Lapszám: Dátum: június 12. MVM ERBE Zrt. 1/412

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapszám: Dátum: 2013. június 12. MVM ERBE Zrt. 1/412"

Átírás

1 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLA ATI ÉS ÉRTÉKELÉ ÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/C39 MVM ERBE Zrt szerződésszám: S 22 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

2 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

3 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés A környezeti hatástanu ulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/C39 MVM ERBE Zrt szerződésszám: S 22 A szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozásában közreműködő szervezetek: Környezetvédelmi Osztály Építészeti és Tervezési Osztály Akkreditált t Méréstechnikai Laboratórium Minőségellenőrzési és Minőségbiztosítási Osztály Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Megfigyelési Főosztály Földfelszíni Megfigyelések Osztálya Módszerfejlesztési Osztály Golder Associates (Magyarország) Zrt. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodá ási Kutató Intézet Nonprofit Kft. VITUKI Hungary Kft. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közműű és Környezetmérnöki Tanszék Isotoptech Zrt. Kékk Csermely Kft Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyii Kutató Intézet Sugáregészségügyi Főosztály I. Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály Lakossági Környezetegészségügyi Osztály Sejt- és Immun-Sugárbiológiai Osztály Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Főosztály Levegőhigiénés Osztály Tölgy Természetvédelmi Egyesület Nagy János György Projektvezető: Rudi Zsuzsanna Környezetvédelmi osztályvezető Jóváhagyó: Dohán Farkas Vezérigazgató ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 3/42

4 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 4/42

5 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés Módosítások Módosítás jele Módosított fejezet, oldal Változtatás jellege Dátum Aláírás ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 5/42

6 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 6/42

7 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ELŐZMÉNYEK kidolgozása és végrehajtása tárgyú szerződés keretében vizsgálandó szakterületii programok és alprogramokk a következők: I. Telephely jellemzésee II. Időjárási jellemzők a) Meteorológia b) Mikro- és mezoklíma a telephely környezetében III. Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése a) b) c) d) e) Földtani közegg bemutatása és jellemzése Felszín alatti vízi v környezet bemutatása és jellemzése Telephely hidrológiai jellemzése Duna és egyéb felszíni vizek állapota Duna medrének és partfalának állapota IV. Környezeti radioaktivitás általános jellemzésee V. Zaj- és rezgésterhelés felmérése VI. Levegőminőség felmérése VII. Élővilág állapotának jellemzése a) Élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést) b) Minta értékű biomonitoring b vizsgálatok végrehajtása VIII. Lakosság állapotának jellemzésee a) Lakosság sugárterhelésénekk meghatározása b) A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározásaa Egyes szakterületi programok, programcsoportok a környezeti hatásvizsgálat mellett a telephely engedélyeztetését is megalapozzák. Ezek az alábbiak: Telephely jellemzésee Időjárási jellemzők Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése Környezeti radioaktivitás általános jellemzésee E szakterületi programok kidolgozása és végrehajtása során különös tekintettel voltunk arra, hogy a Szerződésben részletesen rögzített műszaki tartalom pontjai a 8/ /2. (VII..) Kormányrendelet alapján összeállítandó Telephely engedélyeztetési dokumentáció releváns fejezeteit a szerződésünkben rögzített terjedelemig megalapozzák. Mind a Környezeti hatásvizsgálat, mind a Telephelyy engedélyeztetési dokumentáció az ezen szerződés keretében kidolgozott szakterületi programokat is alapul véve - később készüll el. Két szakterületi programcsoport, az Időjárási jellemzők és a Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése programcsoportok esetén a Szerződés célként jelölte meg a tervezési alaphoz történő felhasználást is. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 7/42

8 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 8/42

9 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOKK A szerződés keretében vizsgálandó fenti feladatsor igen sok szakterületet felölelő program,, melynek végrehajtásához széles szakmai együttműködés szükséges. Ennekk érdekében az (ERBE) szakmailag elismert, megfelelő eferenciával rendelkező, minősített szakmai alvállalkozókat bevonva b dolgozta ki a feladatait. A szakterületenként együttműködő szakmai szervezetekk rendszere az alábbiak szerint alakult. ALAPADATOK A munkák megkezdéséhezz a Lévai Projekt adatszolgáltatásként rendelkezésre bocsátotta b az alábbi dokumentációkat: a telephely és környezete alapállapotának korábbi vizsgálati és értékelési eredményeit, az atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyezéséhez végzett vizsgálatokat, a vizsgálatokról készült zárójelentéseket, az üzemidő hosszabbítás Környezeti hatástanulmányát, az új blokkra vonatkozó Előzetes konzultációs dokumentációt. A telephely alapállapotának új vizsgálatokkal történő felmérésee és jellemzése a korábbii vizsgálatok kiegészítése, folytatása mindazon esetekben, ahol ezt szakmai vagy jogszabályváltozásból adódó indokok nem zárják ki k és a korábbi adatok hozzáférhetőek. Az alapadatokat áttekintvee számos szakterület esetében további adatszolgáltat tási igény merült fel, az adatszolgáltatáss folyamatosan bővült. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 9/42

10 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

11 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés EGYSÉGES KERETPROGRAM MINŐSÉGTERV Az ERBE. összeállította az érintett szakterületek és programok tartalmát tekintve szerteágazó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Egységes Keretprogramját, valamint Minőségtervét. Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációk kat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya, a Paksi Atomerőmű (PA) Környezetvédelmi Osztálya és Vegyészeti Főosztálya részvételével r lefolytatott zsűri elfogadta. Hatósági egyeztetés Az Egységes Keretprogram szakmai tartalmát a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy Felügyelőségg (DdKTVF) véleményezte és a szakmai programot megfelelőnek találta. MÓDSZERTANI ÉS KRITÉRIUM DOKUMENTUMOK (MKD TMKD) Az Egységes Keretprogramból, a Minőségtervből valamint az egyes szakterületekre meghatározott vizsgálati és értékelési terjedelemből kiindulva, az egyes programok kapcsolatátt is figyelembee véve az ERBE szakmai alvállalkozóivall együttműködve összeállította az egyes szakterületi vizsgálati és értékelési programok módszertani és kritérium dokumentumait, a környezeti hatásvizsgálatot megalapozó MKD-tkat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya, a PA Zrt. Környezetvédelmi Osztálya valamint Vegyészeti Főosztálya részvételével megtartottt zsűrik elfogadták. valamint a telephely engedélyeztetéstt megalapozó TMKD-t. Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációk ZÁRÓJELENTÉS Az új atomerőművi blokkok környezeti hatásvizsgálatát megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok végrehajtásának alaa pja a jóváhagyott Egységes Keretprogram, az MKD, valamint a TMKD. A korábbi vizsgálatok és az egyes feladatok f specialitásainak figyelembe vétele v okán adódótt a program alábbi 6 alprogramra osztása A telephely jellemzése Az időjárás jellemzése A földtani közeg bemutatása és jellemzése A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése A telephely hidrológiai jellemzése A telephely hidrológiai modellezése Duna és egyéb felszíni vizek állapota Duna medrének és partfalának állapotaa A környezeti radioaktivitás általános jellemzése A zaj- és rezgésterhelés felmérése A levegőminőség felmérése Az élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést) Minta értékűű biomonitoring vizsgálatok k - Zoológia Minta értékűű biomonitoring vizsgálatok k - Botanika A lakosság sugárterhelésének meghatározása A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározása A jelen Zárójelentés is e 6 szakterületi alprogramm szerint foglalja össze a vizsgálatokat, elemzéseket és azok eredményeit. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

12 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

13 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNII VIZEK ÁLLAPOTA ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 3/42

14 Aláírólap A Duna és egyéb felszíni vizek állapotaa című alprogramot a Kék Csermely Kft dolgozta ki. A víz mintavételeket és azok vízkémiai laboratóriumi vizsgálatát, elemzését a Bálint Analitika Kft. végezte. A részjelentés elkészítésében közreműködő szakértők: Szervezeti egység Név Kék Csermely Kft Maján György Nagy Péter dr. Deák Csaba Dr. Gulyás Pál Halasi-Kovács Béla dr. Lukács Balázs András Németh József Bálint Analitika Kft. Bálint Mária Kazup Dezső Beosztás ügyvezető építőmérnök, vezető tervező ügyvezető okl. bányamérnök okl. biológus makrozoobento on szakértő biológia tudományok kandidátusa szakértő okl. biológus környezetvédelmi felülvizsgálati és természetvédelmi szakértő okl. biológus makrofitaa és természetvédelmi szakértő okl. vegyészmérnök, okl. agrármérnök, hidrobiológiaii szakértő ügyvezető okl. vegyészmérnök vízmintavételi és vízkémiai laboratóriumi vizsgálatok témafelelőse Aláírás ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 4/42

15 Tartalomjegyzék 7 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA A vizsgálatok célja A vizsgálat terjedelme A vizsgálati területek lehatárolása Duna ( fkm) Egyéb felszíni vizek Jogszabályi háttér Alapdokumentációk jegyzéke, szabályzatok, előírások MVM Lévai projekt által átadott dokumentációk d Hivatalos statisztikák, adattárak Légifelvételek, térképek Szoftverek Szabványok Akkreditációk A vizsgálatok általános ismertetése A felhasznált alapadatok áttekintése Archív adatbázisok, szakirodalmii adatok Egyedi jegyzőkönyvek és útmutatók Módszertani szakirodalom Víz fizikai, kémiai jellemzőkk... 5 Fitoplankton... 5 Fitobenton... 5 Makrofita Makrozoobenton Halközösség A tervezett módszertan leírása Fizikai kémiai jellemzők Fitoplankton Fitobenton Makrofita... 6 Makrozoobenton Halközösség A tervezett ütemezés A Duna vizsgálati eredményei Fizikai kémiai jellemzők Korábbi vizsgálati eredmények A törzshálózati mintavételi pontok eredményei (FEVI adatbázis Dunaföldvár-Hercegszántó)...74 A törzshálózati mintavételi pontok eredményei ig (VITUKI)...79 Törzshálózati adatok Törzshálózati adatok, a vízminőség változása (Dunaföldvár-Hercegszántó) - VITUKI...8 Törzshálózati mérések VITUKI-BME grafikus feldolgozása, értékelése Paks Mohács Duna szakasz VITUKI mérései...89 Paks Melegvíz csatornaa térségi helyszíni dunai vízhőmérséklet mérési pontek között (VITUKI)...92 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 5/42

16 Az Atomerőmű hűtővizének Dunában történő elkeveredése (VITUKI-VITUKI ARGOS Stúdió) Paksi Atomerőmű Zrt. által á megrendeltt (BME Innotech Kft.) vízminőségi vizsgálatokk Hidegvíz csatorna előtti Duna szelvény és a hidegvíz csatorna (BME)) A Paksi Atomerőmű vízrendszereinekk vízgazdálkodási és vízminőségi vizsgálata (BME) A Paksi Atomerőmű Zrt. által önellenőrzés keretében mért adatok Dunai ökológiai monitoring vizsgálatok (29-2-Paks-Gerjen) Kék K Csermely Kft évi fizikai-kémiai jellemzők vizsgálata Helyszíni vizsgálatok A vizsgálatok grafikus feldolgozása és értékelése MSZ 2749:993 szabvány s szerint A vizsgálatok grafikus feldolgozása és értékelése VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee (999-2) évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése VKI szerint Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee (26-2) évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése VKI szerint Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékeléses Halközösség Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 6/42

17 évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Halközösség vizsgálatok értékelése A Duna 22. év hidrológiai adatai DUNA (HURWAEP444 VÍZTEST) VKI ALAPU VÍZMINŐSÍTÉSE DUNA (HURWAEP444 VÍZTEST) 22. évi vizsgálatok összefoglaló értékelése A Faddi-Holt-Duna vizsgálati eredményei Fizikai-kémiai jellemzők Korábbi vizsgálatok eredményei Faddi-Holt-Duna (BME Inntotech Kft.) archív adatainak elemzése Archív adatbázis évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa A vizsgálatok értékelésee az MSZ 2749:993 szerint A vizsgálatok értékelésee VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel Eredmények és azok értékelése Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel Eredmények és azok értékelése Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékelése Halközösség Korábbi vizsgálatok és az adatbázisok a eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 7/42

18 VKI szerinti vízminősítés Értékelés FADDI-HOLT-DUNA (HULWAIH66 VÍZTEST) VKI ALAPU VÍZMINŐSÍTÉSEE A Faddi-Holt-Dunaa (HULWAIH6 VÍZTEST) 22. évi vizsgálatainak összefoglaló értékelése A Kondor-tó és a Horgásztavak vizsgálati eredményei Fizikai-kémiai jellemzők Korábbi vizsgálatok eredményei A Kondor-tó, Horgász-tavak (BME Inntotech Kft.) Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel, helyszíni vizsgálatok évi vizsgálatok értékelése MSZ 2749:993 szabvány szerint évi vizsgálatok értékelése VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékelése Halközösség Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 8/42

19 VKI szerinti vízminősítés Értékelés KONDOR-TÓ, HORGÁSZTAVAK (HULWAIH5 VÍZTEST) VKI alapú vízminősítése KONDOR-TÓ, HORGÁSZTAVAK (HULWAIH5 VÍZTEST 22. évi vizsgálatának összefoglaló értékelésee A vizsgált vízterek összehasonlító ökológiai elemzése Fitoplankton Fitobenton Makrofita Makrozoobenton Halközösség...4 Ábrajegyzék ábra Vizsgálati terület a Dunán ábra Vizsgálati terület a Faddi-Holt-Duna Halas-tavak ábra Mintavételi transzekt kijelölésee kisvízfolyásokk mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee kisvízfolyásokk mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee állóvizek mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee állóvizek mentén ábra Oldott oxigén éves 9 %-os tartósságú értékei (979-24) ábra Oldott oxigéntartalom Duna Nagytétény-Herc cegszántó ábra Oxigén telítettség Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra BOI5 tartalom Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra KOIps koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra BOI/KOIps arányok Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Ammónium-nitrogén koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Nitrát koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Orto-foszfát koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó közötti szakaszán ábra A fajlagos elektromos vezetőképesség Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra ph érték Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Paksi Dunavíz hőmérsékletekk között ábra A Duna felszíni hőképe a 23. február 3-i légifelvételezés alapján (VITUKI ARGOS Stúdió) ábra. szelvény (533.5 fkm) vizsgálati és mintázási pontjai ábra. dunai mederszelvény (533.5 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások v szintjé jével ábra A 2, a 3, és a 4. szelvény, ( fkm) közötti vizsgálati és mintázási pontok ábra 2. dunai mederszelvénye (526 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra 3. dunai mederszelvénye (525.3 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra 4. dunai mederszelvénye (524.7 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra Az 5. szelvény (56 fkm) vizsgálati és mintázási pontjai ábra 5. dunai mederszelvénye (56 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra Hőmérséklet ábra ph ábra Fajlagos elektromos vezetőképesség ábra Oldott oxigén ábra KOIk ábra BOI ábra Ammónium ábra Nitrát ábra Szerves nitrogén ábra Összes nitrogén ábra Összes foszfor...43 holtágon ábra A Kondor-tó és ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 9/42

20 ábra Orto-foszfát ábra a-klorofil ábra Összes lugosság ábra TPH kőolajszármazékok ábra Arzén ábra Kadmium ábra Króm ábra Réz ábra Higany ábra Nikkel ábra Ólom ábra Cink ábra Vízhőmérséklet átlagok ábra ph átlagok ábra Vezetőképesség átlagok ábra Oldott oxigén átlagok ábra KOIk átlagok ábra BOI5 átlagok ábra Ammónium átlagok ábra Nitrát átlagok ábra Szerves nitrogén átlagok ábra Összes nitrogén átlagok ábra Összes foszfor átlagok ábra Orto-foszfát átlagok ábra a-klorofil átlagok ábra Összes lúgosság átlagok ábra TPH átlagok ábra Arzén átlagok ábra Kadmium átlagok ábra Króm átlagok ábra Réz átlagok ábra Higany átlagok ábra Nikkel átlagok ábra Ólom átlagok ábra Cink átlagok ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen Duna Paks-Gerjen (Foktő) fitoplanktonján, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő)) fitoplankton, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő)) fitoplankton, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő) fitoplankton, ábra A cluster elemzés dendrogramja, a fitobentonn kovaalga Duna: Paks-Gerjenn (Foktő), ábra A cluster elemzés dendrogramja, a fitobentonn kovaalga Duna: Paks-Gerjenn (Foktő), ábra Botanikai felmérés ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Duna I. szakaszán ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Duna II. szakaszán ábra A makrofiton fajok átlagos növénymennyiségee ( nyár és ősz) ) dunai pontokon ábra A makrofiton fajok Shannon diverzitás értékeii dunai mintavételi pontokon (nyári és őszi) ábra A dunai mintavételi pontok fajszám értékei makrofiton adat (nyári és őszi) ábra A dunai mintavételi egységek főkoordináta f analízise (nyári és őszi) makrofiton adatok ábra A dunai mintavételi helyek makrofiton állományainak klaszterelemzése (nyári, őszi) adataii alapján ábra Makrozoobenton mintavétel ábra Mintahely a PA Zrt. melegvíz kifolyója k alatt (Foktő) fitoplanktonják, ábra A cluster elemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

21 ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna -2. szakaszán ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna 3. szakaszán ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna 4. szakaszán ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi egységenként ábra A makrogerinctelen szervezetek közösségszerkezeti mutatói ősszel ábra A mintavételi helyek egyedszámok alapján, hasonlósági függvénnyel képzett ordinációja (nyári dunai minták) ábra A mintavételi helyek egyedszámok alapján, hasonlósági függvénnyel képzett ordinációja (őszi dunai minták) ábra A makrogerinctelen szervezetek jelenléte-hiánya klaszter diagramja a nyári dunai mintákra ábra A makrogerinctelen szervezetek jelenléte-hiánya, a mintavételi helyek klaszter diagramjaa az őszi dunai mintákra ábra Halközösség mintavétel ábra A mintavétel eszközei ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az -2. szelvényben ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az 3. szelvényben ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az 4. szelvényben ábra. A mintaegységek faj, illetve egyedszámánakk CPUE értékei nyáron ábra. A mintaegységek faj, illetve egyedszámánakk CPUE értékei ősszel ábra. A minta alegységek faj, illetvee egyedszámának CPUE értékei nyáron ábra. A minta alegységek faj, illetvee egyedszámának CPUE értékei nyáron ábra. A dunai mintavételi egységek dendrogramjaa a nyári mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek főkoordináta analízisének eredménye a nyári mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek dendrogramjaa az őszi mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek főkoordináta analízisének eredménye az őszi mintavétel alapján ábra. A dunai köves aljzatú mintavételi egységek k klaszter analízise a nyári mintavétel alapján ábra Dunai vízállások változása a évben ábra A Duna vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Duna vízhozam és vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Hideg és Melegvíz csatornákk vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Duna felszíngörbe esés változása a 22. évben ábra Archív (BME) vízminőségi adatok mintavételi helye a Faddi Holt Dunán ábra Mintavétel a faddi kompnál, szelvényközép ábra Mintavétel a faddi kompnál, jobb part ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Faddi-Holt-Duna, ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Faddi-Holt-Dunán ábra A Faddi-Holt-Duna hasonlósági függvénnyel képzett klasztere ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Faddi-Holt-Dunán ábra A Faddi-Holt-Duna mintavételi egységeiben gyűjtött makrogerinctelenek denzitása és taxonszáma ábra A 22. évi halközösség mintavétel egységeii a Faddi-Holt-Dunán ábra A faj, illetve egyedszámok (adult+ivadék) CPUE értékei a Faddi-Holt-Duna két mintaegységében ábra Archív vízminőségi adatok mintavételi helye a Horgász tavak és a Kondor-tónáhalastavak levezető csatornája, ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a paksi horgásztavakon és a Kondor tavon ábra A Kondor-tavi és horgásztói mintavételi helyek helyek makrofiton állományainak klasztere e (nyári és őszi mintavétel) ábra Makrozoobenton mintahelyek a Kondor-tavonn és a Horgász-tavon ábra A Kondor-tó és Horgász-tavakk mintavételi egységeiben gyűjtött makrogerinctelenek denzitása és taxonszáma ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Kondor-tó és a ábra A 22. évi halközösség mintavétel egységeii a Kondor-tavon és Horgász-tavon ábra A faj, illetve egyedszámok (adult+ivadék) CPUE értékei a Kondor-tó és a Horgász-tó H mintaegységeiben ábra A cluster elemzés dendrogramja. állóvizek fitoplanktonjának téridő mintázata ábra A cluster elemzés dendrogramja. állóvizek fitobentonjának téridő mintázata ábra A dunai és az állóvízi mintavételi helyek makrofiton klasztere összevont adatok alapján ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi pontonként ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi pontonként ábra A vízterek ordinációja a nyárii összes minta alapján ábra A mintavételi helyek ordinációja az őszi összes minta alapján ábra A makrogerinctelen szervezetek klaszter diagramja a nyárii összes mintára ábra A makrogerinctelen szervezetek klaszter diagramja az őszii összes mintára ábra A mintavételi egységek dendrogramja...42 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A FÖLDTANI KÖZEG BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN. MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY MVM Paks II. Zrt szerződésszám: 4000018343 MVM ERBE Zrt szerződésszám: 13A380069000 File név: PAKSII_KHT_1_8

Részletesebben

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében PH.D. ÉRTEKEZÉS Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében Programvezető: Dr. Tóth József egyetemi tanár Témavezető: Dr. Fodor István egyetemi

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások

Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások Előzmények Az atomerőművi blokkok üzemidő hosszabbításának jogszabályokban meghatározott feltétele a környezetvédelmi engedély

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt

Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez Ijjas István és Ijjas István Zsolt Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 2012 1 Előszó A víziépítmények tervezői egyre

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK A PAKS ALATTI DUNA-VÖLGYBEN File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 1/68 File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 2/68 TARTALOMJEGYZÉK 14 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2010. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Vízgazdálkodási Évkönyv 2010. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Csatáriné Tasi Anett Cseriné Krajcsi Edit Dankó Erika Dr. Kelemenné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel

Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel Méréstechnika és monitoring 4. ÁV Tétel 4. Vízminőség adatbázisa Adat igények. Mintavételi programok tervezése. Vízminőségi adatok értékelése, feldolgozása. Vízminőségi adatbázisok. Források: Váradi Zsolt:

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA

A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA Doktori értekezés A BIOLÓGIAI ELEMEK ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HIDROMORFOLÓGIAI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGI KISVÍZFOLYÁSOKRA Nagy Zsuzsanna BUDAPEST, 2007. 2 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben