29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db"

Átírás

1 Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Tel.: (62) ; Fax: (62) /2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda Ea.: Sajtos László 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról Mell.: 1 db Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete A P Á T F A L V A Tisztelt Képviselő-testület! Az Apátfalvi Bíbic Óvodában a nevelési év én kezdődött és én fejeződik be október 01-i statisztikai mutatók alapján a beírt gyermeklétszám 116 gyerek volt, ezzel szemben május 31-i adatszolgáltatás alapján 125 fő gyermek, augusztus 1- i adatszolgáltatás során 130 fő gyermek volt beíratva. A 2013/2014-es nevelési évben a négy óvodai épületben összesen 7 óvodai csoport működött. A csoportok létszám átlag 18 fő volt. Ez optimálisnak mondható és megfelel a csoportszobák nagyságából származó m 2 -ben számított aránynak. A gyermeklétszám 98 %-a egész napos óvodai ellátást vett igénybe. 2 % hazajárós. Van olyan gyermek, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában. Többségük 8-9 órát. Az óvodai kihasználtság a statisztikai adatok alapján jónak mondható, működtetésük indokolt. A nevelési évben jellemző volt a 2,5 éves gyermekek óvodai jelentkezése. A gyermekek 60 %-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, nekik az óvodai étkezés teljesen ingyenes. A nyári időszakra támogatást lehetett szociális étkeztetés címén kérni gyerekenként napi 440,- értékben, ezt 56 fő óvodás igényelte. A szülők általában rendszeresen fizetik az étkezés költségeit, mely a támogatásoknak köszönhető, de egyre gyakoribb a fizetési halasztás kérése. Egyre több a három vagy több gyermekes család, ők 50 %-os kedvezményben részesülnek, ugyan így a tartós betegnek véleményezett gyerekek is. Az óvodai konyha működése előnyös, nagyon jól alkalmazkodik az óvodai nevelés funkcióinak ellátásához. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges rendszeres táplálkozást biztosít napi három alkalommal, és törekszik az egészséges táplálkozás kialakítására, megfelelő mennyiségű és minőségű tejtermék, friss zöldség és gyümölcs biztosításával. Az óvoda vezetés folyamatosan kapcsolatot tart a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Iskolába menő gyermekek száma 28 fő. A személyi feltétel tekintetében alkalmazotti létszám összesen 29 fő. 1 fő óvodavezető, 14 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő konyhai dolgozó áll alkalmazásban. A nevelési évben 4 fő közmunkás segítette és jelenleg is segíti az óvoda munkáját.

2 Az óvoda tárgyi feltételei folyamatosan fejlődnek, ebben a nevelési évben is több százezres nagyságrendű fejlesztés valósult meg pályázati pénzből. Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási keretből több nagy értékű eszköz, képességfejlesztő játék került beszerzésre. Az óvoda speciális szolgáltatásai: ovi torna, - rajz ovi, zene ovi, óvodai néptánc, logopédia, gyógy testnevelés, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, nevelési tanácsadás esetenként, színházlátogatás, kirándulások, hitéletre nevelés, só szobai tevékenység. A nevelési évben ,- összértékű elnyert pályázati összeg felhasználására nyílt lehetőség, melynek részletezése a mellékletben megtalálható. Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, javaslataival egészítse ki és az alábbi határozati javaslatot fogadja el! HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról szóló beszámolóját. 2.) A képviselő-testület megköszöni az intézményvezetőnek, az óvodapedagógusoknak és az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottaknak a 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájukat. 3.) A képviselő-testület felkéri az óvodai munkacsoportokat, hogy továbbra is hatékonyan végezzék munkájukat, mellyel nagymértékben hozzájárulnak gyermekeinek társadalmi és kulturális fejlődéséhez. Határidő: folyamatos Felelős: Varga Péter polgármester Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda A határozatról értesítést kap: 1.) Varga Péter polgármester 2.) Vári Miklós alpolgármester 3.) Sajtos László jegyző 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvai Bíbic Óvoda 5.) Irattár Apátfalva, augusztus 6. Tisztelettel: Varga Péter polgármester 2

3 94/2014. ikt.sz Ea: Faragó Erzsébet Intézményvezető Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda nevelési év munkájáról Az értékelés a nevelési év munkatervében meghatározott feladatok alapján készült. A nevelési év én kezdődött és augusztus 31-én fejeződik be. A nevelési év szorgalmi időszaka május 31.-én fejeződött be a nagycsoportos gyerekek búcsúztatásával, amely az óvodákban ünnepélyes keretek között megtörténtek június 2.-tól nyári életről beszélünk az óvodában. A nyár folyamán a leszabályozott ügyeleti rendszerben a megszokott nyitva tartással összevont csoportokkal működnek az óvodák, minden óvoda négy hétre zár be, eltérő időpontban. Az óvoda konyha kéthétre zár be, ez az ott folyó karbantartási és meszelési munkálatok miatt szükséges október 01-én végzett statisztikai mutatók alapján beírt gyermeklétszám 116 gyermek volt, ezzel szemben a május 31-i adatszolgáltatás alapján 125 fő gyermek volt beíratva. A augusztus 1.-i adatszolgáltatás során 130 fő kisgyermeket regisztráltunk. Nevelési évet befolyásoló statisztikai adatok: nevelési év Apátfalva nevelési Nagylak Gyermeklétszám október 1. Gyermeklétszám május Gyermeklétszám augusztus 1. Férőhelyek száma: Óvodai csoportok 6 1 száma: SNI gyerekek száma: 7 1 BTM gyerekek száma: 11 - HH ingyenes étk száma: 50% étk. kedv Részesülő HHH gyerekek száma: 25 7 Logopédiára járó 18 4 gyerekek száma: Gyógy testnevelésre 42 7 járó gyerekek száma: Veszélyeztetett 14 - gyerekek száma: Gyermekjóléti 8 - alapellátásban részesülő Cigány gyerekek száma 28 - Kiscsoportba beírt év

4 gyerekek száma: Iskolába menő gyerekek 28 2 száma: Óvodapedagógusok 13 2 száma: Dajkák száma: kisgyermek az év folyamán 2,5 évesen jelentkezett óvodai felvételre. 5 kisgyermek ment el az apátfalvi óvodából elköltözés miatt, ebből kettő évközben visszajött, a nagylaki óvodából 4 fő, ebből 2 fő szintén visszajött. Az Apátfalvi óvodában 3 fő a nagylaki óvodában 2 fő kisgyermek iratkozott be évközben. A nevelési évben a négy óvodai épületben összesen 7 óvodai csoport működött. Csoportok létszáma átlag 18 fő volt. Ez optimálisnak mondható és megfelel a csoportszobák nagyságából származó, m 2 -ben számított aránynak. A gyermeklétszám 98%-a egész napos óvodai ellátást vette igénybe. 2 % hazajárós. Van olyan gyermek, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában. Többségük 8-9 órát. Az óvodák kihasználtsága a statisztikai mutatók alapján jónak mondhatók, működtetésük indokolt. Az előző évekhez képest ezen a nyáron több kisgyermek vette igénybe az óvodai szolgáltatást A nevelési évben is jellemző volt a 2,5 éves gyerekek jelentkezése, a következő nevelési évre is már többen jelezték szándékukat a beiratkozásnál. Az óvodás gyermekek 60 %-a részesül a gyermekvédelmi támogatásban, nekik az óvodai étkezés teljesen ingyenes, nyári időszakra támogatást lehetett szociális étkeztetés címen kérni gyerekenként napi 440 értékben. Az igényfelmérés megtörtént 56 fő óvodás és 78 fő iskolás igényelte. A szülők általában rendszeresen fizetik az étkezés költségeit, melyet a támogatásoknak köszönhetünk, de egyre gyakoribb a fizetési halasztás megkérése. Egyre több a 3 vagy több gyermekes család, ők 50%-os kedvezményben részesülnek eleve, ugyan így a tartós betegnek véleményezett gyerekek is. Az óvoda konyha működtetése nagyon előnyös, nagyon jól alkalmazkodik az óvodai nevelés funkcióinak ellátásához. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges rendszeres táplálkozást biztosít napi három alkalommal, és törekszik az egészséges táplálkozás kialakítására, megfelelő mennyiségű és minőségű tejtermék, friss zöldség és gyümölcs biztosításával szeptember. 1.-től az étel előállítását minőségileg meg mennyiségileg is rendelet szabályozza, (37/2014 (IV.30) EMMI rendelet) az óvoda konyhánk próbál ezeknek megfelelni. A étkezési térítési díjak beszedésének rendje jól működik, jól szervezettek, az élelmezési és a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint zajlanak. Az óvoda konyha tárgyi felszereltsége a jelenlegi kapacitás biztosításához optimálisnak mondható. A nevelési év folyamán vásárlásra és beszerelésre került 1 db gázzsámoly, és egy több funkciós robotgép 1 db ipari minőségű hűtőszekrény, edények és az edényeknek tároló polc. Az előző évben ügyviteli munkához számítógép és az INFORMIR élelmezési program került beszerzésre. Ez a program folyamatosan fejlődik, frissül, a kiszabatokat és receptúrát az élelmezésvezető folyamatosan ezen a programon végzi, és készíti el. Az óvoda konyha személyi feltételei adottak, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 2 fő konyhai kisegítő, és jelenleg közhasznú munkás foglalkoztatására is van lehetőség napi 6 órában. Nagylaki óvoda helyben oldja meg a gyerekek étkeztetését, vállalkozótól vásárolja az önkormányzat az élelmet. Nevelőmunka értékelése az óvodában: 4

5 - Az óvoda kiemelten foglalkozik a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a cigány gyermekek fejlesztésével. - A nevelési év kiemelt feladata volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésének fejlesztése, az országos óvodai fejlesztő program alapján. - Az óvoda Integrációs Programjának működtetése. - Tehetséggondozás a speciális foglalkozásokon keresztül. A nevelési évben nevelőmunkánk a három működő munkacsoport munkájára épült: IPR munkacsoport ezen belül a módszertani adaptációt segítő munkacsoport. Óvoda iskola átmenetet segítő munkacsoport Gyermekvédelmi munkacsoport ezen belül az óvodai beíratást és a hiányzás minimalizálását segítő munkacsoport. Az óvodai Integrációs program működtetése az óvodában: Szeptember elején elkészítettük a nevelési évre szóló munkatervet, melynek megvalósításáért az IPR csoporton kívüli óvodapedagógusok is felelősök. Célul tűztük ki: Az integrációs program végrehajtásának segítését, az intézményben az IPR munka koordinálását, a nevelőtestület ez irányú tevékenységének segítését, a munkacsoportok működésének támogatását. Az integrációt segítő tevékenységek megvalósítására, mint minden évben, három munkacsoportot alakítottunk, minden óvodapedagógus részt vállalt a hozzá közelálló csoportban. 1. Óvodai beíratást és hiányzás minimalizálását segítő munkacsoport tagjai a kis-középső csoportot vezető óvodapedagógusok 2. Adaptációt segítő munkacsoport tagjai a középső-nagy csoportot vezető óvodapedagógusok 3. Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport tagjai a középső-nagy csoportot vezető óvodapedagógusok A nyár folyamán átdolgoztuk az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentumainkat, a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület egyöntetűen elfogadta azt. Szeptembertől már az új dokumentumot alkalmaztuk. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében kidolgozott Aranyhíd program végrehajtását folyamatosan segítettük, a munkacsoport tagjai aktívan be is kapcsolódtak a program végrehajtásába. Zökkenőmentes volt a szakmai szolgáltatók működésének megszervezése és működtetése, az érintett óvodapedagógusokkal, a szolgáltatók rendszeres kapcsolatban álltak. A nevelési év folyamán minden csoportban szerveztünk nyíltnapokat, a középsőnagycsoportokban ezek projekt jellegűek voltak, valamint helyet kaptak a kooperatív technikák alkalmazásai is, az adaptációt segítő munkacsoport aktivitásával. Rendszeres kapcsolatunk volt a gyermekvédelmi munkaközösséggel, valamint a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálattal. Alkalomszerűen kértünk segítséget egy-egy család problémájának megoldása céljából. 5

6 A védőnőkkel tartalmas, rendszeres volt a kapcsolatunk. Az óvodások körében elvégezték a szükséges szűrővizsgálatokat és státuszméréseket. A gyermekorvos a terv szerint egy alkalommal vizsgálta a gyermekeket. A fogorvos is a tervszerű egy alkalommal kereste fel az óvodát. Szerveztünk egészségnapot a csoportokban, a testünk témakör feldolgozása kapcsán. Az óvodavezetés folyamatos kapcsolatot tart a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. A szülőkkel való kapcsolatunkat a jó együttműködés jellemzi. Törekedtünk minél több olyan információt nyújtani a szülők felé, mely a gyermekük fejlődésének menetét érzékelteti. Szükség szerint hívtunk be szülőket fogadó órára, ahol nyugodt körülmények között tudtuk megbeszélni a problémákat. A fogadó órák rendje, egyéb esetben minden szülői értekezlet után egy óra. Nagyban segíti a szülőkkel történő együttműködésünket, a Pátfalváért Egyesület -tel együttműködve szervezett Karácsony előtti és az Anyák-napja alkalmával megtartott játékkuckó délután, ahol kötetlenebbül is tudunk egymással beszélgetni, közös tevékenységek kapcsán. A Gyermeknapot a Nagylaki Tagintézmény finanszírozta, és a Pátfalváért Egyesülettel karöltve szervezte meg. A szülők Közössége óvodánkban jól működik, itt a választmányi tagok tájékoztatást kaptak rendszeresen, az IPR munka folyamatáról. A kibővített választmányi értekezlet jó lehetőség volt arra, hogy több szülőt tudjunk bevonni rendezvényeink szervezésébe és lebonyolításába. A szülők már második éve vállaltak fellépést is az óvoda farsang megszervezése során. Szülői értekezleteken aktívabban nyilvánultak meg. A nevelési év során a csoportok nyílt-napokat szerveztek, különböző témakörben. A középső nagycsoportok projektnap színtű bemutató foglalkozásokat szerveztek, a Színek, a Testünk, és az Évszakok témakörben. Ezek a Jó gyakorlatok intézményi hospitálási lehetőséget biztosítottak. A szülőkön kívül meghívást kaptak az óvodával szoros partneri kapcsolatban álló szakemberek: Tanító nénik, védőnők, és az egészségügyben dolgozó szakemberek. A nevelési év folyamán sikerült elvinni a gyerekeket színházi előadásokra, zenés műsorra, Szegedre a Pláza moziba. Valamint bővítettük szakmai eszköztárunkat, hangulatosabbá, barátságosabbá alakítottuk csoportszobáinkat, a nevelési év elején beszereztük a vizuális neveléshez szükséges minőségi eszközöket, vásároltunk különféle képességfejlesztő játékokat. Az IPR működtetésében résztvevő kollégák egyszeri anyagi juttatásban részesültek. Támogattuk két dolgozó módszertani továbbképzésen történő részvételét, részt vettünk a térségben szakmai napon, Földeákon és Makón, valamint Maroslelén. Az IPR pályázati lehetősége igen sokáig váratott magára, ezért igyekeztünk saját forráshoz mérni kiadásainkat. Végül decemberében kiírásra került a pályázat, melyet természetesen beadtunk, és pozitív elbírálást kaptunk. Ennek a pályázatnak volt egy kiegészítő támogatási lehetősége is január 1.- május 15.-ig terjedő időszaka, ez a pályázatunk is sikeres volt. Módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkája: A munkacsoport tagjai a mindenkori középső-nagycsoportot vezető óvodapedagógusok. Feladatuk: Projektnapok szervezése óvodapedagógusoknak, tanítóknak. Bemutató foglakozások nyíltnapok lehetőségének biztosítása a szülők számára. Célja: Különböző témakörök feldolgozásával, sokszínű módszertani gazdagsággal hospitálási, gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, továbbá Jó gyakorlatok bemutatása. Az Óvoda iskola átmenetet segítő tevékenység az óvodában: 6

7 Az óvoda-iskola kapcsolatban fontos a jó együttműködés, az átmenet folyamatossága ennek érdekében a kölcsönös nyitottság, egymás nevelési, tartalmi, szakmai munkájának megismerése. Az óvodából iskolába történő zavartalan, kudarcmentes átmenet biztosítása, amely megkívánja a nevelőmunka összehangolását. Ezért év elején egyeztettük a munkaterv céljait, feladatait az óvoda-iskola munkaközösség tagjaival és az alsós munkaközösség vezetőjével Csávás Antalné alsós munkaközösség vezetővel. Az alsós munkaközösség iskola-óvoda munkatervével is megismerkedtünk, megbeszéltük a programokat és azok időpontjait. A tanév során főleg az ünnepek köré csoportosultak a közös programok: Év elején közös színházlátogatás, Évnyitó, Mikulás, Farsang, Húsvét, Nyíltnap a középső-nagycsoportban. A szülők a tanító nénik és az óvodapedagógusok nagy érdeklődéssel figyelték a gyermekeket. Sok ismeretet, gyakorlati tapasztalatot szerezhettünk a bemutató foglalkozásokon. Az óvodapedagógusok részt vettek az elsős gyermekek iskolai beszoktatásában, az Aranyhíd programon belül. Az Iskolahívogató műhelymunkában, mikulásvárás illetve húsvéti ünnepkörben. Nagyon jó volt találkozni a volt óvodásokkal és a tanító nénikkel. Jó volt együtt barkácsolni, beszélgetni, énekelni, mesét hallgatni, bábelőadást megtekinteni. Mindkét alkalommal, nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az Iskolahívogató szülői értekezletet ebben az évben is az iskolában szervezték meg a tanító nénik. A felmerült kérdésekre Balázs Katalin igazgatóhelyettes és a leendő elsős tanító nénik válaszoltak. Az ovi farsangon és az iskolai farsangon is jól érezték magukat a gyermekek és a felnőttek. A farsangi táncok és a jelmezek nagyon ötletesek, magas színvonalúak voltak. A költészetnapi versmondó versenyre meghívást kaptunk az alsós munkaközösségtől. Az óvodás gyermekek ügyesen elmondták a verseiket, nagy sikerük volt és nagyon örültek a meglepetés ajándéknak. Gyermeknapi rendezvényként az ugráló várat a Maros utcai óvodában próbálhatták ki a gyermekek. Majd az óvodások saját óvodájukban játszhattak tovább az új játékokkal. Az óvodás gyermekek meghívást kaptak az iskola által szervezett Rendvédelmi Napra június közepén. A kapcsolattartás az alsós munkaközösség vezetőjével folyamatos és rendszeres volt a tanév során. A munkaközösség tagjai a középső- nagycsoportot vezető óvodapedagógusok a munkatervben kitűzött feladatokat folyamatosan szervezték és végezték az év során. Gyermekvédelmi munka az óvodában: A gyermekvédelmi munkacsoport az elkészített munkaterv alapján végezte munkáját, a kitűzött feladatok megvalósultak. A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri konferenciája ebben az évben elmaradt, de folyamatos volt a konzultáció. A munkaközösség tagjai az óvodák gyermekvédelmi felelősei, és az intézményvezető. A szülők egész év során folyamatosan keresték fel problémáikkal a gyermekvédelmi felelősöket, rendszeres napi kapcsolat alakult ki. A veszélyeztetett körülmények között élő gyermekek esetében bekapcsolódtunk a családgondozás folyamatába, több súlyos eset fordult elő, folyamatosan figyelemmel kísértük a gyermekek körülményeinek alakulását, nevelési módszereket alkalmaztunk, szükség szerint jelzéssel éltünk. A munkaközösség célja: - Hátrányos és halmozottan hátrányos, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek minél hamarabbi beóvodázása. - Óvodai hiányzások minimalizálása. 7

8 Folyamatosan figyelemmel kísértük a hiányzások alakulását, pozitív változás tapasztalható ezen a területen, egyre kevesebb az indokolatlan hiányzás. Néhány esetben az Intézményvezető felszólításokat küldött ki az érintetteknek. A munkaközösség tagjai az óvodapedagógusokkal együtt felmérte a veszélyeztetett körülmények között élő gyermekeket, jelzéssel élt a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Felmértük a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét, illetve megnéztük megkapja-e minden család a szükséges támogatásokat.(gyermekvédelmi kedvezmény. étkeztetés stb.) Szükség esetén átmeneti segélyt kértünk élelmiszerre, gyógyszerre. Az óvodapedagógusokkal együttműködve tervet készítettünk a felmerült problémák megoldására. Esetmegbeszéléseket tartottunk, szükség szerint szakember bevonásával. Családlátogatásokat végeztünk gyermekvédelmi céllal. Fokozott figyelmet fordítottunk az óvodába újonnan bekerülő gyerekekre a csoportvezető óvodapedagógusokkal együttműködve. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek valamennyien gyermekvédelmi kedvezményben, ingyenes étkezésben részesülnek az óvodában. Biztosítjuk szükséges esetben az óvodába járáshoz szükséges felszereléseket (pizsama, takaró, tornafelszerelés) Az élelmezésvezetővel együttműködve figyelemmel kísértük a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek határozatának érvényességét, lejártának idejéről figyelmeztettük az érintetteket. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 61 apátfalvi és 9 fő nagylaki kisgyermek Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 25 apátfalvi és 7 fő nagylaki kisgyermek Veszélyeztetettek, valamennyien gyermekjóléti alapellátásban részesülnek: 14 fő apátfalvi kisgyermek. Védelembe vett gyermek: 8 fő apátfalvi kisgyermek. Egész évben együttműködtünk a szolgálattal, védőnőkkel, fejlesztőpedagógussal, logopédussal, esetmegbeszéléseken vettünk részt, együttműködtünk a családgondozóval. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a szülőt tájékoztattuk az óvodáztatási támogatás feltételeiről, figyelemmel kísértük a hiányzások mértékének alakulását. Sajnos néhány esetben meghaladta a napok számának 25%-át az igazolt vagy igazolatlan hiányzás, így a család nem kaphatta meg a támogatást. Leggyakrabban előforduló problémák: indokolatlan, igazolatlan hiányzás családon belüli konfliktusok gyermekre gyakorolt hatása, életvezetési problémák, családon belüli bántalmazás, negatív társadalmi normák közvetítése a szülő részéről elhanyagolás, higiéniai problémák (tetű) szegénység, anyagi nehézségek orvosi ellátás elmulasztása nevelési problémák, gyermekek felügyeletének hiánya A problémák megoldásában folyamatosan együttműködtünk a különböző szakemberekkel. Egy félállású pszichológusra több gyermeknek szüksége lenne, sajnos ez nem megoldott. Szakmai és Szakszolgálati tevékenységek az óvodában: 8

9 A Szakmai és Szakszolgálati tevékenységek a nevelési évben a Makói Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül zajlottak (logopédia és gyógytestnevlés). Az apátfalvi óvodákban heti 6 órában, a nagylaki tagintézményben heti 2 órában. Az SNI gyerekekkel ebben a nevelési évben is utazó gyógypedagógus foglalkozott heti négy órában. Sajnos az év végére az SNI gyerekek száma több mint a duplájára nőtt, és a BTM gyerekek száma is megnövekedtet. A nevelési tanácsadó nyújtott segítséget a nevelési tanácsadásban és az Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzésében, és a pszichológiai tanácsadásban. Az Intézményben, az óvodapedagógusok közül 1 fő fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezik, akik a gyógypedagógus irányítása mellett segítséget nyújtott a BTM gyerekek fejlesztésben. Óvodai speciális szolgáltatásaink: Ovi torna, - rajz ovi, - zene ovi, óvodai néptánc, színház és mozi látogatás, kirándulások, hitéletre nevelés. Só szobai tevékenység só terápia. Ebben a nevelési évben kiemelt szerepet kapott a néptánc oktatás zene-ovi keretein belül, 1 fő óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik. Mindhárom óvodában megoldott a szakszerű néptánc oktatás. Pályázati pénzből sikerült a néptánc ruhákat gyarapítani. Személyi feltételek: Alkalmazotti létszám összesen: 29 fő 1 fő óvodavezető 14 fő óvodapedagógus 8 fő dajka 1 fő óvodatitkár/pedagógus asszisztens 1 fő karbantartó 4 fő konyhai dolgozó A nevelési évben 4 fő közmunkás segítette és jelenleg is segíti az óvodai munkát. Tárgyi feltételek, infrastruktúrafejlesztés: Az óvodai eszközellátottság továbbra is folyamatosan fejlődik, ebben a nevelési évben is több százezres nagyságrendű fejlesztést tudtunk megvalósítani pályázati pénzekből. Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási keretből több nagy értékű eszközt, képességfejlesztő játékot tudtunk beszerezni. Ebben a nevelési évben megtörtént a fénymásoló cseréje, és korszerűsítettük a számítógépes parkunkat, 1 db laptop és egy monitor vásárlásával bővítettük. A Rákóczi és a Dózsa György u-i óvodába bevezetésre került az internet. A nyár folyamán a szükséges karbantartási és meszelési, festési munkálatokat elvégeztük, a Maros u-i óvodába a tervezett gyermekasztal lapok, 18 db cseréje megtörtént. Mindhárom óvodában elkészültek a belső csatornaépítési munkálatok. A nevelési évben benyújtott és támogatott pályázatok: Sorsz. Pályázat kiírója Pályázat címe Igényelt összeg 1. Emberi Erőforrás Minisztérium 2. Emberi Erőforrás Minisztérium Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013 évi támogatása Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: Integrációs Pedagógiai Rendszer C évi támogatása: Elnyert összeg Saját erő 0 0

10 3. Emberi Erőforrás Minisztérium Összesen: Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014 évi támogatása Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: A pályázat befogadásra került A Nagylaki Önkormányzat és Képviselő- testület kérésére a nagylaki tagóvoda külön beszámolója is elkészült, melyet a nagylaki tagóvoda vezető készített el A Nagylaki Önkormányzat már a júniusi testületi ülésen megtárgyalta és elfogatta Nagylaki óvoda beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet (testületeket) a beszámolókat vitassák meg és fogadják el. Kelt: Tisztelettel Faragó Erzsébet Intézményvezető 10

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács.

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács. I. Elérhetőségeink: Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda 6348 Érsekhalma, Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 06/78 548 020 06/30-475 5278 E-mail: mariann.un@gmail.com 1. Óvoda története Az érsekhalmi óvoda alapításának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Készítette: Giricz Ilona óvodavezető A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. I. Működési feltételek:

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben