29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29-87/2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról. Mell.: 1 db"

Átírás

1 Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Tel.: (62) ; Fax: (62) /2014. Tárgy: Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda Ea.: Sajtos László 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról Mell.: 1 db Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete A P Á T F A L V A Tisztelt Képviselő-testület! Az Apátfalvi Bíbic Óvodában a nevelési év én kezdődött és én fejeződik be október 01-i statisztikai mutatók alapján a beírt gyermeklétszám 116 gyerek volt, ezzel szemben május 31-i adatszolgáltatás alapján 125 fő gyermek, augusztus 1- i adatszolgáltatás során 130 fő gyermek volt beíratva. A 2013/2014-es nevelési évben a négy óvodai épületben összesen 7 óvodai csoport működött. A csoportok létszám átlag 18 fő volt. Ez optimálisnak mondható és megfelel a csoportszobák nagyságából származó m 2 -ben számított aránynak. A gyermeklétszám 98 %-a egész napos óvodai ellátást vett igénybe. 2 % hazajárós. Van olyan gyermek, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában. Többségük 8-9 órát. Az óvodai kihasználtság a statisztikai adatok alapján jónak mondható, működtetésük indokolt. A nevelési évben jellemző volt a 2,5 éves gyermekek óvodai jelentkezése. A gyermekek 60 %-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, nekik az óvodai étkezés teljesen ingyenes. A nyári időszakra támogatást lehetett szociális étkeztetés címén kérni gyerekenként napi 440,- értékben, ezt 56 fő óvodás igényelte. A szülők általában rendszeresen fizetik az étkezés költségeit, mely a támogatásoknak köszönhető, de egyre gyakoribb a fizetési halasztás kérése. Egyre több a három vagy több gyermekes család, ők 50 %-os kedvezményben részesülnek, ugyan így a tartós betegnek véleményezett gyerekek is. Az óvodai konyha működése előnyös, nagyon jól alkalmazkodik az óvodai nevelés funkcióinak ellátásához. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges rendszeres táplálkozást biztosít napi három alkalommal, és törekszik az egészséges táplálkozás kialakítására, megfelelő mennyiségű és minőségű tejtermék, friss zöldség és gyümölcs biztosításával. Az óvoda vezetés folyamatosan kapcsolatot tart a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Iskolába menő gyermekek száma 28 fő. A személyi feltétel tekintetében alkalmazotti létszám összesen 29 fő. 1 fő óvodavezető, 14 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő konyhai dolgozó áll alkalmazásban. A nevelési évben 4 fő közmunkás segítette és jelenleg is segíti az óvoda munkáját.

2 Az óvoda tárgyi feltételei folyamatosan fejlődnek, ebben a nevelési évben is több százezres nagyságrendű fejlesztés valósult meg pályázati pénzből. Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási keretből több nagy értékű eszköz, képességfejlesztő játék került beszerzésre. Az óvoda speciális szolgáltatásai: ovi torna, - rajz ovi, zene ovi, óvodai néptánc, logopédia, gyógy testnevelés, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, nevelési tanácsadás esetenként, színházlátogatás, kirándulások, hitéletre nevelés, só szobai tevékenység. A nevelési évben ,- összértékű elnyert pályázati összeg felhasználására nyílt lehetőség, melynek részletezése a mellékletben megtalálható. Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, javaslataival egészítse ki és az alábbi határozati javaslatot fogadja el! HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról szóló beszámolóját. 2.) A képviselő-testület megköszöni az intézményvezetőnek, az óvodapedagógusoknak és az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottaknak a 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájukat. 3.) A képviselő-testület felkéri az óvodai munkacsoportokat, hogy továbbra is hatékonyan végezzék munkájukat, mellyel nagymértékben hozzájárulnak gyermekeinek társadalmi és kulturális fejlődéséhez. Határidő: folyamatos Felelős: Varga Péter polgármester Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda A határozatról értesítést kap: 1.) Varga Péter polgármester 2.) Vári Miklós alpolgármester 3.) Sajtos László jegyző 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvai Bíbic Óvoda 5.) Irattár Apátfalva, augusztus 6. Tisztelettel: Varga Péter polgármester 2

3 94/2014. ikt.sz Ea: Faragó Erzsébet Intézményvezető Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda nevelési év munkájáról Az értékelés a nevelési év munkatervében meghatározott feladatok alapján készült. A nevelési év én kezdődött és augusztus 31-én fejeződik be. A nevelési év szorgalmi időszaka május 31.-én fejeződött be a nagycsoportos gyerekek búcsúztatásával, amely az óvodákban ünnepélyes keretek között megtörténtek június 2.-tól nyári életről beszélünk az óvodában. A nyár folyamán a leszabályozott ügyeleti rendszerben a megszokott nyitva tartással összevont csoportokkal működnek az óvodák, minden óvoda négy hétre zár be, eltérő időpontban. Az óvoda konyha kéthétre zár be, ez az ott folyó karbantartási és meszelési munkálatok miatt szükséges október 01-én végzett statisztikai mutatók alapján beírt gyermeklétszám 116 gyermek volt, ezzel szemben a május 31-i adatszolgáltatás alapján 125 fő gyermek volt beíratva. A augusztus 1.-i adatszolgáltatás során 130 fő kisgyermeket regisztráltunk. Nevelési évet befolyásoló statisztikai adatok: nevelési év Apátfalva nevelési Nagylak Gyermeklétszám október 1. Gyermeklétszám május Gyermeklétszám augusztus 1. Férőhelyek száma: Óvodai csoportok 6 1 száma: SNI gyerekek száma: 7 1 BTM gyerekek száma: 11 - HH ingyenes étk száma: 50% étk. kedv Részesülő HHH gyerekek száma: 25 7 Logopédiára járó 18 4 gyerekek száma: Gyógy testnevelésre 42 7 járó gyerekek száma: Veszélyeztetett 14 - gyerekek száma: Gyermekjóléti 8 - alapellátásban részesülő Cigány gyerekek száma 28 - Kiscsoportba beírt év

4 gyerekek száma: Iskolába menő gyerekek 28 2 száma: Óvodapedagógusok 13 2 száma: Dajkák száma: kisgyermek az év folyamán 2,5 évesen jelentkezett óvodai felvételre. 5 kisgyermek ment el az apátfalvi óvodából elköltözés miatt, ebből kettő évközben visszajött, a nagylaki óvodából 4 fő, ebből 2 fő szintén visszajött. Az Apátfalvi óvodában 3 fő a nagylaki óvodában 2 fő kisgyermek iratkozott be évközben. A nevelési évben a négy óvodai épületben összesen 7 óvodai csoport működött. Csoportok létszáma átlag 18 fő volt. Ez optimálisnak mondható és megfelel a csoportszobák nagyságából származó, m 2 -ben számított aránynak. A gyermeklétszám 98%-a egész napos óvodai ellátást vette igénybe. 2 % hazajárós. Van olyan gyermek, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában. Többségük 8-9 órát. Az óvodák kihasználtsága a statisztikai mutatók alapján jónak mondhatók, működtetésük indokolt. Az előző évekhez képest ezen a nyáron több kisgyermek vette igénybe az óvodai szolgáltatást A nevelési évben is jellemző volt a 2,5 éves gyerekek jelentkezése, a következő nevelési évre is már többen jelezték szándékukat a beiratkozásnál. Az óvodás gyermekek 60 %-a részesül a gyermekvédelmi támogatásban, nekik az óvodai étkezés teljesen ingyenes, nyári időszakra támogatást lehetett szociális étkeztetés címen kérni gyerekenként napi 440 értékben. Az igényfelmérés megtörtént 56 fő óvodás és 78 fő iskolás igényelte. A szülők általában rendszeresen fizetik az étkezés költségeit, melyet a támogatásoknak köszönhetünk, de egyre gyakoribb a fizetési halasztás megkérése. Egyre több a 3 vagy több gyermekes család, ők 50%-os kedvezményben részesülnek eleve, ugyan így a tartós betegnek véleményezett gyerekek is. Az óvoda konyha működtetése nagyon előnyös, nagyon jól alkalmazkodik az óvodai nevelés funkcióinak ellátásához. A gyerekek optimális fejlődéséhez szükséges rendszeres táplálkozást biztosít napi három alkalommal, és törekszik az egészséges táplálkozás kialakítására, megfelelő mennyiségű és minőségű tejtermék, friss zöldség és gyümölcs biztosításával szeptember. 1.-től az étel előállítását minőségileg meg mennyiségileg is rendelet szabályozza, (37/2014 (IV.30) EMMI rendelet) az óvoda konyhánk próbál ezeknek megfelelni. A étkezési térítési díjak beszedésének rendje jól működik, jól szervezettek, az élelmezési és a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint zajlanak. Az óvoda konyha tárgyi felszereltsége a jelenlegi kapacitás biztosításához optimálisnak mondható. A nevelési év folyamán vásárlásra és beszerelésre került 1 db gázzsámoly, és egy több funkciós robotgép 1 db ipari minőségű hűtőszekrény, edények és az edényeknek tároló polc. Az előző évben ügyviteli munkához számítógép és az INFORMIR élelmezési program került beszerzésre. Ez a program folyamatosan fejlődik, frissül, a kiszabatokat és receptúrát az élelmezésvezető folyamatosan ezen a programon végzi, és készíti el. Az óvoda konyha személyi feltételei adottak, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 2 fő konyhai kisegítő, és jelenleg közhasznú munkás foglalkoztatására is van lehetőség napi 6 órában. Nagylaki óvoda helyben oldja meg a gyerekek étkeztetését, vállalkozótól vásárolja az önkormányzat az élelmet. Nevelőmunka értékelése az óvodában: 4

5 - Az óvoda kiemelten foglalkozik a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a cigány gyermekek fejlesztésével. - A nevelési év kiemelt feladata volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésének fejlesztése, az országos óvodai fejlesztő program alapján. - Az óvoda Integrációs Programjának működtetése. - Tehetséggondozás a speciális foglalkozásokon keresztül. A nevelési évben nevelőmunkánk a három működő munkacsoport munkájára épült: IPR munkacsoport ezen belül a módszertani adaptációt segítő munkacsoport. Óvoda iskola átmenetet segítő munkacsoport Gyermekvédelmi munkacsoport ezen belül az óvodai beíratást és a hiányzás minimalizálását segítő munkacsoport. Az óvodai Integrációs program működtetése az óvodában: Szeptember elején elkészítettük a nevelési évre szóló munkatervet, melynek megvalósításáért az IPR csoporton kívüli óvodapedagógusok is felelősök. Célul tűztük ki: Az integrációs program végrehajtásának segítését, az intézményben az IPR munka koordinálását, a nevelőtestület ez irányú tevékenységének segítését, a munkacsoportok működésének támogatását. Az integrációt segítő tevékenységek megvalósítására, mint minden évben, három munkacsoportot alakítottunk, minden óvodapedagógus részt vállalt a hozzá közelálló csoportban. 1. Óvodai beíratást és hiányzás minimalizálását segítő munkacsoport tagjai a kis-középső csoportot vezető óvodapedagógusok 2. Adaptációt segítő munkacsoport tagjai a középső-nagy csoportot vezető óvodapedagógusok 3. Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport tagjai a középső-nagy csoportot vezető óvodapedagógusok A nyár folyamán átdolgoztuk az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentumainkat, a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület egyöntetűen elfogadta azt. Szeptembertől már az új dokumentumot alkalmaztuk. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében kidolgozott Aranyhíd program végrehajtását folyamatosan segítettük, a munkacsoport tagjai aktívan be is kapcsolódtak a program végrehajtásába. Zökkenőmentes volt a szakmai szolgáltatók működésének megszervezése és működtetése, az érintett óvodapedagógusokkal, a szolgáltatók rendszeres kapcsolatban álltak. A nevelési év folyamán minden csoportban szerveztünk nyíltnapokat, a középsőnagycsoportokban ezek projekt jellegűek voltak, valamint helyet kaptak a kooperatív technikák alkalmazásai is, az adaptációt segítő munkacsoport aktivitásával. Rendszeres kapcsolatunk volt a gyermekvédelmi munkaközösséggel, valamint a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálattal. Alkalomszerűen kértünk segítséget egy-egy család problémájának megoldása céljából. 5

6 A védőnőkkel tartalmas, rendszeres volt a kapcsolatunk. Az óvodások körében elvégezték a szükséges szűrővizsgálatokat és státuszméréseket. A gyermekorvos a terv szerint egy alkalommal vizsgálta a gyermekeket. A fogorvos is a tervszerű egy alkalommal kereste fel az óvodát. Szerveztünk egészségnapot a csoportokban, a testünk témakör feldolgozása kapcsán. Az óvodavezetés folyamatos kapcsolatot tart a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. A szülőkkel való kapcsolatunkat a jó együttműködés jellemzi. Törekedtünk minél több olyan információt nyújtani a szülők felé, mely a gyermekük fejlődésének menetét érzékelteti. Szükség szerint hívtunk be szülőket fogadó órára, ahol nyugodt körülmények között tudtuk megbeszélni a problémákat. A fogadó órák rendje, egyéb esetben minden szülői értekezlet után egy óra. Nagyban segíti a szülőkkel történő együttműködésünket, a Pátfalváért Egyesület -tel együttműködve szervezett Karácsony előtti és az Anyák-napja alkalmával megtartott játékkuckó délután, ahol kötetlenebbül is tudunk egymással beszélgetni, közös tevékenységek kapcsán. A Gyermeknapot a Nagylaki Tagintézmény finanszírozta, és a Pátfalváért Egyesülettel karöltve szervezte meg. A szülők Közössége óvodánkban jól működik, itt a választmányi tagok tájékoztatást kaptak rendszeresen, az IPR munka folyamatáról. A kibővített választmányi értekezlet jó lehetőség volt arra, hogy több szülőt tudjunk bevonni rendezvényeink szervezésébe és lebonyolításába. A szülők már második éve vállaltak fellépést is az óvoda farsang megszervezése során. Szülői értekezleteken aktívabban nyilvánultak meg. A nevelési év során a csoportok nyílt-napokat szerveztek, különböző témakörben. A középső nagycsoportok projektnap színtű bemutató foglalkozásokat szerveztek, a Színek, a Testünk, és az Évszakok témakörben. Ezek a Jó gyakorlatok intézményi hospitálási lehetőséget biztosítottak. A szülőkön kívül meghívást kaptak az óvodával szoros partneri kapcsolatban álló szakemberek: Tanító nénik, védőnők, és az egészségügyben dolgozó szakemberek. A nevelési év folyamán sikerült elvinni a gyerekeket színházi előadásokra, zenés műsorra, Szegedre a Pláza moziba. Valamint bővítettük szakmai eszköztárunkat, hangulatosabbá, barátságosabbá alakítottuk csoportszobáinkat, a nevelési év elején beszereztük a vizuális neveléshez szükséges minőségi eszközöket, vásároltunk különféle képességfejlesztő játékokat. Az IPR működtetésében résztvevő kollégák egyszeri anyagi juttatásban részesültek. Támogattuk két dolgozó módszertani továbbképzésen történő részvételét, részt vettünk a térségben szakmai napon, Földeákon és Makón, valamint Maroslelén. Az IPR pályázati lehetősége igen sokáig váratott magára, ezért igyekeztünk saját forráshoz mérni kiadásainkat. Végül decemberében kiírásra került a pályázat, melyet természetesen beadtunk, és pozitív elbírálást kaptunk. Ennek a pályázatnak volt egy kiegészítő támogatási lehetősége is január 1.- május 15.-ig terjedő időszaka, ez a pályázatunk is sikeres volt. Módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkája: A munkacsoport tagjai a mindenkori középső-nagycsoportot vezető óvodapedagógusok. Feladatuk: Projektnapok szervezése óvodapedagógusoknak, tanítóknak. Bemutató foglakozások nyíltnapok lehetőségének biztosítása a szülők számára. Célja: Különböző témakörök feldolgozásával, sokszínű módszertani gazdagsággal hospitálási, gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, továbbá Jó gyakorlatok bemutatása. Az Óvoda iskola átmenetet segítő tevékenység az óvodában: 6

7 Az óvoda-iskola kapcsolatban fontos a jó együttműködés, az átmenet folyamatossága ennek érdekében a kölcsönös nyitottság, egymás nevelési, tartalmi, szakmai munkájának megismerése. Az óvodából iskolába történő zavartalan, kudarcmentes átmenet biztosítása, amely megkívánja a nevelőmunka összehangolását. Ezért év elején egyeztettük a munkaterv céljait, feladatait az óvoda-iskola munkaközösség tagjaival és az alsós munkaközösség vezetőjével Csávás Antalné alsós munkaközösség vezetővel. Az alsós munkaközösség iskola-óvoda munkatervével is megismerkedtünk, megbeszéltük a programokat és azok időpontjait. A tanév során főleg az ünnepek köré csoportosultak a közös programok: Év elején közös színházlátogatás, Évnyitó, Mikulás, Farsang, Húsvét, Nyíltnap a középső-nagycsoportban. A szülők a tanító nénik és az óvodapedagógusok nagy érdeklődéssel figyelték a gyermekeket. Sok ismeretet, gyakorlati tapasztalatot szerezhettünk a bemutató foglalkozásokon. Az óvodapedagógusok részt vettek az elsős gyermekek iskolai beszoktatásában, az Aranyhíd programon belül. Az Iskolahívogató műhelymunkában, mikulásvárás illetve húsvéti ünnepkörben. Nagyon jó volt találkozni a volt óvodásokkal és a tanító nénikkel. Jó volt együtt barkácsolni, beszélgetni, énekelni, mesét hallgatni, bábelőadást megtekinteni. Mindkét alkalommal, nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az Iskolahívogató szülői értekezletet ebben az évben is az iskolában szervezték meg a tanító nénik. A felmerült kérdésekre Balázs Katalin igazgatóhelyettes és a leendő elsős tanító nénik válaszoltak. Az ovi farsangon és az iskolai farsangon is jól érezték magukat a gyermekek és a felnőttek. A farsangi táncok és a jelmezek nagyon ötletesek, magas színvonalúak voltak. A költészetnapi versmondó versenyre meghívást kaptunk az alsós munkaközösségtől. Az óvodás gyermekek ügyesen elmondták a verseiket, nagy sikerük volt és nagyon örültek a meglepetés ajándéknak. Gyermeknapi rendezvényként az ugráló várat a Maros utcai óvodában próbálhatták ki a gyermekek. Majd az óvodások saját óvodájukban játszhattak tovább az új játékokkal. Az óvodás gyermekek meghívást kaptak az iskola által szervezett Rendvédelmi Napra június közepén. A kapcsolattartás az alsós munkaközösség vezetőjével folyamatos és rendszeres volt a tanév során. A munkaközösség tagjai a középső- nagycsoportot vezető óvodapedagógusok a munkatervben kitűzött feladatokat folyamatosan szervezték és végezték az év során. Gyermekvédelmi munka az óvodában: A gyermekvédelmi munkacsoport az elkészített munkaterv alapján végezte munkáját, a kitűzött feladatok megvalósultak. A Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri konferenciája ebben az évben elmaradt, de folyamatos volt a konzultáció. A munkaközösség tagjai az óvodák gyermekvédelmi felelősei, és az intézményvezető. A szülők egész év során folyamatosan keresték fel problémáikkal a gyermekvédelmi felelősöket, rendszeres napi kapcsolat alakult ki. A veszélyeztetett körülmények között élő gyermekek esetében bekapcsolódtunk a családgondozás folyamatába, több súlyos eset fordult elő, folyamatosan figyelemmel kísértük a gyermekek körülményeinek alakulását, nevelési módszereket alkalmaztunk, szükség szerint jelzéssel éltünk. A munkaközösség célja: - Hátrányos és halmozottan hátrányos, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek minél hamarabbi beóvodázása. - Óvodai hiányzások minimalizálása. 7

8 Folyamatosan figyelemmel kísértük a hiányzások alakulását, pozitív változás tapasztalható ezen a területen, egyre kevesebb az indokolatlan hiányzás. Néhány esetben az Intézményvezető felszólításokat küldött ki az érintetteknek. A munkaközösség tagjai az óvodapedagógusokkal együtt felmérte a veszélyeztetett körülmények között élő gyermekeket, jelzéssel élt a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Felmértük a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét, illetve megnéztük megkapja-e minden család a szükséges támogatásokat.(gyermekvédelmi kedvezmény. étkeztetés stb.) Szükség esetén átmeneti segélyt kértünk élelmiszerre, gyógyszerre. Az óvodapedagógusokkal együttműködve tervet készítettünk a felmerült problémák megoldására. Esetmegbeszéléseket tartottunk, szükség szerint szakember bevonásával. Családlátogatásokat végeztünk gyermekvédelmi céllal. Fokozott figyelmet fordítottunk az óvodába újonnan bekerülő gyerekekre a csoportvezető óvodapedagógusokkal együttműködve. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek valamennyien gyermekvédelmi kedvezményben, ingyenes étkezésben részesülnek az óvodában. Biztosítjuk szükséges esetben az óvodába járáshoz szükséges felszereléseket (pizsama, takaró, tornafelszerelés) Az élelmezésvezetővel együttműködve figyelemmel kísértük a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek határozatának érvényességét, lejártának idejéről figyelmeztettük az érintetteket. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 61 apátfalvi és 9 fő nagylaki kisgyermek Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 25 apátfalvi és 7 fő nagylaki kisgyermek Veszélyeztetettek, valamennyien gyermekjóléti alapellátásban részesülnek: 14 fő apátfalvi kisgyermek. Védelembe vett gyermek: 8 fő apátfalvi kisgyermek. Egész évben együttműködtünk a szolgálattal, védőnőkkel, fejlesztőpedagógussal, logopédussal, esetmegbeszéléseken vettünk részt, együttműködtünk a családgondozóval. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a szülőt tájékoztattuk az óvodáztatási támogatás feltételeiről, figyelemmel kísértük a hiányzások mértékének alakulását. Sajnos néhány esetben meghaladta a napok számának 25%-át az igazolt vagy igazolatlan hiányzás, így a család nem kaphatta meg a támogatást. Leggyakrabban előforduló problémák: indokolatlan, igazolatlan hiányzás családon belüli konfliktusok gyermekre gyakorolt hatása, életvezetési problémák, családon belüli bántalmazás, negatív társadalmi normák közvetítése a szülő részéről elhanyagolás, higiéniai problémák (tetű) szegénység, anyagi nehézségek orvosi ellátás elmulasztása nevelési problémák, gyermekek felügyeletének hiánya A problémák megoldásában folyamatosan együttműködtünk a különböző szakemberekkel. Egy félállású pszichológusra több gyermeknek szüksége lenne, sajnos ez nem megoldott. Szakmai és Szakszolgálati tevékenységek az óvodában: 8

9 A Szakmai és Szakszolgálati tevékenységek a nevelési évben a Makói Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül zajlottak (logopédia és gyógytestnevlés). Az apátfalvi óvodákban heti 6 órában, a nagylaki tagintézményben heti 2 órában. Az SNI gyerekekkel ebben a nevelési évben is utazó gyógypedagógus foglalkozott heti négy órában. Sajnos az év végére az SNI gyerekek száma több mint a duplájára nőtt, és a BTM gyerekek száma is megnövekedtet. A nevelési tanácsadó nyújtott segítséget a nevelési tanácsadásban és az Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzésében, és a pszichológiai tanácsadásban. Az Intézményben, az óvodapedagógusok közül 1 fő fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezik, akik a gyógypedagógus irányítása mellett segítséget nyújtott a BTM gyerekek fejlesztésben. Óvodai speciális szolgáltatásaink: Ovi torna, - rajz ovi, - zene ovi, óvodai néptánc, színház és mozi látogatás, kirándulások, hitéletre nevelés. Só szobai tevékenység só terápia. Ebben a nevelési évben kiemelt szerepet kapott a néptánc oktatás zene-ovi keretein belül, 1 fő óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik. Mindhárom óvodában megoldott a szakszerű néptánc oktatás. Pályázati pénzből sikerült a néptánc ruhákat gyarapítani. Személyi feltételek: Alkalmazotti létszám összesen: 29 fő 1 fő óvodavezető 14 fő óvodapedagógus 8 fő dajka 1 fő óvodatitkár/pedagógus asszisztens 1 fő karbantartó 4 fő konyhai dolgozó A nevelési évben 4 fő közmunkás segítette és jelenleg is segíti az óvodai munkát. Tárgyi feltételek, infrastruktúrafejlesztés: Az óvodai eszközellátottság továbbra is folyamatosan fejlődik, ebben a nevelési évben is több százezres nagyságrendű fejlesztést tudtunk megvalósítani pályázati pénzekből. Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási keretből több nagy értékű eszközt, képességfejlesztő játékot tudtunk beszerezni. Ebben a nevelési évben megtörtént a fénymásoló cseréje, és korszerűsítettük a számítógépes parkunkat, 1 db laptop és egy monitor vásárlásával bővítettük. A Rákóczi és a Dózsa György u-i óvodába bevezetésre került az internet. A nyár folyamán a szükséges karbantartási és meszelési, festési munkálatokat elvégeztük, a Maros u-i óvodába a tervezett gyermekasztal lapok, 18 db cseréje megtörtént. Mindhárom óvodában elkészültek a belső csatornaépítési munkálatok. A nevelési évben benyújtott és támogatott pályázatok: Sorsz. Pályázat kiírója Pályázat címe Igényelt összeg 1. Emberi Erőforrás Minisztérium 2. Emberi Erőforrás Minisztérium Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013 évi támogatása Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: Integrációs Pedagógiai Rendszer C évi támogatása: Elnyert összeg Saját erő 0 0

10 3. Emberi Erőforrás Minisztérium Összesen: Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014 évi támogatása Apátfalvi Óvoda: Nagylaki Óvoda: A pályázat befogadásra került A Nagylaki Önkormányzat és Képviselő- testület kérésére a nagylaki tagóvoda külön beszámolója is elkészült, melyet a nagylaki tagóvoda vezető készített el A Nagylaki Önkormányzat már a júniusi testületi ülésen megtárgyalta és elfogatta Nagylaki óvoda beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet (testületeket) a beszámolókat vitassák meg és fogadják el. Kelt: Tisztelettel Faragó Erzsébet Intézményvezető 10

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: Száma: 9092-3/2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE )?)OJ.lD1 0 i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2009. évre vonatkozó beszámolója A

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KELEBIA MUNKATERV 2010/2011 Összeállította: Szmolenszki Mátyásné óvodavezető és a Szakmai munkaközösségek Óvodai helyzetelemzés Intézményünk a 2010/2011-es tanévben 4 csoporttal működik,

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető

Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ. 2008/09. tanév. Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza Rákóczi u. 70. BESZÁMOLÓ 2008/09. tanév Készítette: Hallainé Kis Mária Óvodavezető Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 2. old. 1. A gyermek létszám alakulása...

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben