E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.július IV. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.július IV. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.július IV. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája Civilszervezetek könyvvezetési kötelezettségének változása, áttérés egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre Olvasói kérdések A tulajdonosok pótbefizetési kötelezettsége Mikor évül el a követelés Innovációsjárulék-kötelezettség megállapítása Személyi jellegű egyéb kifizetés vagy a bérköltség? Vásárolt kölcsönkövetelések elszámolása Nyílt végű pénzügyi lízinggel számviteli elszámolása Korlátozó tényezők a taggyűlésen jóváhagyott osztalék kifizetésével kapcsolatban Kötelezettség elévülése Támogatás összegét elszámolása Üzleti vagy cégérték számítása Fejlesztési tartalék feloldása A beszámolóért való személyi felelősség kérdése Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv587 A kézirat lezárásának dátuma: június 25. 1

2 A hónap témája Civilszervezetek könyvvezetési kötelezettségének változása, áttérés egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre Könyvvezetés kötelezettségének változása Az egyéb szervezetek könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségéről szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírása alapján 2012-től továbbra is lehetőség van egyszeres könyvvitel vezetésére (társasház, egyesület, alapítvány, lakásszövetkezet stb.). A könyvvezetési kötelezettségben 2012-től új szabályt nem a hivatkozott Korm. rendelet, hanem az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civiltörvény) hoz. A civiltörvény 27. -a (2) bekezdésének előírása szerint január 1-től közhasznú civilszervezet csak kettős könyvvitelt vezethet. Nonprofit gazdasági társaságnak is lehet közhasznú minősítése, azonban a nonprofit gazdasági társaság 2012 előtt és 2012-től is a számviteli törvény előírása szerint vállalkozónak minősül(t), így kettős könyvvitelt kell(ett) vezetnie. A 2012 előtt hatályos előírások szerint közhasznú szervezet is vezethetett egyszeres könyvvitelt. Amennyiben a közhasznú szervezet 2012 előtt egyszeres könyvvitelt vezetett, január 1-től köteles kettős könyvvitelre áttérni. A civiltörvény előírása szerint a közhasznú civilszervezeteknek június 1-ig kell az áttérési feladatokat végrehajtani. A Korm. rendelet 6. -a (3) bekezdésének előírása szerint a beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. A Korm. rendelet 6. -a (4) bekezdésének előírása szerint a beszámoló lehet: a) egyszerűsített beszámoló (egyszeres könyvvezetéssel kell alátámasztani), b) egyszerűsített éves beszámoló (ebben az esetben kettős könyvvitellel kell vezetni). A Korm. rendelet 7. -a (1) bekezdésének előírása szerint egyszerűsített beszámolót készíthet így egyszeres könyvvitelt vezethet értékhatártól függetlenül az egyéb szervezet, amely csak alaptevékenységet folytat, vagy amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege két egymást követő évben, évenként az 50 millió forintot nem haladja meg. A Korm. rendelet 7. -a (2) bekezdésnek előírása szerint egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni és így kettős könyvvitelt vezetni az az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege évenként meghaladja az 50 millió forintot. Ezen túlmenően a Korm. rendelet 7. -ának (4) bekezdése rögzíti, hogy az egyéb szervezet, amely könyvvizsgálatra nem kötelezett, és amelynek két egymást követő üzleti évben az alaptevékenységéből, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó éves (ár)bevételének együttes összege nem haladja meg a 130 millió forintot, egyszerűsített éves beszámolójának elkészítésekor a Számviteli törvény 98/A. -a (2) bekezdésének a számviteli politikára vonatkozó előírását, valamint a Tv. 98/A. -a (3) (5) bekezdésének előírásait alkalmazhatja, ezt a beszámolót is kettős könyvvitellel kell alátámasztani. Egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés szabályai A Korm. rendelet 9. -a (1) bekezdésének előírása szerint az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyéb szervezet a Számviteli törvény ában foglaltakat köteles alkalmazni. 2

3 Egyszeres könyvvitel és az ehhez kapcsolódó egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés lényeges eltérést mutat a kettős könyvvitelhez és az ehhez kapcsolódó mérleg és eredménykimutatáshoz viszonyítva. Néhány ilyen jelentős eltérés (nem teljes körűen): Egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés részben pénzforgalom, részben analitikus nyilvántartások alapján készül; míg a kettős könyvvitel üzemgazdasági szemléletű. Az egyszerűsített mérlegben külön kerülnek kimutatásra a pénzmozgáshoz kapcsolódó és a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések, kötelezettségek; kettős könyvvitelnél nincs ilyen. Az egyszerűsített mérlegben kimutatott tartalék az adózás előtti eredmény jövőbeni vagyonváltozását mutatja (az itt kimutatott tételek egyszeres könyvvitelnél a pénzmozgással egyidejűleg lesznek adóköteles bevételek, költségek). Egyszerűsített mérlegben a véglegesen kapott támogatásokat kötelezettségként kell kimutatni. Értékvesztést, értékcsökkenési leírást az eredménylevezetésben szerepeltetni kell (pedig ehhez pénzmozgás nem kapcsolódik), viszont az értékvesztést nem lehet visszaírni. Saját termelésű készletek értékelése az eladási árból kiindulva történik. Bekerülési értékben kevesebb tétel van, stb. Ezekből az eltérésekből következik, hogy egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre való áttérésnél rendező tételeket kell elszámolni. Másrészt, a számviteli törvénynek a kettős könnyvitelhez és így az ehhez kapcsolódó beszámolók tekintetében más szabályai vannak, ezért egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre történő áttérésnél a kettős könyvvitelhez kapcsolódó szabályzatokat el kell készíteni, ki kell egészíteni. A számviteli politikában minimum az alábbi döntéseket rögzíteni kell: milyen legyen a beszámoló formája (éves, egyszerűsített éves vagy sajátos egyszerűsített éves beszámoló), milyen legyen a mérleg és az eredménykimutatás formája, mit tartalmazzon a kiegészítő melléklet, a devizás ügyletek forintosítása milyen árfolyamon történik, mi a mérlegkészítés időpontja. Ki kell egészíteni az eszközök és források értékelési szabályzatát az alábbiakkal (a felsorolás nem teljes körű): értékelés szempontjából minden eszköztípusnál a jelentős/nem jelentős mértékek meghatározása (értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés stb.), bekerülési érték meghatározásához kapcsolódó kiegészítő döntések, követelések értékelésére vonatkozó döntések (pl. behajthatatlanság kritériumai), időbeli elhatárolások, amortizációs politika (maradványérték stb.), piaci értéken történő értékelés lehetőségének esteleges igénybevétele, saját termelésű készletek értékelésének módszere (pl. lehet önköltségszámítás) stb. Át kell tekinteni, hogy a leltárkészítési és leltározási szabályzatot is szükséges-e módosítani. A kettős könyvvitelhez kapcsolódóan számlakeretet és számlarendet kell készíteni. A Számviteli törvény a (5) bekezdésének előírása szerint egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérésnél a számlarendet az áttérés időpontjáig kell elkészíteni. Az elkészítéséért a szervezet képviseletére jogosult személy a felelős. A számlarendnek tartalmaznia kell: minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés szabályait a Számviteli törvény a tartalmazza. 3

4 E szerint a december 31-ei mérlegfordulónapra vonatkozó egyszerűsített mérleg alapján január 1-jére vonatkozóan nyitómérleget kell készíteni a ban leírtak szerint. Az eredménylevezetés alapján viszont nem kell nyitó eredménykimutatást készíteni, így a évről készült beszámoló eredménykimutatásának előző üzleti év adata üresen fog maradni. Ezzel a nyitómérleggel kell január 1-jén a kettős könyvvitelben megnyitni. Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyszerűsített mérleg alapján kell a nyitómérleget elkészíteni úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon meg. A nyitómérleg Eredménytartalék sorába az egyszerűsített mérlegben kimutatott eredménytartalék és tartalék együttes összegét kell beállítani. Az egyszerűsített mérleg szerinti eredményt a nyitómérlegben a Mérleg szerinti eredmény sorban kell szerepeltetni. A követeléseket és a rövid lejáratú kötelezettségeket a nyitómérlegben nem lehet megbontani pénzkiadásból származó, illetve pénzkiadásból nem származó követelésekre/ kötelezettségekre. A nyitómérlegben a követelések/ kötelezettségek megbontását a választott mérlegsémának megfelelően a leltár alapján kell elvégezni. Más rendező tétel a nyitómérlegnél nincs, viszont nyitás után a kettős könyvvitel rendszerében rendező tételeket kell elszámolni. A nyitómérleget nem kell letétbe helyezni, közzétenni. A civilszervezeteknél a legjellemzőbb rendező tételek az alábbiak lehetnek. A számviteli törvény előírása szerint, ha a szervezet vissza nem térítendő támogatást kapott, akkor azt a korábbiakban leírtak szerint az egyszeres könyvvitel rendszerében kötelezettségként kellett kimutatnia. A kettős könyvvitel rendszerében viszont a fel nem használt támogatásokat a passzív időbeli elhatárolások között kell elszámolni. Ezért mint rendező tételt az egyszerűsített mérlegben kötelezettségként kimutatott, a tevékenységhez jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott vissza nem térítendő támogatás még fel nem használt összegét a kötelezettségek közül rendkívüli bevételként elszámolva ki kell vezetni. Ezt a rendkívüli bevételt a Számviteli törvény 45. -ának (1) bekezdése szerinti halasztott bevételek között időbelileg el kell határolni. A Számviteli törvény a (6) bekezdésének a) pontja alapján a jogszerűen igényelt, de mérlegfordulónapig be nem folyt támogatásokat az egyszerűsített mérlegben a tartalékok között kell kimutatni. Kettős könyvvezetés esetén azonban csak a pénzügyileg realizált, befolyt támogatást lehet bevételként elszámolni. Ezért nyitás után rendező tételként ezeket a támogatásokat az eredménytartalékkal szemben rendkívüli bevételként el kell számolni. A 102. (6) bekezdésének a) pontjában egyéb tételek is felsorolásra kerülnek (pl. saját termelésű készlet); ha van ilyen tétel, akkor ezeket is ide nem értve a vevőkkel szembeni követeléseket el kell számolni rendkívüli bevételként az eredménytartalékkal szemben. A tartalékban szerepelnek a vevőkövetelések is. Ez a követelés az adós által elismert teljesítmény; a kettős könyvvitel rendszerében viszont a követelés befolyását nem lehet árbevételként elszámolni, ezért azt utólag, nyitást követően a kettős könyvvitel rendszerében az eredménytartalékkal szemben a fizetendő általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben árbevételként el kell számolni. A rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott szállítónak, hitel-, kölcsönfelvételnek nem minősülő kötelezettségek kivételével kötelezettségek csökkentették az egyszerűsített mérlegben a tartalékot, viszont ráfordításként nem kerültek elszámolásra (pl. munkabértartozások és azok járulékai, adótartozások az áfa és a társasági adó kivételével). A kettős könyvvitel rendszerében ezen kötelezettségek kifizetése nem jelenik meg költségként, ráfordításként, ezért rendező tételként ezeket is az eredménytartalékkal szemben rendkívüli ráfordításként el kell számolni. A rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott szállítói tartozások egyszerűsített mérleg szerinti levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó állományából azon tételeket, amelyek a vásárolt készletek nyitómérleg szerinti állományában nem szerepelnek (szolgáltatások, előző üzleti évben már felhasznált, értékesített, vásárolt készletek), nyitás után költségként el kell számolni. Ezek a tételek csökkentették a tartalékot, de nem kerültek költségként, ráfordításként elszámolásra; a kettős könyvvitelben ezeknek a kötelezettségeknek a kifizetése viszont nem jelent költséget. Így rendező 4

5 tételként a megfelelő költségként, ráfordításként az eredménytartalékkal szemben el kell számolni. Ha az egyszerűsített mérlegben, így a nyitómérlegben is szerepel céltartalék, akkor azt nyitás utáni rendező tételként a rendkívüli ráfordításokkal és az eredménytartalékkal szemben szintén el kell számolni. Olvasói kérdések A tulajdonosok pótbefizetési kötelezettsége Egy bt. saját vagyona mínuszba ment, a beltag rendezni akarja a Gt a szerint. Mivel tudomásunk szerint a bt.-ben pótbefizetés nem lehetséges, hova kell könyvelni az e célú befizetést? Kft. is rendezheti-e így a saját vagyonát a Gt a szerint akkor, ha az alapító okiratban nincs kötelezően előírva a pótbefizetési kötelezettség a tulajdonosoknak? Ha igen, azt hova kell könyvelni? A Gt. a pótbefizetés intézményét valóban csak kft.- nél nevesíti. A Gt. azonban más társasági formáknál (pl. bt., rt.) nem tartalmaz erre vonatkozóan tiltó rendelkezést, így más társasági formáknál is lehet ilyen jogcímen a tulajdonosoknak befizetést teljesíteni. A Gt a (3) bekezdésének előírása szerint pótbefizetést csak akkor lehet teljesíteni, ha a kft. társasági szerződése erre lehetőséget ad. Ez azt jelenti, hogy a társasági szerződésnek tartalmaznia kell olyan előírást, amely szerint a kft. tagja pótbefizetés teljesítésére kötelezhető. Ha a társasági szerződés nem tartalmazza ezt az előírást, akkor a kft. tagja ilyen jogcímen nem teljesíthet befizetést. Ha pótbefizetést szeretne teljesíteni, akkor először a társasági szerződést kell módosítani, és a módosítás után tud ilyen jogcímen befizetést teljesíteni. Ha a bt. tulajdonosa akar pótbefizetést teljesíteni, akkor a bt. társasági szerződésében ugyanúgy nevesíteni kell, hogy a tag pótbefizetésre kötelezhető (azaz a kft.-nél az előbb leírtak szerint kell eljárni), ha nincs ilyen rendelkezés a társasági szerződésben, akkor a bt. tagja ilyen jogcímen nem tud befizetést teljesíteni. Ha pótbefizetésként a tulajdonos nem tud teljesíteni, akkor a szerződésben más jogcímet kell nevesíteni. Ilyen jogcím lehet pl. a pénzeszköz-véglegesátadás, melyet a társaságnál rendkívüli bevételként kell elszámolni. Ez a bevétel azonban a társasági adóalap része, és ha ezáltal a társaság nyereséges lesz, akkor társasági adót is fizetni kell. Amennyiben magánszemély adja a pénzt, még ajándékozási illetéket is fizetni kell. Adózási szempontból jobb lenne, ha a tulajdonos a pénzzel ázsiós tőkeemelést hajtana végre ehhez szintén társasági szerződést kell módosítani, és így rendezné a sajáttőke-helyzetet. A pótbefizetést a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lekötött tartalékba kell elszámolni. Mikor évül el a követelés Hatályos jogszabály alapján mikor évül el a követelés? Erre vonatkozóan a Ptk ának előírásait kell figyelembe venni. Eszerint a követelések öt év alatt évülnek el, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. A 325. (2) bekezdésének előírása szerint a felek azonban rövidebb elévülési határidőben is megállapodhatnak; a megállapodás csak írásban érvényes. Az elévülés számítására a előírásait is figyelembe kell venni. Eszerint az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított egy éven belül egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig három hónapon belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, 5

6 a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása ideértve az egyezséget is, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Innovációsjárulék-kötelezettség megállapítása Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a évi innovációsjárulék-kötelezettség megállapításához melyik év létszámadataiból kell kiindulni. A vagy a évi átlagos statisztikai létszámot kell figyelembe venni, annak ellenére, hogy még nincs lezárva az év? Alapvetően a besorolás napján, jén rendelkezésre álló, letétbe helyezett utolsó évi beszámoló adatai a létszámot a kiegészítő melléklet tartalmazza alapján kell a vállalkozási méretet meghatározni től ennek során a évi XXXIV. tv. (Kk. tv.) valamennyi rendelkezésére figyelemmel kell lenni már az innovációs járulékhoz is. Ez többek között azt jelenti, hogy a besorolandó cég évi adataihoz hozzá kell adni a partner és/vagy kapcsolódó vállalkozás évi adatait is, és az összesített mutatók alapján kell a cég méretét meghatározni. Ez azt jelenti, hogy pl. ha az állam 25%-ot meghaladó tőke vagy szavazati joggal bír a cégben, akkor bármiféle adattól függetlenül nem minősül kkv.-nak (hanem nagyvállalkozásként innovációsjárulék-alany). Jelenti még továbbá azt is, hogy a besorolásnál figyelemmel kell lenni az ún. kétéves szabályra is. Bár az előbb leírtak alapján alapvetően a évi beszámoló a besorolás alapja, lehet, hogy mégsem. Mivel jére (Kk. tv. hatálybalépése) minden cégnek be kell(ett) sorolnia magát a évi beszámoló alapján, és ehhez a kiindulási alaphoz (2005-höz képest) kell végignézni, hogyan változik, vagy sem, a mérete re. Ez másként úgy is megfogalmazható, hogy ugyanaz a besorolási méret az irányadó 2012-től az innovációs járulékhoz, mint a társasági adóhoz (melynek egyes kedvezményei vállalati mérethez kötöttek). Személyi jellegű egyéb kifizetés vagy a bérköltség? A végkielégítést és az alkalmi munkavállalónak fizetett bért a személyi jellegű egyéb kifizetések vagy a bérköltségek között kell elszámolni? A Számviteli törvény 79. -a (2) bekezdésének előírása szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez kapcsolódó kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg, amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek. A statisztikai elszámolások amikor a kereset elemeit meghatározzák jellemzően az állományba tartozókra vonatkoznak. Az egységes munkaügyi statisztikai elszámolási rend szerint az alkalmi munkavállalóknak fizetett jövedelem mint állományba nem tartozók keresete kerül figyelembevételre. A Számviteli törvény hivatkozott 79. -a (2) bekezdésének előírásából következően, az alkalmi munkavállalóknak fizetett jövedelem tartalmában megfelel a kereset fogalmának, ezért azt bérköltségként kell elszámolni. A statisztikai elszámolások viszont a végkielégítést nem tekintik kereseti elemnek, ezért azt a Számviteli törvény 3. -a (7) bekezdésének 3. pontja és 79. -a (3) bekezdésének előírása alapján személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. 6

7 Vásárolt kölcsönkövetelések elszámolása Vásárolt kölcsönköveteléseknél a kamatot a teljes összegre ami a vásárlásig felhalmozott kamatot is tartalmazza vagy az eredetileg nyújtott kölcsön után kell számítani? Minden esetben a kamatot az eredeti kölcsön öszszegére kell számolni, mert ez a tőke összege. Így a kamatszámítást nem befolyásolja, hogy a vállalkozás mennyiért vásárolta meg a követelést. Nyílt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolása Nyílt végű pénzügyi lízinggel kapcsolatosan olvastam egy cikket, amely szerint a lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában van, de a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra, az áfa törvény 13. -a alapján azonban ez az ügylet szolgáltatásnak minősül. A cikk a számviteli elszámolásra nem tér ki, ebben szeretném a segítségét kérni: a) Milyen bizonylat alapján kerül aktiválásra az eszköz, ha szolgáltatásnak minősül a részlet, és tényleges lízingtárgy-átadás nem történik. b) Több vállalkozás gondolkodik ebben, mivel itt a személygépkocsi áfája bérletként levonható az egyes részleteknél (ha a kizárólagos üzleti cél bizonyított). Ekkor az aktiválás milyen értékben történik: nettó vagy bruttó mivel alapesetben a személygépkocsi-beszerzés mint termék után áfa nem vonható le. A Számviteli törvény 72. -a (3) bekezdésének előírása szerint értékesítés valósul meg, ha a terméket pénzügyi lízing keretében adják át a lízingbevevőnek, függetlenül attól, hogy a tulajdonjog mikor száll át, vagy nem száll át (ez a szabály érvényes akkor is, ha zárt végű vagy nyílt végű a pénzügyi lízing). A számviteli törvény ezen előírása alapján a lízingbeadónak az eszközt birtokba adásakor le kell számláznia a lízingbevevő felé, függetlenül attól, hogy áfa törvény szerint nyílt végű pénzügyi lízing esetén nem termékértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás történik (ezért birtokba adáskor áfafizetési kötelezettség nem keletkezik). Ez azt jelenti, hogy a számlán nem szerepel áfa. Ez alapján a számla alapján kell a számla szerinti értékkel a lízingbevevőnél az eszközt állományba venni (mivel a számlán áfa nem szerepel, az eszköz nettó értékkel kerül állományba vételre). A lízingbevevőnél az eszköz állományba vételére nem elegendő a lízingszerződés, számla szükséges. Ha az eszköz aktiválása után a szolgáltatásnyújtás áfája nem igényelhető vissza (pl. ha a kizárólagos üzleti cél nem bizonyítható), akkor a vissza nem igényelhető áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni. Korlátozó tényezők a taggyűlésen jóváhagyott osztalék kifizetésével kapcsolatban A taggyűlésen jóváhagyott osztalék kifizetésével kapcsolatban van-e korlátozó tényező? A tagoknak egy időben kell-e kifizetni az osztalékot, és van-e végső határidő a kifizetésre? Van-e lehetőség arra, hogy a taggyűlés által megszavazott osztalékot a tagoknak ne egy időben fizessék ki, és lehetséges-e azt több év alatt kifizetni? A taggyűlés hatáskörébe tartozik az osztalékkifizetés feltételeinek meghatározása, mert a Gt. erre vonatkozóan nem tartalmaz külön előírást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az osztalék jóváhagyásakor a taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a kifizetés határidejét (követelés-tartozás lejárat nélkül nem értelmezhető). A taggyűlés dönthet úgy is, hogy több év múlva legyen a kifizetési határidő. Az osztalékkifizetésre vonatkozó taggyűlési határozat a tulajdonosokra nézve eltérő osztalék-kifizetési határidőket is megállapíthat. 7

8 Kötelezettség elévülése Támogatás összegének elszámolása Társaságunk évben osztalékot hagyott jóvá. Gazdálkodásunk úgy alakult, hogy az osztalékot jelenleg sem tudja kifizetni. Van-e a ki nem fizetett osztaléknak elévülése? évben elengedett osztalék után milyen adó-, illeték- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak? A kötelezettség elévülésénél a Ptk. követeléselévülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni (Ptk ai). A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a követelések öt év alatt évülnek el, így ugyanez vonatkozik az osztalékkövetelésre. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Az elévülésnél azonban figyelembe kell venni a Ptk.-nak az elévülés megszakadására vonatkozó szabályait is. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a számviteli törvény előírása szerint a mérlegbe beállítandó tételek helyességéről meg kell győződni, ebből következően a hitelezővel mérlegfordulónapra vonatkozóan egyeztetni kell. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az osztaléktartozás mérlegben szereplő értékét is a tulajdonossal egyeztetni kell. Ez az egyeztetés történhet pl. folyószámla-egyeztető aláírásával is. Ha viszont minden évben a tulajdonos aláírja, hogy mennyi osztalékkövetelése van a társaságával szemben, akkor a Ptk. szabálya szerint a követelés és így a társaságnál a kötelezettség sosem fog elévülni. Más szóval kifejezve, ha az osztaléktartozás elévülése felmerül, akkor a társaság súlyosan megsértette a beszámolókészítés, így a számviteli törvény szabályait. Ha a évben jóváhagyott osztaléktartozást 2012-ben elengedik, akkor az elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként kell elszámolni. A Tao. tv. 29/O. -a (3) bekezdésének előírása szerint ezzel a bevétellel a társasági adóalapot csökkenteni lehet. Ha azonban magánszemély tulajdonos engedi el a követelését, akkor a társaságnál ajándékozási illetékfizetési kötelezettség is felmerül. Egy társaság uniós pályázat keretében támogatásban részesül. A támogatás megállapítása a következők szerint történik: Az elszámolandó költségek Ft-ban merülnek fel, melyet a támogatás összegének megállapításához az év első napján a Közép-Európai Bank hivatalos árfolyamán kell átszámítani EUR pénznemre. A fentiekben megállapított EUR összeget kapja meg a társaság az elszámolást követően EUR-ban. A folyósításkori árfolyam eltér az igénylés alapján alkalmazott árfolyamtól. Kérdés, hogy a támogatás összegét milyen összegben kell elszámolni a könyvekben; a támogatáshoz megállapított árfolyam és a folyósításkor érvényes árfolyam közötti különbözet az elszámolandó támogatás összegének része-e? A számviteli elszámolásokban a ténylegesen megkapott (befolyt) EUR támogatás összegét lehet elszámolni. Mivel a támogatást EUR-ban fizetik ki, a számviteli törvény 60. -a (4) (5) bekezdésének előírását is alkalmazni kell. Így az EUR-ban megkapott támogatást a befolyásnapi, a számviteli politikában választott árfolyamon kell Ft-ra átszámolni. Ezért a kérdésben leírtakkal ellentétben, a számviteli elszámolásban nem beszélhetünk árfolyam-különbözetről. Üzleti vagy cégérték számítása A évi C. törvény 3. -a (5) bekezdésének 1/c) pontja alapján: cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kö- 8

9 telezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet, negatív számított saját tőke esetén a fizetett ellenérték; A kft ben alakult 2mFt jegyzett tőkével. Ez a kft. megvásárolta B Kft. üzletrészének 75,5%-át 20mFt-ért. Ha a számviteli törvény előbb hivatkozott előírásai teljesülnek, akkor üzleti vagy cégértéket kellene kimutatni. B Kft. üzletrészének eladásakor készített közbenső auditált beszámolójában az eszközök könyv szerinti értéke 469mFt, a kötelezettségek könyv szerinti értéke 411mFt, a saját tőke 22mFt volt. A B Kft. eszközeinek és kötelezettségeinek piaci értékét mi alapján határozzuk meg, illetve kinek kell azt meghatározni? Az üzleti vagy cégérték számításánál a vételárat valóban a megvásárolt kft. piaci értéken számított sajáttőke-összegével kell összevetni (ez nem más, mint hogy a piaci értéken értékelt eszközök összértékéből le kell vonni a piaci értéken értékelt kötelezettségeket és a céltartalékokat). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cégvásárlás időpontjára vonatkozóan piaci értékelés alapján vagyonmérleget kell készíteni. Ez a vagyonmérlegben szereplő saját tőke lesz a számítás alapja. A számviteli törvény nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a piaci értékelést kinek kell elvégeznie ezt a vállalkozásra bízza. Így a piaci értékelést végre lehet hajtani akár saját szakemberekkel ha van ilyen felkészültségű alkalmazottja a cégnek, illetve az ehhez szükséges piaciérték-információkkal (dokumentáltan) rendelkezik. Meg lehet bízni könyvvizsgálót, illetve a meglévő eszközök jellegének megfelelő szakértőt is (pl. ha a megvásárolt kft.-nek van ingatlanja, akkor az ingatlan piaci értékét ingatlanszakértő is meghatározhatja). Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a számviteli törvény hivatkozott szabálya szerint csak akkor kell az üzleti vagy cégértéket kimutatni, ha a vételár lényegesen meghaladja a befektetésre jutó saját tőke értékét. Arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő ebből a szempontból lényegesnek, a számviteli politikában kell mértéket meghatározni. Fejlesztési tartalék feloldása Kérdésem fejlesztési tartalék feloldásával kapcsolatos: egy weboldalt, portált üzemeltető vállalkozás semmilyen módon nem tudja besorolni a portált a tárgyi eszközei közé? A portál bekerülési értéke több millió Ft volt, immateriális jószágként lett aktiválva. Ez folyamatos fejlesztést igényel, melynek költségei igen magasak. Amennyiben átsorolást követően beruházásként lehetne figyelembe venni, a fejlesztési tartalékát tudná csökkenteni! A számviteli törvény és a Tao. tv. idevonatkozó rendelkezései alapján szoftverfejlesztésre /-beszerzésre a fejlesztési tartalékot nem lehet felhasználni. A szoftvert a számviteli törvény előírása alapján immateriális jószágként kell kimutatni, ezért azt számvitelben nem lehet üzembe helyezésig a beruházások között kimutatni (az üzembe nem helyezett szoftver is az immateriális jószágok között kerül kimutatásra). Mivel a Tao. tv. egyik feltétele szerint a fejlesztési tartalék a számvitelben beruházások között elszámolt tételekre oldható fel, ezért a Tao. tv. előírása alapján erre az eszközbeszerzésre a fejlesztési tartalék nem használható fel. A beszámolóért való személyi felelősség kérdése Társaságunk megbízási szerződés keretében vállalta többek között ügyfelünk éves beszámolójának és a kapcsolódó zárlati feladatoknak az ellenőrzését, valamint az éves beszámoló összeállításáért való felelősséget. Az április havi áfabevallás ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó több számla tévesen, nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla dátuma szerinti MNBárfolyamon. Ügyfél az áfabevallása kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett általános forgalmi adót tüntette fel visszaigényelhető adóként, azonban sem a könyvelési rend- 9

10 szere pénzügyi moduljából, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani azt az eltérő árfolyam alkalmazása miatt. Ügyfél könyvelője első felvetésünkkor tájékoztatott bennünket, hogy nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd másodszori felhívásunkra egy példán keresztül levezette, hogy amennyiben az alkalmazott vállalat-irányítási rendszerükben az adott számlákat módosítják, illetve lépésekben visszafelé (kiegyenlítés, szállítói rögzítés, készlet bevételezése) javítják a hibás könyveléseket, úgy a helyes könyvelések elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdésként merül fel: Helyesen gondoljuk-e, hogy az áfabevallás, a főkönyvi számlák és a főkönyv analitikája között semmilyen eltérés (még kis összegű) sem engedhető meg? Az Ön véleménye szerint a NAV egy cél- vagy átfogó vizsgálat során tételesen ellenőrzi-e a havi bevallások fenti egyezőségét? A következő a beszámolóért való felelősség kérdése: mi a beszámolóval kapcsolatban az azt aláíró ügyvezető, és mi a beszámoló összeállításáért felelősséget vállaló mérlegképes könyvelő, illetve a könyvelést végző és a beszámolót elektronikusan megküldő könyvelő felelőssége? Az első kérdés megválaszolásánál a Számviteli törvény a (3) bekezdésének előírásából kell kiindulni. E szerint az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének a lehetőségét biztosítani kell. Zárlat keretében külön meg kell győződni arról, hogy a főkönyvi könyvelés az analitikus nyilvántartásokkal így pl. az áfaanalitikával megegyezik-e. A kérdező így helyesen gondolja, hogy az áfabevallásnak (mint a főkönyv analitikájának) a főkönyvi számlákkal meg kell egyeznie, azok között semmilyen eltérés (még kis összegű) sem lehetséges. Azt, hogy egy NAV-vizsgálat milyen adónemre, milyen időszakra terjed ki, az adóellenőr megbízólevele dönti el. Így akár célvizsgálat vagy átfogó vizsgálat keretében is vizsgálhatja az adóhatóság adott hónap áfaanalitikáját és a hozzá kapcsolódó bevallást. Amennyiben eltérés mutatkozik a könyvelés és a bevallás között, arra megállapításokat tehet. Azt, hogy az adóhatósági megállapítás kit és hogyan terhel azaz a beszámoló összeállításáért felelősséget vállaló mérlegképes könyvelő, illetve a könyvelést végző között hogyan oszlik meg a felelősség elsősorban a felek között létrejött megbízási szerződés tartalma alapján lehet elbírálni. Ha az ügyfél könyvelője szerződésében az adóbevallások tekintetében teljes körű felelősséget vállalt, akkor a jogszabályi előírásoknak meg nem felelően elvégzett munkából adódó károkért fő szabály szerint felel. A beszámoló összeállításáért felelősséget vállaló mérlegképes könyvelő a kérdésben leírtak szerint az ügyfél éves beszámolójának és a kapcsolódó zárlati feladatoknak az ellenőrzését, valamint az éves beszámoló összeállítását vállalta. Az előzőekben leírtak szerint zárlat keretében külön meg kell győződni arról, hogy a főkönyvi könyvelés az analitikus nyilvántartásokkal megegyezik-e. Így a beszámoló összeállításáért felelősséget vállaló mérlegképes könyvelőnek a szerződésben vállalt feladata szerint ezt az egyeztetést végre kellett hajtania. Ha ezt nem tette meg, akkor a hibáért ő is felelősséggel tartozik. A kérdésben leírtak szerint a beszámolót elkészítő mérlegképes könyvelő ezt az egyeztetés feladatot végrehajtotta, mert így derült ki a hiba. Az, hogy a könyvelő véleménye szerint a hibák javítása nem fedezi a befektetett munkát, és ezt az ügyvezető elfogadta, önmagában nem mentesíti az érintetteket a felelősség alól. A felelősség kimentése csak akkor lehetséges, ha a feltárt hiba, valamint az ügyvezető véleménye azaz a könyvelés helyesbítése az ügyvezető szerint nem szükséges írásban rögzítésre kerül. E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel IV. évfolyam hetedik szám, július Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Szabó Attila HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Gólem Színház Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2014. december 31.-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 2015. június 01. I. Általános kiegészítések 1.) Szervezet

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója ÉV A számviteli törvény szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 5. ÉV egyéb szervezet megnevezése 1053 Budapest, Curia utca 3. címe Keltezés: Budapest, 2016. május 17. P. H. az egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben