11. évfolyam 9. szám szeptember IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. évfolyam 9. szám 2014. szeptember IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:"

Átírás

1 11. évfolyam 9. szám szeptember IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Testületi ülésről old. Egyeki vértelkek old. Jelöltek listája old. Nyitott porta old. Telekházi falunap old. Szeptemberi népszokások old. Kerti tippek old. Egészség-életmód old. Kardiológiai vizsgálatról old. Rendőrség hírei old. Lakásvédelem old. Egyházi rovat old. Orvosi ellátások old. Hirdetések old. Értéktár gyűjtéséből

2 2. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Összefoglaló a Képviselő-testület augusztus 28-án tartott üléséről A Polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a közelmúltban milyen rendezvények voltak Egyeken. Június 27-én megrendezték a mozgáskorlátozottak számára azt a rendezvényt, ahol életviteli, egészségügyi tanácsokkal látták el őket. Július 5-én az Egyeki vigasságok rendezvényét szervezték meg, augusztus 16- án pedig megtartották a Vesszős napokat. A telekházi falunap szeptember 6-án volt. Polgármester úr úgy gondolja ők a szervezők részéről mindent bele adtak a rendezvények szervezésébe, aki akarta jól érezhette magát. Korábban a Képviselő-testület döntött a telekházi óvoda karbantartásáról, ott a munkálatok előrehaladott állapotban vannak. Hamarosan le tudják zárni a munkálatokat és az óvodások birtokba vehetik ezt az épületet. A Dorogmai úttal kapcsolatosan, a bíróság szakértőt rendelt ki az út állapotának felmérésére, annak a kialakult körülményének a vizsgálatára és a bíróság elrendelte, hogy az önkormányzat Ft díjelőleget fizessen ki a szakértőnek. Ez csak előleg, ezt 3 napon belül kellett át utalnia az önkormányzatnak. A védőnői beruházás zajlik. A kivitelező részéről állítják, hogy szeptember 20-ra menetrendszerűen meg fog történni az átadás. Polgármester úr bízik benne, hogy ez valóban így lesz. Az ott dolgozók körülbelül november 1- től tudják birtokba venni az épületet. A Képviselő-testület döntött a térítésmentesen felajánlott, illetve a megvételre felajánlott ingatlanokról. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy - Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja - az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja - elfogadja a tanyagondnok évi tevékenységéről szóló beszámolót - nem teszi kötelezővé a tanyagondnoki szolgáltatást igénybevevők részére a tevékenységi napló aláírását - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, a pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást Ft-ot a évi költségvetésében biztosítja - az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadandó működési célú pénzeszközt csökkenti Ft-al, és a Város-község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción tervezett beruházások előirányzatát növeli Ft-al, mely fedezetet nyújt az Egyek Sport köz 5. szám alatti ingatlan elektromos hálózatfejlesztésével kapcsolatosan felmerülő összeg kifizetésére - kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél az Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója című pályázatra felvett forint összegű felhalmozási hitel lejárati időpontjának meghosszabbítását, szeptember 30.-i időpontra, a szerződés többi pontjának változtatása nélkül Ft támogatást biztosít a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének a évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített és tartalékba helyezett összeg terhére - az önkormányzati tulajdonú földterületek esetleges bérbeadásáról, pályáztatásáról a döntést a következő Képviselő-testületre bízza - a közmunkaprogram keretében megvásárolandó Manitou Bt-420 teleszkópos homlokrakodóra a ZOL-SPED 2001 Bt. árajánlatát fogadja el Ft + Áfa összegben - a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása című pályázathoz kapcsolódó orvosi eszközök beszerzésére a MEDIPLAN Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft. árajánlatát fogadja el Ft + Áfa összegben Ács Zsuzsanna A szerkesztőség: 4069 EGYEK, Fő út 3. sz. Tel/fax: 52/ # Kiadja: EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT. EGYEK, Fő út 3. sz. # # A kiadásért felel: Soltész Gábor # # Szerkesztő: Soltész Gábor # # Nyomda: Fábián BT Debrecen, Szélső u. 8. sz. # # Megjelenik: 470 pld-ban # #ISSN #

3 3. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER A vértelkekben az azt készítő emberek lelke is benne van Szia! Sziasztok! Jó napot! Köszönök hangosan, amikor a kisfiammal vásárolni megyünk az egyeki pékáru boltba és vásárlás közben jókat nevetünk, beszélgetünk az ottani eladókkal. s igen, a lényeg itt kezdődik. az eladó megnevezés csupán csak egy töredéke azoknak a jelzőknek, amelyeknek a cikk alanya, s egyben jó ismerősöm megilletik. Csupán szeretetből, hobbiból, local patrióta érzelemből alkot olyan gyűjteményeket, amelyek más doktorált emberek számára kemény, megfeszítő munkával, s csupán a nyereséghalmozásról szólnak. Zeleiné Várhalmi Edit, vagy, ahogy csak mi hívjuk, Editke, kamasz kora óta úgy érezte, hogy nem csak szereti hallgatni az idős emberek beszélgetését a múltról, hanem össze is gyűjti, s feldolgozza azokat. Kedvesen felkeresi a célalanyokat egy-egy fényképért, vagy régi történetek meghallgatásáért. Segítői, akik szintén egyeki emberek, együttesen voltak s vannak azon, hogy a következő generáció számára olyan értékeket adhassanak át, amelyek abszolút nem pénzben mérhetők. Sok ember számára van lehetőség tehetségének kibontakoztatására, de persze ezekkel a lehetőségekkel élni is kell. Bátran, bízva tudásunkban. Editke, a Magyar Néprajzi Múzeum által kiírt Tradíció Néprajzi gyűjtő pályázatára jelentkezett második alkalommal, úgy, hogy már első pályázati kiírásra az Így élt a múlt című könyve figyelemre méltó minősítésű oklevelet kapott, s a könyv a Néprajzi Múzeum etnográfiai gyűjteményében elhelyezésre került. S mint, ahogy azt a tiszafüredi Főnix televízió munkatársainak adott interjújában is elmondta, sok terve, ötlete van s szeretné őket megvalósítani, így azt már sikerült, hogy az Egyeki vértelkek című pályamunkája, melyet előadás formájában is be kellett mutatni, az elérhető legmagasabb eredményt, kiváló minősítést kapta és archivált anyag lett a múzeum gyűjteményében. Mondhatná bárki, hogy egyszerű, ha a gyűjtés folyamán jó alanyokat szerez az ember, de ilyen precízséggel s odaadással kevés ember dolgozik, s végez élvezhető, jól áttanulmányozható gyűjtőmunkát. Jól mutatja mindezt az is, hogy otthona, lakókörnyezete a régi idők stílusába van öltöztetve, a ház előterében is régi családi fényképek várják a belépő vendéget. De csak ha az egyszerű hétköznapokra is gondolunk, Editke magyaros díszítésű ruháit is számtalanszor megcsodálhatjuk. Véleményem szerint vele beszélgetni, találkozni feltöltődés az ember számára, s még kedvet is érzek ahhoz, hogy a nagyszüleim korszakából egy kevéske összegyűjtött emlékem nekem is legyen. Bátran elmondhatjuk, hogy büszkék lehetünk Editkére, aki az egyeki, kiváló tehetségű, itt élő, emberek sorát gyarapítja, a nagyközségről szép, s igen jelentős minőségi, a kutatók számára kutatható információt ad, s ugyanakkor jó véleményt, ismertséget is szerez ezzel a településünknek. Ha bárki úgy érzi, hogy tanulmányai során hasonló témában ír dolgozatot, vagy kutatómunkát, Editke anyaga immár felhasználható lesz. Elmondta, hogy a Magyar Néprajzi Múzeum által kihirdetett harmadik tradíciós pályázaton is indulni fog, amelyben úgy gondolom szintén hasonló eredményeket ér majd el, s még kívánok nagyon sok kitartást, sikert a további munkájához. Fenti soraimat Editke szavaival zárom: Mindent ki kell használni, ami szép a településünkön, hogy büszkék lehessünk rá Gál-Szalai Erika önkormányzati képviselő

4 4. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Tisztelt Lakosság! Egyek Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetője ezúton tájékozatom Önöket a 2014.október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármester valamint a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson indulni kívánó jelöltekről. A korábbi szabályozástól eltérően nem ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek a szavazólapon. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 160. (1)-(2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság a jelöltek sorrendjét sorsolással az alábbiak szerint határozta meg: Polgármester jelöltek: Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 1. Dr. Miluczky Attila független jelölt 2. Szincsák Ferenc független jelölt 3. Dr. Tóth Sándor független jelölt * Kemény István független jelölt 6. Dr. Hegyesi Kálmán független jelölt *A korábban polgármester jelöltként nyilvántartásba vett Vigh Józsefet a Helyi Választási Bizottság a 77/2014.(IX.25.) számú határozatával törölte a polgármester jelöltek nyilvántartásából, mivel a jelölt lemondott. Roma nemzetiségi jelöltek: Érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre lehet. Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 1. Kissné Gulyás Brigitta Éva Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 2. Borsos Gyula Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet 3. Borsos Gyula Tamás Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet 4. Illés Józsefné Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 5. Nagy Sándor Roma Polgári Tömörülés 6. Dósa József Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet 7. Balogh Tivadar Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 8. Nyerluc József Roma Polgári Tömörülés 9. Bacsa Sándor Roma Polgári Tömörülés A Roma nemzetiségi jelöltekre az szavazhat aki a roma nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

5 5. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Képviselő-jelöltek: Érvényesen szavazni legfeljebb 8 jelöltre lehet Sorszám Jelölt Jelölő szervezet Sorszám 1. Czinege Zoltán független jelölt 23. Jelölt Derzsényiné Szincsák Beáta Jelölő szervezet független jelölt 2. Gál-Szalai Erika független jelölt 24. Tardi Kálmán független jelölt 3. Verényi János független jelölt 25. Széles Szilvia független jelölt 4. Biróné Nagy Csilla független jelölt 26. Kalmár Pál független jelölt 5. Hajduné Holló Katalin független jelölt 27. Szabóné Balázs Henrietta független jelölt 6. Ádám Richárd független jelölt 28. Szekeres Ákos független jelölt 7. Kiss Sándor független jelölt 29. Száli László független jelölt 8. Vitéz Zsolt független jelölt 30. Vigh József JOBBIK Magyarországért Mozgalom 9. Dr. Antal László független jelölt 31. Berkes Kálmán független jelölt 10. Mihályné Szekeres Edit független jelölt 32. Vadász Béla független jelölt 11. Zsólyomi Zsolt független jelölt 33. Ecsedi János FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12. Erdeiné Ficsor Katalin független jelölt 34. Bódi István független jelölt 13. Kardos Sándor független jelölt 35. Lakatosné Kalmár Judit független jelölt 14. Tardi Béla független jelölt 36. Borbély László független jelölt 15. Dr. Tóth Sándor független jelölt 37. Zelei József független jelölt 16. Kiss-Menyhárt Éva független jelölt 38. Kovács Sándorné Simon Mária független jelölt 17. Farkas Sándor független jelölt 39. Mucza Józsefné független jelölt 18. Soltész Gábor független jelölt Orosz Gyula JOBBIK Magyarországért Mozgalom Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria független jelölt 41. Borsos Gyula független jelölt 20. Berkes Józsefné független jelölt 42. Tóth Gyuláné független jelölt 21. Antal Attila Imre független jelölt 43. Orosz Béla független jelölt 22. Kovács Gergely független jelölt 44. Hegyi Mihály független jelölt A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak a személyazonosságát valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia érvényes okmányokkal. Csepreginé Kocsis Nóra HVI vezető

6 6. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER "Nyitott porta az Egyeki Tájházban" A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok évi támogatására kiírt pályázat támogatásával egész napos rendezvényt szervezünk az Egyeki Tájházban án, melyen mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások, tárlatvezetés, népi játékok, helyismereti előadások voltak láthatóak. Már reggel nagyon sok érdeklődőnk - gyermek és felnőtt - jelent meg és várták a különböző programokat. A rendezvényt Dr Miluczki Attila Polgármester Úr nyitotta meg. Majd ezt követően Dr Eperjesi Tamás a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet igazgatójának előadását hallgathattuk meg. Ezt követően Prokisch Sándor beszélt Egyek történetéről, a kunhalmokról. Csodálkozva hallgattuk végig tanár urat, aki nagy lelkesedéssel adta át a témában végzett kutatásainak eredményét. Zeleiné Várhalmi Edit következett az előadásával. Beszélt az Egyeken fellehető vértelkekről és nagy beleéléssel mesélt el - az "Így élt a múlt"című könyvében is leírt - régi történeteket. Majd Rab Zsigmondné segített eligazodni a különböző csipkekészítési technikákban, megtudhattuk hogyan alakult ki és fejlődött a csipkekészítés különböző országokban és hogyan, mire tudja a mai kor embere felhasználni az újra felfedezett csipkét. Ezek után a fantasztikus beszédek és előadások után következtek a várva vár programok. A gyermekek nagy izgalommal próbáltak ki mindenféle régi játékot hiszen volt: tandemsí, célba-dobó, gólyaláb, pulifuttatás...stb. Megérkezett hozzánk Hutkai László népi játszóháza. Megtanította a gyerekeknek hogyan kell sípot készíteni egy bodzafa darabból, hozott még több érdekes dolgot, de nálunk most a bodzasípnak volt a legnagyobb sikere. Valamikor a gyerekek a nagyobbaktól tanulták meg e hangszer készítését, de ma már feledésbe merült a családoknál ez a tudomány. Köszönjük, hogy sikerült feleleveníteni és reméljük, hogy akik ezen a napon megtanultak bodzasípot készíteni át fogják adni a készítés módját testvéreiknek, barátaiknak is. A népi mesterségek bemutatóján több mestert láthattunk munka közben és ki is próbálhattuk saját ügyességünket is a területen: Rengeteg gyermeket vonzott a karkötő készítése hiszen ott volt velünk Oláh Zsolt Bőrdíszműves aki megtanította a gyerekeknek hogyan kell karkötőt készíteni. Budai Béláné Gizike segítségével, szép vesszőkosarat fonhattak az érdeklődők, Prokisch Sándor tanár úr pedig a gyékény- és szalmafonás technikáját mutatta be. Ebben a rohanó világban már egyre kevesebben hímeznek odahaza, de meglepetésemre szép számmal akadt felnőtt és gyermek egyaránt aki Koroknai Imréné hathatós segítségével bele mert kóstolni e sokrétű kézimunka elkészítésébe is.

7 7. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Másik gyönyörű és régi kézimunka technika a csipkeverés amely egy közmunkaprogram keretében került Egyekre. Ennek a mesterségnek a kipróbálására is számos gyermek és felnőtt kapott kedvet, nem ijesztette el őket a számos orsó amit mester ördögi gyorsasággal kezelt. Az egyeki vendégeknek mindig örültek a környező és távoli vidékeken rendezett lakodalmakban ennek oka főleg az ajándékba vitt égetett cukor torta volt, melynek nem sok helyen volt hagyománya. Sajnos már kevesen művelik ezt a mesterséget ezért is okoz különös örömet, hogy Hajdú-Murvai Veronika grillázs készítő aki a nagymamájától eltanult technikát már művészi szintre fejlesztette tovább viszi ezt a különleges technikát. Ez volt az egyetlen mesterség amelyet nem lehetett kipróbálni, hiszen az elkészítéshez különleges ügyesség és gyorsaság kell, viszont a szemünk előtt alakult ki egy hagyományos karos égetett cukortorta melyet meg is kóstolhatott mindenki. Az egyeki Nőklub meglepetéssel készült : egyik nőklub tag felajánlásából lángost készítettek a vendégek számára, a lángos készítés minden mozzanatát végig lehetett követni és végezetül mindenki meg is kóstolhatta a friss, meleg lángost. Délután érkezett csak az igazi izgalom: megjött a Kende Sportegyesület Hagyományőrző íjász csoportja.. Egy roppant izgalmas bemutatót tartottak nekünk, mely nagy sikert aratott. A végén mi is részesei lehettünk egy picit mivel ki is próbálhattuk az íjakat. Nagyon óvatosan kellett vele bánnunk, hiszen veszélyes és éles fegyver. A nap végén nagyon jó hangulatban énekeltünk együtt az egyeki népdalkörrel, sok régi nótát sikerült feleleveníteni és megtanulni. Egy nagyon izgalmas és mozgalmas nap volt augusztus 23. Minden kedves vendégünk és persze segítőink is nagyon jól érezték magukat. Köszönjük mindenkinek a segítségét aki hozzájárult a nap sikeréhez. Kovácsné Mucza Judit könyvtáros

8 8. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER szeptember 06-án egy igen tartalmas napot tölthettünk el a Teleki focipályán megrendezett Falunapon. A sok szorgos ember már a reggeli órákban előkészítette a finomabbnál-finomabb ételekhez szükséges hozzávalókat és eszközöket. A rendezvényt 9.30-kor hivatalosan is megnyitotta Dr. Miluczky Attila polgármester úr. Telekháza-Falunap 2014 köszönet illeti Dr. Miluczky Attila polgármester urat. Délben a hattagú zsűri kóstolta végig a főzőversenyre benevezett ételeket. A főzőverseny két kategóriában zajlott. A zsűriknek nem volt könnyű dolguk, de a döntés végül megszületett kor közösen A délelőtt folyamán football mérkőzés vette kezdetét, emellett szépségversennyel kedveskedtünk a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekek egész napos kézműves foglalkozáson vehettek részt, a felnőttek megtekinthették a helyi csipkekészítők szebbnél-szebb munkáit. Szintén a délelőtt folyamán, lovasbemutatót tekinthettek meg a résztvevők. A bemutató után a legkisebbektől kezdve a felnőttekig egyaránt ki lehetett próbálni a lovaglást. A gyermekek óráig ingyen vehették igénybe a körhintát és az ugrálóvárat, melyért külön megebédeltünk, majd órától a helyi tűzoltóság tagjai habpartival kedveskedtek a gyermekeknek, amely nagy sikert aratott. Külön köszönet a tűzoltóság minden egyes tagjának,

9 9. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER hogy felejthetetlenné tették ezt a szép napot a gyermekek számára órakor kihirdettük a szépségverseny, foci verseny, valamint a főzőverseny eredményét, melyek a következők: Football mérkőzés eredménye: Kicsik kategóriában: I. helyezett: Arany csapat II. helyezett: Teleki SBS Nagyok kategóriában: I. helyezett: Öreg fiúk csapata II. helyezett: Volt Kun Béla utcai fiúk csapata III. helyezett: Teleki FSE Szépségverseny eredménye Lányok: 0-5 éves korosztályig: I. helyezett: Balogh Vanda II. helyezett: Szitai Hanna III. helyezett: Balogh Rebeka Különdíjas helyezés: Erdei Jázmin, Simon Angyalka, Budácsi Petra, Szegedi Zsóka, Balogh Hédi, Imre Noémi, Balogh Anasztázia 5-10 éves korosztályig: I. helyezett: Szabó Alexandra II. helyezett: Orosz Réka III. helyezett: Kis Liliána Különdíjas helyezés: Kovács Fruzsina 10 éves korosztály felett: I. helyezés: Balogh Viola Szépségverseny eredménye - Fiúk: 0-5 éves korosztályig: I. helyezett: Katona Hunor II. helyezett: Balogh Tibor III. helyezett: Balogh Tibor Különdíjas helyezés: Györfi István, Erdős Balázs 5-10 éves korosztályig: I. helyezett: Balogh Ádám II. helyezett: Kardos Mózes III. helyezett: Kardos Dávid Különdíjas helyezés: Erdős Adrián 10 éves korosztály felett: I. helyezett: Virág Patrik II. helyezett: Ferenc Gábor III. helyezett: Cseh Dániel Különdíjas helyezés: Balogh Gergő, Balogh Ernő Főzőverseny eredménye: I. kategória: I. helyezett: Teleki Gamesz csapata (Lecsó) II. helyezett: Szabó Zoltán (Kacsapörkölt főtt krumplival) III. helyezett: Balogh László (Marhapörkölt pásztortarhonyával) II. kategória: I. helyezett: Orosz Béla (Babgulyás) II. helyezett: Kota István (Slambuc) III. helyezett: Kiss Zsolt (Halászlé) Az eredmények kihirdetése után, órától kezdetét vette a tombolák kisorsolása. Végezetül a órától kezdődő tábortűzzel, valamint az azt követő szabadtéri bulival zártuk a napot. Szerencsére az időjárás nagyon kedvező volt számunkra, így egy eseménydús, felejthetetlen napot tölthettünk el közösen. Szeretném megköszönni minden kedves támogatónak azt a sok segítséget, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép nap. Remélem, hogy minden kedves vendég jól érezte magát és örömteli emlékekkel tért haza a falunapról. Erdeiné Ficsór Katalin szervező

10 10. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Néprajz-Hagyomány Szeptemberi népszokások A régi római naptárban a hetedik hónap volt, elnevezése a latin septem (hét) számnévből ered, (latin September, September mensis = Hetedik, Hetedik hónap ). Ezt a nevét akkor is megtartotta, amikor már a kilencedik hónappá lépett elő, kivéve egy rövid időszakot, amikor Nero Germanicus császár önmagáról Germanicusnak nevezte el. Régi magyar elnevezése: őszelő, Földanya hava, mérleg hava, Szent Mihály hava. Noha szeptember mind a földműves lét, mind a csillagászat és a naptár szempontjából jeles hónap, nem dúskál római ünnepekben. A legjelentősebb római ünnep: a capitoliumi triász. Amikor is a rómaiak szeptember Idusán, azaz szeptember 13-án megemlékeztek Iuppiter, Iuno és Minerva templomának felavatásáról, ami a római patríciusok istenhármasának egy háromhajós temploma a Capitoliumon, amit az etruszk Tarquinius Superbus király építtetett. Ezen a napon az egész szenátus megjelent a templomban és egy nagy közös lakomán megvendégelte a három istent. Ezt a szokást a sikeres aratásért, szüretért járó hálaadásként értelmezhetjük. Ugyanezen a napon a szentély falába szöget vertek, ami az évek számítását szolgálta. Ez a szokás talán arra vezethető vissza, hogy volt olyan idő, amikor is szeptember 1-jén kezdődött az év, de 13-a azért is jelentőségteljes, mert 9 nap választja el a napéjegyenlőségtől, aminek a római naptárba nagy jelentősége volt. Nálunk, Magyarországon főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert akkor a vetés zöld marad, és nem érik be. Népi megfigyelések: ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik a hideg idő Szeptemberi jeles napok: Szeptember 1. - Egyed napja: 1-jén kezdték meg a búza, másutt a rozs vetését. A néphit szerint, ha e napon vetik el a búzát bő termésre számíthatnak. Időjárásjósló nap is e nap, ha esik, akkor esős lesz az ősz, ha nem esik, akkor száraz őszre számítottak. Ha karácsonykor le szerették volna vágni a disznót, akkor e napon fogták hízóra. Szeptember 8. - Kisasszony napja: Szűz Mária születésének napja. A XI. század óta tartják számon. Sok helyütt a nap volt a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. Egyes helyeken e napon kezdték meg a gabona vetését, e napra virradó éjszaka kitették a vetőmagot, hogy azt az Úristen szentelése fogja meg. Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét, és a fecskék útra kelését is. Időjárásjósló napnak is tartják, mert ha e napon bugyborékosan esett az eső, akkor a néphit szerint csapadékos ősz várt rájuk. Szeptember Mária napja: Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a török alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amit a passaui Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép ihlette, ami előtt a hagyomány szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt imádkozott a győzelemért. Szeptember Hétfájdalmú Szűzanya: Mária anyai fájdalmára való emlékezés. Az Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak állít emléket. Szeptember Máté napja: Máté evangélista napja. Sok helyütt például a Bánátban e héten kezdték meg az őszi búza vetését, amit férfiak végeztek szinte szótlanul, majd a munka végeztével magasra dobták a vetőabroszt, hogy akkorára nőjön a búza. Másutt azonban ekkor nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet fel fogja verni a gaz. Göcsejben is pelvahétnek nevezték. Az e napi tiszta időből pl. a szerémségi szőlősgazdák jó bortermésre következtettek.

11 11. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Szeptember Szent Mihály napja: Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a hagyomány szerint a túlvilágra érkező lélek bírája és kísérője. Vele függ össze a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. Ez a nap a gazdasági év fordulója (a gazdasági évet lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak). A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja is, ami után kezdetét vette a kukoricatörés. E nappal megkezdődik az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tart. E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Az Alföldön ez a nap volt általában a szüret kezdő napja is. A szüret a század előtt általában csíziós (vagy jeles napokhoz) kötődött, utána a városi, vagy községi tanács, vagy a hegyközségi elöljáróság határozott időpontot adott meg rá, ami azért volt fontos, mert a földesúri járandóságot, a bordézsmát így egyszerre tudták beszedni. A különböző szőlőtermő vidékek miatt a szüret ideje változó volt, figyelembe kellett venni az időjárási viszonyokat, a különböző szőlőfajták érési idejét. Így volt az Alföldön általában szeptember 29-e a szüret kezdő napja, Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén október 15. Terézia napja, Kőszeg vidékén október 21-én, Orsolya napkor, Tokaj- Hegyalján pedig október 28-ig, Simon-Juda napjáig kezdték meg a szüretet. A szürethez, mint általában minden betakarító tevékenységhez, termékenységrítus is tartozik (ez olyan szokás, amely elősegíti a több termést). Göcsejben pl. a szüret végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik tőke tövére egy-egy szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen a termés. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú-szép őszre számíthattak. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét. A pereszlényiek kemény telet jósoltak, ha Mihály napján dörög. Néhány időjárásjósló közmondás erre a napra: Szeptember 29. után már nem nő a fű, mondják is: Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet. Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot. Vagyis aki Szent Mihály nap után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Forrás: Kerti tippek-tanácsok Nincs is annál jobb dolog, mint amikor a saját kertünkben fejlődő zöldségeket és gyümölcsöket szüretelhetünk, takaríthatunk be! Az általunk termesztett zöldségek és gyümölcsök mindig jobban ízlenek, mint az üzletben vásárolt társaik, ráadásul biztosak lehetünk a származásuk felől. A termés sikere érdekében fogadja meg tippjeinket! Szedje fel a metélőhagymát, petrezselymet és más fagyra érzékeny fűszernövényt és cserépbe ültetve tegye a konyhába. Így egész télen át kéznél lesznek a pompás, friss fűszernövények. Ez az alkalmas idő arra, hogy kiwit ültessen. Ültetés után jól vágja vissza a növényt. Tavasszal fiatal, erőteljes hajtásokkal hálálják meg ezt. Hogy kiwit tudjon szüretelni, ültessen egymás mellé egy hím- és nőivarú egyedet. Ennek ellenére vannak fajtaválasztékunkban kétnemű (hímnős) növények is. Amennyiben a kiwik a hónap végén még nem érettek, vigye be a házba és hagyja ott tovább érni. Ha a paradicsom és a tök szeptember végén még nem érett, vigye be a házba utóérésre. A körte akkor érett, ha a szárán elfordítva könnyen leszedhető. Szedje fel a lehullott gyümölcsöket, így megakadályozhatja a penész okozta betegségeket. Szüretelje le a későn érő almát és szilvát. Azonnal szedje fel a lehullott gyümölcsöket, hogy a penészesedést és az általa okozott betegségeket megakadályozza. Ha egy meleg napon szüretelt, hagyja a gyümölcsöket egy éjszakán át hűlni, mielőtt végleg tárolná. A hibátlan gyümölcsöt egy sötét, hűvös helyen tartsa. Ássa fel a megüresedett ágyásokat. Friss és félig érett szerves trágyát a hónap végén szórjon ki. Most kezdheti el a különböző gyümölcsfák ültetését. Egy városi kertben is jól érvényesülnek a kis lombkoronájú gyümölcsfák, amely kis helyigényűek és akár védőfalak mellé is ültethetők. Növesszen törpe növésű gyümölcsfákat egy-egy huzalhoz kötve. Ha rövid oldalágakat (legfeljebb 30 cm) hagy a növényen, pompás gyümölcsfaoszlopokká nőnek majd. Ilyen módon különböző gyümölcsfajokat egymástól 50 cm-re ültetve egy ízléses és különleges térelválasztót kap. Egy déli falhoz ültethet mérsékelt éghajlati övön őszibarackot, kajszibarackot és szőlőt. A málna utolsó szürete után vágja le a hajtásokat egészen a talaj szintjéig, így elősegítheti a tőhajtások képződését. Szeptember közepétől a szedret is szüretelheti. Távolítson el a szőlőtőkéről minél több levelet, így éri jobban éri a nap a fürtöket és ízletesebbek lesznek. Azonnali fogyasztásra most szedjen szőlőt. Ezzel ne várjon sokáig! Azok a fürtök, amelyek túl sűrűn vannak egymás mellett, hamarabb rothadnak. Egy hegyes olló segítségével távolítsa el a fölösleges és beteg szemeket. (A rovat tanácsait a Bakker Kft. szolgáltatta)

12 12. EGYEKI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER Egészség-Életmód A hűvösebbre fordult, csapadékosabb őszi időjárás kedvez a gombák szaporodásának, a tapasztalatok szerint ezzel együtt jár, hogy a mérgezések száma is növekszik. A gombászás kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt feltétlenül be kell tartani. A gombák ugyanis súlyos, akár halálos mérgezést is okozhatnak! Gombát szedni mindig eső után érdemes, mivel ezek az élőlények a víz hatására gyorsan nőnek. Ajánlott nem egyedül, hanem egy tapasztalt gombagyűjtővel útnak indulni és magunkkal vinni egy jó gombáskönyvet, ami segít az eligazodásban. Csak olyan gombát gyűjtsünk étkezési célra, amelyet már jól ismerünk, és abból is annyit szedjünk, amire szükségünk van, vagy szárítva, dinsztelve tárolni tudunk a szűkösebb időkre. Ha mégis kíváncsiak vagyunk egy gomba fogyaszthatóságára, elkülönítve vigyük el egy gombavizsgálóhoz. A gyűjtés során talált gyanús gombákat hagyjuk érintetlenül, ne lökjük fel, ne tapossuk össze azokat, mert a vegetáció részét képezik. Az sem mindegy, hogy hol gyűjtünk gombát. Szennyezettségük miatt kerülendők a nagyobb ipari létesítmények, a forgalmas utak, autópályák környéke. Vegyszereket használhatnak az erdőművelésre vont területeken, a vasúti töltések mellett. Tájékozódjunk az erdészet rendelkezéseiről, tiltásairól, pl. vadászat idején nem tanácsos és nem szabad az erdőbe menni. A begyűjtött gombákat már célszerű már az erdőben megtisztítani a rátapadó levelektől, ügyelve arra, hogy a különleges jellemzőket, mint a tönk töve, bocskora, burokmaradványa, stb. ne károsítsuk meg. Szintén fontos szabály, hogy a felszedett gombákat sohasem szabad műanyag zacskóban, vagy szellőzetlendobozban, egymásra rakva szállítani, mert befüllednek és rövid idő alatt megromlanak. Szellős kosárkába ajánlatos gyűjteni és ne tegyünk sokat egymásra, mert könnyen összenyomódnak, összetörnek. Aki nem vizsgázott gombaszakértő, feltétlenül ellenőriztesse a talált példányokat fogyasztás előtt! Még napjainkban is rengeteg népi eredetű hiedelem él az emberekben a mérges gombák felismerésével kapcsolatban, amelyek sok problémát okozhatnak. A legelterjedtebbeket számba véve: téves az a vélekedés, hogy a vágási felületen színt változtató nem mind mérgező. Ugyanakkor a gyilkos galóca húsa mindem körülmények között fehér marad. A mérgező gombákat is megrágják a csigák és a rovarok, tehát nem mindig ehetőek, és a háziállatok sem feltétlenül betegszenek meg olyan gombától, amely az emberre nézve veszélyes lehet. Az "ezüst-kanál próba semmit sem mutat ki a gomba mérgező voltát illetően, ahogy a hagyma és a petrezselyem színe sem változik meg a méreganyagtól. A gomba feltűnő színe önmagában nem jelenti azt, hogy mérgező lenne, és kellemes íz sem garancia arra, hogy ehető lenne. Itt emlékeztetek mindenkit arra, hogyha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, nyersen soha sem kóstolgassuk a gombát, bár a galambgomba, a vargánya, az ízletes ribiszke, a nagy őzlábgomba így is fogyasztható. A gombamérgezés tüneteinek skálája az enyhe gyomorrontástól a halálos kimenetelig terjedhet. Az egyik legveszedelmesebb gomba a gyilkos galóca: sajnos évről-évre előfordul, hogy egész családok kerülnek miatta súlyos, életveszélyes állapotba. Ha a gyilkos galócából egy példány, vagy akár egy kis darabka belőle a többi gomba mellé kerül, az már elég ahhoz, hogy a kosár tartalmából készített étel végzetes legyen. A gyilkos galóca mérgezés gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3. napig javulás figyelhető meg, azonban a 3 és 6 nap között már olyan súlyos máj- és veseelégtelenség alakulhat ki, amikor csak a transzplantáció, azaz szervátültetés mentheti meg a beteget. Gyakoriak az egyéb gombák által okozott mérgezések, melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán halálos kimenetelűek. Ha a gomba elfogyasztását követő két órán belül jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem gyilkos galóca típusú mérgezésről van szó. Ezért az összegyűjtött gombákat kivétel nélkül minden alkalommal mutassuk meg gombavizsgálónak. Az ország számos pontján rendszerint piacokon ingyenesen ellenőrzik a gombákat, a mérgezőeket pedig megsemmisítik. A bevizsgáltatás elengedhetetlen akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy jól ismerjük a gombákat, ez ugyanis az egyetlen garancia arra, hogy ne történjen gomba eredetű mérgezés. Fontos erre figyelni akkor is, ha a gombát szomszédoktól, ismerősöktől kapjuk, illetve elkészített étel esetén kérdezzünk rá, hogy a gombavizsgálatot elvégeztették-e. Amennyiben a gomba elfogyasztása után a legkisebb rosszullét tüneteit tapasztaljuk, azonnal hívjunk mentőt, vagy forduljunk orvoshoz. Mérgezés gyanúja esetén a szükséges teendőkkel kapcsolatban az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat is kereshető, a következő, éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszámon: 06/ Országos Kémiai Biztonsági Intézet

a Mi Lapunk A tartalomból: Nagy sikkerrel került megrendezésre a II. hagyományőrző nap. Cikkünknk a 9. oldalon

a Mi Lapunk A tartalomból: Nagy sikkerrel került megrendezésre a II. hagyományőrző nap. Cikkünknk a 9. oldalon a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. szeptember XV. évf. 9. szám Nagy sikkerrel került megrendezésre a II. hagyományőrző nap. Cikkünknk a 9. oldalon A tartalomból: 2.o.: Helytörténet

Részletesebben

11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak

11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak 11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak Fotó: Deli Gábor A TARTALOMBÓL: Alakuló ülésről... 2-3. old. Szépkorú köszöntése... 3. old. Testület, bizottságok... 4.

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

Szeptember. Fekete István szeptembere. 2013. szeptember XVI. év fo lyam 3. szám

Szeptember. Fekete István szeptembere. 2013. szeptember XVI. év fo lyam 3. szám 2013. szeptember XVI. év fo lyam 3. szám Szeptember Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered melynek jelentése hét, mivel szeptember

Részletesebben

Munkahelyek teremtése, megőrzése. 2014. május 29.-i Képviselő-testület napirendi pontjai. 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP

Munkahelyek teremtése, megőrzése. 2014. május 29.-i Képviselő-testület napirendi pontjai. 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP . EGYEKI HÍRMONDÓ 11. évfolyam 4. szám 2014. április IDŐSZAKI LAP Munkahelyek teremtése, megőrzése Ha munka van, minden van! Ez a széles körben ismert egyszerű mondat végtelen igazságot tartalmaz, melynek

Részletesebben

11. évfolyam 8. szám 2014. augusztus IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:

11. évfolyam 8. szám 2014. augusztus IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: 11. évfolyam 8. szám 2014. augusztus IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: 4 éves munkáról... 2-5. old. Munkaközvetítő iroda... 6. old. Munkavállalói adatbázis... 7. old. Védőnői szolg. épület felújítás... 8. old.

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

11. évfolyam 11. szám 2014. november IDŐSZAKI LAP. A TARTALOMBÓL: Miért kell főállású alpolgármester.. 2. old.

11. évfolyam 11. szám 2014. november IDŐSZAKI LAP. A TARTALOMBÓL: Miért kell főállású alpolgármester.. 2. old. 11. évfolyam 11. szám 2014. november IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: Miért kell főállású alpolgármester.. 2. old. Útadó... 2. old. Kóbor kutyák ellen... 3. old. Védőnői szolgálat átadás... 4. old. Atlétikai

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft XXI. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Az Anyatej világnapja 2. oldal Évnyitó a KLÁI-ban 4. oldal Szép egyetemi élet 7. oldal GMO 10. oldal Hagyományőrzők 11. oldal Mi újság a Frim

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból:

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP. Közmunkaprogrammal a faluért. A tartalomból: ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 5.. szám 2013. május IDŐSZAKI LAP 3 Közmunkaprogrammal a faluért Ebben a gazdasági válsággal terhelt és munkanélküliséggel sújtott világban nem egyszerű Polgármesternek

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP. Hidegháborús tartalékaink. A tartalomból:

EGYEKI HÍRMONDÓ. 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP. Hidegháborús tartalékaink. A tartalomból: ... EGYEKI HÍRMONDÓ 10.. évfolyam 3.. szám 2013. március IDŐSZAKI LAP 3 Hidegháborús tartalékaink 2013 március 15 nem úgy sikerült, ahogy korábban a hosszú hétvégére eső nemzeti ünnepünk azt sugallta.

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Diákmunka: milyen szabályokkal kell tisztában lenni?

Diákmunka: milyen szabályokkal kell tisztában lenni? Ára: 80 Ft XXIV. évfolyam 7. szám 2011. július SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Diákmunka: milyen szabályokkal kell tisztában lenni? Forrás: Adózóna A KÖZSÉGHÁZA 2011. JÚLIUS 4-én Szegvár-Parajd közötti kapcsolat

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban XVIII. évfolyam, 4. szám 2008. április A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Az új 3 Szemét ügyek 4 Motoros találkozó 4 Az országjáró 7 rendôrparancsnok szekérhúzó Akadálymentesítés a középiskolában

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

2010. július Ára: 160 Ft XVI. évfolyam 7. szám

2010. július Ára: 160 Ft XVI. évfolyam 7. szám 2010. július Ára: 160 Ft XVI. évfolyam 7. szám N.Horváth Péter: Alföldi nyár Fátyolfelhős ég alatt Új búzát vár a malom. Dús kalászok ringanak Kiszőkülve gazdagon. Harsányzöld a legelő, Vígan élnek a ludak.

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ!

AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, ERÕSEN ÁLLJ! XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS régi magyar neve: Kisasszony hava; székelynaptár szerint: Új kenyér hava. 2012. augusztus 27. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: 12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: HVGT-n történt... 2. old. Eb összeírás... 2. old. Füredre járó gyerekek... 3-4. old. Testületi ülésekről... 4. old. Közszolgáltatásról...

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám 2012. március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi

Részletesebben