A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató"

Átírás

1 A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató

2 Árampiaci modell HUPX ECC KERESKEDÉS TRADING ELSZÁMOLÁS K 1 K 2 K 3 K 4 ÁKT 1 ÁKT 2 K 1 K 2 K 3 K 4 A kereskedési tagoknak általános klíringtagot kell választaniuk ügyleteik ECC-n keresztüli elszámolásához.

3 Elszámolási funkciók ECC A napi üzletek nyilvántartása és riportolása a klíringtagok és a kereskedési tagok részére. Pénzügyi elszámolás a klíringtagokkal euróban, TARGET napokon. Fizikai elszámolás a MAVIR felé. Napi kockázatkezelés és biztosíték meghatározás a klíringtagok felé. Havi számlázás a kereskedési tagok felé az ECC és a HUPX díjakról. KELER Csoport Vételár rendezés T+1 nap ig (leiratban kerül meghatározásra) KELER-nél vezetett saját EUR számlára történő utalással KELER-nél vezetett saját HUF számlára történő utalással Biztosítékképzés Havi újraszámítást követő nap 9.00-ig Díj rendezés Számlakibocsátást követően beszedés (inkasszó)

4 Tevékenységek HUPX-en végrehajtott ügyletek klíringje, elszámolása Pozícióvezetés Biztosíték számítás Pénzügyi teljesítés, nemteljesítés kezelés Garanciavállalás Díjelszámolás Kapcsolódó általános banki szolgáltatások Pénz- és értékpapírszámla-vezetés Biztosítékeszközök nyilvántartása és kezelése Likviditás management

5 ECC kapcsolatok Biztosíték követelmények EUR Biztosíték követelmények HUF ECC Vételár rendezés EUR Díjfizetési kötelezettség EUR Pozícióvezetés KELER Csoport Elszámolás EUR / HUF Alklíringtag Biztosítékeszköz EUR Biztosítékeszköz HUF ECC Pénzügyi rendezés EUR Díjfizetés EUR Garanciavállalás KELER Csoport Pénzügyi rendezés EUR / HUF Alklíringtag

6 Ügyletek kezelés HUPX kereskedés Klíring / elszámolás KELER Csoport ECC felé: TARGET napokon Alklíringtagok KELER felé: magyar banki napokon, fizetési rendszerek nyitva tartásakor Kereskedést követő (post-trade) folyamatok: Napi klíring: kereskedési napot követő banki munkanapon, az előző tőzsdenap(ok)ra vonatkozóan Havi díj elszámolás: minden hó első banki munkanapján, az előző hónapra ECC díjak KELER csoport díjak

7 Szolgáltatási díjak Elszámolási díjak Klíringdíj: 0,015 EUR / MWh Alklíringtagsági díj: Ft / hó Egyéb felszámított díjak (valamennyi KELER partnerre egységesen) Számlavezetési díjak (pénzforgalmi, deviza, értékpapír: Ft/hó, értékpapír letétkezelési és tranzakciós díjak Settlement díj: 600 Ft / tranzakció KID csatlakozás díj: Ft KID felhasználói díj: Ft / hó Nemteljesítési alapdíj: Ft / alkalom, késedelmi díj: Ft / alkalom HUPX és ECC díjak HUPX egyszeri tagsági díj: EUR, rendszeres díj: EUR / év, kereskedési díj: 0,05 EUR / MWh, ECC klíringdíj: 0,01 EUR / MWh

8 Fontosabb dokumentumok KELER Általános Üzletszabályzat Díjszabályzat Elszámolóházi leiratok KELER KSZF Általános Üzletszabályzat Díjszabályzat Leiratok Értékpapír és deviza befogadási kondíciós lista Bankgarancia befogadási kondíciós lista Elérhetőek:

9 A HUPX ügyletek elszámolás a KELER Csoporton keresztül Horváth Tamás KELER KSZF kockázatelemző

10 Piacra lépés feltételei Szerződés a HUPX-el Szerződés a ECC-vel (a szerződéseket a HUPX-en keresztül kell eljuttatni az ECC részére) Háromoldalú alklíringtagi szerződés (NCM / KELER KSZF / ECC) Szerződés a KELER csoporttal Alklíringtagsági szerződés (KELER KSZF) Szolgáltatási szerződés (KELER) KID használati szerződés (KELER) KID telepítés és oktatás Biztosítékeszközök elhelyezése

11 KELER Csoporttal kötendő szerződésekhez csatolandó dokumentumok köre: 1. Hatályos létesítő okirat, eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, illetve hiteles elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban 2. A hatályos létesítő okiratot bejegyző cégbírósági végzés, vagy 30 napnál nem régebbi okirat (pl. cégkivonat), amely igazolja, hogy az ügyfél a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, illetve hiteles elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban 3. A szerződéseket, kartonokat aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája, vagy egyéb aláírást tanúsító dokumentum eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, illetve hiteles elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban 4. Egységes aláírás-bejelentő karton 5. Ügyfél képviselőjének a képviseleti jogát igazoló dokumentum, ha az nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó okiratból eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, illetve hiteles elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban 6. Adószámot, statisztikai számjelet igazoló dokumentum, ha az nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó okiratból 7. Külföldi ügyfél esetében a személyes joga szerinti hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, illetve hiteles elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban 8. Felügyeleti szerv által kiadott engedély, abban az esetben, ha az ügyfél felügyeleti engedélyhez kötött tevékenységet folytat 9. Pmt. Adatlap (Pénzmosási törvény alapján, Tulajdonosi nyilatkozata 8. ), valamint az ügyfél képviselő azonosításához, amennyiben az nem személyesen történik, a kartonokat, szerződéseket aláírók közjegyző által hitelesített igazolványainak (lakcímkártya és személyi igazolvány vagy útlevél) másolata 10. BSZT Adatlap / kérdőív (2007. évi CXXXVIII. törvény 47. alapján)

12 Alklíringtagsági feltételek KELER KSZF Saját tőke követelmény: 10 MFt Éves auditált mérleg és eredménykimutatás évente június 30-ig MEH engedély Szolgáltatási és KID szerződések megkötése a KELER-rel Az alapszintű pénzügyi fedezet és az árampiaci forgalmi biztosíték elhelyezése formája: a KELER KSZF által befogadott devizában, értékpapírban vagy bankgaranciában

13 ECC Elszámolás menete Kereskedés Pozíció generálás Riportküldés Vételár rendezés és fizikai teljesítés Hó végi folyamatok ECC számlázás Biztosíték igény újraszámítás T. 10:45 T. 14:30 T+1. 8:00 Hó vége

14 Napi klíring folyamatok Klíring feltétele: Ügylet adatok megérkeztek az ECC-től Klíring tartalma: Ügyletek feldolgozása Pénzügyi követelések / kötelezettségek számítása Biztosítékigény meghatározása, pénzügyi pozíciós limit ellenőrzése Napi elszámolási riport a kereskedő részére: Ügyletek visszaigazolása, pozíciók, pénzügyi információk Kb tól az ECC weboldaláról, illetve után a KELER által e- mail-ben megküldve (később közvetlenül a KID-en elérhető)

15 Pénzügyi rendezés Vételár rendezés T napi üzletkötések teljesítése T+1 nap 10:00 óra EUR HUF konverzióval Biztosíték rendezés T napon a KELER KSZF által meghatározott biztosíték rendezése T +1 nap 9:00 óra Díjak rendezése ECC, HUPX: T napon kapott számlák T+1 nap 10:00 órai rendezése EUR-ban EUR ill. HUF konverzióval KELER Csoport díjai: Tárgyhót követő 1. munkanapon HUF-ban

16 EUR/HUF konverzió és utalási módok EUR utalási módok 1. KELER-nél vezetett saját EUR bankszámlára történő utalással 2. KELER-nél vezetett saját HUF bankszámlára történő utalással és konverziós megbízással EUR/HUF konverzió: T+1 napos, T napi kötés 14:00-ig T+1 nap reggel 9:00-ig teljesül T+0 napos, T napi kötés 8:30-ig Ügyfél kezdeményezéssel KELER által automatikusan 3. Citibank Frankfurtnál vezetett KELER KSZF bankszámlára történő EUR utalással (nem javasolt) EUR konverzió KID-en beadott konverzió KELER által jegyzett árfolyamon EUR feletti konverzió esetén kérésre egyedi árfolyam kérhető a KELER Treasury-től (telefon, Reuters)

17 Elektronikus banki szolgáltatás (KID) Számlaműveletek HUF / EUR / Értékpapír számlák menedzselése Transzferek FX-ek kezelése Kollaterálkezelés Értékpapír zárolás / feloldás Pénzutalás Riportok (tervezett funkció, induláskor ) Trading Riport (kereskedési riport) Payment Riport (fizetendő vételár a következő napra) Delivery Riport (a napi szállítási kötelezettség) Margin Riport (biztosíték képzési kötelezettség)

18 A HUPX ügyletek garanciavállalása Pálinkás Szilárd KELER KSZF vezető kockázatelemző

19 Kockázatkezelés módszerek Biztosíték rendszer Limitfigyelés Befogadási kondíciók Szankciók Leiratok

20 Biztosíték rendszer Alapszintű pénzügyi fedezet a piacra lépés feltétele Ft Árampiaci forgalmi biztosíték a napi elszámoláshoz szükséges pénz biztosítéka minimum: Ft Kiegészítő pénzügyi fedezet előre nem látható események kezelésére Szankció jellegű biztosítékelem, alapesetben nem alkalmazott. KELER KSZF saját vagyona (248 MFt) KELER készfizető kezességvállalása (12 MrdFt)

21 Biztosíték rendszer Célja: Piac és az elszámolás biztonságának szavatolása (garanciavállalás) Biztosíték követelmény (igény) Biztosíték eszköz (fedezet) Biztosíték elem Típusa Célja Számítási mód Újraszámítás gyakorisága Elfogadott biztosíték eszköz Újraértékelés gyakorisága Alapszintű pénzügyi fedezet (APÜF) Árampiaci forgalmi biztosíték (ÁFBIZ) Kiegészítő pénzügyi fedezet (KPÜF) alklíringtagi egyéni alklíringtagi egyéni alklíringtagi egyéni piacra lépés feltétele nyitvaszállítás kockázatának kezelése, kockázat arányos eseti szankcionálás 10 MFt ECC által meghatározott igény Leiratban meghirdetett többszöröse fix összeg havonta naponta HUF, deviza, értékpapír, bankgarancia HUF, deviza, értékpapír HUF, deviza, értékpapír naponta (szükség esetén napon belül is) naponta (szükség esetén napon belül is) naponta (szükség esetén napon belül is)

22 Biztosíték igény meghatározás Számítási elv Az ECC által meghatározott algoritmus kétszerese Számítás gyakorisága Havonta, az ECC által meghatározott időponttal azonos napon. Biztosíték mértéke Minimum: HUF Maximum: az előző 12 havi legnagyobb számlaérték kétszerese. ECC margin követelmény kétszerese ECC margin (12 havi átlagos számlaérték + 3,5 * szórás, fölfelé kerekítve a következő EUR)

23 Limitfigyelés Árampiaci pénzügyi pozíciós limit Célja pénzügyi kapacitás korlát piac védelme Átlépés esetén alkalmazott szankciók kiegészítő pénzügyi fedezet meghatározása az árampiaci alklíringtag klíringelési jogának felfüggesztése Limit mértéke a napi vételár mértéke nem lehet nagyobb, mint az árampiaci forgalmi biztosíték 100%-a Ellenőrzés gyakorisága naponta

24 Befogadási kondíciók / Kollaterál A KELER KSZF által támasztott margin követelményeknek való megfelelést az alábbi eszközökben lehet teljesíteni: Hatályos Értékpapír és deviza befogadási, valamint a Bankgarancia befogadási kondíciós listák szerint Bankgarancia (max Ft) A KELER KSZF által meghatározott forma szöveggel. HUF, EUR és egyéb devizák Magyar állampapírok (államkötvények, diszkont kincstárjegyek, stb.) Egyéb értékpapírok (vállalati kötvények, részvények, jelzáloglevelek, stb.)

25 A KELER KSZF által alkalmazható szankciók Céljuk: Alklíringtagsági követelmények / feltételek megszegése esetén, a megnövekedett kockázatok kezelése KELER KSZF által alkalmazható szankciók: Kiegészítő pénzügyi fedezet (KPÜF) kivetése Alklíringjog felfüggesztése Alklíringtagsági szerződés felmondása Helyszíni vizsgálat vagy MEH vizsgálat kezdeményezése

26 Klíringjog felfüggesztése Főbb esetei: Alklíringtagság feltételét képező szerződés megszűnése Biztosíték fedezetlenség Pénzügyi teljesítés elmulasztása (pénzügyi fedezetlenség a napi elszámoláskor, vagy a havi díjfizetéskor)

27 Kényszerintézkedések Céljuk: Pénzügyi teljesítés biztosítása minden körülmények között Intézkedések a napi elszámolás pénzügyi nemteljesítése esetén: Alklíringtagi egyéni biztosíték eszközök elvonása / kényszerértékesítése, bankgarancia lehívása Alklíringtag szabad rendeltetésű saját eszközeinek elvonása KELER KSZF saját eszközeinek felhasználása KELER készfizető kezességének igénybe vétele

28 Árampiaccal kapcsolatos leiratok KSZF APÜF_LIDO - Alapszintű pénzügyi fedezetek és likviditási deviza óvadék KSZF-xx-2010-ARAM - Árampiac garancia rendszer KSZF-xx-2010-ARAM - Árampiac garanciavállalási díjak KELER-xx-2010-ARAM Vételár rendezési határidő

29 Köszönjük a figyelmet!

A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX-en. 2012. december 3. Continental Hotel Zara****

A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX-en. 2012. december 3. Continental Hotel Zara**** A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX-en 2012. december 3. Continental Hotel Zara**** Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára 3. Kockázatkezelés 4. A

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

KELER KSZF Klíringtagi Fórum. 2013. június 4.

KELER KSZF Klíringtagi Fórum. 2013. június 4. KELER KSZF Klíringtagi Fórum 2013. június 4. Témakörök ismertetése 1. Köszöntő, Stratégiai kérdések Mátrai Károly igazgatósági tag 2. A KSZF EMIR megfelelése Juhász Ágnes vezető kockázatelemző 3. Szegregáció

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 29/2008. számú határozatával 2008. április 30.napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 11

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba léptette Mátrai Károly Hatályba lépés időpontja 2009. január

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

KELER FOGALOMTÁR. az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt.

KELER FOGALOMTÁR. az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt. KELER FOGALOMTÁR Alapbiztosíték: Alapszintű pénzügyi fedezet: Alklíring tag (közvetett elszámolásra jogosult): Állampapír: Allokáció: Árjegyző: A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 11/2007. számú határozatával 2007. április 04. napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 64/2006. számú határozatával 2006. november 22.

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2015. június 26-tól 1 A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg I. Összevont értékpapírszámla

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke Hatályos: 2013. augusztus 15-től I. Számlanyitási-

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. július 27. 2015. augusztus 17. : a 3.14.1.1. és 3.15.3.3. pont

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben