RÉSZLETES NÖVÉNYVÉDELMI ISMERETEK SZÁNTÓFÖLDINÖVÉNYEK SOKTÁPNÖVÉNYŐ KÁROSÍTÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES NÖVÉNYVÉDELMI ISMERETEK SZÁNTÓFÖLDINÖVÉNYEK SOKTÁPNÖVÉNYŐ KÁROSÍTÓK"

Átírás

1 RÉSZLETES NÖVÉNYVÉDELMI ISMERETEK SZÁNTÓFÖLDINÖVÉNYEK SOKTÁPNÖVÉNYŐ KÁROSÍTÓK

2 Cserebogarak: Több éves fejlıdésőek, az imágó és a lárva (pajor) egyaránt károsít: áprilisi cserebogár3 éves fejlıdéső májusi cserebogár 3 éves fejlıdéső júniusi cserebogár2 éves fejlıdéső erdei cserebogár 4 éves fejlıdéső kalló cserebogár 4 éves fejlıdéső zöld cserebogár (fináncbogár) 2 éves fejlıdéső Májusi cserebogár: a bogarak a fák leveleivel táplálkoznak. A pajorok a növények földbeni részeit pusztítják. Két évig pajor alakban telel, az utolsó telet viszont kifejlett bogárként tölti a talajban. Április közepétıl kezdıdik a rajzása, amely az alkonyati órákban a legszembetőnıbb. A nıstények a talajba petéznek. Védekezés bogarak ellen a kora reggeli órákban a fáról történı lerázással, lárvák ellen talajfertõtlenítéssel (Dursban 5 G. Basudin 5 G, Garvox 3 G, Diazinon 5 G, Diazol 5 G) védekezhetünk.

3

4 Cserebogár

5 Drótféreg: Több éves fejlõdésüek, a lárva károsít. A bogarak a virág nektárjával táplálkoznak, s a kultúrnövények közelébe rakják petéiket. A lárvák különösen száraz idıben, amikor a talaj nedvességtartalma csökken, elıszeretettel keresik fel és támadják meg a nedvdús növényi részeket. Védekezés talajfertıtlenítéssel, a pajorok ellen felsorolt szerekkel.

6

7 Bagolylepke lárvák Vannak lombszinten károsítók (pl. a káposzta bagolylepke és gyapottok-bagolylepke) és talajszinten károsító (pl. vetési bagolylepke) fajok. Csak a lárva a kártevı amelyet hernyónak nevezünk. Vetési bagolylepke. lárváját népiesen "mocskos pajor"-nak, vagy "porkukac"-nak nevezik. A fiatal hernyók a levelek fonáki részén hámozgatnak, a fejlettebbek karéjoznak. s a talajban lévı húsos növényrészeken mély, gödrös berágásokat okoznak. Ha a növények gyökérnyaki részét megrágják, a növény el is pusztulhat. Fénykerülı, elsısorban éjszaka károsít. Védekezés: talajfertıtlenítéssel a pajoroknál felsoroltak szerint a növényállományban Karate 5 EC. Chinmix 5 EC, Fyfanon 50 EC, Orthene (cukorrépa, borsó, káposzta) készítmények valamelyikével permetezhetünk. A Trichoplus kukoricában használható Káposzta bagolylepke: hernyója a növények föld feletti részét rágja. Legsúlyosabb kártételét a káposztafélékben okozza. A megrágott növényzet hamar rothadásnak indul, s az ürülékkel, rágcsálékkal szennyezett termény sokat veszít piaci értékébıl. Gyapottok-bagolylepke: délrıl migráló faj, az elmúlt 5-6 évben hazánkban egyre több helyen károsít. A lárva berág a nedvdús növényi részekbe (elsısorban paradicsom, paprika, kukorica, dohány), de a dísznövényeket is megtámadja. Gyakran a beérett termésben is megtalálhatók. Védekezés: mint a vetési bagolylepkénél.

8

9 Csıpenészedés kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke rágása nyomán

10 Mezei pocok: Rendkívül szapora és egész évben rágcsáló kártevı. Elsısorban a fehérjében, szénhidrátban, olajokban gazdag növényeket kedveli. Rágásával a felszínen több m2-nyi területen elpusztítja a kultúrnövényt. Kártétele a járatai környékén fokozottabb. A pocok társaságkedvelı, nagy kolóniákban élı rágcsáló. Fészkének 6-7 kijárata van. Téli álmot nem alszik, a hó alatt is táplálkozik. A nıstény 0.5-1,5 évig él, ez alatt 4-6 alkalommal fialhat, egyszerre 8-10 kölyke is lehet. Védekezés Arvalin-LR, Redentin-75 DF csalétek kiszórása.

11

12 Hörcsög: Kártétele hasonlít a mezei pocokéhoz. 6-8 évig él, egy évben kétszer 4-14 kölyköt hoz világra. Téli álmot alszik, télire jelentıs mennyiségő (5-20 kg) terményt halmoz fel kotorékában. Március végén ébred fel. Védekezés Critox patronnal. Gulyás-Palotás hörcsögirtóval (a patront meggyújtása után égı részével befelé a hörcsöglyukba kell csúsztatni és a nyílást eltömni).

13

14 Levéltetvek Szinte valamennyi haszonnövényen elıfordulnak. A fiatal növényi részeket szívogatják, ezáltal a levél sodródik, a hajtás torzul, s vízháztartási zavarok keletkeznek. Mérsékelten meleg. párás klímaviszonyok közepette gyorsan felszaporodnak, évente több generációjuk van. Megfigyelésükre szolgál a ragasztós sárgalap. Védekezés: a kolóniák megjelenésétıl a szereket váltogatva Zolone 350 EC, Bio-Sect, Bio-Sect spray. Sprayprover, Vektafid A, Karate 2,5 (5) EC, Kohinor 200 SL,, Novofosz 50 EC, Pirimor 50 WG, Sinoratox 40 EC, Thiokvant (paprikában. paradicsomban), Rogor L-40 EC, Savatox, Bi 58 EC. Fyfanon 50 EC, Bulldock 25 EC (szilvában. borsóban). Fury 10 EC (kalászosokban), Judo, Aztec 140 EW, Chess 25 WP, Chess 50 WG készítményekkel kezeljünk ellenük.

15

16 Takácsatkák Szívogatásuk révén kárt okoznak a növények anyagcseréjében. Évente több nemzedékük van, kimondottan a száraz, meleg idıjárást kedvelik, s ekkor várható tömegszaporodásuk. A pókszabásúakhoz tartoznak. A szövımiriggyel rendelkezı fajok erıs fertızéskora károsított lombozatot hálójukkal befonják. Védekezés a szívásnyomok észlelésekor szükség szerint ismételve Flumite 200, Pol-Akaritox, Danitol 10 EC, Nissorun 10 W, Mitac 20, Omite 57 E (paprikában), Magus 200 SC. Ortus 5 SC, Sanmite 20 WP (almában, ıszibarackban) szerekkel permetezzünk.

17

18 Fonálférgek A hengeresférgekhez tartozó parányi élılények, a növényeken élısködı fajok nagy része nem haladja meg az egy mm-t. Elsısorban az ország csapadékosabb, nyugati területein okoznak súlyosabb kártételt. A növény minden részét megtámadhatják, lehetnek külsı és belsı élısködık. Kártételük nyomán a növény teljesen elpusztul, vagy visszamarad fejlıdésében, s kereskedelmi vagy fogyasztási célra alkalmatlanná válik. Felléphetnek másodlagos élısködıkként is, ilyenkor a másfajta károsítók által megtámadott, legyengített növényeket tovább pusztítják. Védekezés: megelızés (talajvizsgálat, tiszta szaporítóanyag, 4 éves vetésforgó) - Nemathorin 10 G-vel, Vydate 10 G-vel és általános talajfertıtlenítı szerekkel (Basamid G. Ipam 40).

19

20 Lótücsök Népies nevén lóbogár, lótető. vakondtücsõk. Elsısorban kertészeti kártevı. A földfelszín alatt kitúrja a gyökereket, járatai elmetszik a növények földbeni részeit. Két éves fejlıdéső. A szervesanyagban gazdag (istállótrágyázott) talajokat kedveli. Védekezés: Arvalin-L, Galition 5 G és Buvatox 5 G kiszórásával.

21

22 Meztelen csigák Védekezésül kihelyezhetünk a csigák által kedvelt helyeken nedves deszkákat, zsindelyt vagy vizes zsákdarabokat, amelyek alatt kora reggel számos csigát győjthetünk össze. Eredményes lehet a mészpor vagy a szuperfoszfát mőtrágya kiszórás a csiga járataira, de a leghatékonyabbak a szakboltokban kapható csigaölı szerek. Ezek a Delicia csigaölı szer (5% metaldehid) kg/ha adagban, Limex csigaölı szer (6% metaldehid) 0,6 g/m2, Mesurol csigaölı szer (4% merkaptodimethur) 3 kg/ha, Detia Degesch Schneckenkorn (6% metaldehid) 0,6 g/m2. Elsısorban kertészeti kártevık. Éjjel járnak táplálék után, útvonalukat ezüstös nyálkás csík jelzi. A levelekbe nagy kerek lyukakat vágnak. Nappal árnyékos, nedves rejtekhelyen tartózkodnak. Védekezés: Delicia csigaölı szer. Limex csigaölı szer, Detia Degesch Schneckenkorn, csigaölı szer (nem használhatók levélzöldség-félékben).

23

24 Vírusbetegségek Az alapfogalmaknál ismertetett vírusok ellen csak az alábbi eljárások eredményesek: Védekezés: megelızı jellegő egészséges vetımag, ellenálló fajták termesztése, 4-5 éves vetésváltás, káros szomszédság kerülése (uborka, paradicsom, paprika, burgonya) gyomnövények irtása, beteg növények kiválogatása és megsemmisítése, eszközök fertıtlenítése, talajgızölés (termesztı berendezés alatti termesztés esetében), - általános talajfertıtlenítés Basamid G készítménnyel (termesztı berendezés alatti termesztés esetében).

25

26

27 Baktériumos betegségek Különösen vizenyıs. s, levegıtlen, tömıdött talajokban és csapadékos idıjárás mellett számíthatunk komolyabb kártételre. Védekezés réztartalmú szerekkel (Bordói por, Rézoxiklorid 50 WP stb.) és a Kasumin 2 L készítménnyel.

28 leánderen

29 Fuzáriumos hervadás A növény bármelyik részét megtámadhatja, a szállítóedénynyalábok eltömítésével a növény "megfullad". A száron és termésen is jelentkezik rózsaszínő penészgyeppel. A nedves, hővös idıjárást kedveli. Védekezés: vetımagcsávázással (TMTD, Orthocid 50 W, Dithane M-45, Raxil 2 WS (025 FS).

30

31

32

33

34 Peronoszpóra-félék Belsı élısködık. A leveleken, termésen jelennek meg a tünetek. Hővös, csapadékos környezetben járványszerően felléphet. Védekezés réztartalmú szerekkel, Dithane M-45, Polyram DF, Ortho-Phaltan, Buvicid F, Buvicid K.

35

36

37

38 Lisztharmat-félék Külsı élısködık. A gomba nem hatol be a szövetekbe, csak csíratömlıjét bocsátja a megtámadott részekbe. A levelek színén és a termésen láthatók a tünetek: fehér, lisztszerő bevonat, amelyet le lehet törölni. Védekezés: Kéntartalmú szerek (Kén 800 FW, Kénkol 800 SC, Szulfur 900 FW), Afugan, Karathane LC (FN57), Rubigan 12 EC, Saprol, Chinoin Fundazol 50 WP, Alto 100 SL, Archer 425 EC, Bumper 25 EC, Folicur Solo (Top), Granit SC, Milstar, Tango, Eniment 125 SL, Rias 300.

39

40

41

42

43 Palántadılés Palántanevelés alatt a palántadılés betegség tizedeli meg a kelı növényeinket. Két típusú tünetével találkozhatunk. Az egyik a kelés elıtti csírapusztulás, amely a vetések foltos kelését okozza. A másik tünettípust a kelés után észlelhetjük: a szártı kezdetben vizenyıs lesz, késıbb megbarnulva elvékonyodik, végül a növényke kidıl. A palánták a kórokozók sugárirányú terjedésének megfelelıen foltokban dılnek ki. Több vetımaggal és talaj útján terjedı gombakórokozó idézi elı a megbetegedést. Védekezés: A palántadılés ellen megelızı jelleggel védekezzünk. hiszen ha már észleljük a betegség tünetét, az esetek többségében nem tudjuk megmenteni növényeinket': A vetımag csávázásával a mag felületén levı kórokozókat pusztítjuk el. Ezért csávázott vetımagot vessünk. A kereskedelmi forgalomban ma már általában csak ilyen kapható.

44 Palántadılés Vetés, ültetés elıtti talajfertıtlenítés. A vetéshez, a tőzdeléshez használt talajt fertıtlenítsük. A fertıtlenítés történhet forró gızzel és vegyszerekkel. A forró gızzel való talajfertıtlenítéshez speciális gızfejlesztı berendezés szükséges. A gızölés jó fertıtlenítı hatású, de rendkívül drága. emiatt az utóbbi idıben egyre kevésbé használják. A kiskerttulajdonosok részére is használható általános talafertõtlenítõ szer a Basamid granulátum. A talajban élı károsítókat (gyommagvak, fonálférgek. kártevık, kórokozók) gyéríti. Talajköbméterenként 200 g Basamid G-t használjunk. A talajt ún. kupacfertıtlenítéssel kezelhetjük: a talajt 250 mm rétegben egymásra terítve fertıtlenítjük. A granulátumot háti porozógép segítségével egyenletesen a talaj felületére szórjuk ki és az egyes rétegekbe annak -mélységéig dolgozzuk be. Kezelés után a kupacot fóliával takarjuk le. Fertıtlenítı hatását talajhımérséklettıl függıen a következı idıtartam alatt fejtik ki: 5 C - 30 nap,10 C - 20 nap,15 C - 10 nap,18 C - 7 n ap. A napok elteltével a fóliát vegyük le, a talajt 1-2 átlapátolással szellıztessük, hogy a vegyszergızök végleg eltávozzanak. A kétféle módszerrel fertıtlenített talajt felhasználás elıtt zsázsamag- vagy salátamag próbának vessük alá: a talajt csak akkor szabad felhasználni, ha a zárt üvegbe vagy nejlonzacskóba tett kezelt talaj fölé helyezett zsázsa- vagy salátamagvak 1-2 nap alatt kicsíráznak. Csíráztatás híján a talajfertıtlenítı szerek szúrós szagukról is felismerhetık.

45 Palántadılés A palántadılés elleni vegyszeres talajfertıtlenítésre a gombaölı szerek is megfelelnek. Orthocid 50 WP szerbıl talaj-köbméterenként 1 kg-ot mérünk ki, amelyhez tízszeres mennyiségő homokot adunk az egyenletesebb elkeverhetıség miatt. Ezzel a keverékkel egyenletesen összekeverjük a kezelendı talajunkat. Majd a Previcur 607 SL-bıl köbméterenként ml-t öntözıkannával egyenletesen kiöntözünk. és újból összekeverjük a talajt. Az így fertıtlenített talajba már egy-két nap múlva vethetünk, illetve ültethetünk.

46 Palántadılés Magvetés utáni védelem. Ha a vetés elıtt a talajfertıtlenítés elmaradt, akkor a magtakarás után Chinoin Fundazol 50 WP 0,2 % + Dithane M-45 0,3 % + Previcur 607 SL 0,15 % gombaölı szer-kombinációval öntözzünk, négyzetméterenként permetlé felhasználásával. Kelés utáni védelem. A beteg növényeket haladéktalanul távolítsuk el. A foltokat a magvetésnél leírt gombaölı szer-kombinációval locsoljuk be négyzetméterenként permetlével. Tőzdelés utáni védelem. A védelem hasonló a magvetésnél leírtakkal. csupán a permetlémennyiség változik: négyzetméterenként 0,5-11 permetlevet használjunk. Ne feledkezzünk meg a palántaneveléshez szükséges eszközök (pl. vetıládák, cserepek) fertıtlenítésérıl sem. Az eszközöket 2 %-os formalinos oldattat permetezzük le, szellıs (légátjárható) halomba rakjuk. fóliával 7-10 napig letakarjuk, majd ezt követıen szellıztetünk. Az eszközöket már a palántanevelés befejezése után fertıtlenítsük. Ily módon használatra kész eszközök kerülnek a raktárba és állnak rendelkezésre a palántanevelés megkezdése elıtt.

47

48 Fehérpenészes rothadás A tenyészidı folyamán a növények minden részét megtámadhatja. A tünetek megbarnuló foltok formájában jelentkeznek, rajtuk fehér penészbevonat és fekete szkleróciumok képzıdnek. A sőrő, gyomor növényzet hajlamosít a betegségre. Védekezés:- vetésváltás, - a talaj kezelése Koni biológiai gombaölı szerrel, amely kifejezetten a betegség kórokozójának kitartó képletén, a szkleróciumokon él. azokat elpusztítva. - egyes készítményeknek van bizonyos fokú gátló hatása a betegség terjedésével szemben, mint pl. Kolfugó 25 FW, Chinoin Fundazol 50 WP, Ronilan (DF), Rovral, Sumilex 50 WP, Topsin-M 70 WP készítményeknek.

49

50

51 Szürkepenészes rothadás Fertızhet a vegetáció minden idıszakában, elsısorban a virágzaton és a termésen veszélyes. A megpuhult, megbarnult foltokon szürkésbarna penészkiverıdés jelentkezik. Terjedését segíti a hővös, csapadékos idı. Védekezés: az elsı tünetek megjelenésekor Chinoin Fundazol 50 WP, Topsin-M 70 WP, Ortho- Phaltan, Buvicid F, Sumilex 50 WP, Ronilan (DF),

52

53

54 Köszönöm figyelmüket!

Fenyıfélék, lomblevelő dísznövények védelme

Fenyıfélék, lomblevelő dísznövények védelme Fenyıfélék, lomblevelő dísznövények védelme Fenyıfélék...4 Abies...4 Chamaecyparis...5 Juniperus...7 Larix...9 Picea...11 Pinus...15 Pseudotsuga...19 Taxus...20 Thuja...21 Lomblevelőek...23 Acer...23 Aesculus...24

Részletesebben

Rovaröl szerek csoportosítása

Rovaröl szerek csoportosítása Rovaröl szerek A rovarok elleni védekezés állomásai Arzén, DDT Természetben el forduló piretroidok Biológiai készítmények (Dipel) Kitinszintézis-gátlók bevezetése a környezetkímél növényvédelem irányába

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia 2 8 28 A burgonya betegségei és kártételük

Részletesebben

Növényvédelem: a kórokozók, kártevők és gyomnövények elleni védekezés

Növényvédelem: a kórokozók, kártevők és gyomnövények elleni védekezés Kaló Szilvia Növényvédelem: a kórokozók, kártevők és gyomnövények elleni védekezés A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági alapismeretek A követelménymodul száma: 3112-08 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 44 (6), 2008 279 T E C H N O L Ó G I A CSILLAGFÜRTFAJOK NÖVÉNY VÉDELME Borbély Ferenc 1, Lenti István 2 és Kövics György János 3 1 Debreceni Egyetem ATC Kutató Központ, 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A float-bed dohánypalánta nevelés technológiája

A float-bed dohánypalánta nevelés technológiája A float-bed dohánypalánta nevelés technológiája ULT Hungary. Románia 2011. Készült: 2011. Március 1. Fekete Tibor Agronómiai Igazgató ULT Hungary Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. A FÓLIASÁTOR TELEPÍTÉSÉNEK,

Részletesebben

Tavaszi árpa. I. Morfológia (alaktan)

Tavaszi árpa. I. Morfológia (alaktan) Tavaszi árpa A tavaszi árpa gabonanövény, növénytanilag a Poaceae, azaz a pázsitfűfélék családjába tartozik. Világszerte 55 millió hektáron 141 millió tonna árpát termesztenek évente. A megtermelt mennyiség

Részletesebben

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Organic production of sunflower seed and processing of sunflower oil A napraforgó ökológiai termesztése és az olaj előállítása E-Learning GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Tartalomjegyzék --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Tartalomjegyzék --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Tartalomjegyzék Területkiválasztás... 2 Talaj-elıkészítés... 2 Tápanyag-gazdálkodás... 3 A fajták kiválasztása... 4 A telepítés kiszolgálása... 4 A telepítés... 4 Ápolási munkák a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési Módszerek Doktori Iskola Doktori iskola vezetı : Prof. Dr. Neményi

Részletesebben

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében ÖMKi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Együttműködésben a Pannon Egyetem keszthelyi

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

A csonthéjasok betegségei, károsítói valamint az ellenük való védekezés

A csonthéjasok betegségei, károsítói valamint az ellenük való védekezés A csonthéjasok betegségei, károsítói valamint az ellenük való védekezés Szilva Kajszibarack Őszibarack Cseresznye Meggy A szilva betegségei Szilvahimlő A szilvalevél vörösfoltossága (Polisztigma) Levéllyukacsosodás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés.

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés. szőlő Szőlő 96 Tartalomjegyzék 97 97 97 A szőlő gombabetegségei 97 Szőlőlisztharmat 98 Az elmúlt két év teljesen eltérő járványhelyzete 12 Peronoszpóra 13 Szürkepenész 14 A szőlő egyéb rothadásai 15 A

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 10. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2003. április 28. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A HÁZI LEGYEK

Részletesebben

V i r á g v e t ô m a g o k é s p a l á n t á k. Syngenta Seeds Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 41. www.sg-flowers.com

V i r á g v e t ô m a g o k é s p a l á n t á k. Syngenta Seeds Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 41. www.sg-flowers.com V i r á g v e t ô m a g o k é s p a l á n t á k Syngenta Seeds Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 41. www.sg-flowers.com Területi képviselôink: Szerdahelyi Vilmos (Budapest, Dunántúl) Tel: 20/956-0042 Iványosi-Szabó

Részletesebben

Az bioparadicsom növényvédelme

Az bioparadicsom növényvédelme Az bioparadicsom növényvédelme Rész 1: Növényvédelmi Stratégia Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány

Részletesebben

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 44 (2), 2008 61 T E C H N O L Ó G I A MAGFÜVESEK VÉDELME I. Fischl Géza, Ivány Károly, Bürgés György, Varga Zsolt és Béres Imre Pannon Egyetem, Georgikon Mezôgazdaságtudományi Kar 8360 Keszthely

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Miért bio? És egy sokkal profánabb indok

Miért bio? És egy sokkal profánabb indok A kert mindig változó, eleven tér, amelyet az emberi gondoskodás éltet. Az emberiség története során a kert összekötő kapocs a makrokozmosz és mikrokozmosz között. Szimbóluma a teremtett paradicsomi állapotnak

Részletesebben

A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetôségek

A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetôségek 3. évfolyam 1. szám 2 0 1 3 215 227. oldal A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetôségek Varga Szabolcs és Molnár Miklós Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

Tematika Növényvédelmi állattan témája: kártevő fogalma, kártétel fogalma. Tematika

Tematika Növényvédelmi állattan témája: kártevő fogalma, kártétel fogalma. Tematika Növényvédelmi állattan Tematika Növényvédelmi állattan témája: kártevő fogalma, kártétel fogalma Kártevők csoportosítása Kárkép-ismeret Polifág kártevők Sallai Harcsa Marietta harcsam@nebih.gov.hu Kártevők

Részletesebben

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA SCHMIDT EGON RAJZOLTA GÉMES PÉTER A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE MÁSODIK KIADÁS SCHMIDT EGON,

Részletesebben