JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének november 25. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének november 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár Sándor HB elnöke, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnöke, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető, Holovits István építési és városfejlesztési osztályvezető, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos, Berkesné Hegedűs Márta, Töttösiné Iván Erzsébet, Fehér László intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető, Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető, Elek Dezső stúdióvezető, Veszner Zsolt őrsparancsnok, Szita László könyvvizsgáló. Távol maradt: Pappné Molnár Veronika képviselő. Holovits Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Beszámoló a kistérségi televízió működéséről 2.) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről 3.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 4.) Beszámoló az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 5.) A évi költségvetési koncepció jóváhagyása 6.) Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről 7.) évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 8.) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 9.) Integrált oktatási pályázat megvalósítása: konzorciumi megállapodás-, társulási megállapodás-, intézményi alapító okirat tervezetének megtárgyalása 10.) Kerékpárút projekt közbeszerzési felhívásának visszavonása 11.) Kerékpárút projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítése 12.) Belső felelősségi rend módosítása 13.) Jazz Fesztivál támogatására pályázat benyújtása 14.) Csigalépcső területének önkormányzati tulajdonba vétele 15.) Keleti strandon csúszda hasznosítása 16.) Balaton Klub ingatlanát terhelő jelzálogjog törlése 17.) Széchenyi szobor áthelyezése 18.) Térzene Fesztivál költségvetési- és programterve 19.) Óév Búcsúztató Fesztivál programterve 20.) Karácsonyi díszvilágítás 21.) Helyi társadalmi szervezetek támogatása 22.) Polgárőr szervezet gépjármű pályázata 23.) Földvári Tükör megjelentetése 24.) Meleg étkezési utalványok felhasználása 25.) Céljutalom felfüggesztése 26.) Vízi sporttelep épületének szigetelése 27.) Helyi vállalkozásokkal együttműködés 28.) Tájékoztató bizottsági szakértők felkéréséről 29.) Játszótér fejlesztése 30.) Tájékoztató a honlap készítéséről

2 1./ Beszámoló a kistérségi televízió működéséről Előadó: Elek Dezső stúdióvezető Elek Dezső stúdióvezető: Két dolgot kíván elmondani kiegészítésül. Tegnap 22 órától az Interneten élőben látható a Földvár TV adása. Sikerült havi 8 ezer forint díjért szolgáltatót találni. Kiküldte a képviselőknek a Helyi Televíziók Országos Egyesülete közvélemény kutatásának eredményét. Az Interneten való közvetlen megjelenést nagyra értékeli. Egyszeri költsége is volt, 250 ezer forint. Fekete Tamás képviselő: Valóban kedvező a szolgáltatás díja. A költségek megosztásáról a kistérségen belül is tárgyalni kell. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Jól érzékelhető a fejlődési folyamat. A Földvár TV kistérségi TV lett, most pedig már a világhálón jelentkezik. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Támogatja az Interneten való megjelenést, reméli, hogy meglesz a forrása. Elek Dezső stúdióvezető: A TV egyúttal a friss tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét is teljesíti. Minden ilyen lehetőséget meg kell ragadni. Megduplázódik azoknak a száma, akikhez eljut a műsor. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy a TV pontos programja is legyen feltüntetve a honlapon. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 228/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Televízió évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2./ Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről Előadó: Veszner Zsolt őrsparancsnok Veszner Zsolt őrsparancsnok: Az őrs létszáma megduplázódott, mióta átvette a vezetését, minden álláshely be van töltve. Január 1-jétől három fő nyomozó az őrsparancsnok vezetése alá tartozik. A balatonföldvári körzetben három fő körzeti megbízott működik. Heti egy alkalommal fogadóórát tartanak. Az első kilenc hónap alatt az elkövetett bűncselekmények száma, egy kivétellel, a tavalyival megegyezik. Balatonföldváron csökkent a számuk. A betöréssorozat felderítésén nagy erőkkel dolgoznak. 2

3 Holovits Huba polgármester: A választásokat követően találkozott az őrsparancsnokkal és a rendőrkapitánnyal. Ígéretet tett arra, hogy az őrs ügyfélterének kifestéséhez az önkormányzat biztosítja az anyagot. Továbbá megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a bűnmegelőzési tábort visszahozzák Balatonföldvárra. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 229/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a város bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Részletesen ismerteti az október 29 november 25. között időszakban megtett intézkedéseket és eseményeket. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A kistérségi társulás mai ülésén megtárgyalták a kistérség jövőjét. A kistérség egybe eshet a járás határával. A közös nyilatkozatot polgármesterek többsége támogatta, volt, aki a testülete előtt kívánja megtárgyalni. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 4./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A beszámoló a szeptember 30-i állapotot mutatja, örökölt helyzetről van szó. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Kiemeli, hogy a TÁMOP hitel egyszeri tétel, mely korrekciós adat lesz a 2011-es költségvetésnél. Belső átcsoportosításokra még szükség lesz a költségvetésben. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy excel formátumban kapják meg a táblázatokat a képviselők, mert a jelenlegi formátumban nem áttekinthető. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB a beszámoló elfogadását javasolja. 3

4 230/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 5./ A évi költségvetési koncepció jóváhagyása Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: December 15-i határidővel kell a koncepciót elkészíteni, mely a keretszámokat és az elveket határozza meg. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Nagy jelentősége lesz annak a tételes felülvizsgálatnak, melyet a képviselőtestület végez. Három nagy beruházás is 2011-re esik, egymilliárdot meghaladó költségvetés lesz. Folyamatosan dolgoznak a likviditási terven. Szita László könyvvizsgáló: A koncepció szöveges és táblázatos részt is tartalmaz, ami megkönnyíti a további tervezést. 425 milliós lesz a felhalmozási költségvetés, mely jelentősen nő. A működési költségvetés lényegében nem változik. 200 milliós hiány adódik, 110 millió forint a működési hitel, 96 milliós a felhalmozási hitel. A működési hitel csökkentése érdekében mobilizálható vagyont kellene keresni. A koncepciót a tervezéshez megfelelőnek tartja. Holovits Huba polgármester: A PGB szintén ezt javasolja. Látható, hogy csak külső forrás igénybevételével lesz finanszírozható a költségvetés. Itt ingatlaneladás és valamiféle hitel jöhet szóba. Mellette az intézményi kiadások 40 milliós csökkentését kell elérni. Füsti Molnár Sándor HB elnök: Az óvoda fakivágás ügye is szerepel. Holovits Huba polgármester: A jövő évi költségvetés során tervezzük a költségét. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A PGB ülésén szó volt még az adóemelés szükségességéről. Ezzel párhuzamosan kéri a képviselőket, hogy mondjanak le a tiszteletdíjukról, mellyel 6-7 milliós megtakarítást lehet elérni. Holovits Huba polgármester: A tervezés során erre is vissza fognak térni. A lakossági terheket nem kívánják tovább növelni, de ha erre sor kerül, akkor a működési költségvetésből is megfelelő elvonásra kerül sor. Ismerteti a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a működési költségvetés 40 milliós csökkentése kerüljön beépítésre, és az intézményeknél minden beszerzés kerüljön felfüggesztésre, csak a működési költségek finanszírozása történjen, minden egyéb kiadást a képviselőtestület engedélyezzen. 4

5 231/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetésének koncepcióját megtárgyalta, azt továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A képviselőtestület a költségvetés készítésének további lépéseihez a következő döntéseket hozza: 1.) A felhalmozási kiadások fedezetének megteremtése érdekében intézkedéseket kell tenni a forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak értékesítése ügyében. 2.) A működési bevételek növelése érdekében évben tovább kell folytatni az adóellenérzéseket, tovább kell növelni annak hatékonyságát. 3.) A kiadások csökkentése érdekében haladéktalanul el kell kezdeni az intézményi egyeztetéseket, illetve a nem kötelező feladatok támogatására kötött szerződések felülvizsgálatát. A tervezés során az intézmények fenntartásának költségeit millió forinttal kell csökkenteni. A képviselőtestület az intézmények évi beszerzéseinek finanszírozását felfüggeszti, egyedi esetben a beszerzésekhez a képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. 4.) Továbbra is figyelemmel kell kísérni a magasabb támogatási intenzitású pályázati lehetőségeket, ezzel is növelve a fejlesztési források összegét a város turisztikai vonzerejének növelése érdekében. 6./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Az adóztatási tevékenység bemutatása mellett kitért az adóellenőrzési feladatok ellátására és a végrehajtási tevékenység bemutatására. A végrehajtási társulás 13 településsel alakult, jelenleg 19 önkormányzat a tagja. Holovits Huba polgármester: Az idegenforgalmi adó 2001-ben 57 millió forint volt, jelenleg 40 millió. A kommunális adó az akkori szinten 2005-ben 11 millió forint volt, idén 9 millió forint. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A telekadó bevezetésével rendeződött át az adóztatás, ebből ered a kommunális adó csökkenése. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Négy fős lelkes fiatal csapat látja el a feladatot, hatékonynak értékeli a munkájukat. A végrehajtási társulás is hasznos a város számára. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 5

6 232/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az adóztatási tevékenység helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi, a munka színvonalának, eredményességének további javítása érdekében a következő feladatokat határozza meg: 1.) A gazdasági programban kiemelt szempontként kell szerepeltetni a helyi adópolitikai célokat, a helyi adóztatás eredményességének javítására vonatkozó konkrét követelményeket és az ennek teljesítése érdekében elvégzendő további feladatokat. 2.) Az éves költségvetési koncepciókban minden évben be kell mutatni a helyi adópolitika célkitűzéseit, s vizsgálni kell annak a lakosságra, illetve a vállalkozásokra gyakorolt hatását. 3.) Minden adónemben ki kell alakítani az adóellenőrzések rendszerét, melynek megvalósítására évente ütemtervet kell készíteni. 4.) Fokozott gondot kell fordítani arra, hogy az éves beszámolókban az adóztatással kapcsolatos adatok és információk nagyobb hangsúlyt kapjanak 5.) A lehetőséghez mérten törekedni kell az adóvégrehajtás és behajtás hatékonyságának fokozására, a kintlévőségek nagyobb volumenű csökkentésére. Felelős: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 7./ évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A kistérségi társulás kereti között végzik a belső ellenőrzést. Az ellenőrzési témákat a képviselőtestület határozza meg. Négy témát lehetne kijelölni, tekintettel arra, hogy egy fő látja el a feladatot. Lehetőség van rendkívüli ellenőrzésre is. Fekete Tamás képviselő: A 3. pontot kéri kiegészíteni a GAMESZ esetében az üzemanyag felhasználás üzemóránkénti és személyenkénti vizsgálatával. Holovits Huba polgármester: A kiegészítő javaslattal együtt felteszi szavazásra az ellenőrzési terv jóváhagyását. 233/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a kockázati tényezők figyelembevételével a évi belső ellenőrzési témákat az alábbiak szerint határozza meg: 1.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonysága, különös tekintettel az ellátandó feladatok és az alkalmazotti létszám összhangjára (más önkormányzatokkal való összehasonlításban is). 6

7 Ellenőrzés javasolt időpontja: május 2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosításának hatékonysága, eredményessége. Ellenőrzés javasolt időpontja: július 3.) Gépjármű üzemeletetés szabályszerűsége. A GAMESZ esetében az üzemanyagfelhasználás üzemóránkénti és személyenkénti vizsgálata. Ellenőrzés javasolt időpontja: szeptember 4.) Adóztatási tevékenység szabályszerűsége, eredményessége. Ellenőrzés javasolt időpontja: március 8./ Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A megállapodás egy ponton módosul: a közoktatási bizottság tagjainak száma 3-ról 6 főre emelkedik. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a módosítás jóváhagyását. 234/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, a Közoktatási Bizottság létszámának 6 főre történő emelése tekintetében jóváhagyja. 9./ Integrált oktatási pályázat megvalósítása: konzorciumi megállapodás, társulási megállapodás tervezete, intézményi alapító okirat tervezete jóváhagyása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A társulási tanács mindhárom dokumentumot jóváhagyta. Ez a pályázat első mérföldkövének megvalósítását jelenti. Holovits Huba polgármester: Egyenként felteszi szavazásra a konzorciumi megállapodás, a társulási megállapodás tervezete és az alapító okirat tervezete jóváhagyását. 7

8 235/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben elnevezésű pályázat kapcsán, a pályázati útmutatónak megfelelő, a projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 236/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben projekt keretében létrejövő új intézményt tekintve a társulási megállapodás tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a pályázat feltételrendszerét ismeri és a pályázat megvalósításában/fenntartásában együttműködik. 237/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben projekt keretében létrejövő új intézmény alapító okiratának tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 10./ Kerékpárút projekt közbeszerzési felhívásának visszavonása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve bejelenti, hogy a kerékpárút projekt közbeszerzési felhívását vissza kellett vonni. A tervdokumentáció felülvizsgálata folyamatban van. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a tájékoztatás tudomásulvételét. 8

9 238/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete tudomásul veszi A balatoni bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése című projekt közbeszerzési hirdetményének visszavonását 11./ Kerékpárút projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítése Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Előterjesztés szóban. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A hirdetmény visszavonásával egyidejűleg megkezdődött az új közbeszerzési eljárás előkészítése. A megvalósítás két szakaszban történik 2011-ben. A közbeszerzés bonyolítójával a meglévő szerződés tovább él. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a tájékoztatás tudomásulvételét. 239/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete tudomásul veszi A balatoni bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése című projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítéséről szóló tájékoztatót. 12./ Belső felelősségi rend módosítása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Határozati javasat írásban csatolva. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Harmadszor kerül sorra a belső felelősségi rend módosítása. Dr. Szalainé dr. Bagó Tünde kikerült a bíráló bizottságból. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a módosítás jóváhagyását. 9

10 240/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete A DDOP-2.1.1/D projekt keretében a Balatoni Bringakörút Balatonföldvári Szakaszának Kiépítése elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának belső felelősségi rendjét az alábbiak szerint módosítja: A belső felelősségi rend 2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az l. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása dr. Kiss Pál címzetes főjegyző és a Medicatus-Ius Bt. Dr. Liszkai Katalin és Várkonyi Csabáné, mint külső, megbízott jogi és közbeszerzési szakértők feladata. A belső felelősségi rend 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A Kbt. 8. (3) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai Elnök: dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Tagok: Karsai Anikó pénzügyi referens Várkonyi Csabáné közbeszerzési és műszaki szakértő Dr. Liszkai Katalin jogi szakértő, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A belső felelősségi rend 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Ez Dr. Liszkai Katalin és Várkonyi Csabáné közbeszerzési szakértők feladata. 13./ Jazz Fesztivál támogatására pályázat benyújtása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Határozati javaslat írásban csatolva. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Rendkívüli ülésén a képviselőtestület a javaslatot 80 ezer EUR-s költségvetéssel elfogadta. A Térzene Fesztivál is kapcsolódik a programhoz, így az összköltség EUR-ra emelkedik. A megállapodás rögzíti, hogy az önkormányzatot plusz önrész nem terheli. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az együttműködési megállapodás a pályázat benyújtása érdekében készült. A részleteket megbízási szerződés fogja tartalmazni, melyet január 20-ig kell elkészíteni. Holovits Huba polgármester: A PGB támogatta a javaslatot, mert a rendezvény a célok megvalósítását szolgálja. A pályázatban pedig előnyt jelent, ha meglévő rendezvényre épül. Felteszi szavazásra a megváltozott keretösszeget, majd az együttműködési megállapodás 10

11 jóváhagyását, azzal, hogy január 20-ig kidolgozásra kerül a részletes feltételeket tartalmazó megbízási szerződés. 241/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 227/2010.(XI.11.) Kt. határozatát a projekt elnevezése és költségösszetétele tekintetében az alábbiak szerint módosítja: Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága által évekre vonatkozó, Kultúra Program keretében közzétett, Európai kulturális fesztiválok támogatása terület pályázati kiírásra, az I. Balatonföldvári Nemzetközi Jazz és Térzene Fesztivál megvalósítására, az ETM Marketing Tanácsadó Kft. közreműködésével. A képviselőtestület a pályázati projekt összköltségét EUR-ban, az igényelt támogatási összeget EUR-ban, a saját forrás összegét EUR-ban ebből a pályázati saját forrás összegét EUR-ban, a kötelezően tervezendő egyéb költség összegét EUR-ban határozza meg. 242/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Nemzetközi Kortárs Jazz Fesztivál megszervezése tárgyában az ETM Marketing Tanácsadó Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Az együttműködés részletes feltételeit tartalmazó megbízási szerződést január 20. napjáig kell kidolgozni. 14./ Csigalépcső területének önkormányzati tulajdonba vétele Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A csigalépcső és az attól keletre eső partfal kerülne önkormányzati tulajdonba. Csereszerződésről van szó, vételár megfizetésére nem kerül sor. Az önkormányzat a Nyugati strandon biztosít tárolót. A tulajdonos azt kéri, hogy ennek 35 m 2 legyen az alapterülete. 11

12 Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB azt javasolja, hogy a 10 éves tartam a tulajdonjog bejegyzésétől kezdődjön, és 25 m 2 -nél nagyobb tárolót az önkormányzat ne biztosítson, továbbá az ingatlan értéke a szerződésben 3 millió forintban legyen megjelölve. Holovits Huba polgármester: A szerződést a bizottság javaslatainak figyelembevételével felteszi szavazásra. 243/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Zöld Park Üzemeltető Kft-vel a balatonföldvári 1597 hrsz-ú ingatlannak a csigalépcső és az attól keletre lévő terület telekalakítást követő önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. A Nyugati strandon tároló elhelyezésére biztosítandó terület nagyságát a képviselőtestület 25 m 2 -ben határozza meg. A használati jog 10 éves tartamának kezdőnapjául az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés napját-, az ingatlan értékét összegszerűen Ft-ban jelöli meg. 15./ Keleti strandon csúszda hasznosítása Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A csúszdára pályázat nem érkezett. A jelenlegi tulajdonos 2,1 millió forintért felújítaná, és vállalná a pályázatban szereplő bérleti díjat. A szerződésben szerepelni fognak a helyszíni szemle során felmerült igények. Egy ilyen típusú csúszda millió forint, ezért csak a felújítás jön szóba. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB támogatja a javaslatot. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A szerződésben tételesen legyen meghatározva a felújítási kötelezettség, tartalmazza a medence tisztítását is. Igényesebb felújításra kerüljön sor. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az ennek megfelelően elkészülő szerződés tervezete a testület elé fog kerülni. Holovits Huba polgármester: Ismerteti az írásos határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra. 12

13 244/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a jelenlegi csúszda teljes a benyújtott költségvetés szerinti és a kivitelezés során műszaki ellenőr által ellenőrzött felújítására vonatkozó ajánlatot elfogadja azzal, hogy a csúszda területének 10 éves bérleti díja: Ft. + a felújítási költség nettó Ft. összege. A készpénzben fizetendő bérleti díj rész inflációkövető. 16./ Balaton Klub ingatlanát terhelő jelzálogjog törlése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az ingatlanon jelentős összegű jelzálog van az OTP javára. Az önkormányzat kezdeményezte ennek törlését, de a bank nem fogadta el. Ismerteti a javasolt alternatívákat, melyek közül a harmadik a leginkább költségkímélő. Holovits Huba polgármester: E szerint az ingatlan eladásáig maradna a jelzálogjog. Veres Zsolt PGB elnöke: A bizottság ezt támogatta. Holovits Huba polgármester: Ismerteti az írásos határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra. 245/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balaton Klub és a vízirendőrőrs ingatlanára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog töröltetése iránt a Balaton Klub értékesítésével egy időben intézkedik. 13

14 17./ Széchenyi szobor áthelyezése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az áthelyezés határideje április 30. A megfelelő élőkészítés érdekében meg kellene határozni az új helyszínt, fel kell venni a kapcsolatot az örökösökkel, a lektorátussal, és tervezni kell az építési munkákat. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB továbbtárgyalásra javasolja. Holovits Huba polgármester: Javasolja, hogy készüljön költségbecslés az áthelyezésre, vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot az örökösökkel, és egyeztessen a képzőművészeti lektorátussal. Felteszi szavazásra ennek megfelelően az előkészítés jóváhagyását. 246/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Széchenyi szobor közterületre történő áthelyezésének előkészítése érdekében szükségesnek tartja költségbecslés készítését, az örökösökkel való kapcsolatfelvételt és a képzőművészeti lektorátussal való egyeztetést. Határidő: április / Térzene Fesztivál költségvetési és programterve Előadó: Kapus János zenekarvezető Veres Zsolt PGB elnöke: A program a Jazz Fesztivállal együtt valósulna meg. Jelent-e ez problémát a szervezésben? Kapus János zenekarvezető: Akkor tudja erősíteni egymást a két program, ha együtt lehet elkezdeni a szervezést. Holovits Huba polgármester: Ezt ő is elfogadja. A fesztivál szervezője a program folytatására kért biztosítékot a testülettől. A testület előzetesen költségvetési és programtervet kért, a szervező ehhez a keretösszeget szeretné ismerni. A finanszírozás a turisztikai egyesületen keresztül történik, a TDM pályázat keretében az egyesület működési költségét biztosítani kell, e körben szerepel a 2 milliós keretösszeg. A két szervezőt a pályázat keretében össze kell hozni. Ha nem sikerül a pályázat, keretösszeget akkor is biztosítja a testület. Fekete Tamás képviselő: Ennek ismeretében kéri a szervezőt a munka megkezdésére és a képviselőtestület folyamatos tájékoztatására. Kéri, hogy keressenek támogatókat is. Kapus János zenekarvezető: Szeretné, ha az eredeti öt pont szerint a megbízás írásba lenne foglalva, és hatodik pontként szerepelne a Jazz Fesztivállal történő együttes szervezés módja. 14

15 Holovits Huba polgármester: Ezt elfogadja. Kéri, hogy amennyiben sikertelen lesz a pályázat, a pályázati együttműködő segítségével kerüljön sor szponzorok bevonására. Felteszi szavazásra a Térzene Fesztivál támogatását az elhangzott feltételek szerint. 247/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a évi Térzene Fesztivál finanszírozását a Térzene és Jazz Fesztivál pályázat megvalósítása keretében, vagy a pályázat sikertelensége esetén a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület költségvetésében, Ft keretösszegben biztosítja. Ennek megfelelően kerüljön sor a főszervezővel megállapodás megkötésére. 19./ Óév Búcsúztató Fesztivál programterve Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke Holovits Huba polgármester: A képviselőtestület az évnek ebben az időszakában is igyekszik programot kínálni. December 30-ára esett a választás. Elvárás volt, hogy készüljön programterv. Jelentkezett egy támogató, aki jelentős összeget ajánlott fel, viszont a 4 millió forintot nem reklámszerződés keretében kellene felhasználni, hanem a rendezvényre kellene fordítani. Támogatási szerződést várunk. Ha ez nem jön létre, a program akkor is megvalósul a helyi vállalkozók bevonásával. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB ülésén meghatározták az előkészítő megbeszélés időpontját, ami november 29-e 14 óra. Fekete Tamás képviselő: Ha megvalósul a támogatás, akár kétnapos is lehetne a program, december Holovits Huba polgármester: Ez megbeszélés kérdése. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Év végén sok állami és tudományos személy lesz a városban, ilyen szempontból is telitalálat a rendezvény. Holovits Huba polgármester: A program alapján azonnal kezdődjön meg a hirdetés, és a helyi cégek bevonása. Veres Zsolt PGB elnöke: A programot a jövő héten véglegezni kell. Dr. Szakács László alpolgármester: Dr. Kósa Mariannt értesítette a programról, aki örömmel fogadta, és tájékoztatja róla az üdülőtulajdonosokat. 15

16 Holovits Huba polgármester: Kéri a program támogatását és a szervezésben való aktív közreműködést. 248/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az Óév Búcsúztató Fesztivál előzetes programtervét jóváhagyja, a rendezvény megszervezését támogatja. 20./ Karácsonyi díszvilágítás Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Holovits István Évf. osztályvezető: Év végén visszatérő téma a testület előtt a díszvilágítás. Három területet érint a városban. Árajánlatot az IZSA Bt-től kért. A bruttó díj 375 ezer forint a tételes költségkalkuláció alapján. E mellett van két betlehem és az adventi koszorú, melynek számlája 65 ezer forint, Vörös László végezte el a munkát. Összesen 440 ezer forint a költség. Holovits Huba polgármester: A PGB úgy foglalt állást, hogy helyezzük el az eszközöket, de készüljön kimutatás arra vonatkozóan, hogy melyek az anyagköltség elemei, mely eszközök beszerzésére nem lesz újra szükség. Köszöni a vállalkozónak, hogy a leszerelés 75 ezer forintos költségét elengedte. A számla kiegyenlítése két részletben történhet. Ha a támogatás megvalósul, meg kell vizsgálni a lehetőségét ezeknek a költségeknek a beillesztésére. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy megállapodás nélkül, a testületi döntést megelőzően ne kerüljön sor a jövőben semmiféle munka elvégzésére. Füsti Molnár Sándor HB elnök: Felmerült egy 65 ezer forintos költség, ugyanakkor a GAMESZ is dolgozott rajta. Hogyan történt ennek a szervezése? Jencsky Ernő műszaki vezető: Ebben a költségben a GAMESZ munkája nem szerepel. Vörös László a két betlehem és az adventi koszorú világítását készítette. 10 ezer forint volt az anyagdíj, a többi a munkadíj. Az eddigi években is így történt. Holovits Huba polgármester: Az eddig szokásos dolgokat a képviselőtestület másként szeretné mostantól látni, kéri, hogy a képviselőtestület tudomása alapján kerüljön sor ezt követően a munkákra. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Itt az első adventi vasárnap, nem lehetett tovább várni. Fekete Tamás képviselő: Kéri a beszerzett anyagok dokumentálását, hogy mi került az önkormányzat tulajdonába. 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben