1. CÍMLAP Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. CÍMLAP Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S CÍMLAP Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Megbízó: Tivadar község Polgármesteri Hivatal Tivadar Petõfi u. 24. sz Tervezõ: STÚDIÓ Északmagyarországi Tervezõ Kft. Miskolc Rákóczi u. 6. sz Miskolc, szeptember hó Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 1

2 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S ALÁÍRÓLAP Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Vezetõ településtervezõ: Településtervezõ gyakornok: Lautner Emõke TT Györe Mária Zöldterület, környezetvédelem: Hojdák Péter Dobos Sára K /2003 ÉLETTÉR Bt. Mélyépítés tervezõje: Elektromos energia és hírközlésellátás: Miskolc, szeptember hó Bende Laura K /2004 Sarnek Ferenc KLD VCS VR SZM MEZÕBER-PLUSZ Kft... Posch György SZV Pirity Attila ügyvezetõ Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 2

3 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S TARTALOMJEGYZÉK Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Elõzmények Bevezetés Alaptérkép Elõzetes véleményezési eljárás Elõzménytervek, a területet érintõ korábbi döntések A településfejlesztési koncepció társadalmi elõkészítése 5. Helyzetértékelés, SWOT analízis 6. Tivadar jövõképe 7. Fejlesztési célok, stratégiai programok 8. A településrendezési terv programja Miskolc, szeptember hó Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 3

4 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S ELÕZMÉNYEK Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Bevezetés Tivadar község Polgármesteri Hivatala megbízást adott a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervezõ Kft.-nek a település rendezési tervének elkészítésére. A szerzõdéskötésre márciusában került sor. Jelen tervdokumentációhoz a helyszíni vizsgálatok márciusában történtek, dokumentációnk az akkori állapotokat tükrözi. A helyzetelemzés célja a fejlesztési lehetõségek, célkitûzések és prioritások megalapozása. A helyzetelemzés során a térségi összefüggések, elõzmények, az agrárgazdaság helyzete mellett az ökológiai adottságokat, a foglalkoztatást, demográfiai mutatókat, az infrastruktúrát, a természet- és környezetvédelmet, a település szociális, kulturális kérdéseit vettük figyelembe, valamint elkészítettünk egy örökségvédelmi hatásvizsgálatot, amely megalapozhatja a település helyi értékvédelmét. Mindezen elemzésekre épül a településfejlesztési koncepció, melyre a településrendezési terv épül. Alaptérkép A tervezési területre vonatkozó földhivatali nyilvántartási térképek beszerzésre kerültek. Ezek felhasználásával, kiegészítésével, helyszíni korrekciókkal készítettük el a tervezési alaptérképet. A digitális alaptérképet a Geodézia Német Kft. készítette. Elõzetes véleményezési eljárás A Polgármesteri Hivatal az elõzetes államigazgatási eljárást lefolytatta. Az illetékes államigazgatási szervek nyilatkozatait a településfejlesztési koncepció készítésénél figyelembe vettük. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 4

5 Elõzménytervek, a területet érintõ korábbi döntések A településre jelenleg érvényes rendezési tervrõl nincs tudomásunk, azt a Polgármesteri Hivatal nem tudta rendelkezésünkre bocsájtani. Országos Területrendezési Terv Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) jóváhagyásáról a évi XXVI. törvény rendelkezett. A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló évi XXI. törvény meghatározása szerint a területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú mûszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erõforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a mûszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezeteinek alapvetéseit, melyek Tivadar környezetében az alábbiak: vegyes terület felhasználású térség elsõrendû árvízvédelmi fõvédvonal országos ökológiai hálózat övezete levegõtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület övezete által érintett település ár- és belvíz által veszélyeztetett terület kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõségvédelmi terület övezete érzékeny természeti terület övezete kulturális örökség szempontjából kiemelt térség települése Részlet az Országos területrendezési tervbõl Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területrendezési Terv Micropolis Területfejlesztõ Tervezõ és Tanácsadó Bt A terv nem került jóváhagyásra. A terv Tivadart érintõ elhatározásai: Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 5

6 I. o o Térségi területfelhasználási kategóriák vegyes felhasználású terület (szántó, erdõ) jellemzõen aprófalvas térség Térségi szerkezeti terv I. II. Térségi jelentõségû infrastruktúrák hálózatai és létesítményei A) víziközmûvek o Tisza-menti töltésfejlesztés középtávú feladat o vízmûtelep o tervezett belvíztározó és biológiai tisztító telep: Tivadar-KisarNagyar települések területén Térségi szerkezeti terv II. II. Térségi jelentõségû infrastruktúrák hálózatai és létesítményei B) közlekedés o tervezett fõút: FehérgyarmatBeregdaróc o térségi jelentõségû közúti híd o országos törzshálózatba tartozó kerékpárút (a Tisza mentén) Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 6

7 Térségi szerkezeti terv III. II. Térségi jelentõségû infrastruktúrák hálózatai és létesítményei C) energia, intézmények o Kavics és homokkészletek övezete Térségi szerkezeti terv IV. I. Védelmi célú övezetek Természet és tájvédelmi övezetek o Szatmár-Beregi tájvédelmi körzettel érintett terület települése o szemétlerakóhely o tervezett levegõtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett terület o környezetileg érzékeny terület övezete által érintett település Térségi szabályozási terv I. II. Funkcionális övezetek o o o Tivadar község Településfejlesztési koncepciója idegenforgalmi települése mûemlék kulturális örökség területének alövezete kiskörzet érzékeny 7

8 Térségi szabályozási terv II. III. Egyéb övezetek o o ásványi nyersanyag kitermelés számára korlátozottan hasznosítható területek Polgári védelmi szempontból az I. és II. veszélyeztetettségi csoportba sorolt települések övezete Térségi szabályozási terv III. A településfejlesztési koncepció társadalmi elõkészítése A településfejlesztési koncepció elõkészítéseként interjú készült a község polgármesterével. A gazdasági élet fõbb szereplõinek és a képviselõknek kiküldött kérdõívek alapján körvonalazódó legfontosabb meglátások, elképzelések a következõk: a térség környezete, a község mûemlékei és rendezett utcái alapján elsõsorban a turisztikai fejlesztésekben látnak kitörési pontot a gazdasági élet fejlõdését a térség rossz megközelíthetõsége és a magas munkanélküliség hátráltatják az önkormányzat vagyongazdálkodása általában kielégítõ, de pályázati aktivitásában a forráshiány komoly problémát jelent infrastruktúra fejlesztés településkomfortosítás fontos feladat. Ennek keretében elsõsorban o a szennyvízhálózat kiépítését o az úthálózat és a járdák felújítását o kultúrált buszváró létesítését o a közlekedésbiztonság javítását o az üdülõterület tereprendezését o parkosítást tartják legsürgetõbb feladatnak. intézményi célú együttmûködések kialakítása a szomszéd településekkel, a lehetõségekhez mérten intézményfejlesztés lakó- illetve üdülõterületek kialakítására komoly kereslet mutatkozik. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 8

9 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT ANALÍZIS Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Földrajzi fekvés, közlekedésföldrajzi helyzet Erõsségek Fontos folyami átkelõhely. A megye több városa (Fehérgyarmat, Vásárosnamény is könnyen elérhetõ). Az Unió keleti határsávjába tartozó település. Lehetõségek Az M3-as autópálya és a 49-es gyorsforgalmi út megépítése. A Fehérgyarmat-Beregsurány útvonal fõúttá való fejlesztése. A Tisza-menti kerékpárút megépítése. Gyengeségek A település távol fekszik a magyarországi gazdaságfejlesztési centrumoktól. Növekvõ átmenõ forgalom terheli a község területét. Veszélyek Elmaradnak vagy késnek az úthálózat fejlesztések. A szomszédos országok (Ukrajna, Románia) gazdasági és politikai labilitásának fennmaradása tartósan perifériára szorítja a határ menti térségeket. Szerepkör, települési együttmûködés Erõsségek A körjegyzõség központjához, Kisarhoz való közeli fekvés, közvetlen kapcsolat. Jó együttmûködés a szomszédos községekkel. A környék kiemelkedõ üdülõközpontja. Lehetõségek A kistérségi összefogás erõsítése. Közös beruházások erõsíthetik a szomszédos községek együttmûködését. Térségi jelentõségû turisztikai szerepkör fokozása. Gyengeségek Távol esik az ország gazdasági vérkeringésétõl. A rendszerváltás után a keleti kapcsolatok leépültek. Az ország egyik leghátrányosabb helyzetû kistérségének tagja. Veszélyek A térség nem használja ki földrajzi elhelyezkedésébõl adódó lehetõségeit. A térségi idegenforgalmi szerepkör csak beruházással tartható meg. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 9

10 Gazdasági erõforrások Erõsségek A térségi átlagnál jobb termõföldek. Jelentõs munkaerõ-tartalék. Kereskedelmi szállásférõhelyek, vendéglátó egységek nagy száma. Növekvõ vállalkozói kedv. Önálló üdülõterület. Lehetõségek Európai Unióhoz történõ csatlakozás elõnyei (pályázatok, támogatások). Idegenforgalom fejlesztése. Beszerzõ, értékesítõ, termelõ szövetkezetek alakítása. Mezõgazdasági termékek magasabb fokú feldolgozása helyben. Idegenforgalmi adottságok maximális kihasználása beruházásokkal. Az önálló üdülõterület rendezése, rehabilitációja. Ártér rendezése a Vásárhelyi terv I. ütemén belül. Humán erõforrások Erõsségek A népességszám csökkenése megállt. Pozitív vándorlási különbözet. Az idegenforgalom munkahelyteremtõ hatása. Lehetõségek A település népességmegtartó képességének növelése. A különbözõ gazdaságélénkítõ programokkal elérhetõ a lakosságszám kismértékû növelése. Gyengeségek Tõkeszegények a vállalkozások. Elaprózódott a birtokrendszer. Nincs (feldolgozó) ipari hagyomány. Szennyvízhálózat hiánya. Alacsony színvonalú a mezõgazdasági termelés. Kedvezõtlen fajtastruktúra. Veszélyek Közlekedési hálózat fejlesztés lelassulása. Kiemelt központi támogatások elmaradása. Európai Unióhoz történõ csatlakozás hátrányosan érinti a gazdálkodókat. Árvíz a térségben. Magas hitelkamatok miatt a vállalkozók nehéz helyzetbe kerülnek. Hitelfedezetként bejegyzett termelõeszközök elvesztése a megélhetést veszélyezteti. Az üdülõterület fizikai állapota tovább romlik. Gyengeségek Fokozatosan elöregedõ népesség. A természetes szaporodási index negatív. Fiatalok elvándorlása. Veszélyek A vándorlási különbözet megváltozása a település népességcsökkenését idézné elõ. Ha tovább romlik, a térség gazdasági helyzete és az életkörülmények, népességcsökkenés következhet be. Települési adottságok Erõsségek A fenntartható fejlõdés keretein belül mûvelhetõ mezõgazdasági területek. A terület egy része védelem alatt áll. Jelentõs tartalék beépíthetõ területek. Környezetszennyezõ tevékenységek hiánya. Önálló, kistérségi jelentõségû üdülõterület. Gyengeségek Az országutak átkelési szakaszai balesetveszélyesek. Az üdülõtelep rendezetlen, árvízveszélyes. Belvízveszélyes területek. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 10

11 Lehetõségek Idegenforgalmi és lakáscélú területhasználat kiterjesztése. A településtest egységes rekonstrukciója. Üdülõtelep rendezése, megújítása. Erdõsítési program a Vásárhelyi terv keretében és azon kívül is. Intézményhálózat Erõsségek Jó együttmûködés, közeli fekvés a teljes intézményellátottságú Kisarhoz. Lehetõségek A gazdasági helyzet erõsödésével a forráshiány enyhül. Pályázatokkal szerezhetõ források a még felújítandó intézményekre. Közös intézmény fenntartása szomszédos községekkel. Veszélyek Ha elmarad a belsõ területek megújítása, csökkenhet a település vonzereje. Az átmenõ forgalom növekedésével tovább romolhat a közlekedésbiztonság. Az üdülõterület fizikai és erkölcsi leépülése. Gyengeségek Hiányos intézményhálózat. A település egyre nehezebben tudja fönntartani intézményeit forráshiány miatt. Veszélyek Forráshiány miatt az önkormányzat az intézményi ellátás színvonalának csökkentésére kényszerül. Az intézményi ellátottság hiányosságai miatt csökkenhet a település vonzereje. Infrastruktúra ellátottság Erõsségek A település alapközmûvei (vízellátás, gázellátás, elektromos energia ellátás) megoldottak. Lehetõségek Pályázati forrásokból megvalósítani kistérségi összefogással a szennyvíz elvezetõ rendszert. A belvíz elvezetõ rendszer kiépítésével területek mentesülhetnek a belvíztõl. Az árvíztározó megépítése a Vásárhelyi terv I. ütemén belül. Internet hozzáférés biztosítása, teleház program. Gyengeségek Nincs szennyvízcsatornázás. A csapadékvíz elvezetõ rendszer korszerûsítésre szorul. Veszélyek A szennyvíz elvezetõ rendszer kiépítésének hiánya környezetszennyezéssel jár. A belvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciójának elmaradása belvízkárokat okozhat. Árvízveszély. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 11

12 STÚDIÓ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZÕ KFT Miskolc, Rákóczi u. 6. sz. Telefon/fax: 46/ , , Tsz.: S TIVADAR JÖVÕKÉPE Tivadar község Településrendezési Tervéhez TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A jövõkép a település adottságaira épülõ, az önkormányzat fejlesztési szándékait megfogalmazó, a fejlõdés irányait és prioritásait, valamint stratégiáját megjelölõ hosszú távú célrendszer. Tivadar esetében a fejlõdés legkedvezõbb lehetséges irányaként a megkezdett térségi integráción belül koordinált fenntartható fejlõdési modell jelölhetõ meg. A fenntartható fejlõdési modell gazdasági oldalról és a települési funkciók oldaláról az adottságokból következõ alkalmasság szempontjait és lehetõségeit, fejlesztési oldalról a területhasználat mértéktartó, más területekkel egyensúlyban lévõ fejlesztését tûzi ki célul, mind települési, mind térségi szinten. Az elérendõ cél érdekében fontos térségfejlesztési erõ, hogy az azonos érdekeltségû, adottságú, helyzetû, piaci pozíciójú önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi és más szervezetek a hosszú távú célkitûzéseken alapuló fejlesztéseiket egymás szándékát erõsítõ, azt nem zavaró, nem gátló módon a térség kiegyensúlyozott fejlõdése érdekében együttmûködés keretében végezzék. Az együttmûködés kulcsa az azonos adottság és érdekeltség, ezért célszerû az integráción belül is az ilyen települések együttmûködésének erõsítése akár kistérségi szinten túl is. Tivadarnak, mint a fehérgyarmati kistérség egyik, a város vonzáskörzetébe és erõterébe tartozó településének erõsítenie kell együttmûködését a kistérséggel, illetve annak központi településével, valamint a környezõ településekkel (elsõsorban Kisarral és Nagyarral). Ezen együttmûködés keretein belül kell megtalálnia és megõriznie saját, önálló arculatát, önálló települési funkcióit. Tivadarnak, mint önálló jegyzõséggel nem rendelkezõ településnek, jelentõs folyami átkelõhelynek településfejlesztési célkitûzéseit az alábbiak szerint vázolhatjuk fel: Általános célkitûzések: A település életminõségének megõrzése, javítása, a gazdasági alapok fenntartható fejlesztésével. A település népességmegtartó képességének megõrzése, bõvítése. Olyan helyi közösségek kialakítása, amelyek további társadalmi-gazdasági fejlesztések alapját képezõ vonzó vidéki életmódot hoznak létre. A kistérségi, településközi együttmûködés erõsítése, a lakosság, különösen az agrárágazatban tevékenykedõk felkészítése az Európai Uniós csatlakozás utáni helyzetre, különös tekintettel az Uniós követelményekre és a pályázható támogatások ismeretére, az igénybevétel technikájára. A település üdülõterületi, idegenforgalmi szerepkörének növelése. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 12

13 6.1. Fõ célok és fejlesztési irányok Célként tûzzük ki, hogy Tivadar a térség, ezen belül a fehérgyarmati kistérség önálló Gazdasági, mezõgazdasági jellegét megõrzõ és fejlesztõ Idegenforgalmi szerepét erõsítõ és növelõ Nyugodt lakókörnyezetet biztosító Környezeti értékeit és települési karakterét megõrzõ települése legyen. Ehhez feltételként rendelhetjük, hogy: Az országos és megyei tervekben szereplõ közlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalósulását a település felkészülten fogadja, ehhez a belsõ- és külsõ közlekedési hálózati rendszerét átalakítsa, belsõ kiszolgáló úthálózati rendszerét bõvítse és átalakítsa tudatos területfejlesztési politikával, mely egyúttal a belsõ területi tartalékok hasznosítását is elõsegíti. A településnek sikerül megtartania a lakosságát azáltal, hogy olyan fejlesztési projekteket indít el, amelyek növelik a lakosok komfortérzetét (település-rehabilitáció), olyan intézkedéseket hoz a település vezetése, amelyek elõsegítik és ösztönzik a helyi mikro- és kisvállalkozások megerõsödését mind az idegenforgalom, mind a gazdaság (ipar és mezõgazdaság) terén. A településnek sikerül létrehoznia szerepének megfelelõ kereskedelmi hálózatát, mellyel erõsíti meglévõ szerepét, hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a település megújuló arculatának kialakításához. A településnek sikerül idegenforgalmi szerepét növelnie elsõsorban az idegenforgalmi kínálat és a hozzá tartozó idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével és a település rehabilitáción és a település történeti hagyományain alapuló új arculatának megteremtésével. A település üdülõterülete rekonstrukcióra szorul. A gazdasági fejlesztés és felemelkedés nem képzelhetõ el a település gazdasági stratégiájának kidolgozása nélkül. A településfejlesztési koncepció a térbeli, területi keretek meghatározását tudja rögzíteni, a település gazdasági stratégiájának kidolgozása külön munka tárgya. A kistérségi szerepkör mellett fontos szempont a kötelezõ és vállalt önkormányzati feladatok ellátása. A településfejlesztés során a vagyongazdálkodás kereteinek és új stratégiájának kialakításakor kell dönteni a tényleges területek hasznosításáról, szükség van-e új területek kijelölésére, bevonására, vagy a régi meglévõ területek rekonstrukciójára. A települési funkciók bõvítésének fontos eleme az Önkormányzat szerepének növelése a településfejlesztésben, a terület-elõkészítésben. Itt elsõsorban a nagyarányú településfejlesztési elképzelések területi elõkészítését kell célul kitûzni, melynek elemei a területfelvásárlás, a területek funkcionális átalakításának megszervezése. (Vállalkozói övezet, logisztikai területek, lakóterületek, idegenforgalmi területek, stb.) A település üdülõterületi szerepének megõrzéséhez gondoskodnia kell az alapvetõ oktatási, kultúrális valamint egészségügyi intézmények fenntartásáról vagy azoknak települési összefogásba való igénybevételének lehetõségérõl, illetve azok színvonalának növelésérõl akár összefogásban is, illetve gondoskodni kell az idegenforgalmi kínálat bõvítésérõl és az üdülõterület rekonstrukciójáról. A kommunikáció javítása a térség települései között, az információhoz jutás, a kistérségi érdekérvényesítõ képesség növelése az egyes települések vagy települési társulások projektjeinek egymást erõsítõ hatása érdekében. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 13

14 Gazdasági célkitûzések: A termelõ infrastruktúra területén: a munkanélküliség csökkentése, a kialakult állapot kezelése a fenntartható mezõgazdálkodás létrehozása, jövedelem termelésének fokozása, piaci versenyképességének fokozása, a helyi mezõgazdasági feldolgozóipar megteremtése a község infrastruktúrájának fejlesztése Idegenforgalom, kulturális szerepkör területén: idegenforgalmi, turisztikai adottságok hasznosítása, az idegenforgalomra épülõ kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkciók fejlesztése, falusi turizmus meghonosítása a meglévõ értékekre alapozva üdülõterületi rekonstrukció rekreációs és sport területek fejlesztése, elsõsorban belsõ területi tartalékok föltárásával a Tisza partján és a belvizes területek rendezésével kulturális beruházások települési összefogásban Ellátó infrastruktúra területén: új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezetek kijelölése kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása kistérségi idegenforgalmi szerepkör erõsítése Értékvédelmi célkitûzések: Természetvédelem és az épített környezet védelme területén: természet és értékvédelem: a tájkarakter a települési és táji értékek megõrzése, ökológiai folyosók megtartása és bõvítése a tájvédelmi körzet területének bõvítése a település erdõsültségének növelése települési értékvédelem üdülõterületi rekonstrukció mind a közterületek, mind a magánterületek esetében Környezetvédelem területén: tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése termõföld és talajvédelem az üzemi és mezõgazdasági üzemi telepek környezetterhelõ hatásainak csökkentése vízrendezés, vízminõség javítása zaj- és levegõtisztaság. védelmi megoldások érvényesítése ártéri területek rendezése a Vásárhelyi terv keretein belül Településpolitikai célkitûzések: a település vonzásának megtartása, növelése és a település arculatának fejlesztése, a településkép kedvezõ alakítása, a szükséges területi fejlesztések biztosítása szociális problémák kezelése, a hátrányos helyzetû rétegek felzárkóztatása településrészek rehabilitációja, új fejlesztési területek kijelölése a településszerkezet korszerûsítése a megközelítési (külsõ és belsõ) viszonyok javítása, mely egyúttal a településfejlesztés eszköze, új területek bevonására árvízvédelem és árterek rendezése Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 14

15 6.2. Jövõkép A megközelítési viszonyok változása Rövidtávon elérendõ cél, hogy Tivadar, mint jelentõs idegenforgalmi potenciállal bíró település térségi kapcsolatai kiegészüljenek, illetve a szabadidõs közlekedési eszközökkel (kerékpár, kishajó) nagytérségi szinten megközelíthetõvé váljon. A várható és elhatározott fejlesztések, így a Mátészalkát és Vásárosnaményt kiszolgáló gyorsforgalmi utak (M3). A Fehérgyarmat-Beregdaróc útvonal fõútvonallá való fejlesztése. Az M49 gyorsforgalmi út kiépítése. Az országos törzshálózatba tartozó Tisza-menti kerékpárút lényegesen javítják Tivadar megközelítési viszonyait is. A belsõ kiszolgáló utak fejlesztése és a forgalomcsillapítás a belsõ közlekedési viszonyokban hozhat pozitív változást A település szerepköre A település saját intézményrendszerrel nem rendelkezõ, ezért a településközi összefogásban érdekelt kistelepülés. Az elérendõ cél a települési együttmûködés racionális feladatainak megtartásával a település megtartó képességének és térségi szerepének megõrzése és idegenforgalmi szerepkörének kistérségi és nagytérségi erõsítése A gazdasági szerkezet változása Tivadar fejlõdésére legközvetlenebbül az ország és helyi gazdaság stabilitása, illetve dinamikája hat, hiszen ezek következménye, hogy a munkahelyek száma elégséges-e, hogy a lakossági és önkormányzati bevételek mértéke, a lakossági ellátás, a térbeli rendezettség és a város mûködésének színvonala megfelelõ-e. Köztudott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma is az ország elmaradottabb, hátrányosabb helyzetû régiói közé tartozik. Ez alól csak a megyeszékhely a kivétel, dinamikus, szinte robbanásszerû fejlõdésével. A környezõ kisközép városok, elsõsorban Fehérgyarmat és Mátészalka fejlõdése nem elég dinamikus, nem tudja élénkíteni a kistérségek gazdaságát. Tivadar a fehérgyarmati kistérség települése, gazdaságföldrajzi elhelyezkedése hátrányosnak mondható az ország belsõ területeibõl való viszonylagos távolsága miatt. A település önállóságát részben feladni kényszerült. Ahhoz, hogy a település gazdasági helyzetében változás következzen be, az alábbi feladatokat kell megoldani lépésrõl lépésre: Ipari és egyéb gazdasági fejlesztések: 1. Környezetterheléssel járó ipari tevékenységek korlátozása. 2. Kézmûipari tevékenység fejlesztésének programja. kézmûipari vállalkozások létrehozása, eszközfejlesztés, termékfejlesztés a piacra jutás, értékesítés segítése, ösztönzése, marketing népmûvészeti hagyományokon alapuló munkahelyteremtés (kézimunka, hímzés) Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 15

16 Mezõgazdaság: A fenntartható mezõgazdaság kialakítását, jövedelemtermelõségének fokozását, piaci versenyképességének javítását. Elemei: az Európai Unió közös agrárpolitikájának, a közösségi vívmányoknak az átvétele, a szükséges tudásbázis megteremtése termõföld hasznosításának racionalizálása, leépült termõalapok pótlása a kárpótlás során kialakult elõnytelen, gazdaságtalan birtokviszony-szerkezet megváltoztatása új termékek termesztése (gyógy-, fûszernövények, biotermékek, zöldségtermelés) a szétszórt gazdaságok versenyképességének növelése gépesítéssel, érdekvédelmi szövetkezetek, új típusú társulások megalakításával tároló és feldolgozó kapacitás növelése egyenletesen megbízható minõségû termékek termesztése az állattartás környezetvédelmi, higiéniai, állatelhelyezési feltételeinek javítása Idegenforgalom: Elemei: a meglévõ üdülõterület rekonstrukciója, fejlesztése új típusú idegenforgalmi kínálat megteremtése (holtágak hasznosítása, horgásztavak kialakítása, stb.) szálláshely kínálat bõvítése A népességviszonyok változása, humán erõforrások Népességviszonyok: Tivadar népességének hosszú távra történõ prognosztizálásakor figyelembe vett demográfiai tényezõk: az élve születések (11 %) és halálozások (19 %) aránya a továbbiakban is hasonlóképpen alakul, akkor a természetes népességváltozás kismértékben (8 %) negatívra becsülhetõ; a vándorlási különbözet elmúlt évek pozitív egyenlege megmarad, és ellensúlyozza a természetes fogyást. A népességre vonatkozó jelenlegi és várható tendenciák jövõre vonatkozó kivetítésébõl az látszik, hogy a település népessége az elkövetkezõ 15 évben növekedhet. Természetesen a gazdasági helyzet alakulása, a térség foglalkoztatási helyzetének, az életkörülményeknek a relatív romlása ellentétes hatást is kiválthatnak. Ezek alapján a lakónépesség változása +0,1 és +0,5% között prognosztizálható. A népességszámot mintegy 230 fõben maximálhatjuk. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 16

17 Tivadar lakónépességének alakulása fõ év I.1-én optimista pesszimista A körülmények kedvezõ alakulása esetében az optimista, míg a jelenlegi helyzet stabilizálódása esetében a pesszimista változat következhet be, de ez sem jelent csökkenést. Humán erõforrások: A humán erõforrások valamint a tudás és a kulturális színvonal magasabb szintre hozatala életmódhoz kapcsolódó programok, egészséges életmódot segítõ programok szervezése teleház program, számítástechnikai ismeretek, internetes szolgáltatás terjesztése kulturális rendezvények, amatõr kulturális együttesek létrehozása, mûködtetése a felsõfokú képzés támogatása, önkormányzati ösztöndíj alapítása Az infrastruktúra ellátottság változása Közmûvek: A település hiányzó alapközmûveit, így a szennyvízcsatorna hálózatot és a belvíz elvezetõ rendszer kiépítését kell megvalósítani. Intézmények: Az intézményi infrastruktúra ellátás megõrzése a kitûzött cél, illetve a településközi együttmûködés fokozása az intézmények mûködtetése érdekében. Ezen túl helyben elvégzendõ feladatok: a könyvtár állományának bõvítése. a mûvelõdési ház felújítása. Településszerkezet: A településszerkezet fejlesztésének céljai: Célként tûzzük ki, hogy a település be tudja fogadni a település fejlõdését biztosító funkciókat, melyek elsõsorban idegenforgalmi funkciók, illetve a településen belüli lakó- és rekreációs funkció. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 17

18 biztosítsa a településfejlõdés belsõ igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidõs területek, zöldterületi rendszer, falusi turizmus) korszerûsítse a belsõ közlekedési hálózatot, s ezzel csökkentse a forgalomterhelést, a környezetszennyezést, növelje a csillapított forgalmú zónát, javítsa a település életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot javítsa a település és az idegenforgalom szempontjából figyelembe vehetõ folyóparti területek kapcsolatát. Az új funkciók befogadásához és a belsõ fejlõdés területi igényeinek kielégítéséhez: elsõsorban a belterület tartalékait és a falusi léptéket megtartó intenzitásnövekedésben rejlõ tartalékokat, esetleg a kertvárosias lakóterületek megteremtését kínálati szereppel másodsorban (illetõleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek tartalékait kell kihasználni. Stratégiai fontosságú gazdaságossági-és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület csak indokolt esetben növekedjen. A belterületi tartalékokat elsõsorban az intézményi rendeltetés befogadását biztosító úgynevezett vegyes felhasználási módú terület bõvítésére, és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi fejlesztésre célszerû kihasználni, elsõsorban a településközpont peremterületeinek átminõsítésével és új lakóterületek kialakításával. E belterületi tartalékokat részben a rendeltetés-módosítás jelenti, amikor a településközpont közvetlen térségében a jelenlegi lakóterületi felhasználás vegyes felhasználásra módosul, s így nõ a vegyes terület, másrészt a településközpont kertvárosi jellegûvé történõ átépülésében rejlõ intenzitás-tartalék, harmadrészt a nagymélységû telkekbõl álló tömbök belsõ részeiben alakítható új lakóterületek. A településközpont kijelölése: A településközpont kijelölésére a meglévõ karakteres központ híján a hídláb környezetében került sor. Idegenforgalom: Természeti és kulturális értékekre alapozó turizmus megteremtésének programja. Elemei: meglévõ falusi magán szálláshelyek/vendéglátóhelyek bõvítése, komfortfokozatának fejlesztése új falusi magánszálláshelyek/vendéglátó helyek kialakítása a falusi magánszállásadói/vendéglátói tevékenységhez, vagy mezõgazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kínálatbõvítés: tradicionális falusi vendéglátás, minõségi, tájjellegû gasztronómiai szolgáltatások, víziturizmus, horgászat. a kistérség valamint a szomszédos kistérségek természeti, kulturális és történelmi emlékeit bemutató programok szervezése a természethez kapcsolódó speciális érdeklõdésû turisták (fotósok, horgászok) számára való programkínálat Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 18

19 kistérségi, kistérségek valamint települések közti kommunikáció, közös marketing településspecifikus, egyedi rendezvény(ek) megszervezése, létrehozása és rendszeres mûködtetése a település üdülõterületének komplex rekonstrukciója Lakóterület céljára igénybe vehetõ területek: A településrõl kivezetõ utak mentén, Gulács és Tarpa irányába egyaránt lehetséges a külterületi földek belterületbe vonásával. A fejlesztéseket a meglévõ kereslet is alátámasztja. Gazdasági területek: Új gazdasági területek kijelölését nem tartjuk szükségesnek, mivel az erõs környezetterheléssel járó funkciók ronthatják az idegenforgalom esélyeit, és a település gazdasága elsõsorban az idegenforgalomra épül. Intézményterületek: A hídláb környékén célszerû kijelölni a településközponti vegyes területeket, melyek kapcsolatban vannak a lakó és üdülõ területekkel. Ezen funkciók megjelenését, fejlõdését nem szabad akadályozni. Idegenfogalmi célú és egyéb területek: Horgásztó létesítése a település külterületén és a holtág hasznosításával, rekreációs terület kialakítása. Sportpálya létesítése. Üdülõtelep tereprendezése, parkosítása, teljeskörû rekonstrukciója. Zöldfelületi rendszer korszerûsítése: A település zöldfelületi elemei sávos, vonalas és szigetes elhelyezkedésûek. Az elemek, hogy mûködõképes rendszerré, azaz a települést átszövõ, összefüggõ hálózattá fejlõdjenek az alábbi rendezési cél figyelembevétele szükséges: Térben egységes ökológiai egyensúly megteremése a települési, a településközeli és a természetes környezet zöldfelületi elemei között. Ez idõben hosszú távú folyamat, melyben a célt a település természeti értékeinek a megtartásával, védelmével, a tartalékok feltárásával javasolt elérni az épített környezet rendezési, fejlesztési elképzeléseivel összhangban. Ennek során fejleszteni és rendezni kell a A táj jellegzetes szerkezeti elemei és a települési zöldfelületek között a térben is egységes kapcsolatot. Ennek érdekében: meg kell oldani az utcai zöldsávok kijelölését, az utcafásítást, a lakótömbök kertjeiben a kertek lombtömeg fedettségének növelését. A település zöldfelületi elemei körül az ökológiailag érzékeny területek védelmét, így pl: a kisebb közkertek növényállományát a jelentõs zöldfelülettel rendelkezõ intézmények közül az egyházi és önkormányzati intézmények dús vegetációját, az üdülõtelep parkosítását és közterületeinek komplex rekonstrukcióját. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 19

20 A lakótelkek zöldfelületét, a lombtömeg mértékének jelentõs növelésével. A településszerkezet kiemelését zöldfelületekkel, zöldterületekkel. Ennek érdekében meg kell oldani az utcafásítás, a közkertek, az intézménykertek és az egyéb zöldterületi elemek kapcsolatát, zöldterületi rendszerré történõ fejlesztéssel. A község közterületeinek átfogó virágosítását, növényesítését. Lakásellátás: A lakásellátásban döntõen a magánszemélyek építései a jellemzõek, ehhez a településen belül új lakóterületek kijelölése szükséges. Önkormányzati bérlakás építés számára kisebb társasházak építésére is alkalmas lakóterületek kijelölése A természeti erõforrások megõrzése A természeti erõforrások megõrzése a fenntartható fejlõdési modellen belül kidolgozott agrárprogram, a természetbarát tájhasználat módszerével valósítható meg, a helyi mezõgazdaság megújításával. Az országos védelem alatt álló Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzet kibõvítése várható, mellyel tovább növelik a településen belüli védett területek nagyságát. Környezetvédelmi program készíttetése. Hulladékgazdálkodási terv készíttetése Települési értékvédelem A települési értékvédelem, mint idegenforgalmat vonzó beruházás. Mûemlékek és környezetük rendbetétele (a templom és környéke). Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása. Az árvíz utáni újjáépítés egységes építészeti képének megóvása. Tivadar község Településfejlesztési koncepciója 20

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben