JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének november 25. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének november 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár Sándor HB elnöke, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnöke, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető, Holovits István építési és városfejlesztési osztályvezető, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos, Berkesné Hegedűs Márta, Töttösiné Iván Erzsébet, Fehér László intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető, Nagyné Horváth Klára Tourinform iroda vezető, Elek Dezső stúdióvezető, Veszner Zsolt őrsparancsnok, Szita László könyvvizsgáló. Távol maradt: Pappné Molnár Veronika képviselő. Holovits Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Beszámoló a kistérségi televízió működéséről 2.) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről 3.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 4.) Beszámoló az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 5.) A évi költségvetési koncepció jóváhagyása 6.) Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről 7.) évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 8.) Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 9.) Integrált oktatási pályázat megvalósítása: konzorciumi megállapodás-, társulási megállapodás-, intézményi alapító okirat tervezetének megtárgyalása 10.) Kerékpárút projekt közbeszerzési felhívásának visszavonása 11.) Kerékpárút projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítése 12.) Belső felelősségi rend módosítása 13.) Jazz Fesztivál támogatására pályázat benyújtása 14.) Csigalépcső területének önkormányzati tulajdonba vétele 15.) Keleti strandon csúszda hasznosítása 16.) Balaton Klub ingatlanát terhelő jelzálogjog törlése 17.) Széchenyi szobor áthelyezése 18.) Térzene Fesztivál költségvetési- és programterve 19.) Óév Búcsúztató Fesztivál programterve 20.) Karácsonyi díszvilágítás 21.) Helyi társadalmi szervezetek támogatása 22.) Polgárőr szervezet gépjármű pályázata 23.) Földvári Tükör megjelentetése 24.) Meleg étkezési utalványok felhasználása 25.) Céljutalom felfüggesztése 26.) Vízi sporttelep épületének szigetelése 27.) Helyi vállalkozásokkal együttműködés 28.) Tájékoztató bizottsági szakértők felkéréséről 29.) Játszótér fejlesztése 30.) Tájékoztató a honlap készítéséről

2 1./ Beszámoló a kistérségi televízió működéséről Előadó: Elek Dezső stúdióvezető Elek Dezső stúdióvezető: Két dolgot kíván elmondani kiegészítésül. Tegnap 22 órától az Interneten élőben látható a Földvár TV adása. Sikerült havi 8 ezer forint díjért szolgáltatót találni. Kiküldte a képviselőknek a Helyi Televíziók Országos Egyesülete közvélemény kutatásának eredményét. Az Interneten való közvetlen megjelenést nagyra értékeli. Egyszeri költsége is volt, 250 ezer forint. Fekete Tamás képviselő: Valóban kedvező a szolgáltatás díja. A költségek megosztásáról a kistérségen belül is tárgyalni kell. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Jól érzékelhető a fejlődési folyamat. A Földvár TV kistérségi TV lett, most pedig már a világhálón jelentkezik. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Támogatja az Interneten való megjelenést, reméli, hogy meglesz a forrása. Elek Dezső stúdióvezető: A TV egyúttal a friss tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét is teljesíti. Minden ilyen lehetőséget meg kell ragadni. Megduplázódik azoknak a száma, akikhez eljut a műsor. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy a TV pontos programja is legyen feltüntetve a honlapon. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 228/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Televízió évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2./ Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről Előadó: Veszner Zsolt őrsparancsnok Veszner Zsolt őrsparancsnok: Az őrs létszáma megduplázódott, mióta átvette a vezetését, minden álláshely be van töltve. Január 1-jétől három fő nyomozó az őrsparancsnok vezetése alá tartozik. A balatonföldvári körzetben három fő körzeti megbízott működik. Heti egy alkalommal fogadóórát tartanak. Az első kilenc hónap alatt az elkövetett bűncselekmények száma, egy kivétellel, a tavalyival megegyezik. Balatonföldváron csökkent a számuk. A betöréssorozat felderítésén nagy erőkkel dolgoznak. 2

3 Holovits Huba polgármester: A választásokat követően találkozott az őrsparancsnokkal és a rendőrkapitánnyal. Ígéretet tett arra, hogy az őrs ügyfélterének kifestéséhez az önkormányzat biztosítja az anyagot. Továbbá megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a bűnmegelőzési tábort visszahozzák Balatonföldvárra. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 229/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a város bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Részletesen ismerteti az október 29 november 25. között időszakban megtett intézkedéseket és eseményeket. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A kistérségi társulás mai ülésén megtárgyalták a kistérség jövőjét. A kistérség egybe eshet a járás határával. A közös nyilatkozatot polgármesterek többsége támogatta, volt, aki a testülete előtt kívánja megtárgyalni. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 4./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A beszámoló a szeptember 30-i állapotot mutatja, örökölt helyzetről van szó. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Kiemeli, hogy a TÁMOP hitel egyszeri tétel, mely korrekciós adat lesz a 2011-es költségvetésnél. Belső átcsoportosításokra még szükség lesz a költségvetésben. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy excel formátumban kapják meg a táblázatokat a képviselők, mert a jelenlegi formátumban nem áttekinthető. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB a beszámoló elfogadását javasolja. 3

4 230/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 5./ A évi költségvetési koncepció jóváhagyása Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: December 15-i határidővel kell a koncepciót elkészíteni, mely a keretszámokat és az elveket határozza meg. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Nagy jelentősége lesz annak a tételes felülvizsgálatnak, melyet a képviselőtestület végez. Három nagy beruházás is 2011-re esik, egymilliárdot meghaladó költségvetés lesz. Folyamatosan dolgoznak a likviditási terven. Szita László könyvvizsgáló: A koncepció szöveges és táblázatos részt is tartalmaz, ami megkönnyíti a további tervezést. 425 milliós lesz a felhalmozási költségvetés, mely jelentősen nő. A működési költségvetés lényegében nem változik. 200 milliós hiány adódik, 110 millió forint a működési hitel, 96 milliós a felhalmozási hitel. A működési hitel csökkentése érdekében mobilizálható vagyont kellene keresni. A koncepciót a tervezéshez megfelelőnek tartja. Holovits Huba polgármester: A PGB szintén ezt javasolja. Látható, hogy csak külső forrás igénybevételével lesz finanszírozható a költségvetés. Itt ingatlaneladás és valamiféle hitel jöhet szóba. Mellette az intézményi kiadások 40 milliós csökkentését kell elérni. Füsti Molnár Sándor HB elnök: Az óvoda fakivágás ügye is szerepel. Holovits Huba polgármester: A jövő évi költségvetés során tervezzük a költségét. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A PGB ülésén szó volt még az adóemelés szükségességéről. Ezzel párhuzamosan kéri a képviselőket, hogy mondjanak le a tiszteletdíjukról, mellyel 6-7 milliós megtakarítást lehet elérni. Holovits Huba polgármester: A tervezés során erre is vissza fognak térni. A lakossági terheket nem kívánják tovább növelni, de ha erre sor kerül, akkor a működési költségvetésből is megfelelő elvonásra kerül sor. Ismerteti a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a működési költségvetés 40 milliós csökkentése kerüljön beépítésre, és az intézményeknél minden beszerzés kerüljön felfüggesztésre, csak a működési költségek finanszírozása történjen, minden egyéb kiadást a képviselőtestület engedélyezzen. 4

5 231/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetésének koncepcióját megtárgyalta, azt továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A képviselőtestület a költségvetés készítésének további lépéseihez a következő döntéseket hozza: 1.) A felhalmozási kiadások fedezetének megteremtése érdekében intézkedéseket kell tenni a forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak értékesítése ügyében. 2.) A működési bevételek növelése érdekében évben tovább kell folytatni az adóellenérzéseket, tovább kell növelni annak hatékonyságát. 3.) A kiadások csökkentése érdekében haladéktalanul el kell kezdeni az intézményi egyeztetéseket, illetve a nem kötelező feladatok támogatására kötött szerződések felülvizsgálatát. A tervezés során az intézmények fenntartásának költségeit millió forinttal kell csökkenteni. A képviselőtestület az intézmények évi beszerzéseinek finanszírozását felfüggeszti, egyedi esetben a beszerzésekhez a képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. 4.) Továbbra is figyelemmel kell kísérni a magasabb támogatási intenzitású pályázati lehetőségeket, ezzel is növelve a fejlesztési források összegét a város turisztikai vonzerejének növelése érdekében. 6./ Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Az adóztatási tevékenység bemutatása mellett kitért az adóellenőrzési feladatok ellátására és a végrehajtási tevékenység bemutatására. A végrehajtási társulás 13 településsel alakult, jelenleg 19 önkormányzat a tagja. Holovits Huba polgármester: Az idegenforgalmi adó 2001-ben 57 millió forint volt, jelenleg 40 millió. A kommunális adó az akkori szinten 2005-ben 11 millió forint volt, idén 9 millió forint. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A telekadó bevezetésével rendeződött át az adóztatás, ebből ered a kommunális adó csökkenése. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Négy fős lelkes fiatal csapat látja el a feladatot, hatékonynak értékeli a munkájukat. A végrehajtási társulás is hasznos a város számára. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 5

6 232/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az adóztatási tevékenység helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi, a munka színvonalának, eredményességének további javítása érdekében a következő feladatokat határozza meg: 1.) A gazdasági programban kiemelt szempontként kell szerepeltetni a helyi adópolitikai célokat, a helyi adóztatás eredményességének javítására vonatkozó konkrét követelményeket és az ennek teljesítése érdekében elvégzendő további feladatokat. 2.) Az éves költségvetési koncepciókban minden évben be kell mutatni a helyi adópolitika célkitűzéseit, s vizsgálni kell annak a lakosságra, illetve a vállalkozásokra gyakorolt hatását. 3.) Minden adónemben ki kell alakítani az adóellenőrzések rendszerét, melynek megvalósítására évente ütemtervet kell készíteni. 4.) Fokozott gondot kell fordítani arra, hogy az éves beszámolókban az adóztatással kapcsolatos adatok és információk nagyobb hangsúlyt kapjanak 5.) A lehetőséghez mérten törekedni kell az adóvégrehajtás és behajtás hatékonyságának fokozására, a kintlévőségek nagyobb volumenű csökkentésére. Felelős: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 7./ évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A kistérségi társulás kereti között végzik a belső ellenőrzést. Az ellenőrzési témákat a képviselőtestület határozza meg. Négy témát lehetne kijelölni, tekintettel arra, hogy egy fő látja el a feladatot. Lehetőség van rendkívüli ellenőrzésre is. Fekete Tamás képviselő: A 3. pontot kéri kiegészíteni a GAMESZ esetében az üzemanyag felhasználás üzemóránkénti és személyenkénti vizsgálatával. Holovits Huba polgármester: A kiegészítő javaslattal együtt felteszi szavazásra az ellenőrzési terv jóváhagyását. 233/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a kockázati tényezők figyelembevételével a évi belső ellenőrzési témákat az alábbiak szerint határozza meg: 1.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonysága, különös tekintettel az ellátandó feladatok és az alkalmazotti létszám összhangjára (más önkormányzatokkal való összehasonlításban is). 6

7 Ellenőrzés javasolt időpontja: május 2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosításának hatékonysága, eredményessége. Ellenőrzés javasolt időpontja: július 3.) Gépjármű üzemeletetés szabályszerűsége. A GAMESZ esetében az üzemanyagfelhasználás üzemóránkénti és személyenkénti vizsgálata. Ellenőrzés javasolt időpontja: szeptember 4.) Adóztatási tevékenység szabályszerűsége, eredményessége. Ellenőrzés javasolt időpontja: március 8./ Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A megállapodás egy ponton módosul: a közoktatási bizottság tagjainak száma 3-ról 6 főre emelkedik. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a módosítás jóváhagyását. 234/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, a Közoktatási Bizottság létszámának 6 főre történő emelése tekintetében jóváhagyja. 9./ Integrált oktatási pályázat megvalósítása: konzorciumi megállapodás, társulási megállapodás tervezete, intézményi alapító okirat tervezete jóváhagyása Előadó: Ernyes Ervin munkaszervezet vezető Ernyes Ervin munkaszervezet vezető: A társulási tanács mindhárom dokumentumot jóváhagyta. Ez a pályázat első mérföldkövének megvalósítását jelenti. Holovits Huba polgármester: Egyenként felteszi szavazásra a konzorciumi megállapodás, a társulási megállapodás tervezete és az alapító okirat tervezete jóváhagyását. 7

8 235/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben elnevezésű pályázat kapcsán, a pályázati útmutatónak megfelelő, a projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 236/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben projekt keretében létrejövő új intézményt tekintve a társulási megállapodás tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a pályázat feltételrendszerét ismeri és a pályázat megvalósításában/fenntartásában együttműködik. 237/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a DDOP A-09/1f jelű, Oktatási integráció a Balatonföldvári kistérségben projekt keretében létrejövő új intézmény alapító okiratának tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 10./ Kerékpárút projekt közbeszerzési felhívásának visszavonása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve bejelenti, hogy a kerékpárút projekt közbeszerzési felhívását vissza kellett vonni. A tervdokumentáció felülvizsgálata folyamatban van. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a tájékoztatás tudomásulvételét. 8

9 238/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete tudomásul veszi A balatoni bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése című projekt közbeszerzési hirdetményének visszavonását 11./ Kerékpárút projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítése Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Előterjesztés szóban. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A hirdetmény visszavonásával egyidejűleg megkezdődött az új közbeszerzési eljárás előkészítése. A megvalósítás két szakaszban történik 2011-ben. A közbeszerzés bonyolítójával a meglévő szerződés tovább él. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a tájékoztatás tudomásulvételét. 239/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete tudomásul veszi A balatoni bringakörút balatonföldvári szakaszának kiépítése című projekt új közbeszerzési eljárásának előkészítéséről szóló tájékoztatót. 12./ Belső felelősségi rend módosítása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Határozati javasat írásban csatolva. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Harmadszor kerül sorra a belső felelősségi rend módosítása. Dr. Szalainé dr. Bagó Tünde kikerült a bíráló bizottságból. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint felteszi szavazásra a módosítás jóváhagyását. 9

10 240/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete A DDOP-2.1.1/D projekt keretében a Balatoni Bringakörút Balatonföldvári Szakaszának Kiépítése elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának belső felelősségi rendjét az alábbiak szerint módosítja: A belső felelősségi rend 2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az l. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása dr. Kiss Pál címzetes főjegyző és a Medicatus-Ius Bt. Dr. Liszkai Katalin és Várkonyi Csabáné, mint külső, megbízott jogi és közbeszerzési szakértők feladata. A belső felelősségi rend 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A Kbt. 8. (3) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai Elnök: dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Tagok: Karsai Anikó pénzügyi referens Várkonyi Csabáné közbeszerzési és műszaki szakértő Dr. Liszkai Katalin jogi szakértő, hivatalos közbeszerzési tanácsadó A belső felelősségi rend 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Ez Dr. Liszkai Katalin és Várkonyi Csabáné közbeszerzési szakértők feladata. 13./ Jazz Fesztivál támogatására pályázat benyújtása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Határozati javaslat írásban csatolva. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Rendkívüli ülésén a képviselőtestület a javaslatot 80 ezer EUR-s költségvetéssel elfogadta. A Térzene Fesztivál is kapcsolódik a programhoz, így az összköltség EUR-ra emelkedik. A megállapodás rögzíti, hogy az önkormányzatot plusz önrész nem terheli. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az együttműködési megállapodás a pályázat benyújtása érdekében készült. A részleteket megbízási szerződés fogja tartalmazni, melyet január 20-ig kell elkészíteni. Holovits Huba polgármester: A PGB támogatta a javaslatot, mert a rendezvény a célok megvalósítását szolgálja. A pályázatban pedig előnyt jelent, ha meglévő rendezvényre épül. Felteszi szavazásra a megváltozott keretösszeget, majd az együttműködési megállapodás 10

11 jóváhagyását, azzal, hogy január 20-ig kidolgozásra kerül a részletes feltételeket tartalmazó megbízási szerződés. 241/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 227/2010.(XI.11.) Kt. határozatát a projekt elnevezése és költségösszetétele tekintetében az alábbiak szerint módosítja: Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága által évekre vonatkozó, Kultúra Program keretében közzétett, Európai kulturális fesztiválok támogatása terület pályázati kiírásra, az I. Balatonföldvári Nemzetközi Jazz és Térzene Fesztivál megvalósítására, az ETM Marketing Tanácsadó Kft. közreműködésével. A képviselőtestület a pályázati projekt összköltségét EUR-ban, az igényelt támogatási összeget EUR-ban, a saját forrás összegét EUR-ban ebből a pályázati saját forrás összegét EUR-ban, a kötelezően tervezendő egyéb költség összegét EUR-ban határozza meg. 242/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Nemzetközi Kortárs Jazz Fesztivál megszervezése tárgyában az ETM Marketing Tanácsadó Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Az együttműködés részletes feltételeit tartalmazó megbízási szerződést január 20. napjáig kell kidolgozni. 14./ Csigalépcső területének önkormányzati tulajdonba vétele Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A csigalépcső és az attól keletre eső partfal kerülne önkormányzati tulajdonba. Csereszerződésről van szó, vételár megfizetésére nem kerül sor. Az önkormányzat a Nyugati strandon biztosít tárolót. A tulajdonos azt kéri, hogy ennek 35 m 2 legyen az alapterülete. 11

12 Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB azt javasolja, hogy a 10 éves tartam a tulajdonjog bejegyzésétől kezdődjön, és 25 m 2 -nél nagyobb tárolót az önkormányzat ne biztosítson, továbbá az ingatlan értéke a szerződésben 3 millió forintban legyen megjelölve. Holovits Huba polgármester: A szerződést a bizottság javaslatainak figyelembevételével felteszi szavazásra. 243/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Zöld Park Üzemeltető Kft-vel a balatonföldvári 1597 hrsz-ú ingatlannak a csigalépcső és az attól keletre lévő terület telekalakítást követő önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. A Nyugati strandon tároló elhelyezésére biztosítandó terület nagyságát a képviselőtestület 25 m 2 -ben határozza meg. A használati jog 10 éves tartamának kezdőnapjául az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés napját-, az ingatlan értékét összegszerűen Ft-ban jelöli meg. 15./ Keleti strandon csúszda hasznosítása Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A csúszdára pályázat nem érkezett. A jelenlegi tulajdonos 2,1 millió forintért felújítaná, és vállalná a pályázatban szereplő bérleti díjat. A szerződésben szerepelni fognak a helyszíni szemle során felmerült igények. Egy ilyen típusú csúszda millió forint, ezért csak a felújítás jön szóba. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB támogatja a javaslatot. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A szerződésben tételesen legyen meghatározva a felújítási kötelezettség, tartalmazza a medence tisztítását is. Igényesebb felújításra kerüljön sor. Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az ennek megfelelően elkészülő szerződés tervezete a testület elé fog kerülni. Holovits Huba polgármester: Ismerteti az írásos határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra. 12

13 244/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a jelenlegi csúszda teljes a benyújtott költségvetés szerinti és a kivitelezés során műszaki ellenőr által ellenőrzött felújítására vonatkozó ajánlatot elfogadja azzal, hogy a csúszda területének 10 éves bérleti díja: Ft. + a felújítási költség nettó Ft. összege. A készpénzben fizetendő bérleti díj rész inflációkövető. 16./ Balaton Klub ingatlanát terhelő jelzálogjog törlése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az ingatlanon jelentős összegű jelzálog van az OTP javára. Az önkormányzat kezdeményezte ennek törlését, de a bank nem fogadta el. Ismerteti a javasolt alternatívákat, melyek közül a harmadik a leginkább költségkímélő. Holovits Huba polgármester: E szerint az ingatlan eladásáig maradna a jelzálogjog. Veres Zsolt PGB elnöke: A bizottság ezt támogatta. Holovits Huba polgármester: Ismerteti az írásos határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra. 245/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Balaton Klub és a vízirendőrőrs ingatlanára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog töröltetése iránt a Balaton Klub értékesítésével egy időben intézkedik. 13

14 17./ Széchenyi szobor áthelyezése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: Az áthelyezés határideje április 30. A megfelelő élőkészítés érdekében meg kellene határozni az új helyszínt, fel kell venni a kapcsolatot az örökösökkel, a lektorátussal, és tervezni kell az építési munkákat. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB továbbtárgyalásra javasolja. Holovits Huba polgármester: Javasolja, hogy készüljön költségbecslés az áthelyezésre, vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot az örökösökkel, és egyeztessen a képzőművészeti lektorátussal. Felteszi szavazásra ennek megfelelően az előkészítés jóváhagyását. 246/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Széchenyi szobor közterületre történő áthelyezésének előkészítése érdekében szükségesnek tartja költségbecslés készítését, az örökösökkel való kapcsolatfelvételt és a képzőművészeti lektorátussal való egyeztetést. Határidő: április / Térzene Fesztivál költségvetési és programterve Előadó: Kapus János zenekarvezető Veres Zsolt PGB elnöke: A program a Jazz Fesztivállal együtt valósulna meg. Jelent-e ez problémát a szervezésben? Kapus János zenekarvezető: Akkor tudja erősíteni egymást a két program, ha együtt lehet elkezdeni a szervezést. Holovits Huba polgármester: Ezt ő is elfogadja. A fesztivál szervezője a program folytatására kért biztosítékot a testülettől. A testület előzetesen költségvetési és programtervet kért, a szervező ehhez a keretösszeget szeretné ismerni. A finanszírozás a turisztikai egyesületen keresztül történik, a TDM pályázat keretében az egyesület működési költségét biztosítani kell, e körben szerepel a 2 milliós keretösszeg. A két szervezőt a pályázat keretében össze kell hozni. Ha nem sikerül a pályázat, keretösszeget akkor is biztosítja a testület. Fekete Tamás képviselő: Ennek ismeretében kéri a szervezőt a munka megkezdésére és a képviselőtestület folyamatos tájékoztatására. Kéri, hogy keressenek támogatókat is. Kapus János zenekarvezető: Szeretné, ha az eredeti öt pont szerint a megbízás írásba lenne foglalva, és hatodik pontként szerepelne a Jazz Fesztivállal történő együttes szervezés módja. 14

15 Holovits Huba polgármester: Ezt elfogadja. Kéri, hogy amennyiben sikertelen lesz a pályázat, a pályázati együttműködő segítségével kerüljön sor szponzorok bevonására. Felteszi szavazásra a Térzene Fesztivál támogatását az elhangzott feltételek szerint. 247/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a évi Térzene Fesztivál finanszírozását a Térzene és Jazz Fesztivál pályázat megvalósítása keretében, vagy a pályázat sikertelensége esetén a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület költségvetésében, Ft keretösszegben biztosítja. Ennek megfelelően kerüljön sor a főszervezővel megállapodás megkötésére. 19./ Óév Búcsúztató Fesztivál programterve Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke Holovits Huba polgármester: A képviselőtestület az évnek ebben az időszakában is igyekszik programot kínálni. December 30-ára esett a választás. Elvárás volt, hogy készüljön programterv. Jelentkezett egy támogató, aki jelentős összeget ajánlott fel, viszont a 4 millió forintot nem reklámszerződés keretében kellene felhasználni, hanem a rendezvényre kellene fordítani. Támogatási szerződést várunk. Ha ez nem jön létre, a program akkor is megvalósul a helyi vállalkozók bevonásával. Veres Zsolt PGB elnöke: A PGB ülésén meghatározták az előkészítő megbeszélés időpontját, ami november 29-e 14 óra. Fekete Tamás képviselő: Ha megvalósul a támogatás, akár kétnapos is lehetne a program, december Holovits Huba polgármester: Ez megbeszélés kérdése. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Év végén sok állami és tudományos személy lesz a városban, ilyen szempontból is telitalálat a rendezvény. Holovits Huba polgármester: A program alapján azonnal kezdődjön meg a hirdetés, és a helyi cégek bevonása. Veres Zsolt PGB elnöke: A programot a jövő héten véglegezni kell. Dr. Szakács László alpolgármester: Dr. Kósa Mariannt értesítette a programról, aki örömmel fogadta, és tájékoztatja róla az üdülőtulajdonosokat. 15

16 Holovits Huba polgármester: Kéri a program támogatását és a szervezésben való aktív közreműködést. 248/2010.(XI.25.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az Óév Búcsúztató Fesztivál előzetes programtervét jóváhagyja, a rendezvény megszervezését támogatja. 20./ Karácsonyi díszvilágítás Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Holovits István Évf. osztályvezető: Év végén visszatérő téma a testület előtt a díszvilágítás. Három területet érint a városban. Árajánlatot az IZSA Bt-től kért. A bruttó díj 375 ezer forint a tételes költségkalkuláció alapján. E mellett van két betlehem és az adventi koszorú, melynek számlája 65 ezer forint, Vörös László végezte el a munkát. Összesen 440 ezer forint a költség. Holovits Huba polgármester: A PGB úgy foglalt állást, hogy helyezzük el az eszközöket, de készüljön kimutatás arra vonatkozóan, hogy melyek az anyagköltség elemei, mely eszközök beszerzésére nem lesz újra szükség. Köszöni a vállalkozónak, hogy a leszerelés 75 ezer forintos költségét elengedte. A számla kiegyenlítése két részletben történhet. Ha a támogatás megvalósul, meg kell vizsgálni a lehetőségét ezeknek a költségeknek a beillesztésére. Fekete Tamás képviselő: Kéri, hogy megállapodás nélkül, a testületi döntést megelőzően ne kerüljön sor a jövőben semmiféle munka elvégzésére. Füsti Molnár Sándor HB elnök: Felmerült egy 65 ezer forintos költség, ugyanakkor a GAMESZ is dolgozott rajta. Hogyan történt ennek a szervezése? Jencsky Ernő műszaki vezető: Ebben a költségben a GAMESZ munkája nem szerepel. Vörös László a két betlehem és az adventi koszorú világítását készítette. 10 ezer forint volt az anyagdíj, a többi a munkadíj. Az eddigi években is így történt. Holovits Huba polgármester: Az eddig szokásos dolgokat a képviselőtestület másként szeretné mostantól látni, kéri, hogy a képviselőtestület tudomása alapján kerüljön sor ezt követően a munkákra. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Itt az első adventi vasárnap, nem lehetett tovább várni. Fekete Tamás képviselő: Kéri a beszerzett anyagok dokumentálását, hogy mi került az önkormányzat tulajdonába. 16

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. március 10. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. március 10. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. március 10. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 202/2013.(IX.26.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 202/2013.(IX.26.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 26. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2009. január 6. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2009. január 6. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2009. január 6. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben