ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 2-4 Kerék Kft Szeged, Csörlő u. 2/c 62/ / , 20/ ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

2 2-4 Kerék Kft. írásos tájékoztatója és vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: A képzőszerv neve: 2-4 Kerék Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A cég rövid neve: 2-4 Kerék Kft. (fantázia neve: 2-4 Kerék Autósiskola) Címe: 6723 Szeged, Csörlő u. 2/c, Telefonszáma: (62) Honlapcíme: 2. CÉGFORMA: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. A CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: NKH Képzési Engedélyszám: KE/ST/82/A/2197/1/2013 Bankszámla száma Raiffeisen Bank: AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE, TELEFONSZÁMA, CÍME: Fekete Csaba Zoltán, 11624, 20/ , 5. AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 56., TEL.: (20) Ügyfélfogadás időpontjai: Kedd, csütörtök 13:30-16:00, szerda 13:30-17: Makó, Eötvös u. 19. Ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől-péntekig 14:00-16:00 6. A TELEPHELYEK CÍME A Kft. egyéb saját telephellyel nem rendelkezik, bérelt helységek a következők: Tanterem: Szeged, Bakay N. u. 48. Tanpálya: Szeged, Etelka sor Ügyfélfogadó: Szeged, Kálvária sgt.56. Ügyfélfogadó: Makó, Eötvös u A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek. Szerződés: megkötéséhez a tanulónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és ha van, a vezetői engedélyét, illetve kell az elméleti vizsgára bocsájtásig az érvényes orvosi alkalmassági vélemény (kivéve AM kategória, vagy akinek van érvényes vezetői engedélye). Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele, melyet a vizsgaigazolás kiváltása előtt a Hatóságnál be kell mutatni 2

3 Jelentkezési lap kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapokat adunk át. A jelentkezési ki kell kitölteni, tollal vagy írógéppel lehetőleg nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő helyeken viszont saját kezűleg kell aláírni. Jelentkezéskor személyi igazolvány, orvosi alkalmasság igazolása, alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum, és ha van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása szükséges. (jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!) Tandíjbefizetés: Átutalással vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőségén, akár rögtön a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével érdemes rendezni. Cím: Szeged, Kereskedő köz AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT a) Egészségi alkalmasság: Jelentkező az "AM" segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni (kivéve érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők)a jelentkező a tanfolyamra felvehető alkalmassági hiányában is, azonban vizsgára csak azzal bocsájtható. b) Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. 9. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT a) Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, AM" 14 év, A1" 16 év, A2" 18 év, A" 24 év, A két éves A2-es jogosítvánnyal 20 év és B" 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. Segédmotoros kerékpár (moped) vezetői járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. b) Iskolai végzettség: a vizsgaigazolás kiadásának feltétele az alapfokú iskolai végzettség igazolása. Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i fokozatot szerzett. Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy 3

4 közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a Közlekedési Hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), vagy a 3 hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolás. c) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. Külföldi állampolgár az illető, vagy korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll stb.). d) Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hitelesített másolatát és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti - az igazoló okirat bemutatásával - tanfolyami felmentését. e) Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel, valamint a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb mint 9 hónap telt el. f) Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához 6 hónapos itt tartózkodási engedély szükséges. g) Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le, kivéve B kategória. Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a Felügyelőség a vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Felügyelőség a sikeres forgalmi vizsgát követő 21 munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a K kategóriát, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot (a K kategóriát kivéve) legkésőbb a vizsgaigazolás kiadása előtt kell bemutatni. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a Felügyelőségen mutatja be, az okirat számát a Felügyelőség ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések a) Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyam mentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet. A Csongrád 4

5 Megyei Vezetőség címe: 6722 Szeged, Bárka u. 6/B. A tanfolyam díja 7.000,-, vizsgadíja 6.500,- Ft. b) Nem kell elsősegélyből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van. Ezek a következők: - Orvosi, fogorvosi, állatorvosi vagy gyógyszerész diploma - Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, eü-szakoktató, diplomás ápoló okl.-vagy képesítés - Közegészségügyi főiskola vagy egészségügyi szakközépiskola 10. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA Kategória Feltétel, életkor Alapismeretek Járművezetési gyakorlat Jk vizsgán alkalmassági feladat Σ óra K Je Szü Σ óra A F Fv Fo Fé Σ km első vizsgáig A1 16 év 22 X X X km A1B Érv. B kat., 17 év 3 X X X km A2 18 év 22 X X X km A2 A1 két éven belüli elm km vizsga, 18 év A2 A1 két éven túl, 18 év 3 X X X km A 24 év 22 X X X km, alk. fel. A A2, Ak két éven belüli km elm. vizsga, 24 év A A2, Ak két éven túl, 20 3 X X X km év A A1 két éven belüli elm km, alk. fel. vizsga, 24 év A A1 két éven túl, 24 év 3 X X X km, alk. fel. AM 14 év 16 X X km B 17 év 28 X X X km Minden kategóriához kötelezően 1 óra a forgalmi vizsgaóra tartozik. Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből, 2 elméleti órát össze lehet vonni egy foglalkozássá, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is meg lehet tartani. A járműkezelés vizsga ideje AM kategóriánál 15 perc, a többi motoros kategóriánál (kivéve A1/B-vel) 20 perc. A forgalom vizsga ideje AM kategóriából 30 perc, a többi kategóriából 50 perc. Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart. Az elméleti foglalkozások általában tól ig tartanak. Tanterem: Szeged, Bakay N. u. 48. sz. alatt található. Az ügyfelek többségének kérésére az időpontban 5

6 módosítás lehetséges. A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok, projektor és más korszerű szemléltető eszközök segítik, és tapasztalt oktatók végzik. Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során. Az otthoni felkészülést nagymértékben elősegíti az irodánkban kapható - a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott- CD, amely oktató és vizsgáztató programjának köszönhetően tökéletes otthoni felkészülést biztosít. A VIZSGAHELY CÍME: Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 5. szám alatti földszinti tanterem. (64- es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.) Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Szeged, Kereskedő köz 3. szám, Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcentrum 11. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK Iskolánkban az oktatók óradíjai egységesek kötelező órák és pótórák esetében is. A pótórák szükségességéről az oktatóval való egyeztetés után a tanuló dönt. Sorsz. Oktató neve kat. jármű típus felszereltség, egyéb óradíj AM Aprilia Scarabeo 50 Automata, önindítós 3000 Ft 1 Fekete Csaba A1 YAMAHA YBR 125 Önindítós 3500 Ft A2 Suzuki GS500 Önindítós 3500 Ft A KAWASAKI ER 6N Önindítós 3500 Ft 2 Fekete Csaba B VW Polo Szervo, Klíma 3200 Ft Domokos Tamás B Vw Golf Szervo, Klíma 3200 Ft Engedi Zsolt B Suzuki Swift Szervo, Klíma 3200 Ft Engedi Zsoltné B Suzuki Swift Szervo, Klíma 3200 Ft Farkas Gábor B Renault Clio Szervo, Klíma 3200 Ft Juhász Csaba B Peugeot 307 Szervo, Klíma 3200 Ft Kiss János B Mitsubishi Szervo, Klíma 3200 Ft Mogyorós Attila B Skoda Fabia Szervo, Klíma 3200 Ft Monori Gábor B Suzuki WagonR Szervo, Klíma 3200 Ft Huszka Zita B Suzuki Swift Szervo, Klíma 3200 Ft Semjényi Róbert B Vw Polo Szervo, Klíma 3200 Ft Szabó Zsolt B Toyota Yaris Szervo, Klíma 3200 Ft Sándor Zsuzsa B KIA Cied Szervo, Klíma 3200 Ft Túri András B Seat Szervo, Klíma 3200 Ft Az alapoktatás és a pótoktatás díjai egységesek. 6

7 A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: - bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően) - protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű,vagy felcsatolható térdvédő, gerinc- és könyökvédő - magas szárú zárt cipő vagy csizma Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében (3.000,-) az oktatótól lehet bérelni. Tanpálya használati díj 3.000,-. A TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI a) A tanulók felkészítésében Iskolánk (a tanulóval kötött külön megállapodás alapján) közreműködik úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell. b) Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakására ill. a tanuló által megjelölt telephelyen kezdi és fejezi be az oktatást. c) Az oktatási díj AM kategóriában 3000 Ft/óra, A1 A2 és A kategóriákban 3500 Ft/óra, a jármű oktatás helyszínére szállításáról a tanuló gondoskodik. B kategóriában minimum 2500 Ft/óra amely tartalmazza a kiszállás költségét is. 12. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI a) A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell, megengedett hiányzás 10% tantárgyanként. Ettől több hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél. b) Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha a jelölt a másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz. (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban.) c) A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjat kell megfizetni. 7

8 13. TANFOLYAM ÉS VIZSGADÍJAK Tandíjak és óraszámok Elm Vizsga Gyak/óra Kategória, életkor Eó tandíj JK Forg óra összesen AM év A1, A , 18 év A1/B A2 18 év, két éven belüli A1-gyel, éven belüli sikeres A1 kresszel A év 2 éven belül A A év, 2 éven túli A A 24év, 2 éven belül Ak,A2, 2 éven belüli sikeres AK, A2 kresszel A év, 2 éven belüli Ak,A A 20 év, 2 éves AK,A A 24év, A1-gyel 2 éven belüli sikeres A1 kresszel A év, két éven belüli A1-gyel A év, két éves A1- gyel A év B év Kötelező Km és vizsgadíjak Köt. Km Elmélet JK F Összesen Elsősegély tandíj az általunk szervezett tanfolyamoknál 8.000,- Vizsgadíj: 6.850,- Az estleges akcióban meghirdetett kedvezményes óradíj a tanfolyam kezdési időpontjától négy hónapig vehető igénybe. 8

9 14. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA, TANFOLYAM IDŐKORLÁTAI ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a) A2 alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - A1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A1 alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; b) A kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - A korl. kategóriás vagy A2 vagy A1 alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül A korl. kategóriára vagy A1 vagy A2 alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. A tanuló az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára és maximum 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Enne a feltételnek nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni! Azon kategóriáknál, ahol a tanuló mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, a vezetési karton kiállítását követő 1 éven belül kell sikeres vizsgát tennie. 15. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS a) Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak díja ,- Ft. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. A formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. b) Annak az ügyfélnek, akinek tandíjtartozása van, áthelyezési kérelmét a tartozás rendezése jután intézzük. c) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt. 16. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME Elméleti oktatás: Szeged, Bakay N. u. 48. Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Etelka sori tanpályán Tanpálya: Szeged, Etelka sori tanpálya 9

10 17. PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA, DÍJAI Ha a tanuló úgy ítéli meg, hogy az adott kategóriához előírt kötelező óraszám számára nem elegendő pótórát vehet. A pótóra az alapóra díjával megegyezik, azt külön nem kell igényelni. 18. ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG MEGNEVEZSÉE, CÉME, TELEFONSZÁMA, A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., Postacím: 1389 Budapest 62, Pf. 102., Telefon: 1/ , Fax: 1/ Felügyeletet ellátó szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség, cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5. Központi tel: 62/ , Képzésfelügyelő: 62/ AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Joga van az ügyfélnek: a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni. c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját) d) Az elméleti tanfolyamon a mulasztását ingyenesen pótolni. e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében). f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával. g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval ill. iskolavezetővel. h) Oktatót, kocsitípust választani és azon a kocsin vizsgázni. i) Oktatócserét kérni. j) Meghatározott módon (24 órával előbb) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést. k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről ill. nem megjelenni a vizsgákon (de a díjakat meg kell fizetnie). l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni. m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben. Az ügyfél kötelessége: a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni. b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni. 10

11 c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni. d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni. e) A munkavédelmi előírásokat betartani. f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj elvész.) g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni. h) A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni. i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.) j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást. A tanfolyamról kizárás a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. c) Valótlan adatokat közöl vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll). e) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet! 19. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA Kategória Elméleti vizsgadíj Járműkezelési vizsgadíj Forgalmi vizsgadíj Vizsgadíjak összesen Moped AM A1", A A1/B A2 két éven belüli A1-gyel, 2 éven belüli sikeres A1 elméleti vizsgával A2 két éven belüli A1-gyel A2 két éven túli A1-gyel A 2 éven belül Ak,A2, 2 éven belüli sikeres AK, A2 elméleti vizsgával

12 A 2 éven belül Ak,A A 2 éven túli Ak,A A, A1-gyel 2 éven belüli sikeres A1 elméleti vizsgával A két éven belüli A1-gyel A két éven túli A1-gyel A B A Vizsgadíj befizetése átutalással vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárába (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Központi tel.: 62/ ) is lehetséges, ill. a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt is. 20. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek. 21. EGYEBEK 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. 2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget! 12

13 3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, - Képzési Szerződés - mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj az elméleti képzésre, az akciós óradíjak pedig az alapórára vonatkoznak. A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen Tájékoztató -ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak. 4. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk. 5. Részletfizetés! Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 10 vezetési óra. 6. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani. 7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, nem is téríthető vissza. 8. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató ill. kocsi típusonként változó áron teljesítjük. 9. A tanfolyam félbeszakítása esetén - írásbeli kérelemre - a fennmaradó részt (az ügyintézési költség levonásával) visszafizetjük. 10. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20 %-a, ill. az 5000 forintot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetnie annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képzőszervhez. 11. Terhes tanuló saját felelősségére vehet részt a gyakorlati vezetésen illetve vizsgán. Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a 2-4 Kerék Kft. Fekete Csaba Zoltán iskolavezető 13

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó A képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről Tisztelt Hallgatónk! Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy Autósiskolánk szolgáltatását választotta vezetői engedélye

Részletesebben

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA 2014.10.14. SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014 2014.10.14. 1 1. Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó e-mail: janos43@digikabel.hu weboldal: www.seresesfia.uw.hu

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Írásos tájékoztató V 1.8

Írásos tájékoztató V 1.8 Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Magyar Bertalan Egyéni vállalkozó "Magyar Autósiskola" Cím: 3980

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória

CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA. B kategória CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA OKÉV: 01043/2010 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ B kategória A CITY AUTÓS MOTOROS ISKOLA gépjármű-vezetői tanfolyamok szervezésével és képzéssel foglalkozó társas vállalkozás. Képző szerv

Részletesebben

Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu. 2, Telefon: 06-30/471-5184

Írásos tájékoztató. 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu. 2, Telefon: 06-30/471-5184 Írásos tájékoztató 1, Képzőszerv: FOKATI Kft. 6034 Helvécia, Tavasz u. 15. e-mail: fokati@freemail.hu www.fokati.hu 2, Telefon: 06-30/471-5184 3, Vállalkozási forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 4, Cégbírósági

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: Weboldal: E-mail cím: Kanyar-góó Motor és autó suli www.kanyargoojogsi.hu kanyargoo@citromail.hu Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/425 619 Felnőttképzési ny. szám: 00457-2009. Akkreditációs lajstromszám :AL-2610

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail:

Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: Tájékoztató 1. Iskola adatai A képző szerv megnevezése: SOMA Autósiskola, Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, Telefon: 06-70/569-06-55, E-mail: somaautosuli@gmail.com Vállalkozói nyilvántartási szám: 4883902,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a B kategóriás képzés vállalási feltételeiről a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet változásainak megfelelően összeállítva 1. Képző szerv: Dajka Mihály E.V. ( Tekisuli Autósiskola) 1078

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben