ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. szeptember 24."

Átírás

1

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24. napján tartandó rendes üléséhez

3 Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa II. 28.-i ülésén a Társulás évi költségvetését a 21/2014. (II. 28.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetésbe beépítésre került a május - július hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege (Kistérségi Óvoda: 126 E Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ: E Ft), melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101. (2) bekezdése értelmében lehetőség van az önkormányzat által június 1-éig beküldött évi megalapozó adatok módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvoda E Ft összegben részesült többlettámogatásban, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen pedig a Térségi Szociális Gondozási Központ kapott 275 E Ft összegben plusz támogatást. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök nettó értéke és az áfája, melynek oka, hogy évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda saját bevételeinek összege 33 E Ft-tal növekedett, mely kis értékű tárgyi eszköz beszerzés forrásául szolgál. Az intézmény az előző évben pályázaton 900 E Ft-ot nyert, melynek elszámolása áthúzódott évre. Az elszámolás során 228 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet át kellett csoportosítani a dologi kiadásokból a működési célú támogatásértékű kiadások közé. A Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus 4-én kelt levele alapján a költségvetési törvény III.4. pontja szerinti idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatás alpontja szerinti jogcímre E Ft plusz támogatás került megítélésre a Térségi Szociális Gondozási Központ részére, mely összeget az intézmény dologi kiadásainak finanszírozására fordíthat E Ft összeggel került beépítésre a költségvetésbe az önkormányzati támogatás összege, szemben a személyi juttatások (4.292 E Ft) és járulékok (1.159 E Ft) összegével, mely az ágazati pótlék címén megigényelésre és kifizetésre kerülő összegek előirányzatba történő beépítése. 500 E Ft adomány került az intézményi társulás számlájára befizetésre, melyet az Őszi Napsugár Idősek Otthona működési kiadásaira ajánlottak fel. A munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos kiadások tervezése a Térségi Szociális Gondozási Központban nem a dologi kiadások között történt, ezért a munkaadói járulékok összege E Ft-tal csökkentésre került, szemben a dologi kiadások összegével, mert a teljesítés is ezen a jogcímen történik. A közfoglalkoztatottak bértámogatása a Munkaügyi Központtól meghaladja a tervezett szintet, ezért a támogatás értékű működési bevételek összege megemelésre került E Ft összeggel, szemben a személyi juttatások és munkaadói járulékok összegével (6.000 E Ft személyi juttatás, E Ft járulékok). 2

4 A nyári napközis tábor megszervezésével a Térségi Szociális Gondozási Központot bízta meg az Önkormányzat, melyhez 35 E Ft összegű támogatás biztosítása vált szükségessé. Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "2014. évi költségvetési határozat módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 21/2014. (II. 28.) határozatát a következőkben módosítja: 1. A évi költségvetésről szóló 21/2014. (II. 28.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 3. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 5. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 228 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 7. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege ezer forint, a 4. melléklet szerint. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő:

5 Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 4

6 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok:ezer forintban A B C megnevezés terv II.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok:ezer forintban A B C C megnevezés terv I.mód.ei II.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Intézményi Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

8 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok:ezer forintban A B C C megnevezés terv I.mód.ei II.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Intézményi Társulás összesen 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

9 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése adatok: ezer Ft-ban A B C megnevezés évi terv 2014.II.mód.ei. 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összes felújítás Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz /2014. (I.31.) BM rendelet TSZGK konyha fejlesztése pályázat E Ft saját erő-fejlesztési tartalékban elkülönítve-melegen tartó pultok és hűtőkamra beszerzése Intézményi Társulás összes beruházás

10 Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24-i ülésére Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös nevelési év munkatervének tudomásul vétele Készítette: Komróczkiné Tóth Katalin Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Társulási Tanács! A Kistérségi Óvoda intézményvezetője Czikkelyné Fodor Tünde elkészítette az intézmény 2013/2014 nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a 2014/2015-ös nevelési év vezetői munkatervét, mely dokumentumok elfogadását kéri a Társulási Tanácstól. Az óvodai beszámoló részletesen bemutatja az intézmény által 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységet. Az intézményvezető az egyes tagintézményektől kapott beszámolókból (3. számú melléklet) állította össze az intézmény beszámolóját (1. számú melléklet). A beszámoló alapján az óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenysége az alábbiakban értékelhető: Kihasználtság: A Csemetekert Óvoda 65 %-os, a Napsugár Óvoda 82%-os, a Margaréta Óvoda 56%-os, a Százszorszép Óvoda 76%-os és a Csárdaszállási Óvoda 52 %-os kihasználtsággal működött az előző nevelési évben. Az egész intézmény kihasználtsága pedig 66,2 %-os volt. A csökkenő gyermeklétszám és az óvodai intézmény széttagoltsága eredményezi a 66,2 %-os kihasználtságot. A személyi feltételek biztosítottak voltak, az év közbeni személyi változásokat a fenntartó hozzájárulásával sikerült házon belül megoldani. Továbbképzéseik a terveknek megfelelően megvalósultak. Tárgyi feltételek alakulásáról, a különböző karbantartási munkákról és az év folyamán beszerzett eszközökről is részletesen beszámol az intézményvezető minden telephely vonatkozásában. Pedagógiai munkájukat a 2013/2014-es nevelési évben az új pedagógus-életpálya modellre vonatkozó törvényi változások határozták meg, ugyanis ki kellett dolgozniuk a pedagógusok előmeneteli rendszerét az Intézményben. Néhány pedagógus feltöltötte portfólióját az Oktatási Hivatal honlapjára, mely lehetővé teszi majd a 2015 januárjától való magasabb fizetési fokozatba kerülést és a minősülést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015 februárjától minden évben meghirdeti majd, hogy hány ember pályázhat a minősítésre és a magasabb fizetési kategóriába kerülésre. Négy benyújtott pályázatukból hármat nyertek meg, ezek megvalósításáról, programjáról is részletesen ír, valamint a rendezvényeikről, melynek több eleme hagyományteremtő céllal került megrendezésre. Az Oktatási Hivatallal, a Polgármesteri Hivatallal, a Kisebbségi Önkormányzatokkal, a Szülőkkel, az iskolákkal, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, Családsegítővel, a Nevelési Tanácsadóval, a Művelődési Házzal, a Könyvtárral, Gyermekorvossal, Védőnőkkel, egyházzal való kapcsolatukat részletesen bemutatja, majd értékeli néhány mondatban az eltelt tanévet. A beszámoló alapján teljes, átfogó képet kapunk a Kistérségi Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett tevékenységéről, az Intézmény működéséről, a megvalósított tervekről, a tényleges munkáról, és betekintést nyerhetünk a dolgozók mindennapi életébe. Az óvodában végzett szakmai nevelő munka a jogszabályoknak megfelelően valósult meg, a zavartalan és folyamatos óvodai feladatellátáshoz a fenntartó biztosította a személyi és tárgyi feltételeket. A 2014/15-ös nevelési évre vonatkozó vezetői munkaterv tartalmazza az egyestagintézmények nyitvatartási idejét, mely megegyezik a tavalyi évvel, a tagintézményben dolgozók beosztását, a telephelyek elérhetőségét. A 2014/15-ös nevelési évre vonatkozó, júniusban elfogadott gyermek és csoportszám a következők szerint alakult: Óvoda Gyermek és csoportszám Elfogadott Beindított Százszorszép 78 (85)fő/ 4 csoport 80 (86)fő/ 4 csoport 5

11 Csemetekert 46 (46)fő/ 2 csoport 41 fő/ 2 csoport Napsugár 22 (25)fő/ 1 csoport 22 (25)fő/ 1 csoport Margaréta 32 (34)fő/ 1,5 csoport 34(36)fő/ 1,5 csoport Gyomaendrőd: 178 (190) fő/ 8,5 csoport 177 (188) fő/ 8,5 csoport Csárdaszállás 15 (16) fő/ 1 csoport 13 (14) fő/ 1 csoport Összesen: 193 (206)/ 9,5 csoport 190 (202)/ 9,5 csoport A csoportlétszám alakulása a Csemetekert tagóvoda tekintetében az elfogadott létszámtól kevesebb, mivel 1 fő átjelentkezett a Százszorszép Óvodába, 2 fő elköltözött Gyomaendrődről valamint január-februárjában 2 fő előjegyzett gyermekkel számol az intézményvezető, akiket még most nem számolhat bele a létszámba. A csárdaszállási óvodában pedig két előjegyzett kisgyermek nem kezdte meg a nevelési évet. Összegzésként tehát elmondható, hogy a 2014/15-ös nevelési év folyamán az intézményben összesen 179 fő a beíratott kisgyermekek száma, szemben az elfogadott 178 fővel. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés h) pontja alapján értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, mely kötelezettségének az intézményvezető által elkészített intézményi beszámoló elfogadásával tesz eleget. Intézményvezető Asszony elkészítette az óvoda 2014/2015-ös nevelési évre szóló munkatervét (2. melléklet), melynek elfogadását kéri a Társulási Tanácstól. A munkaterv fenntartói jóváhagyását a köznevelési törvény nem írja elő, ezért javaslom annak tudomásulvételét. Mind a beszámoló, mind a munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a Kistérségi Óvoda beszámolóját a 2013/2014-es nevelési évről elfogadni valamint a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét tudomásul venni a határozati javaslatok szerint. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja. Döntési javaslat "Közös ovi beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés h) pontja alapján elfogadja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tudomásul veszi az intézmény vezetői éves munkatervét a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24-i ülésére Tárgy: Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása Készítette: Hoffmanné Szabó Gabriella Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! A nevelési évre a közalkalmazotti bértábla alapján módosulnak a pedagógus bérek. A pedagógusi bérszámítás alapját a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint annak köznevelési intézményekben történő végrehajtását a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet határozza meg. Mindezek alapján a szeptember 1. és augusztus 31. között alkalmazandó illetményalapok és pótlékok meghatározásra kerültek. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nevelési intézményben az intézményvezetői feladatokat Czikkelyné Fodor Tünde óvodapedagógus látja el. Jelenlegi illetménye szeptember 1. napjától garantált illetmény G-6 kategóriában ,-Ft, valamint intézményvezetői pótlék, főiskolai végzettség alapján: ,-Ft, így összesen bruttó havi bére ,- Ft. Az illetményvezetői pótléknál alsó és felső határ került megállapításra főiskolai ill. egyetemi végzettség alapján. Garantált illetmény G-6 Intézményvezetői pótlék (illetményalap 40%-a) Havi illetménye kerekítve, összesen: Ft Ft Ft Főiskolai végzettség esetében alsó határ 40% - felső határ 80%. Az Nkt. 8. mellékelte tartalmazza a köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékokat és azok mértékét az illetményalap százalékában. illetményalap %-a főiskolai végzettség esetén pótlék összege (B Ft/hó) alsó határ: 40% ,- Ft 50% ,- Ft 60% ,- Ft 70% ,- Ft felső határ: 80% ,- Ft Az előző évben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatóságával történő egyeztetés alapján a központi irányelv az intézményvezetői pótlékok megállapításánál az alsó határ figyelembe vétele volt. Valamint egyedi elbírálás alapján, egyéb szempontok figyelembe vételével térhetnek el ettől az elvtől. Fentiek ismeretében javaslom, a Társulási Tanács szíveskedjen dönteni az intézményvezetői pótlék fentiek szerinti (illetményalap 40%-a) jóváhagyásáról. Döntési javaslat "Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Czikkelyné Fodor Tünde 5502 Gyomaendrőd, Temető utca 2. szám alatti lakos, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatója bérét hivatkozva a évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet által közzétett bértáblára az alábbiak szerint állapítja meg. 8

114 Garantált illetmény G-6 Intézményvezetői pótlék (illetményalap 40%-a) Havi illetménye kerekítve, összesen: Határidők, felelősök: Ft Ft Ft Határidő: azonnal 9

115 Tárgy: 4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás szeptember 24-i ülésére Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Az óvodai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása, az esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Társulási Tanács! 1. Az óvodai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, melyet az intézményvezető által elkészített beszámoló értékelésével és elfogadásával valósít meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata minőségirányítási programjában határozta meg az óvodák szakmai beszámolójának tartalmi elemeit, a program 2012-ben hatályát vesztette, mivel a szeptember 1. napján részlegesen hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és végrehajtási rendelete hatályon kívül helyezte a közoktatás minőségbiztosításával és fejlesztésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat. Azonban a szakmai beszámolók tartalmi elemeinek meghatározása aktuális, hiszen a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő óvoda is e szempontrendszer alapján készíti el a beszámolóját. Javaslom a Tisztelt Társulási Tanács számára, hogy a fenntartásában működő Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda számára az alábbiak szerint határozza meg a szakmai beszámoló tartalmai elemeit: I. Óvoda működési feltételei - statisztikai adatok: - férőhelyek száma, - beíratottak száma, - tanköteles korú gyermekek száma, - speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma, - tankötelezett korú, de a szülők kérésére óvodában maradó gyermekek száma - Csoportlétszám adatok(a csoport megnevezése mellé kérem, szíveskedjen megadni "v" vegyes, "kis" kiscsoport, "köz" középső, "nagy" nagycsoport jelölést) - Az engedélyezett férőhelyhez képest viszonyítva a beiratkozott gyermekek száma - megfelelő, magasabb, alacsonyabb? - A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva több vagy kevesebb? - Melyik csoportban vannak számottevően többen? - Hogyan kezelik ezt a problémát? - Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: - Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz továbbküldött gyermekek száma: - Hogyan történik az utógondozás? - A rendszertelen óvodába járás mely csoportra, melyik korosztályra jellemző (leginkább)? - Milyen intézkedéseket tesznek, hogy elérjék a rendszeres óvodába járást? Milyen eredménnyel? II. Személyi feltételek III. Tárgyi feltételek - Épület felújítási igény? - Milyen fejlesztések történtek az adott nevelési évben - Nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megítélése szerint milyen? IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról 10

116 - Kimenet szabályozás - a fejlődés jellemzőinek óvodáskor végére kívánatos szintjének meghatározása: - Hogyan definiálják az egységes iskolaérettségi mutatókat az egységes értékelés érdekében? - Milyen szempontok alapján javasolják az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését? - Milyen mérésmetodikai eszközöket kívánnak igénybe venni? - A nevelési program átdolgozását tervezik-e? - Történt-e módosítás a nevelési programban az elmúlt időszakban? - az úszásoktatás hatékonyságának elemzése V. Kapcsolatok - Hogyan tartják az óvodák egymással a kapcsolatot? - Hogyan hatnak az intézmények egymásra? - Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, más munkájukat segítő intézményekkel? VI. Rendezvények - Milyen hagyományos és új rendezvényeik vannak? VII. Az intézményi munka ellenőrzése - Vezetői munkájára milyen hatással volt véleménye szerint az elmúlt időszakban lefolytatott törvényességi ellenőrzés? - Saját intézményében készít-e ellenőrzési tervet? - Vezetői ellenőrzéseinek eredményéről tájékoztatja-e az érintetteket? - Az éves beszámolóit megvitatja-e az óvodapedagógusaival? - Milyen elégedettségi és eredményességi visszajelzések vannak az intézmény munkájáról? VIII. Egyéb - Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről 2. Esélyegyenlőségi helyzetelemzésből adódó feladatok áttekintése Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: Program) a társulás júliusában vizsgálta felül. A dokumentum szerves részét képezi Önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (továbbiakban: HEP). A HEP törvényben előírt soron következő felülvizsgálatára évben kerül sor. Mind az oktatási ágazatban bekövetkezett változások miatt, mind a HEP soron következő felülvizsgálata miatt szükséges az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés felülvizsgálata. A hivatal a felülvizsgálatot az alábbi ütemterv alapján tervezi megvalósítani: Feladat határidő felelős Ütemterv elfogadása szeptember 25. Társulási Tanács Intézményi adatok bekérése november 30. Oktatási előadó Helyzetelemzés elkészítése december 31. Oktatási előadó Program és intézkedési terv január 31. Oktatási előadó összeállítása Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés elfogadása február 28. Társulási Tanács Kérem a Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslatok szerint elfogadni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága tárgyalta az előterjesztést és annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Társulási Tanácsnak. 1. döntési javaslat "Óvodai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása" 11

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben