Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon"

Átírás

1 Makra Zsolt - Kosztopulosz Andreász Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS A kockázati tőke helyzete, szerepe az innovatív vállalkozások finanszírozásában Magyarországon című kutatáshoz Budapest-Szeged, március

2 1. Bevezetés Az új ill. növekedésük kezdeti szakaszában lévő vállalkozások gazdaságban betöltött szerepével tanulmányok sokasága foglalkozott az elmúlt évtizedben. Az Európai Unióban és a világ számos országában a kisvállalati szektort, és kiemelten az induló vállalkozásokat tekintik a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés és az innováció fő forrásának (Wetzel 1981, Ács et al. 2003, Sørheim-Landström 2001, Van Osnabrugge 2000). Egyedül az Egyesült Államokban az innovatív, nagy növekedési képességekkel rendelkező kisvállalkozások - melyek az ország innováció-vezérelt gazdaságának alapját képezik és 1995 között 24 millió (a nettó új munkahelyek 75%-ának megfelelő) állást teremtettek, míg 1995 és 1996 között egyedül az egy évnél fiatalabb vállalkozások voltak képesek hozzájárulni a foglalkoztatottság növekedéséhez (Wetzel-Freear 1996, Freear et al. 1996, Ács et al. 2003). Problémát jelent azonban, hogy e vállalkozások fejlődésük ún. korai szakaszában 1 (early stage) nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű pénzügyi forráshoz, ami megnehezíti továbbfejlődésüket és jelentős mértékben rontja túlélési esélyeiket (Mason-Harrison 1995, 2002, Harding 2002, Freear et al. 1996, Harrison-Mason 1996, Sørheim-Landström 2001, Hindle-Lee 2002, Osman 1998). A kisvállalkozások növekedésének finanszírozása máig megoldatlan kérdés, egyes szerzők egyenesen egyfajta finanszírozási krízisről beszélnek (Harrison-Mason 1996). A többnyire az alapító megtakarításaiból, a családtagok és a barátok kölcsöneiből 2 létrehozott cégek fejlődésük korai szakaszában gyakran szembesülnek a tőkepiac elégtelen működésével: a fejlesztési források elérhetősége jelentősen beszűkül számukra. A tőkéhez való korlátozott hozzáférés az ún. tőke- vagy finanszírozási szakadék (equity, finance gap) 3 létrejöttét eredményezi (Harrison-Mason 1990, Kosztopulosz-Makra 2004). A kockázati tőkepiacon a kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanságot ún. információs asszimetriák (information asymmetries) okozzák, melyek egyenes következményei annak, hogy a tőke alapú finanszírozás nyújtói és kedvezményezettjei egyaránt nincsenek tudatában a kockázat és a 1 A vállalkozás növekedése és finanszírozása szempontjából korai szakasznak tekintem a magvető (seed), induló (start up) és korai növekedési (early growth) fázisokat. Ezt követi a terjeszkedési (expansion) vagy más néven későbbi (later) szakasz (Mason 2002). 2 Az alapító, család, barátok hármas tőkeforrást a szakirodalom gyakran 3F-nek nevezi, amely az angol szavak kezdőbetűiből adódóan tréfásan az alapító, család, bolondokat is jelentheti, ezzel is utalva a kezdő vállalkozásba való befektetés kockázataira. A 3F felől érkező forrásokat gyakran szeretet pénznek (love money) is nevezik. 3 A szakirodalom a finanszírozási és tőkeszakadék kifejezéseket gyakran szinonimaként használja. Véleményünk szerint a finanszírozási szakadék tágabb fogalom: egyaránt utal a hitel és tőke alapú forrásokhoz való korlátozott 2

3 megtérülés közötti kényes egyensúlynak (Harding 2002, 60. o.). A finanszírozási szakadék tehát a kis összegű magvető, induló és fejlesztési források hiánya, amelyért egyaránt okolhatóak a tőke kínálói és a finanszírozásra várók (Van Osnabrugge Robinson 2000). A probléma kulcsaspektusai a szereplők között meglévő információ- és bizalomhiány, valamint a finanszírozók méretgazdaságosságra, kockázatkerülésre való törekvése. A keresleti oldalon a tőke után kutató kisvállalkozások általában nem ismerik megfelelően a kockázati tőkefinanszírozás előnyeit 4, bizalmatlanok a befektetőkkel szemben, féltik döntési szabadságukat, kerülik a vállalkozás feletti ellenőrzés (legtöbbször részleges) átengedését. Ugyanakkor nem rendelkeznek nyomon követhető előélettel és ellenőrizhető múltbeli teljesítménnyel (track record) és az előkészített üzleti tervek, projektek is gyakran alacsony minőségűek (Harrison-Mason 1990, Harding 2002). Ezen tényezők a befektetők szemében mindmind a növelik kockázatot. A bankok vonakodnak a biztosíték, banki előélet nélküli, speciális kockázatkezelési technikák alkalmazását igénylő kisvállalkozások hitelezésétől, tekintettel a hitelbírálat magas fix költségére és a hiányos információáramlásra 5. A kis összegű tranzakciók a hitelügyletet gazdaságtalanná teszik (Kállay-Imreh 2003). A probléma fokozottan érvényesül az olyan országokban, ahol a hitelfelvétel a kisvállalati finanszírozási kultúra alapja, így pl. Magyarországon (Kosztopulosz-Makra 2004). Ezzel párhuzamosan a nyolcvanas évek közepétől megfigyelhető, hogy az intézményesült kockázatitőke-ágazat egyre inkább a tulajdonosi kör megváltoztatásának (management buy out, management buy in), a piaci terjeszkedések (expansion) és az átszervezések (turn around) finanszírozása felé fordult. Az induló, illetve korai stádiumban tartó vállalkozások finanszírozása a kockázatitőke-befektetések éves volumenének ma már kisebb hányadát teszi ki (Karsai 1997, 168. o.). Az indok egyszerű: a vállalkozás átvilágításának (due diligence), a befektetés menedzselésének magas állandó költsége (pl. értékelési, számviteli, jogi költségek) és a kockázatok leszorításának a befektetők felől érkező igénye kikényszerítette a biztonságosabbnak ítélt, már jelentős múlttal rendelkező vállalkozásokba történő, nagyobb méretű, gazdaságosabb részesedésszerzéseket (Harrison-Mason 1996, Karsai 1999, 2000, Harding 2002, hozzáférésre, míg a tőkeszakadék csak a kockázati tőke iránti kereslet és kínálat problematikáját világítja meg. Jelen tanulmányban a tágabb értelmezés elemzését kíséreljük meg. 4 Több kutatás kimutatta, hogy a kockázati tőkések által megfinanszírozott cégek jobban teljesítenek a tőzsdére vonulás után is, mint azok a vállalkozások, melyek mögött nem állt kockázati tőke (Harding 2002). 5 A bankok KKV-kal szembeni egyre nagyobb információigénye, amely a kockázatok mérséklésére hivatott, paradox módon tovább növelheti a hitelezés költségeit, és teszi egyre több vállalkozás számára elérhetetlenné a banki hiteleket (Harrison-Mason 1996). 3

4 Mason-Harrison 1995). Emellett a kilencvenes évek második felében rekordnagyságú összegek áramlottak a kockázatitőke-alapokba, így az egyre terebélyesedő szervezeteknél automatikusan megemelkedett a minimális befektetésnagyság (Harrison-Mason 2000). Így a formális kockázati tőkebefektetők fokozatosan felhagyva a klasszikus kockázati tőke (classic venture capital) nyújtásával a fejlesztő- vagy kereskedelmi tőke (development, merchant capital) 6 kínálata felé fordultak, azaz jórészt elszakadtak a tényleges innováció finanszírozásától (Karsai 1997, Mason-Harrison 1995). A tőkeszakadék problematikája a hatékonyan működő informális kockázati tőkepiaccal rendelkező országokban kisebb mértékben jelentkezik. 2. Angyali zűrzavar : fogalmi értelmezések A kockázatitőke-piac két részre osztható: egy intézményesült piacrészre, melyet befektetési társaságok és alapok uralnak, és egy informális, láthatatlan és anonim magánszemélyek által dominált szegmensre, amely tulajdonképpen egy gigantikus bújócska, ahol mindenki bekötött szemmel játszik (Gaston 1989, 4. o.). A nem intézményesült kockázatitőkepiac kínálati oldalát képviselő üzleti angyalok (business angels) a kockázati tőkéhez hasonló vállalkozás finanszírozó és fejlesztő tevékenységet ellátó magánszemélyek (Osman 1999), akik speciális jellemzőiknek köszönhetően képesek betölteni a tőkepiacon tátongó finanszírozási szakadékot és hozzájárulni az innovatív vállalkozások sikerességéhez. Szerepük azért sem elhanyagolható, mivel a legnagyobb kockázatitőke-forrásnak 7 tekinthetőek az innovatív kisvállalkozások számára (Van Osnabrugge 2000, Bygrave et al. 2002, Mason-Harrison 2000, Gaston 1989, Mason-Harrison 1995). 6 A kockázatitőke-befektetések átrendeződésével a fogalom értelmezése is megváltozott. A szakirodalomban az új, minden típusú kockázati tőkére kiterjedő fogalommá a magántőke (private equity) elnevezés vált, amely egységesen a tőzsdén kívüli tőkebefektetésekre utal. A hagyományos, valóban kockázatos, innovatív vállalkozásokat preferáló befektetéseket klasszikus kockázatitőke-befektetésnek (classic venture capital investment) nevezzük. A terjeszkedési szakaszba irányuló, nagyrészt a tulajdonosváltásokat (MBO, MBI) elősegítő befektetésekre a fejlesztő tőke (development capital) vagy kereskedelmi tőke (merchant capital) kifejezések utalnak. 7 Több becslés született arra vonatkozóan, hogy mekkora az informális kockázati tőkepiac mérete az egyes országokban. Van Osnabrugge (2000) szerint az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az üzleti angyalok 3-5-ször többet fektetnek be, mint a kockázatitőke-alapok. Gaston (1989) felmérése alapján ez az arány 4-10-szeres ben a Global Entrepreneurship Monitor szerzői megállapították, hogy a kutatásban részt vevő országokban átlagosan a GDP 1,13%-ának megfelelő összeget fektettek be informálisan, igaz bővebb definíciót alkalmaztak az előbbi kutatóknál. A finanszírozott vállalkozások számát figyelembe véve még nagyobb az eltérés (hiszen az üzleti angyalok kisebb átlagos befektetési nagysága multiplikálja): egyes becslések szerint az üzleti angyalok szer annyi céget finanszíroznak, mint az intézményi kockázati tőke (Van Osnabrugge 2000). 4

5 De kik is valójában az üzleti angyalok? Az angolszász elnevezést a szakirodalom több szinonimával együtt 8 használja. Az egyes definíció-változatokat három aspektusból kívánjuk megvizsgálni: a befektetők személyének, a befektetés formájának és a tőkét kereső vállalkozások körének szemszögéből. Az üzleti angyalok magánszemélyként tevékenykednek. Ez azt jelenti, hogy nem különböző intézményi befektetők, kockázatitőke-társaságok hajtják végre a befektetéseket, hanem saját célok által vezérelt természetes személyek. Néhány definíció megköveteli továbbá, hogy az illető rendelkezzen bizonyos összegű vagyonnal (Wetzel Freear 1996, Shorter 1996, Osman 1998, Hindle Wenban 1999), illetve vállalkozói tapasztalatokkal (Van Osnabrugge Robinson 2000, Wetzel 1981). Wetzel (1981) az informális befektetők körét kizárásos alapon határozta meg: a kockázati tőke forrásai, kivéve a professzionálisan menedzselt kockázatitőke-alapokat, a különböző állami tulajdonú befektetési szervezeteket 9, egyéb intézményi befektetőket és a nyilvános és szervezett tőkepiacokat. Az üzleti angyalok közvetlen módon, kockázatitőke-alapú finanszírozást nyújtanak. Általában a befektető saját forrásait, megtakarításait felhasználva, tőkeemeléssel szerez részesedést a vállalkozásban, ezzel párhuzamosan a tulajdonos részesedése csökken. Így a vállalkozás úgy jut friss tőkéhez, hogy működését nem terheli kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettség, ám ezzel párhuzamosan a tulajdonos vállalkozás feletti befolyása csökken. Az ügyletben a befektető saját forrásait felhasználva személyesen, a különféle pénzügyi közvetítő szervezetek és intézmények kiiktatásával vesz részt, a források tehát nem intézményi csatornákon keresztül áramlanak a vállalkozáshoz. Az egyre népszerűbb üzleti angyal hálózatok nem tekinthetőek pénzügyi közvetítőnek, mivel tevékenységük az információközvetítésre, a partnerközvetítésre és tanácsadásra korlátozódik. Egyes definíciók a (vissza nem fizetendő) tőkejuttatás formáján felül a biztosíték nélküli hiteleket is beleértik az angyal típusú finanszírozási ügyletekbe (Aram 1989, Mason-Harrison 2000). A legtágabb definíciót a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) elnevezésű nemzetközi felmérés kutatói alkalmazták, akik informális befektetés alatt a személyesen nyújtott pénzügyi források összességét (a baráti kölcsönöktől a részesedésátengedés ellenében történő tőkejuttatásig) értették (Bygrave et al. 2003, Ács et al. 2001, Kosztopulosz 2004). 8 Az elnevezések rendkívül változatosak: üzleti angyal, angyal befektető (angel investor), informális befektető (informal investor), magán kockázati tőkés (private venture capitalist), informális kockázati tőkés (informal venture capitalist) stb. 9 Ilyenek pl. a Kisvállalati Befektetési Társaságok (SBICs) az Egyesült Államokban. 5

6 Az angyal befektetések tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba irányulnak. A nyilvános és szervezett piacokon (azaz az értékpapírtőzsdéken) forgó vállalati papírok vásárlását egy definíció sem tekintheti elfogadhatónak. Az informális kockázati tőkével finanszírozott vállalkozások körét a szakirodalomban fellelhető legtöbb meghatározás azonban tovább pontosítja. Gyakori az új és növekvő vagy növekedni képes kritérium (Gaston 1989, Harrison-Mason 1996, EC 2003), amely kifejezi, hogy a tőke fogadói életük korai szakaszában lévő, lehetőség-motivált, az innovációt vagy annak magját magukban hordozó kisvállalkozások, melyek kockázatosságuk miatt egyébként a klasszikus kockázatitőkebefektetések célpontjai. Néhány szerző egyenesen a vállalkozások leggyorsabban növekvő elitjét 10 helyezi el a finanszírozható cégek körébe (Wetzel-Freear 1996, Van Osnabrugge- Robinson 2000, Kosztopulosz 2004), míg több tanulmány csak az új, technológiaorientált vállalkozások 11 szemszögéből elemzi az üzleti angyal típusú befektetéseket (EC 2001, Just 2000). A befektető és a vállalkozó kapcsolatára vonatkozó kritérium megfogalmazásával több tanulmány szerzője kizárja az angyal finanszírozásból azokat a vállalkozásokat, melyek tulajdonosai között a befektető barátai vagy családtagjai szerepelnek, illetve amelyben az angyal maga is (rész)tulajdonos (Landström - Sörheim 2001, Wetzel 1981, Harrison-Mason 1996, MIT 2000). A heterogén értelmezések legfontosabb jellemzőit szintetizálva az üzleti angyal fogalom egy szűkebb és egy tágabb (megengedőbb) változata fogalmazható meg. Szűkebb értelemben az üzleti angyalok olyan (általában vagyonos és tapasztalt) magánszemélyek, akik közvetlen módon nyújtanak tőke alapú finanszírozást és szellemi tőkét új és növekvő, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásoknak, melyekkel azt megelőzően nem álltak családi és tulajdonosi kapcsolatban. A szűkebb megközelítéshez tehát az üzleti angyal elnevezés illik leginkább, és elemzésünk fókuszában is ezek a befektetők állnak. Ezzel szemben a megengedőbb meghatározás szerint - amelyhez az informális befektetők elnevezéshez áll közelebb az 10 A vállalati kör angol elnevezése: entrepreneurial firms. Ezeket a cégeket a kisvállalkozásoktól nem a méretük, hanem sokkal inkább a növekedési potenciáljuk különbözteti meg. Üzleti tervük szerint öt-tíz éven belül 50 vagy ennél is több alkalmazottat foglalkoztató jelentős üzleti vállalkozássá válnak, és árbevételük eléri a 10 millió dollárt, legalább évi 20 százalékos növekedést produkálva. Az évente útjára induló egymillió vállalkozás közül legfeljebb 10 százalékot képviselnek az ilyen cégek az Egyesült Államokban, a többit életforma cégeknek (lifestyle firms) hívunk. Ezeknek az a törekvésük, hogy a tulajdonosok számára elfogadható életvitelt biztosítsanak, nagyobb kockázatok és gyors növekedési kilátások nélkül (Van Osnabrugge-Robinson 2000, Kosztopulosz 2004). A hazai szakirodalomban gazellaként (Vecsenyi 2003) illetve lehetőség motiválta vállalkozásként (Ács et al. 2003) emlegetik a nagy növekedési potenciállal rendelkező kisvállalkozásokat. Az életforma cégek hazai köznyelvben elterjedt megfelelője a kényszervállalkozás. 11 Az új, technológia-alapú vállalkozások olyan új vagy nagyon fiatal vállalkozások, melyek kulcstevékenysége új technológiák kifejlesztése, marketingje, felhasználása (EC o.). 6

7 informális kockázati tőkések olyan nem intézményi befektetők, akik pénzügyi forrásokat biztosítanak tőzsdén kívüli vállalkozások számára. 3. A formális és az informális kockázatitőke-piac közötti kapcsolat A legtöbbször úgy tekintenek az intézményi (vagy formális) és az informális kockázatitőke-piacra, mint amelyek egymástól függetlenül működnek. Még a politikai döntéshozók javaslataiban is általában különálló intézkedések formájában fogalmazódnak meg a korai fázisú kockázatitőke-befektetések ösztönzésére irányuló kezdeményezések a formális és informális kockázatitőke-befektetők vonatkozásában. Rendszerint az informális és az intézményesült kockázatitőke-piac közötti kapcsolat egyetlen aspektusáról tesznek említést: az üzleti angyaloktól megszerzett forrásnak áttételes hatása van abban az értelemben, hogy vonzóbbá teszi a vállalkozást más lehetséges finanszírozó számára is, így az angyalok befektetései fokozzák az intézményi kockázati tőke érdeklődését is az ilyen vállalkozások iránt (Van Osnabrugge-Robinson 2000). Ez az áttételes hatás más pénzügyi közvetítők vonatkozásában is megjelenik: az üzleti angyalok az általuk finanszírozást kapott vállalkozásokat hitelképessé tehetik (Osman 1998), sőt találkozunk olyan esetekkel is, amelyekben a finanszírozásba bekapcsolódó üzleti angyal mintegy járulékos szolgáltatásként, személyes garanciavállalásával teszi lehetővé a vállalkozás számára bankhitel felvételét (Van Osnabrugge-Robinson 2000). Azonban az informális és az intézményi kockázatitőke-piac egymást kiegészítő működése nem korlátozódik csupán a fenti áttételes hatásra. A komplementaritás egyéb formái potenciálisan szintén fontosak lehetnek a kockázatitőke-piac kiegyensúlyozott fejlődésében. Ezek magukban foglalják az egymásra épülő befektetéseket a vállalkozások fejlődésének különböző szakaszaiban, a közös befektetéseket, ügyletek átirányítását (deal referral) valamint az üzleti angyalok kockázatitőke-alapokba történő befektetéseit (Harrison- Mason 2000). Megalapozott érvek szólnak amellett, hogy az ilyen egymást kiegészítő kapcsolódás kialakulása kedvező mind az informális, mind pedig az intézményi kockázatitőke-piac számára. Az informális és az intézményi kockázatitőke-piac egymást kiegészítő szerepének első és legkézenfekvőbb megnyilvánulása a vállalkozás életszakaszonként eltérő finanszírozási igényeivel függ össze: az üzleti angyal befektetések játsszák a főszerepet a vállalkozás életének első, gyakran legkritikusabb szakaszában, és csak miután a vállalkozás az első akadályokat sikeresen véve beindul, akkor adják át a stafétabotot a kockázatitőke-alapoknak. 7

8 A kockázati tőke intézményes és informális szegmense közti munkamegosztás legtisztább formájában az Egyesült Államok kockázatitőke-piacán bontakozott ki, ahol az informális kockázatitőke-piac kisebb méretkategóriájú és a korai fázist finanszírozó befektetéseket végez, különösen technológia alapú vállalkozásokba, az intézményi kockázatitőke-iparág pedig a nagyobb szabású második körös és rákövetkező szintű tőkebefektetésekre fókuszál (Karsai 2000). Jól nyomon követhető ez a jelenség az immár iskolapéldának számító Amazon.com vállalat esetében (1. ábra). A legutóbbi kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a hazai technológia alapú induló vállalkozások finanszírozásában is megjelenik ez a fajta egymásra épülés: a felmérés mintájában szereplő tíz, intézményi kockázatitőke-befektetésben részesült hazai high-tech cég közül négy nyilatkozott úgy, hogy kapott korábban angyali tőkét (Szerb-Varga 2002). 1. ábra Az Amazon.com finanszírozásának kronológiája ( ) Időegyenes Finanszírozók Részvényár 0,001 $ 0,1717 $ 0, $ 0,3333 $ 0,3333 $ $ 18 $ július - 94 november február - 95 július 95 augusztus - 95 december december - 96 május 96 május 97 december - 52,12 $ 98 május (opciós részvényutalványok lehívási árfolyama) 1.327,50 $ (1999 áprilisában, kiigazítva a részvényaprózás hatását) Forrás: Van Osnabrugge-Robinson (2000, 59. o.) Az alapító Jeff Bezos útjára indítja az Amazon.com-ot; befektet $ és felvesz $ hitelt. A család Az alapító édesanyja és édesapja együttesen $-t fektet be. Üzleti angyalok Két üzleti angyal összesen $-t fektet be. 96 június Üzleti angyal szindikátus Húsz üzleti angyal egyenként átlagosan $-t, összesen t fektet be. A család Az alapító testvére $ fektet be. Kockázati tőkések Két kockázatitőke-alap 8 millió $-t fektet be május 1998 Első tőzsdei kibocsátás (IPO) Három millió db részvényt bocsátanak ki a tőkepiacon, 49,1 millió $-ért. Bankhitel és kötvénykibocsátás 326 millió $-os kötvénykibocsátás, mely bankhitelt vált ki (75 millió $) és finanszírozza a működést 8

9 A két piaci szegmens közti munkamegosztás kölcsönös előnyöket hordoz. Egy hatékony és fejlett informális kockázatitőke-piac mellett több befektetési lehetőség adódhat, és ennélfogva növekedhet a kockázatitőke-iparág intézményei elé kerülő jó minőségű, előszűrt befektetési javaslatok száma, lehetővé téve, hogy csökkenjenek az átvilágítással kapcsolatos fix tranzakciós költségek. Ezzel párhuzamosan az üzleti angyaloknak is szükségük van a pezsgő intézményi kockázatitőke-piacra ahhoz, hogy adott esetben az általuk finanszírozott vállalkozások újabb tőkeinjekcióhoz juthassanak, megteremtve így az esélyét a kiszállásnak és a tőkejövedelem realizálásának. A két piaci szegmens közötti komplementaritás újabb megnyilvánulási formája, amikor az üzleti angyalok (mint társbefektetők) a kockázatitőke-alapokkal párhuzamosan fektetnek be. Ennek során egyfelől a kockázatitőke-alapok felhasználhatják az angyalok specifikus műszaki-technológiai hozzáértését vagy vállalkozói tapasztalatát a befektetési lehetőségek átvizsgálásának szakaszában. Másfelől a befektetést követően a portfolió céggel való kapcsolat fenntartásához elegendőnek bizonyul kisebb időráfordítás is a kockázati tőkés részéről, hiszen az üzleti angyal aktív közreműködése ezt helyettesíti 12. Az üzleti angyalok mint társbefektetők a kockázatitőke-alapok számára csökkentik a kisebb összegű befektetésekkel járó tevékenységek költségeit. Természetesen az angyal számára is előnyös lehet a kockázatitőke-alap oldalán végzett közös befektetés, hiszen ezáltal jobb minőségű befektetési lehetőségekhez jut, csökkenő mértékű kockázat mellett. Másrészről a társbefektetés emeli az üzleti angyalok által elérhető ügyletek felső összeghatárát is, és ez főleg ott lehet hasznos, ahol a magánbefektetői szindikátusok létrehozására korlátozott a lehetőség (Harrison-Mason 2000). A két piac komplementaritása az ügyletekre vonatkozó információk megosztásában, átadásában is testet ölthet. Így például a kockázatitőke-cégek számára az üzleti angyalok hálózataival fenntartott kapcsolat lehetőséget ad arra, hogy tovább áramoltassák azokat a befektetési lehetőségeket, amelyek noha elvileg finanszírozhatók lennének nem illeszkednek az alap befektetési kritériumrendszerében a méret, az életszakasz vagy szektor tekintetében. Az üzleti angyalok pedig átirányíthatják a kockázatitőke-alapokhoz az olyan 12 Egyre sűrűbben bukkan fel a szakirodalomban egy új modell, a V2C (Venture-To-Capital), azaz vállalkozást a tőkéhez megközelítés, amely eszközül szolgál a nagyon korai életszakaszba történő befektetések ösztönzésére. A modell azzal a feltételezéssel él, miszerint a magvető szakasz végén, illetve az induló fázisban lévő vállalkozások egy része alkalmassá tehető arra, hogy viszonylag rövid időn belül (ez a leggyakrabban 2-3 évet jelent) egy kockázatitőke-szervezet befektetési célpontjává váljon. Erre a szervezet egy vállalkozásfejlesztési specialistája célzott közreműködésével teszi alkalmassá, amiért a kompenzációt tulajdonszerzés vagy jövedelemtranszfer jelentheti, tehát tulajdonképpen egy olyan üzleti angyalról van szó, aki a kockázatitőke-intézménnyel kapcsolatban állva a tudásszakadék áthidalásában segédkezik (Rasila et al. 2002). 9

10 ügyleteket, amelyek kívül esnek a rendelkezésre álló forrásaik vagy a szaktudásuk által szabott kereteken, persze ezáltal mind minőségében, mind mennyiségében javítják az alapok előtt megnyíló befektetési lehetőségek körét. Az együttműködés hatékonysága a két szegmens között működő kommunikációs csatornákon múlik. Hazánkban az együttműködés sajátos formája alakult ki: a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület egyéni tagjai sorában jó néhány üzleti angyalt is találunk, ami valószínűsíti az informális és intézményi kockázatitőkepiac közötti információáramlás meglétét, és a két piac bizonyos mértékű összefonódását. Néhány kockázatitőke-cég arra tesz kísérletet, hogy a magas jövedelmű magánszemélyek számára vonzóvá tegye az általa kezelt alapba történő befektetést. 13 Bizonyos értelemben ez is a komplementaritás egy fajtáját jelenti (habár szűk értelemben véve az ilyen módon befektetők nem is tekinthetők üzleti angyaloknak). Ez a forma különösen azon magánbefektetők számára lehet csábító, akik a befektetési lehetőségek felkutatásában hátrányban vannak (idő- vagy információhiány miatt), illetve az olyan potenciális angyalok számára, akiket egyébként elriaszt a saját, közvetlen befektetéstől az, hogy úgy érzik, nem képesek megfelelően értékelni a befektetési lehetőségeket, illetve nyélbe ütni az ügyletet. Az üzleti angyal az alapon keresztül szindikálhatja befektetéseit. Ezáltal egyfelől csökkentheti a kockázatokat, másfelől részesülhet a kockázati tőkések forráskihelyezésben, az ügyletek átvizsgálásában és lebonyolításában szerzett szakértelmének előnyeiből. A fiatal csúcstechnológiai vállalkozásokra specializálódott független kockázatitőke-cégek számára a magánbefektetők megnyerése nagyon csábító lehetőségnek tűnik, mivel a források összegyűjtésekor általában nehézségekkel találják szembe magukat. Ráadásul az üzleti angyalok türelmes befektetőként élnek a köztudatban, akik az intézményi befektetők elvárásainál hosszabb befektetési időtávoktól sem riadnak vissza. Ezáltal csökken a kockázatitőke-alapok menedzsereire nehezedő nyomás, hogy rövid idő alatt produkálják a hozamelvárásokat (amely nyomás egyébként a későbbi fázisú és nagyobb méretkategóriájú ügyletek felé terelné őket). Az üzleti angyaloktól történő forrásgyűjtés tehát a klasszikus kockázatitőke-befektetési tevékenység továbbélése eszközének tűnik (Harrison-Mason 2000). 4. Az állam szerepe a nem intézményesült kockázati tőkepiac élénkítésében 13 Egy ilyen kezdeményezés valósult meg kormányzati bábáskodás mellett Szingapúrban: egy 10 millió dolláros Üzleti Angyal Alapot hoztak létre, hogy ösztönözzék az angyalok befektetési tevékenységét (a külföldi angyalokét is) szingapúri induló cégekbe. Az alap társfinanszírozást nyújt üzleti angyalok vagy intézmények csúcstechnológiai induló vállalkozásokba irányuló befektetései mellé (Van Osnabrugge-Robinson 2000). 10

11 Láthattuk, hogy az élénk és hatékony informális kockázatitőke-piac nélkülözhetetlen egy aktív vállalkozói teljesítményre épülő, életerős gazdaság számára. Ugyanakkor számos eredmény létezik arra vonatkozóan, hogy az informális befektetőkben rejlő potenciál kihasználatlan. A közszféra kezdeményezései nagymértékben hozzájárulhatnak egy jól működő tőkepiac kifejlődéséhez, beleértve az informális kockázati tőke piacát is, melyen az üzleti angyalok tevékenykednek. A vállalkozói kultúra fejlődése és a pénzügyi piacok hatékonyságának javulása egy egymást erősítő folyamat részei, mivel a sikeres vállalkozók maguk is forrásokkal láthatják el a befektetések piacát, hozzájárulva a további fejlődéshez, és támogatva újabb vállalkozások elindulását. Mi motiválhatja az államot, hogy részt vállaljon az informális kockázatitőke-piac fejlesztésében? A kisösszegű finanszírozási források elérhetőségének javulása a kisvállalkozások túlélési esélyeit növelve pozitív hatást gyakorol a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatottságra és az innovativitásra. A beavatkozás több területre irányulhat: egyfelől növelheti az informális kockázati tőke kínálatát 14, másfelől fejlesztheti a keresleti oldalt annak érdekében, hogy megfelelő számú ígéretes ötlet szülessen és gyarapodjék a befektetések fogadására alkalmas vállalkozások száma. Végül a kormányzat szerepet vállalhat a piaci hatékonyság növelésében azáltal, hogy támogatást nyújt közvetítő intézmények - üzleti angyal hálózatok - létrehozásához és működtetéséhez. A beavatkozás három célterületét szemlélteti a 2. ábra. 4.1 Beavatkozási lehetőségek az informális kockázatitőke-piac kínálati oldalán Az informális kockázatitőke-piac kínálati oldalán a kormányzat többféle eszköz bevetésével biztosíthatja a megfelelő keretfeltételeket a magánszektor befektetéseinek 14 Lerner (1998) az informális kockázatitőke-befektetések állami ösztönzése ellen érvel. Elképzelhetőnek tartja, hogy a kockázati tőkések azért kerülik el a kis összegű befektetéseket, mert azok egyszerűen nem jövedelmezőek, vagy azért, mert magas költségekkel járnak ezek a tranzakciók, vagy azért, mert nem kecsegtetnek kedvező kilátásokkal a kisebb tőkeerejű cégek. Ez utóbbit az első ízben nyilvánosan részvénykibocsátást (IPO) végrehajtó cégek részvényein hosszabb távon elérhető hozamokkal igyekszik alátámasztani. Ezek azt jelzik, hogy azoknál az IPO-knál, ahol korábban (intézményi) kockázatitőke-finanszírozás történt, az elért hozamok felülmúlják az egyéb IPO-kon elért hozamokat, így azokét is, ahol a háttérben magánbefektetők voltak. (Vö. 4. lábjegyzet.) Véleménye szerint a magánszemélyek arra való ösztönzése, hogy kis összegű befektetéseket hajtsanak végre, a hatékonysággal ellentétes eredményre vezet, és társadalmi veszteségeket okoz, amennyiben a pénzügyi megtérülés nem kielégítő, és a finanszírozott vállalkozás nem életképes, és az empirikus eredmények megerősítik a felmerülő aggályokat azon politikákkal szemben, amelyek a magánszemélyek befektetéseit ösztönzik olyan vállalkozásokba, amelyeket a hivatásos befektetők visszautasítottak. Álláspontja szerint a piaci erőknek kell megoldani a problémát. 11

12 ösztönzéséhez. A cél olyan befektetési környezet kialakítása lehet, amely a kockázatvállalási hajlandóságot kellően jutalmazza, de legalábbis nem bünteti (Baygan-Freundenberg 2000). 12

13 2. ábra Az informális kockázatitőke-befektetések ösztönzésének lehetőségei Gazdasági növekedés foglalkoztatottság innovativitás Egyéb tényezők A vállalkozás teljesítménye Kínálat (befektetők) Informális kockázati tőke Kereslet (vállalkozók) A tőke elérhetősége Hajlandóság kockázatos projektek finanszírozására A pénzügyi piacok hatékonysága Ösztönzőrendszer Növekedési kilátások stb. Szakértelem a magas kockázatot hordozó vállalkozások értékelésének, segédletének terén Vállalkozói tapasztalat Közvetítő intézmények Ötletek Kreativitás Oktatási rendszer Innovációs rendszer Kulturális környezet stb. Vállalkozókészség Kockázatvállalás A vállalkozás útjában álló akadályok Ösztönzők Felkészültség a befektetés fogadására stb. Kedvező működési környezet Hatékony közvetítési eljárás Egyéb tevékenységek és fenntarthatóság Szabályozási kérdések (befektetési tanácsadás, díjbevételek) Hatékonyság Együttműködés és tapasztalatok átadása Integrált megközelítés Országhatárokon átnyúló tevékenységek Az ismertség növelése Felkészítés a befektetések fogadására Képzések és tréning Megbízhatóság és minőség Az intézmény működésének finanszírozása Az informális kockázatitőke-piac fejlesztésében érdekelt intézmények Egyetemek, kutatóközpontok Vállalkozásfejlesztési intézmények Kockázati tőke intézmények A bankszféra intézményei Tőzsdék Nagyvállalatok innovatív ötletek képzések stb. inkubátorok tanácsadás üzleti szolgáltatások stb. többedkörös és társfinanszírozás érdekképviselet kapcsolatrendszer komplementaritás többedkörös és társfinanszírozás kapcsolatrendszer komplementaritás a nyilvános részvénykibocsátás megkönyítése vállalatközi fejlesztő-tőke befektetés stb. Forrás: Baygan-Freundenberg (2000, 8. o.) és EC (2003, 18. o.) alapján saját szerkesztés 13

Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon

Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon Makra Zsolt - Kosztopulosz Andreász Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe az innovatív kisvállalkozások finanszírozásában Magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS A kockázati tőke helyzete, szerepe

Részletesebben

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. július augusztus (717 739. o.) MAKRA ZSOLT KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Tanulmányunkban

Részletesebben

KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON

KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON (RÉSZANYAG A "GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG" CÍMŰ MTA-VKI KUTATÁS

Részletesebben

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 328-351. o. A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált

Részletesebben

Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében

Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások Doktori értekezés tézisei Készítette: Kosztopulosz Andreász Témavezető: Prof.

Részletesebben

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 93 ÁCSNÉ DANYI ILONA A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A 90-es évek közepétõl a hazai gazdaságban a hagyományos hitelezési

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK Doktori Iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON

INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés tézisei Makra Zsolt Pécs, 2008. 2

Részletesebben

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN Összefoglaló A kockázatitőke-befektetések hivatalos regisztrálásának hiányában a tanulmány az üzleti sajtóban megjelent

Részletesebben

Mit keres az állam a kockázatitõke-piacon?

Mit keres az állam a kockázatitõke-piacon? Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. november (928 942. o.) KARSAI JUDIT Mit keres az állam a kockázatitõke-piacon? (A kockázati tõke állami finanszírozása Magyarországon) Sok országban állami programokkal

Részletesebben

Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények. Makra Zsolt 1

Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények. Makra Zsolt 1 Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények Makra Zsolt 1 Az innovatív, növekedni képes induló és kisvállalkozások egy térség gazdasági bázisának gerincét képezik.

Részletesebben

Kifelé a zsákutcából

Kifelé a zsákutcából MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1085 1102. o.) KARSAI JUDIT Kifelé a zsákutcából Állami kockázati tõke és innováció A magyar állam a rendszerváltás óta a kínálat

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Mikrohitelezés piaci alapon

Mikrohitelezés piaci alapon Mikrohitelezés piaci alapon 41 Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. január (41 63. o.) KÁLLAY LÁSZLÓ Mikrohitelezés piaci alapon Vállalkozásélénkítés intézményfejlesztéssel A kisvállalkozások tartós

Részletesebben

ÁLLAMI KOCKÁZATI TŐKE A MAGYAR KKV-

ÁLLAMI KOCKÁZATI TŐKE A MAGYAR KKV- Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Kovács Balázs ÁLLAMI KOCKÁZATI TŐKE A MAGYAR KKV- FINANSZÍROZÁSBAN Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Az MTA

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

A megfontoltan kockáztató tõkések

A megfontoltan kockáztató tõkések A megfontoltan kockáztató tõkések 789 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (789 812. o.) KARSAI JUDIT A megfontoltan kockáztató tõkések Kockázatitõke-befektetések Magyarországon A kockázatitõke-ágazat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET

Részletesebben

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban Külgazdaság, LVII. évf., 2013. május június (12 34. o.) Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló

Részletesebben

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt néhány évtized során világszerte a pénzügyi közvetítő rendszer fontos részévé váltak a kockázati tőke (venture

Részletesebben

1 A kockázatitőke-befektetők részvények vásárlása útján nyújtanak tőkét nem nyilvános cégeknek, azaz

1 A kockázatitőke-befektetők részvények vásárlása útján nyújtanak tőkét nem nyilvános cégeknek, azaz Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló cikk szerint az állam kockázatitőke-piaccal kapcsolatos

Részletesebben

A kockázati- és magántőke forrásai

A kockázati- és magántőke forrásai MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/29 A kockázati- és magántőke forrásai Az intézményi befektetők szerepe a kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátásában KARSAI JUDIT INSTITUTE OF ECONOMICS,

Részletesebben

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatásokra vonatkozó

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet 2006. december Tartalom Bevezetés 4 1. Helyzetelemzés, fő jellemzők, trendek 4 2. A kis-

Részletesebben