Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban"

Átírás

1 Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Hegyi Róbert Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, július 3-5.

2 NeKI VgyFo felszín alatti vizes feladatai Vízgyűjtő-tervezési Osztály EU tagállamok kötelezettségeihez tartozó VGT második tervezési ciklusának előkészítése KEOP-7.9.0/12/B komponensre Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata pályázat összeállítása, benyújtása WISE (Water Information System for Europe) jelentés tartalmának megfelelő adatbázis készítése, begyűjtött adatok feltöltése Közreműködés a FÖMI-nél a Nitrátérzékeny területek MEPAR blokkokhoz rendelésében a NeKI által készített szakmai fedvények alapján Ivóvízbázis-védelmi területek tér-adatbázisának elvi szerkezeti kialakítása Az ivóvízbázis-védelmi kormányzati célprogram koordinálása A 103/2011 (VI.29.) Korm. rendelet szerint lefolytatott bányakoncessziós eljárásban közreműködés a komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzésével Különböző nemzetközi éghajlatváltozási munkacsoportokban részvétel országjelentések készítése Szakmai civil szervezetek munkájának támogatása: Hévízi-tó Alapítvány, MHT, IAH-CEG konferencia szervezése

3 NeKI VgyFo felszín alatti vizes feladatai Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Osztály Vízhasználatokra vonatkozó országos adatgyűjtések (OSAP 1373, 1375 és 1694 sz.) megszervezése, az adatok feldolgozásának irányítása és nyilvántartásának megoldása nemzetközi adatszolgáltatási feladatok teljesítése, illetve koordinálása (KSH, OECD, EUROSTAT, WHO, stb.) felszín alatti vízkészletek és vízhasználatok adatainak tárolásához adatbázis és térinformatikai rendszer fejlesztése vízföldtani napló adatszolgáltatás ügyintézése Monitoring- és Állapotértékelési Osztály Felszín alatti víztestek minőségi állapotértékelése, a évi felszín alatti monitoring előzetes kialakítása A felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi monitoring kútjai nyilvántartásának rendezése Az elmúlt években felhalmozódott és rögzítetlen felszín alatti vízminőségi adatok rögzítése (OSAP adatlapok) Felügyelőségek adatszolgáltatásának ellenőrzése Oracle vagy MS SQL alapú FAVI adatbázis kialakítása VKI szerinti veszélyesanyag-leltár előkészítése

4 Felszín alatti víztestek kijelölése 185 db FAV db db db 8 db

5 FAV lehatárolási szempontok 1. Első lehatárolási szempont a geológia Medencebeli, uralkodóan porózus kőzetek Karszt (csak a főkarszt) Hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzetei (kivéve a főkarszt) Második lehatárolási szempont a vertikális felosztás Sekély porózus, sekély hegyvidéki (kivétel a hasadékos kőzetek) Porózus, hegyvidéki (kivétel főkarszt) Harmadik lehatárolási szempont a vízhőmérséklet Hideg vizek (kitermelt víz < 30 C) Termálvizek (kitermelt víz >= 30 C)

6 FAV lehatárolási szempontok 2. Negyedik lehatárolási szempont a vízgyűjtő Síkvidéki és dombvidéki porózus (sekély és réteg) víztesteknél a felszíni vízgyűjtő határa Karszt víztesteknél a nagyobb forrásokhoz köthető felszín alatti vízgyűjtő határa Hegyvidéki víztesteknél (sekély és hasadékos) a felszíni vízgyűjtő határa Termál víztesteknél a felszín alatti vízgyűjtő határa Ötödik lehatárolási szempont a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása Leáramlási területek Feláramlási területek Vegyes áramlási rendszerű dombvidéki és hegylábi területek FAV felülvizsgálat, alsó lehatárolás: Szakmai szempontból a gravitációs és túlnyomásos rendszer határa, korábban a CH tárolók jelentették

7 FAV elvi modellek

8

9 Határvízi felszín alatti víztestek 95 felszín alatti víztest határos valamely szomszédos országgal ezek közül 40 víztestet tekintenek határral osztott víztestnek a Határvízi Bizottságok megállapodásai szerint A Duna Bizottság 7 víztest csoporttal (Duna szinten jelentős, vagy 4000 km2 nagyobb) foglalkozik, amely 28 felszín alatti víztestet tartalmaz

10 VGT Monitoring Program Mennyiségi feltáró Vízszint mérés Vízhozam mérés Kémiai feltáró Sérülékeny külter. Sérülékeny belter. Védett rétegvíz Termálvíz Kémiai operatív 2010-től Alapkémia (13 rutin komponens), növényvédőszer, pontszerű szennyezőforrás (TCE, triazin), alapkémiai vízmű termelőkút

11 Víztestek száma [db] FAV mennyiségi állapot jó jó, de bizonytalan gyenge sekély porózus sekély hegyvidéki porózus hegyvidéki porózus termál karszt termálkarszt Felszín alatti víztest típus 123 db jó 35 db jó, de bizonytalan 27 db gyenge

12 FAV mennyiségi állapot Gyenge mennyiségi állapotú felszín alatti víztestek 4; 11% 17; 44% 6; 15% 0; 0% 1; 3% 1; 3% 1; 3% 6; 15% 1; 3% 1; 3% FAVOKO KOZV_VIZK ENGN_VIZK DREN BANYATO FAVOKO+KOZV_VIZK FAVOKO+DREN FAVOKO+KOZV_VIZK+DREN KOZV_VIZK+ENGN_VIZK KOZV_VIZK+DREN

13 Víztestek száma [db] FAV kémiai állapot jó jó, de kockázatos gyenge sekély porózus sekély hegyvidéki porózus hegyvidéki porózus term ál karszt term álkarszt Felszín alatti víztest típus 143 db jó 4 db jó, de kockázatos 38 db gyenge

14 FAV kémiai állapot Felszín alatti víztestek gyenge minőségi állapotának okai 33; 45% 18; 24% 3; 4% 13; 18% 7; 9% Diffúz szennyeződés Ivóvíztermelést veszélyeztető túllépés Szennyezési trend Szennyezett felszíni víztest Szennyezett ivóvízbázis

15 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák Bizottság kifogása, hogy csak mennyiségi monitoring van a FAVÖKO-on, hiányzik a kémiai monitoring

16 Emberi terhelések, hatások Pontszerű szennyezőforrások Települési szilárd hulladék Ipari hulladék Bányászat Szennyezett területek Állattartó telepek Balesetszerű szennyezések Települési Mezőgazdasági eredetű Diffúz terhelések Fontos, csökkenő Fontos, csökkenő Kevésbé fontos, csökkenő Fontos, csökkenő Fontos, csökkenő Lokálisan fontos Nagyon fontos, csökkenő Nagyon fontos, csökkenő Kommunális Ipari Mezőgazdaság Bányászati Fürdő Energetikai Egyéb Belvízelvezetés Közlekedés Vízkivételek Éghajlatváltozás* Nagyon fontos Fontos Fontos, növekvő Nagyon fontos, csökkenő Fontos növekvő Fontos Kevésbé fontos Egyéb terhelések Fontos, csökkenő Kevésbé fontos Fontos, növekvő

17 FAV kapcsolódó célkitűzések Fő célkitűzések: szennyező anyagok bevezetésének megelőzése, korlátozása; kitermelés és utánpótlódás közötti egyensúly biztosítása; FAV szennyezettségének csökkentése Célkitűzések 1% 8% 68% 12% 10% jelenlegi jó állapot fenntartása jó állapot elérése 2021-ig jó állapot elérése 2027 után 1% jó állapot elérése 2015-ig jó állapot elérése 2027-ig enyhébb célkitűzés

18 VGT Intézkedési Program 1. Átfogó államigazgatási intézkedések és fejlesztések 2. Táp- és szervesanyag terhelések csökkentése 3. Egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése 4. Felszíni vizek hidromorfológiai állapot javítása 5. Fenntartható vízhasználatok (vízkészletgazdálkodási) 6. Ivóvízellátás minősége és a biztonság javítása 7. Vizes élőhelyekre és védett területre vonatkozó

19 VGT Átfogó intézkedések 1. FAV monitoring fejlesztés VKKI/OVF felszínközeli MFGI (MÁFI) monitoring kutak 2. Adatgyűjtés erősítése (NeKI) OSAP adatlapokból adatok kinyerése Makro írása OSAP adatokhoz 3. Adatszolgáltatás Mennyiségi és minőségi adatok ingyenesen MFGI-ben vízföldtani adattár ingyenesen látogatható

20 OSAP adatszolgáltatásból származó víztermelési adatok Víztípus szerint (ezer m3/év) (%) Talajvíz Parti szűrés Karszt Rétegvíz Hévíz Egyéb (hasadékos) ÖSSZESEN:

21 OSAP adatszolgáltatásból származó víztermelési adatok Vízkivétel célja szerint (ezer m3/év) (%) Közcélú Bányászat Ipar - Építőipari Ipar - Élelmiszeripari Ipar - Hűtővíz Ipar - Kohászat, gépipar, vegyipar, körnnyűipar, egyéb Erőművi felhasználás (pl. hűtővíz) Mezőgazdaság - Öntözés Mezőgazdaság - Állattartás, egyéb Fürdő Energetika - Lakóépület fűtés Energetika - Mezőgazdasági fűtés Egyéb gazdasági tevékenység, szolgáltatások ÖSSZESEN:

22 Ivóvízellátás minőségét és biztonságát javító intézkedések IV1: Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása IV2: Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása IV3: Alternatív ivóvízbázisokra történő átállás készlethiány miatt IV4: Ivóvíz-biztonsági terv készítése és intézkedések megvalósítása KEOP vízbázis-védelmi projektek: 47 db projekt; 6 milliárd Ft, ebből - 2 milliárd biztonságba helyezés - 4 milliárd védőterület meghatározás, monitoring KEOP-1.3.0/B ivóvízellátás biztonsága: 4 db vízbázis (Miskolc, Szekszárd, Fót, Úrkút) 8 milliárd Ft Saját erőforrásból vízbiztonsági terv: 16 db

23 EU VKI és az ivóvizes védőterületek Lehetőség, hogy a tagország a védőterületek körébe sorolja az ivóvízkivétel céljára igénybevett víztesteket A teljes víztest helyett alkalmazhatók csak a kijelölt védőterületek is védett területként

24 Üzemelő ivóvízbázisok Közműves ivóvízellátó művek kiépített kapacitása napi 4,5 millió m 3 Kapacitás 95%-a felszín alatti vizekre épült ki Több mint üzemelő vízbázisból 815 sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el Ez a szolgáltatott vízkészlet 2/3 a Üzemelő vízbázisok: közüzemi ivóvízellátás jelenleg is folyik 27% Üzemelő sérülékeny vízbázisok víztípusai 11% 57% 8% 2% 22% partiszűrésű talajvizes rétegvizes karsztvizes egyéb Üzemelő sérülékeny vízbázisok védendő víztermelése (m3/nap) 5% 15% 5% 8% 10% 30% 50 alatt fölött

25 Távlati ivóvízbázisok Távlati vízbázisok víztípusai 71% 17% 11% 1% partiszűrésű talajvizes talajvizes és rétegvizes rétegvizes Távlati vízbázisok védendő vízkapacitása (m3/nap) 1% alatt 10% 10% Kijelölésre került 75 további sérülékeny környezetű távlati vízbázis Távlati vízbázisok: stratégiai tartaléknak kijelölt vízbázisok % 42% fölött

26 ezer Ft Ivóvízbázis-védelemi program Vízbázisvédelem támogatása különböző forrásokból év központi KEOP üzemeltetői

27 FAV ivóvízbázisok állapota a monitoring kutak alapján 1. Meglévő talaj és talajvíz szennyeződések: KÁRINFO, diagnosztikai munkák 16 vízbázis veszélyeztetett, 8 esetében már a termelőkút is szennyeződött Kármentesítés, vízbázis teljes felhagyása (Szekszárd Lőtéri diklóretilén 13 millió m 3 fav, Fót-I, Szentendre Dél) Leggyakoribb és legveszélyesebb szennyezőanyagok az alifás szénhidrogének, 10 védőterületen található Egy-két helyen acenaftén, ásványolajok, benzol, naftalinok, halogénezett szénhidrogének, PAH, szulfát Amennyiben nem csak a védőterületi monitoring kutakat vizsgáljuk, úgy 54 szennyezett terület esik védőterületre, ebből 34 alifás szénhidrogénnel szennyezett

28 FAV ivóvízbázisok állapota a monitoring kutak alapján 2. Potenciális és tényleges pontszerű szennyezőforrások Védőterületen található létesítmények további működése csak akkor engedélyezhető, ha a környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kizárható a szennyezés lehetősége Üzemanyag / fűtőanyag tárolók, nagy állattartótelepek hígtrágya- és szennyvízkibocsátása, növényvédőszer és műtrágya raktárak, felhagyott TSZ géptelepek, illegális hulladéklerakók Diffúz szennyezőforrások Vízműkutak rendszerint települések határában Legjelentősebb (50%) szennyezőforrást a csatornázatlan települések, belterületi kiskertek, üdülőtelepek szennyvízszikkasztásából származó nitrát szennyezések jelentik 37%-ban szennyező a mezőgazdaság

29 Felszín alatti víztestek állapotának minősítése vízbázisok állapota alapján Gyenge mennyiségi állapotot nem okoz ivóvíztermelés Lokális hatású vízszintsüllyedéseket igen (Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Hajdúböszörmény környéke) Sérülékeny vízbázisokat veszélyeztető túllépések miatt 13 víztest gyenge minőségi állapotú 3 karszt, 1 hegyvidéki, 1 porózus, 2 sekély hegyvidéki, 6 sekély porózus 16 vízbázist érint, 8 esetben (7 víztest) már a termelőkút is elszennyeződött Zömében nitrát szennyezés, előfordulnak ammónium, szulfát, klórozott szénhidrogén és peszticid szennyezések is

30 Részvétel felszín alatti vizes nemzetközi projektekben CC-WaterS: Az éghajlatváltozás hatása az ivóvízellátásra CC-WARE: A vízkészletek éghajlatváltozás miatti sérülékenységének mérséklése JICM: Az Ipoly közös vízgyűjtő-gazdálkodása (KDV- NeKI Kirendeltség) DriWaS - Drinking Water Safety - Quality Assessment of a Cross-Border Subsurface Water Body in the Baja - Sombor Region a bajai és szegedi kirendeltségekkel együtt: projekt adminisztratív indításának szakmai támogatása (ADU-NeKI Kirendeltség)

31 Köszönöm a figyelmet!

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet 2013. január A Víz Keretirányelv és a vizes projektek A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja, hogy 2015-re (ill. 2021-re,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1651/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya megye környezeti állapota (környezet) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1 2015.04.16. Természeti adottságok: vízhálózat. 2014/2015-ös tanév II. félév

Vízvédelem KM011_1 2015.04.16. Természeti adottságok: vízhálózat. 2014/2015-ös tanév II. félév Természeti adottságok: vízhálózat Vízvédelem KM011_1 2014/2015-ös tanév II. félév vízfolyások határon túlról érkeznek (kivétel: Zala, Kapos, Zagyva, néhány kisebb) vízfolyásaink befogadója a Duna Balaton,

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 1-3. jelű, Rába vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben