NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 NEMZETGZDSÁGI MINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: ankszakmával kapcsolatos feladatok vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: szakmai követelménymodulokban meghatározott pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladása témakörökből számonkérése Szóbeli vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma, megnevezése: anki szakügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) Jóváhagyta: Dr. alog Ádám helyettes államtitkár Érvényes: április 1-től 1

2 szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Tételszám anki hálózati egységekben tájékoztatja az ügyfeleket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Pénzforgalmi bankszámláról és lakossági folyószámláról információt nyújt. 1, 8, 9 bank betéti és a bank által forgalmazott értékpapírok konstrukcióját és 2, 3, 4, 13 kondícióit ismerteti, összehasonlítva más befektetési konstrukciókkal. z ügyfelek számára rendelkezésre álló kártyatípusokra vonatkozó 10 információkat megadja. banknál igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról információt nyújt. 7, 8, 9, 10, lakossági és kisvállalkozói ügyfelek által igénybe vehető hitelkonstrukciókról, a hitelkérelem összeállításához szükséges tudnivalókról információt nyújt. 12 5, 6, 7, 16, 17, 18 anki hálózati egységekben az ügyfeleket kiszolgálja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 etéti és számlaszerződést (forint és deviza) megköt, kártyaigénylést befogad. 1, 2, 9, 10, 11 Pénzforgalmi megbízásokat és betéti termékekre vonatkozó megbízásokat 2, 8, 9 átvesz. Értékpapír-forgalmazásból adódó front office feladatokat ellát. 4, 13 Lakossági és bizonyos kisvállalkozói hitelkérelmeket befogad. 5, 6, 16, 17, 18 Egyszerűbb egyéb banki szolgáltatásokat végez (pl. safe). 9, 12 Egyéb banki szolgáltatásokat (fedezetigazolás, bankgarancia st előkészít. 9, 12 Reklamációkat fogad és ügyintéz. 3, 10, 11 Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám pénzforgalom szervezésének és lebonyolításának közgazdasági, 8 jogi és technikai összefüggései. Pénzforgalmi bankszámla, illetve lakossági folyószámla nyitása, 1, 8, 9 számlavezetés, és a bankszámlák pénzforgalmával kapcsolatos feladatok. Pénzforgalmi jelzőszámok felépítése, helyességük ellenőrzése. 8, 9 C Készpénzes és készpénz nélküli fizetési formák. 9 számlanyitással, a számlavezetéssel és az ügyfélgondozással 1, 8, 9 kapcsolatos leggyakrabban felmerülő banküzemi és jogi problémák kezelése. z ügyfelek szakszerű tájékoztatása, a banki kondíciótípusokról 1, 2, 3, 4, 8, (költségek, kamatozás, óvadék, díjak st. 9, 12, 18, 15 2

3 Típus Szakmai ismeret Tételszám bankkártya mint komplex lakossági termék jellegzetességei, a 10 kártyaüzletág gazdasági, pénzügyi és jogszabályi összefüggései. utorizáció folyamata, autorizációs limittípusok, az autorizáció során 11 felmerülő problémák. kártyacsalást megakadályozó feladatok és ezek szakszerű 11 megoldása. Lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó ismeretek. 5, 6, 16, 17, 18 bankhitel mint finanszírozási mód, a jelentősebb banki 5, 6, 7 hiteltípusok, hitelfajták. bank hitelezési kockázatai és ezek kezelése. 14, 15 bankban elérhető különféle lakossági hiteltípusok (fogyasztási 6 hitel, lombardhitel, folyószámlahitel, lakásvásárlási hitel st. z igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, 16, 17, 18 adatszolgáltatási és egyéb teendők. vállalkozások pénzügyi-gazdasági értékelésénél használatos 16, 17 gyakoribb technikák, és ezek alkalmazása a kisvállalkozások esetében. z adósminősítési rendszerek fő jellemzői, egy adott adósminősítési 15, 16, 17, rendszer szakszerű alkalmazása egy kisvállalkozás esetében. 18 lakossági hitelezésben alkalmazott scoring-technikák. 18 limit-meghatározás alapelvei. 17, 18 Hitelkérelem összeállítása. 16, 17, 18 banki hitelezési folyamat egyes lépései. 15, 16, 17, 18 hiteldíjszámítás módszere. 18 Hitelbiztosítékok fajtái, egy adott hitelkérelemhez felajánlott 15 biztosíték értelmezése. hiteldosszié és a páncéldosszié tartalma. 16 banki hiteladminisztráció folyamata, az iktatási, tárolási rendszer, 15, 16 a hitelezési eljárási rend. bank belső hitelezési szabályzata. 15 C Hiteltörlesztési tervek elkészítése. 18 betétformák, betétszerződések jogi sajátosságai, betétszerződés 1, 2 megkötése. kamatszámítás módszerei, egy-egy banki termék 3 hozamszámításának elvei, a banki termékek hozam szerinti összehasonlítása. betétvédelem alapelvei, a betétvédelem körébe tartozó termékek és 1 szolgáltatások. pénzmosás. 1 jelzáloghitelezés fő jellemzői. 6 bank más forrásgyűjtő termékeinek, a betétszerű banki papírok, a 3, 4, 13 kötvények, letéti jegyek jellemzői, hozama. z értékpapír-forgalmazásból adódó adminisztratív feladatok. 4, 13 3

