Vezetői információs rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői információs rendszerek"

Átírás

1 Vezetői információs rendszerek

2 Az információs rendszer Információs rendszer: a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalatkörnyezet tranzakciókra vonatkozó információk begyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek és technikai eszközök összessége.

3 Az információs rendszer három fő összetevője

4 Információ Szervezeti erőforrás A döntések inputja A többi erőforrás feletti rendelkezés, azok működtetése csak a megfelelő helyen és időben, mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló információkkal lehetséges

5 A vállalati információs rendszer fő célja: a menedzsment számára a szükséges információkat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítsa. nem független a napi ügyviteli rendszertől, ráépül a rendszer által gyűjtött adatokra, azokból nyeri ki az információt elemzésre, összehasonlításra. Jellemzője: A modern szervezetek egyik legfontosabb struktúraalakító tényezője az informatika. Az információs rendszer sokdimenziós a különböző szakterületek és folyamatok információinak összekapcsolásával, elemzésével, multidimenzionális modellek segítségével támogatja a vezetők döntéseit. Segíti a terv-tény adatok összehasonlítását, Egyszerű kezelhetőség, akár azonnali valós-idejű kimutatások készítése.

6 A szervezeti hierarchia információ igénye. A felsővezetés - stratégiai tervezéshez és döntésekhez összevont, elemző, átfogó és áttekintő jellegű információ A középvezetés - taktikai és szabályozási döntéseihez átfogó és részletesebb információ egyaránt szükséges. A közvetlen munkahelyi vezetés - operatív döntéshez utasítás jellegű, specifikus információk szükségesek. A munkavállalók által végzett tranzakciók szintjéhez - pontos utasítások kellenek.

7 Vezetői információs rendszerek

8 Marketing Innováció Emberi erőforrás Információ Logisztika Termelés Pénzügy A vezetői döntéshozatal hierachikus és Döntéshozók Tulajdonosok és Felsővezetés Középszintű Vezetés Operatív Irányítás Munkavállalók tevékenységi területek szerint Stratégiai döntések: a vállalat működésének főbb irányait megszabó, a célokat és eszközöket Irányítási egymáshoz döntések: rendelő, a hosszabb vállalat működését távú döntések. stratégiai keretei között konkrétan szabályozó döntések. Operatív döntések: a tevékenységek konkrét végrehajtására irányuló döntések. Tevékenységi területek Döntéstípusok Stratégiai döntések Taktikai és szabályozási döntések Operatív döntések Végrehajtás (tranzakciók)

9 A vezetői információk formái Bizottsági és más megbeszélések jegyzőkönyvei Feljegyzések Beosztottak által hagyott üzenetek Emlékeztetők Különböző publikációk, újságok, könyvek Üzleti levelek Jelentések Telefonbeszélgetések Informális beszélgetések Számítógépes nyomtatások Elektronikus üzenetek Stb.

10 A vezetéstámogató információs rendszerek A számviteli információs rendszer (SZIR) pénzügyi jellegű információkat biztosít a szervezeti vezetők irányítási döntéseihez és azok végrehajtásához egyaránt. A vezetői információs rendszer (VIR) feladata információk gyűjtése, kezelése, szolgáltatása a vezetői döntéshozatalhoz.

11 A SZIR adatait meghatározó tényezők: az általános és speciális számviteli előírások, az adózás rendszere, a szakmai ajánlások, a tulajdonosok, a vállalkozás egyedi sajátosságai, a vezetői információ igény.

12 A vezetői információs rendszer formális, rendszerint számítógép alkalmazására épülő rendszer, amelynek feladata, hogy információkat gyűjtsön, kezeljen és nyújtson a vezetői döntésekhez. A vezetői információs rendszer által kezelt információk között vannak adatszerűek és nem számszerűsített (vagy nem számszerűsíthető), kvalitatív információk is.

13 Az információs rendszer alrendszerei III. Az informális információs rendszer főleg a vállalati kultúrából, a vállalat szociológiai jellemzőiből levezethető struktúra, amely nem a formális forrásból szerzett, és/vagy nem a formális csatornákon átáramló információkat kezel. Ezek tartalmukat tekintve lehetnek bármilyenek (pénzügyiek, vagy nem pénzügyiek, számszerűek vagy nem számszerűek).

14 A vezetéstámogató információ rendszerek fejlődése TFR Tranzakció Feldolgozó Rendszer VIR Vezetői Információs Rendszer DTR Döntéstámogató Rendszer (félig strukturált, nem rutindöntések támogatása, információs megalapozása) CsDTR Csoportos Döntéstámogató Rendszer (együttdolgozás, információcsere, döntési szabályok rugalmasabbá tétele) FVR - Felsővezetői Információs Rendszerek SzR Szakértői Rendszerek (többtényezős, komplex problémák áttekintése, megoldási javaslatok kidolgozása) OLAP on-line Analytical Processing megfelelő mennyiségű információk biztosítása, modellezés, különböző döntési változók rugalmas kezelése

15 A döntési folyamat munkafázisai Adatgyűjtés Tervezés Alternatívák közüli választás Megvalósítás Alkalmazható vezetéstámogató inf. rendszerek VIR, FVT, SzR, DTR DTR, SzR DTR, SzR, CsDTR VIR, DTR, SzR

16

17 A vezetői döntéshozatal

18 A döntés elemei problématér, célok tere, alternatívák (adottságok, lehetőségek), a döntés erőforrásai (pénz, idő, információ, ismeret, munkamegosztás), a döntés szereplői (személyek, motiváció, tudás, kompetencia), garanciák.

19 A döntés elemei problématér (alternatív erőforrások) Döntés akciók tere célok tere

20 Döntés: alternatívák összehasonlítása mérlegelés, választás - ítélet.

21 A döntéshozatal korlátai célkorlát, Erőforráskorlát(idő, pénz,információ) a problémagazdák száma korlátozott, hierarchiakorlát (kinek a számára döntünk), kompetenciakorlát, módszertani korlátok: észlelési korlát, felismerési korlát, megkülönböztetési korlát, méréskorlát, kommunikációkorlát.

22 A döntések osztályozása Osztályozási szempontok: algoritmizálhatóság, vezetői szándék, gazdasági szférák kapcsolata, vállalati funkciók, időtáv, egymáshoz való viszony a döntéshozatal módja, döntéstámogatás módja, kockázat megjelenése,

23 Algoritmizálhatóság szerint programozott vagy strukturált, elegendő információ áll rendelkezésre, rutinjellegűek, kifejlesztett eljárások. nem programozott vagy strukturálatlan kevés az információ, nehéz definiálni a kérdést.

24 Vezetői szándékok szerint Explicit Implicit döntések Vállalati funkciók szerint: Termelési Szervezései Irányítási Elszámolási, stb A döntések egymáshoz való viszonya alapján: Egymástól függő, egymásból következő Egymástól független döntések

25 A döntési folyamat résztvevői megbízó, döntéshozó, problémagazda, problémamegoldó, Vagy: döntéshozó, javaslattevők, szakértők, megvalósítók, megbízó(k), döntéselemzési tanácsadó(k)

26 A döntéshozatal fázisai Tájékozódás - a döntési helyzet felismerése, helyzetfelmérés Tervkészítés (a lehetséges tevékenységi irány kiválasztása, alternatívák elemzése, ítéletalkotás) Választás döntés Realizálás megvalósítás ellenőrzés - értékelés

27 Döntéstámogató technikák A döntési fa új programot írni E1 az új program működik K1 D1 D2 új módszert használni programcsomagot használni E2 nem működik régi módszert alkalmazni D3 a programcsomag működik régi módszert alkalmazni K2 K3 K4 nem működik D4 a program működik K5 új progra- E3 mot írni nem működik D5 régi módszert alkalmazni K6 régi módszert alkalmazni K7

28 A döntési tábla Döntési helyzeteket ír le. A döntési szabályok kezelésére alkalmas táblázatos forma Alkotórészei: feltételtörzs, tevékenységtörzs, feltételjegyzék, tevékenységjegyzék,

29 Hasznosságértékelési modellek A hasznosság (utilitás) meghatározása az a folyamat, amellyel egy ígéretes cselekvési változat előnyeit és hátrányait mérlegelve ezeket egyetlen értékeléssé fogjuk össze. Rangmódszer Kategória módszer(az értékelési tényezőket rögzített számú kategóriákba soroljuk) Direkt módszerek ( közvetlenül számértéket rendelünk az értékelési tényezőkhöz hasznosságuk kifejezésére) Szerencsejáték módszer (a kockázatot és a bizonytalanságot explicit módon veszik figyelembe)

30 A preferencia módszer alkalmazása A döntési helyzetben azokat a tényezőket, szempontokat, amelyeken keresztül vizsgáljuk választási alternatíváinkat, nem egyformán vesszük figyelembe Mindegyik szemponthoz súlyt rendelünk

31 Portfólió-módszerek Egyszerre értékelhetők az egyes stratégiai programok több nyereségi és biztonsági ismérv szerint. Alkalmazása nemegyszer szervezetfejlesztést is feltételez. A portfólió maga nem más, mint a gazdasági összefüggések, döntési helyzetek ábrázolása mátrix formában.

32 Piac-termék életciklus portfólió

33 Szelektív programtervezés különböző programkritériumokat lépcsőzetesen von be a tervezési munkába, a programtervezés egyes fázisai között visszacsatolást alkalmaz az összes programkritériumot megfelelő arányban időben figyelembe lehet venni.

34 Kockázatelemzési eljárások A rendelkezésre álló információk, a bizonytalanság és a kockázat ok-okozati láncot alkot. Az információellátás hiányosságai jelentik a bizonytalanságot, ami a kockázat forrása. A kockázat minden gazdasági tevékenységben állandóan jelen van, de konkrétan felmérni, értelmezni csak egy kitűzött céllal, várható eredménnyel kapcsolatban lehet.

35 Az NCM-módszer Nominális Csoport Módszer interaktív csoportos döntési módszer előnyös idő, költség és munkaráfordítás, elsősorban az ún. nyílt problémák elemzésében és megoldásában játszhat jelentős szerepet, amikor keveset tudunk, a szakértők, a döntéshozó(k) és a laikusok között kommunikációs nehézségek is felmerülnek.

36 Döntéselemzési projekt Amennyiben hosszabb idő szükséges egy döntési probléma megoldásához, pontosabb előkészítéshez, akkor célszerű egy döntéselőkészítéssel foglalkozó team-et és projektet szervezni. A döntéselemzési projekt segítségével lehetővé válik a megalapozott döntéshez szükséges tények összegyűjtése, sokféle és különböző pozíciójú szakember együttműködése.

37 Döntési Konferencia A döntési konferencia a felsővezetők 1-2 napos tanácskozása azzal a céllal, hogy a felmerült problémát kölcsönösen megértsék és számítógépes modellezés segítségével egyeztetett döntésre jussanak. A vezetők a konferencián saját tudásukkal, szakismeretükkel, ítélőképességükkel és intuíciójukkal járulnak hozzá, vagyis biztosítják a helyes döntés alapvető összetevőit.

38 Néhány kérdés Hogyan váltható ki a vállalkozói igazolvány? Részvénytársaság és a KFT különbsége Mi a vállalat küldetése? Milyen tényezők alakítják? Mit tartalmaz általában a vállalat marketingstratégiája? Mi a BCG mátrix? Mire használható? Jellemezze a termékéletgörbe egyes szakaszait! Határozza meg a vállalati mérleg, eredménykimutatás és cash-flow fogalmát? Melyik, milyen információkat tartalmaz a vállalat menedzsmentje és a tulajdonosok számára? Soroljon fel néhány pénzügyi mutatót! SWOT elemzés Jellemezze a vezetési funkciókat! Melyek a vezetői szerepek? Melyek a munkaerőgazdálkodás funkciói? Jellemezze az árstratégia készítésének lépéseit! Melyek az üzleti terv főbb fejezetei? Sorolja fel a főbb árképzési módszereket! Jellemezze a marketing-mix elemeit!

39 Köszönöm a figyelmet!

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben