B E S Z Á M O L Ó. Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról"

Átírás

1 KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE KAZINCBARCIKA, BARÁTSÁG TÉR 1-3. Pf.:120 Telefon: (48) / (31)54-40, Fax: (31) Szám: 05040/ /2014. ált. B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról év 1

2 A helyi önkormányzatról szóló évi CLXXXIX. törvény a települési önkormányzati feladatok körében nevesíti a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. Egyfelől ez a körülmény, másfelől pedig a belső rend és a közbiztonság védelmének a rendőrség által ellátandó kizárólagos állami feladatként definiálása szükségessé teszi a két szerv folyamatos kapcsolatát egyes rendvédelmi feladatok ellátása terén. A rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete is foglalkozik a települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatával. A hivatkozott törvény 8.. (4) bekezdése alapján: "a rendőrkapitány személyesen, vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról". A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, amelyet a Rendőrség komplexen lát, s amely nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság személyi állománya évben is a törvényekben, utasításokban meghatározottak szerint teljesítette feladatait, maradéktalanul megfelelve az Országos Rendőr-főkapitányság és a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése által meghatározott követelményrendszernek. Rendőrkapitányságunk közel 600 km 2 nagyságú illetékességi területe az Észak- Magyarországi Régió Borsod-Abaúj-Zemplén megyéjének északi részén helyezkedik el. A megyeszékhelytől kiindulva a kapitánysághoz tartozó terület kapuja Sajószentpéter város és a közeli Kazincbarcika. Innen közelíthetők meg az egymáshoz viszonylag közel lévő településeink. A Rudabányai Rendőrőrshöz kapcsolódóan egy szakaszon a Szlovák Köztársasággal vagyunk határosak. A közigazgatás átalakítását követően településeink a kazincbarcikai, putnoki és miskolci járás részévé váltak. A 37 község és a három város lakosainak lét kb fő. Kazincbarcika a legnépesebb település ~ fővel. A községek nagysága változó, lakosainak ~ 107 (Imola) és ~3572 (Sajókaza) között van. Két legtávolabbi településünk kb. 50 km-re helyezkedik el egymástól. A rendőrkapitánysághoz három rendőrőrs tartozik: az 1990-ben az országban másodikként megalakított Sajószentpéteri Rendőrőrs, az 1993-ban átadott Rudabányai Rendőrőrs és az 1994-ben átadott Sajókazai Rendőrőrs. A kapitányság területét dél-kelet és dél-nyugat irányban a Miskolci Rendőrkapitányság, keleti és észak-keleti irányban az Edelényi Rendőrkapitányság, nyugati és észak-nyugati irányban az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területei, valamint észak-nyugati irányban 9,1 km-es szakaszon a magyar-szlovák államhatár fogja körbe. Területünkön jelentős számú etnikai kisebbség él. Munkánk meghatározó alapja az elmúlt évben is a törvényesség volt. Differenciálva segítettük a jogtisztelő állampolgárokat, a jog ellen vétőkkel szemben viszont felelősségre vonást alkalmaztunk. Ennek köszönhetően a nyomozati eredményességünk a korábbi évek átlagaihoz hasonló színvonalon alakult. 2

3 A Rendőrségi Törvényben meghatározott feladataink végrehajtását társadalmi összefogás támogatta. A jó szándékú polgárok eddig is segítettek bennünket, melynek korrekt, szélsőségektől mentes fenntartása továbbra is érdekünk. I. A közbiztonság helyzete I.1. A bűnügyi helyzet bemutatása I.1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása A jelentésben ismertetett datok az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (továbbiakban: ENYÜBS) felhasználásával lettek megállapítva, mely az adott időszakban befejezett nyomozások releváns adatait tartalmazzák. A nyomozásra, valamint az ügyészség eljárására fordított időtartamot figyelembe véve a büntetőeljárási adatok az eljárás kezdetétől számítva átlagosan öt hónap elteltével jelentkeznek a statisztikában (ennyi az átlagos nyomozási és vádemelési időszak tartama), azonban ez egyes bűncselekmény típusonként kisebb mértékben eltérhet az átlagtól. Kazincbarcika város területén évben 975 bűncselekmény vált ismertté, ez gyakorlatilag azonos szintű az előző évi 964 bűnesethez viszonyítva. Az elmúlt öt évet tekintve a bűncselekmények a városban, évi 828 és 995 között alakult. (1. sz. melléklet) I.1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya Az egyes településeken elkövetett bűncselekmények alapján nem lehet hitelesen értékelni a bűnügyi helyzetet (nem mindegy, hogy mekkora településen történik adott számú bűncselekmény), ezért szükséges meghatározni adott lélekszámra is a bűnesetek számát, ez alapján kaphatunk képet a terület bűnügyi fertőzöttségéről és így lehet összehasonlítani ebből a szempontból különböző méretű településeket is. Kazincbarcikán a tavalyi évben volt a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények. (2. sz. melléklet) I.1.3. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények alakulása Kazincbarcika városban a közterületen az értékelt időszakban 259bűncselekményt követtek el, melynek az összes bűncselekményhez viszonyított aránya 26,56 %. Hasonlóan az összbűncselekményi adatokhoz, e tekintetben sem észlelhető jelentősebb mértékű pozitív, vagy negatív irányú változás. (3. sz. melléklet) I.1.4. A város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása évtől a bűnügyi helyzet értékelése során a kiemelt bűncselekmények körébe tartozó deliktumok alakulását és a felderítésben elért eredményeket a teljes bűnözésen belül külön is vizsgáljuk. Ebbe a kiemelt körbe azok a bűncselekmények tartoznak, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásolják, legnagyobb mértékben meghatározzák egy adott terület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét. A kiemelt bűncselekmények külön értékelése hitelesebb képet ad a terület tényleges közbiztonsági jellemzőiről és a rendőrség munkájáról is, arra sarkallva a rendőri szerveket, hogy a kisebb tárgyi súlyú statisztikajavító esetek helyett a fajsúlyosabb bűnügyek és azok elkövetőinek a felderítése kerüljön előtérbe. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a megyei rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozik az emberölés, halált okozó testi sértés és az embercsempészés, míg a helyi nyomozó hatóság jár el a könnyű és a súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, 3

4 önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, lopás (ezen belül különösen a személygépkocsi lopás, gépjármű feltörés, lakásbetörés), rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság és a jármű önkényes elvétele miatt indult bűnügyekben. Mivel ezek országos prioritások, ezért nem minden kapitányság területére jellemző minden egyes kiemelt bűncselekmény, de amelyek előfordulnak, azoknak a felderítésére fokozottan koncentrálnunk kell. A kiemelt bűncselekményeknek kapitánysági szinten 20,75 %-át követték el közterületen évben, az előző évi arány 25,67 % volt e-tekintetben, tehát elkövetési helyük döntően nem a közösségi terek. Településszintű adatokkal erre vonatkozóan nem rendelkezünk, de az arányok az egyes településeken belül sem mutathatnak releváns eltérést. A kiemelt bűncselekményeknek illetékességi területünkön a teljes bűnözésen belül évente % körüli arányt képviselnek, tehát nem csupán tárgyi súlyuk, de rányuk alapján is meghatározóak. Kazincbarcika városban az értékelt időszakban 693 olyan bűncselekményt követtek el, mely ebbe a körbe tartozik. A városban elkövetett összes bűncselekményhez képest a kiemelt bűncselekmények aránya a tavalyi évben 71,07 %, tehát hasonló arányban fordult elő, mint a 40 települést magába foglaló illetékességi területünkön (71,14 %) Az egyes deliktumokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kiskorú veszélyeztetése, az önbíráskodás, a gépkocsi lopás és a zsarolás a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen kevesebb esetben fordult elő, míg a lopás és a gépkocsi feltörés növekedett. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény tekintetében a változás oka az, hogy az értékelt időszakban (vélhetően a családtámogatási és egyéb jogszabályok, az iskolák és különböző hatóságok erőfeszítései eredményeképpen) teljesen megszűntek a korábban nagy számban tapasztalt, az iskolakerülés miatt indult büntetőeljárások. Az önbíráskodás és a zsarolás bűncselekmények alakulása rendőri eszközökkel kevésbé befolyásolható, ezekkel szemben az azonnali és hathatós fellépés visszatartó erő lehet az elkövetéstől. A gépjárműlopás korábban sem volt jellemző, évben mindössze egy ilyen eset történt a városban. A lopások magasabb számát az alkalmi lopások elszaporodása okozta. Egyre nagyobb számban fordul elő mobiltelefon lopás, valamint az elmúlt évben a jogszabályok év végi szigorítása előtt még a jelenleginél jelentősebb mértékű volt a fémlopás. A lopásokat nagyrészt szabálysértési értékhatárt meg nem haladó akár néhány száz, vagy pár ezer forint - értékre követték el és valamely minősítő körülmény miatt váltak bűncselekménnyé. A gépjármű feltörések számának jelentős emelkedését egy személy által elkövetett sorozat bűncselekmény okozta, aki december 29. és május 26. között összesen húsz személygépkocsit tört fel Kazincbarcika közterületein. (4.sz. melléklet ) I.1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése Településszintű datokkal e tekintetben sem rendelkezünk, de a kapitányság szintű adatok és a napi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a gyakoribb előfordulás és az okozott kár mértéke alapján figyelmet érdemelnek a csalások is. Ezek leggyakoribb és egyre nagyobb számban előforduló elkövetési magatartása az internetes vásárlásokkal kapcsolatosan elkövetett csalás, amikor a sértett valamely aukciós oldalon keresztül rendeli meg a terméket egy általa nem ismert magánszemélytől, a termék árát átutalja, de az árut nem kapja meg, vagy nem a meghirdetett terméket kapja, hanem egy sokkal értéktelenebbet, vagy éppen egy értéktelen tárgyat (pl. egy darab követ, üres tokot, stb.). Még mindig előfordul a külföldi munka ígéretével kapcsolatosan elkövetett csalás, amikor a hirdető különböző jogcímeken (pl. regisztráció díja, előzetes szállásfoglalás, ügyintézési díj, stb.) jellemzően kisebb összegek befizetését, átutalását kéri a munkára jelentkezőktől, utólag viszont a külföldi munka ígérete valótlannak bizonyul. Ezekben az esetekben általában nagyobb számú sértettet károsítanak meg egyénenként kisebb, de összességében jelentős mértékben. 4

5 Több esetben kellett eljárnunk cégek egymás közötti elszámolással kapcsolatosan, vagy valamely pénzügyi szolgáltató alkalmazottja által elkövetett jogellenes cselekmények felderítésében, amikor a sértett cég, vagy magánszemélyek megtévesztésével jelentős összegeket, vagy szolgáltatásokat szereztek meg csalással az elkövetők. A kiemelten kezelt bűncselekményi körbe tartozó kábítószer terjesztés elleni fellépésen túl fontos feladat a nem kábítószernek minősülő, de kábító hatású anyagok, az ún. új pszichoaktív szerek terjesztése elleni hatékony fellépés is. Ezek az anyagok a büntetőjog szerint nem kábítószerek, birtoklásuk, terjesztésük enyhébb büntetési tétellel fenyegetett, hatásukat tekintve azonban azonosak a kábítószerekkel. A szakzsargonban és a köznyelvben is C listás szerként ismert anyagokról van szó, melyek biofű, penta fantázianéven ismertek leginkább. I.1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények A tavalyi évben az egyik kiemelt érdeklődést kiváltó nyomozás a már említett gépkocsi feltörések elkövetőjének a felderítése és elfogása volt. K. István 20 éves szobafestő, büntetlen előéletű kazincbarcikai férfi december 29. és május 26. közötti időben Kazincbarcikán összesen húsz gépkocsit tört fel, melyekből többnyire autórádiót tulajdonított el, de egyéb más, az utastérben talált tárgyakat ruhaneműt, kézitáskát, GPS eszközt - is elvitt. A bűncselekményeket éjszaka követte el, módszere a gépjárművek ablakainak a betörése és így az ajtó belülről történő kinyitása volt, ezért az ellopott értéktárgyakon túl a járművekben jelentős károkat is okozott. Elfogását követően előzetes letartóztatásban volt. Ügyében az idei évben született jogerős ítélet, a bűncselekmények elkövetéséért 1 év 3 hónap időtartamú, végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki a bíróság. Egy másik ügyben Cs. Attila 27 éves foglalkozás nélküli, büntetett előéletű kazincbarcikai férfi május 3. és május 14. közötti időszakban összesen 24 garázsba és egy szórakozóhelyre tört be, ahonnan számítástechnikai eszközöket, motoros fűrészt és autórádiós magnót tulajdonított el. Az ügy érdekessége volt, hogy számos garázsból nem vitt el semmit, ahol nem talált könnyen értékesíthető tárgyakat. A feltört garázsok Kazincbarcikán a Mátyás király úton és az Alsóvárosi körúton voltak. Az ügyben az elkövető tettenéréssel elfogásra került, jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ügyében még nem született jogerős ítélet. Végül T. Axel és szülei, gyakorlatilag egy kazincbarcikai család mindhárom tagja ellen folytattunk nyomozást kábítószer, valamint új pszichoaktív anyag terjesztése miatt, akik az előző évben Kazincbarcika város területén ilyen anyagokat értékesítettek számos fogyasztó részére. T. Axel az ügy kapcsán áprilisig előzetes letartóztatásban volt, ügyükben jogerős bírósági ítélet még nem született. A nyomozás megindítását követően a család által korábban üzemeltetett és részben a kábító hatású szerek terjesztésének színhelyéül szolgáló szórakozóhelyet önként bezárták. I.2. A bűnüldöző munka értékelése I.2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása Kazincbarcika város vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató évben 63,84 %, mely jelentősen meghaladta mind a kapitánysági, mind a megyei és az országos átlagot is. I.3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok A kapitányságon a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályon belül működik az elzárással sújtható szabálysértéseket feldolgozó szabálysértési előkészítő csoport. 5

6 A csoport feladatai közé tartozik a gyorsított bírósági eljárások során a hatóság és a vád képviselete. Ezen túlmenően az ismert elkövetők ellen elzárással is sújtható szabálysértések vonatkozásában - indult szabálysértési előkészítő eljárásokat is feldolgozzák. A csoport létszámából és az ügyek számából adódóan rendkívül magas a leterheltségük, azonban ennek ellenére magas színvonalú, eredményes munkát végeznek. Az értékelt időszakban a településen 472 ügyben indítottunk tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó cselekmény miatt előkészítő eljárást. Az eljárások jelentős részét a városban található bevásárló központokban (TESCO, Park Center) illetve nagyobb áruházakban (Penny Market, Spar Áruház, Coop) elkövetett lopások teszik ki. Ezen ügyek 133. Ezen túlmenően egyéb lopás (telefon, kerékpár, falopás) miatt 181 esetben indítottunk előkészítő eljárást. Jelentős számú még a szándékos rongálások (89 ügy) és a csalások (55 ügy). Elenyésző számban fordult elő sikkasztás, jogtalan elsajátítás és az orgazdaság (14 ügy). Az ügyek feldolgozása az ORFK által kiadott módszertani útmutatót és a helyi bírósággal közösen kialakított eljárási rendet figyelembe véve történik. Ez azonban azt jelenti, hogy az egyszerűbb megítélési ügyekben is ugyanazokat az eljárási cselekményeket és iratokat el kell végezni, illetve készíteni, mint egy bonyolultabb ügyben, amely nagy, sokszor indokolatlannak tűnő adminisztrációs terhet jelent. A felderítést megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi, hogy szabálysértési ügyekben a különböző hírközlési szolgáltatók illetve döntően internetes használt cikkek kereskedelmére szolgáló oldalakat (Aprod.hu, Tesz-vesz.hu stb.) működtető cégek a megkeresésekre jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adhatnak ki adatot. A tulajdon elleni szabálysértések évi alakulását valamint az ITE felderítési és eredményességi mutatót a 5. számú melléklet tartalmazza. I.4. Közlekedésbiztonság helyzete Kazincbarcika város közlekedésbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, hogy az előző évi személyi sérüléses baleseti statisztikai mutatók kedvezően alakultak, azonban az anyagi kárral járó balesetek számában emelkedés történt. A településen 18 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, a bázis évi 20- hoz képest. Összesen 143 közlekedési baleset helyszínén intézkedtünk, melyből 125 járt anyagi kárral. (6. sz. melléklet) A vizsgált időszakban 5 súlyos és 13 könnyű sérüléssel járó közúti baleset történt, szemben a évi 2 halálos 5 súlyos és 13 könnyű sérüléssel járó közúti balesettel. Örvendetes az a tény, hogy tavaly Kazincbarcika város területén nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset Az oksági szerkezetet vizsgálva a leggyakoribb baleseti ok továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlenség, az elsőbbségi jog, valamint a kanyarodás szabályainak a be nem tartása. I.4.1. Közlekedési bűncselekmények Ebben a bűncselekmény kategóriában leginkább a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény fordult elő. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények kivételével melyek kapcsán a bűnügyi szolgálat jár el - a közlekedési bűncselekmények miatt indult nyomozást a Közlekedésrendészeti Osztály folytatja. 6

7 Legjelentősebb emelkedés az ittas járművezetés miatt elrendelt ügyekben történt. A bázis évben12 ügyben indult büntetőeljárás ittas járművezetés miatt, tavaly pedig 29 nyomozás elrendelésére került sor. A 41,6 %-os ügyszám emelkedés nem a évi C. törvény hatálybalépésének köszönhető, hanem a közterületen végzett hatékonyabb szűrőmunkának, aminek eredményeképpen több ittas járművezető került előállításra. (7. sz. melléklet) Az ügyek közel mintegy 90 %-át vádjavaslattal - ennek nagy részét bíróság elé állítással - fejeztük be. Közúti baleset okozása azaz a közlekedési szabályok megszegése következtében bekövetkezett, legalább súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset a bázis évben 7, míg az értékelt időszakban 4 alkalommal történt Kazincbarcikán, amely a korábbi évek szintjéhez mérten továbbra is kedvező képet mutat. Közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és bódult állapotban történő járművezetés bűncselekmény egy-egy alkalommal fordult elő, ez a korábbi években nem volt jellemző, legfeljebb egy-két ilyen eset történt évente. I.5. Az illegális migráció helyzete Az előző évben Kazincbarcika városban illegális migrációhoz kapcsolódó, továbbá államhatárral kapcsolatos jogsértést nem fedtünk fel. Havonta egy alkalommal tartunk külön terv alapján a migráció megelőzésére, felfedésére irányuló akciót, illetve az ez irányú tevékenységünk beépítésre került a napi szolgálati feladataink ellátásába. A migrációs akciók során ellenőrizzük a városban található hoteleket, egyéb szálláshelyeket. I.6. A határrendészeti tevékenység helyzete A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 9,1 km un. schengeni belső határ (magyarszlovák viszonylat) tartozik. A határrendészeti tevékenységünket elsősorban közvetlenül a határ közelében végezzük. Rendszeresen tartunk azonban un. mélységi ellenőrzéseket, melyek kapcsán érintett a település is. II. Kazincbarcika városban a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok II.1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága A legfontosabb célkitűzéseink egyike a folyamatos közterületi jelenléttel, a közterületek rendjének biztosítása - illetve a társadalom folyamatos elvárásának megfelelve - az állampolgári bejelentésére történő gyors és hatékony reagálás biztosítása volt. A településen a körzeti megbízottak mellett, járőrök hivatottak biztosítani a folyamatos közterületi jelenlétet. (8. sz. melléklet) A közterületek rendjének magasabb szintű biztosítását a látható rendőrség szlogenjeinek megfelelően igyekeztünk megvalósítani. A rendőrkapitányság évi tevékenységét alapvetően meghatározta a bűnügyi-közbiztonsági helyzet javítása, megfelelő színvonalú közbiztonság szolgáltatása, illetve a jogkövető lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. Ebből a célból valósítottuk meg az ORFK Vezetője által kiadott A közbiztonság és közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és 7

8 rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott intézkedési tervben ( továbbiakban: KKBRI ) és a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Szabolcs- Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítésére kiadott tervben ( továbbiakban : 5.24 program ) foglaltakat. Mindkét program a nagyobb számú rendőri jelenlétet hivatott szolgálni, valamint gyakori figyelő szolgálatokkal igyekeztünk a bűncselekményeket megelőzni, megszakítani. Folyamatosan szerveztünk és szervezünk jelenleg is nyomozó portyaszolgálatokat, melyeknek szintén a bűnmegelőzés és eredményes felderítés a célja. Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében - magas óraszámban végeztünk közlekedési ellenőrzéseket, szervezett akciókat, illetve az előző év során lényeges szempont volt a fémlopások visszaszorítása, ennek érdekében is számos akciót szerveztünk és hajtottunk végre. Ez utóbbi feladatok kapcsán emelném ki a fémhulladék átvevő helyeken értékesítő személyek helyszíni ellenőrzését, mely nagyban hozzájárult számos jogsértés utólagos felderítéséhez. Kazincbarcika város idegenforgalmi jelentősége nem meghatározó, ennek ellenére az értékelt időszakban is végrehajtottuk az ezzel kapcsolatos és a jogszabályok által meghatározott feladatainkat. Kiemelten kezeljük a külföldi elsősorban szlovák állampolgárok által, a strandszezon során nagyobb létszámban látogatott Városi Strandot és környékét, elsősorban a rendőri jelenlét biztosítása és a vagyon elleni cselekmények megelőzése, felderítése érdekében. II.2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata A Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály állománya vezényléses munkaidő rendszerben látja el feladatát, mely lehetővé teszi, hogy a jelentkező feladatokhoz rugalmasan, gyorsan tudjunk alkalmazkodni és a megfelelő létszámot az adott feladathoz hozzá tudjuk rendelni. Fontos a bejelentésekre történő gyors reagálás biztosítása. Kazincbarcika városban a bejelentésekre átlagosan 5-10 perc alatt tudunk reagálni. A településen elsősorban hétvégén mozgóőri szolgálatot működtetünk. A mozgóőri terület úgy került kialakításra, hogy az lefedi, az elsősorban fiatalok által látogatott szórakozóhelyeket és környéküket (Akropolis disco), ezzel biztosítva a folyamatos rendőri jelenlétet az adott területen. Az állomány intézkedési aktivitása megfelelő, tükrözik az illetékességi területünk közbiztonsági - bűnügyi helyzetét. Az állomány intézkedési aktivitását alá támasztják az intézkedési mutatók alakulása is, melyet a 9. számú melléklet tartalmazza. Az adatokból megállapítható, hogy azokban az intézkedési formákban, melyek kiemelt szerepet kaptak (elfogás, előállítás) a célkitűzéseink eléréséhez az állomány intézkedései az elvárt szintet elérték. Kiemelkedő az elfogások számának alakulása és ezen belül is a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek, valamint a körözési tevékenység hatékony végzéséből eredő körözött személyek. Kazincbarcika városban a Készenléti Rendőrség X. Bevetési Osztályának (miskolc) állománya megerősítő erőként évben elsősorban rendezvény biztosítási feladatokban vett részt. A feladatok ellátása során 3 alkalommal a Bikini Pool fesztivál ideje alatt láttak el közterületi szolgálatot a város területén. A Készenléti Rendőrség részéről a feladat végrehajtásában 59 fő vett részt 708 órában. Tevékenységük során 3 főt bűncselekmény elkövetésén értett tetten, 2 8

9 fővel szemben kábítószer birtoklása, 1 fővel szemben járművezetés bódult állapotban bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. II.3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok véleményére és az elmúlt időszakban kialakított kockázatelemzésekre is figyelemmel széleskörű közbiztonsági, bűnügyi felmérések alapján osztályoztuk a településeket, illetve azok egyes részeit. Kazincbarcika városát a közbiztonsági és a bűnügyi adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, a szabálysértési vagy büntetőeljárás hatálya alá nem tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktushelyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriába soroltuk. Az ORFK Vezetője által július 08-án kiadott A közbiztonság és közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott intézkedési terv alapján Kazincbarcika városában hetente egyszer végzünk fokozott ellenőrzést. II.4. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés helyzete a rendező szervezetekkel, az ideiglenes csapatszolgálati századok helyzete. A településen a tavalyi évben jellemzően a nemzeti ünnepeken kerülnek lebonyolításra különböző ünnepi rendezvények. Ezek mindegyikére jellemző, hogy azokon kis létszámú érdeklődő, ünneplő ember vett részt. Ennek megfelelően a rendezvények biztosítását saját erőből, kis létszámmal oldottuk meg. Az értékelt időszakban ezen rendezvényeken rendőri intézkedésre nem került sor. A településen elsősorban a nyári időszakban kerülnek lebonyolításra a különböző kulturális rendezvények (Kazincbarcika Kolorfesztivál, Bikini Pool fesztivál). A rendezvényekkel kapcsolatban elmondható, hogy a résztvevők számát jelentősen befolyásolja a rendezvényen fellépő előadók népszerűsége. Az elmúlt évben megtartott ilyen típusú rendezvényeken 500 és 1000 fő közötti átlag nézőszám volt a jellemző. Ennek megfelelően saját erővel biztosítottuk, rendkívüli események bekövetkezése nélkül. Külön meg kell említeni a Bikini Pool Fesztivált amely július közötti időben került megrendezésre a településen. Más kulturális rendezvénnyel kapcsolatban elmondható, hogy a szervezőkkel nagyon jó, konstruktív az együttműködés, az említett fesztivál szervezői elzárkóztak az együttműködéstől, ezzel is megnehezítve a rendezvény környékének rendőrség által történő biztosítását. A különböző információkat döntően az internetes fórumokról, honlapokról tudtuk beszerezni, melyek egymásnak ellentmondóak és a rendezvényen résztvevők létszámát illetően eltúlzottak voltak. A felmerült információkat értékelve külön terv alapján, megerősítő erők bevonásával biztosítottuk a rendezvényt, mellyel kapcsolatban több rendőri intézkedésre került sor különböző bűncselekmények (kábítószer fogyasztás, birtoklás, garázdaság) és szabálysértések (csendháborítás) miatt. Városunkban a tavalyi évben a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény bejelentésére 4 esetben került sor, ebből egy esetben a rendezvény megtartása megtiltásra került. 9

10 A rendezvények békés megmozdulások voltak, így azok biztosításának lebonyolítását saját állománnyal meg tudtuk oldani. A rendezvények közül 1 esetben politikai párt stand felállításával tiltakozott valamelyik aktuális, országos probléma ellen illetve aláírásokat gyűjtött. Ezen rendezvényt visszatérő jelleggel ellenőriztük, amely során probléma nem merült fel, intézkedésre nem került sor. Két esetben a Kazincbarcikai Városi Kórház leépítése ellen tiltakoztak helyi aktivisták. A tiltakozások a 26-os főutat érintő, félpályás útlezárásokkal kerültek bejelentésre és végrehajtásra. A megtiltott rendezvény szintén a 26-os főutat érintette. A bejelentés alapján, a félpályás útlezárással megtartani kívánt rendezvény a 26-os főút Kazincbarcika város és Miskolc város közötti útszakaszát érintette volna, azonban figyelembe véve az út jelentős nemzetközi és hazai forgalmát, valamint azt, hogy a forgalmat más útvonalra nem lehetett terelni, a rendezvény megtiltásra került. A szervező a tiltó határozatot tudomásul vette. A rendezvények bejelentésével kapcsolatban elmondható, hogy a szervezők azokat az előírt időben és módon teszik meg a rendőrség felé. Minden esetben egyeztető tárgyalás megtartására került sor, melyek konstruktív légkörben, mindkét félnek megfelelő álláspont kialakításához vezetettek. II.5. Rendkívüli illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok Az előző évben Kazincbarcikát érintő rendkívüli illetve veszélyhelyzet nem volt. Az értékelt időszakban a katasztrófahelyzetekre történő felkészülés, a katasztrófahelyzetek megelőzése érdekében a településen 1 alkalommal került sor társszervekkel közösen, a BorsodChem Zrt. vegyipari létesítményt érintő külső védelmi gyakorlatra október 17-én. A gyakorlattal kapcsolatban megállapítható volt, hogy kapitányságunk megfelelő felkészültséggel rendelkezik az említett ipari létesítményt érintő, esetlegesen bekövetkező ipari katasztrófák kezelésére, melyet a gyakorlatokat szervező B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenőrző tagja értékelésében is kiemelt. II.6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. Kazincbarcika városban a körzeti megbízotti státuszok 3, mely fel van töltve. II.7. Az igazgatásrendészeti tevékenység II.7.1. Szabálysértési tevékenység Kazincbarcika városban elkövetett szabálysértések miatt, hatóságunk által lefolytatott eljárások évben 413-ra emelkedett, az előző évi 357-ről. Az elkövetett szabálysértések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban is az előző évhez hasonlóan a közlekedési szabálysértések miatt kezdeményezett eljárások tették ki az ügyek döntő többségét. Ezen belül is legnagyobb számmal a kisebb súlyú szabályszegések miatt indult eljárás. Szabálysértési tevékenységünk során továbbra is figyeltünk arra, hogy az elbírálási gyakorlatunk következetes és szigorú maradjon. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a jogsértéssel arányban álló, egyéniesített felelősség megállapítására kerüljön sor. 10

11 A lefolytatott eljárások során kiszabott pénzbírság területén megállapítható, hogy mind az abszolút összegben, mind az 1 főre eső pénzbírság átlagában emelkedés tapasztalható. Szabálysértési hatóságunk a tavalyi évben Ft pénzbírságot szabott ki. A pénzbírság 1 főre eső átlaga Ft/főre emelkedett az előző évi Ft/főről. Járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazására 56 személlyel szemben került sor. II.7.2. Fegyver és engedélyügyi tevekénység A településen nyilvántartottan 438 fő rendelkezik 602 db lőfegyverrel. Ebből 108 vadász rendelkezik 271 db vadászati célú lőfegyverrel. Továbbá 315 db gáz- és riasztófegyver, 12 db flóbert tűzfegyver van nyilvántartva. Sportlövészet céljából 3 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A fegyverek tavaly kis mértékben emelkedett az előző évhez viszonyítva, mely emelkedés elsődlegesen a gáz- és riasztó fegyverek számának növekedése miatt következett be. Fegyvertartási engedély visszavonására 5 esetben intézkedtünk. A lőfegyverek és a fegyverek tartására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából 104 esetben hajtottunk végre ellenőrzést. Az ellenőrzések eredményeként hatósági intézkedés kezdeményezésére nem került sor. A nyilvántartott és kiadott személy- és vagyonőri igazolványok 2013-ban 986-ra emelkedett az előző évi 864-ről. Magánnyomozói igazolvánnyal 4 fő rendelkezik. A személyés vagyonvédelmi vállalkozások 13, melyből társas vállalkozás 4, egyéni 9. Az értékelt időszakban 36 esetben hajtottunk végre személy-és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzését. II.8. A bűn - és baleset-megelőzés II A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai A D.A.D.A. program oktatása rendőrkapitányságunk által évtől folyik. Változatlan intenzitással törekedtünk a program keretében arra, hogy az áldozattá válás megelőzése nagyobb hangsúlyt kapjon. A programot kijelölt előadók közreműködésével végeztük, évben a területünkön található középiskolákban és általános iskolákban is előadásokat tartottunk. Kapitányságunkon is munkába állt az előző év szeptembertől 1 fő bűnmegelőzési tanácsadó, aki a Surányi Endre Szakképző Iskolában és a hozzá tartozó két tagintézményben végzi feladatait, de esetenként más iskolákban is tart előadásokat. A KKBRI program keretében folyamatosan aktualizáljuk az illetékességi területünkön élő időskorú személyek felmérésének adatait, ennek alapján a bűnelkövetés szempontjából a leginkább kockázatosnak ítélt helyeken élőket a lakásukon keressük fel és részükre személyre szóló tanácsokat adunk arra vonatkozóan, hogyan kerülhetik el a sértetté válást. Hasonlóan járunk el az idős emberek által látogatott helyek így pl. templomok, idősek klubja esetében, ahol szélesebb körben végeztünk bűnmegelőzési tanácsadást. Az elmúlt évben a B- A-Z. MRFK. Bűnmegelőzési Osztályával együttműködve számos idős személyt segítettünk hozzá ahhoz, hogy személyi riasztóhoz, elektromos ajtóékhez juthasson, ennek köszönhetően már két esetben is sikerült idős személyeknek megfutamítani a támadóikat. 11

12 Rendszeres kapcsolatban állunk az oktatási intézményekkel és a társszervek képviselőivel. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a helyi adású televíziókban (KVTV, Diák TV+) rádióban (Rádió TOP), sajtóban (MOZAIK, Szuperinfó) rendszeresen jelentettünk meg bűnmegelőzési jellegű műsorokat és cikkeket évben a kapitányság sikeres pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, Együtt a roma fiatalok beilleszkedésének segítéséért címmel, melynek célja a romák által nagy számban lakott települések közbiztonságának javítása érdekében folytatott bűnmegelőzési tevékenységünk továbbfejlesztése, a már bevált módszerek, tapasztalatok továbbadása, bemutatása. A pályázat megvalósítása során Mit tegyek, hogy ne legyek sem áldozat, sem elkövető? címmel bűnmegelőzési napot (4 alkalommal, 4 iskolában összesen 100 fő 7-8 osztályos tanulónak) és versenyt (négy résztvevő települést képviselő 6-6 fős csapat részére) tartottunk roma fiataloknak. Valamint Együtt a roma fiatalok beilleszkedésének segítésért címmel konferencia megtartására is sor került. II.8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése Kapitányságunkon az előző évben a korábbi évekhez hasonlóan jó színvonalú ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési munka folyt, vizsgálói munkája mellett két fő ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési előadó végzi az ezzel kapcsolatos teendőket, valamint szeptembertől a már említett főállású bűnmegelőzési tanácsadó is ilyen feladatokat lát el. Az általános iskolákat célzó iskola rendőre program szintén beváltotta a hozzá fűzött reményeket, kollégáinkat szívesen fogadják az iskolákban, ahol kötetlen formában, testközelben érik el a számukra már ismerőssé vált rendőrt a diákok és a szülők, valamint a pedagógusok is. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés kiváló. A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények esetén a lakhely szerint illetékes gyámhatóságot minden esetben értesítjük a védelembe vétel megfontolása végett. A gyermekek veszélyeztetettségének észlelése esetén jogszabályi kötelezettség alapján - jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé. Kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Igazságügyi és Pártfogó Felügyelői Szolgálatával, akiket minden fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény esetén felkértünk a környezettanulmányok elkészítése végett. Illetékességi területünkön a családon belül elkövetett bűncselekmények az összes bűncselekményhez képest nem meghatározó, aránya az összes bűncselekményhez képest minden évben mintegy 5-10 % közötti. II.8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem A rendőrkapitányságon két fő végez áldozatvédelmi felelősi tevékenységet. Mindketten részt vettek a feladatok ellátásához szükséges speciális pszichológiai felkészítésen. A referensek folyamatosan figyelemmel kísérik a rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnügyi helyzet alakulását, a bűncselekményeket mind elkövetői, mind áldozati oldalról értékelik. Az illetékességi területünkön működő áldozatvédelemmel foglalkozó állami, egyházi, önkormányzati és civil szervezetekkel a kapcsolatot folyamatosan tartják, a rendelkezésre álló eszközökkel az áldozatok problémáinak megoldásában segítséget nyújtanak. 12

13 Áldozatvédelmi feladatok ellátására áldozatvédelmi iroda létrehozása történt meg a kapitányság épületében. Az áldozatvédelmi irodát felkeresők mindegyike kizárólag tulajdon elleni bűncselekményből származó anyagi kárának enyhítése céljából kért segítséget,a tavalyi évben az előző évi 63-mal szemben 48 személy kért segítséget rajtunk keresztül a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Igazságügyi és Áldozatsegítő Szolgálatától. Rendőrkapitányságunkon a tavalyi évben elrendelt nyomozások mintegy 2 %-ban olyan bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, amely a vonatkozó ORFK Utasítás alapján a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik. E téren a megelőzés hatékony eszköze lett az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményének a következetes alkalmazása. A gyermekkorúak, fiatalkorúak, valamint az idősek sérelmére nagy többségben vagyon elleni bűncselekményeket követtek el. Gyermekkorú és fiatalkorú sértettek esetében az elkövetők szintén a sértettek gyengébb fizikai adottságait használták ki, míg az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél az idősek segítőkészségére, hiszékenységére alapoztak. Folyamatosan aktualizált nyilvántartást készítettünk az illetékességi területünkön élő időskorú, elesett, magányos, veszélyeztetett emberekről. Ezen túlmenően a körzeti megbízotti állomány a konfliktushelyzetben élő családok életvitelét alkalomszerűen ellenőrizte. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a bűncselekmények áldozatává válásának tekintetében különös figyelmet kell fordítani az időskorú állampolgárok védelmére, melyben nagymértékben támaszkodtunk a helyi polgárőrségekre, személyismereteikre, jelzéseikre. II.8.4. A kábítószer prevenció helyzete Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt évről-évre egyre több büntetőeljárás indul, többnyire fogyasztókkal szemben, de terjesztői magatartást megvalósító személyek ellen is indult büntetőeljárás. Az ismertté vált bűncselekményeket elemeztük, az abból levont következtetéseket felhasználtuk felderítő, bűnüldöző munkánk során. A kábítószerrel veszélyeztetett szórakozó helyek gyakoribb, koncentrált ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítottunk. Kiemelendő, hogy január 1-ével hatályba lépett törvénymódosítás mely az ún. designer drogokkal kapcsolatosan történt visszaéléseket szigorúbban rendeli büntetni - minél szélesebb körben történő propagálására helyeztük a hangsúlyt, mivel tapasztalataink szerint ezek az anyagok sokkal elterjedtebbek, mint a hagyományos, régóta ismert kábítószerek. Összességében a kábítószer bűnözéssel kapcsolatosan kijelenthető, hogy illetékességi területünkön is jelen van és tapasztalható, de mértéke elsősorban társadalmi összefogással és felvilágosító, megelőző tevékenységgel kezelhető, térségünk nem sorolható a kábítószer bűnözéssel fertőzött területek közé. II.8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása 2013-ban továbbra is kiemelt szerepet játszott baleset-megelőzési munkánkban a gyermekbalesetek megelőzése. A tavasz kezdetével a preventív jellegű tevékenységünk egyik fontos eszköze a versenyek és különböző rendezvények megszervezése, lebonyolítása volt, amely különösen a gyermekek és fiatalok körében volt népszerű. 13

14 A nyár közeledtével propaganda tevékenységünk kiemelten fontos eleme volt - a média intenzív bevonásával - a tanév végi és szünidei kampányunk, ahol elsősorban a szülők, nagyszülők, valamint minden közlekedő figyelmét ráirányítottuk azokra a veszélyekre, amelyek a kisdiákokra leselkednek a vakáció idején, amihez egy intenzív, figyelemfelhívó propaganda-munka kezdődött megye szerte. Folyamatosan tájékoztattuk a sajtót a bevezetett intézkedésekről, a kitűzött célokról, azok megvalósításáról illetve a balesetek alakulásáról annak érdekében, hogy ezekről a lakosság mind szélesebb körben értesülhessen. Örvendetes tény, hogy illetékességi területünkön az iskolák környékén nem történt olyan baleset, melynek okozói, illetve részesei 6-14 éves korú gyermekek lettek volna. Ennek megelőzésére kapitányságunk kiemelt figyelmet fordított. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága valamint a Kazincbarcikai Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány közös pályázatot nyújtott be a Kazincbarcikai Városi Önkormányzathoz Biztonságos Iskolakezdés címmel. A pályázat elbírálását követően a Városi Önkormányzat Ft. anyagi támogatást nyújtott a program sikeres végrehajtása céljából. Az értékelt időszakban kazincbarcikai általános iskolák 1. osztályos tanulóinak - 13 tanuló csoportban összesen 312 fő gyermek részére -, Biztonságos Iskolakezdés címmel, bűn - és baleset-megelőzési előadás sorozatot tartottunk, a korosztályt érintő veszélyekről és a helyes közlekedési magatartásról. II.8 6. Az Iskola Rendőre Program értékelése Az iskola rendőre program 2013/2014. tanévre vonatkozó megyei feladattervében szeptember hónapra meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A tanév megkezdése előtt illetékességi területünkön elemeztük az általános iskolák környezetének baleseti helyzetét, a tanintézetek megközelítési útvonalainak lehetséges veszélyforrásait, különös tekintettel a tanítási napok kezdetének és befejezésének időszakára. A napi oktatások kezdetének és befejezésének időszakában az illetékességi területünkön lévő iskolák közül többnél biztosítottunk kiemelt rendőri jelenlétet. A tanévkezdési kampány hatékonyságának növelése érdekében a baleset-megelőzési feladatok végrehajtása során szorosan együttműködtünk a helyi polgárőr szervekkel. 21 tanítási napon, 11 iskola közvetlen környezetében összesen 231 fő rendőr 162 órában, továbbá 294 fő polgárőr 182 órában látott el tanévkezdési feladatokat. A fokozott rendőri és polgárőri jelenlétet minden iskolánál szívesen fogadták, aminek köszönhetően nem történt az oktatási intézmények környékén olyan közlekedési baleset, amelyben diák valamilyen módon érintett lett volna. A kampány során az oktatási intézmények közelében lévő gyalogos átkelőhelyeknél kiemelt rendőri jelenléttel segítettük elő a gyermekek biztonságos közlekedését. Fokozott figyelmet fordítottunk a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a gyalogos átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. II.8.7. A bűnmegelőzési tanácsadók tevékenysége Kapitányságunkon az előző év szeptemberétől állt szolgálatba egy fő bűnmegelőzési tanácsadó, aki senior állományú főtiszt, korábban baleset megelőzési tevékenységet végzett. Tevékenységét a Surányi Endre Szakképző Iskolában és a hozzá tartozó két tagintézményben, a kazincbarcikai Deák Ferenc tagiskolában és a sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza 14

15 tagiskolában végzi, de eseti jelleggel más oktatási intézményben is lát el feladatokat. Mindhárom tagintézmény tanári testülete szívesen vette munkába állását. II.9. Együttműködés II.9.1. A helyi önkormányzatokkal A rendőrkapitányság vezetésének az önkormányzat vezetőivel a kapcsolata példaértékű. A kapitányság vezetője szükség szerint, de legalább negyedévente konzultál a település aktuális közbiztonsági helyzetéről. Eseti jelleggel ugyanebben a kérdéskörben az alpolgármesterekkel is folyamatos a kapcsolat. A térfigyelő rendszer működtetésének tapasztalatait rendszeres közös értékelésen dolgozzuk fel. Az önkormányzati képviselők felvetéseit, megkereséseit szintén kiemelten kezeljük. Az önkormányzat szerveivel illetve cégeivel az információáramlás a - jogszabályi keretek között - folyamatos. II.9.2. A bírósággal, ügyészséggel A Kazincbarcikai Járási Ügyészséggel és Bírósággal évek óta tartó jó munkakapcsolatunk van, melyre a korrektség jellemző. Szükség szerint a vitás ügyeket megkonzultáljuk, és ennek megfelelően járunk el. Az ügyészség minden törvényes segítséget megad ahhoz, hogy a bűnügyek feldolgozása folyamatos és eredményes legyen. A bíróság élén az értékelt időszakban vezető váltásra került sor. Az új vezetővel a kapcsolatfelvétel szinte azonnal megtörtént és a két szervezet között az egymás autonómiáját tiszteletben tartó együttműködés továbbra is folyamatos. II.9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel Hatékony együttműködést alakítottunk ki a városban működő oktatási intézményekkel, egyházakkal és a civil szervezetekkel. Kiemelten jó a kapcsolatunk a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvánnyal. Munkánk megítélése szempontjából nagyon fontos számunkra a statisztikai mutatókon túl, a lakossági és civilszféra, illetve az önkormányzatok véleménye is. A jó kapcsolatot példázza a beszámoló II.8. pontjában már említett megelőzési tevékenység kapcsán megvalósult együttműködés. II.9.4. A polgárőr egyesületekkel A településen működő Közbiztonsági Egyesülettel (Polgárőrség) a rendőrségnek együttműködési megállapodása van. Az értékelt időszakban közös szolgálatok ellátására elsősorban a különböző rendezvények biztosítása (ünnepi rendezvények, ballagás, kulturális rendezvények) során illetve döntően a hétvégi időszak éjszakai óráiban történő szolgálat ellátása során került sor. Az erre vonatkozó adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza. Az együttműködés hatékonyságát jelentősen befolyásolja a közös épületben való elhelyezés is, hiszen az egyeztetések könnyebbé váltak. II.9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak,hogy önkormányzati rendészeti szervet hozzon létre és ennek keretében a törvényben nevesített munkakörökben alkalmazottakat foglalkoztasson. 15

16 A településen az önkormányzat ennek megfelelően az előző évben közterület felügyelet működtetett. A közterület felügyelettel, figyelembe véve, hogy csak 3 személy végezte ezen tevékenységet, elsősorban különböző ellenőrzések alkalmával ( húsvéti, év végi ünnepek) került sor közös szolgálat ellátásra. III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság előző évi munkájával kapcsolatban összességben megállapítható, hogy a kapitányság személyi állománya a tőle elvárható mértékben sőt sokszor azon felül végezte tevékenységét, ennek eredményeképpen a kitűzött céljaink nagy részét sikerült teljesíteni. A kisebb, a hatékonyabb munkát gátló, akadályozó körülmények felmerülésekor megpróbáltunk azonnal reagálni, így azok érdemben nem akadályozták a munkavégzést. Célkitűzéseink a évre: a évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése a szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi-közbiztonsági helyzet változására gyorsabban és érzékenyebben reagálva, a kapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító nyílt rendőri tevékenység bűnügyi támogatásával a mélységi ellenőrzési feladatok maradéktalan, követelményszintű végrehajtása a bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony fellépés, a tettenérések, elfogások számának növelése, a közterületen elkövetett jogsértéseket érintő bíróság elé állítások szenzitív kezelése a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében eddig elért eredmények megtartása, a balesetek számának további csökkenését elősegítő balesetmegelőzési (propaganda, média, oktatások) és rendőri (kiemelt figyelemmel a sebesség és ittasság ellenőrzésére) tevékenység hatékony működtetése az ESR-112 projekt megvalósítását követően a kialakított új rendszerek TIK, szolgálatparancsnoki rendszer, TIR következetes és a normák előírásainak megfelelő működtetése Kazincbarcika, május

17 1. sz. melléklet Regisztrált bűncselekmények alakulása Kazincbarcika város területén Év év év Regisztrált bűncselekmények sz. melléklet Regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya Kazincbarcika város területén év év sz. melléklet Regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Kazincbarcika város területén Év év év Regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények / aránya az összes bűncselekményhez képest 242 / 25,10 % 259 / 26,56 %

18 Regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása Kazincbarcika város területén 4. sz. melléklet Bűncselekmény megnevezése év év Emberölés 1 0 Befejezett szándékos emberölés 1 0 Emberölés kísérlete 0 0 Testi sértés Súlyos testi sértés 8 16 Halált okozó testi sértés 0 0 Kiskorú veszélyeztetése 9 2 Embercsempészés 0 0 Garázdaság Önbíráskodás 3 1 Visszaélés kábítószerrel terjesztői típusú magatartás 2 3 Lopás Személygépkocsi lopás 4 1 Gépkocsi feltörés 8 34

19 Lakásbetörés Rablás Kifosztás 3 8 Zsarolás 4 1 Rongálás Orgazdaság 1 4 Jármű önkényes elvétele 2 1 Összesen

20 5. sz. melléklet Tulajdon elleni szabálysértések Tulajdon elleni szabálysértések statisztikája (lezárt ügyek adatai alapján) Tudomásunkra jutott jogsértések (Előkészítő eljárások +kiszabott HBk ) Előkészítő eljárások (normál eljárás+ gyorsított eljárás) Gyorsított eljárásban, bíróság elé állítások ITE ellen indított ügyek ITE ellen indított, de felderített ügyek ITE felderítési mutató Kiszabott helyszínibírságok Eredményességi mutató Kazincbarcika: , ,03 Tulajdon elleni szabálysértések (bolti lopások nélkül) Tulajdon elleni szabálysértések statisztikája (lezárt ügyek adatai alapján) Tudomásunkra jutott jogsértések (Előkészítő eljárások +kiszabott HBk ) Előkészítő eljárások (normál eljárás+ gyorsított eljárás) Gyorsított eljárásban, bíróság elé állítások ITE ellen indított ügyek ITE ellen indított, de felderített ügyek ITE felderítési mutató Kiszabott helyszínibírságok Eredményességi mutató Kazincbarcika: , ,44 0

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Ózd, 2016. április 28. Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Szám: 05070-14481/2015. Ált. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről.

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben