Szerzői jogi védelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzői jogi védelem"

Átírás

1 Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző engedélye nélkül közölni. A szerző által jelen formában közzétett szellemi termékben szereplő tartalom, tördelési forma, grafikai jelzésrendszer, színezés, elrendezés és minden más olyan jellemző, amely ebben az ajánlatban jelent meg először Magyarországon, a szerző jogtulajdona, annak a szerző engedélye nélkül bármilyen átvétele, másolása, felhasználása jogellenes, és a felhasználót felelősség terheli. Ez a szellemi termék a szerzői jogról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései alapján törvényi védelem alatt áll. Bármely jog megsértése esetén a szerző anyagi követeléssel és egyéb jogi igénnyel léphet fel. Berkes Péter szellemi tulajdona minden jog fenntartva!

2 Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz Eseményszervezés a FŐSODORBAN

3 XXIV. RÉSZ 1. A sportszervezetek felépítése 2. A marketing szervezeti beágyazódása 3. A sportegyesület alakítása 4. Sportesemények rendezésének 3. Szabadidősport események

4 SZ E R V E Z E T

5 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

6 A SPORTSZERVEZETEK TÍPUSAI SZABADIDŐSPORT ( SPORT FOR ALL ) SZERVEZETEK VERSENYSPORT VAGY ÉLSPORT SZERVEZETEK (LÁTVÁNYSPORT) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT SZERVEZETEK FOGYATÉKKAL KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK ÉS FUNKCIÓK - a sport és a ÉLŐK testnevelés - szabadidő-eltöltés (SPORT)SZERVEZETEI - csúcseredmények elérése megszerettetése - egészséges életmód - rekordok (országos, világcsúcs) - szemléletmód, - rekreáció életvitel alakítása - nemzetközi elismerés (image) - alapozó funkció - egészségmegőrzés - reprezentatív sportpolitikai - kiválasztást segítő funkció funkció

7 A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKSÉG ELNÖK ÜGYVEZETŐ ELNÖK GAZDASÁGI VEZETŐ HIVATALI APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK TANFOLYAMI CSOPORTOK

8 EGY SZAKOSZTÁLY MODELLJE SZAKOSZTÁLYVEZETŐSÉG ELNÖK ALELNÖK, HA SZÜKSÉGES ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ VAGY SZAKOSZTÁLYVEZETŐ VEZETŐ EDZŐ INTÉZŐ VAGY SZERVEZÉSI VEZETŐ /Technikai vezető/ PÉNZÜGYI VEZETŐ EDZŐK UTÁNPÓTLÁS EDZŐK ORVOS, GYÚRÓ TUDOMÁNYOS KUTATÓK REHABILITÁCIÓS CSOPORT

9 Marketing a szervezetben: A mai magyar sportszervezetek részben a nem nyereségorientált, részben a kis-vállalkozások jellegzetességeit viselik magukon. Éppen emiatt a szervezeti formák ma még nem tükrözik a marketingrészlegek beépülését! A sportban a fejlődés ugyan később indult meg, mint a termelőszférában, de a mozgások hasonlóak. A korábbiakban a sportegyesületek / sportvállalkozások / szabadidőközpontok önmagukat a sportot értékesítőknek minősítették, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy az eladás mellett más funkciókat is teljesíteni kell. Így nem is beszélhetünk marketingszemléletű gondolkodásmódról. Jellemző a marketingfunkció hiánya a sportszervezetek esetében hasonlóan a kisvállalkozásokhoz. A kisvállalkozások is, hasonlóan a sportszervezetekhez lokális, vagy területi piacokat szolgálnak ki. Ma már a kisszervezetek körül is megváltozott a környezet, amihez alkalmazkodni a marketingfunkciók szervezett ellátásával lehet. Ha nem teszik, akkor beszélhetünk: MARKETING-RÖVIDLÁTÁS JELENSÉGÉRŐL (MARKETING MYOPIA)

10 Háromféle vállalat van?

11 XXIV. RÉSZ 1. A sportszervezetek felépítése 2. A marketing szervezeti beágyazódása 3. A sportegyesület alakítása 4. Sportesemények rendezésének 3. Szabadidősport események

12 Tevékenység: Üzleti vállalkozás Színtér: Piac Keret: Piaci verseny

13 Felső vezetés Középvezetés Frontvonal Vevők Hagyományos VEVŐK Frontvonal Középvezetés Felső vezetés Vevőorientált

14 Egy üzleti szervezet úgy is lehet fogyasztó-orientált, ha a marketingosztály nagyon kicsi! Ennek ellenkezője is igaz! Egy cég marketingtevékenységek egész sorával foglalkozhat anélkül, hogy közelebb kerülne a fogyasztóhoz.

15 Tanulmányok: Chicago Egyetem: közgazdaságtan MA ; Massachusetts Instituteof Technology: közgazdaságtan Ph.D Életút: : tanársegéd a Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Marketing tanszékén, majd ugyanitt : docens : Montgomery Ward-professzori díjas egyetemi tanár : Harold T. Martin-professzori díjas egyetemi tanár : S. C. Johnson & Son-professzori díjas egyetemi tanár. Philip Kotler Tanácsadói tevékenység: Többek között olyan vállalatok számára végzett tanácsadói munkát, mint az IBM, a General Electric, az AT&T, a Honeywell, a Bank of America és a Merck. Egyéb: Általa oktatott tárgyak, kutatási terület: marketing menedzsment, nemzetközi marketing, nonprofit marketing, szolgáltatásmarketing, stratégiai marketing, maketing elemzés és tervezés, kulturális intézmények marketingje, vendéglátóipari, turisztikai és területi marketing, marketing és gazdasági fejlődés. Az alábbi intézmények díszdoktora: Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetem (1998), Stockholmi Egyetem (1998), Groupe HEC (1998), Santo Domingói Katolikus Egyetem (1997), Athéni Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Egyetem (1995), Zürichi Egyetem (1990), DePaul Egyetem (1998). Ő az egyetlen, aki háromszor is elnyerte a Journal of Marketing Alpha Kappa Pi díját az év legjobb cikkéért ben Victor Mataja medált kapott, 1989-ben elnyerte a Charles Coolidge Parlin nemzeti marketing-díjat, 1983-ban Stuart Henderson Britt-díjat nyert. Marketinggel foglalkozó szervezetek élén is többször állt igazgatóként, számos vezető folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, és a világpiacon vezető pozícióban levő cégek tanácsadója.

16

17 A marketing, mint egyenrangú funkció Termelés Pénzügy Emberi erőforrás Marketing

18 A marketing, mint fontosabb funkció Pénzügy Termelés Emberi erőforrás Marketing

19 A marketing, mint fő funkció Termelés Emberi erőforrás Marketing Pénzügy

20 A vevő, mint vezérlő funkció Termelés Emberi erőforrás VEVŐ Pénzügy Marketing

21 A vevő, mint ellenőrző és a marketing, mint integráló funkció Termelés Emberi erőforrás Marketing VEVŐ Pénzügy

22 Funkcionális marketingszervezet A marketingfeladatok hatóköre: - törzskari szervezetek szemben értékesítési feladatok - stratégiai és operatív teendők - marketingtervezéstől (64%) a készletezésig (16%) A marketingtevékenységek szerepe a versenyelőnyben Részterület Magyarország (1996) Anglia (1988) Versenyképes ár 36% 8% Termékminőség 35% 18% Vállalat/márka hírneve 22% 26%

23 A marketing osztály feladata és vállalaton belüli státusza UK Portugália A marketing osztály feladata n = 83 n =94 Értékesítést támogató funkció 20,5 18,1 A termék kommunikációja és a fogyasztókhoz való eljuttatása 27,7 23,4 A fogyasztói igények feltárása és kielégítése 51,8 58,5 A marketing státusza a vállalaton belül n = 80 N = 97 Nem létezik 10,0 9,3 Értékesítés és marketing feladatok 48,8 44,4 Vállalati filozófia, amely irányítja a vállalatot 41,3 46,6

24 A marketing szervezet által végzett feladatok Termék Márkázás Árazás Kommunikáció Elosztás Szolgáltatás Értékesítés UK Fejlődő orsz

25 A marketing tevékenységért felelős osztályok % Nem végzett Marketing Értékesítés Igazgatótanács Egyéb TOTAL Piacrészesedés 27,8 19,6 18,6 4,1 29,9 97 Profitabilitás 8,4 8,4 8,4 22,1 52,7 95 Célcsoport 5,1 26,5 21,4 8,2 38,8 98 Márkázás 34,1 24,2 12,1 2,2 27,4 91 Termék pozícionálás 28,7 27,7 9,6 3,2 30,8 94 Piaci trendek elemzése 6,1 33,7 23,5 1,0 35,7 98 Vevők elemzése 2,0 21,4 29,6 3,1 43,9 98 Versenystratégiák 8,2 26,5 26,5 2,0 36,8 98 Termék/szolgáltatás kialakítás 5,3 31,6 20,0 3,2 39,9 95 Marketing terv 27,3 38,4 8,1 1,0 25,2 99 Marketing-mix 29,2 38,5 8,3 1,0 23,0 96

26 A vállalati marketingszervezet jellemzői Szervezeti megoldás Elkülönült marketingosztály van A marketing az értékesítési/kereskedelmi osztályhoz tartozik Az értékesítés a marketing osztály része A marketing közvetlen igazgatói hatáskörbe tartozik A marketing közvetlenül képviselve van az igazgatótanácsban A marketingtevékenységet termék és/vagy márka menedzserek köré szervezzük A marketingtevékenységet piaci és/vagy területi menedzserek köré szervezzük 26 29

27 Optimális szervezeti struktúra a sportmarketingfunkciókhoz A szervezet felső vezetője Marketing-menedzser Reklámmenedzser Értékesítésimenedzser Jegymenedzser Marketingkutatási menedzser PRmenedzser Médiakapcsolatimenedzser Közönségkapcsolatimenedzser

