A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf ELTE BTK Folklore Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due."

Átírás

1 SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.) Új folyam 14 (1991-) (18) * február 23. * szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója Szerkeszti: Balázs Géza Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf ELTE BTK Folklore Tanszék Cím: ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 19. Telefonszám: sz. társadalmi szervezet, a bírósági bejegyzés száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, Adószám: , Számlaszám: OTP Elnök: Voigt Vilmos, titkár: Balázs Géza Választmányi tagok: Gráfik Imre, Orosz Magdolna, Szívós Mihály A számvizsgáló bizottság vezetője: Heverdléné Laborc Júlia & 2003-ban Ft-ot kapott társaságunk a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánló állampolgároktól. Többek között e támogatás tette lehetővé az Ifjú szemiotikusok konferenciájának megrendezését. Idén is kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk elkészítésekor gondoljanak társaságunkra. Köszönjük! Adószámunk: & A kezdetektől a máig! Megjelent a Magyar Szemiotikai Tanulmányok 5-6. kötete! & Két szemiotikai konferencia 2003-ban a Magyar Szemiotikai Társaság fő támogatói voltak: Oktatási Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1

2 Megjelent társaságunk könyvsorozatának, a Magyar szemiotikai tanulmányoknak 5 6. összevont kötete: A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal. A szemiotika elmélete Thomas A. Sebeok: Szemiotika Voigt Vilmos: Szemiotika Papp Ferenc: Szemiótikai jegyzetek Szépe György Voigt Vilmos: Szemiotikai alternatívák Kelemen János: Nyelvfilozófia, szemiotika, hermeneutika Józsa Péter: A jelentés fogalma Voigt Vilmos: A jelentés a társadalmi szemiotikában Egyed Péter: Jegy és jel Balázs Géza: Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában Bencze Lóránt: A (szemio)genezis korszaka A szemiotika tudománytörténete Voigt Vilmos: Apáczai Csere János magyar szemiotikája Mészáros András: Vandrák András filozófiai rendszere Gajdos Balogh Attila Fekete István: Bolyai János és a jelek Max J. Fisch Voigt Vilmos: Peirce Magyarországon 1870-ben Kelemen János: A rózsa neve és Eco szemiotikája Harkai Schiller Pál: A külvilág jelentésváltozatai Uexküll jeltanában Jelnyelvek Szendrey Ákos: A magyar nép jelnyelve Hoppál Mihály: Az etnoszemiotika kialakulása Hoppál Mihály: A magyar etnoszemiotikai kutatás Gráfik Imre: Nem-verbális kommunikációk a népi kultúrákban Gráfik Imre: A családon belüli tulajdonjelek Balázs Géza: Gesztusviccek Magyarországon Társadalomszemiotika Voigt Vilmos: A társadalmi szemiotika alapkérdései Voigt Vilmos: Beszámoló a május elseje szemiotikai vizsgálatáról Voigt Vilmos: A május elsejei felvonulás társadalmi szemiotikája Balázs Géza: Életünk feltűnő jelei Darányi Sándor: Az etnoszemiotika egy új eszköze: szemiózis modellezése vektortérben Szemiotikai elemzések Szépe György: A majdú számnevek rendszeréről Kanyó Zoltán: A közmondások szemiotikai analízise Bencze Lóránt: A liturgia mint ökoszemiózis 2

3 Voigt Vilmos: Jel és építészet Balázs Géza: A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről Kincses Kovács Éva: A feliratos ruhadarabokról Orosz Magdolna: Irodalmi elbeszélő szövegek elemzésének aspektusai Kiss Gabriella: Előadáselemzés a paradoxon kultúrájában, avagy gondolatok a színházszemiotika bűvös kaftánjáról Függelék Magyar szemiotikai publikációk a rendszerváltozás (1990) óta A sorozat kötetei kedvezménnyel megrendelhetők a Társaságnál, megvásárolhatók az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt alagsor). A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai ismét kedvezményesen hozzájuthatnak a sorozat új kötetéhez. LÁSD A TAGDÍJFIZETÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓNKAT! Tisztelt Tagtársunk! A Szemiotikai Tájékoztató idei 1. számához csekket is mellékeltünk. Ezen fizetheti be a tagdíjat, amely továbbra is 300 Ft/év. Akinek tagdíjhátraléka van, pótolhatja. Köszönettel fogadjuk a tagdíjon felül való befizetéseket is. Idén ismét lehetőséget biztosítunk arra, hogy tagjaink kedvezményesen juthassanak hozzá új könyvünkhöz (A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Bp., oldal.) A kötet kedvezményes ára: 1600 Ft. Ennek ára is befizethető a mellékelt csekken. A pénz beérkezése (postán való befizetés esetén kb. 3 hét, OTP-ben való befizetés után kb. 1-2 hét) után a kötet névre szóló borítékban átvehető az ELTE BTK 1088 Bp., Múzeum krt. 4/a. alatti portáján. A kötet súlya (750 gramm), és a postaköltség (majdnem 500 Ft) miatt a postázást csak végső esetben javasoljuk. De ha igénylik, akkor természetesen ezt is megtesszük. Kérjük, hogy a csekk közlemény rovatában jelezzék: tagdíj, tagdíjkiegészítés, könyv, könyv+posta. Ennek megfelelően, ha a csekken: Ft érkezik, azt évi tagdíjként/támogatásként könyveljük Ft érkezik, akkor az a évi tagdíj + könyv (letéve a Múzeum krt.-i portára) Ft érkezik, akkor a 2004 évi tagdíj + könyv + postázás. Ha bármilyen más összeg érkezik, akkor a közlemény rovatban feltüntettek szerint járunk el. A társaság korábbi kiadványai is megvásárolhatók forint kedvezményes áron! Ha a további kérdése lenne, kérjük, telefonáljon vagy -ezzen! ELTE Folklore Tanszék: vagy: 30/

4 Közgyűlési beszámoló A Magyar Szemiotikai Társaság évi rendes közgyűlését november 21-én órakor tartotta Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Tanácstermében. A közgyűlésen részt vettek (a jelenléti ív szerint): Keszler Borbála, Kapitány Gábor, Kapitány Ágnes, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Bárth Dániel, Gráfik Imre, Jakab Albert Zsolt, Vajda András, Tótszegi Tekla, Fekete Péter, Budai László, Lőrincz Julianna, Murvai Olga, Balázs Géza, Dede Éva, Zimányi Árpád, Voigt Vilmos, Nagy Levente Péter. Voigt Vilmos elnök beszámolt az osztrák-magyar (a legutóbbi volt a VIII., ahol Jeff Bernardot köszöntötték 60. születésnapján), a finn-magyar szemiotikai konferenciák sorozatáról, a lyoni kongresszus előkészületeiről. Drezdában hamarosan megjelenik a Handbook of Semiotik III. kötete, a IV. a név- és tárgymutatót tartalmazza majd. Kitért az MTA Művelődéstörténeti Bizottságán belül létrejött Szemiotikai munkabizottságnak a munkájára. A jövő év szakmai tervében kiemelte a lyoni kongresszust (2004. július 7-12.), az imatrai nyári egyetemet, amelyen három tematikus szekcióba szerveződnének a magyar kutatók: Szívós Mihály (emergencia), Balázs Géza (kommunikáció), Voigt Vilmos (Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság). A további tervek között megemlítette egy szemiotikai honlap készítését, valamint az Ifjú szemiotikusok konferenciájának folytatását. Egyúttal javaslatot tett új tiszteleti tagságra. Egyik jelöltje Köpeczi Béla, a másik Pierre Maranda (Université Laval, Quebec). Balázs Géza titkár beszámolt a lezárt pénzügyi évről, valamint a év fontosabb pénzügyi eseményeiről. (Beszámolóját e számunkban közöljük.) A évre előretekintve megemlítette, hogy a most megjelenő kötet számlája megterheli a költségvetést, szerencsére az OM rendszeres pályázati támogatónk, a Társadalmi szervezetek pályázatain 5 éve nem nyertünk pénzt, legutóbb már be se adhattuk pályázatot (mivel nem vagyunk kiemelten közhasznú egyesület). Továbbra is igen nagy szükség van tagjaink támogatására, különösen fontos lenne, hogy az 1%-os felajánlásokkal is segítsék egyesületünket. A közgyűlés a beszámolókat és a évi tervet elfogadta. Mivel a közgyűlést ez alkalommal rendhagyó módon vidéken tartotta a társaság, a közgyűlést követően került sor az egri vár esti exkluzív megtekintésére, valamint vacsora után Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor Tárgyak szimbolikája című előadására. K. m. f. A jegyzőkönyv hitelesítője: Murvai Olga és Gráfik Imre Jkv.-vezető: Balázs Géza 4

5 Pénzügyi beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság november 21-i közgyűlésén évi nyitó: bankszámla: , házipénztár: 646,40 Ft Bevételek: Pro Renovanda (Osztrák-magyar) 200 E Oktatási Minisztérium 300 E Kutatási pályázatok (Balázs G.) 805 E Kötettámogatás 386 E 1% Kamat Tagdíj Kiadások: E Ft (kerekítve) Előadássorozat (internetkorszak) 680 Petőfi S. János-kötet támogatása 100 Lektorálás, kötetelőkészítés 355 Kötetszerkesztés 250 Egyéb kiadások működés, útiköltségtérítés osztrák-magyar szimpózium, könyvelés év végi zárás: banki záró egyenleg , házipénztár, ,40, külön számla (lekötése) Budapest, november 18. dr. Balázs Géza titkár A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat eddigi kötetei: 1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, Bp., oldal 2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Bp., oldal 3. Jeles jogok jogos jelek. Nyelvi jogok társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. MSZT, Bp., 224 oldal 4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpataki-barlang névanyaga. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc. MSZT, Bp., oldal A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, oldal. 5

6 Apáczai, a magyar jeltudomány úttörője Apáczai Csere János Enciklopédiájának 450. évfordulóján, a magyar tudományos és azon belül a jeltani szaknyelv megteremtőjéről emlékezett meg a Magyar Szemiotikai Társaság november 21-i, Egerben megrendezett konferenciáján. A konferenciát az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékével közösen, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával a évi tudomány naphoz kapcsolódóan rendeztük meg. A csodálatosan felújított tanácsteremben Zimányi Árpád tanszékvezető köszöntette a megjelenteket (miután a fakultatív program keretében megtekintettük az egyházmegyei könyvtárat és a múzeumot). Majd Voigt Vilmos tartotta meg előadását: Apáczai Csere János szemiotikája címmel. Őt követte Keszler Borbála tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE): A 17. századi orvosi nyelv és Apáczai Csere János című előadása. Balázs Géza Apáczai - anyanyelv szaknyelv kapcsolatáról szólt. Dede Éva (PhD-hallgató, PTE): Apáczai és a pszichológiai szaknyelv című előadásában élvezetes stílusban megszólította Apáczait. Majd házigazdánk, Zimányi Árpád tanszékvezető főiskolai tanár (EKF): Apáczai és Barczafalvi szóalkotásai című előadása következett. Örömünkre szolgált, a Magyar Szemiotikai Társaság tagjain kívül az Eszterházy Károly Főiskola oktatói és hallgatói, valamint meghívásunkra - a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem három hallgatója is részt vett a konferencián. A konferenciánk iránti élénk érdeklődést mutatja, hogy Péntek János tanszékvezető meghívására összes előadónkat meghívta a Kolozsváron április között megrendezendő következő Apáczai-konferenciára. Tehát, aki lemaradt az egriről, Kolozsváron még egyszer meghallgatja az előadásokat! Ifjú szemiotikusok (első!) konferenciája Társaságunk évi kezdeményezése volt az Ifjú szemiotikusok konferenciájának megrendezésére. Ezt az Apáczai-konferencia mellé szerveztük, ugyancsak Egerbe, a rá következő napon. Úgy gondoltuk, hogy a művelődéstörténeti-szemiotikai ráhangolódás, a közös programok (várlátogatás, vacsora), az esti, borozással egybekötött, egészen sajátos műfajú beszélgetéses előadás (Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Tárgyak szimbolikája) oldott hangulatot, remek környezetet teremtenek, és elősegítik az annyira fontos emberi és szakmai kapcsolatok alakulását. Majd a jövő eldönti, hogy jól gondoltuk-e, de tény, hogy Petercsák Tivadar igazgató úr esti, zárás utáni kitűnő egri várbeli vezetése (a ködös, de gyönyörű fényekben úszkáló Eger felett), a meglepetésként elsütött ágyúk igencsak megalapozták a hangulatot. BG 6

7 A szombati konferenciára egy kivételével valamennyi jelentkező eljött. Öten a Berzsenyi Dániel Főiskoláról, több PhD-hallgató az ELTE-ről, a PTE-ről, két hallgató a Magyar Iparművészeti Egyetemről. (Az előadók és az előadások listáját közöljük.) Az előadók felmutatták a szemiotika sokszínűségét: a kommunikáció világától a sport, a közlekedés, az öltözködés, a reklám, sőt a drog szemiotikájáig. Domány Judit történeti szemiotikai megközelítése (Theokritosz költeményei) a filológiai szempontokat is bevonta. Hadházi Kata előadásában a betűk (a képivé váló írás), Máder Barnabás a reklám jelentéstükröző és díszítő szerepét mutatta be. Németh Balázs egy újabb firkálásgyűjtést és elemzést adott közre Szombathelyről. Takács Szilvia a nyelvi mágia szemiotikai megközelítését mutatta be. Solti Gergely és Szekeres Adrienn igen elmélyült szemiotikai, intertextuális elemzésükben Dosztojevszkij alkotásaiban a jelek újraformálásának matematikai, folklorisztikai megoldásairól szóltak. Úgy látszik, hogy a különféle szakszemiotikák is megragadták kollégáinkat: a sportszemiotikáról két előadó is szólt (Csendes Tamás a labdarúgásról, Hajnal Gergely a kosárlabdáról), Nagy Levente a közlekedésről, Miskolczi Milán a drogokról. Tokaji Ildikó a térképi jelek jelentéstanát dolgozta fel, Nagy Adrien az autentikus punk öltözetet jellemezte. A délelőtti ülést Kapitány Gábor, a délutánit Gráfik Imre vezette. Minden előadáshoz hozzászóltak a jelenlévők, új szempontokat, ötleteket vetettek fel. Általában jellemző volt az oldott hangvétel, a segítő bírálat. Voigt Vilmos egyik hozzászólásában kiemelte, hogy a nagyon sokszínű előadásokban az volt a közös, hogy különböző jelenségek jelszerűségét lehet azonos módszerrel kutatni. A konferenciát megelőző napokban még más egyetemekről is jeleztek részvételt, de addigra már összeállt a program, nem tudtunk tovább előadókat fogadni. A jelenlévők a társaság vezetőivel együtt elhatározták, hogy a sikeres rendezvényt minden évben folytatják. (Az ideire máris közöljük a felhívást.) Hírek Előző számunkban jeleztük, hogy elkészült és közreadjuk Balázs Géza szemiotikai bibliográfiáját (1990-). Mivel ez a bibliográfia Szépe György megrendelésére készült és megjelent a Modern Nyelvoktatás decemberi számában, valamint beletettük A kezdetektől a máig című szöveggyűjteményünkbe is, utánközlésétől eltekintünk. BG 7

8 Magyar Szemiotikai Társaság Ifjú szemiotikusok konferenciája Eger, november 22. szombat 9.00 Ifjú szemiotikusok konferenciája (Eszterházy Károly Főiskola, Tanácsterem) Mentorok: dr. Voigt Vilmos, dr. Gráfik Imre, dr. Kapitány Ágnes, dr. Kapitány Gábor, dr. Balázs Géza (Mobil)kommunikáció, betűk, firkálások Hadházi Kata (egyetemi hallgató, Magyar Iparművészeti Egyetem): A modern világ kézjegye Németh Balázs (alkalmazott nyelvészet finnugor egyetemi szakos főiskolai hallgató, BDF): Firkálások a szombathelyi buszmegállókban Történeti szemiotika Domány Judit (PhD-hallgató, ELTE): Ókori pásztorok idilli világa. Theokritosz költeményei Takács Szilvia (PhD-hallgató, ELTE): A nyelvi mágia szemiotikájához Solti Gergely (PhD-hallgató, ELTE) Szekeres Adrienn (PhD-hallgató): Jelrendszerek újraformálása Dosztojevszkij alkotásaiban (matematika, folklór) Sportszemiotika Csendes Tamás (angol nyelvtanár alkalmazott nyelvészet egyetemi szakos főiskolai hallgató, BDF): A labdarúgás szemiotikája Hajnal Gergely (angol alkalmazott nyelvészet egyetemi szakos főiskolai hallgató, BDF): A kosárlabda szemiotikája Körmenden Közlekedés, térkép, forgalom Nagy Levente (angol alkalmazott nyelvészet egyetemi szakos főiskolai hallgató, BDF): A gépjármű-közlekedés szemiotikája Tokaji Ildikó (PhD-hallgató, PTE): A térképi jelek jelentéstana Öltözködés, reklám Nagy Adrien (egyetemi hallgató, Magyar Iparművészeti Egyetem): Az (autentikus) punk öltözködés jelrendszeréről Máder Barnabás (egyetemi hallgató, Magyar Iparművészeti Egyetem): A reklám mint díszítőelem Drog Miskolczi Milán (művelődésszervező-alkalmazott nyelvészet egyetemi szakos főiskolai hallgató, BDF): A drogok szemiotikája 8

9 MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG KONFERENCIÁI A Magyar Szemiotikai Társaság tervezett őszi konferenciasorozata az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszékével közösen Eger, október 8 9. Miért hasznos a szemiotika? Tudományos konferencia a szemiotika mai érvényességéről A konferenciára május 31-ig lehet jelentkezni előadáscímekkel és rövid tartalmi összefoglalókkal. Egy előadás max. 15 perces időtartamú lehet. Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája, Eger, október 9. Bármilyen szemiotikai vagy ilyen jellegű témában várjuk főiskolai, egyetemi hallgatók, PhD-hallgatók, fiatal kutatók jelentkezését. A konferenciára május 31-ig lehet jelentkezni előadáscímekkel és rövid tartalmi összefoglalókkal. Egy előadás max. 15 perces időtartamú lehet. A kétnapos konferencia önköltséges részvételi díja (szállás+étkezés+programok): 7500 Ft, a társaság tagjainak: 5000 Ft. Előzetes terveink szerint (pályázataink függvényében) előadóink csak kisebb regisztrációs díjat fizetnek. Az előadásokon való részvétel természetesen ingyenes. A MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG ÉVI PROGRAMJAI (illetve más szemiotikai társaságok programjaiba való bekapcsolódás): április Kolozsvár: Apáczai, a magyar jeltudomány úttörője (megismételt konferencia a Babes-Bolyai Tudományegyetemen) június 3-9. Imatra (Finnország): Szemiotikai nyári egyetem július Nemzetközi Szemiotikai Világkongresszus, Lyon (A konferencia szervezőinek elérhetősége: október 8. Eger, Miért hasznos a szemiotika? Tudományos konferencia a szemiotika mai érvényességéről október 8. Eger, a Magyar Szemiotikai Társaság éves, rendes közgyűlése október 9. Eger, Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája, Eger november 25. Közgyűlés, közgyűlési előadás (Budapest) Hírek február 18 május 13. között rendeztük legutóbbi nagyszabású előadássorozatunkat az ELTE Tanári klubjában, Az internetkorszak kommunikációja címmel. Az előadások anyagát kötetbe szerkesztette Bódi Zoltán és Balázs Géza. A kötet a BMGE ITTK gondozásában hamarosan megjelenik. 9

10 A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai ( ) Egyik tagtársunk kérésére közöljük a 2002-ben és 2003-ban tagdíjat fizető tagtársaink névsorát. Egyúttal azt is jelezzük, hogy több tagtársunk egy-egy évben túlfizet, s akkor az a befizetés több évi tagdíjra is elegendő. Tehát taglétszámunk a jelenleg közreadottnál nagyobb. Mindenesetre köszönjük, hogy alábbi tagtársaink 2003-ban tagdíjukkal, illetve egyéb befizetéseikkel támogatták társaságunkat! Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bárth Dániel, Bednanics Gábor, Beke László, Bengi László, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, Gárdonyi Zoltán, Grétsy Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Heverdléné Laborc Júlia, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, Kincses-Kovács Éva, Kiss Gábor, Kiss Gabriella, Kroó Katalin, Mácsik Péter, Neumer Katalin, Riszovannij Mihály, Szabadi Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szendrődy Zoltán, Szépe György, Szepes Erika, Szívós Mihály, Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bednanics Gábor, Bengi László, Bernáth Árpád, Csendes Tamás, Dallos Edina, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, Gárdonyi Zoltán, Grétsy Zsombor, György Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Hidasi Judit, Horváth Katalin, Kálovics Dalma, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kincses Kovács Éva, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kovács Gergely Botond, Krison Vízi József, Krks Márk, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter,Máder Barnabás, Miskolczi Milán, Murvai Olga, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Pléh Csaba, Solti Gergely, Szabadi Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szekeres Adrienn, Szepes Erika, Szlukovényi Beáta, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. Hírek A magyar szemiotika kialakulása, előzmények és következmények címmel tartott előadást Voigt Vilmos az MTA Nyelvtudományi Intézetében, november 20-án. Az AULA Kiadó gondozásában és Kárpáti Eszter szerkesztésében megjelent a Szöveggyűjtemény a szemiotika tanulmányozásához című munka. 10

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 19 (1991-) (24) * 2009. február 28. * 2009. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 18 (1991-) (23) * 2008. február 11. * 2008. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát.

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. (Guadalajara, 1997.) A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája. (Ivanov nyomán

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) * 2013. március 5. * 2013/1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) 2013. május 20. 2013. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

Kedves Árpád! Kedves Kollégák!

Kedves Árpád! Kedves Kollégák! SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 21 (1991-) * 2011. június 30. * 2011. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 24 (1991-) 2014. március 18. 2014. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 20 (1991-) * 2010. december 6. * 2010. 3. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 12 (1991-) (17) * 2002. február 11. * 2002. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997) Új folyam 22 (1991-) 2012. december 19. 2012. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2012. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi tudományos élet keretintézményeként az évek során sok olyan eredménnyel büszkélkedhetett, melyek

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem Gecsényi Lajos köszöntötte a Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlésén megjelenteket

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211 FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 74 2013 pp. 195 211 TÁRSASÁGI ÉLET SOCIETY NEWS Rovatvezető Compiler Puskás Gellért A KÖZGYŰLÉS A Magyar Rovartani Társaság 2013. február 22-én

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2014. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2009. június 27. Jelenlévők: ld. l. sz. melléklet: jelenléti

Részletesebben