Magyarország településhálózata 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország településhálózata 1."

Átírás

1 Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek INTERNETES MELLÉKLETTEL

2 Soproni nagyvárosi településeggyütes Budapesti agglomeráció Győri agglomeráció Balatoni agglomerálódó térség Miskolci agglomeráció Pécsi agglomeráció Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes Debreceni nagyvárosi településegyüttes Szombathelyi agglomerálódó térség Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes Szegedi nagyvárosi településegyüttes Egri agglomerálódó térség Szolnoki nagyvárosi településegyüttes Zalaegerszegi agglomerálódó térség Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes Veszprémi nagyvárosi településegyüttes Kaposvári nagyvárosi településegyüttes Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes Nagykanizsai nagyvárosi településegyüttes Tatabányai nagyvárosi településegyüttes Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes Budapesti agglomeráció Agglomerációk Balatoni agglome- rálódó térség Agglomerálódó térségek Nagyvárosi településegyüttesek Jelmagyarázat Agglomerációk, településegyüttesek

3 Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek

4

5 Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2014

6 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN ISSN A kézirat lezárásának időpontja: május Készült a KSH Tájékoztatási főosztályán, a Debreceni, a Győri, a Miskolci, a Pécsi, a Szegedi és a Veszprémi főosztályok közreműködésével. Felelős kiadó: Dr. Vukovich Gabriella elnök Főosztályvezető: Szabó István Sorozatszerkesztő, felelős szerkesztő: Vida Judit Szerkesztette: Hidas Zsuzsanna Szerkesztőcsoport: Cserta Orsolya, Gerse József, Kovács Andrea, Kólyáné Sziráki Ágnes, Németh Tibor, Novák Zoltán, Restyánszkyné Jaczkó Valéria, Szilágyi Dániel Számítások: Dr. Tóth Géza vezető tanácsos Térképek: Szilágyi Dániel, Gerse József Kiadványterv és tördelés: Gyulai Katalin A kéziratot gondozták: Nagy Ildikó, Pagonyiné Nagy Valéria, dr. Polónyi Katalin Internet: Információszolgálat: Telefon: (+36-1) Borítóterv: Lounge Design Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft * Internetes melléklet Elérhető: Ehhez szükséges az egyszeri ingyenes regisztráció, illetve az alábbi kötetazonosító aktiválása, melynek eredményeként a melléklet felkerül az Ön felhasználói polcára, ahonnan bármikor elérheti azt. A kód csak egyszer aktiválható. KOD

7 Tartalom Bevezető Az agglomerációk, település együttesek évi lehatárolásának módszer tana és eredményei A mutatók kiválasztása Az egyes településegyüttesekhez sorolt települések A városi térségek főbb jellemzői Városi térségek az ország térszerkezetében A városi térségek társadalmi-gazdasági különbségei A városi térségek főbb mutatói AGGLOMERÁCIÓK Agglomerációk Magyarországon Budapesti Budapesti agglomeráció Győri Győri agglomeráció Miskolci agglomeráció Pécsi agglomeráció AGGLOMERÁLÓDÓ TÉRSÉGEK Agglomerálódó térségek Magyarországon 2.1. Egri Egri agglomerálódó térség Szombathelyi Szombathelyi agglomerálódó térség Zalaegerszegi agglomerálódó térség NAGYVÁROSI TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK Békéscsabai Nagyvárosi településegyüttesek Magyarországon Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 3.2. Debreceni Debreceni nagyvárosi településegyüttes Dunaújvárosi Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes Kaposvári nagyvárosi településegyüttes Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes Nagykanizsai Nagykanizsai nagyvárosi településegyüttes Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 3.7. Nyíregyházi Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes Salgótarjáni Soproni nagyvárosi településegyüttes Soproni Szegedi nagyvárosi településegyüttes Szegedi Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes Székesfehérvári Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes Szolnoki nagyvárosi településegyüttes Szekszárdi Tatabányai nagyvárosi településegyüttes Szolnoki Veszprémi nagyvárosi településegyüttes Tatabányai Veszprémi 244 fogalmak Tartalom 5

8 TARTALOM Táblák az egyes településegyüttesekről Terület, népesség, népsűrűség 2. A népességváltozás főbb tényezői, A népesség korösszetétel szerint, január A népesség iskolai végzettség szerint, Háztartások, Családok, A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, A foglalkoztatottak megoszlása összevont gazdasági ágak szerint, A foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási viszony szerint, A helyben lakó és dolgozó, valamint a naponta ingázó foglalkoztatottak, A helyben lakó és dolgozó, valamint a naponta ingázó foglalkoztatottak iskolai végzettség szerint, Személyi jövedelemadó, Működő vállalkozások, vállalkozássűrűség, A működő vállalkozások megoszlása főbb gazdasági ágak szerint, A működő vállalkozások megoszlása létszám-kategória szerint, Lakásállomány, A lakások megoszlása komfortosság szerint, Oktatási intézmények, háziorvosi ellátottság, 2012 Az egyes településegyüttesek egységes szerkezetben az alábbi alfejezeteket tartalmazzák: 1. Terület, településszerkezet 2. Népesség, népmozgalom 3. Gazdasági aktivitás, jövedelmi viszonyok 4. Ingázás, közlekedés 5. Gazdaság, vállalkozások 6. Lakások 7. Intézményrendszer Jelmagyarázat = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. X = A mutató nem értelmezhető. megjegyzések A kiadványban felhasznált adatokat a január 1-jei közigazgatási be osz tásnak megfelelően közöljük. A részadatok összegei a kerekítések miatt eltérhetnek az összesen adatoktól. 6 Agglomerációk, településegyüttesek

9 Bevezető A Központi Statisztikai Hivatal kiadványsorozatot indít Magyarország településhálózata címmel. A sorozat célja, hogy bemutassa a különböző településtípusok, településcsoportok térhálózatban betöltött funkcióit, lakosságuk főbb jellemzőit, életkörülményeit. A 2014-ben megjelenő első kötet az agglomerációkkal, az agglomerálódó térségekkel és a nagyvárosi településegyüttesekkel foglalkozik. A területfejlesztés szereplői részéről alapvető igényként jelentkezik, hogy időről időre bemutassuk nagyvárosaink térszervező hatását, vonzáskörzetük kiterjedésének alakulását. A évi népszámlálás eredményeit felhasználva elvégeztük a területbeosztás felülvizsgálatával kapcsolatos számításokat, ezzel is követve a hazai településszerkezetben zajló változásokat. Jelen kiadványunkban az e számítások eredményeit tükröző településstruktúrákat mutatjuk be, vizsgálva, hogy mennyiben változtak a nagyvárosaink körüli agglomerálódási folyamatok, milyen kapcsolatok fűzik egymáshoz a településeket, és az egyes településcsoportokat milyen társadalmi, illetve gazdasági viszonyok jellemzik. A budapesti agglomeráció településstruktúráját a kiterjedését szabályozó 89/1997. (V.28.) számú kormányrendelet szerint szerepeltetjük kiadványunkban. Nem tartalmazza a kötet a balatoni agglomerálódó térséget, mely a Balaton-törvényben rögzített part közeli településeket foglalja magában (2000. évi CXII. törvény 2. számú melléklete). A településegyütteseket a térségszerveződés szintje szerint csoportosítva (agglomerációk agglomerálódó térségek nagyvárosi településegyüttesek) elsősorban a évi népszámlálás adataira támaszkodva mutatjuk be. A szöveges elemző részt egységes, elektronikus úton elérhető táblagarnitúrával egészítettük ki. Az agglomerációk, településegyüttesek évi lehatárolásának módszer tana és eredményei A 2014-ben elvégzett lehatárolás módszertani megközelítését tekintve alapvetően hasonlít a 2003-ban elvégzett munkához annak érdekében, hogy az eredmények könnyen összehasonlíthatók legyenek (Kovács Tóth 2003). A jelen kutatásban is Kőszegfalvi György definícióit vettük alapul, amelyek a következők: Agglomeráció: Az agglomerációk olyan településstruktúrák, ahol az ott elhelyezkedő településekben népességgyarapodás, jelentős/jelentősebb lakásépítési tevékenység figyelhető meg. Az 1990-es évtizedben végbement folyamatok azt jelzik, hogy a gyarapodó népességszám és lakásépítési tevékenység nem a központokra, hanem az azokat övező településekre jellemző: a központokból a népesség különböző okok miatt kitelepedik a környék településeire, illetve más térségekből a bevándorlás ide irányul, lakást ezeken a településeken épít. Az aktív népesség munkahelyei (nagy többségükben) a központokban találhatók. A központ és a közvetlen közelében fekvő települések között sokrétű funkcionális kapcsolatok jönnek létre (munkahely lakóhely, vállalkozási-gazdasági, kereskedelmi-piaci, oktatási, művelődési, egészségügyi, kulturális, különféle jellegű szolgáltatási). Az intenzív agglomerálódási folyamat eredményeként összefüggő, fizikailag egybeépült településtest alakul ki, a települések egymással összenőnek. A hálózati (vonalas) infrastruktúra-rendszerek átfogják, illetve összefogják az agglomeráció egész területét (közlekedés, energiaellátás, közműves vízellátás). Az agglomeráció települési szerkezetének kialakulásában meghatározó szerepe van a központ, illetve társközpontjai településszerkezetének: morfológiai adottságainak, az érintett térség természeti-földrajzi viszonyainak (domborzati adottságok, vízrajzi helyzet), a vonalas infrastruktú- Bevezető 7

10 BEVEZETŐ ra kialakult rendszerei területi-földrajzi elhelyezkedésének. Az agglomeráció területére az intenzív területfelhasználás, a beépítés viszonylagos sűrűsége a jellemző. Megfigyelhető a beépítési magasság (emeletszám) növekedése (két-, sőt háromszintes épületek építésének következményeként). Agglomerálódó térség: Agglomerálódó térségeknek azokat a településstruktúrákat (településegyütteseket) nevezhetjük, amelyekben már egyértelműen felismerhetőek az agglomerálódási folyamat ismérvei, de a folyamat még nem tekinthető befejezettnek. Az agglomerálódó térségekben fekvő településekre a központ kivételével is jellemző a népességszám gyarapodása, és ennek következményeként a felgyorsuló lakásépítési tevékenység. Az érintett térségek települési, területi összefonódásának, összefüggő településtest kialakulásának intenzitása még elmarad a kialakult agglomerációk esetében megfigyeltektől. Az agglomerálódási folyamat elmélyülésével agglomerációk kialakulásával lehet számolni. Az agglomerálódó térségek települési szerkezetének kialakulását döntő mértékben a hálózati infrastruktúra-rendszerek kiépítettsége, felgyorsuló fejlődése és a természetföldrajzi adottságok határozzák meg. Megfigyelhető a mezőgazdasági hasznosítású területek gyorsuló igénybevétele más jellegű hasznosítás céljaira (zöldmezős beruházások, lakásépítés céljaira, vonalas infrastruktúra-rendszerek, nagy bevásárlóközpontok elhelyezésére stb.). Az agglomerálódó térségekben is megfigyelhető a különböző jellegű, funkciójú építések nyomán a beépítés sűrűségének, helyenként magasságának növekedése. Településegyüttes: A településegyüttesek műszaki-fizikai szerkezetét, térbeli fejlődését alapjaiban a természeti-földrajzi adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi elhelyezkedése, struktúrája, a központtal kialakult funkcionális kapcsolatok jellege, intenzitása határozza meg. Ezt a folyamatot erősíti a gazdasági kapcsolatrendszer, a munkahely és a lakóhely közötti utazás, a központ különféle jellegű intézményeinek vonzó hatása. Az olyan jellegű területi összefonódás, összeépülés, netán összefüggő településtest kialakulása, amely az agglomerációk létrejöttének egyik sajátos kritériuma, a településegyüttesek vonatkozásában csekély mértékű vagy hiányzik. Ez a vizsgált településegyüttesek esetében az együttesen belül csak egyes településekre lehet jellemző (anyaváros és a vele szomszédos település). A településegyüttesek fejlődése, a városias életkörülmények szélesebb körű elterjedése a területfelhasználás intenzív (intenzívebb) jellegét erősíti. A mutatók kiválasztása A lehatárolás módszertanának kialakításához első lépésben kiválasztottuk, hogy melyek azok a mutatók, amelyek a KSH Adattárházából, vala mint a évi népszámlálás településsoros adataiból használhatók, és a lehetőségekhez mérten ki fejezik a fenti definíciókban foglaltakat. A felhasznált mutatók a következők: 1. Lakónépesség-változás, , % 2. Az években épített lakások aránya a 2012-es lakásállomány százalékában 3. Népsűrűség, január 1., fő/km 2 4. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, 2012, forint 5. Ezer lakosra jutó személygépkocsi, 2012, darab 6. Ingázók aránya a lakónépességhez viszonyítva, 2011, % 7. Az aktív kereső népesség aránya, október 1., % 8. Az iparban, építőiparban és a szolgáltatásban dolgozók aránya, október 1., % 8 Agglomerációk, településegyüttesek

11 BEVEZETŐ 9. Naponta a központi településekre eljárók aránya, október 1., % 10. A vándorlási különbözet, , az időszak elejei népesség százalékában A felhasznált mutatók skálázása egészen eltérő, így összevethetőségük érdekében a mutatókat normalizáltuk: T = (x x min ) (x max x min ) T = az egyes mutatók normalizált értékei x = az adott mutató értéke az adott településen x min = az adott mutató legalacsonyabb értéke x max = az adott mutató legmagasabb értéke A számítás során a normalizált mutatók értékeit átlagoltuk, az eredményül kapott mutatót pedig komplex mutatóként tekintettük. Az agglomerációk, az agglomerálódó térségek és a nagyvárosi településegyüttesek lehatárolásá hoz a következő kiindulópontokat határoztuk meg: 1. A települések komplex mutató értékének a vidéki átlagnál nagyobbnak kell lennie. Ezzel biztosítható az, hogy a településszerkezetből kiemelkedő településstruktúrákat határoljunk le. 2. A korábbi lehatárolásban a központoktól 25 percen belül elhelyezkedő települések szerepeltek. A jelen vizsgálatban ezt a korlátot már nem alkalmaztuk, mert úgy tapasztaltuk, hogy az ingázási útvonalak ennél némileg tágabbak, de méretük központonként változik. 3. A településekről a vizsgált időszakban ne történjen elvándorlás. A lehatárolást e tekintetben is módo sítottuk a évihez képest, ugyanis akkor a lakónépesség csökkenése nem volt megengedett. A je lenlegi demográfiai folyamatokat figyelembe véve a természetes fogyás olyan mértékű és általános jelenség, hogy kizárása a lehatárolás végeredményét az nagyon szűkké tette volna. Így bár a komplex mutató értékét természetesen befolyásolta a népesség változása, azzal kapcsolatban további feltételt nem ha tároztunk meg. Ezzel szemben a belső migráció folyamatait viszont hangsúlyosabban vettük figyelembe, ezért tekintettük peremfeltételként, hogy a vizsgált települések esetében ne az elvándorlás legyen a jellemző. 4. A korábbi vizsgálattal szemben eltérést jelent az is, hogy a központ és a vonzáskörzet közötti kapcsolat szorosságát nemcsak a komplex mutatóban, hanem peremfeltételként is figyelembe vettük. Így a vonzáskörzetekbe csak azon településeket határoltuk le, melyekről a központba a lakónépesség minimum 10%-a ingázik. A próbaszámítások eredményeképpen kialakult struktúrát a területi statisztikusok mellett az állami főépítészek is véleményezték. A vélemények befogadása, illetve elvetése alapvetően az ingázási adatok és a komplex mutató alapján történt. Azon településekre vonatkozó javaslatot fogadtunk el, melyek esetében a komplex mutató értéke országos átlag feletti és a központba naponta ingázók aránya a helyben lakó foglalkoztatottak minimum 30%-a. Mintegy 5 esetben fordult elő, hogy bizonyos okokból a jelzett két feltétel közül csak az utolsó teljesült. Csak abban az esetben tettünk kivételt, ha a már lehatárolt települések közé enklávéként szorult egy település. A évi számítások nem igazolták a dunaújvárosi és a nagykanizsai településegyüttes létét. Jelen számítások alapján viszont a jelzett településstruktúra léte igazolható, így bekerült a rendszerbe. A budapesti agglomeráció kiterjedését a 89/1997. (V.28.) számú Kormányrendelet szabályozza, ezért a jelen kiadványban az abban rögzített településeket vettük figyelembe. Bevezető 9

12 BEVEZETŐ A településegyüttesek lehatárolásának összehasonlítása Megnevezés évi lehatárolás szerinti településszám évi lehatárolás szerinti településszám AGGLOMERÁCIÓK Budapesti a) Győri Miskolci Pécsi AGGLOMERÁLÓDÓ TÉRSÉGEK Egri Szombathelyi Zalaegerszegi NAGYVÁROSI TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK Békéscsabai 10 9 Debreceni 9 13 Dunaújvárosi 5 Kaposvári Kecskeméti 9 8 Nagykanizsai 24 Nyíregyházi 5 10 Salgótarjáni 9 10 Soproni 6 12 Szegedi Székesfehérvári Szekszárdi 5 10 Szolnoki 6 12 Tatabányai Veszprémi a) A 89/1997. (V.28.) Kormányrendelet alapján. 10 Agglomerációk, településegyüttesek

13 BEVEZETŐ Az egyes településegyüttesekhez sorolt települések Budapesti agglomeráció a 89/1997. (V.28.) Kormányrendelet szerint: BUDAPEST, Alsónémedi, Biatorbágy, Budajenő, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csobánka, Csomád, Csömör, Csörög, Délegyháza, Diósd, Dunabogdány, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunavarsány, Ecser, Érd, Erdőkertes, Felsőpakony, Fót, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Herceghalom, Isaszeg, Kerepes, Kisoroszi, Kistarcsa, Leányfalu, Maglód, Majosháza, Mogyoród, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Ócsa, Őrbottyán, Páty, Pécel, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Pusztazámor, Remeteszőlős, Solymár, Sóskút, Szada, Százhalombatta, Szentendre, Szigethalom, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Sződ, Sződliget, Tahitótfalu, Taksony, Tárnok, Telki, Tinnye, Tök, Tököl, Törökbálint, Üllő, Üröm, Vác, Vácrátót, Vecsés, Veresegyház, Visegrád, Zsámbék Győri agglomeráció: GYŐR, Abda, Árpás, Ásványráró, Bágyogszovát, Bakonypéterd, Barbacs, Bezi, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Écs, Enese, Fehértó, Felpéc, Gönyű, Gyarmat, Gyömöre, Győrasszonyfa, Győrladamér, Győrság, Győrsövényház, Győrszemere, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kajárpéc, Kisbabot, Kisbajcs, Kóny, Koroncó, Kunsziget, Lázi, Lébény, Mecsér, Mérges, Mezőörs, Mórichida, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyalka, Nyúl, Öttevény, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Ravazd, Rétalap, Románd, Sikátor, Sokorópátka, Szerecseny, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Tényő, Tét, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének, Veszprémvarsány Miskolci agglomeráció: MISKOLC, Alacska, Alsózsolca, Arnót, Boldva, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Mályi, Nyékládháza, Onga, Parasznya, Radostyán, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajóvámos, Szikszó, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó Pécsi agglomeráció: PÉCS, Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Baksa, Berkesd, Bicsérd, Birján, Bisse, Boda, Bogád, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hásságy, Hosszúhetény, Keszü, Kisherend, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Martonfa, Nagykozár, Olasz, Orfű, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Romonya, Szabadszentkirály, Szalánta, Szemely, Szilágy, Túrony, Zók Egri agglomerálódó térség: EGER, Andornaktálya, Bátor, Demjén, Egerbakta, Egerbocs, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Hevesaranyos, Maklár, Mikófalva, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskő Szombathelyi agglomerálódó térség: SZOMBATHELY, Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bögöt, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Gyöngyösfalu, Horvátlövő, Ják, Kenéz, Kisunyom, Kőszegpaty, Lukácsháza, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Ölbő, Pecöl, Perenye, Pornóapáti, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szeleste, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Tömörd, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye Zalaegerszegi agglomerálódó térség: ZALAEGERSZEG, Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Hagyárosbörönd, Hottó, Kávás, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Lakhegy, Milejszeg, Nagykapornak, Nagykutas, Bevezető 11

14 BEVEZETŐ Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pakod, Pálfiszeg, Pethőhenye, Pókaszepetk, Salomvár, Sárhida, Teskánd, Tófej, Vaspör, Vöckönd, Zalabér, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes: BÉKÉSCSABA, Békés, Csabaszabadi, Doboz, Gyula, Murony, Sarkad, Szabadkígyós, Újkígyós Debreceni nagyvárosi településegyüttes: DEBRECEN, Bocskaikert, Ebes, Hajdúbagos, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Vámospércs Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes: DUNAÚJVÁROS, Kisapostag, Kulcs, Nagyvenyim, Rácalmás Kaposvári nagyvárosi településegyüttes: KAPOSVÁR, Baté, Cserénfa, Hetes, Juta, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Orci, Sántos, Somogyaszaló, Szenna, Szentbalázs, Taszár, Várda, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes: KECSKEMÉT, Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunszállás Nagykanizsai nagyvárosi településegyüttes: NAGYKANIZSA, Bocska, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelse, Gelsesziget, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kisrécse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Molnári, Murakeresztúr, Nagyrécse, Petrivente, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek, Sormás, Újudvar, Zalasárszeg, Zalaújlak Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes: NYÍREGYHÁZA, Apagy, Kemecse, Kótaj, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Vasmegyer Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes: SALGÓTARJÁN, Cered, Etes, Karancsalja, Karancslapujtő, Kazár, Kishartyán, Mátraszele, Somoskőújfalu, Vizslás Soproni nagyvárosi településegyüttes: SOPRON, Ágfalva, Fertőboz, Fertőhomok, Fertőrákos, Harka, Hegykő, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Pereszteg, Pinnye Szegedi nagyvárosi településegyüttes: SZEGED, Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes: SZÉKESFEHÉRVÁR, Aba, Bakonykúti, Csór, Csősz, Fehérvárcsurgó, Füle, Gánt, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő, Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény, Magyaralmás, Moha, Nádasdladány, Nagylók, Pákozd, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárosd, Sárszentágota, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Söréd, Sukoró, Szabadbattyán, Tác, Úrhida, Zámoly Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes: SZEKSZÁRD, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Várdomb, Zomba Szolnoki nagyvárosi településegyüttes: SZOLNOK, Besenyszög, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas Tatabányai nagyvárosi településegyüttes: TATABÁNYA, Héreg, Kecskéd, Kömlőd, Környe, Szárliget, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős, Vértestolna Veszprémi nagyvárosi településegyüttes: VESZPRÉM, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Királyszentistván, Litér, Márkó, Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya 12 Agglomerációk, településegyüttesek

15 A városi térségek főbb jellemzői

16

17 A városi térségek főbb jellemzői A fejezet célja, hogy bemutassa a városi térségek pozícióját az ország térszerkezetében, valamint, hogy az egyes agglomerációk közti különbségekre rávilágítson. A kiadványnak nem része a törvény által lehatárolt Balatoni agglomerálódó térség bemutatása, így ezzel a térséggel ebben a fejezetben sem foglalkozunk. Az ugyancsak törvényileg meghatározott fővárosi agglomeráció sajátos helyet foglal el az ország városi térségei között. Ebben az agglomerációban annyian élnek, mint az összes többiben együttvéve, és a legtöbb vizsgált mutató esetében is jelentős a térség részesedése. 1. ábra A budapesti agglomeráció helye az ország városi térségei között, a főbb mutatók szerint, 2013 Terület Települések száma Népesség száma Lakásállomány a) között épített lakások száma Foglalkoztatottak száma a) Személyijövedelemadó-alap összege b) Ingázók száma a) Működő vállalkozások száma a) a) évi adat. b) évi adat % Budapesti agglomeráció Vidéki agglomerációk összesen Mindezek miatt az összehasonlításban nem jelenik meg Budapest és vonzáskörzete. A fejezetben vizsgált területi egységek a vidéki agglomerációk, agglomerálódó térségek, illetve nagyvárosi településegyüttesek. Elemzésünkben a három megkülönböztetett településkategóriát összefoglaló néven vidéki agglomerációnak nevezzük. Városi térségek az ország térszerkezetében A évi lehatárolás szerint a 21 vidéki agglomerációhoz összesen 480 település tartozott. Az agglomerációk kiemelkedő szerepére utal, hogy az ország területének 15%-án koncentrálódik a népesség 27%-a, mintegy 2,7 millió ember és 2011 között a vidéken (Budapesten kívül) élők lélekszáma folyamatosan csökkent. Az agglomerációkat a fogalmi meghatározások szerint népességgyarapodás jellemzi, ennek ellenére a vizsgált tíz év alatt az e térségekben élők száma kismértékben csökkent. Az agglomerációk belső szerkezetét tekintve megállapítható, hogy 2008-ig a vonzáskörzethez tartozó településeken élő népesség száma folyamatosan nőtt, míg a központok népessége csökkent at követően e folyamat megfordult. A városi térségek főbb jellemzői 15

18 A városi térségek főbb jellemzői A népességváltozás tényezői közül az agglomerációkban a belföldi vándorlás meghatározó között a vándorlási különbözet emelkedett, így az időszak kezdeti éveit jellemző negatív egyenleg pozitívvá vált. Az ezt követő csökkenő tendencia eredményeként a évi vándorlási egyenleg már a évi szintre esett vissza. Az évezred elején a vonzáskörzethez tartozó településekre egyértelműen többen vándoroltak, mint ahányan elhagyták azokat, míg a központokra általában ennek az ellenkezője volt jellemző. Ez a különbség folyamatosan csökkent, sőt között a központok pozitív vándorlási különbözete már meghaladta a vonzáskörzetekét. Az agglomerációkban élő népesség korösszetétele kedvezőtlenebb a vidéki átlagnál. Ezekben a térségekben száz 15 éven alulira 4-gyel több 64 évesnél idősebb jut. Az agglomerációk belső szerkezetében jelentős a különbség: a vonzáskörzethez tartozó településeken megközelítőleg ugyanannyi időskorú él, mint gyermekkorú, míg a központokban 126 időskorú jut száz gyermekkorúra. Fő 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 3. ábra Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet Központok Vidéki agglomerációk összesen Vonzáskörzethez tartozó települések Vidéki átlag % ábra A lakónépesség száma (2001=100%) Központok Vidéki agglomerációk összesen Vonzáskörzethez tartozó települések Vidék összesen A vidéki lakásállomány harmada a vizsgált városi térségekben, negyede pedig ezek központjaiban található. A lakásállomány között nagyobb mértékben (7,5%) növekedett az agglomerációkban, mint vidéken (6,1%). A térségeken belül a városkörnyékeket jellemezte intenzívebb építkezés. A közötti időszak első felében a tízezer lakosra jutó épített lakások számát tekintve számottevő volt az eltérés az agglomerációk és a vidék, valamint a központok és a környékük között is. A gazdasági válság a lakásépítések visszaesésében is megmutatkozott: 2012-ben harmadannyi lakást építettek az agglomerációkban és vidéken is, mint 2008-ban. A válság következményeként a vizsgált térségek közti különbségek elsimultak. A vidéki agglomerációkban a lakásépítések az elmúlt időszakban jól követték a népesség mozgását. A belföldi vándorlások egyenlegének közötti évi átlaga szoros kapcsolatban áll az újépítésű lakások arányával. Vagyis általában azokban az agglomerációkban magas az új építésű lakások aránya, amelyek nagy, pozitív vándorlási különbözettel rendelkeznek. A foglalkoztatottság szempontjából az agglomerációk lakossága jobb helyzetben van, mint az ország többi részén élők. A foglalkoztatási arány a 15 éves és idősebb népességből 47,5% volt a 2011-es népszámlálási adatok szerint, míg a vidéki átlag 2,1 százalékponttal elmaradt ettől. A központokat nagyobb foglalkoztatottság jelle- 16 Agglomerációk, településegyüttesek

19 A városi térségek főbb jellemzői Darab ábra Tízezer lakosra jutó épített lakások száma Központok Vidéki agglomerációk összesen Vonzáskörzethez tartozó települések Vidéki átlag mezte, mint a környezetükben lévő településeket: előbbiekben a 15 éves és idősebb népesség 47,8%- a foglalkoztatott, míg az utóbbiakban 46,7%-a. A foglalkoztatottak lakóhelye és munkahelye egyre inkább szétválik: 2001-ben a vidéken élő foglalkoztatottak 65%-a azon a településen dolgozott, ahol lakott, míg 2011-ben 59% volt ez az arány. Az agglomerációkban hasonló mértékű volt a csökkenés. Ezekben a térségekben a központ és városkörnyék közötti kapcsolat szoros, az ingázás intenzitása magas. A központokban élő foglalkoztatottak 86%-a helyben dolgozott, míg a vonzáskörzethez tartozó településeken élő foglalkoztatottak 66%-a ingázásra kényszerült, 46%-a a központba járt. A kedvezőbb foglalkoztatottsági helyzettel összefüggésben az agglomerációkban az adófizetők aránya is magasabb a vidéki átlagnál, 2,1 százalékponttal. A központok népességének 46%-a, a vonzáskörzethez tartozó települések népességének 45%-a adófizető. Egy adófizetőre az agglomerációkban 1873 ezer forint személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem jutott 2012-ben, míg a vidéki átlag 1735 ezer forint volt. A központok és környékük között még jelentősebb a különbség, 292 ezer forint a központok javára. Az időbeli alakulást tekintve elmondható, hogy a központok, a vonzáskörzethez tartozó települések és a vidék átlaga viszonylag együtt mozgott között között általános tendencia, hogy növekedett az egy adófizetőre jutó személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem. Ezzel párhuzamosan az agglomerációk és a vidék, valamint a központok és a vonzáskörzetük közti különbség is folyamatosan nőtt. Ezt követően stagnálás figyelhető meg, ezzel együtt a különbségek is csökkentek között épült lakások a évi lakásállomány százalékában 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5. ábra A lakásépítés és a belföldi vándorlás kapcsolata a vidéki agglomerációkban y = 0,874x + 9,4437 R² = 0,7111 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet , évi átlag (fő) 6. ábra Egy adófizetőre jutó személyijövedelemadó-alapot képező jövedelem Ezer forint Központok Vidéki agglomerációk összesen Vonzáskörzethez tartozó települések Vidéki átlag A városi térségek főbb jellemzői 17

20 A városi térségek főbb jellemzői A központok foglalkoztatás szempontjából meghatározó szerepére utal az is, hogy területükön átlagosan 83 működő vállalkozás jut ezer lakosra, míg a városkörnyéken 53. Ugyanakkor a működő vállalkozások abszolút száma között a vonzáskörzetekben jelentősebb mértékben növekedett, mint a központi településeken. Vagyis a központok közelében elhelyezkedő területek szerepe a vállalkozásalapítás szempontjából felértékelődött. % ábra A működő vállalkozások száma (2001=100) Összességében megállapítható, hogy a vidéki agglomerációk társadalmi, gazdasági szempontból jóval fejlettebbek, mint a vidéki átlag. Az agglomerációkon belül pedig a legtöbb mutató szerint jelentős különbségek rajzolódnak ki a központ és a vonzáskörzethez tartozó települések között Központok Vidéki agglomerációk összesen Vonzáskörzethez tartozó települések Vidék összesen 1. tábla A városi térségek helye a térszerkezetben, 2013 Mutató Vidéki agglomerációk összesen Viszonyítás Terület, km Ország területének 15%-a Települések száma, darab 480 Ország településeinek 15%-a Népesség száma, fő Ország népességének 27%-a Száz gyermekkorúra jutó idős korú, fő 118 Vidéki átlag: 114 Foglalkoztatási arány (a 15 éves és idősebb népességből), % a) 47,5 Vidéki átlag: 45,4 Ingázók aránya a foglalkoztatottakból a vonzáskörzethez tartozó településeken, 66 Vidéki átlag: 40 a) % Egy adófizetőre jutó személyijövedelemadó-alapot képező 1873 Vidéki átlag: 1735 jövedelem, ezer forint b) Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma, darab a) 75 Vidéki átlag: 61 a) évi adat. b) évi adat. 18 Agglomerációk, településegyüttesek

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Az agglomerációk, településegyüttesek lehatárolásának eredményei

Az agglomerációk, településegyüttesek lehatárolásának eredményei DR. TÓTH GÉZA Az agglomerációk, településegyüttesek lehatárolásának eredményei A településszerkezetben meghatározó szerepű agglomerációk, agglomerálódó térségek és településegyüttesek lehatárolásának felülvizsgálata

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában

Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Közösségi közlekedés (autóbusz) vizsgálata Győr agglomerációjában Bedő Anett egyetemi tanársegéd Pestiné dr. Rácz Éva egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Környezetmérnöki

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK Budapest, 2007 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/0-00-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu Érvényes 2010. április 1-jét

Részletesebben

Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3

Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3 Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3 FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN A településszerkezetben meghatározó szerepű agglomerációk,

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Referencia-kamatláb módosulása HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1 Közút 6542 összekötő út Baranya Komló 1,671 3 + 953 5 + 550 586 51 13 305 25 5 72 9 3 50 50 50 68,0 65,0 59,4 68,9 6542 összekötő út Baranya Komló 2,328 5 + 550 7 + 919 529 23 11 275 11 4 65 4 2 50 50

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős

Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős Magyarország lakossága nyolc év alatt 2%-kal (215 ezer fővel) csökkent a KSH adatai szerint. (Amennyiben hozzávesszük az olyan külföldön élőket vagy

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 C Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/0-00-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu Érvényes 2010. szeptember 6-tól NEM IGÉNYELHET I

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Referencia-kamatláb módosulása HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 02D_LTP_43R 1

VÁLTOZÁSOK 02D_LTP_43R 1 HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/0-00-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu Érvényes 2010. május 6-tól

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

EYOF Győr Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál

EYOF Győr Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál EYOF Győr 2017 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 1 Az eseményről röviden EYOF European Youth Olympic Festival (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) Olimpiai mozgalom harmadik számú eseménye 14-18 éves

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november Migráció és lakáspiac a budapesti agglomerációban Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Főbb megállapítások...2 A vándorlási folyamatok főbb jellemzői...4 Lakásépítések,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu 2014. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó deviza alapúként

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter T/2883/68. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Virág Károly MM és DT Élelmiszerkereskedelmi Bt. Aktív turizmusfejlesztés Kunszigeten Szabadidő és pihenőpark 22 756 624 Kunsziget 36 476 168 Gyarmat Veilandics

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció meghosszabbítása

VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció meghosszabbítása HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA Tisztelt Község/Város Önkormányzata! A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Acsád Község Önkormányzata 9746 Acsád, Béke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016)

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGI VIZSGÁLATA ANALYSIS OF BUDAPEST AGGLOMERATION TRANSPORT ACCESSIBILITY Összefoglalás Jekli Roland 1, Péli László 2 (1) MA hallgató, (2) adjunktus Gazdaság-

Részletesebben

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 1. sz. melléklet A 21/2013 (VI. 03.) Tanácshatározattal elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás 2013 szeptember 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Veledértékelve vagyunk Akeem! Még Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Budapesten és vidéken is több ponton van lehetőség vért adni Akeem Adams számára.

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez Adat Ságod, Gébárti-tó, Neszele, Kaszaháza, Nekeresd Takács Szabolcs r. törzszászlós 8900, Pózva utca 102. takácssz@zala.police.hu 06-30/650-7522 minden páros hét szerda 16.00-17.00. óráig -Pózva Jákli

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE - FELÜLVIZSGÁLAT - 2007. TARTALOEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 2. Természeti adottságok, térségi erőforrások... 6 3. A kistérség társadalmi területi folyamatai...7

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

A kistelepülések helyzete az Alföldön

A kistelepülések helyzete az Alföldön A kistelepülések helyzete az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal Szeged 2009. augusztus Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-261-9 (internet) ISBN 978-963-235-260-2 (nyomdai) Felelős

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu 2014. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó deviza alapúként

Részletesebben