A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei"

Átírás

1 A zöld-pont rendszer alkalmazása A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei Podmaniczky László Sipos Balázs Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

2 I. Országos a, Ökotípusok lehatárolása II. Regionális a, Ökotípusok lehatárolása b, Meghatározott tulajdonság alapján homogén területek beazonosítása c, Tájgazdálkodási koncepció, javaslat kidolgozása III. Üzemi a, Ökotípusok lehatárolása b, Meghatározott tulajdonság alapján homogén területek beazonosítása c, Tájgazdálkodási koncepció, javaslat kidolgozása d, Területhasználatváltás e, Gazdaság értékelése

3 I. Országos lépték a, Ökotípusok lehatárolása Kérdések a felszínborítottságról Az adottságok vizsgálata Konverziós javaslatok

4 Magyaroszág felszínborítása a CORINE alapján CLC

5 Kérdések a felszínborítottságról Hogyan alakul Magyarország területének mezgazdasági termelési alkalmassága és környezeti (élvilág-, talaj-, vízvédelmi) érzékenysége? Hogyan érinti ez a kategorizálás a jelenlegi területeket? Mely területeken kellene a mvelési ágat is megváltoztatni és milyen irányban? Cél: a környezeti alkalmazkodás területi lehetségeinek a feltárása

6 A mezgazdasági alkalmasságot meghatározó tényezk CLC Talajtípusok A talajok fizikai félesége A talajok kémhatása Lejtésviszonyok A talajok vízgazdálkodása

7 Magyarország területének mezgazdasági termelési alkalmassága

8 A környezeti érzékenységet meghatározó tényezk CLC Védett területek Ramsari területek Nemzeti Ökológiai Hálózat Nitrát veszélyeztetett területek Exlege területek Felszín alatti vízvédelmi területek

9 Magyarország területének környezeti érzékenysége

10 Szintézis: az ökotípusos földhasználati rendszer

11 Az ökotípusok és a jelenlegi szántóterületek kapcsolata Mez gazdasági területek erd sítése

12 A környezeti veszélyeztettség szintetikus térképe

13 A leginkább kritikus területek

14 Konverziós javaslat szántókra Összesen: kb ha

15 II. Regionális lépték Hanyi-Tiszasülyi tározó a, Ökotípusok lehatárolása b, Meghatározott tulajdonság alapján homogén területek beazonosítása c, Tájgazdálkodási koncepció, javaslat kidolgozása

16 Ökotípusok lehatárolása a tározó területén (II./a)

17 Mit jelent a tájgazdálkodás? A KEOP vízi infrastruktúra pályázati kiírás szerint: a táj természetes elemeinek (természetes növénytakaró, természetes vízrendszer stb.) fennmaradását, gazdagodását célzó beavatkozásokhoz rendelt haszonvételeken és az ide kapcsolható ökológiai szolgáltatások ellentételezésén alapuló gazdasági tevékenység. Az ökológiai szolgáltatások ellentételezése a gazdálkodók ez irányú tevékenységének mérésén kell, hogy alapuljon. (Zöldpont-rendszer) Általánosabban: a tájgazdálkodás alapelve a környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet mindenütt arra és olyan intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni.

18 Mi a célunk a tájgazdálkodással? Olyan gazdálkodási formák megtalálása, melyek a gazdasági haszonvétel mellett valamilyen ökológiai, környezeti szolgáltatást is fel tudnak mutatni a gazdálkodói tevékenység eredményeként Olyan javaslatot szeretnénk a pályázat keretében megfogalmazni, ami úgy próbál a környezet állapotán javítani, hogy közben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezbbé válnak.

19 Tájgazdálkodási kategóriák (II./b)

20 Tájgazdálkodási lehet ségek (javaslat)

21 Tájgazdálkodási kategória Meghatározás I. priorítás szerinti területhasználat II. priorítás szerinti területhasználat 0. sz. terület Anyagnyer-helyek Állandó árasztásos halastó Állandó árasztásos tó 1. sz. terület 2. sz. terület 3. sz. terület 4. sz. terület 5. sz. terület 6. sz. terület 7. sz. terület 8/a. sz. terület 8/b. sz. terület Szántómvelésre alkalmas, de mély fekvés terület, a víz tározására nem alkalmas Jelenleg is fás, bokros füves terület, a kanyargó Sajfoki-fcsatorna és Hanyi-ér között Gyenge term képesség és vízelvezetképesség szántók a két anyagnyer-hely és Sajfoki-fcsatorna között, viszonylag alacsony fekvéssel Jelenleg szántó terület a Sajfoki-fcsatorna és Hanyi-ér között, viszonylag magasabb fekvéssel, gyenge agrár- és erdtelepítési alkalmassággal, és környezeti érzékenységgel Ritkás erd terület, magasabb fekvéssel, gyenge termképességgel Jelenlegi gyenge term képesség szántó, alacsony ártéri területen Jelenleg gyenge termképesség szántó, magasabb térszintekkel, gyenge vízelvezetképességgel Jelenleg jó termképesség szántó Jelenlegi gyenge és igen gyenge termképesség szántó, alacsonyabb térszintekkel Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli laza térállású erd Erd VTT szerinti m veléssel Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli laza térállású erd IIII. priorítás szerinti területhasználat Állandó árasztásos vizes élhely Ársaztás nélküli szelíd szántó Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli szelíd szántó Árasztás nélküli szelíd szántó Árasztás nélküli extenzív gyep Vízjárta terület gyepen Vízjárta terület gyepen Vízjárta terület gyepen Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli extenzív gyep Vizes élhely fenntartó mveléssel Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli szelíd szántó Árasztás nélküli szelíd szántó Idszakos árasztásos gyep Vízjárta terület gyepen 9. sz. terület Jelenleg jó termképesség szántók, eltér térszintekkel Árasztás nélküli szelíd szántó Árasztás nélküli Árasztás nélküli extenzív hagyományos gyümölcsös gyep 10. sz. terület 11. sz. terület 12. sz. terület Jelenleg gyenge és igen gyenge termképesség szántó, magas térszintekkel Jelenleg jó termképesség szántó, alacsony és mélyártéri térszintekkel Jelenlegi jó termképesség szántó, alacsony és mélyártéri térszintekkel, gyenge vízelvezetképességgel Árasztás nélküli laza térállású erd Vizes élhely fenntartó mveléssel Vízjárta terület, nád 13 sz. terület Jelenlegi erd, alacsonyabb térszintekkel Erd VTT szerinti m veléssel 14. sz. terület 15. sz. terület 16. sz. terület Jelenleg gyenge termképesség szántó, alacsonyabb térszintekkel, belvizességgel Jelenleg gyenge termképesség szántó, alacsonyabb térszintekkel, belvizességgel Jelenleg gyenge termképesség szántó, alacsonyabb térszintekkel, belvizességgel Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli extenzív gyep Állandó árasztásos vizes élhely Árasztás nélküli laza térállású erd Árasztás nélküli extenzív gyep Idszakos árasztásos gyep Vízjárta terület gyepen Idszakos árasztásos gyep Árasztás nélküli laza térállású erd Idszakos árasztásos gyep Árasztás nélküli extenzív gyep Vizes élhely fenntartó mveléssel Idszakos árasztásos laza térállású erd Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli extenzív gyep Árasztás nélküli laza térállású erd Vízjárta terület gyepen

22 Tájgazdálkodási lehetségek - 1. prioritás (II./c)

23 Tájgazdálkodási lehetségek - 2. prioritás (II./c)

24 Tájgazdálkodási lehetségek - 3. prioritás (II./c)

25 III./1. Üzemi lépték a, Ökotípusok lehatárolása b, Meghatározott tulajdonság alapján homogén területek beazonosítása c, Tájgazdálkodási koncepció, javaslat kidolgozása d, Területhasználatváltás

26 Ökotípusok lehatárolása (III./a) egy választott gazdaságban

27 Tájgazdálkodási kategóriák (III./b) egy választott gazdaságban

28 Tájgazdálkodási lehetségek (III./c) egy választott gazdaságban

29 Tájgazdálkodási lehetségek (III./c) egy választott gazdaságban

30 Tájgazdálkodási lehetségek (III./c) egy választott gazdaságban

31 Területhasználat váltás, gazdaság felmérése (III./d) egy választott gazdaságban Gazdálkodó neve: Gazdálkodó elérhetsége: Település: Adatfelvételez(k) neve: Dátum: Blokkazonosító Táblaazonosító Terület (ha) Jelenlegi területehasználat Tájgazdálkodási kategória Gazdálkodó által javasolt területhasználat

32 III./2 Üzemi lépték e, Gazdaságok értékelése Külföldi példák Zöld-pont rendszer bemutatása Indikátorok Adatkér lapok bemutatás Példák

33 M köd jó példák Ausztria Ökopont rendszer; Franciaország Solagro Dialecte; Svájc Suisse Credit Point rendszer.

34 Ökopunkte rendszer

35 Suisse Credit Point

36 A Zöld-pont rendszer bemutatása I. mezgazdasági üzemeknél használható adatgyjt és kiértékel rendszer; környezetre gyakorolt hatás számszersítése, egységes adatokkér rendszer, illetve származtatott indikátorok segítségével; gazdaságok összehasonlíthatóságának a lehetsége; gondos gazdálkodás keretében is egyszeren betartható feltételrendszer kialakítása; a jövbeni támogatási rendszerek potenciális megalapozója.

37 Az értékelés során használt indikátorok I. I.Tápanyag gazdálkodás 1.Nitrogén mérleg 2.Foszfor mérleg 3.Kálium mérleg 4.Szervestrágya aránya a tápanyag utánpótlásban II.Talajvédelem 5.Téli talajborítottság aránya 6.Nem szántott területek aránya III.Vetésszerkezet 7.Növénytermesztés diverzitása 8.Pillangós növények aránya a vetésszerkezetben 9.Kalászosok és kukorica aránya a vetésszerkezetben

38 Az értékelés során használt indikátorok II. IV.Gyepterületek indikátorai 10. Gyepek kezelésének módja V.Növényvédelem 11. Peszticidhasználat gyakorisága 12. Alkalmazott szerek veszélyessége VI.Természetes jellemzk és terek 13. Átlagos táblanagyság VII.Gazdasági indikátorok 14. Jöv. aránya az összes bevételhez képest 15. Energiafogyasztás (gázolaj)

39 Példa indikátorokra Vetésszerkezet növények diverzitása a növények diverzitása fontos: a betegségek, gyomok elterjedésének megakadályozásában; a kémiai szerek használatának csökkentésében; értékelésének alapja a részpont számítás (max. 10 részpont): egyéves\többéves növények: a terület 10 %-áig 0-1 részpont; u.a., mint az elz alávetéssel: a ter. 20%-áig 0-2 részpont; természetes gyepek: a terület pontos százalékában; a példagazdaság 4,22 részpontot szerzett, így a 12 pont helyett 5,06 pontot kapott.

40 Példa indikátorokra Talajvédelem - téli talajborítottság aránya A téli talajborítottság adódik: növények fajtájából (szi búza, több éves lucerna) a vetések idejébl (szi vetés) a mvelés módjából (téli zöldtrágyanövény) Fontos: legalább december elsejétl következ év március elsejéig borítva legyen, a területek min. 30 %- án. 30 % és 100 % között arányosan oszlik meg a pontszám A példagazdaságban: a területek 47,3 %-a borított télen, így a 4 pont helyett mindössze 0,99 pont jár.

41 Példa indikátorokra Talajvédelem - téli talajborítottság aránya 5. indikátor: Téli talajborítottság aránya Alapadatok: A gazdaság összterülete sszel vetett haszonnövények területe 34.2 Többéves kultúrák területe ha 0 Egyéb télen fedett területek (pl.:zöldtrágya) 0 Télen fedett területek összesen 34.2 Pontozás Fedett területek százaléka (%) 39.4 Adható pontszám 4 Kapott pontszám 0.53

42 Példa indikátorokra Talajvédelem - téli talajborítottság aránya Átlag pont

43 Példa gazdaságok összehasonlítására diagramok

44 A vizsgált táblák területére gy jtend adatok (minden egyes vizsgált táblára külön-külön adatlapot kell kitölteni) Tábla területe (ha): Tájgazdálkodási kategória: Jelenlegi területhasználat: Sorszám Megnevezés M.E Blokkazonosító 2 Tábla azonosító 3 Szántott területek igen/nem 4 Direkt vetett területek igen/nem 5 Talajmvelés nélküli terület igen/nem 6 Termesztett növény (egy válasz lehetséges!) lista 01 7 Ftermés mennyisége t/ha 8 Melléktermés táblán marad? igen/nem 9 Másodvetés alkalmazása igen/nem 10 Takarónövény alkalmazása igen/nem 11 N-felhasználás (mtrágya hatóanyag) kg/ha 12 P-felhasználás (mtrágya hatóanyag) kg/ha 13 K-felhasználás (mtrágya hatóanyag) kg/ha 14 Szervestrágya típusa (tartástechnológia) (egy válasz lehetséges!) lista 02

45 Tábla területe (ha): Tájgazdálkodási kategória: Jelenlegi területhasználat: Sorszám Megnevezés M.E Szervestrágya mennyisége t/ha 16 Szervestárgyát adó állatfaj (egy válasz lehetséges!) 17 Növényvédelmi kezelések száma lista gyomírtószer db 19 rovarírtószer db 20 gombaölszer db 21 I. kategóriába tartozó szerrel db 22 II. kategóriába tartozó szerrel db 23 I. kategóriába tartozó szerrel db 24 Cserjesávval határolt oldalak aránya az összkerülethez képest %

46 Tábla területe (ha): Tájgazdálkodási kategória: Jelenlegi területhasználat: Sorszám Megnevezés M.E Vízrendezéssel érintett terület igen/nem 26 Öntözött terület? igen/nem 27 Küls szolgáltatás igénybevétele a táblán igen/nem 28 Gyepterületek esetén 29 kaszált igen/nem 30 legeltetett igen/nem 31 állandó gyep igen/nem 32 idszaki gyep igen/nem 33 Tájelemek területe a tábla összterületéhez viszonyítva az alábbi kategóriák szerint* (x-et kell írni a megfelel kategóriához) 34 nincs 35 kevesebb, mint 10 % 36 több, mint 10 % 37 Táblára vetített gázolaj fogyasztás liter 38 Táblára vetített költségek forint 39 Táblára alapozott bevétel forint

47 Köszönjük a figyelmet!

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 28. Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben Készítették: Kohlheb Norbert Podmaniczky László Skutai Julianna Készült:

Részletesebben

Módszertani útmutatás az erdıtelepítésre alkalmas övezetek a lehatárolásához

Módszertani útmutatás az erdıtelepítésre alkalmas övezetek a lehatárolásához KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 1037 Budapest, Jablonka u. 96. Módszertani útmutatás az erdıtelepítésre alkalmas övezetek a lehatárolásához Készült: Az MgSzH Erdészeti Igazgatóság felkérésére Budapest 2009 TARTALOM

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat

Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat 1. Célkitűzés dr. Gyulai István, Széchenyi István Egyetem,

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS GRÁR-KÖRNYEZET- GZDÁLKODÁS kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához 2015 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! Jelen kiadvány a 2015 őszén, a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő grár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) Készítette: Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Dr. Podmaniczky

Részletesebben

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS BALÁZS KATALIN Gödöllő 2005 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

13. Melléklet. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása

13. Melléklet. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása 13. Melléklet A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k 26 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: természeti er források,

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási fejezete és kapcsolódó programok 4. Az agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK 8-3. melléklet: Műszaki intézkedések tartalma TARTALOMJEGYZÉK IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG... 4 TA1: Erózió-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás... 4 TA2: Nitrát-érzékeny

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség EU.WATER A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség Debrecen 2011. december 13. www.euwater.envm.unideb.hu

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

HUNGARIKUM Konzorcium

HUNGARIKUM Konzorcium , EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP: A VIDÉKI TERÜLETEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA HUNGARIKUM Konzorcium 5.2. FEJEZET 2010. december AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (2007-2013) FÉLIDŐS (MID-TERM)

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Dr. Varga Csaba Az agrár-környezetgazdálkodás a mezőgazdaság, a természeti erőforrások és a környezet kölcsönhatásával, a tevékenységek befolyásolásával, szabályozásával és irányításával

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

5. Melléklet. Területi prognózisok (2015) a Tisza folyó Kisköre feletti magyarországi vízgyűjtő területére

5. Melléklet. Területi prognózisok (2015) a Tisza folyó Kisköre feletti magyarországi vízgyűjtő területére Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis. 3. Előrehaladási Jelentés 5. Melléklet Területi prognózisok (2015) a Tisza folyó Kisköre feletti magyarországi vízgyűjtő

Részletesebben

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013.

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A MEGBÍZÁS TÁRGYA A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési

Részletesebben

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE

IV. részfeladat ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁSI STRUKTÚRA MODELLEZÉSE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/410 200, Fax: 28/415 383 email: podma@kgi.gau.hu INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben