SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal: egyrészt az utóbbi években önállóvá vált a tudományok között, másrészt minden tudomány, így a kartográfia vizsgálati eszköze is. (Klaus és Freitag nyomán: Klinghammer István, 1991.) A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.) Új folyam 15 (1991-) (20) * november 2. * szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója Szerkeszti: Balázs Géza A szerkesztésben közreműködött: H. Varga Gyula Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf ELTE BTK Folklore Tanszék Cím: ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 19. Telefonszám: sz. társ. szervezet, a bírósági bej. száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, Adószám: , Számlaszám: OTP Elnök: Voigt Vilmos, titkár: Balázs Géza Választmányi tagok: Gráfik Imre, Orosz Magdolna, Szívós Mihály A számvizsgáló bizottság vezetője: Heverdléné Laborc Júlia Tagjai: Bárth Dániel, Kovácsné Séra Katalin & KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ: NOVEMBER ÓRA BESZÁMOLÓ A SEMIOTICA AGRIENSISRŐL MAGYAR SZEMIOTIKAI TANULMÁNYOK 7-8. & Adószámunk: évi 1%-s támogatás: Ft. Köszönjük! A évi támogatást a Társaság a Szemiotikai Tájékoztatóra és Ifjú Szemiotikusok Konferenciájára fordította. 1

2 Közgyűlési meghívó A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége november 17-én csütörtökön ra összehívja a társaság évi rendes, tisztújító közgyűlését. A közgyűlés helyszíne: az ELTE Folklór Tanszékének könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt fsz. 19.). A társaság tagsága 50%-ának meg nem jelenése esetén a közgyűlés november 17-én csütörtökön órakor lesz ugyanott. A második alkalommal összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. A közgyűlés napirendje: 1. Az elnök beszámolója 2. A titkár pénzügyi beszámolója 3. A számvizsgáló bizottság jelentése 4. A jelölőbizottság jelentése 5. Tisztségviselők megválasztása a közötti időszakra. 6. Alapszabály-módosítás 7. Egyebek Közgyűlési előadás: Scheder Veronika (Nyíregyházi Főiskola): A gyorsírás és a nyelv kapcsolata A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bárth Dániel, Bednanics Gábor, Beke László, Bengi László, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, Gárdonyi Zoltán, Grétsy Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Heverdléné Laborc Júlia, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, Kincses-Kovács Éva, Kiss Gábor, Kiss Gabriella, Kroó Katalin, Mácsik Péter, Neumer Katalin, Riszovannij Mihály, Szabadi Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szendrődy Zoltán, Szépe György, Szepes Erika, Szívós Mihály, Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. (A későbbiek során többen pótolták korábbi elmaradásukat.) A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bednanics Gábor, Bengi László, Bernáth Árpád, Csendes Tamás, Dallos Edina, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, Gárdonyi Zoltán, Grétsy Zsombor, György Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Hidasi Judit, Horváth Katalin, Kálovics Dalma, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kincses Kovács Éva, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kovács Gergely Botond, Krison Vízi József, Krks Márk, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter,Máder Barnabás, Miskolczi Milán, Murvai Olga, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Pléh Csaba, Solti Gergely, Szabadi Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szekeres Adrienn, Szepes Erika, Szlukovényi Beáta, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. (A későbbiek során többen pótolták korábbi elmaradásukat.) 2

3 A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bárth Dániel, Beke László, Bengi László, Bernáth Árpád, Cs. Jónás Erzsébet, Cs. Nagy Lajos, Dallos Edina, Dede Éva, Domány Judit, Gálig Zoltán, Grétsy Zsombor, Gúti Erika, György Zsombor, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kondor Zsuzsanna, Kovács Gergely Botond, Kriston Vízi József, Kroó Katalin, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter, Máder Barnabás, Miskolczi Milán, Murvai Olga, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Rihmer Zoltán, Riszovannij Mihály, Solti Gergely, Szabadi Tibor, Szapu Magda Viola, Szepes Erika, Szívós Mihály,Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Tőkei Éva, Török József, Varga Gyula, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai 2005-ben (2005. október 28-ig): Aradi András, Balázs Géza, Bédi János, Bengi László, Bernáth Árpád, Cs. Jónás Erzsébet, Dallos Edina, Domahidi Orsolya, Domány Judit, Domokos Mariann, Földi Éva, Gálig Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Gerliczkiné Schéder Veronika, Heverdléné Laborc Júlia, Hernádyné Szemere Rita, Heller Mária, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, Kincses Kovács Éva, Kiss Gabriella, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Nemesi Attila László, Pál Helén, Rihmer Zoltán, Sánta Anikó, Solti Gergely, Szabadi Tibor, Szapu Magda, Szépe György, Szigeti Jenő, Tőkei Éva, Veres Anna, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos, Zsilka Tibor. Kérjük tagtársainkat, hogy a tagdíjhátralékukat lehetőség szerint mielőbb pótolják! Egyesületünk köszönettel fogadja az évi 300 Ft-os tagdíjon felül való fizetést (ahogy tagdíjfizető tagtársaink azt rendszerint meg is teszik, egyébként ebből is adódik, hogy egy-egy évben túlfizető tagtársainknak a következő évben, években is tovább küldjük a Tájékoztatót). A tagdíj nemcsak a társaságtól kapott csekken fizethető be, hanem azt minden folyószámlával rendelkező személy a bankból vagy ha van telefonos, internetes banki hozzáférése bárhonnan elintézheti. Ehhez csak a Társaság teljes nevének (Magyar Szemiotikai Társaság), estenként címének (1088 Bp., Múzeum krt. 6-8.), és minden esetben számlaszámának megadása szükséges: Tudósítások Semiotica Agriensis harmadik alkalommal Eger, október Beszámoló A Magyar Szemiotikai Társaság 2003-ban indította el a Semiotica Agriensis sorozatát elsősorban fiatal szemiotikusok, szemiotikával foglalkozó főiskolai, egyetemi hallgatók, doktoranduszok, oktatók bemutatkozásának, találkozásának elősegítésére. Az első konferencián, október 21-én és 22-én még csak kevés jelentkező akadt. A konferencia mégis emlékezetes volt, mert egybekapcsoltuk az Apáczai 3

4 és kora emlékkonferenciával. De sikeresnek mondható volt az első Ifjú szemiotikusok konferenciája is, hiszen 12 előadás hangzott el a mobilkommunikáció, történeti szemiotika, sportszemiotika, közlekedés, térkép, forgalom, öltözködés, reklám, valamint a drog szekcióban. A konferencia maradandó élménye volt az egri vár zárás utáni meglátogatása Petercsák Tivadar múzeumigazgató vezetésével, valamint formabontásként Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor vörösbor melletti előadása mindennapi tárgykultúránkról. A második konferencia megszervezésébe már bekapcsolódott az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció tanszéke is. A konferenciát ez alkalommal az egri vár napja rendezvénysorozathoz illesztettük október 16-án délelőtt a Miért hasznos a szemiotika? kérdésre keresték a választ a szemiotika szakemberei. A fiatal szemiotikusok immár 19-en - 16-án és 17-én több szekcióban (folklór-nyelv, informatika-reklám, szemiotikai szövegtan) mutatták be előadásaikat. E konferencián is volt rendhagyó vörösboros előadás. Balázs Géza a mai magyar szemiotikai rendszerekről szólt. A harmadik konferenciára minden eddiginél több résztvevő jelentkezett október 29-én és 30-án valósággal megszálltuk az Eszterházy Károly Főiskola épületét. Hauser Zoltán rektor köszöntője után egy kis kerekasztal-beszélgetésre került sor a magyarországi szemiotika alapítóinak részvételével. Petőfi S. János, Szépe György és Voigt Vilmos véleményét Balázs Géza kérdezte a szemiotikáról. A délelőtt ismét a szemiotikai múlttal bíró kutatóké volt. A Társadalomkutatók a szemiotikai persektívákról összefoglaló cím alatt mondták el véleményüket szűkebb témáikról. Petőfi S. János összefoglalta a multimediális kommunikációval kapcsolatos szemiotikai elméletét. Ehhez kapcsolódva Benkes Zsuzsa az elmélet oktatási vonatkozásait vázolta. Takács Szilvia az irodalomoktatásból hiányolta a szemiotikai szövegtan hozadékát. Büky László a téma és variáció kapcsolatát vizsgálta. Domány Judit az ókori görög olypiai játékok születését és szemiotikáját mutatta be. Tokaji Ildikó egy újabb körben járta körül a térképeket: ezúttal a térkép és reklám kapcsolatát vizsgálta. Zsélyi Ferenc nagy érdeklődéssel kísért előadásában egy kaposvári hard-rock diszkóban szerzett élményei alapján a megértés szemiotikai modelljét vázolta fel. Kerékjártó Ágnes pedig a nem verbális jelzések verbális leírásait mutatta be. Az Ifjú szemiotikusok harmadik találkozóján ismét két szekcióban folytak az előadások. Idén 17 előadás hangzott el. Az A szekcióban először Viszlay Anita a promóciós csatornák jeleit mutatta be. Domahidi Orsolya a reklám figyelemfelkeltő eszközeiről szólt. Boronkay Dóra szövegtani jellegű előadásában a hiányról szólt. Sipos Ágnes Regina a graffiti-jeleket, Grünceisz Zsuzsa a főnök tárgyait, hivatali szobájának berendezését vizsgálta. Veres Anna a verbális szövegekben megnyilvánuló, megtévesztő nem verbális jeleket kutatta, Szitó Judit a sirató műfaját, Veszprémi Eszter a madárneveket elemezte. 4

5 A B szekciót Sándor Katalin kezdte a képversekről szóló szemiotikai előadásával. Őt több irodalomszemiotikai előadás követte: Kondor-Szilágyi Mária egy Turgenyev-regény füst szimbólumait vizsgálta, László Zsuzsa Tom Stoppard drámáját, Mráz Attila Gergely Shakespeare Othellóját, Boros Lili Tolsztoj művét elemezte. Kovács László Heiner Müller két drámáját vetette össze. Juhász Péter a találós kérdésekben rejlő metaforákról szólt, míg Tomesz Tímea Dsida Jenő költészetének bibliai motívumait kutatta. Másnap plenáris előadásokkal folytatódott a konferencia. Bencze Lóránt Ratzinger bíboros szemiotikáját mutatta be. Andok Mónika hírekről mint társadalmi szimbólumokról szólt. Kántor Gyöngyi a kommunikációs modelleket elemezte nyelvészeti szempontból, Aczél Petra az érvelés szemiotikájáról szólt, majd Dede Éva a szemiotika világhálón való jelenlétét mutatta be. Idén sem maradt el az esti vörösboros előadás. H. Varga Gyula az Eszterházy Károly Főiskola jelképeit mutatta be, majd pedig előkerült a Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8., Egerben megjelent kötete is, amelyben az első két konferencia válogatott anyaga található. További gondolatok A konferencia szervezői (Balázs Géza, H. Varga Gyula és Voigt Vilmos) elhatározták, hogy a sikeres sorozatot 2006-ban is folytatják. Mint minden évben, 2006-ban is új elemekkel bővül a konferencia. A tervek szerint a rendezvényt az egri vár napja köré szervezzük, s az előadások is jórészt erről fognak szólni. Természetesen a fiatal kutatók szabadon választhatják meg témáikat. A szekcióvezetők javaslatára 2006-ban előzetesen tanácsként fogalmazzuk meg a résztvevőknek ajánlásainkat. Eszerint az előadások világosan fogalmazzanak meg egy részproblémát: problémafölvetés hipotézis bizonyítás eredmény. A szerzők mélyedjenek el az elméleti ismeretekben, azokra hivatkozva fejtsék ki nézeteiket. A kutatási módszereik legyenek világosak, egyértelműek. Az esszészerű előadások helyett a bírálóbizottság inkább az egy tudományos problémát jól körülhatározó, azt boncolgató előadást fogja előnyben részesíteni. A tervek szerint titkos szavazással kiválasztjuk a konferencia előadóját is. Újabb konferenciakötet A évi konferencia előadásait az Eszterházy Károly Főiskola és a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti. Kérjük az előadókat, hogy a némiként a fentiek szellemében átdolgozott és publikálásra kész dolgozataikat december 31-ig juttassák el a szerkesztő, H. Varga Gyula tanár úr címére: Egy-egy előadás a n-t nem haladhatja meg, jegyzetelési módszerében és irodalomjegyzékében pedig követni kell a Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat közlési módszerét. B. G. 5

6 Dokumentum Társadalom és jelek/semiotica Agriensis 3. A Magyar Szemiotikai Társaság konferenciája Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos Az előadások helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, Egészségház u. 4. Tel.: 36/ /3118. mellék október 29. szombat Megnyitó Hauser Zoltán rektor (EKF) Petőfi S. János, Szépe György (PTE, ELTE) és Voigt Vilmos (ELTE) a magyar társadalomszemiotikáról. A beszélgetést vezeti: Balázs Géza (20-20 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés) Elnök: Voigt Vilmos Petőfi S. János (Macerata, Olaszország-Budapest): A multimediális kommunikáció analitikus szemiotikai megközelítése Benkes Zsuzsa (Budapest): A multimediális kommunikáció szemiotikai megközelítése az oktatásban Büky László (SZTE BTK): Téma és variáció Takács Szilvia (ELTE): Szemiotikai szövegtan az irodalomoktatásban. Módszertani kísérlet Büfé (20-20 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés) Elnök: Balázs Géza Domány Judit (ELTE): Az ókori görög olympiai játékok szemiotikájáról Tokaji Ildikó (DF, Dunaújváros): A térkép és a reklám kapcsolata Zsélyi Ferenc (KE MFK, Kaposvár): A reprezentáció és a megértés szemiotikai modelljei Ágnes de Bie-Kerékjártó (Groningeni Egyetem, Hollandia): Nonverbális jelzések verbális leírásai magyarholland összehasonlításban Szünet Ifjú szemiotikusok 3. találkozója A szekció (15-15 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés) Elnök: Tokaji Ildikó és H. Varga Gyula Viszlay Anita (EKF): Integrált jelrendszer a promóciós csatornákon Domahidi Orsolya (ELTE: Figyelemfelkeltés a reklámban Boronkai Dóra (PTE, IGYFK-ELTE BTK): A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében Sipos Ágnes Regina (PPKE BTK) A falak üzenete (graffitik) Grünceisz Zsuzsanna (PPKE BTK): Az ember tárgyai tükrében Veres Anna (ELTE-Bolyai Műhely): Megtévesztő jelek, eligazító jelek Szitó Judit (KJF, Székesfehérvár): Sirató és beszélgetés. Egy folklór műfaj társalgásbeli alapjai Veszprémi Eszter (MSZT): A madárnevek szemiotikája B szekció (15-15 perces előadások, 5-5 perc megbeszélés) Elnök: Benkes Zsuzsa és Büky László Sándor Katalin (BBTE, Kolozsvár): Képversek médiumközisége: konfiguráció és vagy diszfiguráció Kondor-Szilágyi Mária (ELTE): Vanitas-szimbólumok Turgenyev műveinek jelentésterében ( Füst, füst és semmi más ) László Zsuzsa (SZTE): Felejtsd el a Hamletet A hegemón szubjektum szubverziója Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern című drámájában Juhász Péter (EKF): A találós kérdések mint kibontásra váró metaforák Mráz Attila Gergely (ELTE): Jel, erotika és értelmezés Shakespeare Othellójában Boros Lili (ELTE): Vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében Dallos Edina (ELTE): Madzsar és venger Kovács László (SZTE BTK): A szubjektum krízise Heiner Müller Hamletgépében és Képleírásában 6

7 Tomesz Tímea (EKF): Bibliai motívumok Dsida Jenő költészetében VACSORA a szálláshelyen Arany Trófea Hotel (www.aranytrofea.hu) 3300 Eger, Széchenyi u. 41/b. (a viaduktnál) Este: H. Varga Gyula: Az Eszterházy Károly Főiskola jelképei Este: A Semiotica Agriensis című tanulmánykötet bemutatója (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Balázs Géza, H. Varga Gyula) október 30. vasárnap Társadalom és jelek Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról (20-20 perces előadások, 5-5 perces megbeszélés) Elnök: Voigt Vilmos 9.00 Bencze Lóránt (EKF): A teológus Joseph Ratzinger szemiotikája Zur Gemeinschaft gerufen című könyve alapján (Herder, Freiburg, 2005) Labossáné Sánta Anikó (EHE): Szemiotika és teológia jelek az Újszövetségben Kántor Györgyi (PTE): Kommunikációs modellek nyelvész szemmel Andok Mónika (PTE): A hírek mint társadalmi szimbólumok Aczél Petra (EKF): Az érvelés szemiotikája Dede Éva (PTE-Vörösmarty Gimn.): Szemiotika a világhálón A konferencia zárása Semiotica Agriensis, séta Ebéd a Dorner Étteremben (a Vár főbejáratánál) Megjelent a Magyar szemiotikai tanulmányok új, 7-8. kötete! A magyar szemiotika negyedfél évszázad után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Líceum Kiadó, Eger, oldal Tartalom A szemiotika hasznáról és káráról A szemiotika elméletéhez Voigt Vilmos... A mai magyar szemiotika kialakulása Előzmények és következmények Kapitány Ágnes Kapitány Gábor... A szemiotikai elemzés mint szociokulturális változások jelzője... Gráfik Imre: A műtárgyelemzés szemiotikai lehetőségeir Solti Gergely Szekeres Adrienn... Jelrendszerek újraformálása Dosztojevszkij alkotásaiban (matematika és folklór) László Melinda H. Varga Gyula... Nem verbális jelek verbalizálása magyar írók elbeszéléseiben... Balázs Géza:... Mindennapi szemiotikai rendszereink... Szemiotika és nyelv... Büky László... A stílus mibenlétéhez... Boross Viktor... TündérVölgy. A verbális agresszió stilisztikája... Bédi János... Nyelvi agresszió az egyetem falain a BTK és a TFK férfivécéinek falfirkái... Kristóf Ibolya... 7

8 A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán Nagy Levente Péter... Metafora és gépi értelem ( Megértheti-e a számítógép a metaforát?)... Csíkány Andrea... Kódváltás, kódváltogatás és kódkeverés... Pál Helén... Jelentésbeli tájszavak a bukovinai székelyek nyelvjárásában... Szabadi Tibor:... Fordítás vagy ferdítés. Az eszperantó mint közvetítő nyelv és az internet adta lehetőségek Szemiotika és folklór... Németh Balázs... Szemiotikai megjegyzések a cseremiszek hiedelemrendszeréhez... Dallos Edina... A mesei legkisebb fiú szemantikájához... Takács Szilvia... A tér, idő és a szereplők rendszere az epikus ráolvasó imádságokban... Szemiotika és tér... Barna Béla:... Besztercebányai egyetemi hallgatók mentális térképei Európáról... Tokaji Ildikó... Tér kép látás... Szemiotika, multimedialitás, média... Csepeli R. Zoltán... A multimediális szövegek osztályozásáról... Petőfi S. János... Multimediális szövegek analitikus megközelítése... Benkes Zsuzsa... Multimediális szövegek elemzésének előkészítése kreatív gyakorlatokkal... Szőllőssy Noémi... Intertextualitás az Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés című filmben... Hortobágyi Fruzsina:... HVG avagy Hogyan Vizsgálhatjuk szövegként a HVG-borítókat?... Bódi Zoltán... Egy emotikonszótár tapasztalatai... Veszelszki Ágnes... Dinamikus emotikonok... Gere Villő... Manipulációs eszközök a televíziós reklámokban... Képek a konferenciáról... A kötet kis példányszámban készült, ezért elsősorban csak a szerzőknek, a nagyobb könyvtáraknak tudunk belőle példányokat adni. Mindazoknak a gyűjtőknek, akik a Magyar szemiotikai tanulmányok teljes sorozatát szeretnék birtokolni, korlátozott számban, a beérkező megrendelések sorrendjében néhány példányt félretettünk. Az érdeklődők jelentkezzenek a társaságnál! 8

9 A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat eddigi kötetei: 1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, Bp., oldal 2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Bp., oldal 3. Jeles jogok jogos jelek. Nyelvi jogok társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. MSZT, Bp., 224 oldal 4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpataki-barlang névanyaga. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc. MSZT, Bp., oldal A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, oldal A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Budapest, Eger, A sorozat kötetei a Társaság tagjai számára kedvezménnyel megrendelhetők a Társaságnál (kérésre csekket küldünk, vagy utánvéttel juttatjuk el a köteteket, az 1 4. kötetek ára a Társaságnál 500 Ft, az 5 6. és a 7-8. kötet ára 1200 Ft), illetve megvásárolhatók az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt alagsor). Hírek A Magyar Szemiotikai Társaság tudományos programjában már a második idegen nyelvű tanulmánykötet készült el Szívós Mihály vezetésével és szerkesztésében. Az emergencia jelenségéről szóló tanulmánykötet várhatóan 2006-ban jelenik meg Amerikában a Semiotica könyvsorozatban. Az akadémiai ciklusnak megfelelően újjáalakul az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának szemiotikai munkabizottsága. Amint a munkabizottság névsorát jóváhagyja az Akadémia, mi is közzé tesszük. Szemiotikai Tájékoztató honlapon és en Kedves Tagtársunk! A sokszorosítás és a postaköltség kímélése érdekében a Szemiotikai Tájékoztatót 2005-től kísérleti jelleggel elektronikus úton is elküldjük tagjainknak tól a tervek szerint már csak azok kapják meg hagyományos módon a Tájékoztatót, akik ezt külön igénylik. Mivel ezt a számunkat is elsősorban elektronikus úton postázzuk, kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy egy lel jelezzenek vissza a következő címre, hogy megkapták, s hogy postán már ne küldjük a lapot. A visszajelzéseket az Inter Kht. irodavezetője, Máté Bálint várja és gyűjti. Egyéb szervezési és szervezeti kérdésekkel is forduljanak hozzá bizalommal: Máté Bálint illetve: 30/ tól a tervek szerint honlapra is fölkerülnek a Szemiotikai Tájékoztatók. 9

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok,

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 19 (1991-) (24) * 2009. február 28. * 2009. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 18 (1991-) (23) * 2008. február 11. * 2008. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát.

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. (Guadalajara, 1997.) A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája. (Ivanov nyomán

Részletesebben

Kedves Árpád! Kedves Kollégák!

Kedves Árpád! Kedves Kollégák! SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 21 (1991-) * 2011. június 30. * 2011. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) * 2013. március 5. * 2013/1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) 2013. május 20. 2013. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 20 (1991-) * 2010. december 6. * 2010. 3. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 24 (1991-) 2014. március 18. 2014. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997) Új folyam 22 (1991-) 2012. december 19. 2012. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

Jegyzőkönyv. DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály ülése 2015. 01. 31. 13.00, Gödöllő Szent István Egyetem

Jegyzőkönyv. DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály ülése 2015. 01. 31. 13.00, Gödöllő Szent István Egyetem Az osztályülés kezdetén Novák Ádám elnöki köszöntőjét követően a jelenlevők létszáma alapján határozatképtelennek nyilvánította az ülést. [1. melléklet jelenléti ív, 11 rendes tag a 43-ból, továbbá tagjelöltként

Részletesebben

Napfényes szemiotika Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére

Napfényes szemiotika Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére Napfényes szemiotika Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére Egri szemiotika Nincs ősz szemiotika és Eger nélkül így kezdődött a 2012-ben 10. alkalommal megrendezett Semiotica Agriensis (egri

Részletesebben

A hazai intézményes szociológia 50 éve

A hazai intézményes szociológia 50 éve Magyar Szociológiai Társaság MEGHÍVÓ A hazai intézményes szociológia 50 éve A Magyar Szociológiai Társaság és az MTA TK Szociológiai Intézet közös jubileumi konferenciája Időpont: 2013. október 24 27.

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 12 (1991-) (17) * 2002. február 11. * 2002. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Beszámoló a HUNRA 1999. évi tevékenyégéről (

Beszámoló a HUNRA 1999. évi tevékenyégéről ( M agyar Olvasástársaság - HUNRA 1827 Budapest, O SZK, Budavári Palota, F épület Beszámoló a HUNRA 1999. évi tevékenyégéről ( 3 Emlékülés a Himnusz születésének 176. évfordulóján 1999. január 21-én, a Himnusz

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM. Kaput nyitunk a világra

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM. Kaput nyitunk a világra Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM Kaput nyitunk a világra ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2014. MÁRCIUS 6-7. Most érzem, hogy sorsom a hazámnak

Részletesebben