HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon /2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a"

Átírás

1 r. J Budapest. és. kerület Ügyészség B /2005/6-1. HATÁROZAT A kábítószerrel vsszaélés vétsége matt a Budapest. kerület Rendõrkaptányságon /2005. bû. szám alatt ndult büntetõügyben a TAKÁCS STVÁN GÁBOR.. -- gyanúsította! szemben folytatott nyomozást a Be a (1) bekezdésének d) pontja aapján, büntethetõséget kzáró okból - fgyelemmel a Btk ának (2) bekezdésére, a cselekmény társadalomra veszélyességében való tévedés matt - megszüntetem. Határozatomat a gyanúsítottnak és védõjének azzal kézbesítem, hogy ellene a Be ának (1) bekezdése alapján a közléstõl számított nyolc napon belül panasszal fordulhatnak a Fõváros Fõügyészséghez, melyet a Budapest. és. Kerület Ügyészségen célszerû írásban benyújtan. NDOKOLÁS 1. Takács stván Gábor december 1. napján kelt, az ügyészség hez megküldött önfeljelentésében elõadta, hogya Drogprevencós Alapítvány Tûcsere programjának munkatársaként rendszeresen sterl nzulnos fecskendõt ad át ntravénás drogfogyasztóknak azért, hogy ezzel az eszközzel bztonságosan adagolhassák maguknak a kábítószert, és ne fertõzõdjenek me.g a HV-, lletve egyéb fertõzõ betegségek vírusaval. Ezen kívül rendszeresen vesz át drogfogyasztóktól használt fecskendõket azért, hogy azokat bztonságosan lehessen megsemmsíten. A feljelentés alapján a Budapest. és. Kerület Ügyészség december,9. napján kábítószerrel vsszaélés vétségének gyanúja matt nyomozást rendelt el, melynek teljesítésével a Budapest. kerület Rendõrkaptányságot bízta meg. A nyomozás során a Drogprevencós Alapítvány képvselõje több, az alapítvány tevékenységére vonatkozó ratot csatolt be, így a Fõváros Bíróság 12. Pk /1994/3. számú, júlus 13. napján kelt végzését, mellyel a Drogprevencós Alapítványt közhasznú szervezetnek mnõsítette; továbbá a Budapest Hegyvdék X. kerület Önkormányzat Polgármester Hvatala Népjólét roda júlus 15. napján kelt határozatát, amellyel a Drogprevencós Alapítvány mûködés engedélyét határozatlan dõre megadták. Csatolta továbbá az ÁNTSZ ~C "L

2 "C",c - éj 2 Fõváros ntézetének február 6. napján kelt, a tûcsere programot támogató, ahhoz kõzegészségügy észrevételeket adó véleményét, valamnt a tûcsereprogramokkal kapcsolatos közös teendõk ellátására a Budapest Rendõrfõkaptányság lletve a Baptsta Szeretetszolgálat Alapítvány, a Cvl Drogprevencós Alapítvány és a Kék Pont Drogkonzultácós Kõzpont és Ambulanca kõzött júnus 26. napján köttetett Együttmûködés Megállapodást. A nyomozó hatóság a Btk (1) bekezdésébe ütközõ és a (4) bekezdés szernt :ü mnõsülõ kábítószerrel vsszaélés bûntette matt hallgatta k gyanúsítottként Takács stván Gábort, mert a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan ú gyanúsítható volt azzal, hogya Drogprevencós Alapítvány tûcsere programjának munkatársaként a Budapest, X. Hollán Ernõ u. 40. szám alatt rendszeresen sterl nzulnos fecskendõket adott át ntravénás drogfogyasztóknak azért, hogy ezzel bztonságosan adagolhassák maguknak a kábítószert. Takács $tván Gábor a gyanúsítással szemben ellenvetéssel élt, az ügyben érdem vallomást tett. Védekezésében elõadta, hogya Drogprevencós Alapítványnál november 1. napjától hetente átlagosan két alkalommal bztosított ntravénás droghasználók számára sterl njektáló felszerelést azért, hogy ne fertõzzék meg egymást vér útján terjedõ kórokozókkal. Ez egy államlag támogatott és fnanszírozott tevékenység, része a Nemzet Drogstratégának, továbbá az Egészségügy Vlágszervezet, valamnt az Európa Unó s a különbözõ betegségek megelõzésének eredményes és költség-hatékony eszközeként ajánlja. A tudományos eredmények alapján a tûcsere nem növel a fogyasztók számát, de csökkent a fogyasztással járó pszchoszocáls ártalmakat. A gyanúsított álláspontja szernt az alapítványnál a sterl eszközöket a bztonságos fogyasztás érdekében bztosítják, de nem segédkeznek a kábítószerrel vsszaélés bûncselekményének a Btk.-ban nevesített elkövetés magatartásaban. A gyanúsított folytatólagos khallgatása során a korább vallomásának megsmétlésén túlmenõen elõadta, hogya Drogprevencós Alapítvány - amelyet az CSSZEM és a Fõváros Önkormányzat s támogat, lletve évben "Elge Vtam" díjjal tüntettek k év óta végez ártalomcsökkentõ tevékenységét, év óta 1800 emberrel léptek kapcsolatba, évente 600 személy cserélt náluk tût, megközelítõleg 5000 alkalommal évben mntegy fecskendõt adtak k j és darabot gyûjtöttek be bztonságos megsemmsítésre. A tûcsere :1 szolgáltatás - am nem az Alapítvány egyedül ártalomcsökkentõ szolgáltatása - a hét 1 mnden napján 16 órától 20 órág vehetõ génybe, nap rendszerességgel '1 ember fordul meg tt e célból. 1.1, A gyanúsított nem nylatkozott arról, hogy konkrétan kket látott, lletve lát el ste"rl 1 fecskendõvel, valamnt hogy kktõl vett át használt fecskendõt.!..1 1 A beszerzett bzonyítékok alapján megállapítottam, hogy Takács stván Gábor.! gyanúsított novemberétõl a Drogprevencós Alapítvány munkatársaként az államlag elsmert és támogatott tûcsere program keretében több száz esetben adott át a kábítószert ntravénásan használó személyek számára kábítószer t fogyasztásához s használható sterl njekcós tût azért, hogya kábítószer-használó,.1 :! J ; ]

3 3 lletve kábítószer-függõ személyek a kábítószert azzal tudják maguknak beadn, s ezzel a HV vírussal lletve egyéb kórokozókkal való fertõzést elkerüljék. A Btk. 282/C. -ának (1) bekezdésébe ütközõ és az (5) bekezdés a) pontja szernt büntetendõ kábítószerfüggõ személy által elkövetett kábítószerrel vsszaélés vétségét az a kábítószerfüggö személy követ el, ak csekély mennységû kábítószert termeszt, elõállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kvsz, lletve az ország területén átvsz. Takács stván Gábor a terhére rótt magatartással szándékosan, pszchkalag és fzkalag s segítséget nyújtott ahhoz, hogy lyen személy fogyasztás céljából legalább csekély mennységû kábítószert tartson magánál, ezért e bûncselekménynek a Btk ának (2) bekezdése szernt bûnsegédje. A cselekmény büntetõjog mnõsítése kõrében fgyelemmel kellett lenn egyrészt arra, hogya Büntetõ Törvénykõnyvet módosító év. törvény márcus 1. napján történt hatálybalépése óta a kábítószer fogyasztása nem önálló elkövetés magatartás. Ugyanakkor a fogyasztást szükségszerûen elöz meg a kábítószer r megszerzése és tartása, így ezen elkövetés magatartáson keresztül továbbra ís t büntetendõ a kábítószer fogyasztása és büntethetö a kábítószer-fogyasztó. A cselekmény föszabály szernt a kábítószer megszerzésével befejezett, azonban ha nem állapítható meg a megszerzés deje és körülménye, akkor a kábítószer tartása az értékelendõ elkövetés magatartás. Jelen esetben s ez a helyzet, hszen a tûcsere program keretében a gyanúsítottól sterl tüket átvevõ, a nyomozás során smeretlenül maradt személyeknek a kábítószer megszerzésére rányuló tevékenységével összefûggésben bzonyítékot nem ehetett felkutatn. Az azonban a beszerzett adatok alapján bzonyos, hogy e személyek a Takács stván Gábor gyanúsított által átadott sterl njekcós tû felhasználásakor kábítószert tartottak maguknál. A cselekmény büntetõjog mnõsítéséve kapcsolatban kemelendõ az s, hogya gyanúsított terhére rótt bûnsegéd magatartás azt feltételez, hogya cselekménynek van tettese, aknek a büncselekményéhez (jelen esetben a kábítószer tartásához) szándékosan segítséget nyújt. Az azonban nem szükséges, hogy ez a személy smert legyen, lletve hogy õt a hatóságok akár a bünsegéddel együtt, akár másk büntetõeljárásban felelõsségre vonják. Takács Gábor stván gyanúsított vallomása és az okrat bzonyítékok alapján! megállapítható, hogy lyen személy - vagys ak kábítószert tart, majd az njekcó's tû ;:~ felhasználásával elfogyaszt, s a tartás okán a bûncselekmény tettese - bzonyosan,~~ több s létezk. ;~~ A tûcsere-, és egyéb ártalomcsökkentõ programok célktûzése, valamnt a gyanúsított vallomása alapján az s megállapítható, hogya tûcsere programban részt vevõ személyek rendszeres ntravénás drogfogyasztók. Noha az smeretlen tettes kábítószer-függöségére vonatkozóan konkrét adat a :...~~ nyomozás során nem merült fel, ám az lyen módon fogyasztott kábítószerek ~..~,,~ r: ~{~ ;;:,..':,.: ;~,~, "

4 _J:.,---~ ~== J! 4 (elsõsorban ópátok és amfetamn) jellemzõ, lletve a rendszeres fogyasztás alapján a gyanúsított 'ügyfele' kõzõtt bzonyosan több kábítószer-függõ személy volt, hszen az ártalomcsökkentés s legnkább e személyeket célozza meg. Az Alkotmánybíróság az 54/2004. (X. 13.) AB határozatában rámutatott arra, hogy "a kábítószer fogyasztók ártalomcsökkentõ hatású megóvásának módszereben, így - a feljelentés szernt - ún. "tû cse re" programban közremûködõk már pusztán az eszközök használatának bztosításával s a kábítószerrel vsszaéléshez kapcsolódóan bûnsegéd magatartást fejtenek k, és jelenleg csak a hatóságok önmérsékletén múlk, hogy azok következményet nem alkalmazzák." Takács Gábor stván tehát megvalósította a Btk. 282/C. -ának (1) bekezdésébe ütközõ és az (5) bekezdés a) pontja szernt büntetendõ kábítószerfüggõ személy által elkövetett kábítószerrel vsszaélés vétség éhez nyújtott bûnsegély törvény tényállás elemet...,, A Btk ának (2) bekezdésében meghatározott, és az (1) bekezdés értelmében a bûncselekmény egyk elemét alkotó társadalomra veszélyesség valamely cselekménynek az a sajátossága, hogy sért, vagy veszélyeztet a büntetõjoglag védett jog tárgyak valamelykét. A Büntetõ Törvénykönyvnek a szándékos és gondatlan elkövetés alkotó eleme meghatározásánál követett sajátos szabályozás elvébõl következõen a büntetöeljárás során általában szükségtelen, hogya hatóság bzonyítsa az elkövetönek a cselekmény társadalomra veszélyessége felsmerésére vonatkozó tudatát. A tényállás smérvek tudata egyszersmnd (vagy legalábbs rendszernt) a cselekmény társadalomra veszélyességének tudatát s közvetít. Ezért a törvény nem, a társadalomra veszélyesség tudatának bzonyítását kívánja meg, hanem kvételesen e tudat hányának tulajdonít büntethetõséget kzáró jelentõséget., A cselekmény társadalomra veszélyességének tudata a bíró gyakorlat és a jogrodalom szernt csak akkor hányozhat, ha az elkövetõ sem a magatartás joglag tlalmazott voltával, sem erkölcs elítélendõségéve, sem objektíve veszélyes jellegével nncs tsztában. l A Btk ának (2) bekezdése értelmében nem büntethetõ, ak a cselekményt abban a téves feltevésben követ el, hogy az a társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van. Az eljárás adata valamnt a jog környezet elemzése alapján megállapítottam, hogy Takács stván Gábornak a drogmentesítõ program keretében kfejtett, a sterl njekcós tûk átadásában megnylvánuló magatartása tényállásszerû, azonban tévedett annak társadalomra veszélyességében és erre alapos oka volt a következõk matt: A) A drogfogyasztásból fakadó társadalm problémák kezelésében a büntetõjog a XX. század másodk felére jutott kemelt szerephez. A kábítószerrel kapcsolatos forgalmazó típusú magatartásokat és a fogyasztó magatartások közül a tranztálás

5 t különbözõ válfajat mnden demokratkus társadalom hosszú deje egységesen, elítélendõnek és büntetõjog szankcót génylõnek tartja. í.1. A küzdelem kábítószerrel az államok vsszaélés jog formában határokon s átívelõ megtestesülõ probléma, együttmûködésének így az ellene folytatott kerete között folyk., j A magyar büntetõ jog szabályozásnak s közvetlen jog alapjául szolgálnak a nemzetköz egyezmények (az Egységes Kábítószer Egyezmény, az ENSZ Egyezmény, Pszchtrop Egyezmény), mndezek jog elõzménye, továbbá az Európa Unó ntézménye által kbocsátott jog aktusok rendelkezése. ;' 1 A hatályos Btk. a forgalmazó és fogyasztó magatartásokat elkülönített rendszerbe foglalva rendel büntetn azzal, hogya év. törvény 20. -ával bevezetett J módosítás következtében a kábítószer fogyasztását önálló elkövetés magatartásként : nem tartalmazza. j 5 A jogalkotó a tõrvény tényállás meghatározása útján értékelte, hogy mt teknt olyan magatartásnak, amt - éppen azok társadalomra veszélyessége matt - a büntetöjog! eszközevel büntetn rendel, vagys erre vonatkozóan a jogalkalmazók számára, 1 elsõsorban a büntetõeljárásról szóló törvényben, ntézkedés kötelezettséget! állapított meg. Jelenleg a fogyasztás a megszerzésen és tartáson keresztül büntetendõ (a év. törvény 17. -ához fûzött mnszter ndokolás), amely értelmezést a jogalkalmazás 1 s követ.,, Ezért ma a kábítószerfüggõ személy által a csekély mennységû kábítószer tartása, lletve az ahhoz kapcsolódó részes elkövetõ alakzatok, így jelen ügyben a bûnsegély a Btk. 282/C. -a (5) bekezdésének a) pontja szernt büntetendõ bûncselekmény. B) Ugyanakkor a fogyasztó típusú magatartások dõrõl-dõre vtákat váltottak k és eltérõ jogalkotó megoldásokat eredményeztek. A fogyasztás célú felhasználást az államok vagy a brtokláson keresztül, vagy önálló elkövetés magatartásként értékelve, részben a büntetõjog szabálya útján tlalmazzák, részben pedg rendészet, gazgatás, egészségügy normák hálózatán belül alkalmaznak ematt jogkövetkezményeket. Nem volt ez másként a magyar büntetõ szabályozás legutóbb történetében sem.! Az év LXXXV. törvény márcus 1. napjával módosította a Btk.-nak a kábítószerrel vsszaélés bûncselekményét tartalmazó tényállását. A módosítás önálló elkövetés magatartásként ktatta be a kábítószer fogyasztását azzal a céllal, hogy "egyen egyértelmûbb a fogyasztás el nem fogadhatósága." A fogyasztás ugyans társadalm közegben zajlk, és a fogyasztó magatartás a közösség életvtelére gyakorolt kedvezõtlen hatásán keresztül közvetlenül korlátozza a fogyasztásban nem érntettek bztonságérzetét, cselekvés szabadságát. Amnt

6 6 azonban arra az Alkotmánybíróság rámutatott, "Az állam valamenny polgárával szemben felelõsséget vsel a társadalm, egészségügy, szocáls és jog értelemben vett bztonságos létfeltételek megteremtéséért. Ezért az állam ésszerû szempontok alapján a kõzösség védelme érdekében lép fel akkor, amkor a káros szokások ellen a megelõzés érdekében jog eszközöket s bevet. A veszélyek súlya és a károk szntje pedg a büntetõjog eszközök alkalmazását s ndokolttá tesz." Ugyanakkor "a test és lelk egészség hez való jogból következõen az állam alkotmányos kötelezettsége, hogya társadalom valamenny tagját megóvja a vsszafordíthatatlan egészségûgy kockázatoktól, ezért a kábítószer-fogyasztás terjedésének nem lehet tétlen szemlélõje. A mndenkt meglletõ személy méltóság védelme érdekében az államnak az s a kõtelessége, hogy elhárítsa a polgárat fenyegetõ veszélyeket, és legalább a tünet kezelés szntjén gondoskodjék a, társadalom azon tagjaról, akk - akár saját döntésük következményeként - erre nem, vagy csak korlátozottan képesek. A fogyasztó oldalán bekövetkezett "károk" elhárítása a társadalom védelme érdekében az állam feladata, mnt ahogyan egészségügy és szocáls körben az állam kötelessége gondoskodn a fogyasztással érntett egyénrõl akkor s, amkor õ már erre önmagában nem képes." (54/2004. (X.13.) AB határozat) Ezért a jogalkotó több módon, legnylvánvalóbban a kábítószer-probléma vsszaszorítása érdekében készített nemzet stratéga program elfogadásáról szóló 96/2000. (X. 11.) OGY határozatban a mellett foglalt állást, hogy az ártalomcsökkentõ módszerek (így a tûcsere program) "a HV és hepattsz fertõzésnek ktett ntravénás droghasználó csoportokban lényegében az egyetlen hatásos és költség-hatékony megelõzõ módszert jelentk: e specáls beavatkozások a krónkus, leszokásra nem motvált droghasználók esetében életmentõk, súlyos, az életre veszélyt jelentõ betegségeket lehet így megelõzn, mközben nem mondunk e a teljes drogmentesség hosszú távú céljáról sem." Az országgyûlés határozat részletesen elemezte a hazánkban létezõ kábítószerprobléma súlyosságát, jellemzõt, lletve a nemzetköz ajánlások értelmében, a Kormány programjával összhangban meghatározta az annak kezelése érdekében követendõ Nemzet Stratégát. Ennek fõ célja között a közösség együttmûködés fejlesztése és a megelõzés mellett helyet kapott a rehabltácó, lletve a kínálatcsökkentés s. A rehabltácóval, lletve a szenvedélybetegek kezelésével összefüggésben az Országgyûlés háromféle terápás célktûzést határozott meg, melyek egyke a vsszaesés megelõzése és a kábítószer-használat következtében fellépõ ártalmak csökkentése. Az ártalomcsökkentõ programok vonatkozásában külön kemelte az s, hogy azokat "az Európa Unó mnden országában alkalmazzák, és az unós akcótervek hangsúlyozzák fontosságukat". Az Országgyûlés a rehabltácó rövd távú célja között nevesítette továbbá az alacsony küszöbû szolgáltatások, ártalomcsökkentõ programok, így a tûcsere program jelentõs fejlesztésének ndokoltságát s ban a Btk-ból kkerült a "kábítószert fogyaszt" elkövetés magatartás. A év. törvényhez fûzött mnszter ndokolás szernt ennek egyk oka az volt, hogy "(az márcus 1. napja óta létezõ) elkövetés magatartás akadályává vált a

7 ,cc 7 kábítószer-fogyasztás vsszaszorítását szolgáló gyógyító és egyéb büntetõjogon ~~~ kívül eszközök génybevételének, azaz gátolja a Nemzet Stratéga 3. számú fõ ~:~ céljának megvalósítását. Annak kktatása a tényállából azonban nem jelent azt, F j hogya kábítószer-fogyasztás ne lenne változatlanul büntetendõ cselekmény: a megszerez, tart elkövetés magatartások révén továbbra s büntetendõ a fogyasztás ; és büntethetõ a kábítószer-fogyasztó." ';:: : j A 96/2000. (X.11.) OGY határozat 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében hozott 1129/2004. (X.24.) Korm. határozat 11.a. alpont ja tovább gazolást jelentett az ártalomcsökkentõ programokban részt vevõknek arra, hogy [, tevékenységük szükséges, amkor azt a kormányzat szándékot rõgítette, hogy: "ndokolt növeln azon programok számát, amelyek segítenek a kábítószer- fogyasztók terápára történõ motválásában, fejleszten az ártalomcsökkentõ programokat (pl. telefonszolgálatokat, tanácsadást, ahol sok tühasználó kábítószer- 1 élvezõ tartózkodk ott a tûcsere-programokat),..." Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetköz szerzõdésbe ütközésének utólagos vzsgálatára, lletve mulasztásban megnylvánuló alkotmányellenesség, továbbá nemzetköz szerzõdésbõl származó jogalkotás feladat elmulasztásának megállapítására rányuló ndítványok alapján hozott 54/2004. (X.13.) AB határozatának 7. pontjában hvatalból eljárva megállapította, hogy "az Országgyûlés alkotmányellenes mulasztást dézett elõ azzal, hogya: Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló év V. törvény rendelkezésevel :1 összefüggésben nem alkotta meg azon szabályokat, amelyek a kábítószer-élvezõket; segítõ, megelõzõ, gyógyító programok végrehajtásában közremûködõk büntetõjog felelõsségének kérdéset rendezk." Az Alkotmánybíróság ugyans észlelte, hogya Btk. hatályos rendelkezése a korábbaktól eltérõen a fogyasztást kfejezetten nem nevesítk, ám a megszerzésen, : a tartáson, a termesztésen és az elõállításon keresztül változatlanul büntetn! rendelk. Mután a fogyasztás a felsorolt elkövetés magatartások valamelykének! megvalósítása nélkül nem képzelhetõ el, egyértelmû, hogy azt a büntetendõ cselekmények körébõl a szabályozás 2003-ban történt változása sem ktatta k. így a jogalkotó amellett, hogyajogszabálynak nem mnõsülõ határozataban a nemzetköz jogakotás által preferált és elfogadott ártalomcsökkentõ programok létrehozását és a büntetõeljárásba történõ bekapcsolását támogatta és ösztönözte, nem gondoskodott arról, hogya Büntetõ Törvénykönyvben meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek révén a tényállásszerû magatartást megvalósító, ártalomcsökkentõ tevékenységet végzõ személyek jog helyzet tsztázódna. A tûcsere programban segédkezõ egészségügy és szocáls személyzet, valamnt a különbözõ cvl szervezetek munkatársa már pusztán az eszközök használatának bztosításával s formáls értelemben bûnsegéd magatartást fejtenek k, így "ezek a programok és azok "üzemeltetõ" szabályozás nélkül jog holttérben mûködnek." /Megjegyzem, hogya Budapest Rendõr-fõkaptányság s az országgyûlés határozatra tekntettel kötött a tûcsere programokkal kapcsolatos közös teendõk ellátására Együttmûködés Megállapodást cvl szervezetekkel, észlelve a rendõrség ; büntetõ jogszabályok alapján fennálló ntézkedés kötelezettsége lletve a jogalkotó, által az országgyûlés határozatban kfejtett, a rendõrségre és az ügyészségre nézve ~, ~ ~~,

8 8 ugyancsak feladatokat, ránymutatást meghatározó célktûzések között ellentmondást./ A drogmentesítõ és ártalomcsökkentõ programok szükségességének és társadalm hasznosságának kemelése mellett az Alkotmánybíróság egyértelmûen akként foglalt állást, hogy "elengedhetetlen a büntetõjog helyzet törvény sznten történõ tsztázása, vagys annak kmondása, hogy a fogyasztás hoz és a leszokáshoz nyújtott lyen segítség esetén a büntetõjog következmények nem alkalmazhatók." A megfelelõ és ndokolt törvény szabályozás hánya dszkrmnatív helyzetet, és a jogbztonság hányát dézte elõ, amely a ma napg fennáll, hszen az Alkotmánybíróság mndenkre kötelezõ határozatának kõzzététele óta sem történt meg a segítõ programokban részt vevõ személyek jog helyzetének a Büntetõ Törvénykönyvben való rendezése. Ez a jog:j helyzet a jogalkalmazót s bzonytalanságban tartja. ~ Külõnõsen nem várható el hát a jogot követn kívánó állampolgártól, hogy az ;,1 r* ellent~ondásos.jog! k?rnye.z~tben fel!smerj.e' mszer~t a nemz?tkö~ jogalkotá,s, valamnt a haza kepvlseletl es kormanyzatl szervek altal egyarant tamogatott es,;';{'~~ ösztönzött tevékenység körében kfejtett magatartásával büncselekményt követ el, és ':1,~~":;""~ hogye magatartástól tulajdonképpen tartózkodna kellene... ;,~; Mvel Takács stván Gábornak alapos oka volt arra, hogy cselekménye társadalomra veszélyességét ne sme~e fel, lletve hogy abban tévesen foglaljon állást, a Btk ának (2) bekezdésében meghatározott büntethetõséget kzáró ok megállapítható, ezért a vele szemben lefolytatott nyomozást megszüntettem. Ez az alapos ok pedg mndaddg fennáll, amíg a jogalkotó az Alkotmánybíróság 54/2004. (X.13.) AB határozatában írt felhívásnak eleget téve nem rendez a drogmentesítõ, ártalomcsökkentõ programok végrehajtásában részt vevõ személyek büntetõjog felelõsségének kérdéset. 'O'"-,;;';~: ""':~:~: "' o. ~~"f::; z;;' c, Takács stván Gábornak a feljelentésben szereplõ, a használt fecskendõk bztonságos megsemmsítése céljából történõ begyüjtésére rányuló magatartása a ' Büntetõ Törvénykönyv Különös Részének egyetlen tényállásába sem ütközk, ezért a Be. 6. -a (3) bekezdése a) pontjának 1. fordulata értelmében azzal õsszefüggésben a büntetõeljárás meg sem ndult.. Budapest, júlus 28. \,. Dr. Jankó Cecílía s.k. ügyész Kadmány hteléül: Kadó.,",~:,,' - ". /...',,. '.,".. A. "[, ' ",, -..1-" 'J,. '.. 1:., ~.. ".., ~' " '.'".. ",,"r. \.'. ;.o.'

Az Alkotmánybíróság droghatározata

Az Alkotmánybíróság droghatározata Az Alkotmánybíróság droghatározata Hozzáadta: Buday Gergely 2007. november 27. kedd 14:36 Utolsó frissités 2007. november 27. kedd 19:25 Neszívdmeg.hu ---------------------------------------------------------------

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A jogszabály mai napon hatályos állapota 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után.

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. LEGFŐBB ÜGYÉSZ 10-1720/68 Ig. 2527/1968. szám A legfőbb ügyész 103/1968. száma k ö r l e v e l e a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. I. A szabálysértésekről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

DISSERTATIONES A JOGALKALMAZÁS KÉRDÕJELEI A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁVAL KAPCSOLATOS KRIMINÁLPOLITIKÁBAN. KÓTI RÉKA ÁGNES doktorandusz (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES A JOGALKALMAZÁS KÉRDÕJELEI A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁVAL KAPCSOLATOS KRIMINÁLPOLITIKÁBAN. KÓTI RÉKA ÁGNES doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare IV. 2008/3. 151 159. DISSERTATIONES A JOGALKALMAZÁS KÉRDÕJELEI A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁVAL KAPCSOLATOS KRIMINÁLPOLITIKÁBAN KÓTI RÉKA ÁGNES doktorandusz (PPKE JÁK) A kábítószerrel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell.

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. Genetikailag július 13., megegyezõ péntek emberi egyedek létrehozása 92. szám 174. (1) Aki orvostudományi kutatás vagy beavatkozás során egymással genetikailag

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

'. t'*.! '.Í '"d.p"?./!'..'' Hvatal Á) Szocáls és Gyámhvatala '\y 8000 Székesfehérvár Pac tér 1214. Tel 221526931 Fax 221526943 Fejér Megye Kczgazgatás emal: hvatal@kdrkh.hu web: www.fejerkozg.helynfo.hu

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

A SÚLYOS VÁLSÁGHELYZET INDIKÁCIÓJÚ ABORTUSZOK SZABÁLYOZÁSÁNAK ALKOTMÁNYELLENESSÉGÉRŐL

A SÚLYOS VÁLSÁGHELYZET INDIKÁCIÓJÚ ABORTUSZOK SZABÁLYOZÁSÁNAK ALKOTMÁNYELLENESSÉGÉRŐL A SÚLYOS VÁLSÁGHELYZET INDIKÁCIÓJÚ ABORTUSZOK SZABÁLYOZÁSÁNAK ALKOTMÁNYELLENESSÉGÉRŐL 2012. január 1. előtt Magyarország Alkotmánya [1], azóta pedig Magyarország Alaptörvénye [2] az állam elsőrendű kötelezettségeként

Részletesebben

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere Ország Belgium Cseh Köztársaság Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere A 2000. június 5-én hatályba lépett királyi rendelet szerint kizárólag háziorvosok, gyógyszertárak

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc HIV prevenció A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc o HIV: Human Immunodeficiency Virus (emberi immunhiány vírusa) o AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes)

Részletesebben

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez 2015.08.27 Szerkesztőség Kiemelt, Hírek Az ügyvédi munka egyik fontos területe a védői tevékenység. A védői hivatás az

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozója Nemzeti Drog Fókuszpont 2013. március 18. Miért volt szükség a jogi szabályozás módosítására?

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/60- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Szám: 105/275- /2009. P. Tárgy: alapvető jogot sértő H A T Á R O Z A T

Szám: 105/275- /2009. P. Tárgy: alapvető jogot sértő H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/275-

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

oktatási segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi tanszék 2007. október

oktatási segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi tanszék 2007. október Fogyasztók a tõkepacon oktatás segédlet Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudomány tanszék 007. október Költségvetés egyenes kamatláb esetén. dõszak fogyasztása A. év fogyasztásának maxmuma költségvetés egyenes

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások

Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó jogszabályi változások Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Nemzeti Drog Fókuszpont Műhelykonferencia Budapest, 2012. december 6. Miért

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN

BÍRÓSÁGI INDEXEK* KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN STATSZTKA ELEMZÉSEK ÍRÓSÁG NDEXEK* KOVACSCSNÉ NAGY KATALN A bűnözés és az ítélkezés gyakorlat vzsgálatát az tesz dőszerűvé, hogy Magyarországon a bűnözés mértéke az elmúlt tíz évben rohamosan emelkedett,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén?

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály

Részletesebben

A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA. h a t á r o z a t o t :

A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA. h a t á r o z a t o t : KÚRIA Köf.5013/2012/7.szám A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Dr. Bagosi Mária jogtanácsosa által képviselt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4025 Debrecen, Piac utca 54.),

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Adókamara Adószakértői Tagozat. A bűn határán. Budapest, 2011. június 1.

Adókamara Adószakértői Tagozat. A bűn határán. Budapest, 2011. június 1. Adókamara Adószakértői Tagozat A bűn határán. Budapest, 2011. június 1. Előadók: Vadász Iván alelnök Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Dr. Fülöp Péter, ügyvéd adótanácsadó Bűntetőjogi alapok

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 33-104 fax: 33-303 /fax: 443-5733 : orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/547- /2012.P. Tárgy: alapvető jogot sértő

Részletesebben

Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze. Büntetőjogi Szemle 2012/2. szám. Bevezető gondolatok

Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze. Büntetőjogi Szemle 2012/2. szám. Bevezető gondolatok Dr. Pá lv ö l g y i Ák o s * A megelőző pártfogás, mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze Bevezető gondolatok Ki kell dolgozni a megelőző pártfogás rendszerét, és be kell illeszteni a fiatalkorúak

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 oldal

1. oldal, összesen: 5 oldal 1. oldal, összesen: 5 oldal Ügyszám: 1039/B/2006 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Paczolay Péter Dr. alkotmánybíró: Támadott jogi aktus: Határozat száma: 4/2007. (II. 13.) AB határozat ABH oldalszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52.

TARTALOMJEGYZÉK 15. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 30. 33. 36. 41. 44. 45. 48. 50. 52. TARTALOMJEGYZÉK 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai...6 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség...6 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

DROGFOGYASZTÁS ÉS JOG

DROGFOGYASZTÁS ÉS JOG 105 Kóti Réka Ágnes * Opitz Éva ** DROGFOGYASZTÁS ÉS JOG Az elterelés jogi szabályozása és eredményessége Magyarországon 1 Az elmúlt évtizedek drogpolitikai gyakorlatában egyre elterjedtebbé vált az a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor MISKOLCI EGYETEM Gépgyártástechnológa Tanszék Mskolc - Egyetemváros ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET Összeállította: Dr. Szabó Sándor A orgácsoló megmunkálásokhoz

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

DROGJOGI KÉRDÉSEK. Dénes Balázs Fazekas Tamás

DROGJOGI KÉRDÉSEK. Dénes Balázs Fazekas Tamás Dénes Balázs Fazekas Tamás DROGJOGI KÉRDÉSEK Nyári sajtóhírek 1 szerint hamarosan dönt az Alkotmánybíróság a Büntetô törvénykönyv egyes kábítószerrel való visszaélést szabályozó szakaszait támadó indítványról.

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai Dr. Nagy László Tibor Dr. Kármán Gabriella Dr. Szabó Imre A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló empirikus elemzés főbb megállapításai 2010. november 18. A kutatás célja a szellemi

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések 3. sz. melléklet Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések I. A Ptké-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek: 1) A Ptké. 53. -hoz: 1.1. Javaslat: A Ptké. 53. -a az alábbiak szerint módosul: 53. A Ptk. hatálybalépése

Részletesebben

A Magyar Büntető Törvénykönyv mely az 1978. évi IV. törvény megjelöléssel része a Magyar Törvénytárnak

A Magyar Büntető Törvénykönyv mely az 1978. évi IV. törvény megjelöléssel része a Magyar Törvénytárnak A MAGYAR BÜNTETŐJOG A Magyar Büntető Törvénykönyv mely az 1978. évi IV. törvény megjelöléssel része a Magyar Törvénytárnak A büntetőjog magyarországi, mintegy két évszázados európai-kontinentális jogfejlődése

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A 85. -hoz. A 101. -hoz

A 85. -hoz. A 101. -hoz A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezéseinek indokolása A 85. -hoz Ugyanakkor a Be. 190. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre

Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Tanulmányok Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzés módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre Hajdu Tamás, az MTA Közgazdaságés Regonáls Tudomány Kutatóközpont Közgazdaságtudomány

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló r] lf!j A-_...:.J'-:t,. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 3. kurzushoz AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG. AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOG ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék www.alkjog.elte.hu 2015/16.

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben