mezgazdaság mezgazdaság összehangolásának lehet lehetségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mezgazdaság mezgazdaság összehangolásának lehet lehetségei"

Átírás

1 A vízgyjt-gazdálkodás vízgyjt-gazdálkodás és a mezgazdaság mezgazdaság összehangolásának lehet lehetségei Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky László, szakért, SZIE A VKI célkit zéseinek teljesítését akadályozó problémák 1. A vízfolyások magas szerves- és tápanyagtartalma, állóvizek eutrofizálódása 2. Nitráttal szennyezett felszín alatti vizek veszélyeztetése 3. Vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz szennyezése veszélyes anyagokkal 4. Csökken vizes él hely, kedveztlen vízmérleg: az aszály (éghajlatváltozás) hatásainak megelzése szempontjából nem megfelel területhasználat. 5. A felszín alatti vizek túlzott mérték megcsapolása 6. A hasznosítható készletet meghaladó mérték vízkivétel felszíni vizekb l, jelents mérték átvezetés: ökológiai szempontból kevés víz a mederben. 7. A hasznosítható készletet meghaladó mérték vízkivétel felszín alatti vízb l 8. Halászati hasznosításból származó szerves anyag és tápanyag szennyezés 9. Használt termálvizek miatt szennyezd vízfolyások 10. Termálvízkivétel a tárolt készlet terhére

2 A javasolt intézkedés-csoportok: 1.A szántóföldi mvelést érint intézkedések 2.Növényvédszerek használatának monitorozása és ellenrzése 3.A belvízvisszatartás érdekében belvíztározók kialakítása, a belvízelvezet rendszer átalakítása, a VKI céljainak is megfelel üzemeltetése 4.Állattartótelepek korszersítése, új állattartótelepek megfelel mszaki védelemmel 5.A jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat kialakítása 6.Szakszer szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása 7. Fenntartható vízhasználatok A tervezett intézkedési típusok Területkijelöléssel kapcsolatos feladatok Kötelez elírások Választható (önkéntes) elírások

3 A többfunkciós mezgazdálkodás alapvet feladatkörei 1. dönten a piac által szabályozott termelési feladatok, amelyek élelmiszerek elállítás nem élelmiszer célú termékek (megújítható nyers-anyagok, energiaforrások, stb.) elállítása, 2. a környezettel, a tájjal kapcsolatos nem importálható közjavakat elállító társadalmi szolgáltatások, azaz környezeti, foglalkoztatási, szociális és kulturális feladatok ellátása. A környezetvédelem integrációja az agrárpolitikába Piac és jövedelempolitika (I. pillér) Moduláció Horizontális Rendelet Kölcsönös megfelelés (cross-compliance) Vidékfejlesztés (II. pillér) Decoupling Területpihentetés Támogatás energianövények termesztéséhez Környezetvédelmi jogszabályok Helyes mezgazdasági és környezeti állapot Agrárkörnyezetvédelmi intézkedések LFA támogatás 16.Cikkely Szabályok betartása Szaktanácsadás Élelmiszer minség Képzés Beruházás Negatív ösztönzés (büntetés) Pozitív ösztönzés (önkéntes szerzdés)

4 A VKI intézkedések tervezett rendszere Önkéntes el írások Kötelez el írások 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedési típusok (1) Vízvédelmi területek rendszerének kialakítása (kijelölés) nitrát-és erózió-érzékeny területek felülvizsgálata, a belvíz-érzékeny területek lehatárolása az ún. partmenti vízvédelmi területek lehatárolása

5 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedési típusok (2) Kötelez (alapszint) földhasználati szabályok meghatározása Olyan korlátozások, melyek megakadályozzák a vizek állapotának további romlását kompenzálásra a 1698/2005 EK rendelet 38 biztosít lehetséget Jelenleg: nitrát-érzékeny területeken: helyes mezgazdasági gyakorlat (HMGY), 12% lejtszög feletti erózió-érzékeny területeken: helyes mezgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) a belvíz-érzékeny területekre és a partmenti vízvédelmi területekre új (kötelez és önkéntes) elírások kidolgozására van szükség 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedési típusok (3) Önkéntes (emelt szint) elírások megfogalmazása jelentsen csökkentik a mezgazdasági tevékenységekbl származó terhelést A mvelési ág / mvelési mód megváltozásával járó elírások a VGT elírásainak illesztése az EMVA önkéntes kifizetési rendszereihez (AKG, nem termel beruházások, erdkörnyezetvédelmi intézkedések, mezgazdasági földterület els erdsítése) vízvédelmi zónarendszer kialakítása

6 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedések a) Nitrát-érzékeny területeken: mvelési mód és ágváltás Kötelez szabályok: helyes mezgazdasági gyakorlat kötelez szabályai Önkéntes szabályok: az AKG minden célprogramjában a gazdálkodók elnyben részesítése többletpontokkal Javaslatok: nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata (a Nitrát Irányelv és a VKI összehangolt szempontjai szerint), az érvényben lév kötelez szabályok és önkéntes támogatások alkalmazása ezeken a területeken is 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedések b) Erózió-érzékeny területeken: mvelési mód és ágváltás Kötelez szabályok: HMKÁ részeként a 12 % lejtszög feletti lejtn növénykorlátozás, talajtakarás, tarló meghagyása HMGY szerinti trágyakihelyezési szabályok Önkéntes szabályok: 12 % lejtszög felett szántó-gyep konverzió (AKG) 12 % felett mvelési mód váltás (AKG vízerózió elleni célprogram) erdsítési célprogramok, nem termel beruházások Javaslatok: erózió-érzékeny területek kibvítése (nem csak lejtszög alapján), a kapcsolódó önkéntes célprogramokba ezen kibvített terület bevitele, a többi célprogramban ezen területek elnyben részesítése.

7 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedések c) Belvíz-érzékeny területeken: mvelési mód és ágváltás Javaslatok: belvíz-érzékeny területek kijelölése (Árvíz-Irányelv, VKI szempontok integrálása) kötelez szabályok bevezetése (tápanyag-mérleg, trágyafelhasználás idbeli korlátozása) a belvíz-érzékeny területek bevonása a területalapú támogatási rendszerbe az önkéntes célprogramokban ezen területek elnyben részesítése (AKG vizes élhelyek létrehozása, környezetvédelmi célú gyeptelepítés, illetve erdsítési célprogramok, nem termel beruházásként a mélyszántás támogatása) 1. A szántóföldi mvelést érint intézkedések d) Part menti vízvédelmi területeken: ártéri/hullámtéri gazdálkodás megvalósítása, pufferzóna kialakítása Kötelez: 2010-tl a vízfolyások meghatározott sávjában trágyaelhelyezésre vonatkozó szabályok a Nitrát Irányelvben megfogalmazottak szerint Önkéntes: AKG (nem önálló célprogram formájában) ROP (vízvédelmi beruházások regionális jelentség területeken) nem termel beruházások (mezvéd fásítás, füves mezsgye) Javaslatok: parti vízvédelmi területek kijelölése (a VGT szerint) pufferzóna kezelésére vonatkozó kötelez szabályok kialakítása kötelez gazdálkodási szabályok vízvédelmi területekre es szántókra ártéri/hullámtéri gazdálkodás célprogramok kialakítása, vagy a meglévkben területi prioritás (AKG)

8 2. Növényvédszerek használatának monitorozása és ellen rzése a felszíni, mind a felszín alatti vizekben szórványosan jelez határértéket meghaladó koncentrációkat Az ok: szabálytalan használat vagy a múltból megmaradt maradványok ellenrzés fokozása, illetve a monitoring rendszer további fejlesztése Intézkedések, továbbfejlesztésük, ütemezés: A forgalmazásra vonatkozó intézkedések megfelelek. A hatósági ellenrzés fokozására és a monitoring rendszer fejlesztése (új HMKÁ szabályok biztosítják majd a megfelel ellenrzést) Határid: 2010-tl folyamatos

9 3. A belvízvisszatartás érdekében belvíztározók kialakítása, a belvízelvezet rendszer átalakítása és a talajban történ vízvisszatartás Célok: a síkvidéki vízrendezés ökológiai szempontú mszaki követelményeinek kidolgozása a megvalósítást támogató jogszabályi háttér kialakítása (a vízvisszatartást biztosító támogatási rendszer kidolgozása) Intézkedések, továbbfejlesztésük, ütemezés: A belvízrendszerek fejlesztésére szolgáló ÚMVP és más EUtámogatások (ROP, ETE) szempontrendszerébe szükséges a VKI elírások integrálása Határid: 2010-ig az ökológiai szempontú mszaki követelményeinek kidolgozása, ezt követen a szempontok integrálása a támogatási rendszerbe 4. Állattartótelepek korszersítése Célok: A Nitrát Akcióprogram keretében elnyben kell részesíteni fokozottan érzékeny területeken található állattartótelepeket Intézkedések, továbbfejlesztésük, ütemezés: A 8380 nyilvántartott nagylétszámú állattartótelep közül mintegy 3000 korszersítése történt meg a Nitrát-Akcióprogram keretében Jelenleg az ÚMVP az állattartótelepek korszersítéséhez támogatást biztosít (még nem került meghirdetésre). Támogatási rendszerben prioritást kapnak azok a víztestek, ahol a tápanyag-terhelés miatt nem érik el a jó állapotot Határid: folyamatos

10 Költségek, finanszírozás Az új kötelez elírások a belvíz-érzékeny területeken nem okoznak jelents többletköltséget Partmenti területek esetében a partéltl számított m fásítása jelent többletköltséget, illetve hullámtéri/ártéri szántók értékcsökkenése Önkéntes programok: források rendelkezésre állásának függvénye, 2027-ig ütemezés, területi prioritások alkalmazása! az agrár-környezetvédelmi célok 2013-ig már nem módosíthatók (értékelni kell a jelenlegi AKG hatását a VKI-ra) 2014-tl módosítható: kismértékben hathat a 2015-ös célkit zésekre évenként meghirdetésre kerül támogatások elvileg igazíthatók a VKI-hoz (támogatási szempontrendszer): erdsítési célprogramok, nem termel beruházások Megválaszolandó kérdések Melyek legyenek, mi alapján kerüljenek meghatározásra a HMKÁn és a HMGY-n túlmutató kötelez és önkéntesen választható elírások? (a HMGY és HMKÁ teljesítéséhez nem jár kompenzáció!) kisebb rész kötelez - nagyobb rész önkéntes stb.? Kötelez agrotechikai elemek pl. belvíz-érzékeny területen talajlazítás lehet-e? stb. Milyen hatásai lehetnek a földárakra az újabb területkijelöléseknek (belvíz-érzékeny területek, part menti vízvédelmi területek, stb.)? Kompenzálható-e megfelel mértékben a mezgazdaság környezetfenntartó funkciója? (Lehet-e ez a jövje az intenzív gazdálkodásból kivont földterületeknek amely ÚMVP célkit zés?) Miképpen lehet a vízgyüjt-gazdálkodási terveket a Natura-2000 fenntartási tervekkel összehangolni?

11 Köszönöm a figyelmet!

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK 8-3. melléklet: Műszaki intézkedések tartalma TARTALOMJEGYZÉK IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG... 4 TA1: Erózió-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás... 4 TA2: Nitrát-érzékeny

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft.

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft. Kvassay Jenő Terv Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása Budapest 2015. június 30. Respect Kft. TARTALOM Bevezető... 3 Kvassay Jenő Terv stratégiai környezeti vizsgálatának tervezett tematikája...

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG VÉLEMÉNYE A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATRA

A WWF MAGYARORSZÁG VÉLEMÉNYE A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATRA A WWF MAGYARORSZÁG VÉLEMÉNYE A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATRA A terv kézirattal kapcsolatban az alábbi észrevételeket, megerősítéseket vagy javaslatokat tesszük: 5.6.1.1 Hidromorfológiai

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP KIOP felépítése Környezetvédelem

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály A

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k

A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k 26 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 A magyarországi természeti er források állapota és fenntartható hasznosításukat befolyásoló tényez k PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: természeti er források,

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben