TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN"

Átírás

1 TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN Dér F. 1 Marton I. 2 Németh T. 3 Pásztor L. 3 Szabó J. 3 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400-Kaposvár, Guba S. u Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1055-Budapest, Kossuth tér MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022-Budapest, Herman O. u. 15.

2 Kutatási és gyakorlati feladatok kijelölése: A gyepgazdálkodás helyzetének javítására Új értékelési rendszer kialakítására

3 A gyepek termőképességével és hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatos minősítés (Horn és Stefler): Gyep típusának jellemzése, ill. aránya Szénahozam t / ha Állattenyésztési ágazat Intenzív gyep (5 %) tejelő tehenészet, tejelő juhászat, intenzív kettőshasznú juhászat Félintenzív gyep (35 %) 5-8 tenyészüsző nevelés, húsmarhatartás, húslótartás Extenzív gyep (60 %) 1-2 húsmarhatartás, húslótartás, extenzív juhtartás, gímszarvastenyésztés, dámszarvastenyésztés, kecsketenyésztés

4 Újszerű értékelés szükségessége: további szempontok figyelembe vétele Tulajdonviszonyok, szabályozók Gyepgazdálkodás környezetbarát fejlesztése Gyepterületek racionalizálása piaci földhasználati

5 Teendők: felmérés, csoportosítás és jellemzés Felmérés: Jelenlegi és a potenciális (jelenleg szántó művelési ágban lévő) gyepterületek lehatárolása Csoportosítás: jelenlegi és várható gyepterületeink termesztési és hasznosítási szempontok szerinti csoportosítása Jellemzés: egyes csoportokba tartozó gyepek termesztési, hasznosítási és ápolási technológiájának kidolgozása

6 Csoportosítás és jellemzés: Jelenlegi és várható gyepterületeink csoportosítása a gyeptermesztés és hasznosítás lehetőségei alapján * A gyep rendeltetése Védett, illetve védő gyepek Kategóriák Szigorúan védett gyepek Nem szigorúan védett, egyéb természetvédelmi gyepek Területnagyság (ezer ha) 2001.* e ha várható* * e ha Termőképesség t / ha sza. Gyeptermesztési és hasznosítási módszerek 3 % 4 % nincs adat Nincs beavatkozás 15 % 10 % 2-4 Termesztés: természetes kemikáliák használatát mellőző Hasznosítás: korlátozott, kaszálórétek szükség szerinti kaszálása, őshonos állatfajok legeltetéses tartása Talajvédő gyepek 25 % 30 % 1-2 Termesztés: természetszerű, kemikáliák használatát mellőző Hasznosítás: a gyep talajvédő hatását nem csökkentő kiegészítő takarmányforrásként szóbajövő extenzív hasznosítás

7 Csoportosítás és jellemzés: Jelenlegi és várható gyepterületeink csoportosítása a gyeptermesztés és hasznosítás lehetőségei alapján ** A gyep rendeltetése Termelő gyepek Kategóriák Nem műtrágyázott, vagy csak kisadagú műtrágyával kezelt közepes termőképességű gyepek Intenzíven műtrágyázott nagy termőképességű gyepek Területnagyság (ezer ha) 2001.* e ha várható ** e ha Termőképesség t / ha sza. Gyeptermesztési és hasznosítási módszerek 54 % 51 % 3-7 Termesztés: N-pótlás pillangósvirágú növényeken keresztül, esetenként kisadagú műtrágyával Hasznosítás: korszerű legeltetési technika alkalmazása Állattenyésztési ágazat: tenyészüsző nevelés húsmarha és húslótartás, juhtartás, gím- és dámszarvastenyésztés 3 % 5 % 8-14 Termesztés: intenzíven műtrágyázott, lehetőség szerint öntözött Hasznosítás: szilázs, szenázs és szénakészítés, intenzív legeltetés Állattenyésztési ágazat: tejelő tehenészet, tejelő juhászat, intenzív, kettős hasznosítású juhászat

8 Felmérések folynak: különböző programok kapcsán EU csatlakozás (kifizetés és ellenőrzés) NAKP, ÉTT NATURA 2000, Bird és Habitat, Vízvédelmi programok CORINE Felszínborítási adatbázis 1: Élőhely térképezés: füves élőhelyek becsült aktuális térképei 1:

9 Felmérés: aktuális gyepterületek lehatárolása és adott szempont szerinti minősítése CORINE Felszínborítási adatbázis 1: Élőhely térképezés: füves élőhelyek becsült aktuális térképei 1:

10 Felmérés: aktuális gyepterületek lehatárolása és adott szempont szerinti minősítése CORINE Felszínborítási adatbázis 1: Élőhely térképezés: füves élőhelyek becsült aktuális térképei 1:

11 Felmérés: Potenciális gyepterületek lehatárolása és minősítése A gyepek minősítéséhez igen sok, a talajjal kapcsolatos, annak vízháztartását, a növény vízfelvételét befolyásoló, továbbá domborzati és klimatikus tényező figyelembe vétele szükséges Strukturált agrárgeoinformációs rendszer segítségével lehetséges

12 Mire szolgálnak az agrár-geoinformációs rendszerek... Információ a talajok: állapotával, értékelésével, változásával kapcsolatosan. A talaj: Termőtalaj (erőforrás képesség) Földterület (társadalmi alkalmazhatóság) A talajjal kapcsolatos bármely tevékenység a talaj funkcióinak zavartalanságát biztosítja, vagy azt veszélyezteti... (Várallyay)

13 Milyen tematikus (térbeli) adatokkal számolhatunk nagyléptékben* Tulajdonviszonyok: bírtokviszonyok, nyilvántartás, földhívatal Kataszteri egység Művelés: tulajdonos-bérlő, a gazdálkodás idősoros adatai, táblatörzskönyv, földalapú támogatás, egyedi azonosító, ellenőrízhetőség Mezőgazdasági tábla Fizikai blokk (földterületazonosítás EU kompatibilis rendszere: MePAR)

14 Milyen tematikus (térbeli) adatokkal számolhatunk nagyléptékben ** A táblán belüli mintázatot együttesen határozzák meg az: Agroökológiai adottságok Talajtani viszonyok Domborzati viszonyok Talajvíz viszonyok Klíma... Agro-ökológiai egység (?) Kultúrállapot (dinamikus) Tápanyag ellátottság Agrotechnika Növényvédelem.

15 Az értékelést mindig egy térbeli objektumra lehet elvégezni, amely objektum (térbeli és leíró) meghatározása függ a vizsgálati tér kiterjedésétől (ország, táj, térség stb.), ami meghatározza a vizsgálat léptékét és a térbeli adatok felbontását.

16 Mire támaszkodhatunk most: mezőgazdasági alkalmasság és környezeti érzékenység... Kell nagyléptékben releváns értékelés Talajfunkciók: értékrend - fontosság társadalmi elvárások Talajérték: Adottság-érték (Adott helyen, adott időben) Funkció, multifunkcionalitás Optimális funkció Fenntarthatóság Kedvező és kedvezőtlen irányú folyamatok Kell nagyfelbontású térbeli adatbázis, melynek kezeléséhez: agrárgeoinformációs rendszer kiépítésére van szükség

17 Térbeli adatbázis kezelés : eltérő megvalósulási szinteken... Nyers mérési adatok: Terepi mintavétel megfelelő mintavételi stratégia alapján Helymeghatározás, térbeli reprezentáció, térbeli kiterjesztés-megfeleltetés A begyűjtött információ hordozói rendszerint térképek Térinformatkai adatszint: Számítógépes térbeli modellezés és elemzés lehetősége. Publikált térbeli adatok: Geographic Information Service

18 Térbeli adatbázis: talajtakaró térségi szintű jellemzésére (országos fedettség mellett)!?

19

20 Kreybig: Térinformatikai feldolgozás Előfeldolgozás Nyilvántartás, katalogizálás Szkennelés, képfeldolgozás, archiválás Rendszerterv Elméleti modell (2D folt, 1D pont, mélység) Logikai modell Eszközök kivitelezése; fizikai modell Térinformatikai adatbázis Geometriai adatbázis Attribútum adatbázis

21 Kreybig: Terepi munkálatok Előkészítés Terepi navigáció Mintavétel Feldolgozás

22 Reambuláció Kreybig humusz felső szint y = x R 2 = y = x R 2 = Referencia szelvények, illetve előre kijelölt mintavételi helyek felkeresése, valamint a realtime módban rendelkezésre álló térbeli adatok és a terepi valóság egybevetésével esetleges revideálása, áthelyezése. Mintavétel és helyszíni ill. laboratóriumi elemzések. Térbeli kiterjeszthetőség (felül)vizsgálata, egyben a térbeli alapadatok (talajfoltok) reambulálása

23 Alapadat értékelés ajánlás Közép-Nyírség Mezőgazdasági ter ületek besor olása ter mőképességük alapján M ezőgazdasági alkalmasság igen gyenge termőképességű t al ajo k gyenge term őkép ességű t alajok közepes term őképességű talajok jó termőképességű t al ajo k kivál ó term őkép ességű t alajok nem szántót erületek

24 Agrár-geoinformációs rendszer a gyepterületek adott felbontásban történő kvantitatív és kvalitatív jellemzésére Egy termőhely-specifikus értékelő rendszer kidolgozása a termőhelyi viszonyok és a termés részletes, tábla-szintű georeferált felmérését (talaj- és növényvizsgálat, terméselemzés); valamint ezek eredményeinek korszerű térinformatikai módszerekkel történő kezelését (GPS, GIS, távérzékelés) kívánja meg a megfelelő értékelési módszerek potenciális kidolgozása és adaptálása érdekében Az értékelést támogató rendszert úgy kell megalkotni, hogy a szükséges ismereteket a magyarországi szabványokhoz igazodó (vetületi, topográfiai, stb.) egységes térinformatikai szerver-kliens rendszerbe integráljuk.

25 Köszönjük a figyelmüket.