Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet."

Átírás

1 Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. A Kalandok és Álmok Pedagógiai Műhely akkreditált élménypedagógiai képzése Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozáson keresztül *Élménypedagógia * Nem szakrendszerű oktatás * Időgazdálkodás * Kommunikáció * Élmény játszóház É L M É N Y P E D A G Ó G I A K É P Z É S

2 A képzés bemutatása Élménypedagógia... a tartalom és a módszer egysége Az élménypedagógia a cselekvés általi tanulás egyik sajátos változata. A módszer kivezeti a gyerekeket a világba, hogy próbára tegyék tudásukat, képességeiket és kreatív gondolkodásukat. A folyamat során az aktívan résztvevő gyerekek valós következményekkel járó tapasztalatokban részesülnek és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák. A képzés résztvevői fizikailag és pszichikailag biztonságos, kontrollált körülmények között maguk is élménypedagógiai tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat próbálnak ki. A tevékenységek rendszere folyamatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők saját élményen keresztül alakítsák ki viszonyukat a módszerhez, megismerjék annak elméleti hátterét, elsajátítsák a foglalkozásvezetés alapvető szabályait és megtervezzék saját foglalkozásaikat. Célunk - Játékos élménypedagógiai alapképzés tréningszerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságának és módszereinek megismertetése; - Az élménypedagógia felhasználási területeinek bemutatása, szerepe a közösségépítésben, az egyéni fejlesztésben, nevelési céljaink megvalósításában; - Felkészítés élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, gyerekek foglalkoztatására, újszerű, kihívást jelentő feladatok, játékok és újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatásával; - Módszertani repertoár bővítése a tapasztalati tanulás gyakorlatában az ismerkedési játékoktól a csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés lehetőségéig; Módszereink - Sok-sok játék; - A sajátélmény középpontba helyezése; - A képzéssel kapcsolatos hallgatói elvárások megfogalmazása; - A részvétel szintjének önkéntes meghatározása, a választás szabadságának biztosítása; - Páros és kiscsoportos feladatmegoldások, - A történések közös feldolgozása, értelmezése, a tapasztalatok megfogalmazása; - Visszajelzés, egymás munkájának értékelése; - Konszenzuskeresés; - A kipróbált játékok és tevékenységek összegyűjtése, csoportosítása, rögzítése; A továbbképzési program alapítási és indítási engedélyének száma: OKM-3/146/2007

3 Miért érdemes? Kinek szól a képzésünk? Mindenkinek, aki nevelési céljai szolgálatába kíván állítani egy újfajta módszert. Elsősorban ajánljuk osztályfőnököknek, szabadidőszervezőknek, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, napközis nevelőknek, gyógypedagógusoknak, testnevelő tanároknak, tábori felügyelőknek, környezeti neveléssel foglalkozó tanároknak. Alapelveink - A gyermekek és a fiatalok fejlesztésének egyik leghatékonyabb terepe a játék. A felnőttek (pedagógusok, szociális és közművelődési szakemberek és önkéntesek) valamint a kortárssegítők (ifik, animátorok ) akkor fogják tudni a játékot a fejlesztés eszközeként használni, ha saját-élmény szinten ismerik azt; - A hatékony képzés alapja az aktív részvétel, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját élmény megszerzése, az élmény megosztása és feldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre; - Játékos élményeken keresztül történő beltéri vagy igény esetén szabadtéri, kevesebb vagy a résztvevők szándékainak megfelelően több fizikai aktivitással és kihívással járó tréninget kínálunk, szituációs játékokkal, beszélgetésekkel, saját-élménnyel, versenyhelyzet, teljesítménykényszer és stressz nélkül; - A képzés csoportban zajlik, ezért alkotó közösség létrehozására törekszünk; - Folyamatosan törekszünk a gyakorlat arányának magas szinten tartására. A résztvevők már meglévő tudásukkal járulnak hozzá a közös sikerhez; - Minimális eszközigénnyel, személyre szabottan dolgozunk, egyedi és rugalmas módszerekkel, melyeket nem a technikai eszközök uralnak, képesek vagyunk rugalmasan változtatni a tervezett játékok tartalmán, energiaszintjén vagy sorrendjén; A képzés után a résztvevők képesek lesznek céltudatosan és önállóan megtervezni, megszervezni, lebonyolítani és értékelni saját élményű játékokat, komplex feladatokat és foglalkozásokat; -... a tanult tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat nevelési céljaik szolgálatába állítani, hatékonyan használni az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket; -... a gyerek szociális kompetenciáit fejleszteni a játékpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel, a gyerekek aktív részvételével; -... tudatosan nevelni a fiatalokat, hogy azok az őket körülvevő környezetben megoldásokat találjanak a mindennapok során jelentkező konfliktusok megelőzésére, felismerésére és kezelésére;

4 Szociális kompetenciák fejlesztése Mit hasznosíthat ebből az Önök intézménye? - A tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekben rejlő nevelési és fejlesztési lehetőségek hatékonysága megnő; - A korábban ismert és használt játékok, tevékenységek új tartalmakkal egészülnek ki, a feldolgozás újfajta módszereinek köszönhetően; - Az újonnan tanult kommunikációs és problémamegoldó tevékenységek alkalmasak a gyerekek és az osztályközösségek fejlesztésére; - A pedagógusok, a gyerekekkel foglalkozó elhivatott önkéntesek és szakemberek eszköztára frissül, motivációjuk nő, megerősítést kapnak nevelési munkájuk eredményességét illetően; - A képzés fejleszti a résztvevő csoport szervezeti kultúráját, közös tevékenységen keresztül segíti a résztvevők csoportjának együttműködését és egyúttal hozzájárul a módszertani szemléletbeli megújulásához; Mit hasznosíthatnak ebből a gyerekek? Aképzés az alábbi kompetenciák fejlesztésére kiemelten alkalmas: Az Én - dimenziója - reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság; - a kihívás élménye, az ésszerű kockázatvállalás képessége; - kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége; - önmegvalósítás, a döntéshozás és felelősségvállalás képessége; - önelfogadás, pozitív énkép; Társas dimenzió - hiteles és hatékony kommunikáció; - együttműködési és konfliktuskezelési készség, konszenzuskeresés; - tolerancia, empátia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása; - szabály alkotás és elfogadás képessége, önkéntes, belátáson alapuló szabálykövetés; - felelősségtudat; Kognitív dimenzió - probléma-megoldó gondolkodás, döntési képesség; - a véleményalkotás képessége, vitakészség; - kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság; - a fejlődés igénye, alkotókedv;

5 A képzés témakörei Az élménypedagógia alapjai A játék, mint a rekreáció, az oktatás és a pedagógiai fejlesztés eszköze, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia elméleti megalapozottsága és alapelvei, a komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, az AHA-élmény; Az élménypedagógia módszerei A fokozatosság elve, a kihívás jelentősége, a tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés módszerei, az általánosítás-alkalmazás folyamata, a megtapasztalt ismeretek elmélyítése; A vezető és a csoport szerepe Csoportszabályok, a csoportfejlődés fázisai, a játékvezető szerepei, elvárások a játékvezetővel szemben, a facilitálási technika és a facilitátori tevékenység speciális szabályai, a fizikai és pszichikai biztonság feltételeinek megteremtése, a preventív baleset-megelőzés, a rendkívüli helyzetekre való felkészülés és a kialakulást követő optimális beavatkozás szabályai; Foglalkozások tervezése, lebonyolítása Bemelegítő (jégtörő és energetizáló) játékok, páros és kiscsoportos kommunikációs helyzetgyakorlatok, együttműködési, bizalomépítő és problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése, ezek meghatározó tényezői: életkor, létszám, szociális fejlettség, nevelési célok. Mire használhatom mindezt? Egy komplex foglalkozás tervezése, a kockázatok felmérése és kezelése; További információ: Bányai Sándor Tel: 06 30/ , Honlap: Referenciák, kedvcsináló képek, korábbi képzések leglátványosabb pillanatai

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben