Fenntartható vízgazdálkodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható vízgazdálkodás"

Átírás

1 Felszíni vizeink állapota, a fenntartható hasznosítás lehetıségei és korlátai Simonffy Zoltán A vízgazdálkodás feladatai és figyelembe veendı szempontok Környezetvédelem természeti érték vízminıség, tájesztétika Kárelhárítás árvíz, belvíz aszály havária Vízellátás lakosság mezıgazdaság ipar szolgáltatás Fenntartható vízgazdálkodás Ökológiai követelmények Mőszaki szempontok Társadalmi érdekek Gazdasági szempontok

2 Szolgáltatói oldal IWRMP Vízigények kielégítése (tározás, átvezetés) Vizek kártételeinek kezelése (árvíz, belvíz) Aszály elleni védekezés öntözés Vízenergia hasznosítás Hajózhatóság biztosítása Integrált, vízgyőjtı szintő vízgazdálkodási tervek Igények vízminıség-szabályozás, vízbázisvédelem fenntartható vízhasználat, vízvisszatartás Adottságok Vízgyőjtıgazdálkodási tervek (VGT) Célkitőzések Feltételek RBMP Környezeti oldal A vizek jó ökológiai állapotának elérése Az egészséges ivóvíz biztosítása Fenntartható vízhasználatok elısegítése Vízhasználók (Lakosság, ipar, mezıgazdaság) 2000: EU Víz Keretirányelv Szigorú Szigorúökológiai követelmények Ugyanakkor.. erıs erıs emberi emberi hatások hatások (tározók, duzzasztók, vízerımővek, árvédelmi töltések, töltések, folyószabályozás, vízszintszabályozás, átvezetések, vízkivételek, vízbevezetések, pontszerő és és diffúz diffúz szennyezıforrások) Közgazdasági szempontok (költséghatékonyság, költségmegtérülés) A társadalom/érdekeltek bevonása (politikai (politikai és és társadalmi szempontok) Fenntarthatóság és és Megvalósíthatóság??!! (sok (sok tekintetben kísérletrıl van van szó) szó) Éghajlatváltozás!!

3 Magyarország Vízgyőjtı-gazdálkodási Terve A víz élet, gondozzuk közösen! 1127/2010 (V.21). Kormányhatározat 1042/2012. (II.23). Kormányhatározat A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság április Minısítés, felszíni vizek Az alap: referencia viszonyok

4 Minısítés, felszíni vizek Ökológiai állapot, víztestek száma alapján 34% 21% 4% Állóvizek 8% 0% 33% Ökológiai állapot, víztestek száma alapján Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz Adathiány Vízfolyások 12% 15% 4% 2% 2% Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz Adathiány Minısítés, vízfolyások Biológiai elemek szerinti minısítés 100% 90% 80% Víztestek aránya 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fitobenton Fitoplankton Makrofita Makrogerinctelenek Halak Biológiai állapot Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz Adathiány

5 Minısítés, vízfolyások Fizikai-kémiai minısítés 100% 90% 80% Víztestek aránya 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oxigén háztartás, szerves Tápanyagok Sótartalom Savasodási állapot Fizikai-kémiai minısítés Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz Adathiány Az okok!? Pontszerő diffúz foszfor vízfolyásokba 60% pontszerő (fıváros és nagyvárosok!), 40% diffúz Víztestek 80%-án a diffúz dominál.

6 Az okok!? Pontszerő diffúz foszfor vízfolyásokba - Mass flux [kt P/a] összes [kt P/a] P (k/év) 20 Background Háttér 16 Diffuse Nem pontszerő Point Pontforrások source Effluent River Folyókban load load mért anyagáram 67.8 Visszatartás Retention D A CZ SK H SLO HR RBH SCG SM RO BG MD UA Duna Basin Total vgy. A Duna vízgyőjtı szinten is fontos!!! Minısítés, vízfolyások Hidromorfológiai minısítés Víztestek aránya 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Természetes Erısen módosított Mesterséges Kiváló Jó Mérsékelt Gyenge Rossz Adathiány

7 Vízfolyások kategóriái 373 természetes, 350 erısen módosított, 146 mesterséges víztest Az okok!? Hidromorfológiai befolyásoltság 869 víztest, 93%-át érinti valamilyen jelentıs beavatkozás

8 Az okok!? Hidromorfológiai befolyásoltság, de erısen módosított állapot Erısen módosított víztestek A vízfolyások kb. 40%-a erısen módosított Az okok!? Hidromorfológiai befolyásoltság, de mesterséges víztest A vízfolyások kb. 17%-a mesterséges

9 Intézkedések hierarchiája A tervekben megjelenı intézkedések programja Egy-egy problémakör megoldását szolgáló intézkedési csomagok (14 db) Egy-egy ok megszüntetésére, korlátozására szolgáló intézkedési elemek (78 db) Részintézkedések (nem minden részintézkedést kell mindenhol megvalósítani) Területi agrárintézkedések Mővelési ág vagy mővelési mód váltás Belvízgazdálkodás

10 Intézkedések puffer zóna Ezt nem lehet! Így kellene! Települési intézkedések Csapadékvíz elvezetés Kommunális hulladék Szennyvíztisztítás Csatornázás Szőrımezık

11 Intézkedések jó halászati és horgászati gyakorlat Mesterséges halastó vagy horgásztó Völgyzárógátas halastó vagy horgásztó Természetes vízi halászat Intézkedések mederrehabilitáció, fenntartás

12 Intézkedések mederbeli elzárások kezelése Duzzasztó: üzemeltetés, hallépcsı Tározók: üzemeltetés Intézkedések mentett oldali holtágak vízpótlása

13 Intézkedések védett területek kezelése Halas vizek NATURA 2000 fürdıvíz Intézkedések csoportjai, hierchiája, dombvidék Erózióvédelem Ivóvízbázis védıterülete (prioritások) Jó mg.-i gyakorlatnak megfelelı tápanyag- és növényvédıszerhasználat NATURA2000 Hullámtér szélesítés, Hullámtéri területhasználat Mg-i mővelés megszüntetése a parti sávban, puffersáv Mederrehabilitáció Nitrát-felesleg megszüntetése (jó mg-i gyak.)!! karszt, szennyezett területek

14 Intézkedések csoportjai, hierchiája, síkvidék Szőrımezı bevezetés elıtt Vízvisszatartás a területen (mélyszántás, wetland, tározók, csatorna megszüntetése) X Mentett oldali holtágak, mélyárterek vízpótlása Hullámtéri területhasználat, védısáv kialakítása Mederrehabilitáció Jó mezıgazdasági gyakorlatnak megfelelı tápanyagés növényvédıszer-használat Intézkedések ütemezése 120% 100% 100% 100% 100% 80% 68% 76% 85% 88% 60% 51% 40% 20% 8% 18% 15% 24% 0% Jelenlegi jó állapot vagy potenciál fenntartása 2015-ig Vízfolyás Állóviz Felszín alatti víz

15 Környezeti célkitőzések teljesülése 120% 100% 91% 88% 100% 100% 100% 80% 68% 69% 72% 77% 73% 60% 40% 20% 8% 18% 10% 21% 21% 0% Jelenlegi jó állapot vagy potenciál fenntartása Vízfolyás Állóviz Felszín alatti víz Intézkedések költségei (milliárd Ft) Intézkedési program Idıszakok 2013-ig Összesen Intézményfejlesztés Szennyvízprogram és kiegészítı intézkedések Hulladékelhelyezés (rekultiváció) Nitrát-Akcióprogram Mővelési ág és/vagy mővelés mód váltás támogatása Ivóvízminıség-javító program Vízbázisvédelem Natura 2000-es területek Szennyezett területek kármentesítése Vízfolyások és állóvizek szabályozottságának csökkentése Összesen

16 A Duna és a Tisza szabályozottsága, annak befejezetlensége, hajózhatóság Árvízveszély - árvízi öblözetek Fokozottan belvízveszélyes területek Aszályérzékeny területek Duna-Tisza közi hátság - szárazodás Szőkös alföldi felszín alatti vízkészletek Dunántúli középhegység karsztvíz Arzénes ivóvizek Szigetköz Paks Jelentıs vízgazdálkodási problém Vízgazdálkodási stratégia

17 Hazai vízgazdálkodási problémák Külföldi ldi kiszolgáltatotts ltatottság Hazai vízgazdálkodási problémák Külf lföldr ldrıl érkezik: 111,5 km 3 Hazai csapadék: 56 km 3 Párolg rolgás: 50 km 3 Hazai lefolyás: 6 km 3 117,5 km 3 Vízfelhaszn zfelhasználás: s: 1,5 km 3 Külf lföldre ldre távozik: t 116 km évi adatok alapján

18 Egy fıre f jutó vízk zkészlet szlet: sok vagy kevés? Külföldrıl érkezik: 111,5 km 3 Hazai lefolyás: 6 km3 Egy fıre jutó hazai vízkészlet: 600 m 3 /év 117,5 km 3 Egy fıre jutó összes vízkészlet: m 3 /év VÍZBEN GAZDAG ORSZÁG A nagy folyók melletti területek VÍZHIÁNYOS ORSZÁG Az ország egyéb területei Vízkészletek és vízigények Felszíni vizek: hasznosítható kisvízi készletek és vízhasználatok Csak lokális problémák!

19 Árvíz, belvíz és aszály Az utóbbi 15 évben: gyakori maximumok Kár: > 50 Mrd Ft/alkalom Védekezés kb. 10Mrd/év Jelentıs s belvíz z 5 évente Kár: Mrd Ft Fenntartás, védekezv dekezés: 2-33 Mrd/év Jelentıs s aszály 3 évente Kár: Mrd Ft Védekezés: nincs!!! Villám árhullámok Kár: települési szint Tározók!! Település s más: m Fenntartással a kár k jelentısen csökkenthet kkenthetı Öntözés: eft/ha Területfejlesztés, árvíz, belvíz, aszály és VGT Árvízi és belvízi kockázat kezelési tervek Aszály és vízhiány kockázat kezelési tervek - Jó ökológiai állapot/potenciál - Derogáció lehetséges - Az árvíz és az aszály ökológiai hatásának csökkentése A VKI szabályai Igények, indokok Területfejlesztés Vízgyőjtıgazdálkodási Tervek (VGT) A beavatkozások igazolása A derogáció magyarázata A hatás csökkentés módja

20 Árvízvédelem, belvíz és aszály Integráció a területfejlesztéssel (módosul a cél!) Területi vízgazdálkodás Nem egyszerően árvíz- és belvízvédelem, vagy öntözés Szolgáltatás és védelem kockázati alapon Területhasználat váltás, vízvisszatartás, tározás, víztakarékos megoldások, igénygazdálkodás, károk kezelése (védelem, biztosítás) Környezeti szempontok, ösztönzés, szabályozás A Duna

21 Duna szintő vízgyőjtı-gazdálkodási terv Tápanyag és szerves anyag szennyezés csökkentése Hosszirányú átjárhatóság biztosítása (Vaskapu és fı mellékfolyók) Mellékágak, holtágak, árterek revitalizációja Duzzasztás, csúcsrajáratás, átvezetés hatásának csökkentése ıkológiai szempontból mederben hagyandó vízhozam (pl. bısi erımő, ahol ez nem teljesül) Hordalékviszonyok javítása egyensúly! (Duna szintő vizsgálat) Duna szintő fejlesztések Új fejlesztések: pl. hajózás biztosítása, duzzasztás vízkivétel vagy vízerı hasznosítás céljára Nincs egyértelmő döntés!!! Vizsgálatok kellenének (SKV) VKI elıírás, feltételek: - nincs környezeti szempontból kedvezıbb megoldás, vagy túl drága - közérdek - társadalmi vagy gazdasági haszon > ökológiai kár - intézkedések a hatások csökkentésére Duna szint!!!

22 Duna Stratégia Cselekvési területek - akcióprogramok A) A Duna régió összekapcsolása 1. Mobilitás és intermodalitás fejlesztése Közúti, vasúti és légi kapcsolatok Vízi utak 2. Fenntartható energia ösztönzése (HU-CZ) 3. Kultúra, turizmus és emberek közötti kapcsolat támogatása B) Környezetvédelem a Duna régióban 4. Vízminıség helyreállítása és védelme (HU-SK) 5. Környezeti kockázatok kezelése (HU-RO) 6. Biodiverzitás megırzése, tájvédelem, levegı- és talajminıség védelme C) Gyarapodó Duna régió 7. Tudás alapú társadalom fejlesztése kutatás (oktatás és információs technológia) 8.Vállalkozások versenyképességének támogatása 9. Humán tıke befektetés, szakképzés D) A Duna régió erısítése 10. Intézményi kapacitás és teljesítmény növelése 11. Együttmőködés biztonság és szervezett bőnözés területén Duna Stratégia Élhetı Duna mente néhány magyar projekt 1.A Duna hordalékszállítási egyensúlyának helyreállítása (tudományos megalapozás) 2.Árvízvédelmi stratégiák megvalósításának Duna völgyi szintő összehangolása 3.Az aszály és szárazság kezelése a Duna vízgyőjtıterületén 4.Tisza Vízgyőjtı Bizottság létrehozása a Tisza völgy országainak együttmőködésében 5.A Tisza vízrendszerének hidroökológiai állapotelemzése 6.DanubeParks - Duna-menti nemzeti parkok szövetsége 7.Ökológiai hálózat fejlesztése a Duna mentén 8.Ökológiai célállapot meghatározása Duna komplex hasznosításának feltételrendszerében Kulturális projektek Oktatási projektek

23 Hogyan tovább? Tradíció Realitás Megfontolás Köszönöm a figyelmet!

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-8 IPOLY TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Ipoly tervezési részegység

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Kőrös-ér 1.2. A víztest VOR kódja: AEP719 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Kőrös-ér 1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 17 Síkvidéki

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben