BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I /2012 Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságának május 23-án tartott nyilvános ülésérıl Jelen voltak: A jelenléti ív szerinti tagok Kutyej Pál a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendet. A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NYILVÁNOS ÜLÉS Napirendi pontok: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása 2. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása 3. Együttmőködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal évi egyházi támogatások évi alapítványi támogatások 6. Nemzetiségi szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatása A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes kérelme 9. A Csabai Kolbász Klub Egyesület kérelme 10. Névhasználati kérelem (Békéscsabai Rekreációs Ifjúsági és Sportegyesület) 11. Bejelentések Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása Kutyej Pál a bizottság elnöke: A város fejlıdése igényli a települési eszközök átértékelését, változtatását. Az anyag 4 pontban taglalja a változás szükségességét.

2 2 Marti Miklós a bizottság külsıs tagja: Üdvözölte, hogy az anyagban piros színnel jelzik a módosítást. Kis Béla városrendezı: Az építési törvény szerint 30 nap áll rendelkezésre a HÉSZ hatályba léptetésére, ez idı után az anyagot megküldik az érintett szerveknek, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a módosítások jogszerőségét. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, valamint annak közgyőlési tárgyalásra való alkalmasságát. 32/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. Ellenırzési Bizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítását ügyrendi szempontból közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Kutyej Pál a bizottság elnöke: A rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartások között a korábbi szabad szabályozáshoz képest egy kivétellel nem jelenít meg új helyi és társadalmi együttélést. Amennyiben a helyi rendelet megalkotásra kerül, a galambot, macskát etetık esetében a szankciók hogyan alkalmazhatók? Dr. Burai Mihály osztályvezetı: december végén az országgyőlés megalkotta az új szabálysértési törvényt, amelynek rendelkezése értelmében valamennyi települési önkormányzat helyi rendeleteibıl a szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kell helyezni, tekintettel arra, hogy azok nagy része magasabb szintő jogszabályban kerültek elhelyezésre. Ezzel párhuzamosan az új önkormányzati törvény lehetıvé tette a települési önkormányzatok számára, hogy meghatározzanak tiltott, közösségellenes magatartásokat. Azokat a szabálysértési tényállásokat, amelyeket magasabb szintő jogszabály tartalmaz, illetve tartalmazott, a záró rendelkezések között hatályon kívül helyezték. Egyetlen új tiltott közösségellenes magatartást definiálható tényállást kívántak a rendelettervezetbe megjeleníteni, mégpedig a galamb- és macskaetetés problémáját. Tekintettel arra, hogy ez a magatartás magasabb szintő jogszabályban, illetve a korábbi rendeletek egyikében sem jelent meg, ezért ezt a problémát tiltott közösségellenes magatartásként definiálják. Azon személyek esetében, akik a tiltott közösségellenes magatartást elkövetik, de szociális, anyagi helyzetükbıl adódóan a bírságot megfizetni nem tudják, közérdekő munkával kiválthatják. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást, és közgyőlési tárgyalásra való alkalmasságát. 33/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat.

3 3 Ellenırzési Bizottsága a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotását ügyrendi szempontból közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. Együttmőködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal Kutyej Pál a bizottság elnöke: Az együttmőködési megállapodásokat minden évben szükséges felülvizsgálni. Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens: Az együttmőködési megállapodás megkötését mind a négy nemzetiségi önkormányzat támogatta. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 34/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. Ellenırzési bizottsága javasolja a közgyőlésnek elfogadásra: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı, a határozat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás tartalmával, és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodások aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május évi egyházi támogatások Kutyej Pál a bizottság elnöke: Jelezte, hogy az egyházi támogatások esetében Marti Miklós külsıs tag, valamint személye érintettség miatt az eredeti formában nem szavazhatnak. Javasolta a táblázatban felsoroltak szétbontását. - A Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság a mellékletben szereplı táblázat - 1, 3, 4, 5, 6, 9 sora tekintetében 4 igen egyhangú szavazattal - a 2 sora tekintetében 3 igen szavazattal (1 tag nem vett részt a - a 7, 8 sora tekintetében 3 igen szavazattal (1 tag nem vett részt a - a 10 sora tekintetében 2 igen és 2 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 35/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési bizottsága javasolja a közgyőlésnek elfogadásra:

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja az egyházi ingatlanok felújítására ben elıirányzott ,- Ft felosztását, amelynek forrása a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság évi támogatási kerete - Egyházi ingatlanok felújításának elıirányzata. 2. A bizottság a 10. sorban szereplı Hit Gyülekezete támogatását nem javasolja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 25. Elszámolási határidı: március évi alapítványi támogatások Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés közgyőlési tárgyalásra való alkalmasságát. 36/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. Ellenırzési bizottsága javasolja a közgyőlésnek elfogadásra: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a határozat mellékletében foglaltak szerint dönt a civil alapítványok és a nemzetiségi alapítványok részére évben nyújtott támogatásról, amelynek forrása a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság évi támogatási kerete Civil szervezetek támogatás elıirányzata és Nemzetiségi szervezetek támogatási elıirányzata. Elszámolási határidı: március 31. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 25. Nemzetiségi szervezetek támogatása Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens: Tájékoztatásul elmondta, hogy mind a négy nemzetiségi önkormányzat a év támogatását véleményezte. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés közgyőlési tárgyalásra való alkalmasságát. 37/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat.

5 5 (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt hatáskörében eljárva, elszámolási kötelezettséggel elfogadja a határozat mellékletében foglaltak szerint a nemzetiségi szervezetek részére nyújtandó ,- Ft támogatás felosztását, a NÜE Bizottság évi támogatási keretének terhére. Felelıs: Kutyej Pál, a NÜE Bizottság elnöke Forrás: évi NÜE Bizottsági támogatási keret Elszámolási határidı: március 31. Civil szervezetek támogatása Kutyej Pál a bizottság elnöke: Tekintettel Marti Miklós külsıs tag, valamint személye érintettségére, ezen elıterjesztés esetében is a szavazás részletekben történik. 38/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. A Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság a mellékletben szereplı táblázat - 11 sora tekintetében 3 igen szavazattal (1 tag nem vett részt a - 21 sora tekintetében 3 igen szavazattal (1 tag nem vett részt a - a mellékletben szereplı összes többi támogatás tekintetében 4 igen szavazattal a 38/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt hatáskörében eljárva, elszámolási kötelezettséggel elfogadja a határozat mellékletében foglaltak szerint a civil szervezetek részére nyújtandó ,- Ft támogatás felosztását, a NÜE Bizottság évi támogatási keretének terhére. Elszámolási határidı: március 31. Felelıs: Kutyej Pál, a NÜE Bizottság elnöke A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes kérelme Koszecz Andrea társadalmi kapcsolatok referense: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Székelyudvarhelyen zajló városnapokról a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes visszatért, május 24-tıl Kiss Tibor alpolgármester, Lukácsi László fıépítész, valamint Opauszki Zoltán vesz részt a székelyudvarhelyi rendezvényen. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Javasolta, hogy a NÜE Bizottság ,- Ft-tal támogassa a Nemzetiségi Néptáncegyüttes székelyudvarhelyi utazását. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

6 6 39/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt hatáskörében eljárva ,- Ft-tal, azaz egyszázhuszonötezer forinttal támogatja a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes IV. Székelyudvarhelyi Városnapokon való részvételének utazási költségét, támogatási szerzıdés megkötése mellett, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Felelıs: Kutyej Pál, a NÜE bizottsági elnöke Forrás: évi nemzetközi kapcsolatok A Csabai Kolbász Klub Egyesület kérelme Kutyej Pál a bizottság elnöke: A Csabai Kolbász Klub Egyesület Ft útiköltség támogatást kér a NÜE Bizottságtól. Javasolta, hogy a bizottság a kért összeggel támogassa az egyesületet. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 40/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt hatáskörében eljárva ,- Ft-tal, azaz negyvenezer forinttal támogatja a Csabai Kolbász Klub Egyesület IV. Székelyudvarhelyi Városnapokon való részvételének utazási költségét, támogatási szerzıdés megkötése mellett, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Felelıs: Kutyej Pál, a NÜE bizottsági elnöke Forrás: évi nemzetközi kapcsolatok Névhasználati kérelem (Békéscsabai Rekreációs Ifjúsági és Sportegyesület) Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 41/2012. (V. 23.) sz. NÜE Biz. Hat. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Békéscsabai Rekreációs Ifjúsági és Sportegyesület határozatlan ideig használja elnevezésében a Békéscsabai kifejezést.

7 7 Felelıs: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke Bejelentések Gajdos László a bizottság külsıs tagja: Információi szerint a Madách Utcai Általános Iskolában sportpálya kialakítását tervezik, amelynek egy része belelógna a liget egy részébe. Valós az az állítás, miszerint kivágják a fél erdısort? Kutyej Pál a bizottság elnöke: Véleménye szerint a fasor nem kerül kivágásra, a sportpálya mellette kerül kialakításra. Megköszönte a részvételt, az ülést 8 óra 50 perckor befejezetté nyilvánította. Kmf. Kutyej Pál bizottsági elnök

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel. 3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester Czigler Zoltán

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 11/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben