Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát"

Átírás

1 O l d a l 1 Dr. Estók Sándor PhD Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát Szerzői előszó Napjainkban a logisztika és az informatika már képes önállóan kialakított hálózatközpontú rendszerben működni, úgy hogy közöttük az információ önállóan, szervezetten áramlik. A két hálózatközpontú formáció logisztikai korszakváltás lehetőségét indíthatja el, amelyben a logisztikai partnerek tevékenysége van fókuszba állítva. Legfontosabb tényező a logisztikai és informatikai hálózatok rendszerében az, hogy az információ több megjelenési formában egyszerre van jelen. A valós állapotában minden haló munkafázisában a két hálózatközpontú rendszerben önállóan állandóan mozog. Nevezett rendszerek kiterjedése lehet akár a Föld több részén a működő logisztikai háló értékteremtő egysége az igényeinek megfelelően önállóan használhatja a valós információt. A cikkben feltárt rendszer sokfeleképpen alkalmazható és kialakítható úgy logisztikai környezetben vagy más fókuszált területeken, az idő, tér, információ, logisztikai áramlások összhangjának megteremtésével. Ajánlom a fentieket a cégvezetők, logisztikai vezetők és más szakemberek figyelmébe az eredményesebb tevékenységük még hatékonyabbá tétele érdekében. A XXI. század logisztikai környezete A múlt század közepétől az információs társadalomra alapozott fejődés vette kezdetét, úgy Európában, mint a világ más fejlődésnek indult térségeiben. Ez a hatás a logisztika rendszereit, folyamatait, ellátási láncait felgyorsította és a tevékenysége meghatározóvá vált a nemzeti, regionális, gazdasági és üzleti kapcsolatokban. A tudásra épülő gazdaság és a logisztika a fő hangsúlyt a technika korszerűsítésére, új logisztikai módszerek alkalmazására és az információra, mint rendszerre helyezte. Az idő igazolta azt, amit eddig csak valószínűsítettem, jelesül, hogy az információ új tudást generál. Érzékelhetően megváltoztatja a gazdaság szerkezetét, átszervezi a logisztika működését, új környezetet hoz létre és ugyanakkor önmagát is és a logisztikát is új pályára állítja. Mondhatom egy új logisztikai korszakváltás határát feszegeti. A XXI. század megváltozott környezete és igénymegfogalmazása alapján felgyorsult az anyag-információáramlás. A logisztikai értékteremtő folyamatokban egyre jobban megfigyelhető volt a tér-idő-információ átívelés jelentősége. A nevezett hatáselemek erősítették a gazdasági - társadalmi

2 O l d a l 2 rendszer eredményes fenntartásának hátterét, amelyet a jól működő vállalati értéklánc, ellátási lánc, és logisztikai hálózatok alapoznak meg. Az eredményesség folyamatos fenntartásához és a növekvő igények kielégítéséhez viszont fejlett és modern információs rendszer léte szükséges és nélkülözhetetlen. A világban kialakult a hatalmas horizontális logisztikai ipar sok új módszerrel és kapcsolódással. A logisztikai mikro makro környezetben az informatika és a logisztika egymásra talált - kitüntetett helyzetbe hozták az információt és közös tevékenységük új típusú termelési, ellátási, elosztási folyamatokat indított el. Az információ just in time rendszerben Az információ önálló, de megszervezett mozgása konkrét értékteremtő forrássá vált. A logisztika egyre nagyobb ellátási lánc formáció kialakítására lett képes. Megjelentek a határokon átívelő modalitású, integrált logisztikai üzleti kapcsolatok. Ezt főleg a közúti, vasúti, tengeri szállítási rendszerek kifejlődése igazolja. Kitágult a tér a távolság időben lecsökkent és elérhetővé vált az elérhetetlennek hitt távoli földrész vagy üzleti kapcsolat. Nagy jelentőséget kap ebben a logisztikai környezetben az infokommunikációs hálózat, ahol a láthatatlan virtuális információs térből indul el a logisztikai folyamatok felgyorsítása és versenyelőnyeinek megteremtése. Az információ just in time rendszerben való alkalmazása megváltoztatja a logisztikai ellátási lánc, a hálózatok és a hálózatközpontok működését rendszerét, logisztikai szemléletét és gondolkodását. Ez az új probléma felvetés a kutatássom értelmezése alapján az információnak a vezérlő képességét teszi nyilvánvalóvá. Minden együttműködő elem a hálózatban az információra koncentrál, amely fontos logisztikai döntéshez szükséges megbízható hiteles forrás. Akkor áll az együttműködő partner részére elérhetővé bárhol a műveleti környezetben, amikor csak szüksége van rá. Jelentése egyértelmű, az információ hozzáférhetősége, megbízhatósága, átláthatósága tudja biztosítani a teljeskörű folyamat működéséhez az alapfeltételeket a döntések meghozatalához a hálózatok minden szintjén és elemeiben. A szervezett információ just in time rendszerben gondoskodik erről. A just in time alkalmazása a múlt század 70-es éveiben az anyagáramlásra volt csak értendő, az anyag pont időben, percre pontosan volt a feldolgozás helyén és ez a kiszámíthatóság számtalan kapcsolódó területen megváltoztatta a logisztika elvégzendő feladatait. Versenyelőnyt, nagyobb eredményt, erősödő és megbízható partnerkapcsolatot alakított ki. Természetesen ma is használják az értékteremtő folyamatokban.

3 O l d a l 3 Az információ just in time rendszert napjainkban már szervezett megjelenésében és egyszerre több formájában lehet hasznosítani úgy, mint, kép, adat, hang videó jel, videó csomag, állandó mozgással folyamatosan megújuló, gyors, titkos, zárt formában, az információ- és logisztika rendszereiben. Lehetséges az információt egyszerre mindenki igényeinek megfelelően egyidőben eljuttatni, még akkor is, ha nagy földrajzi távolságokat ölelnek át. Ehhez szükséges a logisztika szervezetek, cégek hálók tevékenységét és információit összehangolni, megszervezni, szinergia közreműködéssel. Visszagondolva az elmúlt évtizedek információ megjelenéseire, az a megállapításom hogy a fejlődés a logisztika és az információ együttműködésében akkor születtek nagy dolgok, amikor az információ szabad volt, mozgásában nem volt korlátozott. Ez történt akkor, amikor az internet először megjelent, kilépett az információtechnikai börtönéből és szabad lett, de nem volt szervezett. Nos, napjainkban az információ mozgása az általam felvázolt rendszerben önálló, szabad, szervezett, állandó és folyamatos mozgásban van, mindenkihez eljut just in time rendszerben szinte szárnyal. Ez ad alapot arra, hogy nagy változásokat fog előrevetíteni új logisztika korszak nyitányát indíthatja el. A hálózatokban állandóan jelen van az információ, amely a felhasználóknak szükséges. Ez a folytonosság erősíti az aktivitást és az eredményességet, és nem utolsó sorban növeli a profit nagyságát. A hálózatközpontú logisztika rendszere az együttműködő partnerektől új szemléletet, gondolkodást és értelmezést igényel, csak így alakulhat ki a kívánt összhang a hálózatok minden szintjén. Mindezeken túl a logisztikai hálózatok, ellátási láncok, logisztikai szolgáltatók rendszereinek kiépítése, megléte és a működéshez szükséges formáció logisztikai feladatra hangolása és optimális összeillesztése szükséges. A logisztikai működéssel párhuzamosan az infokommunikációs hálózatok, rendszerek, infrastruktúrák biztosítják a felépítményét. A felsoroltak kapacitásainak le kell fedni azt a teret, ahol a logisztika hálózatai hálózatközpontú rendszerben működnek. Az infokommunikációs hálózatok, rendszerek továbbítják, feldolgozzák, tárolják, védik, az adatokat, információkat. A kommunikációs csatornák többféle adat átviteli sebességgel folyamatos és állandó, valós idejű hang-, adat-, kép és videó jel típusú információ áramoltatást biztosítanak. Információ- és hálózatközpontú logisztika A harmadik évezred fordulója után a logisztikában elkezdődött új korszak, amely az önálló információ megszervezett áramoltatásán és a logisztikai szervezetek, vállalatok, ellátási láncok, hálózatok, szolgáltatók ágazatait

4 O l d a l 4 közút, vasút, tengeri, légi működtető vállalkozások hálózatközpontú szervezetségi formát alkotnak. Jogilag önállóak, de gazdaságilag függő vállalatok közötti komplex reciprok viszonyban vannak. Inkább együttműködő, mint versenyző kapcsolatok jellemzik: hálózatonként minimum két menedzsment gondoskodik a működésről és annak feltételeiről, az együttműködők jogilag önállóak, a részes tagok komplex, együttműködő kapcsolattal rendelkeznek, az együttműködés alapja a bizalom és az üzleti működés képezi, alapfeltétel a partnerek közötti átláthatóság, a logisztikai műveleti feladatokat összehangolják az alap kompetenciákkal, az üzleti kapcsolatok időben meghatározott tranzakciókat foglalnak magukba, a partnerkapcsolatban az alapadataikat alapfeltételként feltárják és átadják egymásnak, a gazdasági műveletekben, a nagy földrajzi kiterjedésben is összehangolt képességekkel vesznek részt, a tagok teljesítménye határozza meg az eredményt és annak arányában a részesedést. Az információ-, és hálózatközpontú működés nem ismert, gyakorlati alkalmazásáról sem Európában és más fölédrészen nincs információm. Kutatásaim során jutottam el a civil üzleti környezetben való alkalmazás lehetőségének gondolatáig és a megvalósítás részleteinek kidolgozásáig. A polgári környezetben a hálózatközpontúság megjelenése nagyban átalakíthatja a logisztikai ellátási láncok és hálózatok működését és ezzel együtt egy új szemléletet és gondolkodást hoz létre.

5 O l d a l 5 Önálló információvezérlésű hálózatközpontok Forrás: Estók Dániel kidolgozása A lényegi értelmezése szerint egy decentralizált szerteágazó, nagy területeket átívelő többhálózatos rendszer. A hálózatok kapcsolódása alapvetően logisztikai ellátási hálók és láncok eredményorientált tevékenységére koncentrál. Rendszerét, elemeit tekintve három hálózatközpontot (csomópontot) képez. Információhálók a vezetők és menedzsmentek működésével, valamint a hozzájuk szervezett infrastruktúrával. A logisztikai hálók, a partnerekkel és együttműködőkkel, logisztikai hálókkal, ellátási láncokkal, cégekkel. Az érzékelők, szenzorok, műholdak hálóival. A felsorolt alapelemek egymástól távol önállóan helyezkednek el. Az ellátási láncok és hálók alaprendeltetésüknek megfelelően működnek ott azon a földrajzi helyen ahol telepítették. Az információ hálózat lehetősége és képessége alapján a megfelelő eszközökkel összekapcsolódnak. A rendszer működésének az alapjai a következők: tudásalapon működő logisztikai rendszerek, a logisztika tudomány bázisán működő logisztikai rendszerek, felépítmények és infrastruktúrák, integrált interdiszciplináris ellátási láncok, hálók, vállalatok, cégek, elosztó rendszerek, intézmények,

6 O l d a l 6 a megszervezett önálló információ, állandó mozgásban, nagyteljesítményű és térbeli kiterjedésben tagolt számítógépes hálózatok, a kor színvonalán levő technikai eszközök, és technológiai folyamatok alkalmazása, kvalifikált és jó képességekkel rendelkező, felkészült logisztikai szakember gárda, a feladatok minden környezetben a célokhoz, üzleti érdekekhez, a partnerek képességeihez, valamint a vevői igényekhez alkalmazkodnak, A logisztikai műveletek működésének értelmezése Az információ és hálózatközpontú műveletek koordinált együttműködését, a hálózatok közötti partneri kapcsolatokat jelenti, amelyek az információra, az információ alapú folyamatokra és az infokommunikációs rendszerekre épülnek. Az információ a logisztikai hálókból, ellátási láncokból és a vállalati partnerektől kapott kép, hang, videó, adat, digitális jelformátum alapján képes a kezdő ponttól a végpontig áramlani és támogatni a logisztikai hálók céljainak megvalósítását. Így a hálóikat, rendszereiket és folyamataikat hatékonyan optimalizálhatják, tevékenységeiket a szinergia hatáselemek áramlásával és hálói közrehatásával fokozzák. Eredményeiket minden hálóban a valós és egyidejű információ-áramlással növeljék a nagy térbeli kiterjedésű elhelyezkedés körülményei között is. A logisztikai hálózatokban és láncokban a résztvevők valós időben és környezetben alkalmazási formában hozzáférnek a részükre szükséges információhoz, amelyek munkájukhoz elengedhetetlen. Ez egy új logisztikai rendszernek a működési formája.

7 O l d a l 7 Információ vezérlésű hálózatközpontok kiterjesztése Forrás: Estók Dániel kidolgozása A hálózatközpontú logisztika új szemléletet, gondolkodást és megvalósítási képességet feltételez: valósidejű és megbízható kommunikációt igényel a menedzsment és a végrehajtók között, állandó információáramlást igényel, a megjelenített logisztikai környezeti adatok valós idejű továbbítása és feldolgozása az információ hálóban biztosított, minden partnernek az információ a felelősségi körének és működési környezetéhez tartozóan rendelkezésére áll és ahhoz hozzáférhet, Az információháló, az érzékelők, infrastruktúrák, a menedzsmentek, és információs struktúrák rendszere. A logisztikai hálózat működési ciklusain keresztül biztosítja az információ gyors és pontos áramoltatását a hálózat tagjai között kiépített számítógépes hálózaton keresztül. Az információ- és hálózatközpontú logisztika előnyei A hálózatközpontú logisztika elterjedése a jövőben változásokat hozhat a gazdasági környezetben, és egyre jobban előtérbe kerülnek az alábbi előnyök: 1. növeli a térbeli kiterjedésű versenyképességet és együttműködést 2. átláthatóvá teszi a logisztikai műveleteket,

8 O l d a l 8 3. könnyen optimalizálhatóvá teszi a logisztikai ellátási láncot és hálót, 4. megkönnyíti a piaci környezet kihívásaira adandó válaszokat, 5. új rendszerelemek, versenyhálók, ellátási láncok hálózatba kapcsolását teszi könnyen végrehajthatóvá, 6. a dinamikus teljesítmény akadályozását előidéző hullámzások feltárása könnyen megállapítható, 7. a menedzsment számára a teljes térbeli kiterjedés folyamataiba való beavatkozás felgyorsul, valós idejűvé válik a nagy távolságok ellenére, 8. valósidejű a folyamat működése, ellenőrzése egyszerű lesz, 9. lehetőséget ad a hálók és a menedzsmentek együttműködésére és a stratégiai kommunikációra, 10. az adatátvitel az információáramlással együtt a kezdő ponttól a végpontig valós idejű, zártláncú, és titkosított, 11. a hálózatközpontúság megnöveli a hatékonyságot, és a profitszerzés lehetőségét, csökkenti a folyamat időigényét, 12. a hálózatközpontú logisztika új korszakot nyit, új technológiát, műveleteket és megoldásokat fejleszt, 13. a nagy kiterjedésű hálózatközpontú logisztika átalakítja a gazdaság szerkezetét, az üzleti folyamatok műveleteit, valamint annak szerkezetét, 14. lehetőséget ad a hálózatközpontú logisztika rugalmas hálóinak kialakítására 15. befolyásolja a társadalom szerkezetének átalakulását, az emberek életét, körülményeit, és környezetét, (anyagi javak megszerzése, szolgáltatások nyújtása, igények kielégítése, környezettudatos életmód feltételeinek kialakítása). Összességében elmondható. A jól szervezett önálló információ állandó szervezett mozgása a kijelölt értékteremtő térben, a logisztikai hálózatok összekapcsolása hálózatközpontúvá, valamint a logisztikai szervezettség és képesség meglétével és közös együttműködéssel kialakítják a XXI. század logisztikai szuperpozícióját. A teljes értékteremtő rendszerben az egymást átható anyag és szinergia áramlás fenntartása állandósítja a hálózatközpontú logisztika szuperpozícióját. A hatékonyság és az eredmény, expandálással növelhető, a világ bármely táján a hálózatba kapcsolódó logisztikai új partnerekkel. Dr. Estók Sándor BKF logisztika tanár Logisztika szakértő

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Süle Edit okleveles közgazda Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. habil. CSc

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu

Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm Önt a T-Systems Magyarország Zrt. nevében! Engedje meg, hogy e kiadvány segítségével röviden bemutassam Önnek

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről A tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban A folyamatmenedzsment kialakulása Lassan már 20 éve, hogy a folyamatszemlélet komolyabban megjelent a nemzetközi menedzsment gyakorlatban.

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Globális közös terek a NATO-ban

Globális közös terek a NATO-ban 34 Babos Tibor Globális közös terek a NATO-ban A 2010. november 19 20. között Lisszabonban megrendezett NATOcsúcsértekezleten az állam- és kormányfõk elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben