A Kvr. 3. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás e Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kvr. 3. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás e Ft"

Átírás

1 Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/213. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 1/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 1/213. (II. 15.) önkormányzati rendelete (Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép 2. A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 213. évi költségvetési eredeti kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban, a módosított kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A Kvr. 3. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás e Ft 3. (1) A Kvr. 4. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) működési jellegű kiadások e Ft (2) A Kvr. 4. (1) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: aa) bér, személyi juttatások e Ft (3) A Kvr. 4. (1) ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft (4) A Kvr. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az általános tartalék összege e Ft 4. A Kvr. 6. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) rendszeres pénzbeli szociális ellátás e Ft 5. A Kvr. 9. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 6. (1) A Kvr. 1. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft (2) A Kvr. 1. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1/13

2 a) bér, személyi juttatások e Ft 7. A Kvr. 11. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 8. (1) A Kvr. 12. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft (2) A Kvr. 12. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások e Ft 9. A Kvr. 13. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 1. (1) A Kvr. 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft (2) A Kvr. 14. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások e Ft 11. (1) A Kvr. 15. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 12. (1) A Kvr. 16. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft (2) A Kvr. 16. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 7.3 e Ft (3) A Kvr. 16. (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) dologi jellegű kiadások e Ft 13. A Kvr. 17. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 14. (1) A Kvr. 18. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5.29 e Ft (2) A Kvr. 18. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 4.85 e Ft 2/13

3 15. A Kvr. 19. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét e Ft-ban [állapítja meg.] 16. (1) A Kvr. 2. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft (2) A Kvr. 2. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér,személyi juttatások e Ft 17. (1) A Kvr. 21. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 54.4 e Ft-ban [állapítja meg.] 18. (1) A Kvr. 22. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 52.4 e Ft (2) A Kvr. 22. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások e Ft 19. A Kvr. 25. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig utólagos beszámolási kötelezettség mellett önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 213. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A módosított költségvetési táblákat az 1-1. mellékletek tartalmazzák. Sülysáp augusztus 15. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző Kihirdetési záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sülysáp, 213. augusztus 28. Tóth Krisztina jegyző 3/13

4 1. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 213 évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatt fejl.pénzeszk. RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK 8 8 ALAPILLETMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás ANYAGBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI OK EGYÉB FOLYÓ OK SZOCPOL. ELLÁTÁSOK KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK Átfutó kiadások ÖSSZESEN: BEVÉTEL KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL Intézmények finanszírozási bevételei PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN: /13

5 2. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 213. évi költségvetése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Épületek felújítása 1 1 KMOP ÓVODA BŐVITÉSE Egyéb építmények felújítása INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK Felújítások beszerzési árba beszámítandó egyenes ÁFA KMOP Polgármesteri Hivatal besz.árba besz.áfa Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatti fejl.tám TÁRGYI ESZKÖZÖK Mük.c. kölcsön nyújtás háztartásnak RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK Irányítás alá tartozó ktv.szervnek folyósított mük. Támogatás Múködési célú támogatás CSASE Mük.c. támogatásértékű kiadás többc.kist.társ. TÁM.ÉRT.OK Mük.c. pénzeszközátadás állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Helyi közlekedés támogatás Mük.c. pénzeszközátadás non-profit szervnek Mük.c. gar.-kezesség. sz. peátadás ÁHT kivülre ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS H.lej. fej.c hitel törlesztés vállalkozásnak Hosz.lej kötvény fejl.c belf. beváltása HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK 8 8 FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. egyéb bérrend.tart. munkavégzéshez ka Részmid. egyéb bérrend.tart. sajátos juttatása Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Felmentett munkaváll. Egyéb juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK összesen Iskolatej Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 5/13

6 3. MELLÉKLET Polgármesteri Hivatal 213. évi kiadási költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Köztisztv. alapilletménye Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótléka Köztisztv. egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Részmid. köztisztv. rendszeres személyi juttatásai Köztisztv. kereset-kiegészítése 56 6 Közalk. kereset-kiegészítése 83 2 Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Köztisztv. jubileumi jutalma Köztisztv. önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Köztisztv. étkezési hozzájárulása Köztisztv. Üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend.tart. étkezési hozzájárulása Köztisztv. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. köztisztv. személyhez kapcsolódó költségt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár Helyi önkormányzati képviselők juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény biztosítási járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% Táppénz-hozzájárulás 6/13

7 4. MELLÉKLET Wass Albert Művelődési Központ 213.évi költségvetése INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés 1 1 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 7/13

8 5. MELLÉKLET Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Korkedvezmény bizt. Járuléka START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés 2 2 8/13

9 6. MELLÉKLET Gólyahír Bölcsőde 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. kereset-kiegészítése 7 Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 2% Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés 4 4 Gyógyszerbeszerzés 1 1 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 3 3 Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 8 8 Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatás 9/13

10 7. MELLÉKLET Gondozási Központ 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése 74 2 Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 2 2 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszközbesz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer 2 2 ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai 6 6 Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 4 4 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 1 1 Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSOK /13

11 8. MELLÉKLET Központi Konyha 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Részmunkaidőben fogl. Juttatásai Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Korkedvezmény bizt. Járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Folyóirat beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés 4 4 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 11/13

12 9. MELLÉKLET Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmunkaidős közalk. Rendszeres jutttatása Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmunkaidős közalk.kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szoiális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai 12/13

13 1. MELLÉKLET 213.évi pótok jogcímenként kormányzati hatáskörben Megnevezés január február március április május június összesen Bérkompenzáció Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély OEP bérkomp Óvodáztatási támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Szerkezetátalakítási tartalék ÖSSZESEN /13

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról Hatályos: 2014. augusztus 27-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 73 707 38 101 4 500 2 Műk.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 002. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 11 963

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 397021 1251 14 3200 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. november 21 étől Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének e 1 az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetési záradék

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 760160 1251 03 3200 841115 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355409 1251 06 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 336444 1051 10 0802 747756 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6454 Bácsborsód

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 5 4 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 397021 1251 14 3200 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 676328 1251 02 0600 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: MIROSLAV KRLEZA

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 9 5 9 6 6 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 1 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása november 16. ELŐTERJESZTÉS

1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása november 16. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. november 16-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet: Tabányi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 0 8 5 5 1 2 5 1 0 5 0 2 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Foglalkoztató Intézete Darvastó 0 1 4 9 3 2 7 7 1 2 5 1 0 1 1 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 cím/alcím Alapilletmények

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011.

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. Cím 01. Féléves beszámoló Év/Időszak: 2011. Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Cím 01 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355409 1051 20 1002 750804 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 9 1 2 7 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Hatályos: 2018. február 20-ától SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez Mellékletek

Részletesebben

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 35576 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 2011......

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 35082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080

Részletesebben