A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE"

Átírás

1 Dr. Karsai Judit tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Budapest, május 7.

2 AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT FELÉPÍTÉSE STATISZTIKAI ÁTTEKINTÉS FORRÁSBEVONÁS BEFEKTETÉSEK KISZÁLLÁSOK A BEFEKTETÉSEK PERSPEKTÍVÁJA INFORMÁCIÓS FORRÁSOK

3 A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT FELÉPÍTÉSE Nyugdíjalapok Alapítványok Bankok Kormányzati intézmények Kockázati- és magántőkealapokba befektetés Kockázatitőke-alap Magvető Induló Expanzív Kockázati tőke Gazdag magánszemélyek Alapok alapjai Magántőke-alap Helyettesítő Biztosítók Speciális helyzet Vállalatok Egyéb befektetők Közvetlen befektetés Magántőke-alap Kivásárlás

4 FORRÁSBEVONÁS A Magyarország iránt (is) érdeklődő regionális és helyi alapoknál gyűjtött új források értéke: 2007-ben 3 md 2008-ban 2 md A forrásgyűjtés által megcélzott életciklus: növekedés és kivásárlás JEREMIE-program notifikációja: 2008 december

5 KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE-BEFEKTETÉSEK ÉRTÉKE Európában: 2007: 74 md 2008: 59 md * Közép-Kelet-Európában: 2007: 3,0 md 2008: 1,6 md * *előzetes adat Magyarországon: 2007: 0,5 m 2008: 0,5 m *

6 MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSEK SZÁMA ÉS ÉRTÉKE, * Tranzakciók száma Célvállalatok száma Összes befektetett tőke (EUR m) Átlagos befektetési méret(eur m) Forrás: *PEREP_Analytics előzetes adat A befektetések értéke 2008-ban a válság ellenére nem esett vissza. A befektetések által érinetett cégek száma 2002 óta a legkevesebb. A kivásárlások dominanciája miatt az átlagos befektetési érték tovább nőtt.

7 MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSEK SZÁMA ÉLETCIKLUS SZERINT, T r a n z a k c ió k s z á m a K ivá s á rlá s E x p a n z ív s z a k a s z K o ra i fá z is Mindvégig az expanzív szakaszban végrehajtott befektetések száma dominált. A JEREMIE program indulásával a korai szakaszú befektetések növekedése várható.

8 MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSEK ÉRTÉKE ÉLETCIKLUS SZERINT, Tranz akciók mérete m , ,8 Kivásárlás Expanzív szakasz Korai fázis Az elmúlt 3 évben kivásárlások adták a befektetett tőke értékének közel 90%-át. A cégek expanziójára évi átlagban közel 50 millió jutott.

9 MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSEK SZÁMA SZAKÁGAZAT SZERINT, 2008 T r a n z a k c ió k s z á m a 4 % 4 % 8 % 2 0 % 4 0 % 1 2 % 8 % 4 % F o g y a s z t á s i c i k k - g y á r t á s é s k i s k e r e s k e d e l e m S z á l l ít á s Ü z l e t i é s i p a r i t e r m é k e k E n e r g i a é s k ö r n y e z e t É l e t t u d o m á n y S z á m ít ó g é p é s fo g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a K o m m u n i k á c i ó P é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s A korábbi évekhez hasonlóan 2008-ban is a kommunikációs szektorban került sor a legtöbb befektetésre.

10 MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSEK ÉRTÉKE SZAKÁGAZAT SZERINT, 2008 T ra n z a k c ió k m é re te 8 1 % 9 % 1 % 0 % 1 % 4 % 0 % 4 % F o g ya s ztá s ic ik k -g yá rtá s é s k is k e re s k e d e le m S zá llítá s Ü zle ti é s ip a ri te rm é k e k E n e rg ia é s k ö rn ye ze t É le ttu d o m á n y S zá m ító g é p é s fo g ya s ztó i e le k tro n ik a K o m m u n ik á c ió P é n zü g yi s zo lg á lta tá s A befektetések értékét tekintve 2008-ban az Euromedic kivásárlása folytán az egészségügyi szektor dominált ben a vegyipar dominált a Borsodchem tőzsdéről történő kivonásához vezető kivásárlása miatt.

11 MAGYARORSZÁGI KISZÁLLÁSOK ÉRTÉKE KISZÁLLÁSI MÓDOK SZERINT, 2008 Könyvleírás Kiszállások összesen Kiszállási mód Értékesítés szakmai befektetőnek Értékesítés nyilvános értékpapírpiacon Értékesítés másik kockázati- és magántőkebefektetőnek Értékesítés pénzügyi intézménynek Értékesítés a menedzsmentnek (MBO) Kiszállás értéke (millió ) Ügyletek száma (db ) A válság miatt jelentősen romlott kilépési feltételek közepette visszaszorultak a korábban domináns szakmai befektetők, s előtérbe került a magántőke-befektetőknek történő továbbértékesítés. A legtöbb kilépési ügylet során a portfolió cégek vezetői vásárolták vissza cégeik részvényeit.

12 A BEFEKTETÉSEK PERSPEKTÍVÁJA Az ágazat forrásbevonásának további szűkülése várható, ugyanakkor jelentős összegű befektethető tőke áll rendelkezésre. A hitelfeltételek romlása felértékeli a vállalatfinanszírozásban a kockázati- és magántőke-befektetések jelentőségét, azaz a befektetők alkuereje megnő. A hitelek visszaszorulása miatt előtérbe kerülnek a vállalkozások növekedését előmozdító befektetések, míg a kivásárlási tranzakciók között a megszokottnál kisebb ügyletek fognak dominálni. A JEREMIE-program beindulása erőteljesen javítani fogja az innovatív fiatal cégek kockázati tőkéhez jutási esélyét.

13 INFORMÁCIÓS FORRÁSOK A MAGYARORSZÁGI KOCKÁZATITŐKE-IPARRÓL Évkönyv 2009 (www.hvca.hu) Tőkebevonási kalauz (www.hvca.hu) A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon (Universitas, 2007) A kockázati tőke világa (Aula, 2006) Az aranykor vége. A kockázatitőke-ágazat fejlődése Közép-Kelet-Európában (www.kszemle.hu) A magyarországi kockázati- és magántőke-ipar ötéves fejlődése ( ) (www.hvca.hu) A kockázati- és magántőkeipar fejlődése Magyarországon (www.hvca.hu)

14 TOVÁBBI NFORMÁCIÓ Dr. Karsai Judit elnök Statisztikai Bizottság Telefon: +(36) Gömbös Natália ügyvezető titkár Telefon: +(36)

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület. 20 éves Jubileumi Évkönyv

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület. 20 éves Jubileumi Évkönyv 20 éves Jubileumi Évkönyv 2011 Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Elnök Bethlen Miklós Gazdasági vezető Szombati András Leköszönő Elnök Oláh László Elnökségi tagok Doszpod Endre Edward Keller Szombati

Részletesebben

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után?

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

Hol tart a kelet-közép-európai kockázatiés magántőkepiac öt évvel a válság után?*

Hol tart a kelet-közép-európai kockázatiés magántőkepiac öt évvel a válság után?* Tanulmányok Hol tart a kelet-közép-európai kockázatiés magántőkepiac öt évvel a válság után?* Karsai Judit, az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa E-mail: karsai.judit@krtk.mta.hu

Részletesebben

Working Paper A kockázati tőkeipar két évtizedes fejlődése Magyarországon

Working Paper A kockázati tőkeipar két évtizedes fejlődése Magyarországon econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Karsai,

Részletesebben

Working Paper Az aranykor vége: A kockázati- és magántőkeágazat fejlődése Közép- és Kelet-Európában

Working Paper Az aranykor vége: A kockázati- és magántőkeágazat fejlődése Közép- és Kelet-Európában econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Karsai,

Részletesebben

A megfontoltan kockáztató tõkések

A megfontoltan kockáztató tõkések A megfontoltan kockáztató tõkések 789 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (789 812. o.) KARSAI JUDIT A megfontoltan kockáztató tõkések Kockázatitõke-befektetések Magyarországon A kockázatitõke-ágazat

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

A kockázati- és magántőke forrásai

A kockázati- és magántőke forrásai MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2010/29 A kockázati- és magántőke forrásai Az intézményi befektetők szerepe a kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátásában KARSAI JUDIT INSTITUTE OF ECONOMICS,

Részletesebben

Kifelé a zsákutcából

Kifelé a zsákutcából MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1085 1102. o.) KARSAI JUDIT Kifelé a zsákutcából Állami kockázati tõke és innováció A magyar állam a rendszerváltás óta a kínálat

Részletesebben

A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon

A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon Külgazdaság, LIII. évf., 2009. május június (42 62. o.) A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon KARSAI JUDIT A cikk az innovációorientált magyarországi vállalkozások kockázati

Részletesebben

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban Külgazdaság, LVII. évf., 2013. május június (12 34. o.) Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló

Részletesebben

1 A kockázatitőke-befektetők részvények vásárlása útján nyújtanak tőkét nem nyilvános cégeknek, azaz

1 A kockázatitőke-befektetők részvények vásárlása útján nyújtanak tőkét nem nyilvános cégeknek, azaz Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló cikk szerint az állam kockázatitőke-piaccal kapcsolatos

Részletesebben

új királyai A kapitalizmus Karsai Judit Karsai Judit A kapitalizmus új királyai Kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban

új királyai A kapitalizmus Karsai Judit Karsai Judit A kapitalizmus új királyai Kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban Karsai Judit az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Statisztikai Bizottságának elnöke. Fő kutatási

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2007. december

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2007. december Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2007. december Hírlevél 2007. december 2 X. ÉVES KONFERENCIÁJÁT TARTOTTA A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET A november 14-i konferencián ismertették az egyesület

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Befektetés vagy tanulópénz?

Befektetés vagy tanulópénz? Becsky-Nagy Patrícia Fazekas Balázs Befektetés vagy tanulópénz? Az uniós és állami források hatása a magyarországi kockázatitőke-piac fejlődésére Összefoglaló: Az uniós és költségvetési forrásokból támogatott

Részletesebben

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről A 2009-ben meghirdetett első JEREMIE 1 programnak köszönhetően a hazai private equity (PE) iparág pontosabban annak korai stádiumú befektetésekkel

Részletesebben

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital)

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital) A Magyar Kockázati- és Magántõke Egyesület képviseli a kockázati- és magántõke érdekeit Magyarországon, elkötelezett az iparág koncepciójának népszerûsítésében, tagjai munkájának elõsegítésében és a legmagasabb

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK Doktori Iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN I. A KOCKÁZATI TİKE ÁGAZAT HELYZETE MAGYARORSZÁGON Magyarországon a kockázati tıke ágazat kialakításának gondolata

Részletesebben

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET - BUDAPEST,

Részletesebben

KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON

KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE HELYZETE, SZEREPE AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON (RÉSZANYAG A "GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG" CÍMŰ MTA-VKI KUTATÁS

Részletesebben

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN KARSAI JUDIT A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN Összefoglaló A kockázatitőke-befektetések hivatalos regisztrálásának hiányában a tanulmány az üzleti sajtóban megjelent

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON

INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA INFORMÁLIS KOCKÁZATITŐKE- BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés tézisei Makra Zsolt Pécs, 2008. 2

Részletesebben

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET

Részletesebben

Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől?

Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől? Kilépések politikája 83 Becskyné Nagy Patrícia * Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől? A tanulmány két részre tagolódik. Az első fejezetekben a szerző bemutatja a

Részletesebben

A kereslet és a kínálat szorításában

A kereslet és a kínálat szorításában MIKESY ÁLMOS A kereslet és a kínálat szorításában A közép-kelet-európai magántőke-piacok teljesítménye a válság kitörése óta A tanulmány a Külgazdaság, LVIII. évfolyam, 2014. szeptember-október (35-69.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Tartalom. Megtört a lendület az M&A piacokon ... 2. Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon ... 7

Tartalom. Megtört a lendület az M&A piacokon ... 2. Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon ... 7 Cégértékesítési hírlevél 2011 MÁJUS IV. évfolyam/2.szám Tartalom Megtört a lendület az M&A piacokon... 2 Megtorpanó globális cégértékesítések Lankadó akvizíciós étvágy a hazai piacon Változatos iparági

Részletesebben