SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 19 (1991-) (24) * február 28. * szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) Alapító szerkesztő: Józsa Péter Szerkeszti: Balázs Géza, munkatárs: Nagy Levente Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 1% Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy évi személyi jövedelemadójának bevallásakor a társadalmi szervezeteknek felajánlható 1% kapcsán gondoljanak társaságunkra! Az 1%-ról a bevallásával egyidejűleg rendelkezhet a bevallás részét képező 0853-D lapon, s azt a bevallásával együtt beküldheti. Amennyiben a bevallás benyújtásával egyidejűleg nem rendelkezik a személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkező nyilatkozatot május 20-ig megküldheti az adóhatóságnak. A zárt borítékban föl kell tüntetnie: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Bp., Múzeum krt Adószám: A zárt borítékra kívülről a felajánló nevét és adószámát kell írni! Tagdíjfizetés 2008-ban tagdíjfizetők: Andok Mónika, Aradi András, Ardamica Zorán, Balázs Géza, Balázs László, Bencze Lóránt, Bengi László, Benkes Zsuzsa, Boronkai Dóra, Cs. Jónás Erzsébet, Cs. Nagy Lajos, Dallos Edina, Darányi Sándor, Dóka Krisztina, Domány Judit, Dósa Annamária, Földvári Melinda, Gálig Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Gáspár Kinga, Grünceisz Zsuzsanna, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Horváth Zoltán, Kámán Erzsébet, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, Kincses Kovács Éva, Kiss Attila, Kovácsné Séra Katalin, Kroó Katalin, Kuna Ágens, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter, Máthé Dénes, Molnárné László Andrea, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Osváth Gábor, Paksi László, Pál Helén, Petőfi S. János, Rásonyi Mária Lúcia, Rihmer Zoltán, Rostás Édua, Solti Gergely, Sóskuti Zoltán, Szabadi Tibor, Szabó Csaba, Szekeres Adrienn, Szépe György, Szívós Mihály, Tóth Annamária, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Vincze Kata Zsófia, Voigt Vilmos, Zsilka Tibor 2009-ben tagdíjfizetők: Deák (-Sárosi) László, Dósa Annamária, Kuna Ágens, Rihmer Zoltán, Smid Bernadett, Tőkei Éva, Voigt Vilmos A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíja 2009-ben változatlanul 500 Ft. Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy tagdíjukat a mellékelt csekken lehetőleg OTP-fiókban fizessék be, avagy még egyszerűbben is eleget tehetnek a tagdíjfizetésnek: utalják át (bankban vagy az interneten) a tagdíjat számlaszámunkra: tagdíj+név megjelöléssel. Köszönettel fogadjuk a túlfizetést, amellyel egyesületünk működését, honlapját, Szemiotikai Tájékoztatóját, programjainkat támogatja. 1

2 2009. évi programnaptárunk január 10. Építészet és emlékezet. Konferencia Harkai Imre emlékére, Topolya február 19. Rendkívüli közgyűlés, Budapest április 4. Tudatosság a kommunikációban, Eger (Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszék; a társaság kommunikációtudományi szekciója) június 5 6. III. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely Nagyrákos szeptember A 10. Nemzetközi Szemiotikai Világkongresszus: 10th World Congress of Semiotics. A Coruna (Spain). Témája: A szemiotika kultúrája a kultúra szemiotikája. Honlap: Információk: Jelentkezési határidő: december 31. (A programról honlapunk folyamatosan beszámol.) október Semiotica Agriensis konferencia: Az utazás szemiotikája (A részletes felhívást lásd lentebb) november 19. Évi rendes közgyűlés, Budapest Meghívó A Kiss Lajos Néprajzi Társaság meghívja Önt Harkai Imre ( ) emlékére szervezett Építészet és emlékezet című tanácskozásra, amelyre Topolyán, a Múzeum épületében (Kraykastély, M. Tita 61.) január 10-én (szombaton) 10 órai kezdettel kerül sor. A tanácskozás megszervezését Topolya Önkormányzata és a Szülőföld Alap támogatta. A program: 2

3 KONFERENCIAFELHÍVÁS 7. Semiotica Agriensis: Az utazás szemiotikája A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. Az utazás szemiotikája címmel rendezi meg a 7. Semiotica Agriensis konferenciát. A konferencia ideje: október 2 4. (péntek, szombat, vasárnap) Helye: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Egészségház u. 4. A tervezett program: Az utazás szemiotikája (tudományos konferencia) - Ifjú szemiotikusok 7. konferenciája - A Magyar szemiotikai tanulmányok kötetének sajtóbemutatója Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű filozófiai, folklorisztikai, kommunikáció-, médiaelméleti, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, pedagógiai stb. témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi. Jelentkezési határidő: június 20. A jelentkezéshez kérünk a tudományos módszert és eredményt bemutató összefoglalót (rezümét). A szervezőbizottság ennek alapján dönt arról, hogy az előadást plenáris vagy poszterelőadásként fogadja el. A jelentkezési lap a honlapról letölthető és a címre küldendő. Regisztrációs díj: 3000 Ft, amelyet szeptember 2-ig kérünk a következő számlaszámra utalni: (Magyar Szemiotikai Társaság). A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2009 augusztusában tájékoztatjuk. Információ: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 19. vagy: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Nagy Levente, 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1. Tel.: A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti. Budapest Eger, február 19. Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula egyetemi tanár egyetemi tanár főiskolai tanár 3

4 Jegyzőkönyv a Magyar Szemiotikai Társaság évi rendes közgyűléséről Időpont: november 20. csütörtök óra. Helyszín: A Társaság székhelye, az ELTE Folklore Tanszék könyvtára, 1088 Budapest, Múzeum krt fsz. 19. A Magyar Szemiotikai Társaság évi rendes közgyűlését november 19-én szerdán órára a Szemiotikai Tájékoztató, valamint az internet (körímél) útján megadott napirend szerint összehívta. A tagok felének meg nem jelenése miatt azonban az Elnökség az ülést új időpontra tűzte ki: november 20-án csütörtökön órára változatlan napirenddel és helyszínnel. A második közgyűlésen részt vettek (a jelenléti ív szerint, 1. sz. melléklet): Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Szőnyi György Endre, Darányi Sándor, Kroó Katalin, Balázs Géza, Gráfik Imre, Nagy Levente, Murvai Olga, Petőfi S. János, Pál Dániel Levente, Benkes Zsuzsa, Gáspár Kinga, Smid Bernadett, Varga Gyula, Takács Szilvia, Dede Éva, Aporné Kincses Kovács Éva, Szőllősy-Sebestyén András. 1. A Társaság elnöke, Voigt Vilmos megállapította, hogy a közgyűlés szabályosan lett összehívva, a Társaság lapja, a Szemiotikai Tájékoztató 2008/3. száma, valamint az internetes körlevél közölte a teljes programot. Jegyzőkönyvvezetésre fölkéri Nagy Leventét, hitelesítésre Pál Dániel Leventét és Dede Évát. 2. Az elnök az első pontban megtartotta szakmai beszámolóját. Utalt arra, hogy a Szemiotikai Tájékoztató folyamatosan megjelenik, a honlapon minden esemény és beszámoló megtalálható. Kiemelte az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága mellett működő szemiotikai munkabizottság újraalakulását, amely voltaképpen a társasággal azonos programot valósít meg. Értékelte a 6. Semiotica Agriensis programot, annak kiadványát Az abdukció című kötetet ban rendkívüli esemény volt az 1968-ban tartott első magyarországi szemiotikai munkamegbeszélés 40 évvel későbbi megismétlése az MTA Néprajzi Intézetében. Magyar szemiotikai számmal jelent meg a Semiotica című amerikai folyóirat (Szívós Mihálynak köszönhetően). A teljes beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza (valamint a honlapon is olvasható). A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 3. Balázs Géza főtitkár megtartotta pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társaság pénzügyi helyzete stabil, növekedett a tagdíjbevétel ( Ft, valamint az 1%-os hozzájárulás Ft, s 2007-ben 1 millió forintos többlettel zárt a társaság.) L. 3. sz. melléklet. A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 4. Dede Éva felolvasta a számvizsgáló bizottság jelentését. L. 2. sz. melléklet. A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 5. Az elnök és a főtitkár a évi tervekről szólva elmondta, hogy szeptemberében La Coruna-ban (Spanyolország) a X. szemiotikai világkongresszus, amelyre jelentős magyar delegáció utazik. Tavasszal fontos lenne megrendezni a III. Józsa Péter szemiotikai emlékülést, októberben pedig folytatódik a Semiotica Agriensis ban Balázs Géza szerkesztésében megjelenik A reneszánsz stylusa című kötet. A pénzügyi tervekről szólva van egy beadott (visszaigazolt) OKM egyesületi pályázat, valamint lesz NCA pályázat is, amelyen a társaság indul. A tagdíjat a társaság nem emeli. A évi szakmai és pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 6. Az elnök átadta a évi Jelismervényt Gáspár Kinga tagtársunknak, valamint méltatta munkásságát. 4

5 7. Az elnök és a főtitkár javaslatot tett a közhasznú egyesület státusz eléréséhez az alapszabály módosításra. A módosított alapszabályt a választmány már megtárgyalta és elfogadta, a tagok interneten megkapták. Indoklásként elmondta, hogy a társaság ben már módosította alapszabályát a kiemelt közhasznú társaság cím elérése érdekében. A címet a bíróság meg is ítélte, de az ügyészség visszavonatta (a társaság tevékenysége az ügyészség álláspontja szerint nem kiemelten közhasznú, mert nem vállal át állami feladatokat). A társaság a továbbiakban nem próbálkozott. Azonban nagyon sok pályázat feltétele a közhasznú jogállás, ezért most az egyszerű közhasznúsági jogállást ismét kérvényezni kellene. A társaság céljainak megfelelően az évi CLVI. törvény szerint közhasznú tevékenységet lát el a tudományos kutatás terén (a szemiotika kutatása, pl. a Magyar szemiotikai tanulmányok eddigi 15 kötete), valamint kulturális tevékenységet lát el (konferenciaszervezés, pl ben Kodály Zoltán emlékülés, ismeretterjesztés), oktatási tevékenységet lát el (számos intézményben oktatják tagjai a szemiotikát), működését a honlapon bárki megtekintheti, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Továbbra is él két felsőoktatási intézménnyel hosszú távú együttműködésünk október 25-én Egerben dr. Hauser Zoltánnal, az Eszterházy Károly Főiskola rektorával, és november 3-án dr. Manherz Károllyal, az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánjával kötöttünk a szemiotika oktatására együttműködést. Az együttműködés alapja: most már hagyományosan Egerben rendezzük meg éves konferenciáinkat a Magyar Nyelvészeti és a Kommunikáció Tanszék közreműködésével, oktatók, hallgatók bevonásával. Valamint: a Társaság az ELTE Bölcsészettudományi Karán működik, tagjai mások számára is nyilvános előadásokat tartanak, speciális kollégiumokat vezetnek az ELTE-n (pl. a millenniumi sorozat, Jogos jelek, az informatika jelei stb.). Mindez kellő alapot szolgáltat a közhasznúsághoz. 8. Mivel a társaság alapszabályát november 18-án tartott közgyűlése a kiemelt közhasznúság szerint már módosította, most csak apró változtatásokra van szükség. Ezeket az elnök paragrafusonként mutatta be: 3. : a társaság feladatai közé néhány közhasznú tevékenység nevesítve kerül be: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a nyilvánosság kritériumai, de kimaradt a kiemelt jelző. 8. a társaság tisztségviselői változatlanok, de az új alapszabály a választmány létszámát 3 főről 5 főre (elnök + 4 fő) emeli. Az egyes pontok áttekintése után az elnök szavazást rendelt el. A közgyűlés az alapszabályban aláhúzással megjelölt valamennyi változtatási javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadott. A közgyűlés felhatalmazza Balázs Géza főtitkárt a változtatásoknak egységes szerkezetben a bírósághoz való benyújtására. (Alapszabály egységes szerkezetben, a változtatások aláhúzással jelölve: 4. sz. melléklet.) 9. Tisztségviselő-választás. Voigt Vilmos elnök bejelentette, hogy ezzel a ponttal a között megválasztott tisztségviselők lemondanak, és a szót átadja Takács Szilviának, az egy hónappal korábban felkért jelölőbizottság vezetőjének. Takács Szilvia elmondta, hogy H. Varga Gyulával egyeztetve, a következő javaslatot teszik a közötti időszakra. Elnök: dr. Voigt Vilmos Főtitkár: dr. Balázs Géza Titkár: Nagy Levente Péter 5

6 Választmány: Gráfik Imre, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Orosz Magdolna, Szívós Mihály. Számvizsgáló bizottság: Dede Éva (elnök), Gáspár Kinga, Kovácsné Séra Katalin (tag). A levezető elnök kérésére további jelölések nem történtek. Az elrendelt titkos szavazás eredményét Pál Dániel a számlálóbizottság ismertette. A jelöltekre egyhangú (19 igen) szavazat érkezett. 10. Egyebek. Murvai Olga felszólásában jelezte, hogy Voigt Vilmost a Bukaresti Egyetem díszdoktorrá fogadta. Egyebek nem lévén az elnök kor bezárta a közgyűlést, és bejelentette a közgyűlési előadást: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: A szimbólum arcai. (A Jel-Kép című folyóirat 2008/2. számában megjelent tanulmányának bemutatója, egyúttal lehetőség a szerzőkkel való megbeszélésre). K. m. f. Nagy Levente jegyzőkönyvvezető Pál Dániel Levente jkv. hitelesítő Voigt Vilmos elnök Dede Éva jkv. hitelesítő Pénzügyi beszámoló a évről (ezer forintban) Bevételek: Ebből központi költségvetési (OKM + NCA) Egyéb (Szabadművelődési A.) 50 Tagdíj: 43 Egyéb bevételek: Kiadások: (Semiotica Agriensis, rendezvények, kiadványok, Szemiotikai Tájékoztató, honlap szerkesztése és karbantartása, könyvelés) Pénzügyi eredmény: A társaság vagyona december 31-én: Banki záró: 867 Alszámla: Házipénztár: 196 Összesen: november 18. dr. Balázs Géza főtitkár s. k. 6

7 Új kiadványaink Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Líceum Kiadó, Eger, oldal. (A 35 szerző tiszteletpéldányát az egri konferencián megkapta, illetve egyeztetéssel átveheti a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában.) A kötetből korlátozott számban vásárolni is lehet (ugyancsak a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában, Nagy Levente szervezőtitkártól) 1500 Ft-os áron. A Társaság tagjai 20%-os kedvezményt kapnak. A kötet tartalomjegyzéke a honlapon megtekinthető. (Magyar szemiotikai tanulmányok ) A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. A kötet tartalomjegyzéke a honlapon megtekinthető, a kötet 1000 forintos áron megrendelhető. A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat kötetei (Sorozatszerkesztő: Voigt Vilmos és Balázs Géza) 1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal 2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal 3. Jeles jogok jogos jelek. Nyelvi jogok társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal 4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpatakibarlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal 5 6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal 7 8. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal (Három, javított kiadásban.) 9. Bódi Zoltán Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal (+ CD melléklet) Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2-3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal (Két, javított kiadásban.) Szemiotika és tipológia. Szemiotikai szövegtipológiai tanulmányok. Semiotica Agriensis 4. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Líceum Kiadó, Eger, (Két, javított kiadásban.) Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Líceum Kiadó, Eger, A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter Magyar Szemiotikai Társaság PRAE.HU, Budapest, A sorozat kötetei megvásárolhatók: ELTE BTK Jegyzetbolt (1088 Budapest, Múzeum krt alagsor), Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1.), valamint megrendelhető a valamint kedvezménnyel közvetlenül a Magyar Szemiotikai Társaságnál (1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 19., -cím: 7

8 Köszöntés. Benkes Zsuzsa tagtársunk éppen rendkívüli közgyűlésünk napján (február 19.) töltötte be 70. születésnapját. Benkes Zsuzsa az országban és határon túl mindenütt ismert kitűnő pedagógus személyiség, aki az elmúlt 20 évben a szemiotikai szövegtan módszertanának kidolgozásában, magyarországi megismertetésében óriási munkát végzett től szerzőtársával írt hatkötetes Magyar nyelvtan középiskolai tankönyvsorozatát ugyancsak sok intézményben használják. A Magyar Szemiotikai Társaság tagja, konferenciáink jeles előadója. Rendszeres előadója, zsűritagja erdélyi, magyarországi középiskolai nyelvtani, helyesírási versenyeknek. A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége és tagsága szeretettel köszönti, és további hasznos alkotóéveket kíván Benkes Zsuzsának. Honlapunk. A társaság honlapja korszerű, könnyen kezelhető. A azonnal megjelenik, egyszerű menüi vannak (a társaságról, a szemiotikáról röviden), rendezvényeink, kiadványaink, üzenőfal. Különösen az üzenőfalat ajánljuk a figyelmükbe! Ezen bárki, bármilyen témában üzenhet, közölhet, mások erre válaszolhatnak. Nyitható új fórum is, ha valamit szeretnének megbeszélni. Egy honlap jelentőségét nagyban növeli az azt gyakran meglátogatók száma, ezért kérjük, hogy éljenek a honlap adta lehetőségekkel! A Magyar Szemiotikai Társaság adatai: sz. társ. szervezet a bírósági bejegyzés száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, Adószám: Bankszámlaszám: OTP Cím: 1364 Budapest, Pf ELTE BTK Folklore Tanszék. Honlap: Telefonszám: (tanszék), (Nagy Levente) 8

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

Kedves Árpád! Kedves Kollégák!

Kedves Árpád! Kedves Kollégák! SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 21 (1991-) * 2011. június 30. * 2011. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) 2013. május 20. 2013. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997) Új folyam 22 (1991-) 2012. december 19. 2012. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2009. június 27. Jelenlévők: ld. l. sz. melléklet: jelenléti

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: 0630 570-4804 Honlap: www.mhe.hu E-mail: mhe@mhe.hu A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. MÁJUS 14. ALAPÍTVA: 1945-BEN ATROCITÁS-SZINDRÓMA AZ ISKOLÁBAN Az erőszakoskodás, az iskola biztonsága nálunk

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

HÍREK KITÜNTETÉSEK APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT. Az Oktatási Miniszter POSZTUMUSZ APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT adományoz

HÍREK KITÜNTETÉSEK APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT. Az Oktatási Miniszter POSZTUMUSZ APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT adományoz KITÜNTETÉSEK A Magyar Köztársaság oktatási minisztere a 2006. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából az alap, közép és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. SZEPTEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 XXI. Ifjúsági Napok Mosonmagyaróváron... 8 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 12 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25.

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008. júl. 10. FDSZ Elnökségi ülés 2008. okt. 2. FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése 2008. okt. 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK l./ A Társaság neve: Magyar Növényvédelmi Társaság. Angolul: Hungarian Plant Protection Society 2./ A Társaság alapításának éve:

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben