Lapszám: Dátum: június 12. MVM ERBE Zrt. 1/412

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapszám: Dátum: 2013. június 12. MVM ERBE Zrt. 1/412"

Átírás

1 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLA ATI ÉS ÉRTÉKELÉ ÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/C39 MVM ERBE Zrt szerződésszám: S 22 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

2 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

3 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés A környezeti hatástanu ulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/C39 MVM ERBE Zrt szerződésszám: S 22 A szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozásában közreműködő szervezetek: Környezetvédelmi Osztály Építészeti és Tervezési Osztály Akkreditált t Méréstechnikai Laboratórium Minőségellenőrzési és Minőségbiztosítási Osztály Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Megfigyelési Főosztály Földfelszíni Megfigyelések Osztálya Módszerfejlesztési Osztály Golder Associates (Magyarország) Zrt. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodá ási Kutató Intézet Nonprofit Kft. VITUKI Hungary Kft. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közműű és Környezetmérnöki Tanszék Isotoptech Zrt. Kékk Csermely Kft Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyii Kutató Intézet Sugáregészségügyi Főosztály I. Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály Lakossági Környezetegészségügyi Osztály Sejt- és Immun-Sugárbiológiai Osztály Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Főosztály Levegőhigiénés Osztály Tölgy Természetvédelmi Egyesület Nagy János György Projektvezető: Rudi Zsuzsanna Környezetvédelmi osztályvezető Jóváhagyó: Dohán Farkas Vezérigazgató ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 3/42

4 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 4/42

5 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés Módosítások Módosítás jele Módosított fejezet, oldal Változtatás jellege Dátum Aláírás ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 5/42

6 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 6/42

7 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ELŐZMÉNYEK kidolgozása és végrehajtása tárgyú szerződés keretében vizsgálandó szakterületii programok és alprogramokk a következők: I. Telephely jellemzésee II. Időjárási jellemzők a) Meteorológia b) Mikro- és mezoklíma a telephely környezetében III. Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése a) b) c) d) e) Földtani közegg bemutatása és jellemzése Felszín alatti vízi v környezet bemutatása és jellemzése Telephely hidrológiai jellemzése Duna és egyéb felszíni vizek állapota Duna medrének és partfalának állapota IV. Környezeti radioaktivitás általános jellemzésee V. Zaj- és rezgésterhelés felmérése VI. Levegőminőség felmérése VII. Élővilág állapotának jellemzése a) Élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést) b) Minta értékű biomonitoring b vizsgálatok végrehajtása VIII. Lakosság állapotának jellemzésee a) Lakosság sugárterhelésénekk meghatározása b) A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározásaa Egyes szakterületi programok, programcsoportok a környezeti hatásvizsgálat mellett a telephely engedélyeztetését is megalapozzák. Ezek az alábbiak: Telephely jellemzésee Időjárási jellemzők Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése Környezeti radioaktivitás általános jellemzésee E szakterületi programok kidolgozása és végrehajtása során különös tekintettel voltunk arra, hogy a Szerződésben részletesen rögzített műszaki tartalom pontjai a 8/ /2. (VII..) Kormányrendelet alapján összeállítandó Telephely engedélyeztetési dokumentáció releváns fejezeteit a szerződésünkben rögzített terjedelemig megalapozzák. Mind a Környezeti hatásvizsgálat, mind a Telephelyy engedélyeztetési dokumentáció az ezen szerződés keretében kidolgozott szakterületi programokat is alapul véve - később készüll el. Két szakterületi programcsoport, az Időjárási jellemzők és a Földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jellemzése programcsoportok esetén a Szerződés célként jelölte meg a tervezési alaphoz történő felhasználást is. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 7/42

8 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 8/42

9 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOKK A szerződés keretében vizsgálandó fenti feladatsor igen sok szakterületet felölelő program,, melynek végrehajtásához széles szakmai együttműködés szükséges. Ennekk érdekében az (ERBE) szakmailag elismert, megfelelő eferenciával rendelkező, minősített szakmai alvállalkozókat bevonva b dolgozta ki a feladatait. A szakterületenként együttműködő szakmai szervezetekk rendszere az alábbiak szerint alakult. ALAPADATOK A munkák megkezdéséhezz a Lévai Projekt adatszolgáltatásként rendelkezésre bocsátotta b az alábbi dokumentációkat: a telephely és környezete alapállapotának korábbi vizsgálati és értékelési eredményeit, az atomerőmű üzemidő hosszabbításának környezetvédelmi engedélyezéséhez végzett vizsgálatokat, a vizsgálatokról készült zárójelentéseket, az üzemidő hosszabbítás Környezeti hatástanulmányát, az új blokkra vonatkozó Előzetes konzultációs dokumentációt. A telephely alapállapotának új vizsgálatokkal történő felmérésee és jellemzése a korábbii vizsgálatok kiegészítése, folytatása mindazon esetekben, ahol ezt szakmai vagy jogszabályváltozásból adódó indokok nem zárják ki k és a korábbi adatok hozzáférhetőek. Az alapadatokat áttekintvee számos szakterület esetében további adatszolgáltat tási igény merült fel, az adatszolgáltatáss folyamatosan bővült. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 9/42

10 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

11 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés EGYSÉGES KERETPROGRAM MINŐSÉGTERV Az ERBE. összeállította az érintett szakterületek és programok tartalmát tekintve szerteágazó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Egységes Keretprogramját, valamint Minőségtervét. Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációk kat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya, a Paksi Atomerőmű (PA) Környezetvédelmi Osztálya és Vegyészeti Főosztálya részvételével r lefolytatott zsűri elfogadta. Hatósági egyeztetés Az Egységes Keretprogram szakmai tartalmát a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy Felügyelőségg (DdKTVF) véleményezte és a szakmai programot megfelelőnek találta. MÓDSZERTANI ÉS KRITÉRIUM DOKUMENTUMOK (MKD TMKD) Az Egységes Keretprogramból, a Minőségtervből valamint az egyes szakterületekre meghatározott vizsgálati és értékelési terjedelemből kiindulva, az egyes programok kapcsolatátt is figyelembee véve az ERBE szakmai alvállalkozóivall együttműködve összeállította az egyes szakterületi vizsgálati és értékelési programok módszertani és kritérium dokumentumait, a környezeti hatásvizsgálatot megalapozó MKD-tkat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Környezetvédelmi Osztálya, a PA Zrt. Környezetvédelmi Osztálya valamint Vegyészeti Főosztálya részvételével megtartottt zsűrik elfogadták. valamint a telephely engedélyeztetéstt megalapozó TMKD-t. Az MVM Lévai Projekt részére átadott dokumentációk ZÁRÓJELENTÉS Az új atomerőművi blokkok környezeti hatásvizsgálatát megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok végrehajtásának alaa pja a jóváhagyott Egységes Keretprogram, az MKD, valamint a TMKD. A korábbi vizsgálatok és az egyes feladatok f specialitásainak figyelembe vétele v okán adódótt a program alábbi 6 alprogramra osztása A telephely jellemzése Az időjárás jellemzése A földtani közeg bemutatása és jellemzése A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése A telephely hidrológiai jellemzése A telephely hidrológiai modellezése Duna és egyéb felszíni vizek állapota Duna medrének és partfalának állapotaa A környezeti radioaktivitás általános jellemzése A zaj- és rezgésterhelés felmérése A levegőminőség felmérése Az élővilág sugárterhelésének jellemzése (kivéve a humán sugárterhelést) Minta értékűű biomonitoring vizsgálatok k - Zoológia Minta értékűű biomonitoring vizsgálatok k - Botanika A lakosság sugárterhelésének meghatározása A telephely környezetében élők egészségügyi állapotának meghatározása A jelen Zárójelentés is e 6 szakterületi alprogramm szerint foglalja össze a vizsgálatokat, elemzéseket és azok eredményeit. ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. /42

12 A környezeti hatástanulmány h összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati v és értékelési programok Zárójelentés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

13 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNII VIZEK ÁLLAPOTA ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 3/42

14 Aláírólap A Duna és egyéb felszíni vizek állapotaa című alprogramot a Kék Csermely Kft dolgozta ki. A víz mintavételeket és azok vízkémiai laboratóriumi vizsgálatát, elemzését a Bálint Analitika Kft. végezte. A részjelentés elkészítésében közreműködő szakértők: Szervezeti egység Név Kék Csermely Kft Maján György Nagy Péter dr. Deák Csaba Dr. Gulyás Pál Halasi-Kovács Béla dr. Lukács Balázs András Németh József Bálint Analitika Kft. Bálint Mária Kazup Dezső Beosztás ügyvezető építőmérnök, vezető tervező ügyvezető okl. bányamérnök okl. biológus makrozoobento on szakértő biológia tudományok kandidátusa szakértő okl. biológus környezetvédelmi felülvizsgálati és természetvédelmi szakértő okl. biológus makrofitaa és természetvédelmi szakértő okl. vegyészmérnök, okl. agrármérnök, hidrobiológiaii szakértő ügyvezető okl. vegyészmérnök vízmintavételi és vízkémiai laboratóriumi vizsgálatok témafelelőse Aláírás ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 4/42

15 Tartalomjegyzék 7 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA A vizsgálatok célja A vizsgálat terjedelme A vizsgálati területek lehatárolása Duna ( fkm) Egyéb felszíni vizek Jogszabályi háttér Alapdokumentációk jegyzéke, szabályzatok, előírások MVM Lévai projekt által átadott dokumentációk d Hivatalos statisztikák, adattárak Légifelvételek, térképek Szoftverek Szabványok Akkreditációk A vizsgálatok általános ismertetése A felhasznált alapadatok áttekintése Archív adatbázisok, szakirodalmii adatok Egyedi jegyzőkönyvek és útmutatók Módszertani szakirodalom Víz fizikai, kémiai jellemzőkk... 5 Fitoplankton... 5 Fitobenton... 5 Makrofita Makrozoobenton Halközösség A tervezett módszertan leírása Fizikai kémiai jellemzők Fitoplankton Fitobenton Makrofita... 6 Makrozoobenton Halközösség A tervezett ütemezés A Duna vizsgálati eredményei Fizikai kémiai jellemzők Korábbi vizsgálati eredmények A törzshálózati mintavételi pontok eredményei (FEVI adatbázis Dunaföldvár-Hercegszántó)...74 A törzshálózati mintavételi pontok eredményei ig (VITUKI)...79 Törzshálózati adatok Törzshálózati adatok, a vízminőség változása (Dunaföldvár-Hercegszántó) - VITUKI...8 Törzshálózati mérések VITUKI-BME grafikus feldolgozása, értékelése Paks Mohács Duna szakasz VITUKI mérései...89 Paks Melegvíz csatornaa térségi helyszíni dunai vízhőmérséklet mérési pontek között (VITUKI)...92 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 5/42

16 Az Atomerőmű hűtővizének Dunában történő elkeveredése (VITUKI-VITUKI ARGOS Stúdió) Paksi Atomerőmű Zrt. által á megrendeltt (BME Innotech Kft.) vízminőségi vizsgálatokk Hidegvíz csatorna előtti Duna szelvény és a hidegvíz csatorna (BME)) A Paksi Atomerőmű vízrendszereinekk vízgazdálkodási és vízminőségi vizsgálata (BME) A Paksi Atomerőmű Zrt. által önellenőrzés keretében mért adatok Dunai ökológiai monitoring vizsgálatok (29-2-Paks-Gerjen) Kék K Csermely Kft évi fizikai-kémiai jellemzők vizsgálata Helyszíni vizsgálatok A vizsgálatok grafikus feldolgozása és értékelése MSZ 2749:993 szabvány s szerint A vizsgálatok grafikus feldolgozása és értékelése VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee (999-2) évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése VKI szerint Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee (26-2) évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése VKI szerint Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékeléses Halközösség Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 6/42

17 évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Halközösség vizsgálatok értékelése A Duna 22. év hidrológiai adatai DUNA (HURWAEP444 VÍZTEST) VKI ALAPU VÍZMINŐSÍTÉSE DUNA (HURWAEP444 VÍZTEST) 22. évi vizsgálatok összefoglaló értékelése A Faddi-Holt-Duna vizsgálati eredményei Fizikai-kémiai jellemzők Korábbi vizsgálatok eredményei Faddi-Holt-Duna (BME Inntotech Kft.) archív adatainak elemzése Archív adatbázis évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa A vizsgálatok értékelésee az MSZ 2749:993 szerint A vizsgálatok értékelésee VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel Eredmények és azok értékelése Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel Eredmények és azok értékelése Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékelése Halközösség Korábbi vizsgálatok és az adatbázisok a eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 7/42

18 VKI szerinti vízminősítés Értékelés FADDI-HOLT-DUNA (HULWAIH66 VÍZTEST) VKI ALAPU VÍZMINŐSÍTÉSEE A Faddi-Holt-Dunaa (HULWAIH6 VÍZTEST) 22. évi vizsgálatainak összefoglaló értékelése A Kondor-tó és a Horgásztavak vizsgálati eredményei Fizikai-kémiai jellemzők Korábbi vizsgálatok eredményei A Kondor-tó, Horgász-tavak (BME Inntotech Kft.) Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel, helyszíni vizsgálatok évi vizsgálatok értékelése MSZ 2749:993 szabvány szerint évi vizsgálatok értékelése VKI szerint Fitoplankton Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése Fitobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Eredmények és azok értékelése Makrofita Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrofitaa vizsgálatok értékelése Makrozoobenton Korábbi vizsgálatok eredményei évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés VKI szerinti vízminősítés Makrozoobenton vizsgálatok értékelése Halközösség Korábbi vizsgálatok eredményei Archív adatbázis Archív adatok elemzésee évi vizsgálatok évi mintavétel évi vizsgálatok adatbázisa Adatelemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 8/42

19 VKI szerinti vízminősítés Értékelés KONDOR-TÓ, HORGÁSZTAVAK (HULWAIH5 VÍZTEST) VKI alapú vízminősítése KONDOR-TÓ, HORGÁSZTAVAK (HULWAIH5 VÍZTEST 22. évi vizsgálatának összefoglaló értékelésee A vizsgált vízterek összehasonlító ökológiai elemzése Fitoplankton Fitobenton Makrofita Makrozoobenton Halközösség...4 Ábrajegyzék ábra Vizsgálati terület a Dunán ábra Vizsgálati terület a Faddi-Holt-Duna Halas-tavak ábra Mintavételi transzekt kijelölésee kisvízfolyásokk mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee kisvízfolyásokk mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee állóvizek mentén ábra Mintavételi transzekt kijelölésee állóvizek mentén ábra Oldott oxigén éves 9 %-os tartósságú értékei (979-24) ábra Oldott oxigéntartalom Duna Nagytétény-Herc cegszántó ábra Oxigén telítettség Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra BOI5 tartalom Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra KOIps koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra BOI/KOIps arányok Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Ammónium-nitrogén koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Nitrát koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Orto-foszfát koncentráció Duna Nagytétény-Hercegszántó közötti szakaszán ábra A fajlagos elektromos vezetőképesség Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra ph érték Duna Nagytétény-Hercegszántó ábra Paksi Dunavíz hőmérsékletekk között ábra A Duna felszíni hőképe a 23. február 3-i légifelvételezés alapján (VITUKI ARGOS Stúdió) ábra. szelvény (533.5 fkm) vizsgálati és mintázási pontjai ábra. dunai mederszelvény (533.5 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások v szintjé jével ábra A 2, a 3, és a 4. szelvény, ( fkm) közötti vizsgálati és mintázási pontok ábra 2. dunai mederszelvénye (526 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra 3. dunai mederszelvénye (525.3 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra 4. dunai mederszelvénye (524.7 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra Az 5. szelvény (56 fkm) vizsgálati és mintázási pontjai ábra 5. dunai mederszelvénye (56 fkm), a mintázási pontok helyével, és a vízállások szintjével ábra Hőmérséklet ábra ph ábra Fajlagos elektromos vezetőképesség ábra Oldott oxigén ábra KOIk ábra BOI ábra Ammónium ábra Nitrát ábra Szerves nitrogén ábra Összes nitrogén ábra Összes foszfor...43 holtágon ábra A Kondor-tó és ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 9/42

20 ábra Orto-foszfát ábra a-klorofil ábra Összes lugosság ábra TPH kőolajszármazékok ábra Arzén ábra Kadmium ábra Króm ábra Réz ábra Higany ábra Nikkel ábra Ólom ábra Cink ábra Vízhőmérséklet átlagok ábra ph átlagok ábra Vezetőképesség átlagok ábra Oldott oxigén átlagok ábra KOIk átlagok ábra BOI5 átlagok ábra Ammónium átlagok ábra Nitrát átlagok ábra Szerves nitrogén átlagok ábra Összes nitrogén átlagok ábra Összes foszfor átlagok ábra Orto-foszfát átlagok ábra a-klorofil átlagok ábra Összes lúgosság átlagok ábra TPH átlagok ábra Arzén átlagok ábra Kadmium átlagok ábra Króm átlagok ábra Réz átlagok ábra Higany átlagok ábra Nikkel átlagok ábra Ólom átlagok ábra Cink átlagok ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Duna: Paks-Gerjen (Foktő), ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen Duna Paks-Gerjen (Foktő) fitoplanktonján, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő)) fitoplankton, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő)) fitoplankton, ábra A cluster elemzés Duna Paks-Gerjen (Foktő) fitoplankton, ábra A cluster elemzés dendrogramja, a fitobentonn kovaalga Duna: Paks-Gerjenn (Foktő), ábra A cluster elemzés dendrogramja, a fitobentonn kovaalga Duna: Paks-Gerjenn (Foktő), ábra Botanikai felmérés ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Duna I. szakaszán ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Duna II. szakaszán ábra A makrofiton fajok átlagos növénymennyiségee ( nyár és ősz) ) dunai pontokon ábra A makrofiton fajok Shannon diverzitás értékeii dunai mintavételi pontokon (nyári és őszi) ábra A dunai mintavételi pontok fajszám értékei makrofiton adat (nyári és őszi) ábra A dunai mintavételi egységek főkoordináta f analízise (nyári és őszi) makrofiton adatok ábra A dunai mintavételi helyek makrofiton állományainak klaszterelemzése (nyári, őszi) adataii alapján ábra Makrozoobenton mintavétel ábra Mintahely a PA Zrt. melegvíz kifolyója k alatt (Foktő) fitoplanktonják, ábra A cluster elemzés ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

21 ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna -2. szakaszán ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna 3. szakaszán ábra Makrozoobenton mintavétele a Duna 4. szakaszán ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi egységenként ábra A makrogerinctelen szervezetek közösségszerkezeti mutatói ősszel ábra A mintavételi helyek egyedszámok alapján, hasonlósági függvénnyel képzett ordinációja (nyári dunai minták) ábra A mintavételi helyek egyedszámok alapján, hasonlósági függvénnyel képzett ordinációja (őszi dunai minták) ábra A makrogerinctelen szervezetek jelenléte-hiánya klaszter diagramja a nyári dunai mintákra ábra A makrogerinctelen szervezetek jelenléte-hiánya, a mintavételi helyek klaszter diagramjaa az őszi dunai mintákra ábra Halközösség mintavétel ábra A mintavétel eszközei ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az -2. szelvényben ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az 3. szelvényben ábra A 22. évi halközösség mintavételi egységei az 4. szelvényben ábra. A mintaegységek faj, illetve egyedszámánakk CPUE értékei nyáron ábra. A mintaegységek faj, illetve egyedszámánakk CPUE értékei ősszel ábra. A minta alegységek faj, illetvee egyedszámának CPUE értékei nyáron ábra. A minta alegységek faj, illetvee egyedszámának CPUE értékei nyáron ábra. A dunai mintavételi egységek dendrogramjaa a nyári mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek főkoordináta analízisének eredménye a nyári mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek dendrogramjaa az őszi mintavétel alapján ábra. A dunai mintavételi egységek főkoordináta analízisének eredménye az őszi mintavétel alapján ábra. A dunai köves aljzatú mintavételi egységek k klaszter analízise a nyári mintavétel alapján ábra Dunai vízállások változása a évben ábra A Duna vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Duna vízhozam és vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Hideg és Melegvíz csatornákk vízhőmérséklet változása a 22. évben ábra A Duna felszíngörbe esés változása a 22. évben ábra Archív (BME) vízminőségi adatok mintavételi helye a Faddi Holt Dunán ábra Mintavétel a faddi kompnál, szelvényközép ábra Mintavétel a faddi kompnál, jobb part ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Faddi-Holt-Duna, ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Faddi-Holt-Dunán ábra A Faddi-Holt-Duna hasonlósági függvénnyel képzett klasztere ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a Faddi-Holt-Dunán ábra A Faddi-Holt-Duna mintavételi egységeiben gyűjtött makrogerinctelenek denzitása és taxonszáma ábra A 22. évi halközösség mintavétel egységeii a Faddi-Holt-Dunán ábra A faj, illetve egyedszámok (adult+ivadék) CPUE értékei a Faddi-Holt-Duna két mintaegységében ábra Archív vízminőségi adatok mintavételi helye a Horgász tavak és a Kondor-tónáhalastavak levezető csatornája, ábra Makrofiton mintavételi szakaszok a paksi horgásztavakon és a Kondor tavon ábra A Kondor-tavi és horgásztói mintavételi helyek helyek makrofiton állományainak klasztere e (nyári és őszi mintavétel) ábra Makrozoobenton mintahelyek a Kondor-tavonn és a Horgász-tavon ábra A Kondor-tó és Horgász-tavakk mintavételi egységeiben gyűjtött makrogerinctelenek denzitása és taxonszáma ábra A fitoplankton biomasszája és összetétele. Kondor-tó és a ábra A 22. évi halközösség mintavétel egységeii a Kondor-tavon és Horgász-tavon ábra A faj, illetve egyedszámok (adult+ivadék) CPUE értékei a Kondor-tó és a Horgász-tó H mintaegységeiben ábra A cluster elemzés dendrogramja. állóvizek fitoplanktonjának téridő mintázata ábra A cluster elemzés dendrogramja. állóvizek fitobentonjának téridő mintázata ábra A dunai és az állóvízi mintavételi helyek makrofiton klasztere összevont adatok alapján ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi pontonként ábra A makrozoobenton átlagos egyedszáma, taxonszáma és diverzitása nyáron, mintavételi pontonként ábra A vízterek ordinációja a nyárii összes minta alapján ábra A mintavételi helyek ordinációja az őszi összes minta alapján ábra A makrogerinctelen szervezetek klaszter diagramja a nyárii összes mintára ábra A makrogerinctelen szervezetek klaszter diagramja az őszii összes mintára ábra A mintavételi egységek dendrogramja...42 ERBE dokumentum azonosító: S 22 9 v 25 File név verzió szám 7_Duna_zaro_v.docx 23. június 2. 2/42

DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK

DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA 2012. május 11. 1/128 Tartalomjegyzék 7 DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA... 7 7.1 A vizsgálat céljának és terjedelmének megalapozása... 7 7.1.1 A vizsgálatok

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: (361) 218-5585 PAKSI ATOMERŐMŰ 1-4. BLOKK A PAKSI ATOMERŐMŰ

Részletesebben

MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer

MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer A felszíni vizek rendszeres vízminőség ellenőrzése 1968-ban kezdődött Az MSZ 12749:1993 számú nemzeti szabvány definiálta a felszíni vizek

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039 Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A LEVEGŐMINŐSÉG FELMÉRÉSE MVM Zrt

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály VKI szempontú monitorozás Magyarországon Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály Felszíni vizes monitoring-rendszer 1960-as évek-2005: a monitoring-hálózat

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

Víz az élet gondozzuk közösen

Víz az élet gondozzuk közösen Víz az élet gondozzuk közösen Víz Keretirányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2000.október 23-i 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Részletesebben

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN VÍZKO 2010 SZÉKELYUDVARHELY 2010.12. 10. Dr.Fekete Endre főtanácsos szaktanácsadó Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET

FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE 2012. május 11. 1/18 Tartalomjegyzék 4 FELSZÍN ALATTI VÍZI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE... 4 4.1 A vizsgálat céljának és terjedelmének megalapozása...

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) VAL, VÉL FAVI Emisszió: körny.haszn. MR TESZIR KSH OSAP egyéb adatbázisok Környezeti adatok: Víz 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens spec.

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc.

VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. A 2000/60/EK VKI VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS JELLEMZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, A FELSZÍNI

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre

A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre A kibocsátott szennyvíz mennyiségi-minőségi paramétereinek vizsgálatára vonatkozó önellenőrzési terv

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A KÖRNYEZETI RADIOAKTIVITÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Részletesebben

Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások

Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások Környezethasználat engedélyezés kérdései, státusz, eredmények, közmeghallgatások Előzmények Az atomerőművi blokkok üzemidő hosszabbításának jogszabályokban meghatározott feltétele a környezetvédelmi engedély

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD.

Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD. Zárójelentésünkhöz CD-n mellékeljük a munka során elkészített teljes adatbázist, melynek használatának módját is tartalmazza a CD. 2 MÓDSZERTAN ÉS ELVÉGZETT MUNKA 2.1 Módszertan 2.1.1 Az EU Víz Keretirányelvének

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-18 Nagykunság 4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz 2) Észlelési

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

12. Javaslatok az atomerőmű meghosszabbított üzemideje alatti környezeti hatásainak vizsgálatára

12. Javaslatok az atomerőmű meghosszabbított üzemideje alatti környezeti hatásainak vizsgálatára 12. Javaslatok az atomerőmű meghosszabbított üzemideje alatti környezeti hatásainak vizsgálatára 12. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 12. JAVASLATOK AZ ATOMERŐMŰ MEGHOSSZABBÍTOTT ÜZEMIDEJE ALATTI KÖRNYEZETI

Részletesebben

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Az időjárás jellemzése

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok Az időjárás jellemzése LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA ZÁRÓJELENTÉS AZ IDŐJÁRÁS JELLEMZÉSE MVM Zrt szerződésszám:

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN VÍZMINŐSÉGI MODELL ALKALMAZÁSA PONTSZERŰ ÉS DIFFÚZ TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÍZTEST SZINTŰ

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdésének

Részletesebben

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján

MVM PAKS II. ZRT. A PAKSI TELEPHELYEN TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS. 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁS 35700/4299-6/2015.ált. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Tenyall_tiszt_35700_4299-6_2015_alt_2015_0610_vegleges

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039 Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A TELEPHELY JELLEMZÉSE MVM Zrt

Részletesebben

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól. A rendelet hatálya

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól. A rendelet hatálya 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdésének

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 1. Bevezetés Az Eötvös József Főiskolán a Hidroökológia mérőgyakorlat

Részletesebben

2013. Biológiai adatbázisok Kezelési Útmutató. Gabor Varbiro MTA Ökológiai kutatóközpont 2013.11.11.

2013. Biológiai adatbázisok Kezelési Útmutató. Gabor Varbiro MTA Ökológiai kutatóközpont 2013.11.11. 2013. Biológiai adatbázisok Kezelési Útmutató Gabor Varbiro MTA Ökológiai kutatóközpont 2013.11.11. 2 Tartalomjegyzék Általános űrlapok... 4 Bejelentkező képernyő... 4 Biológiai Mintavételi helyek... 6

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata Ph.D. értekezés tézisei Mátrai Ildikó Témavezető: Dr.

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05.

RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ. az ADUVIZIG működési területére 2013. február 05. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C. Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212 e-mail: titkarsag@aduvizig.hu weblapcím: www.aduvizig.hu RENDKÍVÜLI METEOROLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Inno-Water Kft., 1237 Budapest, Sósmocsár út 9., (+36)-20-5557-753; sandor.daniel@innowater.hu; www.innowater.hu Személyes adatok

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

tapasztalatai Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2

tapasztalatai Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2 Az első E PRTR jelentés tapasztalatai Gampel Edina Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) E-PRTR szakmai konzultáció az üzemeltetők számára KvVM Budapest, 2009/VI/2

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Dr. Fehér János c. egyetemi docens FAMIFE Consulting Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Gödöllő,

Részletesebben