartalmi, mennyiségi és egyéb felárakról. Az alapár éves átlagára vonatkozó előrejelzés 9 Ft/kg, ami a 3,6 m/m% zsírtartalmú és 3,25 m/m% fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik. A szakmaközi szervezet Elnöksége előrejelzését negyedévente felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. A következő negyedévre egyébként erős keresleti piac várható, azaz a havi árak az éves átlagra vonatkozó prognózist meghaladhatják. Az elmúlt évi előrejelzésünk teljesült, ami 86 Ft/kg + - 2,5% ársávra (azaz Ft/kg) vonatkozott. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet árfigyelése szerint az alapár az elmúlt kvótaévre vonatkozóan 84 Ft/kg-ot valamelyest meghaladó átlagértéket mutat. Az Elnökség által elfogadott Megállapodás nyílt és önkéntes. Ahhoz minden piaci szereplő saját döntése alapján csatlakozhat. A Megállapodáshoz írásbeli nyilatkozat útján lehet csatlakozni, melyet a Terméktanács címére, aláírva kérünk megküldeni. A Tej Terméktanács bízik abban, hogy egy megalapozott, szakmailag helyes módszertannal kiszámított előrejelzés közzététele támpontot adhat a piaci szereplőknek, javítja a piac átláthatóságát és kiszámíthatóságát, továbbá hozzájárul a stabilabb szerződéses viszonyok kialakulásához. A megállapodás alapvető célja, hogy a tejpiacon elkerülhető, vagy legalábbis jelentős mértékben tompítható legyen a gyors és meredek árváltozások által okozott piaci zavar, amely a hektikus áralakulással a termelés és az állatlétszám, illetve a tejtermék-értékesítés versenyképességének csökkenéséhez, továbbá munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Az alapárral kapcsolatos tudnivalók, közlemények, ajánlott szerződésminta megtalálható a Tej Terméktanács weboldalán ( Istvánfalvi Miklós elnök A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai: 1

2 A t e j sz a k m a k ö z i sz e r ve z e t és t e r m é k t a n á c s k ö z l e m é n ye 1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 212. évi CXXVIII. törvény előírásait betartva Önszabályzó (Szakmaközi) megállapodást kötöttek arról, hogy a 213. április 1. napjától 214. március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisát közzéteszik, és azt a piaci szereplők figyelmébe ajánlják. 2. Az alapár 213/214. kvótaévre vonatkozó éves átlagát, + - 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 9 Ft/kg összegben prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja. 3. Az Elnökség a kvótaév első negyedévében a keresleti piac fennmaradásával számol, ezért a havi áralakulás az előre jelzett éves áltag szintjét meghaladhatja. 4. Azon termelők és feldolgozók részére, akik ezen előrejelzés figyelembe vételével kívánják megkötni (illetve módosítani érvényes) szerződéseiket, azokban az alábbi szövegrész alkalmazását ajánljuk: A Felek a nyerstej felvásárlási ára tekintetében alapárként kölcsönösen elfogadják a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adott kvótaévre vonatkozó, Szakmaközi Megállapodásként közzétett prognózisát. A Felek a fent hivatkozott prognózis alapján figyelembe véve a Szakmaközi Megállapodásnak a prognózistól legfeljebb + - 2,5%-os eltérési sáv alkalmazására vonatkozó ajánlását az alapár mértékét 2.../2 kvótaévre éves átlagban és havi elszámolásban egyaránt Ft/kg-ban állapítják meg. Az alapár a 3,6 m/m% zsírtartalmú és 3,25 m/m% fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik. Az alapár nem vonatkozik a külön megegyezés tárgyát képező beltartalmi, mennyiségi és egyéb, a Felek között létrejött megállapodás alapján meghatározott felárra és levonásra. 5. Azoknak a terméktanácsi tagoknak, továbbá más tejpiaci szereplőknek, akik a Megállapodáshoz csatlakozni kívánnak, az alábbi tartalmú írásos nyilatkozatot kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Titkárságához eljuttatniuk, mely a Szakmaközi Megállapodáshoz kerül csatolásra, annak részét képezi. Nyilatkozat Alulírott.., mint a tej termékpálya termelő/feldolgozó/felvásárló/ termelői-csoport/kereskedő* szereplője nyilatkozom, hogy csatlakozom a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által megkötött Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodásához és szerződéses kapcsolataimban üzletfelem egyező akarata esetén a közzétett árprognózist az ajánlott szerződéses minta szerint alkalmazom. Kelt, *A megfelelő rész aláhúzandó aláírás 6. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a megállapodáshoz csatlakozó piaci szereplők névsorát a honlapján közzéteszi. 2

3 Szervezeti hírek A t a g d í j f i z e t é s r e n d j e Legutóbbi számunkban tájékoztattuk tagjainkat a 213. évtől érvényes tagdíjfizetés rendjéről. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége a 213. január 24-i ülésén döntött a számlázási, fizetési eljárásrend részletes szabályairól: 4/213. (1.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a tagdíjfizetés rendjét az Alapszabály VI i) pontja alapján a következők szerint határozza meg: 1. A rendes tagok esetén a besorolást a rendelkezésére álló adatok (termelőknél első alkalommal a kvóta, később az előző évi besorolás, illetve a kereskedők, feldolgozók esetén KIM adatbázis előző évre vonatkozó nyilvános árbevétel-adatai) alapján a Titkárság végzi. Így nem kell minden tagnak külön bevallást készítenie. Becsléssel kerül megállapításra a besorolás alapjául szolgáló adat azoknál, akik adatai hiányosak (pl. átalakulás miatt csak törtéves árbevétel szerepel az adatbázisban). Amennyiben a tag a kiszámlázott összeggel nem ért egyet, megfelelő okmányok csatolásával számlahelyesbítést kérhet. 2. A fizetés termelők esetén évi egy, feldolgozók és kereskedők, valamint nagykereskedők esetén évi két alkalommal történik. Az egyszeri fizetők számláját április 3-ig, a kétszeri fizetők számláját április 3-ig, illetve szeptember 3-ig kell kiállítani és megküldeni. 3. Évközi belépés esetén a tagdíj időarányos, a számlázás a belépést követő 15 napon belül megtörténik. Kilépésre félévkor, illetve évvégén van lehetőség, a tagdíj az első esetben feleződik, egyszeri fizetőknél visszautalásra kerül, kétszeri fizetők esetében a második részletet nem kell megfizetni. 4. A tagdíjbesorolás szempontjából nagykereskedőnek számít az, aki a feldolgozott tejet és tejtermékeket üzletszerű gazdasági tevékenység keretében átalakítás (feldolgozás) nélkül továbbforgalmazza és ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is. A csak nyerstejjel kereskedő tagokat a kiskereskedők kategóriájába kell besorolni. Évértékelő sajtótájékoztató 213. február 5-én évértékelő sajtótájékoztatót tartott a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A sajtótájékoztató témája az ágazat múlt évi teljesítményének értékelése volt, különös tekintettel az aszály okozta takarmányár-emelkedésre, továbbá a nyerstej felvásárlási árának alakulására. Emellett az import termékek belföldi piacra való beáramlásával kapcsolatos gondok megoldásáról, és az ágazati szereplők piaci helyzetének stabilizálásáról is szó esett. A tejágazat tavaly ellentmondásos évet élt meg. A termelők szempontjából nehéz helyzetet jelentett, hogy a nyerstej felvásárlási árak nem követték az input költségek emelkedését, ugyanakkor a kiskereskedelem az importáruk behozatalával további jelentős árnyomás alá helyezte a termelőket és a feldolgozókat egyaránt. E kedvezőtlen viszonyokat a szakmaközi szervezet koordinálásával sikerült kedvező irányba fordítani. Azaz a Terméktanács hathatós közreműködésével jogszabályi módosításokra került sor az importáruk belföldi beáramlásának csökkentésére, továbbá a Terméktanács rendszeresen közzétette alapár prognózisát, amely a termelők és a feldolgozók számára egyaránt mérvadó támpontot jelentett a piaci változások közepette. Az ágazat működőképességének fenntartása érdekében a szakmaközi szervezet tárgyalásokat kezdeményezett a szaktárcával, amelynek eredményeként nemcsak stratégiai megállapodás jött létre elsőként a VM és a Tej Terméktanács között, hanem az ágazat alapanyag-termelői többlettámogatáshoz is jutottak. 3

4 A Baromfi Terméktanács, a Tej Szakmakö - z i Sz e rv e z et é s Te r m é k t a n á c s, va l a m i n t a Vá g ó á l l a t é s Hú s Sz a k m a köz i Sz e rv e z et és Terméktanács közös közleménye A Baromfi Terméktanács, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács örömmel nyugtázta a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának azon bejelentését, hogy a Kormány a közeljövőben ismét napirendre tűzi az alapvető élelmiszerek áfa mértékének csökkentéséről szóló előterjesztést. A három terméktanács tavaly augusztusban konkrét mértékre és termékkörre vonatkozó javaslatot juttatott el a kormányzat illetékeseihez. Ebben a tej, a trappista sajt, a vágott baromfi, illetve baromfi húsrészek, a tojás, valamint a sertés tőkehúsok áfa kulcsát 5%-os mértékre kértük csökkenteni. Az érintett két minisztérium szakembereivel folytatott többfordulós egyeztetésen az álláspontok tisztázódtak, illetve közeledtek. Időközben több, hasonló kezdeményezés vált ismertté, legutóbb az Agrárgazdasági Kutatóintézet készített ebben a témában tanulmányt. Mostanra egységessé vált az álláspont termelőtől feldolgozón át kereskedőig, kutatótól érdekvédőig, Minisztériumtól a szakmaközi szervezetekig miszerint a feketegazdaság térnyerését a túl magas adómérték ösztönzi, miközben a szabályosan működő hazai vállalkozások tartósan versenyhátrányba kerülnek és működésük ellehetetlenül. Olyan gazdaság- és társadalompolitikai szempontokat egyaránt figyelembevevő döntés szükséges, melynek eredményeképpen a fogyasztói árak csökkenésében, valamint a legális versenyfeltételek megteremtésében rejlő előnyök meghaladják az adóbevétel-csökkenés hátrányait. E tekintetben a három terméktanács továbbra is megalapozottnak tartja korábbi javaslatát és ismételten a döntéshozók figyelmébe ajánljuk azt. Kérjük a Kormányt, a lehető leghamarabb döntsön és hozza nyilvánosságra álláspontját. Három tényező (termékkör, mérték, hatálybalépés) ismerete a piaci szereplők számára üzenetértékű és kulcsfontosságú, ami a bejelentés tényével is megindítja az érintett termékpályákon a várt kedvező folyamatokat. Eg y e z t e t ő m e g b e s z é l é s a z á g a z a t i termelői csoportok számára Az elmúlt hónapokban megjelent, illetve módosított jogszabályok (így pl. a szakmaközi szervezetekről szóló törvény, a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló rendelet, a termelői csoportokat érintő szabályozás, az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatás) kapcsán felmerült az igény a Terméktanács tagjai körében, hogy egy szervezettebb termékpálya elérése érdekében szükséges lenne a fenti jogszabályokat együttesen is áttekinteni, a rendeletek közötti kapcsolódási pontokat, a jogi normaszöveget gyakorlati aspektusból értelmezni. A tejágazatban igen jelentős termelési mennyiséget képviselnek a termelői csoportok és egyéb szakmai együttműködések, melyek motorjai lehetnek egy magasabb szintű termelői szerveződés kialakulásának. Ezért érdemes ezeknek a szervezeteknek kialakítani egy egységes álláspontot és tevékenységüket ilyen értelemben összehangolni. Fenti cél érdekében a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 213. március 8-án egyeztető megbeszélést tartott az ágazati termelői csoportok, valamint a tenyésztő egyesületek meghívásával. A megbeszélésen érintett témakörökről szóló öszszefoglaló anyag elérhető a Tej Terméktanács weboldalán ( 4

5 Tejpiaci információk Általános helyzet Az unió országaiban a tehéntej felvásárlás 212-ben,8%-kal haladta meg az előző évit. Míg az első félévben a tavalyi év azonos időszakához mérve növekedés, addig a második félévben már csökkenés figyelhető meg. Ez a változás az árak ellenkező irányú mozgását hozta magával. 213 januárjában a tavalyi év második felének tendenciája folytatódott, 1,9%-kal kevesebb a felvásárolt mennyiség a 212. januárinál. (CLAL) Forrás: CLAL Termelési alapok 212 decemberében a tehénlétszám a KSH adatközlése szerint 336 ezer egyed, 2,8%-kal, 9 ezerrel több az előző év azonos időszakában nyilvánosságra hozott állományi adatnál. A tej- és kettős hasznosítású tehenek száma 3 ezer egyeddel volt több az előző évi decemberi állománynál. Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. által ellenőrzésben tartott állománynál évek óta először a tavalyi év teljes időszakában a változások egyenlege a pozitív tartományba esett A tejtermelő tehénlétszám alakulása ezer egyed tejhasznú kettős hasznosítású tejhasznú kettős hasznosítású 5

6 Az ellenőrzésben tartott tehenek éves állományváltozása egyed Állománynövekedés Állománycsökkenés Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás Állományváltozás Forrás: ÁT Kft. Forrás: ÁT Kft. Te r m e l é s, f e l v á s á r l á s Magyarországon 212-ben 6%-kal nőtt a felvásárlás, az idei év első két hónapjában is több az előző évinél. 212-ben jelentős változások következtek be a tejtermékek hazai fogyasztásában. A feldolgozott termékek fogyasztása csökkent, ennek következtében termelésük is, mivel a belföldi értékesítés csökkenését az esetleges exportlehetőségek csak mérsékelhetik, de nem ellensúlyozzák. 6

7 Kü l k e re s k e d e l e m A tej és tejtermékek külkereskedelmében 212. kedvező változást hozott, a kivitelünk 2%-kal növekedett, a behozatalunk 14%-kal csökkent, így egyenlegünk jelentősen javult. Kivitelünkben továbbra is jelentős az Olaszországba irányuló nyerstej-export, az itáliai import mintegy tizede hazánkból származik. 3 Tej és tejtermékek külkereskedelme ezer euro kivitel behozatal egyenleg A tejkivitel alakulása tonna tejexport KSH nyerstejexport AKI Olaszországba nyerstej ISTAT 7

8 A behozatal-csökkenés döntő hányada a szlovák dobozos tej importjának látványos visszaesése. Ez egyértelműen összefügg a tavalyi jogszabályi változásokkal (az ún. diszkriminatív árképzés tilalma), melynek következtében radikális elmozdulás történt a folyadéktej belföldi értékesítés szerkezetében. Miközben a tejértékesítés összességében szerény mértékben növekedett, jelentősen megnőtt az 1,5%-os dobozos tej értékesítése A tejimport alakulása tonna % tej importja 1-6 % tej importja Szlovákiából Az 1,5 %-os UHT tej belföldi értékesítése ezer liter I. félév II. félév

9 Ár a l a k u l á s A felvásárlási árak alakulása döntően a nemzetközi tendenciáktól függ. A tavalyi első félév csökkenése után az ár ugyanilyen ütemben visszakúszott az egy évvel ezelőtti szintre, s ott az első negyedév keresleti piaci viszonyaihoz igazodva stabilizálódott is. Az árak nemzetközi összehasonlítása I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII.IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII.IX. X. XI. XII. I. II. eurocent/kg Ft/euro lto olasz spot eu 27 magyar árfolyam Forrás: circa, AKI, AKI, LTO, LTO, MNB MNB - Az árak nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a változások összehasonlíthatók. az árak nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a változások összehasonlíthatók A felvásárlás és a felvásárlási ár alakulása A tej felvásárlási ára januárban 92,14 Ft/kg, februárban 92,22 Ft/kg volt, gyakorlatilag az előző évi szinttel esnek egybe A nyerstej felvásárlási és alapárának alakulása Ft/kg tonna 75 Ft/kg felv. menny. felv. ár felv. menny. felv. ár I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

10 A feldolgozók átadási árainak alakulása továbbra is kemény tárgyalási feltételeket jelez, viszont a fogyasztói árváltozások mérséklődése a vásárlóerő gyengülésére utalhat. 1 A feldolgozói értékesítési és a fogyasztói áralakulás 213. február/212. február % 5 7,1 7, ,3-7,8 3,7 2,8-3,4-4,7-6,6-3,8-1 -1,5-15 2,8 tej 1,5 tej trappista túró tejföl vajkrém feldolgozói értékesítési ár fogyasztói ár Ágazati hírek Uniós agrárreform - A szakminiszterek kialakították közös álláspontjukat A VM államtitkára szerint sikerült megállapodásra jutniuk az Európai Unió agrárminisztereinek a közös agrárpolitika átalakításáról. Czerván György többek között elmondta, hogy a magyar álláspont az volt, hogy a közvetlen kifizetések között kiemelten kezeljék a jelenlegi támogatási rendszerben külön nem támogatott érzékeny ágazatokat, mint például a szarvasmarha-tenyésztés, tejtermelés, zöldség- és gyümölcs-, valamint dohánytermesztés. Magyarország amellett érvelt, hogy az új rendszerben differenciált alaptámogatást lehessen bevezetni, így a mostani rendszerben létező támogatásokat tovább lehessen vinni az érzékeny ágazatok esetében. Az elfogadott megállapodás ezt úgy oldaná meg, hogy 218-ig lehetővé tenné, hogy Magyarország az összes támogatás ötödét minden megkötés nélkül, teljesen szabadon használja fel. Ezekben az ágazatokban adható, úgynevezett termeléshez kötött támogatások mértéke is növekedhet: a jelenlegi 3,5 százalékról 12 százalékra. Rögös túró A Vidékfejlesztési Minisztérium 213. január 21-én a RÖ- GÖS TÚRÓ (hagyományosan különleges termék) uniós elismerésére irányuló eljárás kapcsán Közleményt jelentetett meg. A Minisztérium a RÖGÖS TÚRÓ uniós elismerésé- 1 re irányuló kérelmet és a termék leírását tette közzé. A jogos érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a megjelenést követő két hónapon belül írásban nyújthatták be a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerfeldolgozási Főosztályára. TEJ MINŐSÉGI, MAGYAR színes ábrás védjegy Jogerőre emelkedett a TEJ MINŐSÉGI, MAGYAR színes ábrás védjegy lajstromozása (lajstromszám: 28346). A védjegy jogosultja a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A védjegy csak a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Védjegyhasználati Szabályzatában foglaltak szerint alkalmazható. Támogatási előlegkérelmek benyújtási határideje Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló szabályozás az alábbiak szerint módosult: amennyiben az ügyfél már rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését (212. december 7-ét) követő (a korábbi 6 napos határidő helyett) 12 napon belül, azaz 213. április 8-i határidővel előlegkérelmet nyújthatott be az MVH-hoz,

11 amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel a rendelet hatálybalépésekor (212. december 7-én), akkor a támogatási határozata jogerőre emelkedésétől számított (a korábbi 6 napos határidő helyett) 12 napon belül nyújthat be előlegkérelmet az MVH-hoz évi kárenyhítő juttatások kifizetése A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal március 13- án megkezdte a 7,4 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatások kifizetését 44 kérelmező részére. NÉBIH tájékoztató a tejelő tehén takarmányok aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről 212. év végén a hazai termesztésű kukoricában is feltűnt a penészgombák által termelt aflatoxin szennyezés. A tejben szennyezett takarmány etetése esetén az aflatoxin már 1 napon belül megjelenik. A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termeléséhez ad javaslatokat a NÉBIH a honlapján és közösségi oldalán elérhető tájékoztatóban. A tájékoztató szerint a biztonságos, határérték alatti aflatoxintartalmú tej termelésének kulcsa a helyes takarmányozási gyakorlat; a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok használata; a szemes kukorica rostálása és az ún. toxinkötők alkalmazása. Szennyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 napon belül megjelenik, annak elhagyásával viszont már 1-2 napon belül el is tűnik. A NÉBIH termelőknek szóló tájékoztatójában az aflatoxin szennyezettség megelőzésének legfontosabb eszközeiről tájékozódhatnak az érintettek. A Vidékfejlesztési Minisztérium közben már dolgozik azon a rendeleten, amely segítséget nyújtana az érintett termelőknek, így például azoknak, akik kénytelenek a tejet megsemmisíteni határértéken felüli aflatoxin-tartalma miatt. Hamisított sajtokat vont ki a forgalomból az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság A NÉBIH híre szerint több hetes vizsgálat eredményeként több tíz tonna hamis sajtot vontak ki a forgalomból az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szakemberei. A NÉBIH laboratóriuma lengyel eredetű sajtokban mutatta ki növényi zsír jelenlétét, melynek eredményeként a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakemberei intézkedtek a termékek lengyel forgalmazóhoz történő visszaszállíttatása ügyében. A hatóság szakemberei közérdekű bejelentés kivizsgálása során februárban vettek első alkalommal mintát sajtnak nem nevezhető lengyel származású termékből. További mintavételek más lengyel üzemekből származó sajtok esetében is megállapították, hogy azokat zömében növényi zsír felhasználásával készítették. A lengyel előállító üzemekből származó többféle hamisított sajt (trappista, nagylyukú és edámi sajt) 2-3 kg-os tömbökben került kereskedelmi forgalomba több magyarországi vállalkozás közreműködésével. Jog s z a b á l y o k 8/213. (II. 18.) VM rendelet az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/212. (III. 9.) VM rendelet módosítása A módosítás többek között pontosítja a beruházás fogalmát, a támogatási jogosultság átruházási feltételeit, a felújítás fogalmát, a nemzeti feltétel teljesítésének határidejét, a nemzeti feltételek teljesítéséről és annak módjáról szóló nyilatkozat benyújtásának határidejét. A támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 25. június 21-i 129/25/EK tanácsi rendelet szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. 12/213. (III. 5.) VM rendelet a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelő a saját gazdaságában a tárgyévre vonatkozó kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint a tárgyévre vonatkozó kvótaév utolsó napján rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehet igénybe. A különleges támogatás keretösszege évente euró. A támogatási kérelmet évente május 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/213. (I. 22.) számú közleménye az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 11

12 A közlemény az állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg, és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/213. (I. 23.) számú közleménye a 213. évi óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/212. (XII. 27.) VM rendelet szerint benyújtandó nyomtatványokról A 213. évi óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/212. (XII. 27.) VM rendelet alapján támogatás vehető igénybe az óvodásoknak és tanulóknak a 213. január 1-je és 213. december 31-e közötti időszakban iskolatejjel történő ellátására. Támogatást olyan kérelmező igényelhet, amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jóváhagyásával. A szükséges nyomtatványok a közlemény mellékletét képezik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 42/213. (II. 13.) számú közleménye a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésének feltételeiről A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 6 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 6 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre. Ennek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg. A kérelmet a Nemzeti kvótatartalékból történő kvótaigénylés nyomtatványon lehetett benyújtani a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/213. (II. 25.) számú közleménye a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 212. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről A közlemény a 22/212. (III. 9.) VM rendeletben előírt, a programba bejelentkezett termelő által kötelezően választandó feltétel teljesítésének igazolására szolgáló nyomtatványt rendszeresíti. Az igénybevételhez szükséges nyomtatvány benyújtásának határideje 213. március 18. volt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/213. (II. 27.) számú közleménye az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről A sovány tejpor intervenció a tejtermékek piacán a túlter- 12 melés következtében fellépő zavar elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus. A tárolás során az MVH által felvásárolt intervenciós készletek mennyiségi és minőségi megőrzése történik. A tárolást az MVH szerződött raktárak útján végzi. Az MVH díjat fizet a raktár üzemeltetője részére. A közlemény az intervenció keretében felvásárolt sovány tejpor tárolása jogcímben való részvétel rendjét határozza meg, és a raktárfelajánláshoz kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/213. (II. 27.) számú közleménye az intervenciós vaj tárolásában való részvételről A vaj intervenció a tejtermékek piacán a túltermelés következtében fellépő zavar elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus. A tárolás során az MVH által felvásárolt intervenciós készletek mennyiségi és minőségi megőrzése történik. A tárolást az MVH szerződött raktárak útján végzi. Az MVH díjat fizet a raktár üzemeltetője részére. A közlemény a vaj intervenció keretében történő tárolása intézkedésben való részvétel részletes rendjét határozza meg, és a felajánláshoz kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/213. (II. 27.) számú közleménye a vaj magántárolási támogatásáról A közlemény a vaj magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg, és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/213. (IV. 2.) számú közleménye az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 12/212. (XI. 23.) VM rendelet szerinti támogatások lehívásáról Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 12/212. (XI. 23.) VM rendelet alapján az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által működtetett Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében megkötött, hitelszerződések esetében az esedékes kamatfizetéshez legfeljebb a hitelkamat 5%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 4 százalékpont mértékű kamattámogatás vehető igénybe.

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Aktualitások a tejágazatban október 26.

Aktualitások a tejágazatban október 26. Aktualitások a tejágazatban 2017. október 26. Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) Jan-Aug. 2017/16: +0,08% Tagállami trendek tejfelvásárlás 2015.IX.-2016.VIII. 2016. IX.- 2017.VIII. SK -2,7%

Részletesebben

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10.

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10. Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről 2017. április 10. Piaci helyzet EU Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) 16 000 12 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 8 6 4 százalék

Részletesebben

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek 2016. ÁPRILIS Miniszteri rendeletek 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 3/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. május 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. április hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/04. szám 05.20. 2008/04. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS

HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS 2013. III. negyedév HIVATALOSAN IS SZAKMAKÖZI SZERVEZETTÉ VÁLT A TEJ TERMÉKTANÁCS Az Országgyűlés 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat X. évfolyam/7. szám 08.20. 2007/7. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 2 A feldolgozott tej

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága 2014. I. negyedév MÉRFÖLDKŐ Kiskereskedelmi áruházláncokkal bővült a Tej Terméktanács tagsága A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács életében egy jelentős mérföldkő, illetve szervezetünk szakmai tevékenységében

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/05. szám 06.20. 2008/05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM 2015. OKTÓBER Miniszteri rendeletek 61/2015. (X. 12.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/2. szám /2.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/2. szám /2. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/2. szám 03.20. 2007/2. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján

Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. II. negyedév Együttműködési megállapodások a Tej Világnapján 213. május 31-én került megrendezésre a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 38. Tej Világnapi rendezvénye. A programok közül úgymond

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

XI. évfolyam/10. szám /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország az év elsı két hónapjában növelte

XI. évfolyam/10. szám /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország az év elsı két hónapjában növelte PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/10. szám.06.02. /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a 2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. március 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. február hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

2. Az R. 14. melléklete B részének III. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorokkal egészül ki:

2. Az R. 14. melléklete B részének III. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorokkal egészül ki: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 91. szám 25933 4. melléklet a 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez 1. Az R. 14. melléklete B részének II. pontjában szereplõ táblázat a következõ sorral egészül ki: Dimetil-éter

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK

TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK 2012. III. negyedév TEJÁGAZATI TENDENCIÁK ÉS KILÁTÁSOK II. Tejágazati Konferencia Az elmúlt évben első ízben megrendezett Tejágazati Konferencián az Európai Unió piacszabályozási elemeinek változása került

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 197. szám 81683 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/01. szám /01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK.

A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/01. szám /01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/01. szám 2009.01.20. 2009/01. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés... 1 A nyerstej termelıi ára... 3 A nyerstej kiviteli

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó

T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó T e j T e r m é k t a n á c s T a g i - T á j é k o z t a t ó 2011. április 8. I-III./2011. 2011. január-m árcius TEJPIACI HELYZET A tejtermelés és tejfeldolgozás jövedelmezősége nem, csak a költségei

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. június 20. 2009. május hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárakadémia Merre tovább Közös Agrárpolitika? Herman Ottó

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. augusztus 24. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. július hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. október 20. Tej és Tejtermékek 2009. szeptember hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/3. szám /03.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/3. szám /03. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat IX. évfolyam/3. szám 04.20. 2006/03. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom PIACI JELENTÉS Piaci jelentés...1 A termeli nyerstej termeli ára 3 A

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet. a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet. a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Magyar joganyagok - 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet - a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott cse1. oldal 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/2. szám.02.09. /5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... 1 Ábrák... 2 Táblázatok... 6 Külpiaci információk...

Részletesebben

XI. évfolyam/7. szám /15. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ sertéspiacának legnagyobb termelı,

XI. évfolyam/7. szám /15. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ sertéspiacának legnagyobb termelı, PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/7. szám.04.2. /5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 (Kézdi

Részletesebben

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Piacszabályozás és kockázatkezelés tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár A KAP négy fő jogszabálya (2014-2020) Közvetlen támogatás szabályozása

Részletesebben