BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I /2008. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága október 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Kutyej Pál a bizottság elnöke Halász Zsanett Tóth Károly Marti Miklós Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena a bizottság képviselő tagja a bizottság képviselő tagja a bizottság külsős tagja Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport, nemzetiségi referense Dr. Pomázi Orsolya jogász, társadalmi kapcsolatok referense Fáriné Szabó Anikó városi főkertész Dr. Tőgye Ildikó Uhrin Nándorné Gólya Pál Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője szociális szakreferens Civil Szervezetek Szövetségének elnöke Igazoltan távol volt: Buka Mihályné a bizottság külsős tagja

2 2 Kutyej Pál a bizottság elnöke: Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 4 bizottsági tag jelen van, Buka Mihályné betegsége miatt igazoltan van távol. A bizottság nevében jobbulást kívánt. Szavazásra bocsátotta a napirendet. A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NYILVÁNOS ÜLÉS 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2. A Féling Színházi Csoport kérelme 3. Egyházi temetők fenntartásának támogatása 4. Bejelentések Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Kutyej Pál a bizottság elnöke: Felkérte Uhrin Nándorné szociális szakreferenst, tájékoztassa a megjelenteket a napirenddel kapcsolatban. Uhrin Nándorné szociális szakreferens: Minden 50 főt meghaladó munkáltatónak esélyegyenlőségi tervet kell készítenie, valamint valamennyi településnek, akik oktatási intézményt működtetnek. Az esélyegyenlőségi program a város valamennyi ágazatára és szolgáltatási területére kiterjedő átfogó dokumentum, melynek megírására azért került sor, mert egyre több olyan Európai Uniós pályázat kiírása várható a közeljövőben, melynek kötelező mellékletként kell, hogy szerepeljen. Több megyei jogú város rendelkezik esélyegyenlőségi programmal. Herczeg Tamás tanácsnok irányításával készült az anyag. Az egyes települések programjai oldal terjedelműek, az általuk készített 42 oldalas anyag valamennyi területet felölel, a nemzetiségtől az esélyegyenlőségig. A lakáskoncepció tematikájához hasonlóan az utolsó oldalon található javaslatok megvalósítása szükséges. A dokumentumot valamennyi kisebbségi önkormányzat, valamint a szociálpolitikai kerekasztal is tárgyalja. Az írásbeli és szóbeli észrevételek, javaslatok az anyagba beépítésre kerültek. A program felülvizsgálatát 2010-ben tervezik. A dokumentum bármikor módosítható, nyitottak annak átdolgozására. A program elfogadását követően a honlapon megjelenítik. Kutyej Pál a bizottság elnöke: A program szerint vannak a városnak olyan körzetei ahol szlovákok élnek. Véleménye szerint nem lehet ezt behatárolni. Gólya Pál civil szervezet: Az anyagban szerepelnek-e konkrét összegek? Kutyej Pál a bizottság elnöke: A megvalósult tervek költségvetése szerepel. Uhrin Nándorné szociális szakreferens: A program nem tartalmaz olyan költségvetési megjelenítést, amiről még nem született döntés. A megvalósítások elvként szerepelnek,

3 3 melyet elsősorban pályázati forrásokból kívánnak létrehozni. Az anyag több olyan elemet tartalmaz, mely minimális költségvetési forrást igényel. Példaként említette, hogy a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége kezdeményezte az Okmányiroda épületén belüli vezetősávok felfestését, melyet két héten belül megvalósítottak. A fogyatékkal élőkkel és az azokat segítő szervezetekkel felvették a kapcsolatot a célból, hogy erősödjön szempontjaik figyelembevétele az Európai Uniós pályázatoknál. Gólya Pál civil szervezet: Javasolta, hogy a civil kerekasztal tűzze napirendjére a programot. Dr.Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a program rájuk vonatkozó részeit jónak és elfogadhatónak találta. A Román Kisebbségi Önkormányzat véleménye szerint az anyag színvonalas, megfelelően kidolgozott. A Lengyel és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok ma tárgyalják az anyagot. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Van olyan pályázat, melyet mozgássérült feljáró építésére írt ki az önkormányzat? Uhrin Nándorné szociális szakreferens: Európai Uniós pályázat útján van lehetőség feljáró építésére. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: A maximálisan elnyerhető összeg ,- Ft. Az intézmények csak egy esetben nyújthatják be pályázatukat akadálymentesítésre. Uhrin Nándorné szociális szakreferens: A Mozgáskorlátozottak Állami Intézete a pályázaton nyert ,- Ft keretösszegéből minden régióban szolgáltató rehabilitációs központot szándékozik létrehozni. A mozgáskorlátozottakkal együttműködve Békéscsabán a Kölcsey u. 27. szám alatti épületet jelölték ki erre a célra. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: A beruházással létrejön egy 30 főt foglalkoztató mozgáskorlátozott segédeszköz javító, gyártó üzem. Gólya Pál civil szervezet: Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az esélyegyenlőség szempontjaira. Példaként említette, hogy a szervezet által benyújtott pályázat elutasításra került, tekintettel arra, hogy a szempontokat nem kellő mértékben szerepeltették. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. - A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 50/2008. (X.21.) sz. KÉK Biz. Hat. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága megismerte és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság javasolja a közgyűlésnek Békéscsaba

4 4 Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2010-ben történő felülvizsgálatát. Határidő: október 30. Felelős: Vantara Gyula polgármester Tárgy: A Féling Színházi Csoport kérelme Dr. Pomázi Orsolya társadalmi kapcsolatok referense: A csoport kérelme első ízben szerepel a KÉK Bizottság előtt, a KIOS Bizottsághoz több ízben nyújtott be pályázatot. Az utazás lehetősége a pályázati összeg elköltése után merült fel, ezért kérik a bizottság támogatását. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a pályázati keretösszegek szétosztásra kerültek, így a csoport kérelmét a bizottság nem tudja támogatni. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 51/2008. (X.21.) sz. KÉK Biz. Hat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága forráshiány miatt a Féling Színházi Csoport kérelmét elutasítja. Felelős: Kutyej Pál, a bizottság elnöke Határidő: október 31. Tárgy: Egyházi temetők fenntartásának támogatása Fáriné Szabó Anikó városi főkertész: A évi költségvetés ,- Ft-ot biztosít az egyházi temetők fenntartására, ,- Ft-ot a működő, ,- Ft-ot a lezárt temetők támogatására. A ,- Ft felosztását két változatban dolgozta ki az osztály. Az A változat esetében csak a területek nagyságára vonatkozóan osztották fel az összeget, míg a B változatban a tavalyi évhez hasonlóan a temetők nagyságrendjére és a temetkezési számok arányában. A lezárt temetőkre mindkét esetben az ,- Ft biztosított. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a B változat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Véleménye szerint a területnagyság a meghatározó, a kaszálásért is m 2 után fizetnek. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

5 5 - A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 52/2008. (X.21.) sz. KÉK Biz. Hat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága javasolja a közgyűlésnek a évi költségvetésben az egyházi temetők fenntartásának támogatására biztosított ,- Ft elosztását a következő táblázat A változata szerint. A változat Működő temetők Tulajdonos megnevezése Támogatási összeg Ft Alsóvégi (vasúti) evangélikus Tabáni (Lipták A.) evangélikus Felsővégi (Berényi u.) evangélikus Tompa u. evangélikus Mezőmegyer evangélikus Fényes evangélikus Széchenyi liget katolikus Szarvasi u. katolikus Zsigmond u. katolikus Mokry u. református Csendes u. izraelita Összesen : Lezárt temetők Tulajdonos megnevezése Támogatási összeg Ft Kastély u. evangélikus Bogárházi (Bajza u.) evangélikus Széchenyi liget izraelita Széna u. nazarénus Összesen: Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: Bejelentések Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Békéscsabai Kolbászfesztiválon Békéscsaba testvérvárosai képviseltetik magukat. Felkereste Békéscsaba önkormányzatát Wittenberg partnerkapcsolatok felelőse. Úgy érzik, hogy az utóbbi időben meglazult a két város közötti kapcsolat ben 10 éves évfordulójához érkezik a testvérvárosi kapcsolat aláírása. Ennek megünneplésére 30 fős delegáció fellépőket is beleértve - utazna Wittenbergbe június második hétvégéjén. A szállást és étkezést biztosítanák a kiutazók részére, az utazás költségeit Békéscsaba önkormányzata

6 6 állná. A vezetői testület nem zárkózott el a program megszervezésétől, de árajánlatot kért, melyet a jövő éves költségvetésben tervezni szükséges. Marti Miklós a bizottság külsős tagja: A református gyülekezet a kassai szlovák ajkú református gyülekezet delegációját fogadja a Kolbászfesztiválon. Gólya Pál civil szervezet: Megköszönte a KÉK Bizottság segítségét a civil szervezet részére nyújtott ,- Ft-os kölcsönért. Kutyej Pál a bizottság elnöke: Megköszönte a részvételt, az ülést 8 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította. Kmf.. Kutyej Pál bizottsági elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága 2007. június 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Kutyej Pál

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő Testületének, 2007. november 08-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben