J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál bizottsági tag Tímár Ella bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Horváth László külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Igazoltan távol: Uhljar Erik külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Jelen vannak a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság részéről Kutyej Pál, a bizottság elnöke Hrabovszki György, a bizottság képviselő tagja Marti Miklós, a bizottság külsős tagja Gajdos László, a bizottság külsős tagja Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens Igazoltan távol: Dr. Csicsely Ilona, a bizottság képviselő tagja Lukácsi László városi főépítész Tarné Stuber Éva osztályvezető Császár Judit osztályvezető-helyettes Dr. Ferenczi Attila a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, az együttes bizottsági ülés levezetőelnöke: Köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a döntések meghozatalát a két bizottság külön-külön teszi meg. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 6 fővel határozatképes. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása 2. Bejelentések

2 1. napirendi pont 2 Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása Lukácsi László városi főépítész: A Helyi Építési Szabályzat módosítása vált szükségessé, amit a közgyűlés már korábban jóváhagyott. Most érkeztek a folyamat végére, rendelettel el lehet fogadni a Helyi Építési Szabályzat, valamint a Szabályozási Terv módosítását. Két ponton módosítása vált szükségessé, az egyik a kórház fejlesztései miatt, az intézmény területére az építési magasság 10,5 méterben volt szabályozva a szabályozási tervlapokon, viszont a Helyi Építési Szabályzatban 20 méter szerepelt. Rajzi hiba volt az eltérés oka, a valós érték 20 méter, emiatt szükséges a szabályozási terv módosítására. A másik változtatás: a DAREH beruházás kapcsán egy szemét-hulladékválogató, illetve egy komposztáló üzem létrehozása a cél, amit önálló övezeti jellel kellett ellátni. A beruházás engedélyezés alatt áll, mindaddig, amíg nem történik meg az átvezetés, építési engedélyt nem kaphat a beruházás. Amennyiben a közgyűlés a két módosítást jóváhagyja - mivel kiemelt beruházásról, és rajzi hibáról van szó - a kihirdetés napján a rendelet hatályba léphet. Megindulhat a DAREH beruházás, valamint a kórház területén a módosított építési magasságnak megfelelő építkezés. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítását teszem fel szavazásra a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága tagjai részére. Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 62/2014. (II. 28.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítását támogatja. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Köszönöm a megjelenést, az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom. Kérem a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjait, hogy még maradjanak egy napirendi pont kapcsán, amelyet csak a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyal. Tímár Ella bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. A bizottság létszáma 7 fő. Bejelentések: Tárgy: A évi költségvetési rendelet Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az előző bizottsági ülésünkön volt egy javaslat, mely szerint a rádiók 2 millió Ft-os támogatását emeljük meg 4 millió Ft-ra. Az osztályvezető asszony egyeztetett a módosításról polgármester úrral, amelyről most tájékoztat minket.

3 3 Tarné Stuber Éva osztályvezető: A bizottság módosító javaslata egyrészt arra irányult, hogy a rádió támogatása legyen 4 millió Ft. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a rádió támogatása 4 millió Ft, csak január 1-jétől, amikor átvettük a színházat, kereste az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy milyen önkormányzatnál tervezett előirányzatokat tudna egészben, vagy részben áttenni a színházhoz. Felvetődött akkor a médiatámogatás. Teljesen szabályosan és azóta is már második éve működően, a TV-vel és a rádióval kötött szerződés szerinti támogatás 50 %-a a színház költségvetésébe van betervezve. Ezt úgy kell érteni, hogy december 31-éig 24 millió Ft volt a Csaba Tv támogatása, 4 millió Ft a rádió támogatása. Ez továbbra is ugyanígy van, csak az önkormányzat költségvetésében a fele jelenik meg. Úgy gondolom, hogy akkor a módosítás így rendezett. A másik felvetés pedig a Rádió 1 támogatására irányult. Elmondtam kedden is, hogy a betervezett támogatás nem a Csaba Rádiónak van betervezve azért lett rádió támogatásaként megnevezve -, mert ebben még nincs döntés, nincs támogatás odaítélés. Ha az önkormányzat bármilyen médiának támogatást kíván adni, annak az a feltétele, hogy szerződés legyen a közszolgáltatásról. Információm szerint ez a Rádió 1-nek nincs meg. Amennyiben ezt be fogja szerezni, akkor támogathatóvá válik. Mindaddig a rádiótámogatás nem lesz felosztva, és nem lesz odaítélve. A múlt bizottsági ülésen Tímár Ella képviselő asszony feltett kérdést a színházzal kapcsolatban, hogy az összesen 65 millió Ft felhalmozási kiadás milyen célt szolgál. Örvendetes, hogy a színház nem fordul az önkormányzathoz és a saját vagyonát jelentősen felújítani tervezi. Annak valóban része a Diáktanya felújítása. Megkaptam tegnap délután a színháztól, hogy melyek a tervezett feladatok, kötelezettségvállalás kettő feladaton kívül nincs semmire. A mai napon -ben ezt a tájékoztatást megküldöm a bizottság tagjai részére. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A javaslat az, hogy a múlt bizottsági ülésen tett módosító javaslatunkat vonjuk vissza, hiszen rendezett a pénzügyi háttér. Strifler Attila bizottsági tag: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság ülésén felmerült egy kérdés Fábián Ágnes tanácsnok asszony részéről a vasútberuházással kapcsolatosan. Szerinte a beruházásnak 50 milliárd Ft-os részének helyi iparűzési adója elvileg Békéscsabára érkezne meg és az volt a kérdés, hogy ez be van-e tervezve a költségvetésbe, vagy igaz-e az, hogy az iparűzési adó a várost fogja megilletni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Korábban beruházások kapcsán beszéltünk róla, hogy bizonyos adóhányadot mindenképpen Békéscsabán szeretnénk látni, napokhoz kötött, hogy az itt tevékenykedő vállalkozások hogyan fizetnek iparűzési adót. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Strifler Attila felvetette azt a kérdést, hogy a MÁV beruházáshoz kapcsolódó helyi adófizetési kötelezettség be van-e tervezve. Ez nincs betervezve, nem lehet betervezve. Az adót nem előre fizetik, hanem utólag. Az adózásnak előlegfizetés, majd az évet követő bevallás a rendszere. A helyi adóbevételi előirányzat a tavalyi évben túlteljesült, ezért az idén magasabb szinten tervezzük, függetlenül attól, hogy valamilyen beruházás ki fog futni, valami meg bejön. Nagyon remélem, hogy a megemelt előirányzat teljesülni fog. Természetesen van helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége minden olyan építőipari beruházó cégnek, amely Békéscsaba területén beruházást végez. A MÁV beruházás két évig tart majd, ez rendes adófizetési kötelezettséget von maga után. Hogyan működik ez? A Konzorciumban több cég is képviselheti magát a szerződésben, sőt azoknak alvállalkozói is képviseltetik magukat. Amikor elindul egy beruházás az a feladat, hogy arra a területre

4 4 bejelentkezzen az adócsoportnál a helyi adófizetés alá. Amikor ez megtörténik, a cégnek nyilatkoznia kell, hogy abban az évben mennyi adóelőleget szeretne fizetni. A helyi iparűzési adó bevallási rendszere olyan, ha a cég több telephelyen végez munkát, jogosult megosztani. A megosztásba nincs beleszólásunk. Az, hogy a MÁV beruházás kapcsán konkrétan mennyi adófizetés lesz, az a májusi bevallásban lesz benne. Ez nem egy évben fog jelentkezni, hanem az idén a MÁV beruházás kapcsán lesz valamekkora összeg, lesz és évben is. Azt nem tudom, hogy mennyi, ez most nem forintosítható. Az a szándék, hogy a MÁV beruházás miatt Jaminában valamilyen jellegű úthelyreállítás, vagy felújítás legyen; ezt a költségvetés egyéb forrásaiból vagy az év közben jelentkező egyéb források terhére lehet biztosítani. Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: Azt szeretném kérni, hogy a MÁV beruházás kapcsán idekerülő helyi iparűzési adó, amennyiben ez lesz, a MÁV beruházás miatt tönkrement jaminai utak helyreállítására fordítódjon. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Építőipari beruházás tekintetében, ha a kivitelező legalább 30 napot végzi itt a tevékenységét, de nem éri el a 180 napot, akkor be kell jelentkeznie, ideiglenes adót fizet. Ha 180 napnál tovább végzi a tevékenységét itt, akkor rendes adófizető és annyi adót fizet, amennyi a bevallásában szerepeltet. Valamennyi adót fognak fizetni, de nem tudjuk mennyit. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Fogalmazzunk úgy, hogy a városban történő beruházások kapcsán befizetett, a várost megillető adóbevételek is fedezetet nyújthatnak majd a későbbiek során a helyreállítási munkálatokhoz. A javaslat az, hogy a február 25-ei bizottsági ülésen a évi költségvetési rendelethez tett módosító javaslatot vonja vissza a bizottság. Kérem igennel szavazzon az, aki egyetért a javaslattal. Miklós Attila bizottsági tag jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban e szavazás kapcsán. A bizottság szavazásban résztvevő tagjainak száma 6 fő. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 63/2014. (II. 28.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága a február 25-ei ülésen a évi költségvetési rendelet napirend kapcsán tett módosító javaslatát visszavonja. A bizottság szavazásban részvevő tagjainak száma: 7 fő. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az eredeti évi költségvetési rendelettervezetet teszem fel szavazásra, aki elfogadja igennel szavazzon.

5 5 Városfejlesztési Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 64/2014. (II. 28.) PGVB Városfejlesztési Bizottsága a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását támogatja. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést befejezettnek nyilvánítom. kmf. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. július 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 18-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 18-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 18-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 28/2013.(IV.16.) 29/2013.(IV.16.) 30/2013.(IV.16.) 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. január 31-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben