KREATIVITÁS ÉS INTERAKTIV TEVÉKENYSÉGEK FÖLDRAJZÓRÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KREATIVITÁS ÉS INTERAKTIV TEVÉKENYSÉGEK FÖLDRAJZÓRÁN"

Átírás

1 KREATIVITÁS ÉS INTERAKTIV TEVÉKENYSÉGEK FÖLDRAJZÓRÁN Hints Andrea tanár George Coşbuc Gimnázium Marosvásárhely Maros megye A képzelet fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot. Albert Einstein Dolgozatom arra keres választ, hogy a földrajzi játékok alkalmazása során miként fejlődik a tanulók kreativitása, megfigyelőképessége, gondolkodásmódja. A gyermekközpontú oktatás egyik lényege a játék. A tanulás leghatékonyabb formája lehet, amely a testi, szellemi lehetőségeket segíti kibontakozni a tapasztalás által. A földrajzi játékok alkalmazása tanórán motiválja a tudást, a tananyagot színesebbé varázsolja, a diákokat aktivizálja. A játék világán belül mindig rend van, sőt, a játék maga a rend, a megtestesült tökéletesség. A játszóközösség szinte együtt lélegzik, egy húron pendülnek, s e közös hullámhossz gyakran továbbrezeg mindennapjaik megszokott világában. Tizenöt éves pedagógusi pályafutásom során rádöbbentem arra, hogy a kreatív és szórakoztató tevékenységek során a tanár által irányított és gondosan megtervezett földrajzi oktatójátékok kiemelkedő szerepet játszanak a tananyag elsajátításában, gyakorlásában és elmélyítésében. Élménygazdaggá teszik a tanórát, fejlesztik a tanulók személyiségjegyeit. Közösségformáló szerepe is jelentős. Az a tapasztalatom, hogy a megfelelően alkalmazott földrajzi játékok és a különböző interaktív tevékenységek fejlesztő szerepe és nevelő jellege nagyon jelentős az iskoláskorú gyermekeknél. Ez a felismerés késztetett arra, hogy dolgozatom témájául válasszam: Kreativitás és interaktiv tevékenységek földrajzórán. Azt vallom, hogy a játékos tanórák bátrabb, szakszerűbb alkalmazásának a megújuló hazai iskolák pedagógiai gyakorlatában természetes elemmé kell válnia. A kreativitásra nevelés interaktív nevelőket igényel, bátorságot és bizalmat kíván. Mérei Ferenc szavait idézve: a kreativitásnak is van egy alapvető átélési

2 módja: az alakító kíváncsiság, s az így végrehajtott helyzetmegoldás kísérő élménye, az önmegvalósítás. Párhuzamba állítva a hagyományos óratípust az alternatív oktatási módszereket alkalmazó óratípussal, véleményem szerint ez utóbbi sokkal hatékonyabb és célszerűbb. Rájöttem arra, hogy a tudásanyag elsajátítása mellett nagyon fontos a diákok személyiségformálása. Lényegesnek tartom az ötletességet, leleményességet, kíváncsiságot, érdeklődést és nyitottságot az új iránt. Sokszor biztatom önálló tevékenységre diákjaimat, engedem érlelődni gondolataikat, merjenek álmodni, új utakra lépni. Legyenek nyitottak a környezetük felé, figyeljenek az abban rejlő lehetőségekre. Értékelem önálló alkotásaikat, problémamegoldó és gondolkodási képességeiket. A pedagógus célkitűzései között szerepel, hogy igazán kreatívan és innovatívan gondolkodó fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akik feltalálják magukat bármilyen élethelyzetben. A világban valójában minden állandó mozgásban van, változik, az erre való reagálás és a reakció mikéntje a kreativitás. Érdemes tehát megtartani, kibontakoztatni és érvényesülni hagyni diákjainkban. Az oktatást úgy kell átalakítani, hogy igazán kreatívan és innovatívan gondolkodó fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akik feltalálják magukat bármilyen élethelyzetben. Létfontosságú, hogy mindenkinek lehetősége legyen megszerezni a kulcsfontosságú kompetenciákat, és a megszerzett készségeket folyamatosan frissen tudja tartani. Mivel az oktatásnak ilyen kiemelkedő szerep jut a kreativitás és innováció fejlesztésében. a kreativitás a meglévő tudás, háttérinformáció újszerű alkalmazása. A tanár személyiségén is múlik, hogy mennyire hagyja kreatívnak lenni a gyereket. A kreativitás a kisgyerekeknél eleve adott. Ezért a fejlesztés nem jó szó, inkább megőrzésről, kibontakoztatásról kellene beszélni. A kreatív személyiséget lehet fejleszteni, nem önmagában a kreativitást. A kreativitás elemi adottságunk. Adottság az új válaszokra, az eltérő viselkedésmódra.

3 Teremtsünk egységet, teljességet Engedjük érlelődni a gondolatainkat Fejlesszük az emlékezetünket Érdeklődjünk a világ dolgai iránt Elősegítheti kreativitásunk fejlődését: Legyenek kérdéseink Váljunk érzékennyé a környezetünkre Legyünk rendezettek Merjünk új utakra lépni - merjünk álmodni Legyünk képesek ötleteinket megvalósíthatóvá tenni és részfeladatokra bontani Legyünk képesek több oldalról megnézni ugyanazt Legyünk ötletgazdagok Pedagógiai szempontból a játék elengedhetetlen része az oktatásnak. A tanulás egyik leghatékonyabb formája, óriási szerepe van a tanulók személyiségfejlesztésében. A kreatív játékos tanórák és tanórán kívüli tevékenységek eredményessége nem vitatható. Nagyon fontos a kompetenciaelemek fejlesztése tanórai keretekben tervezett játékokkal és egyéb feladatokkal. A játszóképesség kompetencia elemeinek fejlesztése különösen a képességkomponensek és az attitűdök: kommunikáció, kreativitás, szervezőképesség, empátia, alkalmazkodás, kooperációs képesség, érzelmi gazdagság és annak kifejezési képessége, a csoportdinamika kezelésének képessége. Egy-egy feladatnak elvileg igen sok lehetséges és helyes megoldása létezik, amelyek meghatározzák a teljesítményt és a hatékonyságot. Utóbbit még a felmerülő ötletek száma, változatossága és eredetisége is jellemzi. A célhoz jutás alternatív módszereinek keresésében a kreativitásnak alapvető szerepe van, ami viszont játékos úton is jól gyakoroltatható és fejleszthető. A kreativitásra jellemző személyi tulajdonságok támogatása igen fontos feladat. A kutatás hipotézisei a céloknak megfelelően bizonyítást nyertek. H1 A földrajzi játék interaktív tanulóközpontú módszer Az oktatói nevelő tevékenységet megkönnyítik a didaktikai játékok alkalmazása. A didaktikai játékok elősegítik a kommunikációt, a kreativitást, a toleranciát, az együttműködést, társismeret és konfliktuskezelés fejlesztését. A tanulók saját élményeire,

4 tudásismeretére alapulnak. A tanítási órákat a baráti, játékos együttlét, az oldottság jellemzi. Előtérben a gyermekek részvétele áll, a pedagógus szerepe az irányítás. H2 A didaktikai játék motiváló erő a földrajz oktatásban A játék egy jó motivációs eszköz, érdekesebbé, színesebbé, vonzóbbá teszi a tanulás folyamatát és egyben növeli az iskolai teljesítményt. A játék a világ megismerésének, az ismeretek meghódításának királyi útja. H3 A játék szerepe a tanulók együttműködési készsége, megfigyelőképessége, logikus gondolkodása, kreativitása fejlesztésében. A játéktevékenység során fejlődik a tanulók figyelemkoncentrációja, helyzetfelismerési és döntési képessége, logikus gondolkodása, problémamegoldó képessége, kreativitása. A játék következménye a személyiség harmonikus fejlesztése, ami egyben a pedagógiai munkánk fő célkitűzése is. Tanuláskor új információkat fogadunk be, a kreativitás pedig abban rejlik, hogy az új és a régi információk között milyen új kapcsolatokat fedezünk fel. A kreativitás a tanulás része. Elgondolásom alapján szorgalmazni és segíteni kell a kreativitást fejlesztő földrajzi játékok alkalmazását a tanórákon. Ezzel a módszerrel megtaníthatjuk a diákokat a közös munkára, és előnyt faraghatunk abból, hogy szeretnek egymással kommunikálni. A cselekvő együttműködés, a társas kapcsolatok, az ismeretek és képességek elsajátítása során átélt öröm együttesen létrehozhatják az optimális, tanulásra irányuló aktivációs szintet. Ezen tanítási órák megszervezése időigényes, de hatékony, mivel egyidőben több kompetenciát tud fejleszteni és a tanítási-tanulási folyamatot rugalmassá teszi. Ennek a módszernek több tantárgyhoz kapcsolódó bevezetése eredményezheti azt, hogy a diákok jobban odafigyelnek társaikra, felerősödhet bennük a felelősségtudat, a tolerancia és az önbizalom képessége. Ezek a képességek jelenleg alig fedezhetők fel a tanulók körében a tradicionális tanítási módszerek mellett. A földrajzi játékok megfelelő alkalmazásával elérhetjük a kívánt hatásokat, ilyen például a társas készségek fejlődése, diákjaink együttműködése, a tanulás hatékonyságának növelése, folyamatos hibajavítás lehetősége, elérhetjük, hogy a jobb képességű diák motiválja a gyengébb teljesítményűt, érdekesebbek legyenek a tanórák. Ennek kapcsán többnyire pozitív tapasztalataim voltak, a diákok érdeklődéssel fogadták a módszert, együttműködők voltak, így megkönnyítették a munkámat. Kutatásom során beigazolódott, hogy a földrajzi játék interaktív tanulóközpontú módszer, aminek hatalmas a motiváló ereje.

5 alkalmazását. A kutatási eredmények alapján javasolom a módszer szélesebb körben való

6 MELLÉKLETEK TANULÁS A JÁTÉKOK TÜKRÉBEN VÍZ NAPJA Kooperáció A víz fontosságáról beszélgetve Tavirózsák csapata Vízcseppek együttműködése Vízivarázs(lók) Dobogón a csapat FÖLD NAPJA Zöld kalandra fel! A kincs te vagy és a Föld. Vigyázz rá!

7 Indul a kincskeresés Öko társasjáték Keresztrejtvény megoldása Rejtvények és fejtörők EURÓPA NAPJA Európa nyelvei Az EU tagállamai

8 Diákok által összeállított országbemutatók Fedezzük fel az Európai Uniót! Május 9 Európa Nap A kiállítás A dallam szárnyain Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm! Idegenforgalmi látványosságok Mozaiktérkép

9 Olaszország partjainál Olasz vulkán makettje A Colosseum ahogy Eszter látja Velence apróban Ehető olasz zászló Spagetti carbonara Pavarotti a koncert előtt Velencei karnevál hangulatában

10 REZUMAT Educarea elevului cu spirit de independenţă, cu gândire creatoare se realizează prin activităţi care dezvoltă procesele gândirii, capacităţile creatoare, întreaga personalitate a individului. Integrarea jocurilor didactice şi a diferitelor forme de activităţi cu caracter interactiv în structura lecţiilor este benefică pentru elevi la orice vârstă, deoarece îi motivează să se implice voluntar şi cu plăcere în activitate, îi activează cognitiv, afectiv şi psihomotoriu, le dezvoltă gândirea logică şi creatoare, spiritul de iniţiativă, de observare, de cooperare. Integrarea jocurilor didactice în lecţie este benefică pentru că elevii: - îşi dezvoltă capacităţile activate, cum ar fi spiritul de observaţie, atenţia, gândirea divergentă şi critică, imaginaţia, - învaţă, actualizează, consolidează conoştinţe şi deprinderi într-o situaţie de învăţare distractivă şi relaxantă. - asigură participarea activă sporind interesul faţă de conţinutul lecţiilor, - stimulează iniţiativa şi creativitatea, antrenând operaţiile gândirii, - dezvoltă spirit de observaţie, competiţie, disciplină şi ordine, - stimulează curiozitatea, perseverenţa, inventivitatea, dorinţa de afirmare, etc.

11 KÖNYVÉSZET ***: A víz Természettudományi tananyag, I-II-III, Aquaserv, Marosvásárhely, 1999 ***: Jól felkészültem-e? Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1995 ***: Zöldszemmel Ötlettár környezeti neveléshez, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 1998 Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Balás Árpád: Földrajz munkafüzet Általános természetföldrajz, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 Balás Árpád: Földrajz munkafüzet Európa földrajza, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 Balás Árpád: Földrajz munkafüzet Európán kívüli földrészek, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 Birta Székely Noémi: A pedagógia alapjaitól az oktatás elméletéig. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2010 Bodoni Ágnes, Kádár Annamária: Az óvodás és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2010 Cleave, V. J. Földrajz. Könnyű és egyszerű gyakorlatok a földrajz játékos tanulásához. SH Junior. Springer Hungarica Könyvkiadó, 1994 De Bono, Edward: Lateral thinking. Penguin Books, London, 1976 Dr. Balogh Béla András, Teperics Károly: A középiskolai földrajztanítás módszertana, Kézirat, Debrecen, 1994 Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva - Pálfi Sándor - Vidáné dr. Nagy Emese: Játék az óvodában, iskolában játszóképesség tréning pedagógus hallgatóknak, oktatói segédanyag, KN, 2008 Dulamă Maria Eliza, Valentin Blândul, Soós Lenke, Chereji Mach Zoltán: A tanulási folyamat és a tanulási eredmények értékelése, Editura Presa Universiteră Clujeană, 2008 Dulamă Maria Eliza: Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Editura Clusium, Cluj Napoca, 2002 Erika Landau: A kreativitás pszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 Erika Landau: A kreativitás pszihológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002 Fóris Ferenczi Rita: A tervezésről az értékelésig. Tanterv- és értékeléselmélet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2008 Frans Carlgen: Szabadságra nevelés, Waldorf pedagógiai Alapítvány, Budapest, 1992 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Universitas, 2005 George Prince:The Practice of Creativity: A Manual for Dynamic Group Problem Solving, Collier, 1972 Győri György: Didaktikai játékok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976 Ilinca Nicolae: Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti, 2002 J. P. Guilford: Creativity, American Psychologist, 1950 Kósa Pál: Feladatok, játékok térképekkel, Európa, Talma, Baja, 1994 Kovács György, Bakosi Éva: Játék az óvódában, Didakt, Debrecen, 2005 Láng Imréné: Tájékozódás a térképen Topográfiai gyakorlatok, Mozaik Kiadó, 2004 Lénárd Ferenc: A lélektan útjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989 Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978 Marton Margit: Zöld földkukac Földrajzi rejtvények, Mozaik Kiadó, 2007

12 Maszler Irén: Játékpedagógia, Comenius BT, Pécs, 1996 Mérei Ferenc Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Gondolat, Budapest, 1994 Mészáros R. Vízvári A.: Szórakoztató földrajz Földrajzi rejtvények, Mozaik Kiadó, 2004 Michael Card: Homok firkák Krisztus és kreativitás, Harmat Kiadó, Budapest, 2006 Osho: Kreativitás Alkotóerőink felébresztése, Édesvíz Kiadó, Budapest, 2005 Pajtókné Tari I.: Gondolkodás a földrajzon keresztül, Földrajzi Közlemények. CXXVIII. (LII.) kötet, szám, 2004 Soós Lenke: Az értékelés ösztönző ereje és módszerei a földrajztanításban. Pécs, 2000 Steiner Rudolf: A szabadság filozófiája, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1996 Szász Judit dr. Péter Lilla: Játékpedagógia, tanulmányi útmutató, Székelyudvarhely, ÉN Szentiványi Tibor: A kreativitás fejlesztése játszással és játékok segítségével. Új Pedagógiai Szemle, 2000, 7. szám

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában EIGNER REBEKA ZSUZSANNA A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában 1. Bevezetés Pedagógiai és személyes tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a gyermekek életét, személyiségének

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr. Barabási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

KREATÍV KLÍMA A KREATIVITÁST TÁMOGATÓ LÉGKÖR MEGTEREMTÉSÉNEK ISKOLAI LEHETŐSÉGEI

KREATÍV KLÍMA A KREATIVITÁST TÁMOGATÓ LÉGKÖR MEGTEREMTÉSÉNEK ISKOLAI LEHETŐSÉGEI GÉNIUSZ MŰHELY 3. KREATÍV KLÍMA A KREATIVITÁST TÁMOGATÓ LÉGKÖR MEGTEREMTÉSÉNEK ISKOLAI LEHETŐSÉGEI (Creative climate Building a creativity-friendly atmosphere in the classroom) Dr. Péter-Szarka Szilvia

Részletesebben

tut Fazekasné Fenyvesi margit

tut Fazekasné Fenyvesi margit A kreativitás fogalma és fejlesztése tut Fazekasné Fenyvesi margit A köznyelv a kreatív ember fogalmát valamilyen különleges, extrém dolgok alkotásához köti. De a kreativitás sokoldalúságát elismerve kimondhatjuk,

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p.

A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p. Birta-Székely Noémi A hatékony iskolai tanulás-tanítás feltételei (Részlet a Tanárok pedagógiai műveltsége című jegyzetből Kolozsvár, 2006, Ábel Kiadó, 61 70. p.) A tanár diák kapcsolat A tanárok és diákok

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 2. SZÁM 101 108. 116. o. 2 Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 2. SZÁM 101 108. 116. o. 2 Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest. S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 2. SZÁM 101 108. ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA DRÁMAPEDAGÓGIA A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN A dramatikus tevékenységi formák mára sok nevelő módszertani repertoárját gazdagítják.

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

"A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe) Suli Harmónia Pedagógiai Program

A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Suli Harmónia Pedagógiai Program (Goethe) Suli Harmónia Pedagógiai Program 2013 1 (Goethe) A Suli Harmónia - 2007 Alapítvány megbízásából a pedagógiai program koncepcióját kidolgozta: Bártfai Márta A Suli Harmónia Pedagógiai Program írásában

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja

A Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja A Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Készült: Mártély. 2010. A Helyi Óvodai Nevelési Program a mártélyi Képviselő Testület által 1999. 06. 15-án elfogadott

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam 5-8. évfolyam Tantárgy/modul Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Összesen Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 148 Célok és feladatok A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt

Részletesebben

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Dr. Vofkori László Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Naponta halljuk, hogy tudástársadalomban élünk, ahol az információnak igen jelentős szerepe van. Az információs kor (és kór) trendvonalában

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 Bollók Gyula 1 Seregélyesné P. Szabó Ilona 2 Stelczné Kurucz Éva 3 1 pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 magyartanár, pedagógiatanár, Bocskai István Református

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Kedves Szülők, Partnereink!

Kedves Szülők, Partnereink! Kedves Szülők, Partnereink! Ezúton ajánlom figyelmükbe a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai fejlesztéseinek összefoglalóját. Iskolánkban 2007 óta jelentős változások zajlottak le. Új diák közösségek

Részletesebben

Élmény a tanulás a tanodában de hogyan?

Élmény a tanulás a tanodában de hogyan? BENCÉNÉ FEKETE ANDREA Élmény a tanulás a tanodában de hogyan? Kutatásom során alsó tagozatos diákokkal készített interjúk segítségével kerestem a választ arra, hogy mit értenek tanulás alatt, és miért

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen A környezeti problémák iránti érzékenyítés a köznevelésben Szemle Vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért,

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben