SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA"

Átírás

1 SERES JÁNOS E.V. SERES és FIA AUTÓSISKOLA Azonosító szám:3311 VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 2014

2 Cég neve: Seres János egyéni vállalkozó weboldal: Adószám: Székhely: 6762 Sándorfalva, Orgona u. 41. Tel.: 06-62/ / / / / Cégforma: egyéni vállalkozás 3. Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ES FNYSZ: Képzési engedély száma: CS/KV/NS/A/27/6/ Iskolavezető: Seres Attila azonosítószám: tel.: 06-30/ Tevékenységi jogcím: megbízott Tulajdonos: Seres János (11230) 5. Ügyfélfogadás helye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/b. Ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől-péntekig: és Iskolavezető ügyfélfogadás időpontjai: hétfő, péntek: Tel.: 06-30/ Telephely: 6724 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/b Elméleti oktatás helye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/b Sándorfalva, Alkotmány krt Gyakorlati oktatás helye: 6722 Szeged II. kerület, Etelka sor 1-3. Váltás helye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/b.

3 Tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkező az ügyfélfogadóban szerezhet információt a jelentkezés, illetve a képzés feltételeiről, majd a feltételként meghatározott iratokról másolatot hoz az eredeti példányok bemutatásával. A jelentkezési lap kitöltésénél részt vesz, majd aláírja azt. Jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges: 1 db fénykép (hátoldalán születési év, anyja neve) 2 példány orvosi alkalmassági igazolás (legkésőbb az elméleti vizsgára jelentkezésig) személyi igazolvány, útlevél /illetve diákigazolvány 14. életév betöltéséig/, de csak abban az esetben, ha a személyi igazolvány elveszett, vagy érvényesítésre vár ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, erről 1 példány fénymásolat (az eredeti igazolvány bemutatásával) nemzeti kategóriákhoz írás, olvasás tudása gépjárművezetéshez: 8. általános iskolai bizonyítvány, vagy a legmagasabb fokú iskolai végzettség igazolásáról szóló okirat (fénymásolat, az eredeti okmány bemutatásával) a vizsgára bocsátáshoz elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről bemutatása a vizsgaigazolás kiállítása előtt szükséges 8.Előírt alkalmassági vizsgálatok: a) előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat: AM kategóriához nem szükséges 1. csoportba kell: A1, A2 A, B BE 2. csoportba kell: C és CE kategóriákhoz célszerű azonban 2. alkalmassági csoportba kérni a vizsgálatot annak, aki megkülönböztető jelzéssel ellátott járművet, vagy közúti szolgáltatás keretében fog járművet vezetni, vagy aki járművezetői munkakörben fognak foglalkoztatni függetlenül a jármű kategóriájától. (13/1992(IV.26.) NM r.) b) előzetes PÁV vizsgálat: vezetői engedély megszerzéséhez nem szükséges célszerű azonban a majdani tevékenységére előírt alkalmassági kategóriában (I.-IV.) PÁV vizsgálatot kérni annak, aki a 41/20040(IV.7:) GKM rendelet 3. -ában felsorolt valamely tevékenységet fogja folytatni. Amennyiben a vizsgázó kettő éven belül azonos kategóriában ötször tett sikertelen forgalmi vizsgát rendkívül PÁV vizsgálaton kell részt vennie a következő forgalmi vizsgához /41/2004 (IV.7.)GKM rendelet 3./

4 A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt engedély kiadásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. A 24/2005.(IV.21.)GKM sz. rendelet szerint a járművezetőket elméleti és gyakorlati tanfolyamon kell kiképezni. Az elvégezni kívánt kategóriához szakorvosi igazolás is szükséges (kivétel AM kategória). 18 év alatti személy esetén a szerződést a szülő aláírásával is el kell látni. Mozgáskorlátozott, valamint a siket tanulót a képzés elméleti foglalkozáson való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Külföldi állampolgár beiratkozásához szükséges: lakcímkártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány. Sikeres vizsga után a vezetői engedély kiváltásakor a tartózkodási engedélynek legalább féléves érvényes határidővel kell rendelkezni.. Járművezetői tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és erről a jelentkezési lapon nyilatkozatot tesz. Iskolánknál szerezhető gépjármű kategóriák: AM segédmotor kerékpár 14 év, külföldre 16 év A1,T,K motorkerékpár, traktor, kert traktor 16 év B, A1-B-vel személygépkocsi 17 év A2 motorkerékpár 18 év C,C1 tehergépkocsi 21 év BE személygépkocsi+ pótkocsi 18 év CE, C1+E nehéz-pótkocsi 21 év A motorkerékpár 24 év A 2 év A2-vel motorkerékpár 20 év AM kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak 14. életév betöltése után bocsátható. Iskolánknál az AM és az A2 kategóriák képzése szünetel az engedély kiadásáig. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: Igazoltan elvégzett tanfolyam és sikeres házi vizsga, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el. A tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, melynek hiányában újabb vizsgához elméleti tanfolyam ismétlése kötelező. (A 9, ill. 12 hónapos határidő a október 1. után indult tanfolyamoktól kezdve érvényes) Az előírt életkor előtt legfeljebb 3 hónappal vizsgázhat. Az elméleti foglalkozásokon kötelező a részvétel. Az elméleti órák 45 percesek /legfeljebb kétszer 45 perc összevonható/. Minden foglalkozáson a jelenléti ív aláírása kötelező! Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban

5 tehető le. Külföldi állampolgár, ha a magyar nyelvet nem kellően érti, illetve aki egészségi állapotából következően írásra, vagy olvasásra igazoltan képtelen, és erre a Csongrád Megyei Kormányhivataltól kérelemre engedélyt kapott - szóban vizsgázhat. Gyakorlati vezetés és vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg a gyakorlati vezetés. (Kivéve A1-B-vel.) Egy vezetési óra 50 percből áll. A kötelezően előírt minimális óraszámot mindenkinek le kell vezetnie, és teljesítenie a különböző kategóriákra előírt levezetendő kilométereket (lásd tandíjtáblázat). Egyéni adottságoknak, életkornak, nemnek jelentős szerepe van, és befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. Forgalmi vizsga: Forgalmi vizsga sikeres elméleti, járműkezelési /kivéve "B" kategória/, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. Forgalmi vizsga előtt minden vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy vizsgára képes állapotban van, nincs alkohol, vagy egyéb képességeit befolyásoló szer hatása alatt. Elsősegélynyújtó tanfolyam + vizsga: Feltétele a vezetői engedély megszerzésének. A tanfolyam elvégezhető az iskola által szervezett kurzusokon, ahol képzett szakorvos tartja a foglalkozásokat. A tanfolyam teljes körű ügyintézéssel jár. Ez azonban nem kötelező. A fenti igazolás bemutatása alól mentesítve, aki január 1. után szerzett vezetői engedély bármely járműkategóriából, valamint az iskolavezető kezdeményezésére Közlekedési Hatóság mentesítheti azt a tanulót, aki EÜ. szakmai képesítéssel rendelkezik, és az erről szóló másolatot leadja az eredeti okmány bemutatásával. Vizsga a Vöröskeresztnél tehető: Szeged, Bárka u. 6/b, melynek vizsgadíja: 6.500,- Ft. Bemutatás legkésőbb a vizsgaigazolás kiállításához. 10. A tanfolyam tárgyai, óraszámai, elméleti tanórák időtartama /2.sz. melléklet/ 11. Járműhasználat: A különböző kategóriák esetén a vezetés gyakorlatához és a vezetési vizsgához képzőszervünk biztosítja az oktató járműveket. Iskolánk lehetőséget biztosít saját járművön való felkészülésre is, ha erre a Csongrád Megyei Kormányhivatal engedélyt adott, illetve akkor, ha a jármű oktatásra alkalmas és a műszaki követelményeknek is megfelel (személygépkocsi esetén van pótpedál ill. póttükör). Az óradíj 2.400,-Ft. Saját motorkerékpár csak abban az esetben, ha a Rendeletben előírt feltételeknek megfelel. Vizsgára csak szakoktató viheti a tanulót.

6 Típusválasztási lehetőségek: Személygépkocsi: Volkswagen Vento Seat Cordoba Toyota Corolla Toyota Yaris Audi Volkswagen Transporter Peugeot 4 Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvény: Volkswagen Transporter + pótkocsi "BE" kategória Tehergépkocsi és pótkocsiból álló járműszerelvény: Mercedes 917 "C" kategória IFA HW "C" kategória Fuchs E 8950 "C" kategória Motorkerékpár: Rieju Toreo 50 "AM" kategória MZ ETZ 125 "A1" kategória További motoros képzéshez alvállalkozóval szerződést kötöttünk. KAWASZAKI ER-6N A+24 JAMAHA YBR-125 A1 12. A hiányzás pótlásának módja: Elméleti foglalkozásról legfeljebb 10%-ról lehet hiányozni (tantárgyanként) - pótlás otthon. Gyakorlat: hiányzás esetén újabb időpontot kell kijelölni, amelyet kötelező levezetni. Ha a tanuló hibájából történt, akkor az óradíjat ki kell fizetni, oktatói mulasztás esetén a tanuló ingyen kap pótlási lehetőséget. 13. Alaptandíjak és kötelező óraszámok: A mellékletben található táblázat szerint. Tandíj befizetésének módja: ügyfél fogadóban nyugta, vagy számla ellenében. 14. Az egyes tantárgyak és vizsgája alóli mentesítés feltételei: A "rendeletekben" felsorolt képesítések megléte esetén felmentés kérhető" Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek", "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés", illetve "Munkavédelem, Tűzvédelem-szállítás" tan- és vizsgatárgyakból. /Másolat szükséges az eredeti oklevél, bizonyítvány bemutatásával Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítés feltételeit szintén a rendelet tartalmazza. 15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

7 A tanuló írásbeli kérésére a képzés megszakítható és részére indokolt esetben a szükséges idejű halasztási lehetőség biztosítható. Másik iskolához való távozásra is lehetőség van. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak indokolt esetben, a mindenkori teljes képzés 15%-os költségtérítésével lehet megszakítani. A Képzési igazolást formanyomtatványon 3 példányban kell kitölteni, és 2 példányt a tanulónak átadni. Formanyomtatványt iskolánk biztosít és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást ad ki (3 munkanapon belül). Kedvezményes tanfolyamaink esetén, amennyiben a tanuló áthelyezteti magát, a kapott kedvezményt köteles befizetni, mielőtt a képzőszerv illetékese a képzési engedélyt kitölti. Nem térítünk vissza elméleti- és műszaki tanfolyamdíjat, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség felé már befizetett vizsgadíjat. 16. Oktatói helyszínek, címek: Elméleti oktatás: 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/b Sándorfalva, Alkotmány krt Gyakorlati oktatás: Szeged, Etelka sor 1-3. (alap) Forgalmi oktatás: Szeged közigazgatási területén 17. Pótórák igénylésének módja: A tanulók kérelmére, vagy a gyakorlati oktató javaslatára a tanuló beleegyezésével történhet, díja megegyezik az alapórák díjával. 18. Az engedélyező hatóság megnevezése: Közúti Gépjármű- Közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Címe: 1060 Budapest, Teréz krt. 62. Postacím 1389 Budapest Pf: A felügyeletet ellátó szerv: Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 6728 Szeged, Kereskedő köz A vizsgázó jogai: a vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől igénybe venni a képzést megszakítani (indokolt esetben) és az elvégzettekről igazolást kérni az elméleti tanfolyamon, továbbá az üzemeltetési gyakorlaton a mulasztást pótolni az eredményes vizsga érdekében több tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében) egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatójával oktatót, autótípust választani, azon a kocsin vizsgázni és oktatócserét kérni

8 meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést /48 órával előtte/ panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben A vizsgázó kötelessége: foglalkozásról való hiányzást bepótolni, vizsgára csak ezek után jelentkezhet a foglalkozáson józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, valamint a munkavédelmi előírásokat betartani gyakorlati oktatáson igénybe vett eszközök (motorkerékpár, gépkocsi, stb...) szándékos rongálás esetén a tanuló (kiskorú esetén a szülő) köteles a javítás költségeit megtéríteni az iskola felé (lásd felelősségi nyilatkozat) a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni a lemondás bejelentésének elmulasztása esetén az óradíj az autósiskolát megilleti késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni kell és az elmaradt időt pótolni a képzés megszakítása esetén az ügyviteli költséget köteles kifizetni az igazolás kiadása előtt ha a képzést megszakítva távozik az iskolától, félbehagyva tanulmányait, köteles lemondó nyilatkozatban közölni azt akciós tanfolyam esetén a kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha iskolánknál szerzi meg a jogosítványt a tanuló köteles testi épségére vigyázni, és tanulmányi időszakra biztosítást kötni Tanfolyamról való kizárás: Szeszes ital, vagy más stimuláló anyag (gyógyszer, kábítószer, stb...) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illeti meg a tandíj-visszatérítés, és addig elvégzett tanfolyam igazolásának a joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

9 A vizsgadíjak és azok befizetésének módja /3.sz. melléklet/: A vizsgadíjak közvetlen befizetésre kerülnek a Közlekedési Felügyelőség pénztárába. A vizsgadíjak központilag változhatnak. 21. A vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos egyéb fontos előírások: a./ Kezdő vezetői engedély: Első alkalommal megszerzett vezetői engedély a kiadás időpontjától számított 2 évig kezdő engedélynek minősül. /Szabálysértés miatt ez meghosszabbítható/ Ezért 2 évig: A1, A1-B-vel, A (A1,A2, A) kategória bejegyzéssel utas nem szállítható B, C kategória bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. b./ A vezetői engedély külföldön csak a 18. életév betöltése után érvényes.(am:16) c./ A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet tenni. Ha a meghatározott időtartam alatt nem tesz sikeres vizsgát, az addig megszerzett minden vizsga, és a levezetett órák érvényüket vesztik. A jogosítvány megszerzéséhez újra kell kezdeni a tanfolyamot. d./ Kétkerekű jármű (háromkerekű, Quad, moped) vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: bukósisak szemüveg (a bukósisak kialakításától függően) protektoros hosszú nadrág, protektoros dzseki protektoros kesztyű magas szárú zárt cipő, vagy csizma e./ Tankönyv biztosítása: Minden típusú tanfolyamra iskolánk könyvet és segédanyagot kölcsönöz. Első vizsgák után, illetve a tanfolyam bármilyen körülmények közötti félbeszakításakor kérjük azokat visszaszolgáltatni. Amennyiben ez nem történik meg, térítési díjat számítunk fel. f./ Vezetői engedély kiadásának feltétele: A járművezetői igazolvány, illetve kezdő vezetői engedélyhez szükséges okmányokat (személyi igazolvány, eü. kártya, vizsgaigazolás, jogosítvány ha van) az Általános Igazgatási Irodába (a lakcím szerinti területileg illetékes) Okmányirodába kell bevinni 4,000,-Ft (változhat) melléklésével. A vizsgaigazolást a közlekedési hatóságnál lehet felvenni a sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével, 30 napon belül.

10 g./ KRESZ elméleti vizsga, rutin gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga helye: Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. (motorkerékpár, személygépkocsi, tehergépkocsi, busz, moped, személygépkocsi + 2 tengelyes pótkocsi, tehergépkocsi + pótkocsi kategóriáknak) Biztonsági és Üzemeltetési ismeretek vizsga helye: BE, C, CE kategóriáknak SALUS Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató KHT: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Elsősegélynyújtás vizsga helye: Csongrád Megyei Vöröskereszt 6721 Szeged, Bárka u. 6/b. h./ A képzőszerv jogai: a tandíjat részletfizetés esetén is előre kérni a tanfolyami beosztás meghatározása, annak időben (előtte 48 órával) történő lemondása, megváltoztatása a már kijelölt oktató helyett - alapos indok esetén - másik oktatót biztosítani alapos indok esetén a képzés bármely szakaszában a tanfolyamról a tanulót azonnali hatállyal kizárni a tanuló felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni a munkavédelmi előírások betartását megkövetelni minden tanulótól i./ A képzőszerv kötelessége: a képzés megkezdése előtt a jelentkezőt tájékoztatni a vállalási feltételekről a vállalási feltételekben meghatározottakat betartani a tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni és munkatársaival kezeltetni egyeztetni a tanulókkal az elméleti és gyakorlati foglalkozások időpontját oktató és autótípus választási lehetőséget biztosítani a tanfolyam elvégzéséről a tanuló kérésére igazolást adni a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni a tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítani és a másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni a képzési rendeletekben, szabályzatokban, útmutatókban és bizonylati albumban előírtakat betartani

11 CSALÁDI VÁLLALKOZÁS A MINŐSÉG GARANCIÁJÁVAL! Seres Attila (iskolavezető-szakoktató)

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben