A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai"

Átírás

1 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT tanácsülés

2 A Nemzeti Környezetügyi Intézet VGT feladatai A NeKI alaptevékenysége: Ellátja a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat (alapító okirat 11. pont, 347/2006 (XII.23.) Korm.r. 33/A (1) a, bekezdés) Összeállítja az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és koordinálja a részvízgyűjtő és alegységi terveket (alapító okirat pont). Utóbbiakat a Kirendeltségek készítik. Részt vesz az EU VKI szerinti hazai és nemzetközi vízgyűjtő-tervezési feladatok ellátásában, különös tekintettel az intézkedési programok végrehajtására, koordinálja a területi kirendeltségek ez irányú feladatait (11.1. pont) Közreműködik a vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő jogszabályok szakmai előkészítésében (11.1. pont)

3 Intézkedési program fogalma 221/2004 (VII.21.) Korm.r. szerint: intézkedési program: a vizek jó állapotának eléréséhez és fenntartásához szükséges feladatok időarányos teljesítését szolgáló állami és egyéb intézkedések összessége, ideértve az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást, továbbá a végrehajtással járó egyedi jogalkalmazást és hatósági ellenőrzést (a továbbiakban együtt: közigazgatási intézkedéseket) is; 18. (1) Az 5. szerint megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesítésére a vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek külön intézkedési programot (a továbbiakban: program), ezen belül alapintézkedéseket, valamint szükség szerint kiegészítő intézkedéseket kell tartalmaznia. 21. (7) bek. szerint: A 18. -ban meghatározott intézkedési programot december 22-ig kell kidolgozni, és legkésőbb december 22-ig érvényre kell juttatni. 18. (12) Az intézkedési program végrehajtásáról az érintett miniszterek gondoskodnak. 20. (1) A VKI-ban foglalt tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek végrehajtásáról a miniszter gondoskodik. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kötelezettségek teljesítése érdekében a miniszter d) közbenső jelentést terjeszt a Bizottság elé az intézkedési program teljesítésében elért előrehaladásról a vízgyűjtő-gazdálkodási terv és annak felülvizsgált változatai közzétételét követő három éven belül.

4 Intézkedések típusai A vizek jó ökológiai állapotához szükséges intézkedési program alap- és kiegészítő intézkedések összességéből áll. Intézkedés típusok: alapintézkedések (a VKI VI. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt előírások hazai megvalósítása) további alapintézkedések (szabályozás jellegű intézkedések) kiegészítő intézkedések (minden olyan tagállami intézkedés, amely a szabályok betartásának elősegítését szolgálja) pótlólagos kiegészítő intézkedések (jövőben kell meghozni a jó állapot elérése érdekében)

5 Műszaki intézkedési csomagok IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP2. VÍZFOLYÁSOK ÁRTERÉRE VAGY HULLÁMTERÉRE, VALAMINT AZ ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁRA VONATKOZÓ AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP3. VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP4: VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP5. KIKÖTŐKKEL ÉS A HAJÓZÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP6: HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP7: TELEPÜLÉSI INTÉZKEDÉSI CSOMAG IP8: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK IP9: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI ALATTI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK IP10: FELSZÍNI VIZEKBE TÖRTÉNŐ PONTSZERŰ BEVEZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK IP11: AZ IVÓVÍZELLÁTÁS MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK IP12: FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA IP13: SZENNYEZETT TERÜLETEK ÉS HAVÁRIÁK VESZÉLYESSÉGÉT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE VONATKOZÓAN) IP14: KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS EGYEDI INTÉZKEDÉSEK IP15: ÁTFOGÓ INTÉZKEDÉSEK - FEJLESZTÉS IP16: EGYÉB ALAPINTÉZKEDÉSEK - VKI VI.melléklet A részében vagy a VKI-ban felsorolt előírások teljesítése

6 Intézkedések részletesen IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG 18 mó TA0: Normál (nem érzékeny) területen művelési mód és művelési ág váltás, vagy környezetkímélő gazdálkodás folytatása TA1: Erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás Alap TA1: Erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás Alap TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és művelési ág váltással TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása További Alap TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása Alap TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása

7 IP2. VÍZFOLYÁSOK ÁRTERÉRE VAGY HULLÁMTERÉRE, VALAMINT AZ ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁRA VONATKOZÓ AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG 147 ezer HA1: Árterek helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, illetve mentett oldali vízkivezetéssel További Alap HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása Alap HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása Alap HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása IP3. VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOMAG 870 mó HM1: Mederrehabilitáció hegy- és dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését További Alap HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését További Alap HM3: Nagy folyók szabályozottságának csökkentése További Alap HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból HM5: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében További Alap HM6: Vízfolyások medrének fenntartása HM7: Állóvizek partjának rehabilitációja További Alap HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekből HM9: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja állóvizek esetében További Alap HM10: Állóvizek medrének fenntartása

8 IP4: VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG DU1: Duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével DU1: Duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével További Alap DU2: Zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével DU2: Zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével További Alap DU3: Hallépcső, megkerülő csatorna építése További Alap DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével További Alap IP5. KIKÖTŐKKEL ÉS A HAJÓZÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG KK0: Közlekedésből (pl. hajózásból) származó szennyezőanyag kibocsátás csökkentése További Alap KK1: Környezeti/ökológiai szempontok érvényesítése a kikötők ki- és átalakítása és működtetése során KK2: Környezeti/ökológiai szempontoknak megfelelő hajózási tevékenység kialakítása IP6: HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG FI1: Mesterséges halastavakra vonatkozó jó halászati gyakorlat (tógazdasági gyakorlat) megvalósítása FI2: Mesterséges horgásztavakra vonatkozó jó gyakorlat megvalósítása FI3: Völgyzárógátas tározókra vonatkozó jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat megvalósítása FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati gyakorlat megvalósítása

9 IP7: TELEPÜLÉSI INTÉZKEDÉSI CSOMAG 26,962 mrd TE0: Kommunális hulladéklerakók kialakítása megfelelő műszaki védelemmel További Alap TE1: Kommunális hulladéklerakók rekultivációja TE2: Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás TE3: Belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok IP8: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint 12,080 mrd Alap SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül SZ3: Kommunális rendszerbe történő ipari használt- és szennyvízbevezetések módosítása Alap SZ3: Kommunális rendszerbe történő ipari használt- és szennyvízbevezetések módosítása SZ4: Illegális kommunális szennyvízbevezetések megszüntetése IP9: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI ALATTI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK 36,728 mrd CS1: Csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban Alap CS2: Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó településeken CS3: További csatornarákötések megvalósítása Alap CS3: További csatornarákötések megvalósítása CS4: Csatornahálózatok rekonstrukciója Alap CS4: Csatornahálózatok rekonstrukciója CS5: Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli településeken Alap CS5: Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli településeken További Alap CS5: Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli településeken

10 IP10: FELSZÍNI VIZEKBE TÖRTÉNŐ PONTSZERŰ BEVEZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 68 mó PT1: Ipari szennyvíz közvetlen bevezetésének módosítása Alap PT1: Ipari szennyvíz közvetlen bevezetésének módosítása További Alap PT2: Használt termálvíz felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésének módosítása Alap PT2: Használt termálvíz felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésének módosítása További Alap PT3: Hűtővíz közvetlen bevezetésének módosítása További Alap PT4: Nem kommunális eredetű illegális szennyvízbevezetések megszüntetése PT5: Szűrőmezők kialakítása IP11: AZ IVÓVÍZELLÁTÁS MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 8,860 mrd IV1: Vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében (Ivóvízminőség-javító Program) Alap IV1: Vízkezelési techno lógia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében (Ivóvízminőség-javító Program) IV2: Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása További Alap IV3: Alternatív ivóvízbázisokra történő átállás készlethiány miatt IV4: Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása További Alap IV4: Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása

11 IP12: FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA 474 mó FE1: Vízhasználatok módosítása További Alap FE2: Ökológiai és vízminőség-védelmi célú vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása FE3: Engedély nélküli, illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata FE4: Energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása, visszasajtolási technológia fejlesztése IP13: SZENNYEZETT TERÜLETEK ÉS HAVÁRIÁK VESZÉLYESSÉGÉT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE VONATKOZÓAN) 25,154 mrd KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása Alap KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása További Alap KÁ3: Felszín alatti vizek szennyeződésének megakadályozása További Alap KÁ4: Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció KÁ5: Utak-vasutak vízelvezető rendszerének korszerűsítése

12 IP14: KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS EGYEDI INTÉZKEDÉSEK 158 mó VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott víztől függő élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további intézkedésekre Alap VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott víztől függő élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további intézkedésekre VT2: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti vízhasználatokat érintő beavatkozások Alap VT2: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti vízhasználatokat érintő beavatkozások VT3: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatokat érintő beavatkozások Alap VT3: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatokat érintő beavatkozások VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása Alap VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeinek vízpótlása, vízellátása, meder fenékszintjének emelése Alap VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeinek vízpótlása, vízellátása, meder fenékszintjének emelése VT6: Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályozása Alap VT6: Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályozása VT7: A halas vizekre vonatkozó speciális intézkedések További Alap VT8: Fürdőhelyekkel kapcsolatos speciális intézkedések Alap VT8: Fürdőhelyekkel kapcsolatos speciális intézkedések VT9: A természetvédelmi szempontú területi agrárintézkedések (erózió-, nitrát- és belvíz-érzékeny területeken, valamint a partmenti vízvédelmi puffersávon kívül eső védett területekre vonatkozik. ) Alap VT9: A természetvédelmi szempontú területi agrárintézkedések (erózió-, nitrát- és belvíz-érzékeny területeken, valamint a partmenti vízvédelmi puffersávon kívül eső védett területekre vonatkozik. )

13 IP15: ÁTFOGÓ INTÉZKEDÉSEK - FEJLESZTÉS 7,033 mrd ÁT8: kutatás, fejlesztés ÁT9: Képességfejlesztés, szemléletformálás ÁT9a: Képességfejlesztés, szemléletformálás (mezőgazdaság) ÁT9b: Tanúsítvány, címkézés ÁT6: vízár politika További Alap ÁT6: vízár politika ÁT6/a: vízár politika - bírság További Alap ÁT6/b: vízár politika - bírság További Alap ÁT5: informatikai fejlesztések ÁT4: monitoring fejlesztés Alap ÁT4: monitoring fejlesztés További Alap ÁT4: monitoring fejlesztés IP16: EGYÉB ALAPINTÉZKEDÉSEK - VKI VI.melléklet A részében vagy a VKI-ban felsorolt előírások teljesítése A1: növényvédőszer szennyezés csökkentése (mezőgazdaságban és egyéb ágazatokban) Alap A1: növényvédőszer szennyezés csökkentése (mezőgazdaságban és egyéb ágazatokban) További Alap A2: KHV Irányelv a környezeti hatásvizsgálatról Alap A2: KHV Irányelv a környezeti hatásvizsgálatról További Alap A3: EKHE irányelv az egységes környezethasználati engedélyezésről Alap A3: EKHE irányelv az egységes környezethasználati engedélyezésről E1: egyéb, vizek állapotát pozitívan befolyásoló intézkedés o mrd N1: Nem VKI célkitűzést megvalósító intézkedés 25,826 mrd

14 VKI Intézkedési Program megvalósítás előrehaladási jelentés (IMP-POM Report) A 6 éves VGT intézkedési program (PoM) megvalósításáról a félidős jelentés (IMP-PoM) elkészítési határideje december 22. A beszámolási időszak: (három év) A félidős jelentés célja, hogy bemutassa milyen intézkedések megvalósítása kezdődött el, van folyamatban, a program végrehajtás hogyan történik, kik hajtják végre. Nem elvárás információt szolgáltatni az intézkedések hatékonyságáról, azaz mennyire javítják az állapotot, illetve arról sem, hogy melyik víztesten, védett területen valósulnak meg. Csak azt kell bizonyítani, hogy a VGT-ben vállalt intézkedési program működik. Alapintézkedések esetében az előrehaladásról csak rövid (2000 karakter) szöveges leírásban kell jelenteni, mivel e direktívák teljesítéséről rendszeresen adnak részletes, tételes beszámolót a tagországok, pl. Szennyvíz Programról, Fürdővizekről, stb. A további alap és kiegészítő intézkedésekről a következő információkat kell megadni: - az intézkedés állapota (2012. december 31-i időpontra becsült) lehetséges értékek: nem kezdődött el, folyamatban levő (tervezés, vagy megvalósítás, vagy szolgáltatás), befejezett - a megvalósított intézkedés(ek) típusa(i) - az intézkedés költsége (és a finanszírozás forrásai) - az intézkedés indikátora(i) legalább egy indikátor, pl. érintett és feltételezetten javuló vízfolyás hossza, és/vagy védett terület nagysága, és/vagy lakosok száma, stb.

15 Projekt Katalógus feltöltése A októberében rendelkezésünkre bocsátott Projekt Katalógus az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által átadott adatokat tartalmazta. Ezt kiegészítettük a Vízkészlet-járulék (VKJ3) és a KTVF-ek Hatósági Nyilvántartó Rendszeréből (HNyR) vett adatokkal. VIZIG-KTVF-NPI-NeKI együttműködés!

16 Eredmények, számadatok A NeKI Közép-dunántúli Kirendeltségén 7 fő vett részt a projekt analízisben. Társ- és külsős szervezetekkel is adategyeztetések zajlottak (a teljesség igénye nélkül): Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Park Igazgatóságok, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Önkormányzatok, Pro-Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, Katasztrófavédelem megyei szervezetei A központi alap projekt katalógus 3111 db projektet tartalmazott. Az előzetes szűrést követően 352 db projekt maradt. Alapkatalógus kiegészítése: A belterületi csapadékvíz elvezetéssel és a szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos, már folyamatban lévő (19 sor), illetve a tervezett projektek (59 sor) VKJ projektek katalógusa (119 sor) Illegális hulladéklerakók felszámolása a KvVM 2010-es adatai alapján (13 sor) A KTVF projektek: KTVF adatszolgáltatások, illetve több ezer határozat KAR-TÉR-ből történő leválogatása, leszűrése és elolvasása után az alábbi kiegészítések történtek: - Önellenőrzési tervek (14 sor) - Ivóvíz biztonsági terv (3 sor) - Szennyezés csökkentési ütemterv (24 sor) - Védőterületek (40 sor) - Bírságok (49 sor) - Kárelhárítási tervek (18 sor) - Kármentesítések (81 sor) A KDT NeKI Projekt Katalógusában 791 tétel (projekt) szerepel

17 Projekt költségek a KDT NeKI működési területén Elfogadott összköltség: 106,65 mrd Ebből Székesfehérvár: 9,08 mrd Szekszárd: 6,21 mrd Veszprém: 6,84 mrd

18 Intézkedéstípusokra fordított költségek ÁT ÁT6/a ÁT6/b ÁT ÁT ÁT9b CS CS CS CS CS E1 0 FE1 0 FE FE3 0 FE HA HM HM HM HM HM HM HM IV IV IV4 0 KÁ KÁ2 0 KÁ N PT1 0 PT2 0 PT SZ SZ SZ3 0 TA TA6 0 TA7 0 TE TE TE VT VT VT összesen SZ2 2% SZ1 6% TE0 9% N1 18% TE1 10% ÁT6/b ÁT8 2% 1% ÁT9 1% KÁ1 17% CS1 18% IV1 6% CS2 7%

19 Köszönöm a figyelmet!

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK

8-3. melléklet: TARTALOMJEGYZÉK 8-3. melléklet: Műszaki intézkedések tartalma TARTALOMJEGYZÉK IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG... 4 TA1: Erózió-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás... 4 TA2: Nitrát-érzékeny

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) Készítette: Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Dr. Podmaniczky

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.4.4. KÖZMŰESÍTÉS A terület általános jellemzése: ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Bácsalmás közigazgatási területe Bács-Kiskun megye D i középső részének szélén a Bácsalmási járás

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

A FELSŐ-TISZAI MINTATERÜLETEN SZERVEZETT VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINTI TÁRSADALOM-BEVONÁS (PP) TAPASZTALATAI ESETTANULMÁNY 22.

A FELSŐ-TISZAI MINTATERÜLETEN SZERVEZETT VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINTI TÁRSADALOM-BEVONÁS (PP) TAPASZTALATAI ESETTANULMÁNY 22. A FELSŐ-TISZAI MINTATERÜLETEN SZERVEZETT VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINTI TÁRSADALOM-BEVONÁS (PP) TAPASZTALATAI ESETTANULMÁNY 22. FÜGGELÉK A Kállay-főfolyás, a Bereg és a Túr-vízrendszer problémáira kidolgozott

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ. Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ. Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A 3-3 FEKETE-VÍZ Alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli KÖVIZIG készítette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat)

Fenntartási terv. Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Fenntartási terv Tervezet (2014. július 23-i állapot szerinti változat) Cserebökény kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20027) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2010. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Vízgazdálkodási Évkönyv 2010. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Csatáriné Tasi Anett Cseriné Krajcsi Edit Dankó Erika Dr. Kelemenné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 7. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben