XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről 2012. március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék"

Átírás

1 Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék

2 Alapkérdések: Jelenlegi és jövőben várható vízigények? A megújuló vízkészlet és használatának korlátai? Ha az igény > a készlet, hogyan lehet az igényeket csökkenteni vagy a készletet növelni? Megvalósítható-e, illetve milyen a társadalmi támogatottság? Hogyan támogatja a célok elérését az intézményi rendszer?

3 SWOT Erősségek: A felszín alatti víz az ország nagy részén hasznosítható Kevés szennyezett vízbázis (védettség, illetve védelem) Kedvező geotermikus adottságok termálvíz hasznosítás Nagyszámú ásványvíz és gyógyvíz előfordulás Felszín alatti vizek által táplált értékes élőhelyek A díjak miatt takarékos lakossági és ipari vízfogyasztás Gyengeségek: Természetes vízminőségi problémák (ivóvíz szempontból) A sekély felszín alatti vizek szennyezettsége, illetve sérülékenysége Helyenként tartós vízszintsüllyedés, sérült FAVÖKO-k Érzékenység az éghajlatváltozásra Pazarló öntözési módszerek, kis nyilvántartott öntözővíz használat Nem eléggé hatékony intézményi háttér

4 SWOT Lehetőségek : A víz stratégiai szerepének felértékelődése A többlet-vízkészlettel rendelkező területeken fejlesztési lehetőségek Az egészség és a rekreáció iránti fizetőképes kereslet növekedése Növekvő környezettudatosság, az adottságokhoz való alkalmazkodás Az EU vízpolitika érvényesítése (fenntartható vízhasználatok) Kockázatok: A felszín alatti vizek nagy aránya a vízhasználatokban (65%, közüzemi: 92%) A gazdasági válság miatt: a gazdasági érdekek dominálnak a fenntarthatósággal szemben illegális vízhasználatok növekedése a víztakarékos technológia bevezetése késlekedik Éghajlatváltozás: szárazodás

5 Vízhasználatok ( ) millió m3/év Felszíni víz Partiszűrés Felszín alatti A vízkivételek 65 %-a, a közüzemi célúak 92%-a felszín alatti vizekből történik. Ha a partiszűrésnek csak kb. 10%-a FAV, akkor 47%, illetve 57%.

6 Hasznosítható készlet ΔV/Δt = B tv ET tv + Q be Q ki + Q felszíni Q alap(forrás) = 0 ( sokévi természetes átlag) B tv,k ET tv,k + Q be,k Q ki,k + Q felszíni,k Q alap(forrás), k Kfav= 0 ( nincs tartós süllyedés) A vízkivételt a vízmérleg egyéb elemeinek megváltozásai kompenzálják Utánpótlódás Vízforgalom szomszédos víztestekkel FAVÖKO vízigény Hasznosítható készlet B tv,h + Q felszíni,h + Q be,h Q ki,h - ET tv, FAVÖKO Q alap(forrás), FAVÖKO = HK Mennyire használhatjuk a szomszédos területek vízkészletét? Területhasználat, Természetvédelem Mederben hagyandó vízhozam HK: lényegében a természetes megcsapolási helyekről elvonható víz Regionális vízkészlet-gazdálkodás, érdekeltekkel való egyeztetés céljára

7 Vízkivételek ( ) és hasznosítható felszín alatti készletek ( ) A kihasználtság az Alföldön mindenütt > 75%.

8 2012. március , Siófok Kritikus területek vízhasználatok a megújuló készlet %-ában Régió Víztest-csoport FAVÖKO vízigény Vízigények, vízkivételek Közüzemi Egyéb vízkivételek Csatornák, bányatavak Dunántúli-khgs. karszt Északi-khgs. peremvidék Duna-Tisza köze Nyírség (Lónyay és Rétköz) Nyrség Dél, Hajdúság Körös-Maros Karszt (DKH és Bükk): források vízhozama közüzemi (egyéb) vízkivétel Egyedi döntések, egyeztetések az érdekeltek között!! Északi-khgs. peremv.: bányászati vízkivétel Egyedi döntés ( közüzemi vízellátás, vízpótlás) Dél-Nyírség, Hajdúság: FAVÖKO közüzemi (egyéb ) vízkivételek korlátozás, takarékosság, FAVÖKO-igény és a hasznosítható készlet felülvizsgálata, vízvisszatartás,fev-készlet

9 Mire számíthatunk? Igények Közüzemi: (jelenleg: 450 millió m3) Kiegyenlítődés a fajlagos fogyasztásban. Éghajlatváltozás: +6% fokonként Ipari (jelenleg: 105 millió m3) Alig változik. A takarékosság fedezi a fejlődésből származó többletet. Termálvíz energia célra (de visszasajtolás!) Állattartás: (jelenleg: 80 millió m3) A húsfogyasztással arányosan: kb. + 25% Öntözés: (jelenleg 10 (+100) millió m3, 7 (+60) eha) (kb. az összes fele)????? inkább csak lehetőségek és feltételek Összesen (FEV + FAV) 670 eha ( eha) Éghajlatváltozás: 30 50%-kal nagyobb fajlagos igény, > terület (?). Felszín alatti vízből????

10 Mire számíthatunk? Készletek Éghajlatváltozás: A megújuló készlet hez képest 40 75%-kal csökkenhet. A VGT-ben figyelembe vett es időszakhoz képest 20 50%-kal Az ökológiai vízigény is csökken (feltételezhető, hogy az arány marad). A hasznosítható készlet ugyanolyan arányban csökken, mint a megújuló

11 Jelenlegi helyzet és jövő? Készletek vs. igények A dunántúli porózus vízadókban jelentős többlet készlet. A jövőben is! A karsztos vízadók esetén konfliktusok: forráshozam vs. vízkivételek. Ezek a jövőben tovább éleződnek. Termál karsztvizek fürdési célú használata alig bővíthető. Az Alföldön gyakorlatilag nincs szabad készlet. Fejlesztés csak egyéb vízigény terhére vagy takarékossággal vagy vízvisszatartással. A jövőben a hasznosítható készlet a közüzemi vízigényre csökkenhet. Ugyanakkor természetes ivóvíz minőségi problémák. A porózus termálvíz készlet korlátozott. Egyes térségekben már kimerült. Fürdési és energetikai célú fejlesztés is lehet, ha utóbbi visszasajtolással.

12 Stratégiai feladatok 1. Fenntartható vízhasználatok jogi, szabályozási és intézményi alapjainak megteremtése: A VGT megvalósítása: Hasznosítható készletek felülvizsgálata (utánpótlódás, FAVÖKO) Igénybevételi határértékek meghatározása (területi különbségek) Környezeti hatásvizsgálatok követelményrendszere A hatósági munka erősítése (egyszerűsítés, ellenőrzés, jogkövető magatartás kikényszerítése) Monitoring fejlesztés Költséghatékonyság és költségmegtérülés elvének érvényesítése Szemléletformálás: takarékos vízhasználatok ösztönzése Készletgazdálkodás vízhiányos területeken (időben változó járulékok, készletlekötési járulék, vízjogi engedélyek piaca, prioritások??)

13 Stratégiai feladatok 1. Fenntartható vízhasználatok jogi, szabályozási és intézményi alapjainak megteremtése: Fenntarthatóság gazdasági válság idején : Csak átmeneti könnyítések, és csak visszafordítható hatások Gazdasági indokoltság Illegális tevékenység fokozott ellenőrzése

14 Stratégiai feladatok 2. Ivóvízigények biztonságos kielégítése EU és nemzeti programok megvalósítása Ivóvíz biztonsági tervek Sérülékeny ivóvízbázisok (reális és tényleges) biztonságba helyezése Ivóvízminőség javító program átgondolása

15 Stratégiai feladatok 2. Ivóvízigények biztonságos kielégítése Új ívóvízellátási koncepció, mert: Természetes vízminőségi problémák drága technológia Sok kicsi vízbázis drága üzemeltetés és védelem, bizonytalan szolgáltatás Éghajlatváltozás bizonytalan készlet Ivóvíz prioritás minden áron? Nem igaz többé az olcsó mindenütt rendelkezésre álló felszín alatti víz mítosza Alföld: regionális ill. térségi rendszerek előnyben, partiszűrésű és felszíni vízkészletek növekvő igénybevétele. Felszabaduló helyi FAV készletek, érdemi változás lehetősége

16 Stratégiai feladatok 3. A területfejlesztés és a vízkészlet-gazdálkodás összehangolása Igények és készletek összehangolása Dunántúl : többlet, Alföld: hiány; Területileg eltérő szabályok Nagy fejlesztések felszíni vízkészletre, Felszín alatti víz: kis terület koncentrált vízigényének kielégítésére, vagy ahol nincs felszíni készlet vagy kiegészítése aszály idején

17 Stratégiai feladatok 3. A területfejlesztés és a vízkészlet-gazdálkodás összehangolása Területi vízvisszatartás növelése Csapadék-gazdálkodás ( mm a talajban) Beszivárogtatás, felszín alatti tározási lehetőségek (??) Egyedi szennyvízelhelyezés (?? ) Víztakarékos megoldások (20-40 %-os csökkenés) Kis vízigényű kultúrák Víztakarékos öntözési módszerek (FAV esetén megkövetelhető) Ösztönzés

18 Stratégiai feladatok 4. Nemzetközi és kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Egyezmények Készletmegosztás (Maros hordalékkúp, Szatmár, Bácska) Monitoring Védőidomok Közös projektek, felmérések Üzleti kapcsolatok Vízkészlet közös hasznosítása (Maros hordalékkúp)

19 Stratégiai feladatok 5. Fejlesztési lehetőségek kiaknázása Vízkészletekben gazdag dunántúli területeken felszíni készlettel kombinált öntözés - tudatos közép- és hosszú távú fejlesztési tervek Az ökoturizmus, gyógyvíz- és wellness turizmus összehangolt további fejlesztése, (összehangolás a termálvíz energetikai hasznosításával, de nem minden fürdővíz igényt kell termálvízből kielégíteni ). A geotermális energia hasznosítása visszasajtolás mellett Ásványvíz hasznosítás (lehetőség és marketing)

20 Integráció!? Köszönöm a figyelmet!

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok) Készítette: Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Dr. Podmaniczky

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

Öntözés, tározás adottságok, lehetőségek, feltételek, válaszok

Öntözés, tározás adottságok, lehetőségek, feltételek, válaszok Beszédes József: Sem házad udvarából, sem községedből, úgy vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj! Öntözés, tározás adottságok, lehetőségek, feltételek, válaszok (szemléletváltás a területi vízgazdálkodásban)

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia

Nemzeti Vízstratégia Nemzeti Vízstratégia Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály 2013. május 9. SZOLNOK Nemzeti Vízstratégia Felelősség politikai feladatok Kolossváry Gábor Integráció

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-,

Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Beszédes József: Sem házad udvarából, sem községedből, úgy vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj! Víz- stratégia-, gazdálkodás-, szolgáltatás-, Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA Gondárné Sıregi Katalin 1 Simonffy Zoltán 2 Tahy Ágnes 3 Liebe Pál 4 Tóth György 5 Ács Tamás 2 Ács Viktor 1 Gondár Károly 1 Horváth István 5 Kun Éva 1 Maginecz János 4 MAGYARORSZÁG FELSZÍN ALATTI VIZEINEK

Részletesebben

Fenntartható vízgazdálkodás

Fenntartható vízgazdálkodás Felszíni vizeink állapota, a fenntartható hasznosítás lehetıségei és korlátai Simonffy Zoltán A vízgazdálkodás feladatai és figyelembe veendı szempontok Környezetvédelem természeti érték vízminıség, tájesztétika

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály A

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS)

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Dr. Csete Mária egyetemi docens, tanszékvezető BME Környezetgazdaságtan Tanszék NAS felelős, Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tematikus vitafórum: A termálvíz (geotermikus energia, termálkarszt-balneológia) és a vízgyűjtőgazdálkodási tervek kapcsolódásai,

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben