C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -"

Átírás

1 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l o k t ó b e r 2 6. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Fı utca , 305 iroda Tel.:+36 30/ Fax: 82/ A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, országos és nemzetközi civil világot érintı hírekrıl. Szeretnénk felhívni a figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetıségekre, hogy ezzel is segítsük a civil és az önkormányzati szektor munkáját. A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, könnyő hírek és hasznos linkek színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat. Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Somogy Ifjúságáért Egyesület által mőködtetett Civil Szolgáltató Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz t, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel! A hírlevelet több, mint 600 címre juttatjuk el. Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplıivel, küldje el e- mail címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. Üdvözlettel: Udvaros Renáta E- mail cím: A Civil Szolgáltató Központ a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásából mőködik. A CISZOK szolgáltatásai a megyében mőködı civil szervezetek részére: Fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetıség civil szervezetek részére. Pénzügyi, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési tanácsadás (elızetes bejelentkezés alapján) Civil könyvtár mőködtetése: helyben használati lehetıséggel. Aktuális pályázati lehetıségekrıl, helyi és országos rendezvényekrıl folyamatos információszolgáltatás es levelezılistán keresztül. CISZOK honlapján híranyagok közzététele. Számítógép, fax, spirálozógép, vágógép használata, Projektor bérbeadása. Civil szolgáltatások: tanácsadás, képzések, internet használat biztosítása. Képzések, konferenciák, fórumok szervezése Civil Híradó címő információs hírlevél szerkesztése és eljuttatása a civil szervezetek részére.

2 HÍREK Kedves Civil Vezetık! Ismét elérkezett az idı hogy az APEH felé igazoljuk: jogosultak vagyunk a felajánlott SZJA1%-os összeg lehívására. Mindenekelıtt a szervezet postaládáját kell figyelni, ugyanis az APEH elkezdte kipostázni azokat a leveleket, amelyekben tájékoztat a felajánlott összeg nagyságáról, és a kiutaláshoz nélkülözhetetlen teendıkrıl. A levél kézhezvételét követı 30 napon belül kell nyilatkoznunk (a 1037A-t elküldeni). Amennyiben az elızı években sikeresen igazoltuk az Adóhatóságnak hogy a törvényi feltételek fennállnak, vagyis részünkre a rendelkezı évet megelızıen az állami adóhatóság utalt ki felajánlott összeget, akkor ez esetben a 1037A jelő nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni. Azonban ha elsı alkalommal töltünk ki..37a nyomtatványt az állami adóhatóság felé a létesítı okirat másolatát és a nyilvántartásba vételrıl szóló jogerıs bírósági végzés másolatát is el kell juttatni a 1037A nyomtatvánnyal együtt. Ha a szervezetünk rendelkezik kiemelkedı közhasznúsági fokozattal, a felajánlott összeg kiutalásának ideje meggyorsítható szintén a 1037A nyomtatványon szereplı megfelelı mezı kitöltésével. Kedves Civil Vezetık! Az SZJA 1% igénylése után nem értek véget, az 1%-kal kapcsolatos teendık! Közeleg a 2009-ben kiutalt összeg elszámolásának határideje! Az elszámolást akárcsak tavaly idén is az Adóhivatal felé kell megtegyük, a 09KOZ nyomtatvány segítségével, kizárólag elektronikus úton. Fontos tudni és figyelembe venni az igényelt összeg felhasználására vonatkozó korlátozásokat: A fenntartással, mőködéssel kapcsolatos költségek a kiutalt támogatás 30 százalékát nem haladhatják meg. Mőködési költségként különösen az alábbiak vehetık figyelembe: a) a számvitelrıl szóló évi C. törvény 79. -a szerinti bérköltség, b) székhely, mőködési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezetı tisztségviselı, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos költségek (különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelı közmődíjak), c) postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek). Az 1 %-os támogatásból tartalékot képezni legfeljebb 3 évig lehet, ennek okát szöveges indoklással kell alátámasztani. Az elszámolás határideje: október 31. (mivel idén munkaszüneti nap, ezért november 2.) További tájékoztató: Megalakult a Nemzeti Erıforrás Minisztérium melynek vezetıje Réthelyi Miklós miniszter lett. Civil szemszögbıl érdemes megemlíteni, hogy a Nemzeti Erıforrás Minisztérium néven egyesül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Az új elnevezéső minisztérium honlapján elhelyezésre került egy link, ami a korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium Honlapjára mutat. Ez a korábbi honlap csak részlegesen frissül. Az új egységes kormányzati honlap elkészüléséig a oldalon lehet tájékozódni. Tehát a korábbi minisztérium honlapján lévı civil információs portál is átalakítás alatt van melynek jelenlegi elérhetısége Ugyan valamennyi korábbi információ megtalálható, de itt is csak részleges frissítések illetve átalakítások vannak, valószínőleg ez a portál is beleintegrálódik az új egységes kormányzati honlapba. A Nyári Egyetem anyagai videón és írásos összefoglalókban elérhetık Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Közösségfejlesztık Egyesülete által szervezett Nyári Egyeteme. A nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, témája a társadalmi szolidaritás-összetartó társadalom volt. A négy nap minden eseményérıl videó összefoglaló és írásos jegyzet is készült, ez a sokszínő és gazdag anyag, az alábbi linken érhetı el: Erısíteni kell a társadalmi és környezeti szempontokat a Széchenyi Tervben 215 civil szervezet levelet intézett Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez, amelyben sürgetik, hogy a Széchenyi Tervet egészítsék ki olyan intézkedésekkel, amelyek a civil társadalom fejlesztésére, a szociális és környezeti problémák megoldására irányulnak. A civil szervezetek szerint a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése érdekében végzett erıfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha alárendelıdnek egy átfogóbb társadalmi stratégiának, amely a fenntartható fejlıdés stratégiája. Ezért a Széchenyi Tervnek figyelembe kell vennie és hangsúlyozottan is integrálnia kell a társadalmi és környezeti szempontokat. Bıvebben:

3 A Megyei Civil Fórum október 20.- án14 órától tartotta soron következı ülését. Az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 1. A közgyőlés alelnökének tájékoztatója a civilek szerepvállalásáról a várható jövıbeni változásokról. 2. Tájékoztató az Ifjúsági Civil Tanács megalakulásáról, Tóth Barnabás ifjúsági referens 3. Javaslatok a civil szervezetek delegálási módszereirıl az Ifjúsági Civil Tanácsba, Dr. Totth László a Civil Fórum elnöke 4. A Civil Fórum jogi személlyé történı átalakulása, annak elıkészítése, az eddigi tervezetek ismertetése, Dr. Orbán István a Civil Fórum ügyvezetı elnöke 5. A Civil Szolgáltató Központ eddigi tevékenységének, munkájának bemutatása, jövıbeni tervek ismertetése, Udvaros Renáta, CISZOK vezetı 6. Egyebek, aktualitások Az Ifjúsági és Civil Tanács jelöltállítási határideje: november 15. A található jelelı lapbeküldésével, az alábbi címre: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Megyei Önkormányzat, Tóth Barnabás ifjúsági referens részére címezve. Van egy könyve? Ha az Önök szervezete megjelentetett valamilyen kiadványt akár egy- egy témával, projekttel kapcsolatban, akár a szervezet bemutatása céljából, mi segítünk, hogy a nagyobb közönség is tudomást szerezzen a dokumentum megjelenésérıl. A könyv vagy füzetet díjmentesen bemutatjuk hírlevelünk Könyvajánló rovatában. Ehhez csupán egy tiszteletpéldányra van szükségünk, mely késıbb a CISZOK szakkönyvtár példánya lesz. További információkért forduljon irodánk munkatársaihoz! A Somogy Ifjúságáért Egyesület, mint a Megyei Civil Szolgáltató Központ mőködtetıje, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívást tett közzé a megyében mőködı civil szervezetek, vállalkozók felé, hogy együtt érezve a vörösiszap katasztrófa áldozataival, lehetıségeikhez mérten támogassák az áldozatokat. Az összegyőjtött adományokat (tisztítószerek, tartósélelmiszer, ruhák, babakocsi, járókát, valamint a Kaposvári Kosárlabda Klub szurkolói által felajánlott 265 db plüss állatot vasárnap szállítottuk el Devecserre, a TOYOTA KOTO AUTÓHÁZ KFT által biztosított gépjármővel.

4 További képek a láthatók. A következı szállítmányba további felajánlásokat várunk. (pl. gyermekjáték, gyermekruha 0-6 éves korig, hajszárító, és egyéb kisebb lakberendezési tárgyakat. További információ: Udvaros Renáta, 30/ (Civil Szolgáltató Központ vezetıje nyújt) Aktuális pályázatok: A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE) a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával minıségfejlesztési programot indít munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek számára Civil Kiválóság 2010 címmel. A fenti program országos, szeptember május 31. közötti idıszakban valósítjuk meg 15 civil szervezet részvételével. Várjuk munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek jelentkezését, akik elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt és saját szervezetük fejlesztéséhez külsı szakmai segítséggel alkalmazni szeretnék a non-profit szektorban is már sikeresen alkalmazott EFQM Kiválóság Modellt. A programban való részvétel ingyenes, mindössze az egyesületi tagság a feltétel. Jelentkezési határidı: augusztus 25. A programmal kapcsolatos részletek olvashatók SzKKE honlapján: programunk-palyazati-felhivas-0 Pályázat kedvezményes árú, készpénz adománygyőjtı perselyek beszerzésére A non-profit szervezetek a válság elhúzódása miatt egyre kevesebb forráshoz jutnak. A nyíltárusítású egységek pénztárainál elhelyezésre kerülı készpénzadomány győjtı perselyek kihelyezésével a szervezetek jelentıs összegő forráshoz jutnak. A perselyek speciálisan erre a célra kerültek megtervezésre és legyártásra, kis helyigényőek, rendkívül biztonságosak, egyszer használatosak. Sok non-profit szervezet helyez ki perselyeket különbözı adománygyőjtı helyekre, de ezek beszerzési árai jóval meghaladják a tízezer forintot. Ahhoz, hogy egy-egy szervezet több perselyt helyezzen ki, komoly befektetésre van szükség, de még a megtérülési idı is kérdéses, nemhogy valamiféle pozitív eredmény szülessen. A Jótékonysági Alapítvány perselyeinek a használatával bármely non-profit szervezetnek lehetısége nyílik arra, hogy rendszeres készpénzadományra tegyen szert. Bıvebben: Civil szervezetek évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintő kampánya kidolgozásának és megvalósításának támogatása / NCA-CIV-10-G A pályázati kiírás elektronikus úton letölthetı a valamint a honlapokról, illetve további információ kérhetı a Somogy megyei Civil Szolgáltató Központ munkatársaitól, a e- mail címen, vagy telefonon a 30/ es telefonszámon. Beadási határidı változott! november óra Az álláskeresık mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történı foglalkoztatásának járulékkedvezménye Beadási határidı: Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a regionális munkaügyi központ kirendeltségeinek munkatársaihoz! Érvényes: október 14-étıl visszavonásig. Pályázati felhívás elérhetősége: Pályázatírási ismeretek 4K (Kaposvári Kistérségi Közkincs Kerekasztal) tagjaink és érdeklıdı partnereink részére A képzés célja: A képzésen résztvevık elsajátíthatják a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket egy konkrét pályázat tanulmányozásán keresztül. A képzés során elıforduló tevékenységek és feladatok:

5 Elméleti képzés: Pályázatírási alapismeretek az NCA civil szervezetek számára igénybe vehetı mőködési támogatásának bemutatása, az EPER rendszer ismertetése, a pályázat elkészítésének menete, a pályázati elszámolás feladatai (30 perc). Gyakorlati képzés: - Papíralapú pályázati dokumentáció kitöltése csoportmunkában. (2 óra) - Elektronikus pályázat kitöltése számítógép elıtt csoportmunkában. (2 óra) /A tanfolyam végzettséget nem ad, a munka során felhasználható ismeretek szerezhetıek meg./ A jelentkezéseket címre várom!. ENSZ Gyermek Küldött Program A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, az ENSZ gyermek- és ifjúsági küldöttek magyarországi programjára" való jelentkezéshez Felelısségek és feladatkörök A gyermek/ifjúsági küldött megbízásának tárgya: Igény esetén részvétel a magyar delegáció tagjaként az ENSZ fórumain, az ENSZ Ifjúsági Év programjaiban, valamint egyéb, nemzetközi gyermek- és ifjúsági rendezvényen (személyes és/vagy virtuális), ahol a magyar gyermekeket képviselheti. Jelen kiválasztott küldöttek a Magyar Ifjúsági Tanács megalakulásáig, de legfeljebb december 31.-ig képviselhetik korosztályukat az ENSZ Fórumain. Ez alatt feladatuk, hogy tájékozódjanak és tájékoztassanak a korosztályukat érintı hazai és nemzetközi eseményekrıl, kérdésekrıl, rendszeresen részt vegyenek hazai gyermekjogi konzultációkon, fórumokon, rendezvényeken. Elvárjuk, hogy ismerje és népszerősítse az ENSZ és szervei tevékenységét, valamint a gyermek és fiatal küldöttek programot. Kiválasztás menete: - a pályázati anyagok elektronikus módon történı benyújtása határideje november óráig a címre; - a pályázathoz szükséges, papír alapú dokumentum postai úton történı eljuttatása esetén, a megérkezés határideje: november óráig a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület, 1093 Budapest, Fıvám tér 8. postai címre, a borítékra kérjük ráírni: Gyermek és Ifjúsági Küldött Kiválasztás" jelige; - a beküldött pályázatok alapján a felkért bírálók az elektronikus úton részükre továbbított anyagok alapján 6 munkanap alatt készítik el javaslataikat; - a bírálók 12 munkanapon belül megtartott ülés keretében, a beküldött, a jelentkezéshez kért, valamint az adott téma szerint megírt esszé alapján tesznek javaslatot és döntenek a szóbeli fordulóba jutott jelöltek személyérıl; - a szóbeli fordulóba meghívott jelöltek elektronikus úton legalább 5 munkanappal a szóbeli forduló elıtt értesítést kapnak; - a szóbeli meghallgatás idıpontja december 7. - a szóbeli meghallgatás helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. - a szóbeli forduló eredményét a bírálók a meghallgatás végén közlik. A 2. fordulóra való felkészüléshez ajánlott anyagok összegyőjtve megtalálhatók a www. youthdelegates.info honlapon. Most mutasd meg! Itt az ideje, hogy megismerjük ıket. Fedezzük fel együtt a megyében mőködı, tevékenykedı civil szervezeteket a képek világán keresztül! Olyan fotókat várunk, amelyek a szavaknál is jobban elmesélik, hogy mi egy-egy szervezet célja, milyenek a hétköznapjaik, mik a reményeik, milyen küzdelmeket vívnak nap mint nap, vagy épp azt, hogy kik azok, akik nélkül nem létezhetnének.

6 Egy mosoly, egy érintés, egy fáradt pillantás. Dolgos kezek, figyelı szemek vagy csak egy tétova gondolat egy fényképezıgép lencséjén keresztül: apró dolgok és mindennapos pillanatok, amik figyelmet érdemelnek. A beérkezett fotók a Somogy Ifjúságáért Egyesület által mőködtetett Civil Szolgáltató Központ, állandó fotókiállításának részét képezik. Küldj egy saját fotót a címre, fotó tárgy megjelöléssel! A levélben add meg a saját nevedet és elérhetıségedet, valamint a szervezet nevét és ha van, akkor weboldalának címét is. Beküldési határidı: november 10. Kedves Olvasónk! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rovatban bemutatott kiadványok megtalálhatóak, Nonprofit szakkönyvtárunkban. A tekintélyes győjtemény 150 db, résztvevıket motiváló módszert tartalmaz tréningekhez, workshopokhoz és oktatásokhoz. A könyv a klasszikus bemelegítı gyakorlatoktól kezdve a feedback módszereken, vezetésen, kommunikáción, csapatfejlesztésen, önmenedzselésen, értékelésen és transzferen át egészen az érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatokig szinte minden témában és tanulási szakaszban hatalmas tárházával látja el a felhasználót. A gyakorlatokat a szerzık személyesen kipróbáltak és azok be is váltak a gyakorlatban, így ezzel a könyvvel szeretnék gazdag tapasztalataikat más gyakorló szakemberek számára is hozzáférhetıvé tenni. A témakörök szerint elrendezett táblázatokban többek között utalások találhatóak a csoport nagyságára, a szükséges idıre és a felkészülésre vonatkozóan, az index pedig a tanulási alkalmakat és célokat sorolja fel. A győjtemény könnyen kezelhetı. A könyv szerzıi sikeres, gyakorló német trénerek: Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasman. A könyv a Z-press Kiadó gondozásában jelent meg. Foglalkoztatási, szociális, felnıttképzési, szakképzési, esélyegyenlıségi, kábítószer-prevenciós, valamint a civil szektor fejlesztését célzó pályázatok során, projektek megvalósításában nyújthat hathatós segítséget az ESZA Nonprofit Kft. honlapja (www.esza.hu), legyen szó uniós, vagy hazai finanszírozású programokról. A közremőködı szervezet korábban megújult honlapján egy egyszerő regisztrációt és bejelentkezést követıen testre szabhatóak a tartalmak. A hírlevél beállítás menüpontban a regisztráló bejelölheti, hogy mely kategóriákban szereplı híreket kapja meg a heti rendszerességgel megjelenı, illetve eseti hírlevelekben. Személyes beállításként lehet menteni a hazai vagy uniós pályázati kiírásokat, eseményeket, híreket, valamint kereséseinket is. A felhasználók értesítést kérhetnek bizonyos tartalmak megjelenésérıl is.

7 Az Online szolgáltatások / Online ügyfélszolgálat menüpont alatt könnyen feltehetıek a kérdések. Ez lényegesen meggyorsíthatja azok feldolgozását, mert az ügyfélszolgálatra már adatlapként érkezik a megkeresés. Továbbá számos, az ESZA Nonprofit Kft. szakemberei által készített segédletet, útmutatót, egyéb dokumentumot találhat a honlapra látogató felhasználó, illetve pályázati, RSS és egyéb keresı szolgáltatást is igénybe vehet. A regisztrációkor megadott adatatok folyamatosan és egyszerően karban tarthatóak. Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://www.esza.hu/regisztracio Akkor is szükséges a regisztráció, ha az ESZA Nonprofit Kft. (volt ESZA Kht.) régi honlapján már regisztrált. Képzés ajánlatok: A Civil Kollégium aktuális és kedvezményes képzései: Társadalmi és közösségi részvétel: A képzés önállóan is elvégezhetı, de a 120 órás Közösségfejlesztı képzés egyik - vizsgaköteles! - alapkurzusaként is. Az állampolgári részvétel jelentısége elméletben és a gyakorlatban. Forma: bentlakásos, Idıtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos Helyszín: Civil Kollégium - Kunszentmiklós-Kunbábony Részvételi díj: Ft + ÁFA - szállással, ellátással Helyben, nyilvánosan: Elöljáróban: helyi nyilvánosság jelentősége és szervezésének eszközei Forma: bentlakásos, Idıtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos Helyszín: Civil Kollégium - Kunszentmiklós-Kunbábony Részvételi díj: Ft + ÁFA - szállással, ellátással A közösségfejlesztés elmélete: Elöljáróban: a képzés önállóan is elvégezhetı, de a 120 órás Közösségfejlesztı képzés egyik - vizsgaköteles! - alapkurzusaként is. A közösségiség és a közösségi munka elméleti megközelítései. Forma: bentlakásos, Idıtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos Helyszín: Civil Kollégium - Kunszentmiklós-Kunbábony Részvételi díj: Ft + ÁFA - szállással, ellátással Jelentkezés és további információk: Balogh Flóránál: vagy a Tájékoztató a évi NCA pályázatok aktuális állapotáról A évi NCA pályázatok szerzıdéskötési folyamata a végéhez közeledik errıl adunk részletes tájékoztatást, amely az alábbi linkrıl tölthetı le: Vadvirág Alapítvány A kaposvári székhelyő Vadvirág Alapítvány évek óta számos szolgáltatásával segíti a sérült gyerekek fejlıdését és integrálódását. Ép és sérült gyerekeknek szerveznek vízi foglalkozásokat, szabadidıs tevékenységeket, mővészetterápiát, integrált nyári táborokat, szülısegítı tréningeket. A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés elleni Küzdelem Európai Év Civil programjainak támogatására kiírt pályázaton elnyert programot valósított meg az alapítvány. A projekt záró eseményére október 17.-én Bonnyán került sor.

8 Sérült gyermekeket fogadtak örökbe egy hétvégére egészséges társaik Bonnyán. A Somogyi dombság közepén található csendes kis zsákfalu tökéletes helyszíne volt a kaposvári Vadvirág Alapítvány által szervezett programnak. A festıi környezetben közel 100 fı, ép és sérült felnıtt és gyerek élvezte a természet és a szervezık nyújtotta kikapcsolódást. Komoly elıkészületi munkálatok, alapos felkészítés elızte meg az örökbefogadást: filmeket vetítetek le a résztvevıknek, és megbeszéléseken szakemberek segítségével adtak instrukciókat a sérült gyermekek gondozásához. A 10 gyermeket és családjaikat a jelentkezı családok és a nagybajomi Kolping Katolikus Szakiskola diákjai segítették. A színes programokkal díszített hétvégén együtt játszott ép és sérült, gyermek és felnıtt. A vasárnapot közös élményzenéléssel zárták. A szervezık nem titkolt célja a fogyatékkal élık integrációjának elısegítése volt. Képek a programról: Hírlevelünk elızıleg megjelent számai megtekinthetıek az alábbi linken! Programajánló: Az Orosz Hagyományırzık Kaposvári Egyesülete sok szeretettel hív minden érdeklıdıt, november 6-án 11: 00 órakor kezdıdı ingyenes II. Országos Orosz Dal, Zene, Tánc fesztiválra. A rendezvény helyszíne: MTESZ székház, Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/C. Kaposvár, november : 00, Vitéz Hunyadi László: Szkíta aranykincsek filmvetítés kerül megrendezésre, Kaposváron a Szent Imre u. 14. szám alatti Pártok Házába. Bıvebben az egyesület tevékenységérıl, rendezvényeirıl a található információ. Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát. A következı szám lapzárta: november 23. Véleményét és észrevételét a következı címre várjuk: Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület Felelıs szerkesztı: Udvaros Renáta Cím: 7400 Kaposvár, Fı u , 305 iroda Telefon /fax: 82/

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 0. n o v e m b e r 2 6. Kedves

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. s z e p t e m b e r 2 4. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. j ú n i u s 2 2. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. A hírlevél célja, hogy fontos információkat

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. a u g u s z t u s 2 8. Somogy

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. o k t ó b e r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı hírlevelét olvassa. A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı hírlevelét olvassa. A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 4. á p r i l i s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3.

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés -----------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. á p r i l i s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. d e c e m b e r 1 7. Somogy

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. n o v e m b e r 3 0. Somogy

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. j ú n i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 4. j ú n i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 3. m á j u s 3 1. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

CIVIL HÍRNÖK A CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Szolgáltató Központ ingyenes hírlevele 2008. január 1.

CIVIL HÍRNÖK A CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Szolgáltató Központ ingyenes hírlevele 2008. január 1. VI. évfolyam/1. szám Civil Hírnök 2 A CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI CIVIL HÍRNÖK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Szolgáltató Központ ingyenes hírlevele 2008. január 1. szám A CISZOK szolgáltatásai

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Frissítve: 2010. február 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként 1 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei... 3

Részletesebben