28

29 XXIV. RÉSZ 1. A sportszervezetek felépítése 2. A marketing szervezeti beágyazódása 3. A sportegyesület alakítása 4. Sportesemények rendezésének 3. Szabadidősport események

30 SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA fő 18. életévét betöltött vagy szülői beleegyező nyilatkozattal rendelkező magyar állampolgár kinyilvánítja egyesülési szándékát. 2. Elkészítik az alapszabály tervezetét 3. Összehívják az alakuló közgyűlést - Napirendi pontok: - Az alapszabály megvitatása, elfogadása - Tisztségviselők, ügyintéző-és képviseleti szervek megválasztása /jogok, kötelezettségek/ - Az egyesület megalapításának kimondása 4. Dokumentumok /jogosult személy köteles kérni a bírósági nyilvántartásba vételt a sportegyesület székhely szerinti megyei bíróságon, illetőleg a Fővárosi Bíróságon. A sportegyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre./ - Alakuló ülés jegyzőkönyve - Alakuló ülés jelenléti íve /tagok nevével, lakóhelyével, aláírásával/ - Alapszabály - Elfogadó nyilatkozatok /az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata/ - Székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata - Kérelem a bírósági bejegyzésre 4. Iratok benyújtása a megyei (fővárosi) bíróság társadalmi szervezetek bejegyzése osztályára 5. Bankszámla-nyitás 6. Bejelentkezés a TB-nél 7. APEH bejelentkezés

31 1. Általános rendelkezések Név Alapítás éve Székhely Tagság formái /önálló jogi személy/ 2. Az egyesület célja és feladatai AZ ALAPSZABÁLY TARTALMA 3. Az egyesület tagsága /rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag, adományozó/ Jogok Kötelezettségek 4. Az egyesület szervezete /közgyűlés, elnökség (elnök, alelnökök, ügyvezető, titkár), felügyelő bizottság/ Az egyesület vezető és ellenőrző testületei Az egyesület vezető tisztségviselői 5. Az egyesület gazdálkodása és vagyona 6. Kilépés, kizárás, felfüggesztés 7. Záró rendelkezések

32 Forrás: OTSH-felmérés (Buda-Greminger, 1995),;Központi Statisztikai Hivatal (A nonprofit statisztika 10 éve, 2002)

33

34 NAGYOBB HANGSÚLYT KELL KAPNIA A SZÉLESEBB TÖMEGEKETT ELÉRŐ TÁMOGATÁSI FORMÁKNAK A finanszíroz rozáss természetes koncentrálts ltsága mellett vizsgáland landó az arányok indokoltsága Kalkuláció Sport területe 2003 évi támogatás (*) Érintett lakosok száma Egy főre jutó támogatás Megoszlás % Élsport (Forma 1 nélkül) 4,1 Mrd Ft ,1 millió Ft 7% Egyesületek, utánpótlás 8,3 Mrd Ft Ft 13% Iskolai és diák sport, testnevelés óra (GYISM, BM) Sportrekreáció (szabadidősport) 32 Mrd Ft 2,6 Mrd Ft 1,3 millió Rendszeresen sportolók: fő Ft ~ Ft 51% 4% Létesítmények 11,3 Mrd Ft % Fel nem osztott 4,4 Mrd Ft - - 7% Összesen 62,7 Mrd Ft - 100% (*) Kalkuláció 2003-ra: GYISM költségvetési előirányzat, BM és önkormányzati támogatások becsült értéke -7- Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

35 Finanszírozás változása (Hazai rendezésű világversenyek nélkül) Diáksport Szabadidősport Utánpótlás-nevelés Versenysport millió Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

36 A sportegyesületek megoszlása bevételeik nagysága szerint 9% 7% 8% 27% 500ezr Ft alatt 500ezer - 2millió 2millió- 5millió Ft 5millió- 10millió Ft 17% 32% 10millió Ft - 20millió Ft 20millió Ft felett Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

37 Egy átlagos sportegyesület bevételi forrásainak megoszlása 12% 3% 3% 32% helyi ök.-i támogatás saját bevétel szponzori tám. 18% pályázatok 32% magánadományok egyéb Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

38 Magyarország EU átlag Állami támogatás Állami támogatás Önkormányzati támogatás Szerencsejáték bevételeiből Szponzori bevételek Önkormányzati támogatás Szerencsejáték bevételeiből Szponzori bevételek Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

39 kevés a tőkeerős hazai nagy cég; nem ismerik a szponzorálás know-how-ját; e cégek szponzorációval kapcsolatos döntéshozatala sokszor szubjektív alapon történik; a multinacionális cégek szponzorációs tevékenységével kapcsolatban a döntések sokszor regionális, vagy európai szinten születnek és nem egy-egy ország sportjára vonatkoznak; nagy szponzorok kevesen vannak, a nagyszámú kis szponzor számára biztosítható felület viszont kicsi, azaz nem hatékony; a médiaközvetítések és a megfelelő publicitás hiánya kevésbé teszi attraktívvá a szponzori megjelentést; a reklám hatékonysági mérhetőségével szemben nincsenek hasonló, adekvát mutatók a szponzorálásra; a reklámköltségek megtérülési ideje jóval gyorsabb, mint a szponzorációé; Ezen ördögi kör megtöréséhez (azaz profi, külföldi nagyfinanszírozók bevonásához) átlátható támogatási és elszámolási rendszer, illetve a sportszervezetek hatékony gazdálkodása szükséges; Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

40 SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK A szakszövetség jogi személy. A szakszövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágában folyó tevékenységet, közreműködik a törvényben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. A szakszövetség az önkormányzati elv alapján, alapszabálya szerint működik és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A szakszövetség megalakításának feltételei: alapszabály megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, országos sportági szakszövetség esetén nyilvántartásba vétel. Az országos sportági szakszövetséget a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, ha a szövetség alapszabálya nem ütközik jogszabályba, a szakszövetség létrehozását olyan sportágban határozták el, amelynek a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségében (AGFIS) tagszervezete van, a sportágban országos szövetség még nem működik, a törvényerejű előírásoknak eleget tettek. A szakszövetségek működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A szakszövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége, szükség szerint, de legalább kétévente össze kell hívni.

41 A közgyűlés hatáskörébe tartozik: az alapszabály megállapítása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szerv megválasztása, az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása, a szövetség feloszlatása vagy egyesülésének kimondása. döntés mindabban, amit az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A szakszövetség célja megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat.

42

43 Szövetségek kiadásai 2% 4% 23% 30% 13% 28% Személyi Működés Versenyrend. Válogatott Beruházás Egyéb Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

44 Szövetségek összesített bevételei 2003 (Forrás: szövetségek - OSAP adatlapok) Magyar Repülő Szövetség Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Magyar Kutyafogathajtó Sportszövetség Magyar Sumo Szakszövetség Magyar Biliárd Szövetség Magyar Kung-fu Szakszövetség Magyar Bridzs Szövetség Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Magyar Snowboard Szövetség Magyar Nanbudo Szövetség Magyar Testépítő és Fittness Szövetség Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Magyar Lábtenisz Szövetség Magyar Kendo Szövetség Magyar Golf Szövetség Magyar Modellező Szövetség Magyar Táncsport Szakszövetség Magyar Rádióamatőr Szövetség Magyar Bowling és Teke Szövetség Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Magyar Karate Szakszövetség Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Magyar Taekwondo Szövetség Magyar Tollaslabda Szövetség Magyar Sí Szövetség Magyar Búvár Szakszövetség Magyar Rögbi Szövetség Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Magyar Lovassport Szövetség Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége Magyar Röplabda Szövetség Magyar Vitorlás Szövetség Magyar Sakkszövetség Magyar Asztalitenisz Szövetség Állami támogatás összesen (sportágfejlesztési támogatással) Magyar Triatlon Szövetség Magyar Jégkorong Szövetség Magyar Evezős Szövetség Magyar Tenisz Szövetség Magyar Judo Szövetség Magyar Birkózó Szövetség Egyéb bevételek Magyar Ökölvívó Szakszövetség Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Magyar Vízilabda Szövetség Magyar Öttusa Szövetség Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Sportlövők Szövetsége Magyar Úszó Szövetség Magyar Vívó Szövetség Magyar Torna Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Atlétikai Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

45 A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK Választott társadalmi szervezetek, vezetőiket a kongresszus választja, alapdokumentuma az alapszabály. A sportág vezető szerve a Tanács. Legfontosabb feladatai: a sportág szabályrendszerének megállapítása, fejlesztése, folyamatos kontrollálása a sportágra vonatkozó legfontosabb szabályozók kiadása (szabálykönyv, világversenyek szabályai stb.) a sportág statisztikáinak és versenyzői nyilvántartásainak vezetése döntés a nemzetközi versenyek színhelyeiről a sportág pénzügyeinek kezelése, marketingpolitika irányítása a sportág kapcsolatrendszerének biztosítása a sportág képviselete az olimpiai mozgalomban a sportág fejlesztési lehetőségeinek figyelemmel kísérése

46 NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK MODELLJE TAGSZÖVETSÉGEK TANÁCS VAGY ELNÖKSÉG ELNÖK BIZOTTSÁGOK VAGY MUNKACSOPORTOK -TECHNIKAI -ORVOSI - NŐI - MARKETING I. ALELNÖK II. ALELNÖK PÉNZÜGYI VEZETŐ FŐTITKÁR TERÜLETI SZÖVETSÉGEK AFRIKA ÁZSIA ÓCEÁNIA ÉSZAK, DÉL AMERIKA AUSZTRÁLIA - EURÓPA

47 XXIV. RÉSZ 1. A sportszervezetek felépítése 2. A marketing szervezeti beágyazódása 3. A sportegyesület alakítása 4. Sportesemények rendezésének 3. Szabadidősport események

48 E L M É L E T

49 Mit rendezünk egyáltalán és főként mi célból?

50 SPORTVERSENYEK RENDEZÉSÉNEK INDOKAI Szórakoztatás (aktív és passzív) A sportág népszerűsítése Versenyzési lehetőség teremtése (légkörhöz, egyéb körülményekhez való szoktatás) Válogatás Európa-és világbajnoki küzdelmekre, olimpiára Gazdasági okok (az ország, város, régió turizmusának fellendítése, finanszírozási forráslehetőség megteremtése a rendező szervek számára)

51 SPORTVERSENYEK RENDEZÉSE Rendezés utáni feladatok 10.00% Rendezés 30.00% Előkészítés 60.00%

52 A SPORTVERSENYEK FELOSZTÁSA több szempont alapján lehetséges 1. SPORTÁGAK SZERINT: pl. kajak, öttusa, futball, atlétikai versenyek 2. SPORTÁGON BELÜLI VERSENYSZÁMOK SZERINT: pl. torna: talaj, korlát, gyűrű stb. 3. VERSENYFAJTA SZERINT: - HÁZI VERSENYEK (csak saját szakosztály versenyzői) - BARÁTSÁGOS VERSENYEK (felkészülési célú, nem hivatalos versenyek) - MEGHÍVÁSOS VERSENYEK (a meghívó feltételei szerint indulhatnak el versenyzők, pl. az országos bajnokság első tíz helyezettje) - KIZÁRÁSOS VERSENYEK (bizonyos versenyzők nem indulhatnak) - TERÜLETI BAJNOKI VERSENYEK (budapesti, megyei, kerületi stb., feljutó rendszerű) - ORSZÁGOS VERSENYEK, BAJNOKSÁGOK (általában a területi győztesek indulnak) - NEMZETKÖZI VERSENYEK (különböző országok egyesületi versenyzői) - NEMZETEK KÖZÖTTI VERSENYEK (különböző országok válogatottjai)

53 4. A VERSENY JELLEGE SZERINT: EGYÉNI VERSENYEK egyéni egyéni összetett CSAPATVERSENYEK egyénenkénti csapat (pl. mezei futó csapatbajnokság) együttes csapat (pl. labdajátékok) egyéni csapat (pl. lövészet) 5. VERSENYZŐI TULAJDONSÁG ALAPJÁN: nemek szerint életkor szerint minősítés szerint súlycsoportok szerint 6. SZERVEZÉSI RENDSZER SZERINT: kieséses versenyek körmérkőzéses versenyek vegyes rendszerű versenyek (pl. először körmérkőzés, utána egyenes kiesés- Foci VB) egy vagy kétfordulós bajnoki rendszerek, kupaversenyek (minősítésre való tekintet nélkül bárki indulhat)

54 EGYENES KIESÉS SZERVEZÉSI RENDSZEREK EGYSZERŰ IRÁNYÍTOTT KIEMELT ERŐNYERŐ KÖRMÉRKŐZÉS

55 VERSENYRENDEZÉS I. A VERSENY ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. VERSENYNAPTÁR Mikor? Hol? Ki? rendezi 2. SZERVEZŐBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSA 3. VERSENYKIÍRÁS ELKÉSZÍTÉSE 4. FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYI ANYAGI SZEMÉLYI - PÁLYA - BÍRÓI DÍJAK - ÉRTESÍTÉS - MEZEK - ORVOSI DÍJAK - NEVEZÉSEK - ÖLTÖZŐ - BÉRLETI DÍJAK - JEGYZŐKÖNYV - EDZŐHELY STB. - TISZTELETDÍJAK 5. FORGATÓKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE

56 VERSENYKIÍRÁS A jó kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a verseny, bajnokság célja - a verseny helye, ideje - a rendező szerv neve, címe, felelős neve, telefonszáma - a versenyben részt vevők köre - nevezési szintek - nevezési díj - nevezési határidő - versenyszámok - helyezések eldöntése - helyezettek díjazása - a versennyel kapcsolatos költségek - egyéb speciális megjegyzések (megközelíthetőség, ellátás, szállás stb.)

57 VERSENYRENDEZÉS II. A MEGVALÓSÍTÁS FELELŐS: A SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE 1. ELLENŐRZÉS A VERSENY KLEZDETE ELŐTT 1 ÓRÁVAL 2. VERSENYBÍRÓK BEOSZTÁSA 3. IDŐREND BETARTÁSA, VERSENYSZABÁLYOK BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA, A KÖZÖNSÉG TÁJÉKOZTATÁSA A VERSENY UTÁNI SZERVEZÉSI FELADATOK - ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÁS, - JEGYZŐKÖNYVEK HITELESÍTÉSE - FELHASZNÁLT SZEREK ELSZÁLLÍTÁSA - TISZTELETDÍJAK RENDEZÉSE STB.

58 AZ EVENT MANAGEMENT TERVEZÉSI FOLYAMATA Wilkinson D. A. A tervezési folyamat fontos része a Szervezőbizottság (SZB) ülés. SZB ülés előtt: idő (mindenki ráér?) hely (zavartalan körülmények) megbeszélendő feladatok eszközök SZB ülés után: emlékeztető megírása és elküldése ellenőrzés SZB ülés alatt: vizuális segédeszközök (tábla, flip-chart) jelenlévők aktivizálása (de minél kevesebben vannak, annál hatékonyabb a csoport) kulcspontok rögzítése tevékenységi lista a jövőre nézve (felelősök és határidő megjelölése!) Forrás: Wilkinson, D. A.: Event Management

59 A SZERVEZŐBIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE KORMÁNYZAT SPORTFŐHATÓSÁG NEMZETI OLIMPIAI BIZOTSÁG NEMZETKÖZI SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG TAGSZÖVETSÉG SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE TITKÁR MUNKAMEGOSZTÁSI CSOPORTOK GAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ MARKETING SZAKTANÁCSADÓ SAJTÓ-MÉDIA SZAKTANÁCSADÓ TECHNIKAI MARKETING PROMÓCIÓ SAJTÓ MÉDIA ORVOSI VIP PROTOKOLL PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉS SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS UTAZTATÁS, SZÁLLÍTÁS JEGYELADÁS BIZTONSÁG CEREMÓNIÁK ÖNKÉNTESEK, HOSTOK/HOSTESSEK

60 OLIMPIAI PROJEKT SZERVEZŐBIZOTTSÁGA Budapest város Főpolgármesteri Hivatala Pest megyei Közgyűlés képviselője MOB képviselője ELNÖK Társelnökök Bizottsági tagok Magyar Paralimpiai Bizottság képviselője Fogyatékosok Nemzetközi Sportszövetségének képviselője Vezetőség (I. fázis - 5 fő, II. fázis 15 fő) Titkárság Pályázat előkészítés Sport Marketing Olimpiai helyszínek Stratégia Kutatás és elemzés NOB kapcsolatok Nemzetközi és nemzeti sportszövetségi kapcsolatok Nemzetközi és hazai sportszövetségek PR, reklám Sajtó- és média kapcsolatok Internet Projekt tervezés Kivitelezés Technológia Adminisztráció és pénzügyek Külső kapcsolatok Jogi kérdések Környezet

61 AZ EVENT MANAGEMENT TERVEZÉSI FOLYAMATA 1. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG A tények összefoglalása és elemzése, Az elképzelések kialakítása, A siker kritériumainak azonosítása. 2. A TÁMOGATÓK KÖRÉNEK FELMÉRÉSE Akciócsoport megalakítása, A taktika kialakítása, Alku, tárgyalás az érintett szervezetekkel. Forrás: Wilkinson, D. A.: Event Management

62 AZ EVENT MANAGEMENT TERVEZÉSI FOLYAMATA 3. KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT A szervezésért felelős csapat megalakítása, a munkaköri, hatásköri leírások elkészítése, A részletes munkaterv kidolgozása, A beszámolásai és ellenőrzési pontok meghatározása, Visszaszámlálás, az előkészületek utolsó ellenőrzése, amely kiterjed a vészhelyzetre kidolgozott tartalék tervre is. 4. MEGVALÓSÍTÁS A verseny megrendezéséhez szükséges eszközök és tartalékeszközök biztosítása, Hibakeresés és megoldás (egyedül vagy csoportosan). Forrás: Wilkinson, D. A.: Event Management

63 AZ EVENT MANAGEMENT TERVEZÉSI FOLYAMATA Áttekintés, értékelés Jutalmazás és elismerés 5. ZÁRÁS Forrás: Wilkinson, D. A.: Event Management

64 XXIV. RÉSZ 1. A sportszervezetek felépítése 2. A marketing szervezeti beágyazódása 3. A sportegyesület alakítása 4. Sportesemények rendezésének 3. Szabadidősport események

65 E S E M É Ny

66

67

68 Értékelési szempontok Mennyire szolgálja az adott rendezvény a márka marketingcéljainak elérését? Sikerült a rendezvényhez igazítani a márka helyszíni megjelenését? Mennyire hangsúlyos a márka megjelenése a rendezvényen (helyszín elhelyezkedése a többi márka helyszínéhez képest, a rendezvényen belül hol kapott helyet a márka)? Mennyire keltette fel a márkamegjelenés a rendezvény látogatóinak érdeklődését (hányan vannak a helyszínen általában)? Sikerült-e aktivizálni a rendezvény látogatóit? Milyen hosszú távú haszna van a márkatulajdonos számára a helyszíni megjelenésnek? Forrás: Kreatív: Fesztiválok értékelése, augusztus-szeptember

69 Telekom VB Park

70 Telekom VB Park

71 Telekom VB Park

72 Telekom VB Park

73 Telekom VB Park

74 Telekom VB Park

75 GKM Bringázz a munkába

76 minőségi táplálkozás + testmozgás = aktív élet élet Knoppers - Futóverseny

77 4200 Libresse Női futónap

78 Metro Nemzetközi Reggeli Futás

79 Plus Budapest Nemzetközi Maraton

80 Flora Női Futónap és Fitnesszfesztivál

81 Nike Budapest Félmaraton

82 Avon Női Világfutás

83 Nemzeti Sporthivatal - TCR

84 Theodora Speciális Olimpia

85

86 Értékelési szempontok Mennyire szolgálja az adott rendezvény a márka marketingcéljainak elérését? Sikerült a rendezvényhez igazítani a márka helyszíni megjelenését? Mennyire hangsúlyos a márka megjelenése a rendezvényen (helyszín elhelyezkedése a többi márka helyszínéhez képest, a rendezvényen belül hol kapott helyet a márka)? Mennyire keltette fel a márkamegjelenés a rendezvény látogatóinak érdeklődését (hányan vannak a helyszínen általában)? Sikerült-e aktivizálni a rendezvény látogatóit? Milyen hosszú távú haszna van a márkatulajdonos számára a helyszíni megjelenésnek? Forrás: Kreatív: Fesztiválok értékelése, augusztus-szeptember

87 Brau Union Sörgyárak Rt. Kampány Soproni márka szponzorációs aktivitása Kreatívügynökség Ark group Felületek tévé, lengőteke, mászóüveg, tépőzáras fal, sörfakitartó verseny, aszfaltúszó bajnokság, fotóterminál, eligazító táblák, üzenőfal, rock karaoke, márkasöröző, Soproni sörtálca, óriás Soproni üveg Volt Fesztivál - Soproni

88 Gillette borotválkozóverseny Cégnév: Procter and Gamble Márka: Gillette Lebonyolító ügynökség: 2-Face Célcsoport: 18-29, férfi Fő márkaüzenet, amit közvetíteni kívántak: A Gillette eddigi legjobb borotvája. Manuális és elemes változatban is. Marketingcél: A termék kipróbálására ösztönözni a potenciális fogyasztókat. Elért fogyasztók száma: Volt-e termékértékesítés: Nem volt Az akció költségei: nem nyilvános Miért döntöttek a részvétel mellett: A fesztivál ideális lehetőség a célcsoport eléréséhez, jó közeg a termékek kipróbálására. Az akció leírása: Egy kamionban borotválkozóversenyen vehettek részt az arra vállalkozó fiúk. A nyertest egy szintén fesztiválozó lány választotta ki, a győztes mehetett egy próbakört a kamion mellett álló, szintén márkázott terepjáróval. Volt Fesztivál Gillette borotválkozóverseny

89 Hubertus szarvasvadászat Cégnév: Zwack Unicum Márka: St. Hubertus 33 Lebonyolító ügynökség: HPS Experience Célcsoport: 18 és 24 év közötti fiatalok Fő márkaüzenet: a St. Hubertus társ a hétköznapi kalandozásokhoz Marketingcél: a Hubertus új ízváltozatának játékos megismertetése, népszerűsítése a fiatalok körében Elért fogyasztók száma: kb Termékértékesítés: volt, és az ezért kapott kuponokért lehetett részt venni a játékban, illetve ajándékot adtak értük. A Szarvasvadászat helyszínén kóstoltatás volt, értékesítés nem. Az akció költsége: nem publikus Miért döntöttek a részvétel mellett: a fesztiválok közül a Hegyalja Fesztiválon és az EFOTT-on lehet az adott célcsoportot a legjobban elérni Az akció leírása: a St. Hubertus 33 kalandparkban a Hubertus reklámok világához hűen a vadászat iránti szenvedélyüknek hódolhattak a fiatalok. A vállalkozó játékos egy kupon ellenében választhatott, hogy vad szeretne lenni vagy vadász. Az előbbi esetben a játékos a vadászlesről egy paintballpuska segítségével próbálta megakadályozni a szarvasjelmezbe bújt társát, hogy eljusson a fákkal tűzdelt terepen keresztül az itatóhoz. A második esetben szarvasjelmezben kellett kijátszani a vadászok éberségét, és eljutni a túlsó oldalra. A lelátón helyet foglaló közönség pedig szimpátiája alapján szurkolhatott a vadásznak vagy a szarvasnak. Természetesen a végén mindkét félnek kijárt egy kupica Hubertus. Hegyalja Fesztivál Hubertus szrvasvadászat

90 MOL Embermosó Cégnév: Mol Márka: Mol autómosó Lebonyolító ügynökség: Pro-Wide rendezvényügynökség Célcsoport: a rendezvényt látogató fiatalok, évesek Fő márkaüzenet: a Mol autómosók éppúgy felfrissítik az autót, mint a Mol Bodywash a fesztivál résztvevőit Marketingcél: a Mol imázsának frissítése a fiatal célcsoport körében, a cég trendibbé tétele Elért fogyasztók száma: az eszközzel mint látványelemmel a résztvevők 100 százalékát elérték, a látogatók 20 százaléka kipróbálta a Bodywasht Az akció költsége: megközelítőleg 14 millió forint Miért döntöttek a részvétel mellett: nyitás a fiatal célcsoport felé, imázsfiatalítás egy innovatív ötlettel, amely személyes élményt/kötődést is kialakít Az akció leírása: a Mol autómosó mintájára készült az élményeszköz, amely a fesztivál résztvevőit is felfrissíti. A habos mosás után öblítés és szárítás várt a résztvevőkre. Balaton Sound - Embermosó

91 Libresse tiszta sátor Cégnév: SCA Hungary Márka: Libresse Lebonyolító ügynökség: Publicis, Lex Koan Célcsoport: éves lányok Fő márkaüzenet: Önfeledt nevetés a nehéz napokon is, ha biztonságban és tisztán érzed magad Marketingcél: a márkaismertség növelése, találkozás a fogyasztóval, a termékcsoport és higiénia divatba hozása Elért fogyasztók száma: regisztrált, akik a rendezvény időszaka alatt többször is megfordultak a Tiszta Sátorban Volt-e termékértékesítés: nem, csak mintaosztogatás Az akció költségei: nem publikus Miért döntöttek a részvétel mellett: A nagyranőtt fesztivál kultúrában való részvétel jelentette a legrelevánsabb alkalmat az üzenet közvetítésére, valamint a célcsoport elérésére. Az akció leírása: A regisztrált lányok használhatták a Libresse által kialakított és folyamatosan tisztán tartott vécéket a Tiszta Sátorban Sziget Fesztivál Libresse /Tiszta Sátor/

92 Pöttyös kalandvilág Cégnév: Friesland Márka: Pöttyös Lebonyolító ügynökség: Bell & Partners Célcsoport: 4-11 éves gyerekek és szüleik Fő márkaüzenet, amit közvetíteni kívántak: a Pöttyös márkának fontos a gyerekek fizikai és szellemi képességeinek fejlesztése játékos formában Marketingcél: a lojalitás erősítése azáltal, hogy kézzel fogható élményt nyújtanak a gyerekeknek és szüleiknek a márkáról, így erősítve a szorosabb kötődés kialakulását Elért fogyasztók száma: pontos számok nincsenek, de a Friesland képviselői remélik, hogy az esemény látogatóinak döntő többségét elérték Volt-e termékértékesítés: igen, két Pöttyös-automata üzemelt a helyszín bejáratánál Az akció költségei: nem nyilvános Miért döntöttek a részvétel mellett: a rendezvény minőségi programokat kínál, emellett megfelelő környezetet teremt a Pöttyös márkának ahhoz, hogy a célcsoportot megszólítsa, és tavaly is pozitívak voltak a tapasztalataik Az akció leírása: az akció központjában Pöttyös kapitány mesevilága állt. A gyerekek a kapitány hajóján és a hajó körül feladatokat teljesíthettek, amiért ajándékokra váltható pecséteket kaptak. Öt pecsétért névre szóló hajósinas-oklevél járt. T--Com Gyereksziget Pöttyös kalandvilág T

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett

Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett A magyar sport végrehajtó szervezetei, alapításuk, működésük Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett A szervezet olyan nyílt rendszer, amely: amelyeket emberek és eszközök együttesen alkotnak,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése: Murainé Szakáts Ildikó Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése A követelménymodul megnevezése: Tanfolyamszervezés és -vezetés A követelménymodul száma: 0081-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó Sportági Stratégiája

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó Sportági Stratégiája A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó Sportági Stratégiája az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága által megadott szempontrendszer

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK

Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK Sportfinanszíroz rozás Dr Gısi G Zsuzsanna Közgazdász Egyetemi adjunktus SE TSK 1 2 Malonyai PÉNZ ÉS SPORT???? 3 Sportfinanszíroz rozás s részeir Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL

A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SPORTÁGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ESZKÖZEI A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKETING

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei

A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei A Speciális területek marketingje szekció Különdíjas dolgozata Elek Ádám Gazdálkodási szak, III. évf. egerelek@gmail.com Konzulens: Novotny

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem : KE00065/2013/MLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00065/2013/MLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁS

AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁS BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaság diplomácia szakirány AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁS SZÉKESFEHÉRVÉR MJV GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Az előterjesztés 1. számú melléklete. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Veszprém sportfejlesztési koncepciója

Az előterjesztés 1. számú melléklete. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Veszprém sportfejlesztési koncepciója Az előterjesztés 1. számú melléklete Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprém sportfejlesztési koncepciója 2013 Tartalomjegyzék: 2 I. Bevezető 1. A sportkoncepció szükségessége, célja 3 2. Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2012 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 3 1. OLIMPIAI VERSENSPORT OSZTÁLY 3 2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 6 3. SZAKMAI TAGOZATOK

Részletesebben