4 Szóbeli tételsor 1. tétel Ismertesse a hitelintézetek működését meghatározó legfontosabb prudenciális szabályokat! Foglalja össze a betétbiztosítás szabályozásának lényegi elemeit, a betétbiztosítás funkcióját! Ismertesse a betétvédelem körébe tartozó és abból kizárt termékeket és szolgáltatásokat! Mutassa be a efektető Védelmi lapot, vagyonának forrásait, a kártalanítás összeghatárát, a kifizetés módját és a kártalanítás menetét! Egy új ügyfél számlát kíván nyitni Önöknél. Mutassa be, hogy a pénzmosás szabályozásához kapcsolódóan milyen ügyintézői feladatokat kell elvégezni a fizetési számla nyitása során! Ismertesse a fizetési számlán végrehajtott tranzakciók esetében a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket, és szabályokat! 2. tétel Definiálja a betét fogalmát! Ismertesse a kereskedelmi bankok által forgalmazott betéttípusokat, azok legfontosabb jellemzőit, és a betétek szerepét a kereskedelmi bankok működésében! Mutassa be a betétszerződés tartalmi elemeit! Ismertesse az EKM számítás módszerét, a szabályozás lényegét és szerepét a betételhelyezésben! ankjuk egyik ügyfele arról érdeklődik, hogy milyen előnyei vannak a Tartós efektetési Számla megnyitásának? Tájékoztassa az ügyfelet a számlakonstrukció előnyeiről, működéséről, típusairól, megnyitásának és megszűnésének módjáról! 3. tétel Ismertesse a kamatszámítás módszereinek elméleti összefüggéseit! Mutassa be a kötvény, a letéti jegy, a részvény és a befektetési jegy hozamszámításának elveit! Mutassa be és hasonlítsa össze a fenti termékek között az ügyfelek szempontjából fontos hozam kockázat összefüggéseket! Ismertesse az alábbi összefüggések, fogalmak jelentését: elvárt hozam, lépcsőzetes- és sávos kamatszámítás! ankjuk egyik ügyfele jelentős összegű megtakarítással rendelkezik. Tegyen fel kérdéseket az ügyfél részére annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb befektetési konstrukciót tudja számára ajánlani! Tájékoztassa az ügyfelet és hívja fel figyelmét az egyes befektetési konstrukciók kockázataira! 4

5 4. tétel Definiálja az alábbi fogalmakat: materializált-, dematerializált-, immobilizált értékpapír, MIFID teszt! Ismertesse a bankok által kibocsátható forrásgyűjtési célú értékpapírokat és mutassa be ezek jellemzőit! Ismertesse az értékpapírokkal történő kereskedelem során a kereskedés, az elszámolás, a kiegyenlítés és a letétkezelés összefüggéseit! Egy ügyfelük értékpapírt kíván vásárolni. Tájékoztassa az ügyfelet az értékpapírba történő befektetés technikai feltételeiről! Mutassa be az értékpapír-befektetési számla funkcióját, valamint az értékpapírok forgalmazásából adódó adminisztratív feladatokat! 5. tétel Definiálja az alábbi fogalmakat: hitel, kölcsön, hitelszerződés, kölcsönszerződés! Ismertesse a bankhitel szerepét a vállalkozások finanszírozásában, (önfinanszírozás versus külső finanszírozás)! Mutassa be a kereskedelmi bankok által a vállalati ügyfeleik részére kínált hiteltípusokat! Mutassa be a devizahitelezés során felmerülő kockázatokat, és ezek okait! ankjuk egyik régi ügyfele nagyberuházás megvalósításához hitelt vesz fel Önöktől. Tájékoztassa az ügyfelet a beruházási hitel lehívásának módjáról, amennyiben az készenléti jellegű hitel! Ismertesse az ügyféllel a hitelszerződés tartalmi elemeit, és lehetséges mellékleteit, az Általános Szerződési Feltételek lényegét és célját! 6. tétel Mutassa be a kereskedelmi bankok által a lakossági ügyfeleik részére kínált hiteltípusokat! Ismertesse a lényeges különbségeket a fogyasztási kölcsön és az egyéb lakossági hitel/kölcsön típusok között! Definiálja a jelzáloghitelezéshez kapcsolódó alábbi fogalmakat: jelzáloglevél, rendes- és pótfedezet, LTV arány, likvidációs érték, likvidációs szorzó! Egy lakossági ügyfél egy nagy elektronikai áruházban televíziót kíván vásárolni. z áruházban jelenleg az ügyfél által megvásárolni kívánt televízió esetében kamatmentes (0% THM) részletfizetési kedvezményt kínál bankjuk. z ügyfél igénybe kívánja venni a lehetőséget, és Önnél bonyolítja le az ügyletet. Tájékoztassa az ügyfelet a fogyasztási kölcsön igénylés ügymenetéről! 5

6 7. tétel Definiálja a kereskedelmi bankok által kínált alábbi aktív jellegű bankügyleteket: lízing, faktoring, forfeting, váltó! Mutassa be az egyes ügyletekben részt vevő szereplőket, a fenti ügyletek működését, esetleges altípusait, valamint a finanszírozásban betöltött szerepüket! Milyen szerepet tölt be a jegybank a váltók forgatásában? ankjuk egyik ügyfele autót szeretne vásárolni, nem rendelkezik azonban elegendő készpénzzel, ezért a lízingelés mellett dönt. Tájékoztassa az ügyfelet a lízing lényegéről, az általános feltételekről és az ügylet gyakorlati lebonyolításáról! 8. tétel Ismertesse a pénzforgalom szervezésének és lebonyolításának közgazdasági, jogi és technikai összefüggéseit! Ismertesse a fizetési rendszerek alaptípusait, a belföldi fizetési rendszer két alapelemének legfontosabb jellemzőit! Mutassa be a nemzetközi fizetési rendszereket és a SEP-t! Definiálja a fizetési művelet, fizetési számla, pénzforgalmi számla, fizető fél fogalmakat! Mutassa be a belföldi és a nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámok szerepét, felépítését, helyességük ellenőrzését! ankjuk egyik ügyfele azzal a problémával fordul Önhöz, hogy az internet bankon keresztül elindított átutalása nem érkezett meg az átutalás napját követő munkanapon a kedvezményezett számlájára. Tájékoztassa az ügyfelet az átutalások időigényéről, menetéről a belföldi fizetési rendszerben! 9. tétel Mutassa be a fizetési számlák közötti fizetési módokat, valamint a fizetési számlákhoz kötődő készpénzfizetési módokat! Ismertesse az innovatív (mobiltelefonra épülő, elektronikus pénz) fizetési formák és a postai pénzforgalmi szolgáltatások csoportjait! Definiálja az alábbi fogalmakat: árfolyam, vételi árfolyam, eladási árfolyam, közép árfolyam, valuta, deviza, konvertibilitás! Ismertesse a kereskedelmi bankok által alkalmazott árfolyam típusokat! Egy új ügyfél számára fizetési számlát nyit. Ismertesse a fizetési- és a pénzforgalmi számla nyitásához szükséges dokumentumokat, az igényelhető egyéb elektronikus bankszolgáltatásokat a lehetséges ügyféltípusok esetében! Ismertesse a bankok tájékoztatási kötelezettségét a számla tranzakciók esetében! 6

7 10. tétel Definiálja a bankkártya üzletág alábbi fogalmait: bankkártya, kártyabirtokos, kártya tulajdonos, kibocsátó, elfogadó hely, bankkártya rendszerek! Csoportosítsa a bankkártyák különböző típusait! Ismertesse a hitel- és a betéti kártya közötti különbségeket! Ismertesse a kártyaigénylés során elvégzendő ügyintézői feladatokat, és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket! Egy ügyfél azért reklamál Önnél, mert hitelkártyájával történő vásárlása során számításai szerint nem tudta igénybe venni a 45 napos kamatmentes fizetési periódust. Tájékoztassa az ügyfelet a hitelkártya működési mechanizmusáról és döntse el, hogy jogos-e az ügyfél panasza! 11. tétel Definiálja a bankkártyákhoz kapcsolódó alábbi fogalmakat: autorizáció, autorizációs limittípusok, klónozás! Mutassa be az autorizáció folyamatát! Mutassa be a kártyacsalások leggyakoribb típusait, és a legfontosabb kárviselési szabályokat (kártya letiltása, bejelentési kötelezettség, ügyfél kárviselésének felső határa, hitelintézet kárviselése)! ankjuknak egy új ügyfele bankkártyát igényel. Fogalmazzon meg legalább öt kérdést, amelyeket feltenne az ügyfélnek! Tájékoztassa az ügyfelet azokról a paraméterekről, melyek lehetővé teszik a bankkártya azonosítását internetes vásárlások esetében is! 12. tétel Mutassa be a kereskedelmi bankok mérlegen kívüli bankszolgáltatásait! Ezek között a kereskedelem-finanszírozás (bankgarancia, elfogadványhitel, akkreditív) egyes típusait! Ismertesse a bankgaranciák és a banki kötelezettségvállalások típusait, jellemzőit, a felmerülő költségeket, hozamokat! Munkája során bankgarancia szerződést kell kötnie. Ismertesse a szerződő ügyféllel a bankgarancia szerződés tartalmi elemeit! Mutassa be a konkrét ügyintézői feladatokat a bankgarancia kiadásához kapcsolódóan! 7

8 13. tétel Definiálja a befektetési alapokhoz kapcsolódó kiemelt fogalmakat: befektetési jegy befektetési alap, alapkezelő, letétkezelő! Mutassa be a befektetési alapok fajtáit és szerepét az ügyfeleknek kínált megtakarítási és befektetési szolgáltatások között! Mutassa be a befektetési alapokat a lehetséges befektetési stratégiák alapján! ankjuk egyik ügyfele az általa választott befektetési alap havi jelentését tanulmányozza! Ismertesse az ügyféllel az alábbi mutatók funkcióját, és információ tartalmát: szórás, béta, duráció, követési hiba, benchmark, alfa! 14. tétel Definiálja az üzleti bankok alábbi kockázatait: hitelezési-, működési-, likviditási-, piaci-, szolvencia kockázat! Mutassa be a lejárat-, összeg- és eszköz transzformáció szerepét a kockázatok csökkentésében! Definiálja a hitelezési kockázat elemeit (az ügyfélkockázatot, az országkockázatot és a koncentrációs kockázatot) és a várható hitelkockázati veszteséget meghatározó összetevőket! Egy lakossági ügyfél 90 napon túli késedelembe esett jelzáloghitelének törlesztése kapcsán. Tájékoztassa az ügyfelet a lehetséges fizetési könnyítésekről! Ismertesse az ügyféllel a KHR-be történő rögzítés feltételeit és eseteit valamint a törlés lehetőségeit! 15. tétel Mutassa be a hitelezési kockázat elleni védekezés 3 szintjét (jogszabályi szint, külső ellenőrzés, belső ellenőrzés)! Mutassa be a bankok által kötelezően elkészítendő belső szabályzatok közül a fedezetértékelési-, a hitelezési-, az ügyfél- és partnerminősítési, valamint az ügyletminősítési és ügyletértékelési szabályzatok tartalmi elemeit! fedezetértékelési szabályzat kapcsán mutassa be a biztosítékok elfogadhatóságának, értékelhetőségének és jogi érvényesíthetőségének szempontjait! Egy ügyfél szabad felhasználású hitelt kíván felvenni! Mutassa be az ügyfélnek a bankjuk által elfogadott lehetséges biztosítékokat az ügylethez kapcsolódóan! Tájékoztassa az ügyfelet a szerződések közokiratba foglalásának feltételeiről, előnyeiről és költségeiről a bank és az ügyfél számára! 8

9 16. tétel Ismertesse a lakossági és a vállalati hitelkérelem összeállításának legfontosabb kérdéseit, a hitelkérelem kötelező mellékleteit! Mutassa be a hitelezés folyamatának egyes szakaszait, a tájékozódástól a work out-ig! Mutassa be a hitel-monitoring fogalmát és szerepét a kockázatkezelésben! Ismertesse a hiteldosszié és a páncéldosszié funkcióját és felépítését! Tájékoztasson részletesen egy Ön által választott és paramétereiben ismertetett ügyfelet a hitelkérelem összeállításának feladatairól, a hitelkérelem elbírálásának az ügyfelet érintő részleteiről! Tájékoztassa az ügyfelet a hitelviszony tekintetében az őt megillető fogyasztóvédelmi jogokról! 17. tétel Ismertesse a vállalati hitelezésben alkalmazott rating, mint ügyfélminősítő módszer elméleti és gyakorlati összefüggéseit! Ismertesse a vállalkozások pénzügyi-gazdasági elemzésénél, értékelésénél használható technikák, mutatók rendszerét, az elemzéshez használható külső adatbázisokat, információforrásokat! Mutassa be az egyoldalú szerződésmódosítás szabályozásának legfontosabb összefüggéseit! Tájékoztassa bankjuk vállalati ügyfelét arról, hogy az objektív ügyfélminősítés szempontjainak elvégzéséhez milyen dokumentumokra van szüksége! Fogalmazzon meg 5 kérdést az ügyfélnek, mely alapján a szubjektív minősítés elvégezhető! 18. tétel Ismertesse a lakossági hitelezésben alkalmazott scoring, mint ügyfélminősítő módszer elméleti és gyakorlati összefüggéseit! Ismertesse a THM szerepét, számításának elvi technikáját éven belüli, éven túli annuitásos és éven túli állandó tőketörlesztéses hitel esetében! Ismertesse a különböző limit típusokat és a limitmeghatározás alapelveit! Lakossági ügyfelük számára hiteltörlesztési tervet készített. Ismertesse az ügyféllel a hiteltörlesztési terv felépítését és annak tartalmát! Tájékoztassa az ügyfelet azokról a különbségekről, amelyek az annuitásos és állandó tőketörlesztésű hitel hiteltörlesztési terve között az adósságszolgálat, a tőke- és kamatfizetési kötelezettség esetében adódnak! 9

10 vizsgázó neve: ankszakmával kapcsolatos feladatok Értékelő lap Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Maximum Elért 1 85 Szint Szakmai készségek Pontszám 4 Szakmai kommunikáció. 3 4 Információforrások kezelése. 2 5 Egyéb kompetenciák* Pontszám Felelősségtudat. 2 Személyes Önállóság. 1 4 Pontosság. 1 Társas Kapcsolatteremtő készség. 1 Közérthetőség. 1 2 Áttekintő képesség. 1 Módszer Rendszerező képesség. 1 Problémamegoldás, hibaelhárítás. 1 4 Logikus gondolkodás. 1 Összesen: 100 Megjegyzés:. dátum... aláírás 1 z eredményes teljesítéshez minimum 60 pont szükséges. 1

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZAKKÉPESÍTETT ANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 04 2. A szakképesítés megnevezése: Szakképesített

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 01 Banki szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. december 31. Ára: 1890 Ft 15. szám 2002. december FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2009. évi elõ

Részletesebben

Budapest, 2008. október

Budapest, 2008. október Budapest, 2008. október 1 Kézzelfogható pénzügyek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Piaci szereplők... 4 1.2 Közvetítők... 4 1.3 Felügyelet... 5 1.4 Vitarendezés... 6 2 Számlavezetés, bankszámlák...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben