ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t"

Átírás

1 u n i Q a B i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t

2 e l ő s z ó F o r e w o r d e l ő s z ó F o r e w o r d othmar Michl vezérigazgató Ceo az idei üzleti jelentésünkben számos sikerről számolhatunk be, annak ellenére, hogy a 2011-es év is nehéz, küzdelmes volt az uniqa és az egész biztosítási szakma számára. Biztosítónk elébe ment a változásoknak, és üzleti stratégiánk alapjaként a minőségi többletszolgáltatások nyújtását határoztuk meg. a gazdasági válság hatása még mindig érezhető az üzleti életben. a 2011-es év jelentős mozzanata volt a devizahitelesek megsegítésére tett kormányzati döntés, amely az életbiztosítási piacot is negatívan sújtotta. a lakosság nagy része a végtörlesztéshez szükséges hiányzó forrásokat az életbiztosításaik felmondásával tudta előteremteni. társaságunk a piaci visszaesés ellenére 4%-os növekedést tudott mégis elérni az életbiztosítások területén, ami nagyban köszönhető volt az ügyfelek problémái iránti nyitottságunknak és intézkedéseknek, mellyel sokak számára lehetségessé vált a szerződések megtartása. az uniqa mindig élenjárt az innovatív termékek fejlesztésében új technológiákat alkalmazva alakítottuk ki szolgáltatásainkat, termékeinket melyeknél az ügyfél kényelme mindig előnyt élvez. Magyarországon elsőként vezettünk be olyan új zöld lakásbiztosítási konstrukciót, ami a mai kornak megfelelően fedezetet nyújt a korszerű energiatakarékos készülékekre, illetve pénzügyi hozzájárulást biztosít a 2012-től kötelező energetikai tanúsítvány megszerzéséhez. az innováció melletti elkötelezettségre és az ügyfélközpontú gondolkodásra felfigyelt a nemzetközi szakma is, és a world Finance brit pénzügyi magazin 2011-ben a legjobb magyar biztosítótársaságnak járó díjjal jutalmazta erőfeszítéseinket. ezzel a megtisztelő díjjal szeretném a munkatársak egész éves munkáját és az ügyfeleink biztosítónk iránt tanúsított bizalmát megköszönni. Megígérhetem, hogy a jövőben is keressük az új kihívásokat jelentő feladatokat, ügyfeleinket pedig biztos hátteret nyújtva segítjük életük különböző szakaszában. despite the fact that 2011 was also a difficult and stormy year for uniqa and the entire insurance sector, we are nevertheless able to report on numerous successes in our annual report released this year. our company decided to focus on the provision of additional quality services in anticipation of changes and as the basis of our business strategy. the effects of the economic crisis can still be felt in business life. the decision made by the Government to help debtors with loans denominated in foreign currency was the most significant event in 2011, which negatively impacted the life insurance market too. a large part of the population managed to raise the missing funds needed for final repayment by cancelling their life insurance. in spite of the market decline, our company still managed to record a 4% growth in the domain of life insurance, largely thanks to our openness towards the problems of clients and measures taken, which enabled many clients to keep their contracts. uniqa has always been a pioneer in the development of innovative products. we designed our services and products by applying new technologies, always prioritising client convenience. we were the first insurance company in Hungary to introduce a new green home insurance plan, which, in line with today s day and age, covers modern energy-saving appliances and provides financial support for obtaining the energy certificate compulsory from 2012 on. the international insurance profession also took note of our dedication to innovation and our customer-oriented approach and the British magazine world Finance awarded the best Hungarian insurance company award in 2011 to our company for our efforts. it is with this award that i would like to thank employees for their work throughout the year and our clients for their loyalty to our company. i can promise that we will be searching for tasks that represent new challenges in the future too and be providing help to our clients in various stages of their life by offering a stable background. Thank you for your continued trust. Budapest, May 2012 Köszönjük, hogy velünk tartanak! Budapest, május 1

3 u n i Q a e u r ó p á B a n u n i Q a i n e u r o p e n ö V e K e d é s ü G y F e l e i n K K e l G r o w i n G w i t H o u r C u s t o M e r s növekedési céljaink ambiciózusak ra a jelenlegi kétszeresére, 15 millióra kívánjuk növelni ügyfeleink számát. növekedési stratégiánk a nyereséges ausztriai tevékenységre, valamint Közép- és Kelet-európa növekvő piacaira összpontosít. Ausztria: erős márkák és közelség az ügyfélhez 22 százalékos piaci részesedésünkkel a második legnagyobb biztosítócsoport vagyunk ausztriában. az egyre fontosabbá váló betegségbiztosítási szegmensben vezető helyünk egyértelmű. ugyanez igaz a műtárgybiztosításra is. erős piaci pozíciónk az uniqa és a raiffeisen Versicherung az uniqa 20 országban, ausztrián kívül Közép- és Keleteurópában van jelen. Fontos sikertényezőnek tekintjük, hogy közel legyünk ügyfeleinkhez és piacainkhoz. Célunk, hogy velük együtt fenntarthatóan növekedjünk. márkákra épül: az uniqa a legerősebb biztosítási márka ausztriában, míg a raiffeisen Versicherung az ország messze legerősebb pénzügyi márkájának számító raiffeisen jelentős erejére támaszkodik. a első negyedéves fogyasztói szavazatok alapján mind az uniqa, mind a raiffeisen a legmegbízhatóbb márka a saját ágazatában (az uniqa a tizedik egymást követő alkalommal részesült ebben az elismerésben). az uniqa is at home in 20 countries, in austria as well as in uniqa márka az ügyfélhez való közelség, a kiváló minőség, valamint az ügyféligényeken alapuló Central and eastern europe. innováció szimbóluma. számunkra az innováció nem öncélú we regard the close proximity tevékenység. ügyfeleinknek új to our customers and to our markets as important factors of success. it is our goal to grow sustainably along with them. megoldásokat kínálunk az általuk igényelt területeken. Új irányzatot teremtettünk például a gépjárműbiztosításban safeline termékünkkel, valamint az időskori gondoskodás területén az uniqa Flexsolution megoldással, amely a klaszszikus és a befektetési egységhez kötött életbiztosítás előnyeit ötvözi. Célunk, hogy közelebb kerüljünk ügyfeleinkhez, és 2015-re a jelenlegi 300-ról 400-ra növeljük az általunk helyi biztosítóknak nevezett szolgáltatóközpontok számát. nyereséges növekedés mellett tovább kívánjuk növelni piaci részesedésünket. ours are ambitious growth targets. we want to double the number of our customers to 15 million by in our growth strategy, we focus on profitable business in austria and on the growth markets in Central and eastern europe (Cee). Austria: strong brands and proximity to the customer in austria we are the second-largest insurance group with a market share of 22 per cent. in the health insurance segment, which is becoming more and more important, we are the clear number 1. the same goes for art insurance. our good market position is based on our two brands, uniqa and raiffeisen insurance: uniqa is the strongest insurance brand in austria, and raiffeisen insurance benefits from the enormous power of raiffeisen, by far the strongest financial brand in the country. Both brands uniqa and raiffeisen were voted the most trustworthy brands in their respective sectors in austria by consumers in the 1st quarter of 2012 (with uniqa receiving the accolade for the tenth consecutive time). the uniqa brand symbolises proximity to the customer, high quality and innovation based on customer needs. to us, innovation is no end in itself. we offer our customers new solutions where they need them. For example, we set a new trend in motor vehicle insurance with our product safeline, as well as in oldage provisions with uniqa Flexsolution, which enables our customers to combine the benefits of the classic and the unit-linked life insurance. our goal is to expand our proximity to the customer and to increase the number of service centres we like to call them our local insurers from 300 to 400 by we intend to further step up our market share and want to grow profitably. Central and Eastern Europe: enormous potential the Cee markets harbour enormous growth potential. this is illustrated in particular by the per capita spending on insurance products, or the insurance density, as it is called. this sort of spending in Cee continues to fall significantly short of the 2

4 2011 főbb eredményei Második hely Ausztriában Erős márkák: UNIQA és Raiffeisen Versicherung Első hely Albániában és Ukrajnában Az első öt között Koszovóban, Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Szlovákiában Highlights 2011 Number 2 in Austria Strong brands: UNIQA and Raiffeisen Insurance Number 1 in Albania and the Ukraine Top 5 in Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Slovakia 3

5 u n i Q a e u r ó p á B a n u n i Q a i n e u r o p e Piaci részesedés Market share ausztria austria Közép-európa Central europe Kelet-európa eastern europe délkelet-európa south eastern europe oroszország russia nyugat-európa western europe albánia albania: 34,7% ausztria austria: 21,7% Bosznia-Hercegovina Bosnia and Herzegovina: 11,2% Bulgária Bulgaria: 6,6% Csehország Czech republic: 4,5% Horvátország Croatia: 2,6% Koszovó Kosovo: 12,7% lengyelország poland: 2,5% Macedónia Macedonia: 6,6% Magyarország Hungary: 6,5% Montenegró Montenegro: 12,4% oroszország russia: 3,1% románia romania: 4,8% szerbia serbia: 6,4% szlovákia slovakia: 4,6% ukrajna ukraine: 3,7% 4

6 u n i Q a e u r ó p á B a n u n i Q a i n e u r o p e Közép- és Kelet-Európa: jelentős potenciál Közép- és Kelet-európa piacai jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. ez különösen a biztosítási termékekre fordított egy főre jutó költésben mutatkozik meg. az ilyen jellegű költés a régióban továbbra is jelentős mértékben elmarad a nyugat-európai szinttől: míg egy osztrák évente átlagosan 2000 eurót fektet biztosításba, egy albán mindössze 19 eurót költ ugyanerre. a biztosítási termékekre fordított egy főre jutó költés ukrajnában 41 eur, Magyarországon 300 eur, szlovéniában 1000 eur. a közös nevezőt az uniqa által ellátott 300 milliós népességű gazdasági régió valamennyi országában az adja, hogy jelentősek a felzárkózási követelmények, így a növekedési potenciál is. számos gazdasági előrejelzés támasztja alá a régió jelentős növekedési potenciálját. az imf várakozásai szerint például Közép- és Kelet-európa országai 2010 és 2020 között lényegesen nagyobb mértékű Gdp-növekedést érnek el, mint a nyugat-európai országok. az imf szerint e tíz év során a gazdasági növekedés várható mértéke ausztriában 28,3%, míg lengyelországban 52,4%, romániában 54,1%, albániában pedig 84,9%. Kelet-európában a gazdasági fellendülés folyamata a vállalati szférában, a társadalomban és a gazdaság egészében évtizedeket vesz igénybe. az uniqa így e piacokon hosszú távra rendezkedik be. Célunk a tartós jelenlét és a növekedés. az uniqa pozíciója a későbbi növekedés szempontjából kedvező: Közép- és Kelet-európa 16 országában 1580 szolgáltatóközponttal vagyunk jelen. piacvezetők vagyunk albániában és ukrajnában, emellett az első öt között vagyunk öt másik piacon: Koszovóban, Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, szerbiában és szlovákiában. az elmúlt öt évben növekedésünk jelentősen meghaladta a piac bővülését. leányvállalataink középés kelet-európai díjbevétele 55,3%-kal nőtt, míg a piac csupán 24,1%-kal bővült. Célunk, hogy ezt az ütemet tartva a következő években is gyorsabban növekedjünk versenytársainknál. referential figures in western europe: whereas an austrian invests an average 2,000 per annum in insurance security, an albanian spends a meagre 19 on coverage. per capita spending on insurance amounts to 41 in the ukraine, 300 in Hungary and 1,000 in slovenia. the common denominator across all Cee countries: the catchup requirements, and thus the growth potential in the economic region served by uniqa with a population of 300 million, are significant. numerous economic forecasts support the notion of substantial growth potential in the region: the imf, for example, expects the Gdp growth rates in the Cee countries to outperform those in western europe significantly in the period from 2010 to while the Fund envisages economic growth of 28.3 per cent in austria for those ten years, the comparable growth rates in poland, romania and albania are 52.4 per cent, 54.1 per cent and even 84.9 per cent, respectively. the economic upswing in Central and eastern europe is a process in the corporate sector, in society, and the economy as a whole that takes decades. uniqa is therefore in these markets for the long haul. we have come to stay, and we have come to grow. uniqa is well-positioned for future growth: we are represented in 16 Cee countries by a total of 1,580 service centres. we are the market leader in albania and ukraine and are among the top five in five other markets, i.e. Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, serbia and slovakia. in the past five years, we have grown significantly faster than the market. our subsidiaries have increased their premium volume in Cee by 55.3 per cent, while the market has grown by 24.1 per cent. we want to maintain that pace and to continue outgrowing our competitors in the years to come. in 2011, our Cee companies were already serving 57.7 per cent of our customers and, at more than 1.2 billion, accounted for 20.7 per cent of Group premiums. our goal is to double Cee premiums by 2015 to 2.5 billion and to achieve 50 per cent of premiums and 30 to 40 per cent of our results in 5

7 u n i Q a e u r ó p á B a n u n i Q a i n e u r o p e 2011-ben közép- és kelet-európai leányvállalataink már ügyfeleink 57,7%-át szolgálták ki, és 1,2 milliárd eurós forgalmuk a csoportszintű díjbevétel 20,7%-át tette ki. Célunk, hogy a régióból származó díjbevételünket 2015-re a jelenlegi duplájára, 2,5 milliárd euróra növeljük, és 2020-ra díjbevételünk 50%-át, továbbá eredményünk 30 40%- át itt érjük el. ausztriához hasonlóan a régióban is összpontosítunk a banki értékesítésre a raiffeisen bankcsoporton keresztül. a raiffeisen 14 piacon kiemelt partnerünk: lengyelországban, Csehországban, szlovákiában, Magyarországon, szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, szerbiában, romániában, Bulgáriában, ukrajnában, albániában, Koszovóban és oroszországban. Ausztriában és a közép- és kelet-európai régióban otthon vagyunk ausztrián kívül Közép- és Kelet-európa 16 piacán vagyunk jelen. ezek az uniqa fő piacai, amelyekre kiemelt figyelmet fordítunk. Hosszú távú befektetőként arra törekszünk, hogy ügyfeleinkkel és a régióval együtt, fenntarthatóan növekedve teremtsünk részvényesi értéket. Jelentős növekedési potenciál Középés Kelet-Európában Közép-Európa népesség: 63,8 millió fő egy főre jutó biztosítási díj: 368 eur Kelet-Európa népesség: 74,1 millió fő egy főre jutó biztosítási díj: 66 eur Délkelet-Európa népesség: 28,0 millió fő egy főre jutó biztosítási díj: 171 eur Oroszország népesség: 140,1 millió fő egy főre jutó biztosítási díj: 117 eur Ausztria népesség: 8,4 millió fő egy főre jutó biztosítási díj: 1993 eur the Cee region by Much like in austria, in Cee we also focus on bank distribution via the raiffeisen bank group. the preferred partnership with raiffeisen encompasses 14 markets: poland, Czech republic, slovakia, Hungary, slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, serbia, romania, Bulgaria, ukraine, albania, Kosovo and russia. At home in Austria and in the CEE region we are at home in austria as well as in our 16 Cee markets. these are uniqa s core markets. and we focus on these markets. we are a long-term investor with the goal of growing sustainably with our customers and the region and thus creating shareholder value. enormous growth potential in Cee Central Europe (CE) population 63.8 million insurance premium per capita 368 Eastern Europe (EE) population 74.1 million insurance premium per capita 66 South Eastern Europe (SEE) population 28.0 million insurance premium per capita 171 Russia (RU) population million insurance premium per capita 117 Austria population 8.4 million insurance premium per capita 1,993 6

8 u n i Q a e u r ó p á B a n u n i Q a i n e u r o p e Díjbevétel régiónként 2011-ben (millió / %) Premium volume in 2011 by region ( millions / %) Díjbevétel ágazatonként 2011-ben (millió / %) Premium volume in 2011 by segment ( millions / %) 3685,8 / 61,6% ausztria austria 868,3 / 14,5% Közép-európa Central europe 157,6 / 2,6% Kelet-európa eastern europe 187,4 / 3,1% délkelet-európa south eastern europe 2713,9 / 45,4% Vagyon- és balesetbiztosítás property and casualty insurance 1004,9 / 16,8% Betegségbiztosítás Health insurance 2264,0 / 37,8% életbiztosítás life insurance 26,8 / 0,5% oroszország russia 1056,9 / 17,7% nyugat-európa western europe Elszámolt díjbevétel (millió ) Premium volume written ( millions) 5765,0 5739,3 6224,2 5982,8 5219,

9 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y e l i s M e r é s e K B e n G a z d a G é V a y e a r o F a C K n o w l e d G e M e n t s Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hogy nemcsak a hazai, hanem nemzetközi szinten is elismerte a szakma tudásunkat és munkánkat. Having had our expertise and work recognized not only on a domestic but also on an international scale is a huge honor for us. othmar MiCHl vezérigazgató Ceo A legjobb márkák között is ritkaságnak számít, hogy egy vállalat sorozatban ötödszörre is kiérdemelje a díjat. Even among the best brands it is rather extraordinary for a company to be awarded for five consecutive years. wiszkidenszky andrás a superbrands Magyarország igazgatója Ceo of superbrands Hungary A MoneyMoon versenyét kiváló kezdeményezésének tartjuk, mert így az ügyfelek valós segítséget és iránymutatást kapnak pénzük megfelelő befektetéséhez. We believe the MoneyMoon competition is an excellent initiative, for it provides clients with dependable guidance on how to get the most from their investments. juhos andrás személybiztosításért felelős igazgatósági tag Board Member and deputy Ceo 8

10 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y World Finance Award az uniqa Biztosító zrt. számos hazai elismerő díj után 2011-ben egy nemzetközi díjjal is gazdagodott. a londoni székhelyű pénzügyi magazin, a world Finance, az uniqa Biztosítónak ítélte oda a legjobb biztosítótársaságnak járó díjat Magyarországon. a díjátadásra londonban, a stock exchange impozáns épületében augusztus 30-án került sor. World Finance Award after a host of Hungarian accolades, uniqa has been granted with an international award as well. it was selected by london-based world Finance magazine as Best insurance Company in Hungary in the award was presented at the london stock exchange on august 30, Superbrands díj a 2011-es év is bővelkedett sikerekben az uniqa Biztosító számára. ebben az évben immár ötödik alkalommal ért minket az a megtiszteltetés, hogy beválasztották az uniqa Biztosítót a legjobb márkák, a superbradsek közé. The Superbrands Award the year 2011 brought about some remarkable achievements for uniqa. For the fifth year in a row, the insurance company has been selected into the superbrands community representing the crème de la crème of Hungarian brands. MoneyMoon 2011 a MoneyMoon pénzügyi tanácsadó cég látva a növekvő piaci igényt, 2010-től rendezi meg a MoneyMoon awards-ot, amelyen a legjobban teljesítő unit-linked eszközalapokat tüntetik ki különböző kategóriákban. a 2011-es MoneyMoon díjátadón a tavalyi sikereket megismételve 11 kategóriából, a felállított kritériumok alapján, 6 esetben az uniqa eszközalapjait találták a legjobbnak. a díjátadó gálán külön elismerésben részesült az uniqa vagyonkezelési igazgatója, Kovács lászló, aki a legjobb hazai unit-linked vagyonkezelői díjat vehette át. MoneyMoon 2011 Having identified a growing market demand, financial consultancy MoneyMoon has been holding its annual MoneyMoon awards since 2010, rewarding the best-performing unit-linked funds in various categories. at the 2011 ceremony, uniqa s funds won six of the 11 categories listed a complete reiteration of last year s success. the gala also featured a special acknowledgment of the best unit-linked asset manager in Hungary, which was presented to lászló Kovács, CMt, uniqa s regional asset Manager. 9

11 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y i n n o V á C i ó M i n d e n t é r e n i n n o V a t i o n a C r o s s t H e B o a r d Next-generation equipment the use of state-of-the-art technologies is becoming ever more widespread in the insurance industry as well. nowadays, we re living in a world connected by smartphones: the number of people signing up is on a permanent rise, and that s only going to escalate in the future. that is why we have developed an application that, beyond all the basic functionalities and price compar- Korszerűbb otthon, zöldebb biztosítás az uniqa Biztosító 2011-ben is egy korszerű újdonsággal lépett a piacra. az otthon és környezet lakásbiztosítás, mint már nevében is rejlik, nagy hangsúlyt fektet a környezetünk megóvására, és a hasonló gondolkodású ügyfelek részére speciális biztosítási megoldást kínál. számos lehetőség van már arra, hogy a természeti erőket zöld energiává alakítva használjuk fel otthonunkban. ezek a lépést tartani a fejlődéssel és túlszárnyalni berendezések még mindig magas árkategóriába tartoznak, az elvárásokat számunkra ezért azok védelme kiemelten ez jelenti az innovációt! fontos tulajdonosa számára. az otthon és környezet lakásbiztosítás öko konstrukciója mindamellett, hogy fedezetet nyújt a Keeping pace with development and surpassing napkollektorokat, napelemeket ért károkra, egy merőben új expectations this is pluszszolgáltatást is tartalmaz. what innovation means to us! Felkészülve a 2012-től kötelező energetikai tanúsítvány bevezetésére, biztosítónk forintos támogatását nyújtja az ügyfélnek az okirat megszerzéséhez. a biztosítás létrejöttét a Mapasz (Magyar passzívház szövetség) is üdvözölte tagjaival közösen egy együttműködést alakítottunk ki annak érdekében, hogy minél szélesebb közönséggel ismertessük meg az energiatakarékos otthonok koncepcióját és annak jelentőségét a jövőnkre nézve. egy microsite-ot hoztunk létre, ahol hasznos információkkal és egy 3d-s házon keresztül mutatjuk meg a ház azon pontjait, ahol energiát spórolhatunk meg, illetve kármegelőzési tippekkel együtt szemléltetjük az otthonunkat érhető lehetséges káreseményeket is. a zöldkártya, vagyis energetikai tanúsítvány az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló Kormányrendelet értelmében január 1-jétől a tanúsítvány megszerzése kötelező a lakás vagy ház eladásakor, átírásakor, vagy az egy évnél hoszszabb bérbeadásakor. Újgenerációs készülékek az új technológiák alkalmazása és azok felhasználása a biztosítási szektorban is egyre nagyobb teret Greener policy for today s advanced home the year 2011 saw yet another novelty being launched by uniqa. as its name suggests, the Home and environment policy puts a great deal of emphasis on the protection of our environment, while also providing like-minded clients with a special solution. nowadays, there s a host of options for us to have nature s forces converted into green energy and put into good use in our homes. since most of these systems are still considered high-end in terms of price range, owners have all the right to demand appropriate protection. with the eco package, the Home and environment policy in addition to providing coverage for damage to solar collectors and panels also features a rather unique extra service. in preparation for the launch of the energy performance certificate, mandatory as of 2012, we are now offering a HuF 15,000 contribution towards the application fee for the certificate. also welcoming the new product, members of the Hungarian passive House alliance (Mapasz) have teamed up with uniqa in order to raise awareness about the concept of energy-efficient homes and its significance to our future. we have thus created a microsite that demonstrates, through a range of useful tips and a 3d visualization of a family house, the typical spots in our homes where energy can be saved as well as possible damage scenarios, also offering relevant preventive advice. also referred to as the Green Card, the energy performance Certificate is a new official document attesting a building s energy efficiency rating. effective january 1, 2012 and pursuant to Government decree 176/2008 on the certification of energetic characteristics of buildings, obtaining the certificate is mandatory whenever a property is sold, transferred or rented out for periods exceeding 12 months. 10

12 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y nyer. napjainkban az okostelefonok világát éljük. egyre többen rendelkeznek és használják nap mint nap az okostelefonokat, és ennek aránya a jövőben csak nőni fog. éppen ezért fejlesztettünk olyan mobilapplikációt, mellyel az alapfunkciókon túl és árkalkuláció mellett már biztosításaink megkötése is lehetséges. a jövőben pedig ezen megköthető termékek skáláját szeretnénk tovább bővíteni. az alkalmazások létrehozásával elsősorban az a célunk, hogy a vállalatunkról kialakított innovatív biztosító képét támogassuk és bizonyítsuk. a mobilalkalmazásaink teljesen ingyenesen letölthetőek az internetről, mellyel egy kényelmes, egyszerű és gyors módját kínáljuk ügyfeleinknek biztosításuk megkötéséhez. isons, also allows for policies to be underwritten online. as for the future, we intend to expand the number of products available via mobile devices even further. our underlying goal in creating these apps is to support and reinforce our company image as an innovative insurance company. available for free download, the mobile apps enable our clients to quickly get the policy they need even while on the go all in a convenient, and easy-to-use package. 11

13 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y Kőszegi Sándor igazgatósági tag board member Othmar Michl vezérigazgató CEO Juhos András igazgatósági tag board member adó- és számvitel pénzügy partnerelszámolás Viszontbiztosítás inkasszó Vagyonkezelés Bér- és munkaügy jog ellátás értékesítés szolgáltatások nem-életbiztosítások informatika és üzemszervezés Controlling Belső ellenőrzés Human resources Marketing és kommunikáció Baleset-, betegségés csoportos biztosítások Biztosításmatematika életbiztosítás Kockázatelbírálás Kárrendezés (életbiztosítások) Kockázatmenedzsment / szolvencia ii. taxation and accounting Finance partner settlement reinsurance Collection asset Management payroll and staffing legal department supplies sales services non-life insurances it and operations Management Controlling internal audit Human resources Marketing & Communications accident, health and group insurances insurance Mathematics life insurances risk assessment Claims adjustment (life insurances) risk Management / solvency ii. 12

14 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y á l t a l á n o s i n F o r M á C i ó K G e n e r a l i n F o r M a t i o n A Társaság tulajdonosai UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH., at-1020 wien, praterstrasse 1 7. ( e Ft, azaz 84,92%) UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH., at-1020-wien, praterstrasse 1 7. (3 000 e Ft, azaz 0,08%) European Bank for Reconstruction and Development ec2a 2jn london, one exchange square ( e Ft azaz 15,00%) A Társaság vezetõsége othmar Michl Kőszegi sándor juhos andrás A felügyelõbizottság tagjai johannes porak Karl unger andreea Moraru Franz stiglitz (2011. november 17-ig) dr. wolfgang Kindl (2011. november 17-től) Mag. peter Michael lackner (2011. november 17-től) Az éves beszámoló aláírói othmar Michl (első számú vezető) Herczeg józsef (vezető aktuárius) Kiss Mariann (számviteli rendért felelős vezető; regisztrációs szám: ) Owners of the Company UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH., at-1020 wien, praterstrasse 1 7. (thuf 3,464,160, i.e %) UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH., at-1020-wien, praterstrasse 1 7. (thuf 3,000, i.e. 0.08%) European Bank for Reconstruction and Development ec2a 2jn london, one exchange square (thuf 612,000, i.e %) Management othmar Michl sándor Kőszegi andrás juhos Supervisory Board members johannes porak Karl unger andreea Moraru Franz stiglitz (until ) dr. wolfgang Kindl (from ) Mag. peter Michael lackner (from ) Signatories of financial statements othmar Michl (Ceo) józsef Herczeg (chief actuary) Mariann Kiss (head of accounting; registration number: ) 13

15 u n i Q a M a G y a r o r s z á G o n u n i Q a i n H u n G a r y Régióigazgatóságok és értékesítési képviseletek Regional offices and sales representatives VEzéRiGAzGATóSáG HEAD OFFiCE 1134 Budapest, róbert Károly krt tel.: , Fax: HálózATi EGySéGEK BRANCH OFFiCES Központi Régió Central Region igazgató Manager: Horváthné Bori erika Pest megye 1134 Budapest, róbert Károly krt , 2700 Cegléd, szabadság tér 1/a Fejér megye 8000 székesfehérvár, Horváth istván u dunaújváros, Vasmû u. 21. Komárom-Esztergom megye 2890 tata, Május 1. út 21. Nyugat-Magyarországi Régió Western Hungary igazgató Manager: pálfy Csaba Vas megye 9700 szombathely, Hunyadi u Celldömölk, széchenyi u. 8. Zala megye 8800 nagykanizsa, Csengery u zalaegerszeg, Batthyány lajos u Keszthely, erzsébet királyné u. 12. Veszprém megye 8200 Veszprém, Kereszt u. 7. Gyõr-Moson-Sopron megye 9024 Gyõr, Baross Gábor út Győr, árpád u sopron, erzsébet u. 5. észak-magyarországi Régió Northern Hungary igazgató Manager: Baghy zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3525 Miskolc, széchenyi u Kazincbarcika, jószerencsét u. 6. Heves megye 3300 eger, törvényház út Gyöngyös, puky árpád u. 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4400 nyíregyháza, Hõsök tere 4. Hajdú-Bihar megye 4026 debrecen, sumen u. 6. Dél-Magyarországi Régió Southern Hungary igazgató Manager: Bihari zoltán 6000 Kecskemét, Csányi j. u Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét, Csányi j. u Jász-Nagykun-Szolnok megye 5000 szolnok, szántó krt jászberény, zirzen janka u. 8. Csongrád megye 6722 szeged, petõfi sándor sugárút 5. Békés megye 5600 Békéscsaba, Mednyánszky l. u. 17. Dél-Dunántúli Régió Southern Transdanubia igazgató Manager: jégl Valéria Baranya megye 7621 pécs, Citrom u. 2. Somogy megye 7400 Kaposvár, rákóczi tér Kaposvár, Füredi u. 6. Tolna megye 7100 szekszárd, szent lászló u Régió 6. Region igazgató Manager: Csehi György 1134 Budapest, róbert Károly krt

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 TARTALOMJEGYZÉK // TABLE OF CONTENTS 2 6 6 7 7 7 8 8 9 1 11 12 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ EXECUTIVE SUMMARY FÔBB PÉNZÜGYI ADATOK

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

Annual Report. The Development Bank of Hungary

Annual Report. The Development Bank of Hungary Annual Report The Development Bank of Hungary Contents 5 6 15 17 18 19 2 21 22 23 27 27 28 28 31 33 35 36 38 39 4 41 43 46 49 55 56 57 Introduction Economic environment of MFB Hungarian Development Bank

Részletesebben

annual report éves jelentés

annual report éves jelentés annual report 2005 éves jelentés CONTENTS Key financial data (2003-2005)............3 Corporate Profile.......................5 Chairnman s letter......................6 The performance of Synergon s shares

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév 2 On Point Q4 2010 Economy / Investment Favourable family taxation and new media law exemplifies the work of

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Annual Report. Éves jelentés

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Annual Report. Éves jelentés Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Annual Report Éves jelentés 2010 Table of Contents Citi Country Officer s Report 4 Balance Sheet and Profit and

Részletesebben