Letéti számla pénzforgalmának alakulása évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2008. évben"

Átírás

1 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség bankszámlaszám: , , , , , , ,0 Az OMMF letéti számlája az Ámr a alapján - az intézmény által kirótt és a fizetési határidő letelte után inkasszó, illetve végrehajtási eljárás útján beszedett külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és a munkaügyi hatósági jogkörben kiszabott bírságbevételek elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése érdekében került megnyitásra február 16-án. a) a számla év eleji nyitó állománya: eft ( ,-Ft) volt, amely a december 15- e és 31-e között befolyt bírságbevételekből keletkezett, mivel ezek továbbutalására csak a tárgyhónapot követő hónapban, azaz csak januárjában kerülhet sor. b) a bevételi pénzforgalom jogcímenként illetve összevont jogcímenként: A tárgyévben a letéti számlán inkaszó illetve végrehajtási eljárás következtében befolyt bírságbevételek tartozik forgalma év végén eFt ( ,-Ft) volt. c) a letétek visszautalásáról jogcímenként illetve összevont jogcímenként: visszautalásra az inkasszó eljárás során is befolyt, de közben az ügyfelek által önkéntesen az OMMF EFK számlájára is teljesített befizetései azaz túlfizetések miatt került sor. A letéti számláról téves átutalás illetve túlfizetések miatt visszautalt összeg tárgyévben eft ( ,-Ft) volt d) a letéti számla hozambevételének a költségvetési szerv költségvetése javára történt átutalásokról és felhasználásáról: A munkaügyi ellenőrzésekről szóló módosított 1996.évi LXXV. törv. 8 alapján január1-től a munkaügyi határozatban, a Munkaerőpiaci Alap javára előírt pénzfizetési kötelezettség esetén a kiadmányozó szerv a hozzá befolyt bírság, teljesített befizetési kötelezettség 100 %-át köteles átutalni a MPA számlájára. A külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása bírságbevételei az évi IV. Flt tv szerint szintén az MPA bevételét képezik, így a hozambevétel tehát teljes egészében az MPA-t illetik. A letéti számláról az intézmény költségvetése javára nem történt átutalás. A letéti számla MPA-t illetető teljes tárgyévi hozambevétele: ,eFt ( ,-Ft) volt, amelyből tárgyévben átutalásra került eft ( ,-Ft ). e) az év végi záró állományról és annak jogcímenkénti, illetve összevont megoszlásáról: a számla év végi záró állománya eft ( ,- Ft) volt, amely a 2008 december 15-e után inkaszó, illetve végrehajtás következtében befolyt bevételekből keletkezett, amelyek MPA részére történő továbbutalására, az elszámolás rendje és a MÁK év végi zárása miatt már tárgyévben nem kerülhetett sor. A letéti számla pénzforgalmának kezelésére az intézmény nem rendelkezik külön szabályzattal, mivel az csak az inkasszóval és végrehajtással befolyt munkaügyi bírságok pénzforgalmi bonyolítására szolgál.

2 Állami szociális intézetek bankszámlaszám: , , , , , ,0 A Reménysugár Habilitációs Intézet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108. (3) bekezdésének b) pontja értelmében az intézményi ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet. A letéti számla január 1-i nyitó egyenlege évben a letéti számla bevételi pénzforgalma: ebből: fogyatékossági támogatás, családi pótlék, szülő/gondnok által befizetett költőpénz, 630 szülő/gondnok által eü. térítésre (gyógyszer, pelenka) befizetés, 691 függő bevétel (téves befizetés) évben a letéti számla kiadási pénzforgalma: ebből: működési számlára térítési díj átutalás, ellátottak részére vásárlás, gyógyszer, pelenka vásárlás 1.087, szülőnek vissza-, vagy gyámi betétkönyvbe befizetés 3.354, 691 függő bevétel (téves befizetés) rendezése. A letéti számla december 31-i záró egyenlege: A letéti számla egyéni ellátottak neve szerinti alszámlánként összegyűlt egyenleget 50 -ig a szülő/gondnok kérésére visszautalták a szülő/gondnok részére. A 100 feletti összeget a gyámhatóság részére bejelentették, a gyámi fenntartásos betétkönyvekbe az átutalásokra a határozatok kézhezvétele után került sor. Amennyiben a szülő/gondok nem kérte vissza az 50 alatti összeget, és a letéti számla összege 50 -ot meghaladta, az összeg a letéti számlán szerepel, amíg el nem éri a 100 e Ft-ot. A letéti számla pénzforgalmának kezelését az Intézet a Pénzkezelési szabályzatában szabályozta.

3 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei bankszámlaszám: Az indokolásban részletezetten 3 925, , , , , ,0 Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont letéti számla Károlyi István Gyermekközpont a letéti számlán az ellátottak családi pótlékából zsebpénz kifizetés céljára átutalt pénzt kezelik. Az ellátottak családi pótlékát a gyámhivatal kezeli. Pénztárba felvesszük az ellátottak részére utalt havi zsebpénzt és onnét kerül kifizetésre. A zsebpénz összegét az alábbi rendelet határozza meg életkortól függően. (Jogszabály: Népjóléti Min. 15/1998. (IV. 30.) MN rendelet 82.) Letéti számla egyenlege 2008.január 1-én: 374 Egyéb letéti bevételek: Egyéb letétek kiadásai: Letéti számla egyenlege 2008.december 31-én: 228 Számlarend tartalmazza a letéti számla pénzforgalmának kezelési szabályait. Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: SZMM Aszódi Javítóintézete letéti számla SZMM Aszódi Javítóintézetének letéti számlája az intézetbe befogadott növendékek zsebpénzének elhelyezésére szolgál. A növendékek pénzének letéti számlán történő kezelését a 30/1997 NM rendelet és a végrehajtására hivatott belső szabályzat (Zsebpénzkezelési és munkafoglalkoztatási szabályzat) írja elő. Letéti számla egyenlege 2008.január 1-én: Egyéb letéti bevételek: Egyébek letétek kiadásai: Letéti számla egyenlege 2008.december 31-én: A 2008.évi nyitó állomány 131 fő Ft értékű pénzösszegéből áll. Befizetések részben a növendék befogadáskor nála levő készpénzéből, részben a havi zsebpénzéből kötelező takarékoskodásként előírt összeg befizetéséből származik. Kifizetések a növendék kérésére - igazgatói engedélyezés után - egyedi vásárlásokra, ideiglenes eltávozás kiadásainak fedezetére, valamint végleges elbocsátáskor a maradvány összegének kifizetését foglalja magában évi záró állomány 163 fő Ft értékből áll. Az állomány folyamatosan változik, mindig az aktuális egyenleget mutatja. A letéti számla

4 pénzforgalmát a főkönyvi könyvelésben rögzítjük. Analitikus nyilvántartás az intézet pénztárában bonyolódik. Minden tételről pénztár- bizonylat készül, ezáltal pénzforgalomban is megjelenik. A pénztár havonta egyszeri feladást készít a tárgyhavi bevételekről és kiadásokról. Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számla SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számlájára az intézményben elhelyezést nyert növendékek részére, a gyámoktól átutalt összegek kerülnek jóváírásra. Ezen összegek képezik a havi zsebpénz részbeni fedezetét. A letéti számláról történik a kifizetések bonyolításához a készpénzfelvétel, továbbá az igényelt átutalások, átvezetések elvégzése a növendékek különös vásárlási igényeinek kielégítésére. A letéti számlán az intézményben elhelyezést nyert növendékek részére, a gyámoktól átutalt összegek, és a 3 fő szakmát tanuló ellátott munkajutalma került jóváírásra, innen történi kp felvétel, átutalás, átvezetés. Ezen összegek rendeltetése egyrészt a havi zsebpénz részbeni fedezete, másrészt a növendékek különös vásárlási igényeinek ( mobil telefon, MP3 lejátszó vásárlása,stb. ) biztosítása. A 3 fő ellátott munkajutalmából a kp-ben fel nem vett összeg az egyéni számlájukra minden esetben továbbításra került. A évi nyitó állomány 0 eft volt év folyamán összesen eft érkezett a számlára, amelynek rendeltetése az alábbi: - 7 fő ellátott mobiltelefon, MP3 lejátszó stb. vásárlásra 323 eft. Az összeg felhasználásáról a gyámok fele számlákkal el kellett számolni. - zsebpénz összege, amely az általunk kifizetett részbeni fedezete eft. - a 3 fő szakmát tanuló ellátott munkajutalma, amelyet kp-ban nem vettek fel, és egyéni számlájukra került átutalásra, 325 eft. A leltéti számla december 31-i egyenlege 0 Ft. A letéti számla kezelésének szabályait az intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: SZMM Rákospalotai Intézete letéti számla SZMM Rákospalotai Javítóintézet letéti számláján keresztül kerülnek kifizetésre a növendékeknek járó azon összegekhez, melyeket a gyámhatóság, a bíróság, előző gondozási hely, állami szervek, intézmények stb. részükre meghatároznak. A letéti számláról az intézmény pénztárosa felveszi az összeget és a pénztáron keresztül eljuttatja a növendéknek. A Letéti számla kezelésének rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Letéti számla egyenlege 2008.január 1-én: 30 Egyéb letéti bevételek: 11 Egyéb letétek kiadásai: 11 Letéti számla egyenlege 2008.december 31-én: 30 A letéti pénzszámla nyitó és évi záró egyenlege 30 eft. Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: SZMM Kalocsai Gyermekotthon letéti számla SZMM Kalocsai Gyermekotthon letéti számlájának 2008.évi nyitó és záró egyenlege nulla, a számlán mutatkozó bevételi és kiadási forgalom téves átutalásból és a téves átutalás rendezéséből ered. Az intézménynél a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezik a letéti számláról Letéti számla egyenlege 2008.január 1-én: - Egyéb letéti bevételek: 3 Egyéb letétek kiadásai: 3 Letéti számla egyenlege 2008.december 31-én: - Letéti számla száma: Letéti számla megnevezése: SZMM Debreceni Javítóintézete letéti számla SZMM Debreceni Javítóintézete letéti számlája a 30/1997 NM rendeletben előírt, a fiatalkorúak zsebpénzéből, munkafoglalkoztatási díjazásából és munkajutalmából havi rendszerességgel visszatartott 20% -ot tartalmazza.

5 Letéti számla egyenlege 2008.január 1-én: 504 Egyéb letéti bevételek: Egyéb letétek kiadásai: Letéti számla egyenlege 2008.december 31-én: 414 A számla egyenlege évközben csökken a szabadulók pénzével, a bent lévők havi pénzéből levontakkal pedig növekszik. A lakásotthonokból, gyámi számlákról, a nevelőotthonok számláiról letéti számlára átutalt zsebpénzek azonnal kifizetésre kerülnek. A rendelet előírja a szabaduló fiatalkorú részére a letéti számlán nevén nyilvántartott összeg kifizetését. A letéti számlán lévő pénzösszegről személyenként külön-külön analitikus nyilvántartást vezetnek. A helyi sajátosságok a Szervezeti és Működési Szabályzatban illetve a Fiatalkorúak pénz, értékcikk és letét kezelése szabályzatban került meghatározásra.

A CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK

A CSALÁDI PÓTLÉK SZEMÉLYRE SZÓLÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE 2009. 1 I. Gazdasági ügyrend célja, felhatalmazása Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL BUDAPEST, 2015. március 16. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstárban vezetett forintszámlák... 4 2.1. A kincstári

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet

1. oldal, összesen: 30. 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99932.pm 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet az ekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az ek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan amely létrejött egyrészről: másrészről: Csanádpalota Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben